.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زیست شناسی ژنتیک(جدول 2)

زیست شناسی ژنتیک(جدول 2)

تاریخ: 1395/05/03 - 06:34


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

 

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

کدشناسایی

استاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های 519A/Gژن MMP1و 1612 5A/6Aژن MMP3با سندرم حاد کرونری

94122

94/12/17

اولویت اول

ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است .1395/06/17

62630503942028

1395/07/01

نصراله صالح گوهری

گلناز اسعدی تهرانی

930345149

بیژن رسا

                   
                   
                   
                   

بررسی تاثیر خاصیت  ضد سرطانی عصاره ی گیاه کاکوتی بر میزان بیان ژن های BCL-2 و BAXدر رده سلول های سرطانی آدنوکارسینوما معده AGS))

94122

94/12/17

   

62630503942033

1395/07/24

ساناز مهمازی

زهرا دیلمی

930564822

سمیه محمدیاری

                   
                   

بررسی اثرعصاره ی هیدرو الکلی دارچین بر بیان ژن  PPARɑدربافت کبد موش های صحرایی نردریافت کننده ی غذای  پرچرب

94122

94/12/17

 

لطفا بدون مشاور لحاظ شود

95/8/29

13830503951003

95/9/7

-

مهدی رهنما

930459736

مهسا سیاحی

                   
         

 

 

       

بررسی جهش های ژن

APC

در اگزون

 9

و بخشی ازانتهای 3 اگزون 15

در مبتلایان به پولیپوز

آدنوماتوز فامیلی در استان گیلان

94122

94/12/17

برای دومین بار 95/6/21

ظرفیت استاد مشاور پر است

1395/06/31

62630553942001

1395/07/10

ساناز مهمازی

نجمه رنجی

930375996

نیما نیایی

بررسیمیزانبیان  LncRNAیPVT1,HOTAIRوMALAT1در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان ریه از نوع سلول غیر کوچک

94122

94/12/17

   

13830554951001

95/10/14

ساناز مهمازی

مرتضی کریمی پور

930445019

شایسته سادات حاجی سید صادقی

بررسیمیزانبیان  LncRNAیCCAT2 ,Soxt2 وANRILدر نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان ریه از نوع سلول غیر کوچک

94122

94/12/17

   

13830503951010

96/3/27      

ساناز مهمازی

مرتضی کریمی پور

930446489

محمد رضا انهاری

         

 

 

       
                   

بررسی میزان بیان miR-572  در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) در زنجان 

94122

94/12/17

   

62630503942034

1395/07/24

عبدالرضا قریشی

ساناز مهمازی

930467499

صدیقه موسوی

                   
                   

بررسی جهش

c.547 C>T

 در ژن پژواکین

(DFNB59)

 در یک خانواده ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر

سندرمیک به همراه 30 نمونه سالم

 

با تکنیک

Sequencing

94122

94/12/17

   

62630503951001

1395/08/01

گلناز اسعدی تهرانی

مسعود گرشاسبی

930473487

نازنین رحیمی چهره برق

بررسی تغییرات کروموزومی در رده لوسمی لنفوسیتی حاد (Molt-4) پس از تابش پرتو گاما به تنهایی یا در حضور ملاتونین

 

94122

94/12/17

 

مشخصات اساتید ثبت گردد

1395/08/01

13830553951002

95/9/7

مهدیه سلیمی

حسین مزدارانی

930328623

آفرین محمد بیگی خوندایی

غربالگری حضور هاپلوتایپ های HLA-DQB0201و      HLA-DQB0302در مبتلایان به دیابت نوع یک در شهر زنجان

94122

94/12/17

   

62630503942017

1395/03/26

رضا رنجبر

سینا میرزا احمدی

930343358

محجوبه نیاورانی

غربالگری حضور هاپلوتایپ های HLA-DRB1*0301وHLA-DRB1*0401در مبتلایان به دیابت نوع 1 در شهر زنجان

94122

94/12/17

   

  62630503942021

1395/03/31

رضا رنجبر

گلناز اسعدی تهرانی

930387584

حوریه السادات

موسوی

         

 

       

بررسی میزان بیان mir326در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) دراستان زنجان

94122

94/12/17

   

62630503951004

95/9/11

عبدالرضا قریشی

ساناز مهمازی

930429357

سایه ناصری

مقایسه میزان بیان MiR-126در فاز Remissionو Flare upدر بیماران مبتلا به IBD

94122

94/12/17

   

62630503951005

95/9/11       

گلناز اسعدی تهرانی

حمید اسدزاده

عقدایی

930315310

محمد حسین قربانی

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر بیان ژن PPARγدر بافت­های چربی و کبد موش­های صحرایی نر دریافت­کننده­ی غذای پرچرب

94122

94/12/17

 

لطفا بدون مشاور لحاظ شود

95/8/29

13830503951003

95/9/7

-

مهدی رهنما

920608365

لیدا بیات

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن  شیرازیZatariaMultifloraبر میزان بیان ژن رزیستین Resistinدر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان

94122

94/12/17

   

62630503951002

1395/08/02

زینب صحرائیان

ساناز مهمازی

930450340

نسرین دودانگه

                   

بررسی ارتباط بین تغییرات توالی های تکراری

CAGوGGN

ژن رسپتور آندروژن با سقط مکرر خود به خودی در زنجان

94122

94/12/17

   

