.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

ارتباط با ما

ارتباط با ما

تاریخ: 1399/11/01 - 15:27


آدرس : زنجان- جاده گاوازنگ-سایت امام- دانشگاه آزاد اسلامی-  ساختمان سهروردی-

طبقه دوم دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن دانشکده پرستاری و مامایی:02433420039

تلفن دانشگاه: 0243342001