.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

استاد راهنمای آموزشی

استاد راهنما

تاریخ: 1398/03/12 - 12:25


 

سرکارخانم دکتر سیده وحیده حسینی

 

 

1.      مهری افشاری

2.      نوید آقایی

3.      لیلا بابایی خمارکی

4.      زهرا بهرامی

5.      سعیده حیدری

6.       فاطمه خسروی

7.      زهرا خلخالی

8.      دریا رحیمی

9.      دنیا رحیمی

10.  زهرا رحیمی

11.  مریم زمانی

12.  مجید سلیمانی

13.  رباب شجاعی

14.  ادریس صیدی

15.  مهربان عباسی(مهمان)

16.  پرند عربی

17.  مومن فتحی

18.  فرید فرهادی

19.  عارف گلمرادی

20.  سجاد محمدی تبار(مهمان به کرج)

21.  محمد مسیبی

22.  سید سعید موسوی

23.  فرشاد موسوی(مهمان)

24.  حامد مولایی

25.  پریسا نوری

26.  میثم وجدی اغول بیگ

27.  مليحه اسکندری

28.  مهدیه حاجي فتحعلي

29.  محمد مسعود حسني

30.  محسن أرتن

31.  پویا بهنام

32.  نیما مکری

33.  محمدکلانتری حصاری

34.  حمید نبی زاده

35.  محمدهادی فرهادی

36.  میلاد عرشی دورباش

37.  ژینو احمدی سلمانیه(مهمان به سنندج)

38.  زهرا سلطانی (ورودی 93)

39.  سیده فاطمه موسوی بابایی

40.  لیلا موسوی

41.  مریم فتحی

42.  ساناز صادقی سرخه دیزجی

43.  محدثه علی پور

44.  فاطمه علیمردانی

45.  صابر فتحی

46.  نگار فرزین پور

47.  کیمیا فریدی

48.  محمد فیروزی

49.  امیرحسین گنج خانلو

50.  اشکان محمدی

51.  شهداد مرادزاده اقدم

52.  ابراهیم منصوری

53.  نیلوفر نادری حق

54.  مبینا نورعلی زاده میانجی

55.  میلاد نوری

56.  ساریسا ابراهیمی

57.  دریا اسدی

58.  افشین حیدری ترکمانی

59.  زهرا دوستی

60.  نگین رسولی

61.  محمدسعید رضایی

62.  رضا عمیدی

63.  سارا عنبری

64.  بهمن فتاحی

65.  نازیلا فرهادی

66.   زهرا قاصد

67.  اوین مصطفایی

68.  مریم السادات موسوی

69.  علی میری

 

 

 
 

سرکارخانم  دکتر ویدا صادق زاده

 

1.        زینب اسکندری نیرومند

2.        زهرا اله مرادی

3.        امیرحسین اله یاری

4.        زهرا باقری

5.        زهرا بیگدلی

6.        محمدجواد حیدری

7.        محسن شعبانی

8.        مسعود شهسواری

9.        نرگس شیری

10.     امیرحسین صالحی

11.     زهرا صیادیان

12.     زهرا طالبی

13.     عهدیه عطاخانی

14.     مجید عمارلو

15.     مهرداد غلامی

16.     بیتا فتحیان

17.     نیوشا فروتن

18.     میترا کاظمی

19.     مرتضی کلانتری

20.     مهدی کلوندی

21.     علی لطفی

22.     سیدعلی اصغر حسینی قلعه جق

23.     فائزه نصیری

 

 

 

 

سرکار خانم سیده سوسن رئوفی کلاچایه

 

1.        لیلا احمدی

2.        مهسا موسوی

3.        سحر میلانی

4.        پری ناز نجفیان

5.        مسعود احمدی

6.        معصومه میرزایی

7.        سیدمجتبی محمدی

8.        سعدیه هدایی خزایی

9.        سمیه اسکندری قیداری

10.     مهسا پورعباس

11.     دنیا داداشی آسیابر

12.     محسن رضایی

13.     فرزانه سلیمی

14.     مهشید صالحی نژاد

15.     صبا صبوری

16.     زهرا عبادی چراغتپه

17.     پریسا عباسی

18.     مینا قاسمی

19.     پردیس قدیمی

20.     فاطمه مطلبی خوبانی

21.     رویا نجفلو

22.     فاطمه واعظی

23.     پریا یاوری

24.     حمیدرضا مرادی

 

سرکار خانم سعیده نجفی

1.        سیده فاطمه حسینی

2.        روژین شریفی

3.        میلاد بیگدلی

4.        افسانه صادق پور

5.        روزیتا سرمستی(مهمان سنندج)

6.        دریا محمودی(مهمان به سنندج)

