.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

هیئت علمی

اعضای هیئت علمی

تاریخ: 1392/09/19 - 04:38


     اعضای هیات علمی

 

تصویر

نام و 
نام‌خانوادگی

درجه علمی

رشته
تحصیلی

مدرک 
تحصیلی

 

حسین آریان

مربی

زبان و ادبیات فارسی

دانشجوی دکتری

صفحه‌ی شخصی

محبوبه بابایی

استادیار

علوم اجتماعی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

پیمان بلوری

مربی

حقوق بین الملل

دانشجوی دکتری

صفحه‌ی شخصی

علی بیات

استادیار

حسابداری

دکتری

صفحه‌ی شخصی

زينت بيات

مربی

حسابداري

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

ربابه پور جبلی

استادیار

جامعه شناسی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

سيدفرشيد جعفري

استادیار

روابط بين الملل

دكترا

صفحه‌ی شخصی

 

سید محمد رضا چاوشی ها

استادیار

علوم قضایی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

فيروزه حاجي علي اكبري

استادیار

مديريت بازرگاني

دكترا

صفحه‌ی شخصی

حیدر حسن لو

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

http://www.iauz.ac.ir/index.php/fa/main/members/image/2/98

مصطفي حکمی

مربی

حسابداري

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

 

 

 

 

دكترا

صفحه‌ی شخصی

محمد دالمن پور

مربی

علوم اقتصادي

دانشجوي دكترا

صفحه‌ی شخصی

هما درودی

استادیار

مدیریت بازرگانی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

مالك ذوالقدر

استادیار

روابط بين الملل

دكترا

صفحه‌ی شخصی

اشکان رحیم زاده

استادیار

علوم اقتصاد

دکتری

صفحه‌ی شخصی

علي اعظم رفيع نژاد

مربی

حقوق

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

قدمعلی سرامی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

عبدالحسين سرامي

استادیار

زبان و ادبيات فارسي

دكترا

صفحه‌ی شخصی

محمد سلمان طاهری

مربی

حقوق قضا

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

اصغر سيف خمسه

مربی

حسابداري

فوق ليسانس

صفحه‌ی شخصی

كريم شاكر

استادیار

زبان و ادبيات فارسي

دكتری

صفحه‌ی شخصی

عالیه شکر بیگی

استادیار

جامعه شناسی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

مظفرالدين شهبازي

استادیار

جامعه شناسي

دكتراي جامعه شناسي

صفحه‌ی شخصی

ذبيح اله صدفي

مربی

جامعه شناسي

دانشجوي دكترا

صفحه‌ی شخصی

تورج عقدايي

دانشیار

زبان و ادبيات فارسي

دكترا

صفحه‌ی شخصی

مهرداد عليپور

استادیار

مديريت بازرگاني

دكترا

صفحه‌ی شخصی

محسن عینی

استادیار

حقوق

دکتری

صفحه‌ی شخصی

امير غلامي

استادیار

علوم اقتصادي

دكتري اقتصاد

صفحه‌ی شخصی

ارشد فرهمنديان

مربی

مديريت صنعتي

دانشجوی دکتری

صفحه‌ی شخصی

مهدي قديمي

استادیار

علوم اقتصادي

علوم اجتماعي

صفحه‌ی شخصی

مجيد قرباني لاچوانی

استادیار

حقوق خصوصي

دكترا

صفحه‌ی شخصی

حبيب اله کمالی

استادیار

علوم سياسي

دكترا

صفحه‌ی شخصی

عبدالله کیایی

استادیار

حقوق

دکتری

صفحه‌ی شخصی

بهمن كشاورز

استادیار

علوم سياسي

دكترا

صفحه‌ی شخصی

ابولفضل لطفی زاده

استادیار

علوم سیاسی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

فرشته لطفی زاده

استادیار

مدیریت بازرگانی

دکتری

صفحه‌ی شخصی

عليرضا محمدخاني

استادیار

روابط بين الملل

دكترا

صفحه‌ی شخصی

فاطمه محمدي خواهان

مربی

آموزش زبان انگليسي

فوق ليسانس

صفحه‌ی شخصی

حسین مختاری

مربی

حسابداری

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

ابوالفضل مقدم

مربی

مديريت

فوق ليسانس

صفحه‌ی شخصی

فريده نجاري

مربی

علوم سياسي

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

هادی نعیمی

مربی

حقوق

دانشجوی دکتری

صفحه‌ی شخصی

احمد نقيلو

مربی

اقتصاد

دانشجوي دكترا

صفحه‌ی شخصی

نزهت نوحي

استادیار

زبان و ادبيات فارسي

دكترا

صفحه‌ی شخصی

سلمان ولي زاده

مربی

حقوق

دانشجوی دکتری

صفحه‌ی شخصی

 

گروه ها در ذیل به زودی بروزرسانی خواهند شد

گروه حقوق و علوم سیاسی

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
هادی نعیمی       صفحه شخصی
  شهریار باقری        صفحه شخصی
  محمدباقر قربانوند       صفحه شخصی
  علیرضا نواریان       صفحه شخصی
سلمان ولیزاده       صفحه شخصی
  فرید احمدیان مقدم       صفحه شخصی
عبدالله کیایی        صفحه شخصی
علی اعظم رفیع نژاد        صفحه شخصی
  علی پزشکی        صفحه شخصی
محمد سلمان طاهری        صفحه شخصی
  حمید شش گل       صفحه شخصی
پیمان بلوری        صفحه شخصی
  ابوالقاسم مهدی پور        صفحه شخصی
اصغر پرتوی       صفحه شخصی
  مالک ذالقدر        صفحه شخصی
  فرشید جعفری       صفحه شخصی
  مهدی خوش خطی        صفحه شخصی
  حسن عیوض زاده       صفحه شخصی
  جواد قدسی        صفحه شخصی
فریده نجاری       صفحه شخصی
  جمشید جز محمدپور       صفحه شخصی
ابوالفضل لطفی زاده       صفحه شخصی
  عباس مرادی       صفحه شخصی