.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

عكسهاي الصاقي گواهينامه و دانشنامه

عكسهاي الصاقي گواهينامه و دانشنامه

تاریخ: 1396/05/29 - 13:43


دانشجويان محترمي كه عكس جديد جهت الصاق به مدارك تحويل داده اند وتمايل به الصاق عكس جديد دارند عكسهاي قديمي خود را از پرونده اخذ نمايند