.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

اقدامات انجام شده EDO

.

تاریخ: 1399/10/28 - 15:08


1.      هماهنگی و تشکیل جلسات مشترک اعضاء EDO دانشکده، ریاست و مدیران گروه جهت  اجرای هر چه بهتر برنامه هایEDO

2.      مشخص کردن اعضای کمیته دفتر توسعه آموزش و  شرح وظایف آنها

3.      راه اندازی و مدیریت سایت دانشکده پرستاری و مامایی و قرار دادن تمام فایل های آموزشی، پژوهشی و دفتر توسعه آموزش بر روی سایت

4.      تهیه وتدوین  و بازنگری کلیه فرم ­های ارزشیابی برای تمام دروس کارآموزی وکارورزی بیمارستان و قرار دادن کلیه فرم ها بر روی سایت دانشکده

5.      طراحی  و تنظیم دفترچه ثبت فعالیت­ های بالینی (log book) در واحد کارآموزی بهداشت روان/ مدیریت/ccu    و... برای گروه پرستاری

6.      پیگیری  و  طراحی دفترچه ثبت فعالیت­ های بالینی برای گروه مامایی

7.      قرار دادن کلیه لاگ بوک های پرستاری و مامایی بر روی سایت دانشکده

8.      تهیه فرم طرح درس برای اساتید و یکسان­ سازی تمام فرم­ های طرح درس پرستاری و مامایی(بالینی و تئوری)

9.      جمع آوری و بررسی کلیه طرح درس ­ها، ویرایش، تکمیل  چک لیست برای هر درس و قرار دادن طرح درس­ های پرستاری و مامایی  بر روی سایت دانشکده

10.  طراحی و تدوین فرم سوابق علمی و پژوهشی(cv) اساتید گروه پرستاری و مامایی و یکسان ­سازی تمام فرم­ ها و قرار دادن تمام رزومه اعضای هیات علمی گروه پرستاری و مامایی بر روی سایت

11.  برنامه ­ریزی جهت گذراندن کارگاه آموزشی الزامی برای دانشجویان  طبق سرفصل وزارت بهداشت و هماهنگی با اساتید مربوطه و صدور گواهی توسط دفتر توسعه آموزش

12.  برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سئوال برای اساتید دانشکده در نیسمال دوم در تاریخ 29/1/95

13.  برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه end note  برای اعضای هیات علمی در خرداد ماه 95

14.  ایجاد بانک سئوالات و جلسه جهت بررسی  و نقد سئوالات طراحی شده توسط کلیه اساتید پرستاری و مامایی برای امتحانات نیسمال اول 95-94

15.  تهیه  و تدوین گزارش اتاق مهارت­ های بالینی(skill lab)  شامل اهداف و رسالت مرکز، لیست ابزار و مانکن­های موجود در اتاق، برنامه اساتید گروه پرستاری و مامایی و ساعات حضورشان جهت تدریس دروس عملی در اتاق پراتیک و  همچنین قرار دادن  کلیه فایل ها بر روی سایت دانشکده

16.   نیاز سنجی  و بررسی کمبودها  و تهیه لیست وسایل مورد نیاز در اتاق SKILL LABو پیگیری تهیه اقلام سفارشی توسط ریاست دانشکده برای ارتقای کیفی آموزش دانشجویان

17.  انجام ارزشیابی مربیان پرستاری و مامایی در بالین توسط فرم ارزشیابی ارسال شده از دفتر توسعه آموزش تهران EDC)) و گزارش محرمانه به مربی در هر نیمسال تحصیلی

18.  هماهنگی با معاون آموزشی دانشگاه  و قرار گرفتن فرم ­های ارزشیابی اساتید (ارسالی از واحد EDC تهران)، بر روی سایت دانشگاه برای ارزشیابی دروس تئوری اساتید پرستاری و مامایی  برای نیمسال دوم تحصیلی 95-94

19. تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی در دفتر توسعه آموزش

20. تدوین برنامه ژورنال کلاب در هر نیمسال تحصیلی و نظارت بر حسن اجرای آن

21. تشویق دانشجویان به شرکت در المپیادهای دانشجویی

22. برگزاری کارگاه های  دانشجویی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی موجود در برگه ازمایش

23. برنامه ریزی برگزاری آزمون ارزیابی مهارت های بالینی پایان دوره پرستاری و مامایی

24.برگزاری کارگاه های  دانشجویی کارشناس ارشد پرستاری و گرایش های مربوط به آن

25.برگزاری کارگاه مقاله نویسی به شیوه نوین برای اعضای هیات علمی در تاریخ 2و 3 دی ماه98

26.برگزاری نشست و سخنرانی 3 عضو هیات علمی با عناوین بیماری های قلبی درایران(سرکارخانم دکتر صادق زاده) تجهیزات پزشکی(خانم اجاقلو) وکایزن(سرکارخانم دکتر مقدم) در سالن شهید مطهری ساختمان سهروردی

27. اجرای برنامه ژورنال کلاب با سخنرانی اعضای هیات علمی در دفتر معاونت علوم پزشکی با حضور اساتید و دانشجویان پرستاری ومامایی