  62630503942022

1395/04/13

حمیده غلامی

گلناز اسعدی تهرانی

930340810

مهرناز امینی نیا

بررسی نقش پیش آگهی پلی مورفیسم xrcc5و xrcc6با نتیجه درمانی بیماران متاستاتیک مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان

94122

94/12/17

   

62630503951003

1395/08/01

ژاله کریمی مقدم

گلناز اسعدی تهرانی

930437035

سمانه کریمخانی

لویی

 

بررسي پلي مورفيسم (308-) از ژن

TNFα

و پلي مورفيسم

A1298C

 از ژن

 

MTHFR

  در سقط های مکررخودبه خودی

 

94122

94/12/17

   

62630503951008

95/10/14

-

حسین

راثی

920590413

ساسان اعتباری

بررسي پلي مورفيسم ‍ C677Tاز ژن MTHFR  و حذف شايع از ژنوم ميتوكندري در سقط های مکررخودبه خودی

94122

94/12/17

   

62630554951001

95/10/14

-

حسین راثی

920589219

مریم نقی زاده

                   

بررسي پلي مورفيسم ‍ C677Tاز ژن MTHFR  و حذف شايع از ژنوم ميتوكندري در سقط های مکررخودبه خودی

94122

94/12/17

   

62630503942018

-

سینا میرزا احمدی

920629697

فوژان صبوری

بررسی فراوانی واریانت های ژنتیکی NFKB1 -94ATTG ins/delوNFKB1A – 826CTدر بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونری(Coronary Artery Disease)

94122

94/12/17

   

62630503942019

1395/03/26

سینا میرزا احمدی

محمد سلیمان سلطانپور

920608937

عباس صیدی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم کدون 72 از ژن P53 و پلی‌مورفیسم شایع از 308-TNFαدر در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ

9512

95/2/27

   

13830503951001

1395/08/01

گلنازاسعدی تهرانی

حسین راثی

930473793

مریم چگینی

نژاد

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs3761548و rs3761549در ناحیه پروموتور ژن foxp3و سرطان سینه

9512

95/2/27

95/8/9

 

13830503952016

96/3/9         

عبدالمجید قائم پناه

گلناز اسعدی تهرانی

920011907

نوشین شفقتیان

بررسی نقش هایپر متیلاسیون ناحیه پروموتری ژن تنظیمی  mir-200bبر مسیر سیگنالی notchدر مبتلایان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

9512

95/2/27

95/8/9

 

62630503942035

96/1/17

عظیم

مهر ور

گلناز اسعدی تهرانی

930402521

محمد صادقیان

بررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره گیاه کاکوتی روی بیانژنHER-2  در رده سلولیAGS  .

9512

95/2/27

95/8/9

 

62630503951006

95/9/11

محسن کلانتری

زهرا دیلمی

930572828

جلوه تقویان

بررسی اثرعصاره ی هیدروالکلی دارچین برمیزان بیان ژنIL_1B  در بافت عضلانی و چربی موشهای صحرایی نر دریافت کننده ی غذای پرچرب

9512

95/2/27

95/8/9

 

13830503951005

95/10/12

ساناز مهمازی

مهدی رهنما

920062768

مهسا نظری

بررسی نقش هایپر متیلاسیون ناحیه پروموتری ژن تنظیمی  mir-34aبر مسیر سیگنالی notchدر مبتلایان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

9512

95/2/27

95/8/9

 

13830503952001

96/1/19

عظیم مهرور

گلناز اسعدی تهرانی

930328478

علی کرمی

عمید آبادی

مطالعه ارتباط پلی­مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن PTPN2(rs2542151) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در منطقه شمالغرب ایران

9515

95/3/17

95/8/9

 

13830503951006

96/1/20

ساناز مهمازی

علی رمضانی

940016945

حمید رضا مولایی

                   

ردیابی تغییرات بیان miRNA let-7eدر واکنش به AFB1با استفاده از آنالیز داده های NGSوکشت سلول های لنفوسیت و مونوسیت انسانی

9512

95/2/27

95/8/9

 

13830503952007

96/2/17

ساناز مهمازی

عباس بهاری

930567709

المیرا گلشنی

بررسی بیان  ژن های IL-1β  ، IL-10   و TNF-αو microRNAهای  mir-9و mir-21 در مواجه سلول های لنفوسیت و منوسیت با افلاتوکسین B1

9522

95/3/31

95/8/9

 

13830503952008

96/2/17

ساناز مهمازی

عباس بهاری

930311817

سارا تاران

ارزیابی تغییرات آپوپتوزیس سلول های خون محیطی در چالش با آفلاتوکسینB1با استفاده از فلوسایتومتری و بررسی میزان بیان ژن های دخیل در فرآیند آپوپتوزیس شامل Bcl2و Baxدر سلول های تیمار شده با آفلاتوکسین B1

9532

95/4/28

95/8/9

 

13830503952009

96/2/17

ساناز مهمازی

عباس بهاری

930504060

رباب سعیدی

بررسی شیوع پلیمورفیسم  Leu 34Valژن F13در زنان مبتلا به سقط های مکرر خود به خودی

9532

95/4/28

95/8/9

 

13830503951004

95/9/20

-

سینا

میرزا احمدی

930519991

فاطمه نصیری

بررسی رابطه پلی مورفیسم N142Dژن GSTO2و احتمال ابتلا به هیپوتیروئیدیسم در بیماران هیپوتیروئیدی شهر زنجان

9532

95/4/27

95/8/9

 

