.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

آرایش ترمی پرستاری

آرایش ترمی

تاریخ: 1399/11/01 - 15:16


آرایش ترمی  رشته پرستاری ورودی 93 به بعد

ترم اول

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

تشريح

5/1

5/

2

 

فيزيولوژي

5/2

5/

3

 

بيوشيمي

1

5/

5/1

 

اصول ومهارت هاي پرستاري

5/2

5/1

4

 

كارآموزي اصول ومهارت هاي پرستاري

 

1

1

 

انگل

1

5/

5/1

 

ميكروب

1

5/

5/1

 

زبان عمومي

3

 

 

 

انديشه اسلامي 1

2

 

 

 

 

5/14

5

5/19

 

کارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده به مدت 4 ساعت

 

 

ترم دوم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

تغذيه

1/5

 

1/5

بيوشيمي

داروشناسي

2

 

2

تشريح فيزيولوژي ميكروب انگل بيوشيمي

فن آوري اطلاعات

0/5

0/5

1

 

فرايند يادگيري و اصول آموزش به مددجو

0/5

0/5

1

 

مفاهيم پايه پرستاري

2

 

2

اصول و مهارت ها

پرستاري سلامت جامعه

1/5

 

1/5

 

ژنتيك و ايمونولوژي

1/5

0/5

2

فيزيولوژي

كارآموزي فارماكولوژي باليني

 

1

1

 

اصول اپيدميولوژي

1

 

1

 

روانشناسي فردي و اجتماعي

2

 

2

 

انديشه اسلامي 2

2

 

 

 

ادبيات فارسي

3

 

 

 

 

17/5

2/5

20

 

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان به مدت 3روز

 

 

ترم سوم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

پرستاري بزرگسال/سالمندان 1

3

 

3

تشريح فيزيولوژي ميكروب انگل بيوشيمي مفاهيم پايه پرستاري

كارآموزي پرستاري بزگسال/ سالمند 1

 

2

2

 

پرستاري بهداشت روان

2

 

2

روانشناسي فردي و اجتماعي

بررسي وضعيت سلامت

0/5

0/5

1

فيزيولوژي

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

2/5

 

2/5

داروشناسي فرايند يادگيري

پرستاري سلامت فرد و خانواده

1/5

 

1/5

 

زبان تخصصي

2

 

2

زبان عمومي

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي

1

0/5

1/5

 

اخلاق اسلامي

2

 

 

 

انقلاب اسلامي ايران

2

 

 

 

 

16/5

3

19/5

 

کارگاه ایمنی مددجو به مدت 4ساعت

 

 

ترم چهارم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

پرستاري بزرگسال/سالمندان 2

3

 

3

پرستاري بزرگسال/سالمندان1- داروشناسي

كارآموزي پرستاري بزگسال /سالمند 2

 

2

2

كارآموزي پرستاري بزگسال /سالمند1

پرستاري بيماري هاي روان

2

 

2

 

كارآموزي پرستاري بهداشت  روان و بيماري هاي  روان

 

2

2

 

پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

2

 

2

بهداشت مادران ونوزادان 1

كارآموزي پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

 

2

2

 

پرستاري كودك سالم

1/5

0/5

2

بهداشت مادرونوزاد

آشنايي با منابع اسلامي

2

 

 

 

تربيت بدني 1

 

1

 

 

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

 

 

 

 

12/5

7/5

20

 

کارگاه مهارت­های زندگی (Life Style) به مدت 4 ساعت

 

 

ترم پنجم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

پرستاري بزرگسال/سالمندان 3

4

 

4

پرستاري بزرگسال/سالمندان 2

كارآموزي پرستاري بزگسال /سالمند 3

 

2

2

كارآموزي پرستاري بزگسال /سالمند 2

پرستاري بيماري هاي كودكان

3

 

3

پرستاري كودك سالم

كارآموزي پرستاري كودك سالم و پرستاري  بيماري هاي كودكان

 

2

2

 

پرستاري وبهداشت محيط

1

 

1

 

كارآموزي پرستاري سلامت جامعه / فرد و خانواده / محيط

 

2

2

 

آمار حياتي

0/5

0/5

1

 

تحقيق در پرستاري

1

0/5

1/5

 

تربیت بدنی 2

 

1

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

2

 

 

 

 

11/5

8

19/5

 

کارگاه اخلاق حرفه­ای به مدت 4 ساعت

 

 