7.        زهرا رشتچیان

8.        ساریسا ابراهیمی

9.        دریا اسدی

10.     افشین حیدری ترکمانی

11.     زهرا دوستی

12.     نگین رسولی

13.     محمدسعید رضایی

14.     رضا عمیدی

15.     سارا عنبری

16.     بهمن فتاحی

17.     نازیلا فرهادی

18.     زهرا قاصد

19.     اوین مصطفایی

20.     مریم السادات موسوی

21.     علی میری

22.      میلاد نوری

23.      کیمیا فریدی

24.      نگار فرزین پور

25.      فاطمه علیمردانی

26.      ساناز صادقی سرخه دیزجی

27.     محمدحسین معروفی

28.     محیا اله مرادی

29.     فاطمه شفیعی اوغول بیگ

 

 

 

سرکار خانم مهتاب مروجی

1.        زهرا افشاری

2.        معصومه تجاره

3.        پریسا ترابی

4.        هانیه جباری

5.        سیاوش جمشیدی

6.        مبینا حکیمیان

7.        مرتضی حیدری

8.        جواد خطیبی

9.        لیلا دوستی

10.     علیرضا دیری

11.     سیده سبا ذکریایی نسب

12.     الهام رستمی

13.     مهدی رستمی

14.     امیرحسین رمضانی

15.     محمدجواد شاهبازی

16.علیرضا شکارچی

17.صابر فتحی

18.محمد فیروزی

19. امیرحسین گنج خانلو

20ابراهیم منصوری

21نیلوفر نادری حق

22مبینا نورعلی زاده میانجی

 

 

 

 

سرکار خانم  طیبه صمدپور املشی

نسترن الماسی
 

گیسو اکبریان
 

نازنین زهرا اسمعیلی

نیما مکری

زیبا ارجمند

مریم اسمعیلی

پویان مقتدر قلعه

سعید صفایی

مصطفی پاشاخانی

علی کرمی

هادی بنگران

مریم زمانی

مليحه اسکندری

مهدیه حاجي فتحعلي

محمد مسعود حسني

محسن أرتن

حمید نبی زاده

محمدهادی فرهادی

میلاد عرشی دورباش

زهرا سلطانی (ورودی 93)
 

 

 
 

سرکار خانم ایران قاسمی


 

 

1.        سیده روح انگیز موسوی

2.        لیلا مقصودی دورباش

3.        زهرا عباسی

4.        سپیده عزیزپور

5.        امینه عزیزی برنا

6.        مریم علی محمدوند

7.        مریم کبودوند

8.        زهرا محمدی(داوود-ورودی 93)

9.        شهین محمدی(92)

10.     خدیجه امیرلو حصاری

11.فاطمه سهرابی موری

12پرند عربی

13رباب شجاعی

14لیلا بابایی خمارکی

15زهرا بهرامی

16.فاطمه خسروی

17.زهرا خلخالی

18پریسا نوری

19سیده فاطمه موسوی بابایی

20مهربان عباسی(مهمان)

 
 


سرکار خانم خدیجه اجاقلو

 

1.        علیرضا اخوان

2.        مریم امیدوار

3.        روژین آهنی

4.        شیدا باقری ایل ذوله

5.        مهدی بشیری

6.        آرمان خاکی

7.        بهناز رفیعی

8.        مسعود رنجبر

9.        مهدی زارع زاده

10.     میلاد زاهدی

11.     سرور شایان راد

12.     زهرا عباسعلی

13.     محسن عبدل­زاده

14.     پروانه قادری

15.     پریناز قربانلو

16.     زینب کثیرلو

17.     میترا کرمی

18.     فرنوش کلانتری

19.     علیرضا مرادممند

20.     مریم مقدم

21.     میلاد منوچهرآبادی

22.     فاطمه میرمحمدلو

23.     فاطمه ندرلو

24.     عاطفه هاشمی

25.     آرزو وحدت جلال

26.     رعنا آذری زنجانی

27.     زهرا امامی

28.     ناهید ایمانی

29.     سمیرا باقرزاده

30.     سجاد براتی چهارطاق

31.     کیمیا بزرگ منش

32.     پریناز پوراسد

33.     مهتا تصوری

34.     عطیه تویسرکانی

35.     حسین جعفری

36.     پریا حاصلی

37.     الهام رحمتی

38.     وحید رفیعی

39.     شیما سعیدی

40.     عرفان شریفی تپه اسماعیلی

41.     آنیتا طهماسبی

42.     بهاره فتحی

43.     بهزاد فریدونی

44.     کیمیا قادریان

45.     آرمین لطفی

46.     الهام محمودی

47.     سجاد ملاقدیمی

48.     سجاد نحفی

49.     فاطمه نظری

50.     سینا نیک نهاد

 