62630503951010

95/11/25

حبیب ضیغمی

ساناز مهمازی

920144211

رباب حسنی

بررسی ماکرودلیشن ها  دربیماران با  عقب ماندگی ذهنی / تاخیر در رشد به کمک تکنیک MLPA

9532

95/4/27

95/8/9

 

13830503951007

96/1/20

-

فروزنده محجوبی

930420581

سپیده زائری

بررسی میزان بیان miR-424و miR- 223در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS) در شهر زنجان

9538

95/5/26

95/8/9

 

13830553951004

95/11/16

عبدالرضا

قریشی

ساناز مهمازی

930368894

فربد معتضدی

ارتباط چند شکلی ژن آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین (IL-1Ra)در اینترون 2 و سقط مکرر در  جمعیت زنان تهران

9538

95/5/26

95/9/11

 

13830553951005

95/11/16

نادر کاظمی

سینا میرزا احمدی

930423420

کاظم طهماسبی

بررسی تاثیر عصاره زعفران ایرانی برمیزان بیان ژن HER2در رده ی سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS)

9538

95/5/26

95/8/9

 

13830503951008

96/1/20

نادر کاظمی

زهرا

دیلمی

930426764

سیده حمیده

آذری خانقاه

بررسی بهینه سازی روش تغییرات بیان ژن 

lncRNA-h19 وBCR-ABL

در
بیماران مبتلا به

CML

9515

95/3/17

95/8/15

 

13830503951009

96/1/20

-

سینا میرزا احمدی

930551833

سیدمحمد سید آقامیری

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دارچین بر میزان بیان ژن SREBP_2در بافت عضلانی و کبد موش های صحرایی نر دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب

9559

95/8/23

   

13830503952002

96/2/12

مهدی

رهنما

ساناز مهمازی

940060605

مرجان بامداد

بررسی اثر عصاره هيدروالکلي اسفناج بر بیان ژن گرلين در بافت معده و روده بزرگ موش‏های تحت استرس بی حرکتی

9559

95/8/23

   

13830503952003

96/2/12

مهدی رهنما

ساناز مهمازی

940137648

منا

هاشمی

بررسی اثر داروی پمالیدوماید روی تغییر بیان ژنهای مهار کنندهDKK1,DKK3,WIF1  دخیل در مسیرسیگنالی wnt  کانونیکال دررده سلولی میلومایی کشت شده با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

9559

95/8/23

   

13830503952004

96/2/12

-

گلناز

اسعدی تهرانی

920562494

زینب کریم نژاد علیشاهی

 

در بیماران مبتلا به  mir17بررسی میزان بیان

درشهر زنجانMS

9559

95/8/23

   

13830503952005

96/2/12

عبدالرضا قریشی

ساناز مهمازی

930504625

پردیس

احمدی

بررسی عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن لپتین (Leptin) در بافت آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9559

95/8/23

   

13830503952006

96/2/12

مهدی

رهنما

ساناز

مهمازی

940083675

غزاله فرهادی

 بررسی پلی مورفیسم های G/T IL-8(396+) و A/T(251-)         در بیماران پریودنتیت مراجعه کننده به درمانگاههای در سطح  استان کرمانشاه

 

9559

95/8/23

   

13830503952015

96/3/9         

ساناز مهمازی

خیراله

یاری

930278780

مهرداد

باوند پور

بررسی ارتباط  ژنوتایپ های پلی‌مورفیسم شایع از ژن      miR-146a

با حذف شایع از ژنوم  میتو کندریایی  در ایجاد سرطان روده بزرگ

9559

95/8/23

   

13830503952010

96/2/20

ساناز مهمازی

حسین

راثی

930396189

شروین

مرادی چهرازی

بررسی فنوتيپی ، ژنوتيپی وابسته به مسير

PR

و ويژگی مقاوم به داروی ژن 
 ABCC11

سلول های سرطانی به دست آمده از بيماران سرطان پستان

9565

95/9/22

   

13830503952011

96/2/31

گلناز اسعدی تهرانی

سینا

میرزا احمدی

940194085

مژگان محمدیان

بررسی ویژگی فنوتیپی-ژنوتیپی وابسته به مسیر گیرنده ی استروژن (ER) و ویژگی مقاوم به دارویی ژن MRP9ABCC12)) در سلول های سرطانی به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان

9565

95/9/22

   

13830503952012

96/2/31

گلناز اسعدی تهرانی

سینا

میرزا احمدی

940284636

مریم اسمعیلی

تأثیر عصاره اسفناج در بیان ژن PPARگاما در بافت ادیپوس و کولون موش صحرایی تحت استرس بی‌حرکتی مزمن

9565

95/9/22

   

13830503952013

96/2/31

ساناز مهمازی

مهدی

رهنما

940050077

مارینا نطاق

بررسي اثر عصاره اسفناج (

Spinacia oleraceaL

) بر بيان ژن‌های

درهیپوکامپ موشTNF-αو IL-1β

هاي صحرايي تحت استرس بي حركتي مزمن

9565

95/9/22

   

13830503952014

96/2/31

ساناز مهمازی

معصومه اصل روستا

940095475

سوگند پزشکی نیا

بررسی اثر عصاره اسفناج (Spinacea oleracea L) بر میزان بیان ژن رسیستین (Resistin) در بافت آدیپوس و معده موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9575

95/12/16

   