ترم ششم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

مراقبت هاي پرستاري در منزل

1/5

0/5

2

پرستاري بزگسال /سالمند 3

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

1

0/5

1/5

اپيدمي- پرستاري بزرگسال/سالمندان 1و2و3- پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد -پرستاري بيماري هاي كودكان

مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه

3

 

3

پرستاري بزرگسال/سالمندان1و2و3

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

 

2

 

كارآموزي پرستاري مراقبت هاي ويژه

 

1

1

 

كارآموزي پرستاري در مشكلات شايع ايران

 

1

1

 

دانش خانواده وجمعيت

2

 

 

 

 

9/5

3

12/5

 

کارگاه آموزش به مددجو و خانواده به مدت 4 ساعت

 

 

 

ترم هفتم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

كارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسال /سالمند 1-3 و پرستاري مراقبت در منزل

 

 

8

 

كارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت هاي ويژه

 

 

3

 

 

 

 

11

 

کارگاه اعتباربخشی به مدت 3 ساعت

کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده به مدت 1 روز

آشنایی با مخاطرات شغلی به مدت 1 روز

 

 

 

ترم هشتم

نام درس

نظري

عملي

جمع

پيش نياز يا همزمان

كارآموزي در عرصه پرستاري سلامت جامعه /فردو خانواده /محيط

 

2

2

 

كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

 

2

2

 

كارآموزي در عرصه پرستاري بيماري هاي كودكان

 

2

2

كارآموزي پرستاري بزگسال /سالمند 2

كارآموزي در عرصه پرستاري اصول مديريت خدمات پرستاري

 

2

2

 

كارآموزي در عرصه پرستاري اورژانس و حوادث غير مترقبه

 

2

2

بهداشت مادرونوزاد

 

 

 

10

 

کارگاه حاکمیت بالینی به مدت 3 ساعت

کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیرعامل به مدت 1 روز

 

 

 

آرایش ترمی رشته مامایی

                                                                                                                                                                                                                        

ترم اول

 

نام درس

 

نظری

 

 

عملی

 

 

جمع

 

 

پیشنیاز یا همزمان

 

 

سلول شناسی و بافت شناسی

 

1/5

 

 

0/5

 

 

2

 

-

 

بیوشیمی

 

1/5

 

 

0/5

 

 

2

 

-

 

تشریح 1

 

 

1/5

 

 

0/5

 

 

2

 

-

 

فیزیولوژی 1

 

3

 

 

-

 

3

 

سلول شناسی- بیوشیمی- تشریح1

 

میکروب شناسی نظری

 

 

2

 

-

 

2

 

-

 

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

 

 

1

 

-

 

1

 

میکروب شناسی نظری

میکروب شناسی عملی

-

1

1

 

میکروب شناسی نظری و انگل شناسی نظری

روانشناسی عمومی- زن و خانواده

2

-

2

-

اصول و فنون پرستاری و مامایی

 

1

1

2

-

تفسیر موضوعی قران

 

2

-

2

-

جمع

 

15/5

3/5

19

-

 

 

 

ترم دوم

 

 نام درس

 

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز یا همزمان

 

تشریح 2

 

2/5

 

 

0/5

 

3

تشریح 1

 

فیزیولوژی 2

 

1/5

 

 

0/5

 

2

 

فیزیولوژی 1-

تشریح 2

 

ایمنی شناسی

 

1/5

 

 

0/5

 

 

2

 

بیوشیمی

 

 

جنین شناسی

 

 

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

2

 

 

سلول شناسی- تشریح 1- تشریح2

 

اصول تغذیه مادر و کودک

 

 

2

 

-

 

2

 

بیوشیمی- فیزیولوژی 1- فیزیولوژی 2

 

داروشناسی عمومی 1

 

 

2

 

-

 

2

 

بیوشیمی- فیزیولوژی 1- فیزیولوژی 2

 

اصول خدمات بهداشتی جامعه- بهداشت 1

 

  1/5

0/5

 

2

 

-

 

کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی

 

 

-

 

1

 

1

 

اصول و فنون نظری

 

تاریخ تحلیل اسلام

 

 

2

 

 

-

 

2

 

-

 

دانش خانواده و جمعیت

 

 

2

 

-

 

2

 

-

 

وصایای امام

 

 

1

 

-

 

1

 

-

 

جمع

 

 

18

 

3

 

21

 

 


                                                                                     ترم سوم

نام درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز یا همزمان

 

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

 

 

0/5

 

 

0/5

 

 

1

 

