.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

مدير امور دانشجويي

مدير امور دانشجويي

تاریخ: 1395/04/01 - 08:00


نام و نام خانوادگی: جواد ناصريان

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی آمار زيستي

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس02433421001 داخلی 2282            

آدرس ایمیل:  nasseryan.javad@gmail.com  

دانلود بيوگرافي دكتر جواد ناصريان