13830503952017

96/6/1

ساناز

مهمازی

معصومه

اصل روستا

940446175

شادی

بابایی

بررسی  اثر داروی تموزولومید (Temodar)   در تغییرات بیان ژن  LNCRNA LINP1کنترل کننده مسیرNHEJ  در رده سلولی گلیوبلاستوما تومورهای مغزی

9575

95/12/16

   

13830503952018

96/6/1

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی تهرانی

940009535

نگین گرجی

LNCRNA TUG 1بررسي ارتباط تغييرات بيان

كنترل كننده ی

مسيرسيگنالي 

Notch

                                                           در رده ی سلولي گليوباستومای تومورهای مغزی تحت تيمار با داروی شيميدرماني تموزولوميد

)Temodar(

9575

95/12/16

   

13830503952019

96/6/1

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی تهرانی

940237188

مریم افشاری

 بررسی تاثیر عصاره نسترن بر بیان ژن HER2در رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS)

9575

95/12/16

   

13830503952020

96/6/1

نادر

کاظمی

زهرا

دیلمی

940245921

سمانه

قهرمانی

بررسی جهش های اگزون 6 و اگزون  12 ژن LDLRدر بیماران FHاستان کرمانشاه

9582

95/12/21

   

13830503952021

96/6/1

گلناز اسعدی تهرانی

رضا

علی بخشی

940164433

فرشته

افضلی

تاثیرعصاره آلوئه ورا برمیزان بیان ژن HER2در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)

9582

95/12/21

   

13830503952022

96/6/1

شهرزاد

نصیری سمنانی

زهرا دیلمی

940210255

فاطمه پاریاد

غربالگري جهش H1047Rدر ژن PIk3CAدر نمونه هاي پاپ اسمير HPVمثبت به روش ARMS-PCR

9582

95/12/21

   

13830503952035

96/6/27

-

ساناز مهمازی

9430088736

سیده مونا

مولایی

بررسی ارتباط بین واریته های ژنتیکی ژن mir-122و نواحی احاطه کننده ی آن در مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی

9582

95/12/21

   

13830503952034

96/6/26

کیومرث

امینی

گلناز اسعدی تهرانی

940077375

الناز حیدری

   بررسی هایپرمتیلاسیون پروموتر ژن

DKK-1

در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول های سنگفرشی

حنجره

9582

95/12/21

   

13830503961006

96/10/17

فاطمه

حاج منوچهری

گلناز اسعدی تهرانی

940123824

عارفه مشهدی نژاد

بهینه سازی روش

MLPAبرای شناسایی پلی مورفیسم های

C677T و A1298CدرMTHFRبیماران مبتلا به سقط مکرر خود به خودی

9582

95/12/21

   

13830503952023

96/6/1

گلناز اسعدی تهرانی

سینا میرزا احمدی

940286500

زهرا الماسی

 بررسی تاثیر عصاره ی گزنه بر میزان بیان  ژن HER2  در رده ی سلولی سرطانی ادنوکارسینومای معده AGS))

9582

95/12/21

   

13830503952024

96/6/1

نادر کاظمی

زهرا دیلمی

940120541

هانیه اکبری

بررسی ارتباط بین تغییرات در بیان LncRNA NKILAکنترل کننده ی مسیرسیگنالی NF-KB

در رده ی سلولی گلیوبلاستومای تومورهای مغزی تحت تیمار با داروی شیمی درمانی تموزولومید

9582

95/12/21

   

13830503952025

96/6/1

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی تهرانی

940090984

لیلاحسنی

بررسی ارتباط بین میزان تغییرات بیان Linc-RNA-P21کنترل کننده مسیرWntβcatcin  در رده سلولی گیلو بلاستومای تومورهای مغزی تحت تیمار با  داروی  شیمی درمانی تموزولومید (Temodar)

9582

95/12/21

   

13830503952029

96/6/22

سینا

میرزا

احمدی

گلناز اسعدی تهرانی

940125490

فاطمه میری

 

9582

95/12/21

   

13830503952026

96/6/1

نادر کاظمی

زهرا دیلمی

940109360

فاطمه جعفری

 

طراحی نانوبیوسنسور جهت بررسی پروتئین Her-2بر پایه ی هرسپتین و نانوذرات اکسیدگرافن و میزان بیان ژن در رده سلولهای Her-2سرطان سینه

9582

95/12/21

   

13830503961002

96/8/16

ساناز مهمازی

مجتبی صلوتی

940045730

سپیده یکتا نیرومند

بررسی تاثیر خاصیت ضدسرطانی عصاره گیاه کاکوتی (Ziziphora) بر میزان بیانژن CLDN1)) Claudin 1در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده AGS))

9582

95/12/21

   

13830503952033

96/6/25

-

زهرا

دیلمی

940186962

سارا نیری

بررسی تاثیر خاصیت ضد سرطانی عصاره گیاه زعفران ((saffronبر میزان بیان ژن cloudin1در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معدهAGS))

9582

95/12/21

   

13830503952032

96/6/25

-

زهرا دیلمی

940021257

ندا شعاعی

 

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs2961950و  rs2910203ژن PTTG1تنظیم کننده ی چک پوینت تجمع دوکی(SAC)در خانم های واجد سقط مکرر خودخودی در استان زنجان

9582

95/12/21

   

13830503952037

96/10/25

خدیجه علمی زاده

گلناز اسعدی تهرانی

 

940082105

فائزه آقایی

غربالگری حضور آلل hla-b40در مبتلایان به spondyloarthritisبا hla-b27منفیدر شهر زنجان

