.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود

ثبت نام

تاریخ: 1399/11/01 - 15:29


 

 

 

 


 

 

مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود

 

احراز هویت و تطبیق نام پذیرفته شده در لیست قبولی اعلام شده از سازمان مرکزی

دریافت و تکمیل فرم­های اولیه ثبت نام

ارائه مدرک پیش دانشگاهی، ریز نمرات، شناسنامه، کارت ملی و رسید پستی درخواست تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی از آموزش و مراجعه به پلیس+10 و ارائه جوابیه به آموزش دانشکده

 

دریافت و تکمیل فرم­های خاص ثبت نام

 

تعهد تأیید تحصیل در نیم سال دوم

 

تأیید سلامت جسمانی و روان

انجام معاینات جسمانی و روان طبق برنامه ریزی دانشکده

اخذ نتایج معاینات

در صورت عدم انجام یا عدم اخذ نتیجه از ورود دانشجو به کلاس ممانعت می­شود

اخذ معرفی نامه از دانشکده جهت انجام واکسیناسیون هپاتیت B

مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی  جهت انجام واکسیناسیون هپاتیت B

ارائه کارت واکسیناسیون تا پایان ترم1

شرکت در جلسه توجیهی طبق برنامه ریزی دانشکده و آشنایی با آیین نامه آموزشی-چارت درسی-فرمهای استاد راهنما

ارائه CDعكس پرسنلي براي تهيه كارت دانشجويي و كارتتغذیه

دریافت اتیکت شناسایی از انتشارات و مراجعه به گروه به همراه یک قطعه عکس 2×3

انتخاب واحد و حذف و اضافه حضوری پس از پرداخت هزینه شهریه ثابت و هزینه خدمات آموزشی و بیمه دانشجویی

پیگیری کمبود مدارک ثبت نامی اعلام شده توسط آموزش دانشکده

مراجعه به استاد راهنما همراه مدارک لازم جهت برنامه ریزی تحصیلی

شرکت منظم در کلاس ­ها تا پایان ترم