.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

عكسهاي الصاقي گواهينامه و دانشنامه

عكسهاي الصاقي گواهينامه و دانشنامه

تاریخ: 1394/01/19 - 10:12


دانشجويان محترمي كه عكس جديد جهت الصاق به مدارك تحويل داده اند وتمايل به الصاق عكس جديد دارند عكسهاي قديمي خود را از پرونده اخذ نمايند