.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

تازه های نشر کتاب

تازه های نشر کتاب

تاریخ: 1396/09/03 - 15:40


 

دکتر فریده، یغمایی، شراره  آذررنگ

نشخوار خشم و کیفیت زندگی کاری، با نگاهی ویژه به پرستاران

تهران. کمال دانش. 1391

 

 دکتر فریده یغمایی، سحر مهاجری

کیفیت زندگی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه: با تاکید بر ابزارهای سنجش

تهران. کمال دانش. 1392

 

دکتر فریده یغمایی، معصومه ندرلو

کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه: با تاکید بر ابزارهای سنجش آن

زنجان. قلم مهر. 1392

 

 مهدیه صابری، حسین شیری،دکتر فریده یغمای ی

پنومونی وابسته به ونتیلاتور و تشخیص، درمان و پیشگیری

انتشارات کمال دانش.1393

 

دکتر عبدالله خرمی مارکان، دکتر فریده یغمایی

معنویت وتندرستی معنوی در نظام سلامت با تاکید بر نقش پرستار

انتشارات قلم مهر. 1393

-

عزیز شمسی، دکتر فریده یغمایی

نظریه شناختی اجتماعی بندورا: با تاکید بر رابطه خودکارآمدی وخستگی در مدرسین

انتشارات قلم مهر. 1393

 

دکترفریده یغمایی، زهره خاوري، سیده سوسن رئوفی کلاچایه

  نظريه رفتار برنامه ريزي شده: با تاکید بر مطالعات بیماران مبتلا به دیابت

انتشارات قلم مهر. 1394

 

دکتر فریده یغمایی

فرم های جمع آوری اطلاعات در ارائه خدمات بالینی و پژوهشی

انتشارات رویان پژوه.1394

 

دکتر سیده وحیده حسینی

پرستاری سلامت فرد و خانواده (ترجمه-تألیف)

تهران انتشارات جامعه ­نگر.1394

 

ویدا صادق زاده،  سیده سوسن رئوفی کلاچايه

قلب، ديابت و رژيم غذايی مديترانه ای (رژيم سالم، قلب سالم)

جلد اول، انتشارات اميد، 1390.(ترجمه)

 

رئوفی کلاچايه سيده سوسن، صادق زاده ويدا

قلب، ديابت و رژيم غذايی مديترانه ای (رژيم سالم، قلب سالم)

جلد دوم، انتشارات اميد، 1390.(ترجمه)

 

صادق زاده ويدا، رئوفی کلاچايه سيده سوسن، صادقی هوشنگ

پريستار پزشکان و طبابت در ايران باستان ( پزشکی در آثار زرتشت و شاهنامه فردوسی)

 انتشارات امید. (ترجمه)1391

 

سیده سوسن رئوفی کلاچایه، دکتر فریده یغمایی

ارزشیابی آموزشی با تأکید بر ارزشیابی  به روش پورت فولیو

زنجان. قلم مهر. 1393

 

اعظم روشندل- دکتر سید طه یحیوی- دکتر محبوبه صفوی

 اختلالات خوردن(بی اشتهایی عصبی- پراشتهایی عصبی- پرخوری

تهران- انتشارات امید .1393

 

طیبه صمدپور املشی- دکتر فرهاد رمضانی بدر

بررسی وضعیت سلامت و معاینه فیزیکی

انتشارات دانشگاه آزاد  اسلامی زنجان.1392

 

 راضیه مقدم، فاطمه رستم خانی

منبع نویسی در علوم پزشکی

انتشارات نیکان کتاب.1392

 

فاطمه رستم خانی، راضیه مقدم

داروهای مجاز مامایی

انتشارات نیکان کتاب زنجان .1393

 

راضیه مقدم، سعیده نجفی

مشکلات شایع میانسالی –مرافبت ها و پیشگیری

انتشارات پرک.1394

 

 فاطمه رستم خانی، راضیه مقدم

هپاتیت در بارداری

انتشارات نیکان کتاب زنجان.1394

 

زهرا احمدی ،حسن زهرایی

راهنمای مراقبت­ های پس از زایمان از مادر و کودک

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 زهرا احمدی

هفت راز برتر دستیابی به تجارب خوش زایمانی

انتشارات نیکان زنجان(1394)

 

مینا سلیمانی، مریم مرادخانی

گام به گام، اداره فعال لیبر

انتشارات نیکان زنجان.( 1393)