.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

كار دانشجويي

كار دانشجويي

تاریخ: 1395/04/20 - 17:05


ضوابط کلی کار دانشجویی

 

دانشجویان گرامی: به منظور بهره گیری  و ایجاد زمینه مناسب تجربه آموزی  و کمک به شما عزیزان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی ، چنانچه قصد کار دانشجویی را دارید قبل از  تصمیم گیری ،  مطالعه این اطلاعیه جهت راهنمایی شما الزامی می باشد.

 

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی: 

·         گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی .

·         داشتن صلاحیت های عمومی ، حسن سلوک و اخلاق حسنه.

·         نداشتن سابقه انضباطی (گزینش -  کمیته انضباطی-  حراست).

·         نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد.

·         داشتن میانگین كل حداقل 13 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و 15 برای مقاطع بالاتر.

·         داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای کار دانشجویی.

·         داشتن قابلیت کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط.

 

ضوابط و شرایط کلی: 

·          صدور معرفي نامه كتبي نهايي انجام کار دانشجویی در بخش ها بر عهده حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگي مي باشد. در صورتي دانشجو خارج از اين روال و بدون دريافت معرفي نامه كتبي از معاونت دانشجويي-فرهنگي در بخشي فعاليت كند مشمول مزاياي كار دانشجويي نخواهد بود.

·         پرداخت حق الزحمه ماهیانه دانشجو منوط به تكميل گزارش كاركرد ماهانه و  تأیید آن توسط بالاترین مرجع محل خدمت و ارائه آن به مدير دانشجويي دانشگاه  انجام می پذیرد. در ضمن حين تحويل گزارش كاركرد ماهانه بايستي تصوير معرفي نامه كتبي دانشجو  نيز پيوست باشد.

·         گزارش کارکرد ماهیانه دانشجو می بایست حداکثر تا هفته اول ماه بعد جهت پرداخت به موقع حق الزحمه به امور دانشجویی اعلام گردد، بدیهی است به گزارش ها ی ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         حق الزحمه کار دانشجو در شهریه تحصیلی وی منظور می شود و هیچ گونه مبلغی به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد.

·         ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات کلاس های دانشجو باشد.

·         مدت زمان همکاری دانشجو حداکثر 70 ساعت در ماه خواهد بود كه سقف زمان دقيق كاركرد هر بخش توسط معاونت دانشجويي-فرهنگي تعيين و به بخش مربوطه اعلام مي شود و كاركرد بيش از سقف براي دانشجو منظور نخواهد شد.

·         رعایت کلیه شئونات برای تمامی دانشجویان و حجاب اسلامی برای خواهران الزامی است و عدم رعایت آن موجب لغو همکاری با دانشجو مربوطه خوهد شد.

·         استفاده از کار دانشجویی هیج گونه تعهد استخدامی برای  واحد در قبال دانشجو ایجاد نخوهد کرد و همچنين كار دانشجويي جنبه آموزشي و كارورزي داشته و جزو سوابق كاري آنها محسوب نمي شود.

·          چنانچه کار محموله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود معاون دانشجويي-فرهنگي مي تواند ساعات كار دانشجو را براي نيمسال بعد كاهش داده و در صورت افت تحصيلي بيشتر از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد.

·         ارائه گواهی مبنی بر همکاری دانشجو به سایر ارگانها ممنوع می باشد.

 

دانلود راهنماي درخواست كار دانشجويي

دانلود فرم (1): درخواست كار دانشجويي

دانلودفرم (2):  معرفي نامه كتبي دانشجو 

دانلود  فرم (3): گزارش كاركرد ماهانه دانشجو