.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

اقدامات انجام شده EDO

.

تاریخ: 1398/07/01 - 18:46


1.      هماهنگی و تشکیل جلسات مشترک اعضاء EDO دانشکده، ریاست و مدیران گروه جهت  اجرای هر چه بهتر برنامه هایEDO

2.      مشخص کردن اعضای کمیته دفتر توسعه آموزش و  شرح وظایف آنها

3.      راه اندازی و مدیریت سایت دانشکده پرستاری و مامایی و قرار دادن تمام فایل های آموزشی، پژوهشی و دفتر توسعه آموزش بر روی سایت

4.      تهیه وتدوین  و بازنگری کلیه فرم ­های ارزشیابی برای تمام دروس کارآموزی وکارورزی بیمارستان و قرار دادن کلیه فرم ها بر روی سایت دانشکده

5.      طراحی  و تنظیم دفترچه ثبت فعالیت­ های بالینی (log book) در واحد کارآموزی بهداشت روان/ مدیریت/ccu    و... برای گروه پرستاری

6.      پیگیری  و  طراحی دفترچه ثبت فعالیت­ های بالینی برای گروه مامایی

7.      قرار دادن کلیه لاگ بوک های پرستاری بر روی سایت دانشکده

8.      تهیه فرم طرح درس برای اساتید و یکسان­ سازی تمام فرم­ های طرح درس پرستاری و مامایی(بالینی و تئوری)

9.      جمع آوری و بررسی کلیه طرح درس ­ها، ویرایش، تکمیل  چک لیست برای هر درس و قرار دادن طرح درس­ های پرستاری و مامایی  بر روی سایت دانشکده

10.  طراحی و تدوین فرم سوابق علمی و پژوهشی(cv) اساتید گروه پرستاری و مامایی و یکسان ­سازی تمام فرم­ ها و قرار دادن تمام رزومه اعضای هیات علمی گروه پرستاری و مامایی بر روی سایت

11.  برنامه ­ریزی جهت گذراندن کارگاه آموزشی الزامی برای دانشجویان  طبق سرفصل وزارت بهداشت و هماهنگی با اساتید مربوطه و صدور گواهی توسط دفتر توسعه آموزش

12.  برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سئوال برای اساتید دانشکده در نیسمال دوم در تاریخ 29/1/95

13.  برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه end note  برای اعضای هیات علمی در خرداد ماه 95

14.  ایجاد بانک سئوالات و جلسه جهت بررسی  و نقد سئوالات طراحی شده توسط کلیه اساتید پرستاری و مامایی برای امتحانات نیسمال اول 95-94

15.  تهیه  و تدوین گزارش اتاق مهارت­ های بالینی(skill lab)  شامل اهداف و رسالت مرکز، لیست ابزار و مانکن­های موجود در اتاق، برنامه اساتید گروه پرستاری و مامایی و ساعات حضورشان جهت تدریس دروس عملی در اتاق پراتیک و  همچنین قرار دادن  کلیه فایل ها بر روی سایت دانشکده

16.   نیاز سنجی  و بررسی کمبودها  و تهیه لیست وسایل مورد نیاز در اتاق SKILL LABو پیگیری تهیه اقلام سفارشی توسط ریاست دانشکده برای ارتقای کیفی آموزش دانشجویان

17.  انجام ارزشیابی مربیان پرستاری و مامایی در بالین توسط فرم ارزشیابی ارسال شده از دفتر توسعه آموزش تهران EDC)) و گزارش محرمانه به مربی در هر نیمسال تحصیلی

18.  هماهنگی با معاون آموزشی دانشگاه  و قرار گرفتن فرم ­های ارزشیابی اساتید (ارسالی از واحد EDC تهران)، بر روی سایت دانشگاه برای ارزشیابی دروس تئوری اساتید پرستاری و مامایی  برای نیمسال دوم تحصیلی 95-94

19. تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی در دفتر توسعه آموزش

20. تدوین برنامه ژورنال کلاب در هر نیمسال تحصیلی و نظارت بر حسن اجرای آن

21. تشویق دانشجویان به شرکت در المپیادهای دانشجویی

22. برگزاری کارگاه های  دانشجویی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی موجود در برگه ازمایش

23. برنامه ریزی برگزاری آزمون ارزیابی مهارت های بالینی پایان دوره پرستاری و مامایی

24.برگزاری کارگاه های  دانشجویی کارشناس ارشد پرستاری و گرایش های مربوط به آن