معرفی معاون - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

معرفی معاون

معاون دانشکده

تاریخ: 1392/09/19 - 01:31


معاون دانشكده                     

دکتر محمد حسین نوری قیداری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی منابع آب  

noorigheidari@gmail.com     

تلفن :    5-02414221001   

تلفكس  :  02414260063