9582

95/12/21

   

13830503952027

96/6/2

گلناز

اسعدی

تهرانی

سینا

میرزا احمدی

930472359

سوما محبوبی

غربالگری حضور آللHLA-B4601

در مبتلایان به

spondyloarthritisبا

HLA-B27منفیدر شهر زنجان

9582

95/12/21

   

13830503952028

96/6/2

آرش اصلیان

سینا

میرزا احمدی

940070519

نرگس محمدی

بررسی میزان فراوانی آللHLA-B07در بیماران مبتلا  به سندرم spondyloarthritisدر شهر زنجان

9602

96/1/28

   

13830503961004

96/10/12

آرش

اصلیان

سینا میرزا احمدی

940070270

فاطمه

مدحجیان

پیش بینی الگوی بیان ژن های دخیل در پاسخ گیاهان به تنش های شوری و خشکی با استفاده از موتفه های پروموتری.

9602

96/1/28

   

13830503962002

         97 / 2 / 22

مسعود سلطانی نجف آبادی

بهزاد سرخی

950005888

رامین

خدادادی

تعیین توالی نسل بعدی(NGS)برای شناسایی تغییرات ژنتیکی مرتبط با اختلال اسپینابیفیدا

9602

96/1/28

   

13830503942001

96/10/25

سینا

میرزا احمدی

آرش ستاری

930458724

هانیه

نداف

بررسي اثر عصاره اسفناج

(Spinacia oleracea L) بر بيان ژن‌هایIL-6 و10 IL-در هيپوكامپ موشهاي صحرايي تحت استرس بي حركتي مزمن

9602

96/1/28

   

13830503961005

96/10/12

معصومه اصل روستا

ساناز مهمازی

940039975

امید

اقلینی

بررسی اثر عصاره اسفناج (Spinacea oleracea L) بر میزان بیان ژن  IDOLدر بافت آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9602

96/1/28

   

13830503961003

96/10/11

مهدی رهنما

ساناز مهمازی

940135613

رعنا

حسنلو

 
 

9602

96/1/28

   

13830503952036

96 / 7 /4

ساناز مهمازی

مهدی

راهنما

940072937

سیده مهسا

قصابی

بررسی اثر عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن آدیپونکتین دربافت کلون و آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتیمزمن

9602

96/1/28

   

13830503952030

96/6/23

مهدی رهنما

ساناز مهمازی

940036432

فرناز

شبویی

بررسی اثر عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن Irisinدر بافت عضله دست و عضله پا در موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9602

96/1/28

   

13830503961001

96/8/15

ساناز مهمازی

مهدی رهنما

940047114

سعیده جلیلی

  

بررسی تاثیر عصاره ی گزنهبر میزان بیان ژن های      Bcl2     و  Baxدر رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)

9609

96/3/1

   

13830503961008

96/10/20

نادر کاظمی

زهرا دیلمی

940040358

رقیه شعبانی

بررسی تاثیر عصاره میوه نسترن کوهی بر میزان بیان ژن های     Bcl_2   و

   

Baxدر رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده  (AGS)

  

9609

96/3/1

   

13830503961009

96/10/20

نادر کاظمی

زهرا دیلمی

940232611

معصومه دستوار

ارزیابی اثر ضدسرطانی اسانس گیاه کلپوره برروی بیان ژنهای بیوژنزمیتوکندریایی TfamوPGC1-αدررده سلولی آدنوکارسینوم HT-29

9609

96/3/1

   

13830503942002

96/10/27

ساناز مهمازی

ملیحه

انتظاری

930490558

مریم مدیر روستا

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs1801376  ژنBUB1B تنظیم کننده ی چک پوینت تجمع دوکی (SAC) در خانم های واجد سقط مکرر خود به خودی در استان زنجان

9609

96/3/1

   

13830503961007

96/10/20

-

گلناز اسعدی تهرانی

940151751

فرزانه غلامی

 

ارزیابی اثر ضد سرطانی عصاره عناب بر روی بیان ژن      bax ,bcl2

 

روی رده سلولی     C643  تیروئید   

9609

96/3/1

   

13830503951011

96/10/27

ساناز مهمازی

ملیحه انتظاری

930535484

آزیتا حسنی

                   

بررسی اثر عصاره بنفشه سه رنگ (viola tricolor) بر بیان ژن های TNF-αو IL-1βدر هیپوکامپ موش­های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9617

96/5/3

   

13830503962005

97/2/27   

معصومه اصل روستا           ساناز مهمازی                                940193446

سعید نجفی

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های اگزون 8از ژن MTHFRو سقط مکرر در بیماران در استان زنجان.

9623

96/6/23

   

13830503962008

           97/3/7 

گلناز اسعدی

سینا میرزا احمدی

930601717

بهاره شریفی

بررسیارتباط بین  پلی مورفیسم rs13393577درژن EGFR(ERBB4)  در خانم هایمبتلابه سرطان سینه متاستاتیک تحت شیمی درمانی

9623

96/6/23

   

13830503962001

97/2/1

کیومرث امینی

گلناز اسعدی

940002057

رزیتا اعتضادی

بررسی اثر عصاره بنفشه سه رنگ (viola tricolor) بر بیان ژن های و BDNFو  Caspase3در هیپوکامپ وقشر مغز موش­های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9623

96/6/23

   

