.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

مدير امور دانشجويي

مدير امور دانشجويي

تاریخ: 1395/04/01 - 18:58


مدير امور دانشجويي

نام و نام خانوادگی: جواد ناصريان

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی آمار زيستي

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس02433421001 داخلی 2282            

آدرس ایمیل:  nasseryan.javad@gmail.com  

دانلود بيوگرافي دكتر جواد ناصريان

 

مدير امور فرهنگي- اجتماعي

نام و نام خانوادگی: مهران فرامرزي

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی مهندسي شهرسازي

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس02433421001 داخلی 2360           

آدرس ایمیل:  mehran_faramarzi2001@yahoo.com

دانلود بيوگرافي دكتر مهران فرامرزي