.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

درباره Skill Lab

معرفی

تاریخ: 1399/11/01 - 04:14


 

مسئول اتاق مهارت بالینی

سرکارخانم بریری

کارشناس ارشد مدیریت

تاریخچه:

سابقه تأسیس مراکز مهارت­ بالینی در دانشگاه ­های جهان به 30 سال قبل برمی­ گرددکه در ایران به صورت اتاق پراتیک در دانشکده­ های پرستاری بوده است و در چند دهه گذشته مراکز متعدد آموزش مهارت­ های بالینی در دانشکده ­های پزشکی تأسیس شده است. از سال 1378 معاونت آموزش و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک برنامه­ ریزی ملی به تشویق و حمایت دانشگاه­ ها جهت تأسیس این مراکز با هدف عمده آموزش مهارت­ بالینی در یک محیط شبیه­ سازی شده، پرداخت.

 رسالت:

یکی از رسالت­های مهم دانشکده پرستاری و مامایی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می­ باشد و در طول مدت تحصیل باید در زمینه عملی نیز توانایی کافی را کسب نمایند. از این رو جهت کاهش صدمه به بیمار در حین آموزش و نیز کاهش تنش دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران ضرورت ایجاد اتاق مهارت بالینی را در دانشکده پرستاری فراهم می­ کند.

اهداف: 

هدف اصلی اتاق مهارت­ بالینی شبیه­ سازی یک محیط بالینی است به طوری که دانشجویان قادر خواهند بود قبل از رویارویی با بیماران واقعی با استفاده از مدل­ های آموزشی بخشی از مهارت­ های ضروری را در این مرکز فراگیرند و برای انجام وظایف آتی در محیط ­های واقعی، پیچیده و پر تنش آماده باشند. همچنین این مرکز با فراهم کردن امکانات تکرار، تمرین و اجرای مستقل آموزش­ ها دستیابی به ارتقای مهارت­ های بالینی و ارتباطی را تسهیل می­ بخشد.

موارد استفاده از اتاق مهارت بالینی:

1-     آموزش مهارت­ های باليني به دانشجويان پرستاري و مامایی

2-     آموزش مهارت ­های عملی(فن پرستاری) دانشجویان ترم 1 پرستاری (توسط  مدرسین پرستاری)

3-     آموزش مهارت ­های عملی(فن مامایی) دانشجویان ترم 1 مامایی (توسط مدرسین پرستاری)

4-     آموزش مهارت­ های عملی(احیای قلب و ریه پایه) دانشجویان ترم 6 پرستاری

5-     آموزش مهارت عملی احیای قلب و ریه پیشرفته (شوک و اینتوباسیون) دانشجویان ترم 6 پرستاری

6-     آموزش کمک­ های اولیه و فوریت در پرستاری دانشجویان ترم 6 پرستاری

7-     آموزش معاینات فیزیکی (بررسی وضعیت سلامت) دانشجویان ترم 3 پرستاری

8-     آموزش معاینات ژنیکولوژی و آمادگی قبل از کارورزی دانشجویان ترم 7 مامایی(مدرسین گروه مامایی)

9-     آموزش سمیولوژی دانشجویان مامائی ترم 3 (مدرسین گروه مامایی)

10-  برگزاری آزمون عملی فن جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

11-   آموزش عملي احيای نوزاد جهت دانشجويان ترم 8 مامايي

12-  برگزاری آزمون عملی بررسی وضعیت سلامت جهت دانشجویان پرستاری

 

ویژگی­ های آموزش در اتاق مهارت بالینی:

1-     کسب مهارت­ های بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط بالینی

2-     امکان تکرار مهارت­ ها در محیطی امن برای یادگیری عمیق­ تر

3-     امکان خودآموز و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت

4-     کاهش تنش در امر آموزش و یادگیری مهارت­ ها

5-     احترام به حقوق بیمار