13830503962004

         97/2/27

جواد ناصریان

ساناز مهمازی

940003552

بهناز حدادیان

بررسي و ارزیابی ژن‌های حدت اپرون  spvدر سالمونلاهای جدا شده از نمونه‌های انسانی و پنيرهای سنتي عرضه شده به بازار مصرف شهر تبریز

9623

96/6/23

   

13830503962009

    97/3/7        

ساناز مهمازی

یونس انزابی

940278276

سیده سمیه یزدی

بررسی میزان بیان ژن  TNF-α

در سلولهای خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) در شهر زنجان

9623

96/6/23

   

13830503962013

97/3/22         

عبدالرضا قریشی

ساناز مهمازی

930567718

الهام شکورزاده

بررسی میزان بیانژن هایIL-1-AوIL-1-B

در سلول های خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شهر زنجان

9623

96/6/23

   

13830503962028

97/6/12

عبدالرضا قریشی

ساناز مهمازی

940298836

رعنا مهری

            بررسی پلی‌مورفیسم‌های -33C/T، -168T/Cو 590C/Tمنطقه پروموتری ژن IL-4در بیمارن مبتلا به MS

9623

96/6/23

   

13830503962007

97/2/27      

سینا

میرزا احمدی

ساناز مهمازی

930356506

صبا آسیا

                   

: بررسی میزان فراوانی آلل HLA-B*15

در بیماران دارای علائم بالینی مشکوک به ابتلا به سندروم بهجت با استفاده از روش

SSP-PCR

9623

96/6/23

   

13830503962020

97/6/4

مهدی

شکرابی

سینا میرزا احمدی

930353790

سپیده صادقی

بررسی میزان فراوانی آلل  HLA-27

در بیماران دارای علائم بالینی مشکوک به ابتلا به سندروم بهجت با استفاده از روش

SSP-PCR

9623

96/6/23

   

13830503962019

97/6/4

مهدی شکرابی

سینا میرزا احمدی

930362719

مونا سماکی پور

بررسی فراوانی نسبی اسپرم های دارای کروموزوم y   عبوری از ستون آلبومین در مقایسه با اسپرم های دارای کروموزوم  Xبه روش Real time PCR

 

9623

96/6/23

   

13830503962010

  97/3/7       

گلناز اسعدی

سینا میرزا  احمدی

940261058

فائزه غفوری

بررسی اثر عصاره اسفناجبر بیان ژن های caspase3و BDNFدر هیپوکامپ موش­های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9623

96/6/23

   

13830503962011

97/ 3 /13        

ساناز مهمازی

مهدی رهنما

940104066

غزاله منفرد

بررسی ارتباط بین rs746353274،rs45438591و rs13306554موجود در ژن    MTHFRبا سقط مکرر در استان زنجان

9631

96/8/10

   

13830503962014

      97/4/20      

گلناز اسعدی

سینا میرزا احمدی

940053862

رها آرین پور

بررسی اثر عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن

UCP1

در بافت آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9631

96/8/10

   

13830503962018

97/5/30

ساناز مهمازی

مهدی رهنما

940061043

آیدا قربانی

مطالعه میزان بیان ژن های اینترلوکین-13 و اینترفرون- گاما

  در سلول های سفید خونی  افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

9631

96/8/10

   

13830503962006

97/2/27      

علی رمضانی

ساناز مهمازی

950056403

حمید اشتری

مطالعه میزان بیان ژن های اینترلوکین- 4 و اینترلوکین -  2

  در سلول های سفید خونی  افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

9631

96/8/10

   

13830503962012

97/3/21      

ساناز مهمازی

علی رمضانی

950278485

پویا کرمی

مطالعه تأثیر عصاره آلوئه ورا بر میزان بیان ژن claudin 1در رده سلولی آدنوکارسینومای معده( AGS)

9631

96/8/10

   

13830503962015

97/4/20       

شهرزاد نصیری

زهرا دیلمی

940061135

سمانه داداشی

بررسی اثر عصاره بنفشه سه رنگ (

viola tricolor)

بر بیان ژن های

IL-10و IL-6

در هیپوکامپ موش­های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9631

96/8/10

   

13830503962003

          97/2/27

ساناز مهمازی

معصومه اصل روستا

940182323

رضا محمدی

آنالیزژنتیکی پلی مورفیسم ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) منطقه چالوس ونوشهر وتعیین هویت تعدادی از نمونه ها به روش NGS

9647

96//9/20

   

13830503962037

97/6/14

گلناز اسعدی

رضا فتوحی اردکانی

940046587

سپیده آقاجانپورپاشا

برسی میزان بیان اینترلوکین 10 (IL_10) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلرو زیس (MS)

9647

96/9/20

   

13830503962040

97/6/19

عبدالرضا قریشی

ساناز مهمازی

940083206

محیا خاتمی

بررسی اثرکرد کمپلکس های تیوسمی کاربازون در تغییرات بیانlncRNA، CASC2تنظیم کننده ژن هدف mir34و mir200و تاثیر احتمالی آن در مسیر سیگنالی Notch  در رده سلولی لوسمی حاد لنفوبلاستیکJurkat E6.1

9647

96/9/20

   

13830503962016

97/4/25      

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی

9504522400

فاطمه قربانی

بررسی اثرکرد کمپلکسهای تیوسمی کاربازون در تغییرات بیان LNCRNAهای LUNAR1و NALT1 و ژن هدف Notch1در تنظیم مسیر سیگنالی Notch  در رده لوسمی حاد لنفوبلاستیک jurkat E6.1

