.::. اخذ کد پایان نامه .::.

1-فيزيولوژی ورزشی

فيزيولوژی

تاریخ: 1395/03/24 - 14:05


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

اثر هشت هفته تمرین استقامتی منتخب با مکمل یاری کورکومین برسطوح قند خون زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2

94/100 10/09/94    

62621435942001

1395/03/01

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 930376371 سیده کتایون زمانی

اثرهشت  هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل سیر بر توان هوازی و اسید لاکتیک در زنان دوومیدانی کار میانسال غیر حرفه ای شهر زنجان

94/100 10/09/94    

13821404942001

195/03/08

  دکتر فرهاد صفری زنجانی 930536796 لیلا توسلیان قماشچی

تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و محدودیت کالری بر میزان قند خون ناشتا،انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در بانوان دارای اضافه وزن 20تا 25 سال

94/100 10/09/94    

62621435942002

1395/03/01

دکتر آرش ترک سامنی

دکتر اردشیر ظفری

930486703

سیده لیلا حسنی

اثرهشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی  و ترکیب بدن زنان میانسال غیرفعال

94/100 10/09/94    

62621435942003

1395/03/01

دکتر مهدی رضا قلیزاده

دکتر آرش ترک سامنی

930304464

بهاره بختیار

اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری چای سبز بر نیمرخ لیپیدی و قند خون مردان میانسال دارای اضافه وزن

94/100 10/09/94    


62621435942004

1395/03/01

دکتر مهدی رضا قلیزاده

دکتر آرش ترک سامنی 930274902 داریوش طاهر خانی

تاثیر شش هفته تمرین هوازی همراه با عصاره زیره سبز بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن در دختران جوان دارای اضافه وزن

94/100 10/09/94    

62621435942005

1395/03/01

دکتر احمد آزاد

دکتر اردشیر ظفری

930391962 خدیجه صفوی

اثر چهار هفته مکمل سازی منیزیوم اکساید بر عملکرد و شاخصهای پلاسمایی خستگی در مردان نوجوان نخبه واترپلو

94/100 10/09/94    

62621435942016

1395/03/23

دکتر آرش ترک سامنی

دکتر مهدی رضا قلیزاده

930346056 سروش مظفری تبار

رابطه بین سطح فعالیت بدنی و تغذیه  با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در مردان میانسال كارمند غیر ورزشکار

94/100 10/09/94     62621435942006

1395/03/01

دکتر مهدی رضا قلیزاده

دکتر آرش ترک سامنی 930369564 حسین شرفی

اثر شش هفته تمرین هوازی و مکمل یاری لیمو ترش بر آنزیم کبدی و ترکیب بدن در دختران نوجوان دارای اضافه وزن

94/100 10/09/94    


62621435942007

1395/03/01

دکتر احمد آزاد

دکتر اردشیر ظفری

930422470

لیلا اسلامی

اثر شش هفته تمرین هوازی و مکمل یاری لیمو ترش بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدن در دختران نوجوان دارای اضافه وزن

94/100 10/09/94    

62621435942008

1395/03/01

دکتر احمد آزاد

دکتر اردشیر ظفری

930350765 لیلا بیگلی

اثر هشت هفته تمرین تناوبی و مکمل یاری سرکه سیب بر عوامل خطر زای قلبی عروقی دانش آموزان پسر 15 تا 20 سال دارای اضافه وزن

94/100 10/09/94    

62621435942009

1395/03/01

دکتر مهدی رضا قلیزاده

دکتر آرش ترک سامنی 930424841 مصطفی کابلی

اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری دارچین بر نیمرخ لیپیدی و قند خون زنان میانسال دیابتی نوع2

94/100 10/09/94    

62621435942010

1395/03/01

دکتر مهدی رضا قلیزاده

دکتر آرش ترک سامنی 930320206 مهسا سهندی

اثر چهار هفته تمرین مکمل ویتامین ث بر فاکتور های قدرت و استقامت عضلانی ژیمناستیک کاران پسر 14 تا 18 سال

94/100 10/09/94    

62621435942011

1395/03/01

 

دکتر اردشیر ظفری

920589595 ابراهیم رحیمی ویکی
اثرهشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری عصاره قهوه سبز برترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی خون زنان میانسال چاق 94/100 10/09/94    

62621435942017

1395/04/05

دکتر مهدی رضا قلیزاده

دکتر آرش ترک سامنی   نادر جعفری کلهری
اثرهشت هفته تمرین مقاومتی ومکمل یاری  گلوتامین برشاخص های آسیب عضلانی در مردان جوان 20 تا 25 سال غیرفعال 94/100 10/09/94    

62621435942019

1395/04/14

 

دکتر اردشیر ظفری

  مهدی فرهنگ خواه

اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و محدودیت کالری دریافتی بر ترکیب بدن و فاکتور های هموستاز گلوکز خون در بانوان میانسال دارای اضافه وزن

94/100 10/09/94  

 

 

 

 

62621435942020

1395/04/14

 

دکتر اردشیر ظفری

930343353

فرحناز حسین زاده

مقایسه عوامل همورئولوژی خون بدنبال هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل یاری گلوتامین در مردان بدنساز مبتدی

101/94

16/09/94

 

 

 

 

 

62621435942021

1395/04/14

دکتر فرهاد صفری زنجانی

دکتر اردشیر ظفری

930458830

ناصر باباخانی

تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف امگا 3 بر ترکیب بدنی، توان هوازی و عوامل خطرزای قلبی عروقی در دانش آموزان پسر غیر ورزشکار

