.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

معرفی رئیس

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1392/09/16 - 01:02


 

حوزه ریاست دانشکده

رئيس دانشكده:  مهندس سید امیر حسین بهشتی                                                                                         

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی

كارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری

پست الكترونيكي : a.h.beheshti@iauz.ac.ir

تلفن :    5-02414221001   

تلفكس  :  02414260063