.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

مدیران گروه های ارشد و دکتری

مدیران گروه های ارشد و دکتری

تاریخ: 1395/04/19 - 13:54


 

مدیر گروههای رشته های دانشکده فنی و مهندسی
مدیر گروههای رشته های دانشکده برق و کامپیوتر و صنایع
مدیر گروههای رشته های دانشکده علوم پایه و پزشکی
مدیر گروههای رشته های دانشکده علوم انسانی
مدیر گروههای رشته های دانشکده علوم تربیتی

کانال اخبار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانشکده فنی و مهندسی

 

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

مرتبه علمی

داخلی

ایمیل

حسن طاهر خانی

عمران راه و ترابری (ارشد)

استاديار

2362

Taherkhani.hasan@gmail.com

مهدي بنجي

عمران خاک و پی (ارشد)

استادیار

2286

Mehdipanji@yahoo.com

حامد سرورام

عمران –ژئوتکنیک ارشد

استادیار

2237

hamed_sarveram@yahoo.com

هومن ثبوتی

معماری ارشد

استاديار

2203

Hoomansobouti@znu.ac.ir

هومن اسحاقي شربياني

   عمران سازه (دکتری)

 

-

shouman_sharabiani@yahoo.com

مهدی ساشورپور

   طراحی شهری (ارشد)

استادیار

2362

mahdisashourpour@gmail.com

 

ببرنامه ریزی شهری

 

 

 

  بازگشت به لیست دانشکده ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشکده برق و کامپیوتر

 

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

مرتبه علمی

داخلی

ایمیل

حسين برومند

کامپيوتر (ارشد)

استادیار

 

 

مهدی بیگدلی

برق و قدرت (ارشد)

برق و قدرت(دکتری)

استادیار

2417

bigdeli_iauzb@yahoo.com

  بازگشت به لیست دانشکده ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشکده علوم پایه و پزشکی

 

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

مرتبه علمی

داخلی

ایمیل

رضا شاپوري

ميکروبيولوژي (ارشد)

استادیار

2363

rezashapoury@yahoo.com

روح الله مراد حاصلي

فيزيک (ارشد)

استاديار

2311

roohallah.moradhaseli@gmail.com

ساناز مهمازي

ژنتیک (ارشد)

استادیار

-

sanazmahmazi@yahoo.com

ناهید شجری

شيمي ( ارشد)

استادیار

2288

 Shajari_nahid@yahoo.com

مهدی رهنما

فیزیولوژی (ارشد)

دانشیار

2352

Meh_rahnema@yahoo.com

 

 بازگشت به لیست دانشکده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشکده علوم انسانی

 

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

مرتبه علمی

داخلی

ایمیل

دکتر علی پزشکی

حقوق جزا وجرم شناسی (ارشد)

حقوق بین الملل (دکتری)

استادیار

2349

A_pezeshki414@yahoo.com

دکتر مجید قربانی-لاچوانی

حقوق خصوصی (ارشد)

حقوق خصوصی(دکتری)

استادیار

2349

Lachchevani@yahoo.com

دکتر بهمن کشاورز

علوم سیاسی با گرایشهای مسائل ایران وسیاستگذاری (دکتری)

استادیار

2349

b.keshavarz@live.com

دکتر فریده نجاری

علوم سياسي (ارشد)

مربی

2299

Research.women@azudc.ir

دکتر فرشید جعفری رییس دانشکده

روابط بين‌الملل(ارشد)

روابط بين‌الملل(دکتری)

استادیار

2300

Fjafariz@gmail.com

دکتر محبوبه بابایی

پژوهش علوم اجتماعي (ارشد)

استادیار

2319

mbabaei1013@yahoo.com

دکتر نبي الله محمدي

مديريت بازرگاني-

مدیریت مالی (ارشد)

مدیریت بیمه( ارشد)

استادیار

2458

Nabi_mohammadi@yahoo.com

دکتر فیروزه حاج علی اکبری

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازار یابی (ارشد)

مدیریت بازرگانی بین الملل (ارشد)

استادیار

2461

Shajiealie akbery@yahoo.com

دکتر هما درودی

مديريت بازرگاني –

مديريت تحول (ارشد)

بازرگانی داخلی(ارشد)

استادیار

2460

Homa­_doroudi@yahoo.com

دکتر ابوافضل مقدم

مدیریت اجرایی (ارشد)

استادیار

2299

Lmoghaddam2002@yahoo.com

دکتر علی بيات

حسابداری (ارشد)

استادیار

2299

Ali.bayat22@yahoo.com

دکتر تورج عقدایی

زبان و ادبيات فارسي(ارشد)

زبان و ادبيات فارسي  (دکتری)

دانشیار

2299

Dr-aghdaie@hotmail.com

 

 بازگشت به لیست دانشکده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    دانشکده علوم تربیتی

 

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

مرتبه علمی

داخلی

ایمیل

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر مسعود حجازی

روانشناسي بالینی (ارشد)

روانشناسي عمومی (ارشد)

استادیار

---

2466

Masod1357@yahoo.com

دکتر نقی کمالی

مدیریت آموزشی(ارشد)

استاديار

 

 

دکتر حسین مرادی

الهیات و معارف اسلامی-

علوم قرآن و حديث (کارشناسي ارشد)

استاديار

2465

Hmoradiz@yahoo.com

دکتر سید نادر محمد زاده

الهیات و معارف اسلامی - اديان و عرفان (ارشد)

استاديار

2465

Nmohammadzadeh35@yahoo.com

دکتر رسول داوودی

تحقیقات آموزشی (ارشد)

استادیار

2462

Rasolrd@yahoo.com

دکتر عروجي

دكتر سیروس ايزدبناه

زبان شناسی (دکتری)

آموزش زبان انگليسي (ارشد)

استادیار

 

mohammadrezaoroji@yahoo.com

sirosarmin@yahoo.com

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

روانشناسی تربیتی (دکتری)

استادیار

2466

Ghfoumany@yahoo.com

ارش ترك سامني

فيزيولوزي ورزشي-گرايش تغذيه(ارشد)

استادیار

-

Arashsameni2012@yahoo.com

 
 بازگشت به لیست دانشکده ها