.::. دانشکده فنی، مهندسی وعلوم پایه .::.

معرفی رئیس

رئیس دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی

تاریخ: 1392/09/16 - 06:28


 

حوزه ریاست دانشکده

 

رئيس دانشكده:  دکتر مهدی ساشور پور                                                                                        

 

مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی

استادیار گروه مهندسی شهرسازی

پست الكترونيكي : mahdisashourpour@gmail.com

تلفن دانشگاه :      5 - 33421001 - 024

تلفكس دانشکده فنی مهندسی :   33460463-024                                                                                                               

 

صفحه شخصی دکتر مهدی ساشورپور در وبسایت دانشگاه :        http://iauz.ac.ir/faculties/86019

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]