معرفی رئیس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

معرفی رئیس

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1392/09/16 - 17:51


 

حوزه ریاست دانشکده

 

رئيس دانشكده:  دکتر مهدی ساشور پور                                                                                        

 

مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی

استادیار گروه مهندسی شهرسازی

پست الكترونيكي : mahdisashourpour@gmail.com

تلفن :    5-02433421001   

تلفكس دانشکده فنی مهندسی :   33460063-024                                                                                                               

 

صفحه شخصی دکتر مهدی ساشورپور در وبسایت دانشگاه :

http://iauz.ac.ir/faculties/86019

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]