.::. حوزه حراست .::.

تکمیل پرونده اساتید و کارکنان

جهت تکمیل پرونده پرسنلی با در دست داشتن مدارک زیر به دفتر حراست مراجعه نمایید.

تاریخ: 1394/11/03 - 10:46


1- کپی شناسنامه از تمام صفحات

2- کپی شناسنامه همسر از تمام صفحات

3- کپی کارت ملی

4- اصل و کپی کارت پایان خدمت

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی

6- 4 قطعه عکس 4*3

7- رزومه کاری و پژوهشی