.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

معرفی معاون دانشکده

معاون دانشکده

تاریخ: 1392/09/19 - 13:41


معاون دانشكده فنی و مهندسی                   

دکتر فرهاد قره باغی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

تلفن :    02433460463

تلفكس  :  02433460463

 

صفحه شخصی دکتر فرهاد قرع باغی در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی زنجان