سلول شناسی

 میکروب شناسی عملی و نظری

 انگل شناسی

 ایمنی شناسی

 

داروشناسی 2

 

1

 

 

-

 

1

 

داروشناسی 1

 فیزیولوژی 1

 فیزیولوژی 2

 

اصول اپیدمیولوژی- بهداشت2

 

2

 

-

 

2

 

میکروب شناسی

 انگل شناسی

 بارداری 1

 بهداشت 1

 

ژنتیک

 

 

2

 

-

 

2

 

-

 

بارداری زایمان 1

 

2

 

-

 

2

 

دروس پایه

 

 

نوزادان

 

 

2

 

-

 

2

 

جنین شناسی                                                                            

 

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

 

 

1

 

-

 

1

 

 

میکروب شناسی نظری و انگل شناسی نظری

 تشریح 1و2- فیزیولوژی 1و 2- ایمنی شناسی

 

کارآموزی نشانه شناسی

 

 

-

 

1

 

1

 

نشانه شناسی

 

فیزیوپاتولوژی 1

 

 

3

 

 

-

 

3

 

نشانه شناسی

 دروس علوم پایه

 

زبان عمومی

 

 

3

 

-

 

3

 

-

 

اخلاق اسلامی

 

 

2

 

-

 

2

 

-

 

آشنایی با قران

 

 

1

 

-

 

1

 

-

 

جمع

 

 

19/5

 

1/5

 

21

 

-

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

ترم چهارم

 

 نام درس

 

 

نظری

 

عملی

 

جمع

 

پیشنیاز یا همزمان

 

آمار حیاتی

 

5/1

 

 

5/0

 

 

2

 

اصول اپیدمیولوژی

 

زبان اختصاصی

 

2

 

-

 

2

 

زبان عمومی

 

 

کارآموزی بارداری طبیعی

 

-

 

 

1

 

 

1

 

بارداری زایمان1

 

بارداری زایمان 2

 

 

2

 

-

 

2

 

بارداری زایمان1- کارآموزی بارداری زایمان 1

 

کارآموزی نوزادان

 

 

-

 

1

 

1

 

نوزادان

 

بیماریهای کودکان

 

 

2

 

-

 

2

 

نوزادان

 

فیزیوپاتولوژی 2

 

2

 

-

 

2

 

                                         

فیزیوپاتولوژی1

 

ارتباطات و آموزش بهداشت- بهداشت3

 

 

1

 

-

 

1

 

روانشناسی- اصول تغذیه- بهداشت1 - بارداری زایمان1- نوزادان- بیماریهای کودکان

 

بیحسی و بیهوشی در مامایی و کارآموزی

 

0/5

 

0/5

 

1

 

داروشناسی 1و2- بارداری و زایمان 1و2- نوزادان

 

تربیت بدنی1

 

 

-

 

1

 

1

 

-

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

 

 

 

2

 

-

 

2

 

-

 

اندیشه اسلامی 1

 

 

2

 

-

 

2

 

-

 

جمع

 

15

4

 

19

 

 

-

 

 

 

                                             

ترم پنجم

 

نام درس

 

 

نظری

 

عملی

 

جمع

 

پیشنیاز یا همزمان

 

کارآموزی زایمان طبیعی

 

-

 

 

2

 

 

2

 

بارداری و زایمان 2

 

بارداری و زایمان 3-بارداری و زایمان غیرطبیعی

 

 

2

 

 

-

 

2

 

بارداری و زایمان 1 و 2

 

کارآموزی بیماریهای کودکان

 

-

 

   1

 

 

1

 

بیماریهای کودکان

 

فیزیوپانولوژی3و بیماریهای داخلی

 

2

 

 

-

 

2

 

فیزیوپاتولوژی  1و2 بیماریهای داخلی

 

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

 

2

 

-

 

2

 

فیزیوپاتولوژی 1و2و3 بیماریهای داخلی

 

کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

 

 

-

 

 

1

 

1

 

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی           کارآموزی نشانه شناسی                فیزیوپاتولوژی 1و2و3 بیماریهای داخلی-        فیزیوپاتولوژی و بیماریهای  جراحی     

 

بهداشت مادر و کودک و باروری-بهداشت 4

 

2

 

-

 

2

 

 

ارتباطاتات و آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک-بهداشت3

 

 

 

بیماریهای زنان و ناباروری

 

 

 

 

3

 

 

 

-

 

 

 

3

 

