.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

لیست مهارت های عملی اصول و فنون

لیست مهارت فن

تاریخ: 1399/11/01 - 15:18


کنترل علائم حیاتی(فشارخون، نبض، تنفس، درجه حرارت)

گرفتن نمونه مدفوع و ادرار، و خلط

درست کردن انواع تخت­ها(باز و بسته)

گزارش نویسی  مبتنی بر فرآیند پرستاری

حمام دادن در تخت، انواع کمپرس گرم و سرد

اکسیژن درمانی( سوند بینی، ماسک، چادر اکسیژن)

ماساژ پشت در نقاط فشاری و زخم بستر

ساکشن بینی، دهان و حلق

وضعیت ­دهی Positioning و انواع پوزیشن­ ها

نحوه تنفس عمیق و روش ­های مختلف فیزیوتراپی تنفسی

پوشیدن گان، ماسک و دستکش

مراقبت از تراکئوستومی

شستشوی دست به روش استریل

مراقبت از راه هوایی مصنوعی و ساکشن آن( لوله، تراشه، راه هوایی Air way)

پک کردن Packing

انواع روش های حمل بیمار و جابجایی­ بیمار ( از تخت به صندلی و برانکارد و برعکس)

دارودادن (خوراکی، تزریقی داخل جلدی، وریدی، عضلانی) و تست زیرجلدی

انواع روش های حمل بیمار و جابجایی( از تخت به صندلی و برانکارد و برعکس)

ریختن قطره چشم، گوش، بینی، واژن

گذاشتن لگن Bed pan

گذاشتن شیاف واژینال  و رکتال

مراقبت از کیسه کلستومی( نحوه تعویض و شستشوی کیسه)

انواع  پانسمان و شستشوی زخم

وصل کردن سرم و مراقبت از آن

مراقبت از درن،  نحوه کوتاه کردن و پانسمان درن

گرفتن نمونه خون، تزریق خون و مراقبت از آن

کشیدن بخیه

مراقبت از کیسه کلستومی( نحوه تعویض و شستشوی کیسه)

مراقبت از دهان و دندان  و دهانشویه

سوند گذاری ادراری،  شستشوی مثانه

حمام در تخت و شستشوی سر

نحوه گرفتن نمونه ادرار( ساده وکشت)، تجویز دارو در مثانه، و مراقبت از پرینه

جاگذاری سوند معده، گاواژ و لاواژ، نحوه ساکشن ترشحات معده و تغذیه از راه گاستروستومی

سنجش و پایش جذب و دفع مایعات و ثبت آن