.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

معرفی معاون دانشکده

معاون دانشکده

تاریخ: 1392/09/19 - 16:53


معاون دانشكده فنی و مهندسی                   

دکتر علی شکوهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شهرسازی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی شهر سازی

a_shokoohi2002@yahoo.com

 

تلفن :    5-02414221001   

تلفكس  :  02414260063

 

صفحه شخصی دکتر علی شکوهی در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی زنجان