 

فهرست اسامی دانشجویان مامایی با اساتید مشاور به تفکیک ورودی آنها

وردی 94

سرکارخانم راضیه مقدم

1-ندا آقامیری                                                              

2-پانیذ احمدوند                                                             

3-زینب احمدی                                                             

4-سمیرا اسدی                                                             

5-لیلا اسدی پورقزوینی                                                  

6-الهه اسکندری                                                           

7-حدیثه افشاری                                                           

8-فائزه بیگدلو                                                              

9-مریم جاهد                                                               

10-مریم حمیدی                                                         

11-زهرا رجبی                                                           

12-حدیثه رستمی                                                        

13-فاطمه رضوانی فر                                                   

14-سمیه سلیمانی فر                                                      

15-انا سیفی نادرکلی                                                       

16- فاطمه شاه مرادزاده دیالاتی                                        

17-سیما شاهسوند                                                          

18-پرستو شیخ حسنی                                                     

19-زهرا صفایی آزاد                                                     

20-زهرا طاهری

21ویدا طهماسبی                                                                                                                           

22-فاطمه طیبی میانه                                                          

23-سارا قلیان

24-سهیلا قنبری 

25-فرشته محرمی شاه بگندی                                               

26-الهام مهدوی مقدم

27-مرضیه نصیری

28-شرین نظری  

29-شقایق نعمتی

30-مهدیه یکتامهر

31-شیوا یوسفی 

32-مرضیه یوسفی                                                                             

                                  ورودی 95

                                 سرکارخانم آرامی                                      

 

1-اسرین اسفندیاری                                                                    

2-حمیرا اسماعیلی                                                                    

3-لیلا باقری                                                                   

4-محدثه بیگدلی                                                                       

5-فاطمه پرند                                                                          

6-ریحانه حسینی                                                                      

7 زهرا حیدری قرخلو                                                     

8-فائزه خداکرمی                                                                         

9-سحر خسروی                                                                         

10-مهسا سروی تکانتپه                                                                

11-الهام سعادتی                                                                         

12-فائزه سلیمانی                                                                        

13-عارفه سلیمانی نجف آبادی                                                          

14-زهرا عباسی                                                                        

15-زینب عباسی                                                             

16 شیما علوی

17-معصومه فرهادی زرین گل

18-سمانه کبودخانی

19-زینب کلانتری

20-زهرا محمدلو

21-عاطفه سادات موسوی

22-فاطمه میکائیلو  

23-سمیه یوسفی

                                                               

ورودی 96

سرکارخانم رستم خانی

-الهه اجلی نیا                                                             

2-سمیرا احمدی                                                                                                                     

3-مریم اسد نژاد                                                             

4-حدیثه امامی چمنی                                                        

5-سپیده بهرامی                                                                                                             

6-خاطره جعفری                                                           

7-حورا چام                                                                   

8-صبا چرمی                                                                   

9-زینب حبیبی                                                               

10-مهسا حسنی                                                              

11-سیده الهام حسینی                                                      

12-فاطمه دهستانی                                                         

13-پریسا رحیمی                                                   

14-سمانه رستمی                                                      

15-نفیسه رسولی                                                      

16- شیرین ساعدی                                        

17-زهرا سلیمی                                                          

18-مژگان شیری                                                    

19-سحر صبوری قره بلاغ                                                     

20-نیلوفر صفری 

 21-الهه طارمی       

22-نیلوفر علایی مقدم 

 23-خدیجه غفاری

24-زهرا فتحی

 25-مه سیما فرهنگ مرنی

26-ندا گنج خانی

27-معصومه السادات محسنی

28-فاطمه محمدیارلو

29-فاطمه مرادی مفرط

30-زیبا مهری

31-مریم نباتی 

32 –ندا نوروزی

ورودی 97

سرکارخانم احمدی

1)        ندا سلطانی

2)       یاسمن شیخی

3)       الناز عابدی

4)       مائده فیضی

5)       فاطمه قنبری

6)       فائزه کمالی

7)       سویل گورجه میانجی

8)       شهرزاد محمدی

9)       نگیسا مرسلی

10)   نسترن موسوی

11پگاه نیکوخوی

 

سرکار خانم دهقانپور

ورودی 97

1-نسترن امینی                                                             

2-فاطمه ایمانی پور                                                        

3-محدثه باقر پور                                                          

4-نفیسه باقری                                                             

5-فاطمه بیات                                                              

6-نگین بیات                                                               

7-پریا پزشک پور

8-فاطمه تیهومنش فرد

9-شقایق حیدری

10-مریم خسروی

11-مهسا خلفی

12-رضوانه داداشیان