9647

96/9/20

   

13830503962017

97/4/25       

 سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی

950472053

ندا زحمتکش

بررسی تغییرات بیان

Lnc RNA BANCR

,، به عنوان بیومارکر در خون بیماران مبتلا به ملانوما

9647

96/9/20

   

13830503962025

97/6/11

امیر هوشنگ احسانی

گلناز اسعدی

950031415

فاطمه زمینی

بررسی اثرکرد کمپلکس های تیوسمی کاربازون در تغییرات بیانlncRNAهای SNHG1وPVT1تنظیم کننده mir199و mir146  در مسیر سیگنالی Notch  در رده سلولی لوسمیJurkat E6.1

9647

96/9/20

   

13830503962027

97/6/12

 آزاده میرزا احمدی

گلناز اسعدی

950161824

فاطمه لطفی

بررسی تغییرات بیان lncRNA LINKAو ژن هدفPIK3CAتنظیم کننده مسیر سیگنالی AKT/PI3Kدر رده سلولیلوسمی حاد لنفوبلاستیکJurkat E6.1تحت تیمار با کمپلکس های تیوسمی کاربازون

9647

96/9/20

   

13830503962022

96/6/11

آزاده

میرزا احمدی

گلناز اسعدی

950016322

مرجان

کمال پور

بررسی تغییرات بیان lncRNA UCA1و ژن هدف AKTتنظیم کننده مسیر سیگنالی AKT/PI3Kدر رده سلولیلوسمی حاد لنفوبلاستیکJurkat E6.1تحت تیمار با کمپلکس های تیوسمی کاربازون

9647

96/9/20

   

13830503962034

97/6/13

آزاده

میرزا احمدی

گلناز اسعدی

950454418

فرانک

دانشی ممقانی

بررسی تغییرات بیان  LncRNA MHENCRو ژنهای  هدف  PI3Kو  mir-425تنظیم کنندگان مسیر سیگنالی AKT/PI3Kدر مبتلایان به سرطان ملانوما

9647

96/9/20

   

13830503962026

97/6/11

امیر هوشنگ احسانی

گلناز اسعدی

950155028

فاطمه شاهمحمدی

بررسی تغییرات بیان ژن

 

Defensin

در نمونه های منی به دست آمده از مردان در شهر زنجان

 

 

 

 

9647

96/9/20

   

13830503962033

97/6/13

 صدرالدین کلانتری

سینا میرزا احمدی

950014166

فاطمه محمدی

بررسی  ارتباط بین تغییرات میزان بیان lncRNA/CCAT1و ژن هدف mir33aدر مبتلایان به ملانوما

9647

96/9/20

   

13830503962024

97/6/11

امیر هوشنگ احسانی

گلناز اسعدی

950301738

نگار

خسرو شاهی

بررسی میزان فراوانی آلل

HLA-57

در بیماران مشکوک به ابتلا به بیماری بهجت با

استفاده از روش

SSP-PCR

9647

96/9/20

   

13830503962023

97/6/11

 گلناز اسعدی

سینا میرزا احمدی

930567793

سمیه دلیری

بررسی تغییرات بیان ژن های

survivin

 

،

XIAP

مهار کننده ی آپوپتوز در رده سلولی

MCF-7آدنوکارسینومای سینه تحت تیمار با دارو های شیمی درمانی سیکلوفسفامید و متوتورکسات

9647

96/9/20

     

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی

950041665

سمیه  غلامی

بررسی تغییرات ژن هاstat3-apiتحت تنظیم مسیرسیکنالیnf-kbدر رده سلولی آدنو کارسینو مای سینه تحت تیمار با دارو های شیمی درمانیسیکلوفسفامید و متوتورکسات

 

9647

96/9/20

   

13830503971001

1397/08/09

محسن کلانتری

گلناز اسعدی

950244499

سعید نعمتی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن MYD88(S34Y) در افراد مبتلا به آسم و آلرژیک در مقایسه با افراد سالم

9647

96/9/20

   

13830503962039

97/6/18

ساناز

مهمازی

علی رمضانی

950162967

 نغمه جعفری

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم ژن گیرنده ی بتای ایمنوگلوبولین

E(E237G)

در افراد مبتلا به آتوپی در مقایسه با افراد سالم

9647

96/9/20

     

 ساناز مهمازی

علی رمضانی

950213843

پوریا رفیعی

بررسی تغییرات بیان ژن های HSP70و TRIAP1مهار کننده ی آپوپتوز در رده سلولی MCF-7آدنوکارسینومای سینه تحت تیمار با دارو های شیمی درمانی سیکلوفسفامید و متوتورکسات

9647

96/9/20

     

 سینا میرزا احمدی

گلناز اسعدی

950098528

مریم عبدلی

 تاثیر عصاره موم زنبور عسل بر روی بیان ژن های Wnt-1وClaudin-1  در سلول های سرطانی معده

9663

96/12/13

     

ساناز مهمازی

زهرا دیلمی

950523596

زهرا ابوالقاسمیان

آنالیز مولکولی اگزونی ژن  CDC20در بیماران مبتلا به سندرم داون.

