.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

مدير امور دانشجويي

مدير امور دانشجويي

تاریخ: 1395/04/01 - 00:02


 

 

 

 

 

 

مديرامور دانشجويي- ورزشی

نام و نام خانوادگی: جواد ناصريان

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی آمار زيستي

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس: 33114287-024            

آدرس ایمیل:  nasseryan.javad@gmail.com  

دانلود بيوگرافي دكتر جواد ناصريان

 

 

******************************************************************************************************

  رئیس اداره فرهنگی - اجتماعی

نام و نام خانوادگی: محمد حسن احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ

شماره تماس: 33114286-024          

آدرس ایمیل:  mh.ahmadi1974@gmail.com