بارداری و زایمان 1 (بارداری طبیعی)-          نشانه شناسی و معاینات فیزیکی-              بارداری و زایمان 2 (زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد)-            بارداری و زایمان 3 (بارداری و زایمان غیر طبیعی)

 

ادبیات

 

 

3

 

-

 

3

 

-

 

انقلاب اسلامی

 

2

 

-

 

2

 

-

 

جمع

 

 

16

 

4

 

20

 

-

 

 

ترم ششم

 

نام درس

 

نظری

 

عملی

 

جمع

 

پیشنیاز یا همزمان

 

 

 

تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی

 

 

 

1

 

 

 

 

    -

 

 

 

-

 

بارداری و زایمان 1(بارداری طبیعی)-           بارداری و زایمان 2( زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد)-             کارآموزی زایمان طبیعی -                بیماریهای کودکان -                          بیماریهای زنان و  ناباروری             

 

حقوق وپزشکی قانونی در مامایی

 

1

 

 

-

 

 

1

 

تاریخ اخلاق-قوانین و حقوق در مامایی

 

کارآموزی پزشکی قانونی

 

-

 

 

1

 

 

1

 

تاریخ-اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی-      حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

 

کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

 

-

 

 

2

 

2

 

بارداری و زایمان 3(بارداری و زایمان غیرطبیعی)

 

 

 

 

بارداری و زایمان4-بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان

 

 

 

 

1

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1

 

بارداری و زایمان1(بارداری طبیعی)-     فیزیوپاتولوژی1و بیماریهای داخلی  -    بارداری و زایمان2(زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد)-                    فیزیوپاتولوژی 2و بیماریهای داخلی-         بارداری و زایمان 3(بارداری و زایمان غیرطبیعی)-                                فیزپاتولوژی3 و بیماریهای داخلی-     فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی-        کارآموزی و بیماریهای داخلی و جراحی

 

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک-بهداشت5

 

 

 

1

 

 

-

 

 

1

 

اصول خدمات بهداشتی جامعه (بهداشت1)-      ارتباطات و آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک (بهداشت3)

 

کارآموزی بهداشت باروری-مادر و کودک و تنظیم خانواده

 

-

 

2

 

2

 

 

ارتباطات و آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک(بهداشت3 )                     بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4)

 

اصول روانپزشکی در مامایی

 

1

 

-

 

2

 

روانشناسی عمومی- زن و خانواده

 

اختلال عملکرد جنسی

 

1

 

-

 

1

 

اصول روانپزشکی در مامایی

 

 

رادیولوژی-سونولوژی-الکترولوژی در مامایی و زنان

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

1

 

بارداری و زایمان1(بارداری طبیعی )-  بارداری و زایمان2(زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد )-                               بارداری و زایمان3 ( بارداریبارداری و زایمان غیرطبیعی)-                                    بیماریهای زنان و ناباروری

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 

 

-

 

2

بارداری و زایمان1(بارداری طبیعی)-         بارداری و زایمان 2(زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوزیک و روشهای کاهش درد)

کارآموزی بیماریهای زنان

-

2

2

بیماریهای زنان و ناباروری

 

 

 

مامایی و بهداشت باروری در سلامت شهری

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

1

 

ارتباطات و آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک(بهداشت3 )-                        بارداری و زایمان 3(بارداری و زایمان غیرطبیعی)                                       بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت4 )-    بیماریهای زنان و ناباروری -                 بارداری و زایمان4(بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان) -  مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک ( بهداشت 5)

 

تربیت بدنی2

 

 

-

 

1

 

1

 

تربیت بدنی1

 

اندیشه اسلامی 2

 

2

-

2

اندیشه اسلامی 1

 

جمع

 

12

 

 

8

 

20

 

-

 

 

 

ترم هفتم

 

نام درس

 

 

کارآموزی

 

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 

 

 

 

3

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری

 

 

2

 

 

کارآموزی در عرصه رادیولوژی و سونولوژی

 

 

 

1

 

کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه

 

 

1

 

 

جمع

 

 

7

 

 

 

ترم هشتم

 

نام درس

 

 

کارآموزی

 

کارآموزی در عرصه زایمان 1 طبیعی و غیرطبیعی

 

 

2/5

 

کارآموزی در عرصه زایمان 2 طبیعی و غیرطبیعی

 

 

2/5

 

کاآموزی در عرصه بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم

 

 

 

2

 

کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 

1

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی

 

 

 

1

 

جمع

 

 

9