.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

معرفی معاون دانشکده

معاون دانشکده

تاریخ: 1392/09/19 - 14:15


معاون دانشكده فنی و مهندسی                   

دکتر علی شکوهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شهرسازی

a_shokoohi2002@yahoo.com

 

تلفن :    5-02414221001   

تلفكس  :  02414260063