101/94

16/09/94

   

62621435942012

1395/03/20

 

دکتر فرهاد صفری زنجانی

930464628

لیلا بازرگان

بررسی اثر مصرف مکمل ویتامین Cو B1همراه با هشت هفته تمرینات منتخب طناب زنی بر توان هوازی و بی هوازی دانش آموزان پسر 12-10 ساله

101/94

16/09/94

   

62621435942013

1395/03/20

 

دکتر فرهاد صفری زنجانی

930345690

مهدی افشار

اثر چهار شیوه کاهش وزن سریع بر عملکرد ورزشی مردان کشتی گیر جوان

101/94

16/09/94

 

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/20

لطفا جهت اخذ کد مجددا اقدام گردد

1395/04/14

 

62621435942028

1395/05/06

 

دکتر اردشیر ظفری

930443533

رسول معصومی

اثر مصرف بیست و یک روز مکمل اسید آمینه ال آرژنین بر عملکرد بی هوازی و افزایش پرش مردان والیبالیست جوان

101/94

16/09/94

   

62621435942014

1395/03/20

 

دکتر فرهاد صفری زنجانی

930450067

محمد امین توفیقی

اثر هشت هفته مکمل سازی روی و تمرینات ترکیبی( استقامتی و مقاومتی) بر سطوح گرلین و انسولین پلاسمای بیماران مرد میانسال مبتلا به سرطان روده بزرگ

101/94

16/09/94

   

62621435942015

1395/03/23

دکتر مینوش مقیمی

دکتر مهدی رضا قلیزاده

930366018

علی اربطی

اثر هشت هفته مکمل سازی روی و تمرینات ترکیبی( استقامتی و مقاومتی) بر سطوح هورمونهای GHو IGF1 پلاسمای بیماران مرد میانسال مبتلا به سرطان روده بزرگ

101/94

16/09/94

 

 

 

 

 

62621435942018

1395/04/05

دکتر مینوش مقیمی

دکتر مهدی رضا قلیزاده

930476939

محمد علی اسدی

اثر مصرف حاد مکمل کورکومین برسطحgpx وsod پلاسمامطابق مسابقات یکروزه تکواندو در دختران نوجوان

101/94

16/09/94

 

لطفا استاد راهنما جدید را اعلام نمایید.

1395/07/22

62621435942030

1395/06/10

آرش ترک سامنی

مهدی رضا قلیزاد

920608007

فریبا راه پیما

تاثیر دوازده هفته تمزین مقاومتی و محدویت کالری دریافتی برهورمون لپتین و ترکیب بدنی در بانوان دارای اضافه وزن 20تا 25 سال 94/100

94/9/10

 

 

62621435942023

1395/04/27

  دکتر اردشیر ظفری 930367789

زینب نژادقلی

 

تاثیر شش هفته تمرین هوازی همرا با مصرف زیره سبز برآنزیم های کبدی سرم خون و ترکیب بدنی در دختران جوان دارای اضافه وزن 94/100

94/9/10

   

62621435942022 

1395/04/27

  دکتر اردشیر ظفری 930437171

سونیا لطف الهی

 

اثرهشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری امگا 3 برظرفیت ها ، حجم های ریوی و سطح Vo2max   دانش آموزان پسر 15 تا 18 سال 94/102

94/10/24

 

لطفا جهت اخذ کد مجددا اقدام گردد

62621435942025

1395/05/06

احمدآزاد آرش ترک سامنی 930317700 ابوالفضل بیات
اثر هشت هفته تمریتات تناوبی و مکمل یاری سرکه سیب بر آنزیم های کبدی دانش آموزان پسر 15 تا 20 سال دارای اضافه وزن 94/102

94/10/24

 

لطفا جهت اخذ کد مجددا اقدام گردد

62621435942026

1395/05/06

مهدی رضا قلیزاده آرش ترک سامنی 930353803 حسین محمدی
اثرهشت هفته تمرینات استقامتی و مکمل سازی Q10برتعامل اجتماعی و آمادگی هوازی کودکان دارای اختلالات اوتیسم 94/102 94/10/24

 استاى راهنما \ر است .

1395/05/06

1395/06/27

 


لطفا جهت اخذ کد مجددا اقدام گردد

62621435951001

1395/07/14

  فرهادصفری زنجانی 930536823

مجید نصیری

 

اثر مصرف کوتاه مدت کافئین برشاخص های منتخب آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان مرد نخبه بسکتبالیست با ویلچر 94/102 94/10/24  

لطفا جهت اخذ کد مجددا اقدام گردد

62621435942027

1395/05/06

  مهدی رضا قلیزاده 930389547 لیلا همایون پور
اثر شش هفته تمرین هوازی همراه  با مصرف دوغ کفیر بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق 13 تا 15 سال 94/102 94/10/24  

 

62621435942024

1395/05/06

آرش ترک سامنی فرهاد صفری زنجانی 920588264 مریم محمدی
اثرهشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری زنجبیل بر HS-CRP و IL-18 در زنان میانسال غیرفعال 94/102 94/10/24

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/06

 

62621435942029

1395/06/09

احمد آزاد آرش ترک سامنی 930414014 افشین  حدیدیان مقدم
اثرهشت هفته کراتین فسفاته برقدرت و توان ماهیچه ای مردان حرفه ای و غیرحرفه ای 16 الی 20 سال 94/102 94/10/24

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/06

1395/06/27

 

62621435942032

1395/07/01

  اردشیر ظفری 930432726 وحید صدری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی