.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری

تاریخ: 1395/04/23 - 13:51


دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده برق و کامپیوتر و صنایع

دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده علوم انسانی

دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده علوم تربیتی

 دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده علوم پایه و پزشکی

 

کانال اخبار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده برق و کامپیوتر و صنایع

وضعیت تحصیلی

استاد راهنما

ايميل

نام رشته تحصيلي

نام دانشکده

سال ورود

نام خانوادگي

نام

ردیف

در حال تحصیل

 

a67_ebrahimi@yahoo.com

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

93

ابراهيمي

احد

1

در حال تحصیل

   

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

احمدي

سيدرضا

2

در حال تحصیل

 

a_alan9224@yahoo.com

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

93

احمدي اقدم

اسعد

3

در حال تحصیل

   

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

اسماعيل نيا

اميد

4

در حال تحصیل

 

m.tavakoli78@gmail.com

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

93

توكلي قاضي جهاني

محمد علي

5

در حال تحصیل

 

sobouti91@yahoo.com

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

93

ثبوتي

محمد امين

6

در حال تحصیل

   

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

حسيني

ميرمحمود

7

در حال تحصیل

   

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

سبحاني

حسام

8

در حال تحصیل

   

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

صادقي

شيرزاد

9

در حال تحصیل

 

mortezaganji.ir@gmil.com

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

گنجي

مرتضي

10

در حال تحصیل

   

مهندسي برق-قدرت

برق و كامپيوتر

94

مقدم ميرشكاري

ساسان

11

  بازگشت به لیست دانشجویان دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده علوم انسانی

وضعیت تحصیلی

استاد راهنما

ايميل

نام رشته تحصيلي

نام دانشکده

سال ورود

نام خانوادگي

نام

ردیف

در حال تحصیل

 

sayyedsadeghebrahimi@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

ابراهيمي

سيد صادق

1

در حال تحصیل

 

s_ahmadi53@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

احمدي

سيد سعيد

2

در حال تحصیل

 

mehran_asadzadeh@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

اسدزاده

مهران

3

در حال تحصیل

 

pahlevaniehsan2012@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

اسماعيلي

ابراهيم

4

در حال تحصیل

 

emami_lawyer@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

امامي فرد

ناصر

5

در حال تحصیل

 

pari_n36@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

ايران پور

روژان

6

در حال تحصیل

 

yousef.bagheri@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

باقري حامد

يوسف

7

در حال تحصیل

 

bahram.pashmi@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

پشمي

بهرام

8

در حال تحصیل

 

s@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

جامي

زهرا

9

در حال تحصیل

 

raayatjahromi@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

دانشفر

پريسا

10

در حال تحصیل

 

mohammad.zaree11@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

زارع اندريان

محمد مهدي

11

در حال تحصیل

 

reza-zarkhani@iran.ir

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

زرخاني

رضا

12

در حال تحصیل

 

teimorzamani@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

زماني

تيمور

13

در حال تحصیل

 

shehavbakr@ymail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

شمسي

محمد

14

در حال تحصیل

   

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

طالع خرسند

هادي

15

در حال تحصیل

 

m_abdi898@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

عبدي

مرتضي

16

در حال تحصیل

 

k.malomi@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

كاوه

عثمان

17

در حال تحصیل

   

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

محسني

جعفر

18

در حال تحصیل

 

ma.k2011@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

محمد نامدار

محمد حسين

19

در حال تحصیل

 

robaadinm@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

محمدي

عبداله

20

در حال تحصیل

 

j.movloudi@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

مولودي

ماندانا

21

در حال تحصیل

 

bayan_3151@yahoo.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

نظري

غلامرضا

22

در حال تحصیل

 

hadihashempoor@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

93

هاشم پور  حميدي

هادي

23

در حال تحصیل

 

mahdavi1991lawyer@gmail.com

حقوق بين الملل عمومي

علوم انساني

94

وقاري

رحيم

24

در حال تحصیل

 

cn_yas2002@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

ابراهيمي

حسن

25

در حال تحصیل

 

R.m70r@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

ابوالقاسمي

حسين

26

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

ابوترابي

سمانه

27

در حال تحصیل

 

esmaeilloo@gmail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

احسانيان

بهنام

28

در حال تحصیل

 

davodahsani@gimail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

احسني فيروز اباد

داود

29

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

اذرايين

محمود

30

در حال تحصیل

 

omid200us@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

اريانفر

يداله

31

در حال تحصیل

 

azad.yamin@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

ازادشهابي

ياسر

32

در حال تحصیل

 

vahid_85best@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

اسلامي

عبداله

33

در حال تحصیل

 

faryaldadehpardaz@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

اسماعيل زاده

جابر

34

در حال تحصیل

 

datarazan@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

اصانلو

احمد

35

در حال تحصیل

 

ALIMOHAMADYH@YAHOO.COM

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

اقايي

رحمان

36

در حال تحصیل

 

abdi56.alham@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

الفت

محمدباقر

37

در حال تحصیل

 

Deniz.1391@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

باقري

شهريار

38

در حال تحصیل

 

baghaee_mohsen@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

بقايي

محسن

39

در حال تحصیل

 

jalili_l@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

جليلي

جليل

40

در حال تحصیل

 

i.jamshidi@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

جمشيدي

ايرج

41

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

حق پناه

اردلان

42

در حال تحصیل

 

hamidrezaheydari@mihanmail.ir

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

حيدري

حميدرضا

43

در حال تحصیل

 

afranet1364@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

خنجري كاكاوندي

پيام

44

در حال تحصیل

 

yeganeh_davoodi@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

داودي

حميده سادات

45

در حال تحصیل

 

khosshnavaz_amir@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

ديني فسقنديس

هوشنگ

46

در حال تحصیل

 

negin.rezaei63@gmail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

رضايي

نگين

47

در حال تحصیل

 

ronaghi-masoud@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

رونقي

مسعود

48

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

زماني ممه شير

محمد

49

در حال تحصیل

 

salem@megs.ir

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

سالم

روح الله

50

در حال تحصیل

 

parsison@gmail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

سعيدي شندي

عليرضا

51

در حال تحصیل

 

info@dotiss-co.ir

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

سليمي

اميرعلي

52

در حال تحصیل

 

golden_dreammm@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

سليمي خورشيدي

فتاح

53

در حال تحصیل

 

shamiaghdam@gmail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

90

شامي اقدم

شاهين

54

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

شيركوند

زهره

55

در حال تحصیل

 

alireza_saberimanesh@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

صابري منش

علي رضا

56

در حال تحصیل

 

amirajamaat@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

صادقي

ازاده

57

در حال تحصیل

 

mojtaba.mehraein@gmail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

عبداله پور

صايمه

58

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

90

عبدالهي لاشكي

عارف

59

در حال تحصیل

 

aseman777@ymail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

عذيري

مصطفي

60

در حال تحصیل

 

avanet@mail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

عسگري

عليرضا

61

در حال تحصیل

 

bahmanasgarian@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

عسگريان

بابك

62

در حال تحصیل

 

ank_kelachay@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

علايي جوردهي

علي

63

در حال تحصیل

 

farshad.farsani@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

فارساني

فرشاد

64

در حال تحصیل

 

ali_avokat@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

90

قره باغي

علي

65

در حال تحصیل

 

kakavand_parisa@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

كاكاوند

پريسا

66

در حال تحصیل

 

fa.karimi88@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

كريمي

فتاح

67

در حال تحصیل

 

keshavarzbahane@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

كشاورز

سزار

68

در حال تحصیل

 

amirafshinkalantari@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

كلانتري

اميرافشين

69

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

محمدي

حميد

70

در حال تحصیل

 

hs.mohamadi@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

90

محمدي رمقاني

حسن

71

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

مددي

صادق

72

در حال تحصیل

 

m_mashayekhi93@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

مشايخي

مهسا

73

در حال تحصیل

 

en.motiei@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

مطيعي

انسيه

74

در حال تحصیل

 

maghsoodi_morteza@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

مقصودي

مرتضي

75

در حال تحصیل

   

حقوق خصوصي

علوم انساني

91

ملك محمدي

شيرين

76

در حال تحصیل

 

movahedian_reza@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

موحديان

غلامرضا

77

در حال تحصیل

 

samane.mirfendereski@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

93

ميرفندرسكي

سمانه

78

در حال تحصیل

 

ehsan_nademi@yahoo.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

نادمي

احسان

79

در حال تحصیل

 

semnan69@chmail.ir

حقوق خصوصي

علوم انساني

94

نوروزيان

محمد

80

در حال تحصیل

 

gharib.iman@gmail.com

حقوق خصوصي

علوم انساني

92

يوسفي گرجي

يونس

81

در حال تحصیل

 

phd2.ebrahimnia@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

93

ابراهيم نيا

حسين

82

در حال تحصیل

 

jam.coffeenet@gmail.com

روابط بين الملل

علوم انساني

93

ازادي

غلامرضا

83

در حال تحصیل

   

روابط بين الملل

علوم انساني

93

اعتمادي فومني

حميدرضا

84

در حال تحصیل

 

ebrahim.pourattar@gmail.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

پورعطار

ابراهيم

85

در حال تحصیل

 

do_shahid@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

شكري

روح اله

86

در حال تحصیل

 

soraya_tayebi@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

93

طيبي

ثريا

87

در حال تحصیل

 

fathi1384@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

فتحي

فرحناز

88

در حال تحصیل

 

qasemloorosita@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

قاسم لو

روزيتا

89

در حال تحصیل

 

m.ghr_54@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

93

قرباني

داود

90

در حال تحصیل

 

l.lotfi27@gmail.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

لطفي

لقمان

91

در حال تحصیل

 

bmajd41@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

مجدپزشكي

بهزاد

92

در حال تحصیل

 

majid_20151@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

93

محمدي

مجيد

93

در حال تحصیل

 

s_h.mortazavi@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

93

مرتضوي

سيد حسين

94

در حال تحصیل

 

zahramalhoni@gmail.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

ملهوني

زهرا

95

در حال تحصیل

 

monirpur_jaber@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

منيرپور

جابر

96

در حال تحصیل

 

a.9579@yahoo.com

روابط بين الملل

علوم انساني

94

موسوي

سيد علي اكبر

97

در حال تحصیل

 

tabligatniir@gimail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

ازادي دولق

منصور

98

در حال تحصیل

 

soleimanimahtab71@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

استواركرماني

مهناز

99

در حال تحصیل

 

nahidashtarymajelan@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

اشتري ماجلان

ناهيد

100

در حال تحصیل

 

davoodrahmani1347@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

اقازاده تبريزي

نسرين

101

در حال تحصیل

 

peighamesoroush@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

اقدامي معافي

رضا

102

در حال تحصیل

 

diako_elahi@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

الهي

دياكو

103

در حال تحصیل

 

baran_073@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

امين زاده

شيرين

104

در حال تحصیل

 

coffenet.noor@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

ايران فر

سالومه

105

در حال تحصیل

   

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

ايفايي

صديقه

106

در حال تحصیل

 

zahra.borji1363@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

برجي

زهرا

107

در حال تحصیل

 

minabahrami1990@jmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

بهرامي ابرغان

مينا

108

در حال تحصیل

 

hildapakzad2@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

پاكزاد

هيلدا

109

در حال تحصیل

 

s.panahifard@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

پناهي فرد

سيمين

110

در حال تحصیل

   

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

پهلوان

مريم

111

در حال تحصیل

 

pourtagisolmaz@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

پور تقي مياندواب

سولماز

112

در حال تحصیل

 

n.poorhabiby@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

پورحبيبي زرندي

ناصر

113

در حال تحصیل

 

hosendarya@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

پورمحمدعلي زاده بركادهي

بهرام

114

در حال تحصیل

 

m_hajijafari@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

حاجي جعفري توران پشتي

محبوبه

115

در حال تحصیل

 

hoseinzadeh.tahereh@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

حسين زاده

طاهره

116

در حال تحصیل

 

hossinifateme1346@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

حسيني

سيده فاطمه

117

در حال تحصیل

 

saadat.bookstore@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

خادم

هاجر

118

در حال تحصیل

 

www.vista_cnh@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

خاني

فرهاد

119

در حال تحصیل

 

rajabi1073@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

رجبي

حسن

120

در حال تحصیل

 

aria.salmas@yandex.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

زارع سلماسي

ليلا

121

در حال تحصیل

 

mm.malek90@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

سپهري صومعه سفلي

رقيه

122

در حال تحصیل

 

khanegahe_shams@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

سيف پهراباد

يونس

123

در حال تحصیل

 

olivecofenet@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

شفيعي اصفهاني

نرگس

124

در حال تحصیل

 

shams3398@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

شمسي

خالق

125

در حال تحصیل

 

avayeghalam_r@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

شهرابادي

راضيه

126

در حال تحصیل

   

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

66

صائيني

محمد حسن

127

در حال تحصیل

 

manijehsalehpanah@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

صالح پناه گشتي

منيژه

128

در حال تحصیل

 

mhsyahoo@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

صايني

محمدحسن

129

در حال تحصیل

 

aaliir2008@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

عالي

فاطمه

130

در حال تحصیل

 

askarizahra0@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

عسكري

زهرا

131

در حال تحصیل

 

farhadesaeei@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

عيسايي

فرهاد

132

در حال تحصیل

 

zf_0531@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

فتحي

زهرا

133

در حال تحصیل

 

malihefaramarzian@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

فرامرزيان بروجني

مليحه

134

در حال تحصیل

 

farrokhi497@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

فرخي

محمد

135

در حال تحصیل

 

hrchalak@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

قاسمي

زهره

136

در حال تحصیل

 

morteza0081@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

قبادي اصل

مرتضي

137

در حال تحصیل

 

f_ghorbani_238@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

قرباني

فاطمه

138

در حال تحصیل

 

s.ghanbari64@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

قنبري فشي

سعيد

139

در حال تحصیل

 

suzan21531515@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

كريمي نژاد

سوزان

140

در حال تحصیل

 

forough.mofidi@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

محسني مفيدي

نرگس بيگم

141

در حال تحصیل

 

www.sibarg82@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

محمدبيگي

ناهيد

142

در حال تحصیل

 

09355008191@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

محمدزاده

زينب

143

در حال تحصیل

 

mahoor_000@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

مرادي غياث ابادي

حديث

144

در حال تحصیل

 

literaturepersian@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

مسلمي پور

عليرضا

145

در حال تحصیل

 

hamid.pardise@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

ملك پور علمداري

منيژه

146

در حال تحصیل

 

ashrafmalekhoseinih@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

ملك حسيني

اشرف

147

در حال تحصیل

 

internet.danshjo93@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

ملكي

فاطمه

148

در حال تحصیل

 

moniri_mahmood@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

94

منيري

احمد

149

در حال تحصیل

 

maroufi69@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

مهاجر

ميثم

150

در حال تحصیل

 

hadi.m.movahed@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

ميرزانژاد موحد

هادي

151

در حال تحصیل

 

nam1349@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

نجفي

رحيم

152

در حال تحصیل

 

nemati_1372@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

نعمتي

شادي

153

در حال تحصیل

 

pejvak_nourani@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

نوراني مكرم دوست

سيد حسن

154

در حال تحصیل

 

aa_nikseresht@yahoo.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

92

نيك سرشت

امير

155

در حال تحصیل

 

hadiloo.reza@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

هادي لو

رضا

156

در حال تحصیل

 

babak.hashemi5277@gmail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

هاشمي الياني

سيد محمود

157

در حال تحصیل

 

solmaz_a23@ymail.com

زبان و ادبيات فارسي

علوم انساني

93

يميني

هما

158

در حال تحصیل

 

amir_7sky@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

احمدزاده

امير

159

در حال تحصیل

 

kanon.zahra@gmail.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

اديب نيا

علي

160

در حال تحصیل

 

morteza_ghazal89@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

بابايي خماركي

فرهاد

161

در حال تحصیل

 

jaliljafari.1983@gmail.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

جعفري

جليل

162

در حال تحصیل

 

lhajigahramani@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

حاجي قهرماني

ليلا

163

در حال تحصیل

 

hoseini_sabt@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

حسيني

سيده فاطمه

164

در حال تحصیل

 

kazemdabir@gmail.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

دبير

كاظم

165

در حال تحصیل

 

frashidi41@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

رشيدي

فاطمه

166

در حال تحصیل

 

rafiei2002@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

رفيعي

ابوالفضل

167

در حال تحصیل

 

ramezani204@gmail.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

رمضاني چايك

مهدي

168

در حال تحصیل

 

kourosh_roshangar@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

روشن گر

كوروش

169

در حال تحصیل

 

ali_politicaly@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

سليماني

سيدعلي

170

در حال تحصیل

 

saeidsafari@rocketmail.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

صفري

سعيد

171

در حال تحصیل

 

abbasihafshejanisajjad@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

عباسي هفشجاني

سجاد

172

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

93

علي زاده ساروكلايي

رسول

173

در حال تحصیل

 

alikaramian_ali@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

علي كرميان

جعفر

174

در حال تحصیل

 

davoodmansoori81@yahoo.com

علوم سياسي-سياستگذاري عمومي

علوم انساني

94

منصوري پلاسي

داود

175

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

ارياشكوه

سيد هادي

176

در حال تحصیل

 

aref.kosar@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

اسمعيل زاده كيوي

عارف

177

در حال تحصیل

 

sboloky@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

بلوكي

صالح

178

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

بهاري

حميدرضا

179

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

جليليان

بهمن

180

در حال تحصیل

 

aderochi@gmail.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

دروچي

ايوب

181

در حال تحصیل

 

milad_shabani2008@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

ذوالفقاري

غلامرضا

182

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

سالاري

ادريس

183

در حال تحصیل

 

shojaei.hafez@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

شجاعي

حافظ

184

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

صادقي

صالح

185

در حال تحصیل

 

meshki_net@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

عرفاني

محرمعلي

186

در حال تحصیل

 

dnt_ray@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

فياض مقدم

فريده

187

در حال تحصیل

 

vahidgh12@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

قاسمي

اسماعيل

188

در حال تحصیل

   

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

گلي پور

حميد

189

در حال تحصیل

 

sorooshmozaffari@gmail.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

94

مظفري تبار

علي

190

در حال تحصیل

 

mousavi.pdr@gmail.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

موسوي

سيدحميد

191

در حال تحصیل

 

seied_2003@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

مير عيسي خاني

سيدمحسن

192

در حال تحصیل

 

m-naasher313@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

ناشيرليقوان

محسن

193

در حال تحصیل

 

tiam_h53@yahoo.com

علوم سياسي-مسائل ايران

علوم انساني

93

هاشمي نيا

مومن

194

در حال تحصیل

 

Asadi430@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

اسدي

احمد

195

در حال تحصیل

 

y_eskandariz@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

اسكندري

يونس

196

در حال تحصیل

 

feiznia@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

اهرپور فيض نيا

محمود

197

در حال تحصیل

 

hoomanlali@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

ايزدي چالشتري

علي

198

در حال تحصیل

 

pmpm202020@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

پيرمون

پژمان

199

در حال تحصیل

 

naemeh.tazakori@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

تذكري

نعيمه

200

در حال تحصیل

 

alireza.51@hotmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

توكلي

عليرضا

201

در حال تحصیل

 

hajiloo_mohammad@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

حاجيلو

محمد

202

در حال تحصیل

 

hesami2319@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

حسامي

زهرا

203

در حال تحصیل

 

solaghani_mehdi@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

حسن سلطان سولقاني

مهدي

204

در حال تحصیل

 

halvachi93@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

حلواچي زاده

دل ناز

205

در حال تحصیل

 

skh_sso@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

خدابنده

ناهيد

206

در حال تحصیل

 

omoredary@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

رشيدي

عزيز

207

در حال تحصیل

   

مديريت دولتي

علوم انساني

94

شكري پرگو

رضا

208

در حال تحصیل

 

a.arabloo@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

عربلو

امير

209

در حال تحصیل

 

alimohamadi_ah@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

علي محمدي

احمد

210

در حال تحصیل

 

amin.ghafarzadeh2010@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

غفارزاده

احمد

211

در حال تحصیل

   

مديريت دولتي

علوم انساني

94

غفاريان

صمد

212

در حال تحصیل

 

m.kazemn@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

كاظم نژاد

سيد محمد

213

در حال تحصیل

 

iran_zamin64@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

كاظمي جلودار

قاسم

214

در حال تحصیل

 

davuodlafzfruoshan@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

لفظ فروشان اصل

داود

215

در حال تحصیل

 

m_mahmoodi_62@yahoo.com

مديريت دولتي

علوم انساني

94

محمودي

محمود

216

در حال تحصیل

 

arezoomeftahpour@rocketmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

مفتاح پور

ارزو

217

در حال تحصیل

 

nasirivahed.mehdi@gmail.com

مديريت دولتي

علوم انساني

93

نصيري واحد

مهدي

218

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

احمدزاده سوركي

سحر

219

در حال تحصیل

 

ahmadimehdi16@yahoo.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

احمدي قمشاني

مهدي

220

در حال تحصیل

 

esfahani83@yahoo.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

اصفهاني زنجاني

محمد

221

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

بالايي پاكدهي

سيروس

222

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

پرپينچي

سيدمحمدرضا

223

در حال تحصیل

 

davood55t@yahoo.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

تارويردي زاده

داود

224

در حال تحصیل

 

hosseini622008@gmail.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

حسيني

سيده عاطفه

225

در حال تحصیل

 

heidarinejad_mohsen@yahoo.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

حيدري نژاد

محسن

226

در حال تحصیل

 

khosravi.sallar1987@gmail.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

خسروي

سالار

227

در حال تحصیل

 

nimarah@gmail.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

رحماني

نيما

228

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

رستمي زاده

كريم

229

در حال تحصیل

 

rahimranjbar46@yahoo.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

رنجبر

رحيم

230

در حال تحصیل

 

ataei_zanjani@yahoo.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

عطايي زنجاني نژاد

حسين

231

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

كفيلي كسمايي

كاوه

232

در حال تحصیل

 

abbas.nasiri@gmail.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

نصيري

عباس

233

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

93

نقيب زاده

سيد حسام الدين

234

در حال تحصیل

 

noroozzadeh.doc@gmail.com

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

نوروززاده

داود

235

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

والي زاده

محمدرضا

236

در حال تحصیل

   

مديريت صنعتي

علوم انساني

94

يوسفي

مرتضي

237

  بازگشت به لیست دانشجویان دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده علوم تربیتی

وضعیت تحصیلی

استاد راهنما

ايميل

نام رشته تحصيلي

نام دانشکده

سال ورود

نام خانوادگي

نام

ردیف

در حال تحصیل

 

buyuk_1352@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

اسدي

سيدمحمدحسين

1

در حال تحصیل

 

zahraz311@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

اقابابايي

زهرا

2

در حال تحصیل

 

neda.iliat@gmail.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

ايليات

ندا

3

در حال تحصیل

 

ali.bakhshi@pnu.ac.ir

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

بخشي

علي

4

در حال تحصیل

   

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

بهاري اودلو

بهنام

5

در حال تحصیل

 

za_baheshti@yhoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

بهشتي

بي بي زهرا

6

در حال تحصیل

 

sun.cafenet11@gmail.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

تركي

ولي

7

در حال تحصیل

   

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

تقوي پور

سيده زينب

8

در حال تحصیل

 

ashkan_411411@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

جوانمرد

اشكان

9

در حال تحصیل

 

sabeghon.rh@gmail.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

حيدري

رهبر

10

در حال تحصیل

 

samirahidari@mihanmail.ir

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

حيدري

سميرا

11

در حال تحصیل

 

vaziri_hamidreza@ymail.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

خدايي

فرزانه

12

در حال تحصیل

 

parvizkam@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

خلخالي

زهرا

13

در حال تحصیل

 

sobhan756@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

رحماني زاده

حسين

14

در حال تحصیل

   

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

سلامت

احمد

15

در حال تحصیل

 

a@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

سيدي ثاني

اعظم

16

در حال تحصیل

   

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

صادقزاده

محمد

17

در حال تحصیل

 

mohsen.abdollahi8@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

عبداللهي

محسن

18

در حال تحصیل

 

hga396@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

قاسمي

حسين

19

در حال تحصیل

 

m.mkalimani@gmil.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

محمدنيا كليماني

مكرم

20

در حال تحصیل

   

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

مرادعيسي لو

غلامحسين

21

در حال تحصیل

 

04533719557

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

مقدسيان

دل آرا

22

در حال تحصیل

 

f.mahdi.f313@gmail.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

94

مهدي قلي زاده

فخرعلي

23

در حال تحصیل

 

f.narimani1391@yahoo.com

الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث

علوم تربيتي

93

نريماني

فاطمه

24

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

ابراهيمي

سيد محمد

25

در حال تحصیل

 

a.ebrahimi1349@gmail.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

ابراهيمي اورنگ

اكبر

26

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

باباجاني گرجي

ليلا

27

در حال تحصیل

 

h.babazadeh@mihanmail.ir

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

بابازاده

حسين

28

در حال تحصیل

 

mina_boroujerdi2000@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

بروجردي

مينا

29

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

پورحسين

افراسياب

30

در حال تحصیل

 

shahram_pourhossein@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

پورحسين ملايوسفي

شهرام

31

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

جعفري

خيراله

32

در حال تحصیل

 

www.jaliliakbar44@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

جليلي

اكبر

33

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

حسيني مهر

حجت

34

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

دشتي

نير

35

در حال تحصیل

 

rceq1384@gmail.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

رحماني

روح اله

36

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

رستمي

صباح

37

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

سلامت

محمدكاظم

38

در حال تحصیل

 

paiiz.mohamad@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

شادمان فر

نسرين

39

در حال تحصیل

 

mahdi.shahmohamade@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

شاه محمدي

مهدي

40

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

شريفي شايان

فريده

41

در حال تحصیل

 

mshahsavari90@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

شهسواري

مجيد

42

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

صاحبي كوزه كنان

جواد

43

در حال تحصیل

 

ashoori15@yahoo.com

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

93

عاشوري

مجتبي

44

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

قنبري

جواد

45

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

كرمي

صغري

46

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

كرمي مقدم

پري

47

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

ملايي

فاطمه

48

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

نورمحمدي

علي اشرف

49

در حال تحصیل

   

روانشناسي تربيتي

علوم تربيتي

94

ياسيني

ليلا

50

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

احمديان

احمد

51

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

باباعليپور

روشن

52

در حال تحصیل

 

babak50j@yahoo.com

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

93

جراحي

بابك

53

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

حاتمي

پدرام

54

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

حبيب زاده

سيده محدثه

55

در حال تحصیل

 

mrrohollahrahmani@yahoo.com

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

93

رحماني

جواد

56

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

رحماني

نرگس

57

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

رحمتي نژاد

ليلا

58

در حال تحصیل

 

rrostami20@yahoo.com

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

93

رستمي حيدرلو

غلامرضا

59

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

رضايي

فاطمه

60

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

عباسي

ناصر

61

در حال تحصیل

 

maliheh.alavi@gmail.com

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

93

علوي پور

مليحه

62

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

غياثي

جليل

63

در حال تحصیل

 

dtscafenet@gmail.com

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

93

كاظمي

بهزاد

64

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

كيان پور

نسترن

65

در حال تحصیل

 

a.masnabadi@yahoo.com

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

93

مسن ابادي

امنه

66

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

ملايي يگانه

سهيلا

67

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

ميرزايي

عبداله

68

در حال تحصیل

   

زبانشناسي همگاني

علوم تربيتي

94

ميرزايي

موسي

69

در حال تحصیل

 

r.dorbash@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

اخوان دورباش

روح اله

70

در حال تحصیل

 

pardisrd@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

امامويردي

سجاد

71

در حال تحصیل

 

mbigdeli1312@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

بيگدلي

محمد

72

در حال تحصیل

 

sodabehjahani@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

جهاني جعفري

سودابه

73

در حال تحصیل

 

a.heydari1357@gmail.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

حيدري

علي

74

در حال تحصیل

   

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

خانعلي زاده

فهيمه

75

در حال تحصیل

 

fariba.damirchili@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

دمرچيلي

فريبا

76

در حال تحصیل

 

manem_05@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

سمندري

لطف اله

77

در حال تحصیل

 

yahyashoa1349@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

شعاع اردبيلي

يحيي

78

در حال تحصیل

   

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

شيرمهد

فرشته

79

در حال تحصیل

 

kobra.abasi@ymail.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

عباسي

كبري

80

در حال تحصیل

   

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

فاريابي

مهدي

81

در حال تحصیل

   

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

قره دينگه

خاور

82

در حال تحصیل

 

cafeeabinet@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

كريمي

الناز

83

در حال تحصیل

 

ali.karimi607@gmail.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

كريمي ارقيني

علي

84

در حال تحصیل

 

kalhormanoochher@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

كلهر

منوچهر

85

در حال تحصیل

   

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

محمدزاده

احسان

86

در حال تحصیل

   

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

محمدي ميرعزيزي

محمدرضا

87

در حال تحصیل

 

moradi_tah@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

مرادي

طاهره

88

در حال تحصیل

 

smaftooh@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

مفتوح

شهناز

89

در حال تحصیل

 

firouz.mahdi@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

مهدي

فيروز

90

در حال تحصیل

 

mehr814@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

93

مهربان

منيره

91

در حال تحصیل

 

nasim1348@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

نسيمي

صغري

92

در حال تحصیل

 

sahar_valimoghaddam@yahoo.com

مديريت آموزشي

علوم تربيتي

94

ولي مقدم زنجاني

سحر

93

  بازگشت به لیست دانشجویان دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان مقطع دکتری در رشته های دانشکده فنی و مهندسی

وضعیت تحصیلی

استاد راهنما

ايميل

نام رشته تحصيلي

نام دانشکده

سال ورود

نام خانوادگي

نام

ردیف

در حال تحصیل

 

mghaffari156@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

احمدي نيار

ياور

1

در حال تحصیل

 

eng.azadi@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

ازادي هير

مهرداد

2

در حال تحصیل

   

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

اسماعيلي

محمدرضا

3

در حال تحصیل

 

aminshare@gmail.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

امين شرعي

محمد حسن

4

در حال تحصیل

 

ansarialirezacivil@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

انصاري

عليرضا

5

در حال تحصیل

 

meysam_bagheri_p@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

باقري پوراصيل

ميثم

6

در حال تحصیل

 

nadiahajihasani@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

حاجي حسني

ناديا

7

در حال تحصیل

 

amansabz@gmail.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

حسن زاده رحيم ابادي

امان اله

8

در حال تحصیل

 

rsr_khani@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

خاني الموتي

روح اله

9

در حال تحصیل

   

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

خسروي

محمد رضا

10

در حال تحصیل

 

mohammad.shabanian@aol.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

شعبانيان

محمد

11

در حال تحصیل

 

amiraliakbari_1983@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

علي اكبري

امير

12

در حال تحصیل

 

masoudghadimi_civ@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

قديمي

مسعود

13

در حال تحصیل

 

masood_kafi@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

كافي

مسعود

14

در حال تحصیل

 

amirlamei@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

لامعي جوان

امير

15

در حال تحصیل

 

malekzadeh60@gmail.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

ملك زاده

حميدرضا

16

در حال تحصیل

 

alireza.moazzen@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

موذن

عليرضا

17

در حال تحصیل

 

sajjad.vahedi@gmail.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

93

واحدي گرده

سجاد

18

در حال تحصیل

 

parvaz_me10@yahoo.com

مهندسي عمران-سازه

فني و مهندسي

94

يوسفي

محسن

19

  بازگشت به لیست دانشجویان دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دانشکده در حال حاضر دانشجوی دکتری ندارد ولی به زودی رشته های دکتری را تاسیس می کند

 

  بازگشت به لیست دانشجویان دکتری