 

9663 96/12/13       سینا میرزا احمدی محمود شکاری خانیانی 940140707 شقایق احمدیان

بررسی میزان بیان miR-320aو miR-17pدر سلول های خونی بیماران مبتلا به ام اس در استان زنجان

9663 96/12/13    

13830503962042

97/6/31

محسن کلانتری ساناز مهمازی 940017920 آناهیتا موسویان

آنالیز سیستم بیولوژی داده های پربازده

(High throughput)

استخراج شده از بانک های اطلاعاتی در سطح بیان ژن

(Transcriptomics)

به منظور ارائه مدلی برای مکانیسم بیماری زایی ناشی از ویروس لنفوتروپیک تیپ یک انسانی

 

(HTLV-1)

در انسان.

9663 96/12/13    

13830503962021

97/6/6

ساناز مهمازی مهدی نوروزی 930575392 محسن شیخی

بررسی تاثیر عصاره زعفران بر روی‌ییان ژن های

E -cadherin

و‌بتا کاتنین در سلول های‌ سرطانی آدنوکارسینومای ‌معده

9663 96/12/13    

13830503962032

97/6/12

محسن کلانتری زهرا دیلمی 940010976 مهسا اکبری

بررسی تاثیر عصاره زعفران برروی بیان ژن هایCLDN4وCLDN3 در رده سلولی سرطانی معده AGS))

 

9663 96/12/13    

13830503962029

97/6/12

شهرزاد نصیری زهرا دیلمی 950147488 سیده نرگس خاتون موسوی

مطالعه ­ی میزان بیان ژن­های

claudin3وclaudin4

در رده­ی سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده(

AGS

)تیمارشده با عصاره ی آبی گزنه

9663 96/12/13    

13830503962035

97/6/14

ساناز مهمازی زهرا دیلمی 950210401 فاطمه محمودی

مطالعه تغییرات بیان ژن های E_cadherin  و β_catenine  در سلول های سرطانی ادنوکارسینومای معده تیمار شده با عصاره گزنه

9663 96/12/13       ساناز مهمازی زهرا دیلمی 950168350 صبا کلانتری

بررسی پلی‌مورفیسم‌های -1055C/T-، -1112C/Tو 1015A/Cمنطقه پروموتری ژن IL-13در بیمارن مبتلا به MS

9663 96/12/13    

13830503962038

97/6/18

ساناز مهمازی سینا میرزا احمدی 930308345 نرگس هدایتیان شیرازی

تاثیر عصاره آبی گزنه (Urtica)بر روی بیان ژن های CLDN-7  و CLDN-6  در رده سلولی آدنوکارسینومای معده (AGS)

 

9663 96/12/13    

1383050396204

97/6/20

- زهرا دیلمی 950275225

سپیده

متین پور

بررسی خاصیت ضد سرطانی عصاره گزنه برروی میزان بیان ژن های claudin-1, wnt-1درسلول های آدنوکارسینومای معده

 

9663 96/12/13    

13830503962031

97/6/12

محسن کلانتری زهرا دیلمی 950047829 معصومه محمدی

بررسی تاثیر عصارهموم زنبور عسل بر رویبیانژنهای claudin 3و  claudin4 در رده سلولی آدنوکارسینومای معده(AGS)

9663 96/12/13    

13830503962030

97/6/12

محسن کلانتری زهرا دیلمی        950215538 مهرنوش کاکاوند
  9672 96/12/17             یاسمن شریعتی
  9672 96/12/17            

سمیه

ابراهیم خانی

  9672 96/12/17             مهسا لطفی
  9672 96/12/17             مژده میرابیون
  9705 97/3/6             منیژه عباسی
  9705 97/3/6             فردین عظیمی
  9705 97/3/6             سرور خلیلی
  9705 97/3/6             مرتضی موسوی
  9705 97/3/6             کتایون رحمانی
  9705 97/3/6             محمدرضاکریمی
  9705 97/3/6             الهام ارجمند
  9705 97/3/6             اسما حقیقی
  9705 97/3/6             فاطمه سیاهکالی مرادی
  9705 97/3/6              میثم ورزکاری
  9705 97/3/6             نگین ابدی
                   
 

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه

نمره مقاله

مقاله -تعدادمقاله

نمره

تاریخ دفاع

کدشناسایی

استاد داور

استاد مشاور

استادراهنما

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

                     

حسنا امیری

                     

آیدا جباری اردبیلی

                     

معصومه

امید علی

                     

فاطمه بهرامی

                     

مینا عزیزی

                     

رزا زمانی نیا

                     

افسانه نظری

                     

طیبه سادات غظنفری

                     

ندا جبارا

                     

الهام

گل محمدی


 

 

                   

فاطمه زاهدی

                     

مریم طباطبایی

                     

جمیله سلمان زاده

                     

سمیه ناظریان

                     

فاطمه آذرخزین

                     

سمیه حیدری زاده

                     

نگار صابر افقی
95/10/

   

18

95/7/10

62630503942024

ز تاريخ اخذ كد پايان نامه62630503942024 ( چهارشنبه 27 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

ساناز مهمازی

صمد ندری

و

سینا میرزا احمدی

مجتبی صلوتی

 

930386164

نسرین آقاپور

                     

راحله دهقان

                     

علی رستمی

ده جلالی

                     

کمال پاسبان

مقدمه : طي نيم قرن گذشته محققين بر اين باور بودند كه بيماري پريودنتال به پريودنشيوم مارجينال محدود بوده و ميكروارگانيسم هاي پريودنتال عامل بروز پيامد­هاي سيستميك مهمي در افراد سالم نمي باشند. بيماري پريودنتال به عنوان يك بيماري كه در آن دوره عود و خاموشي وجود دارد، شناخته مي‌شود و بر طبق ميزان ALموجود، نه شواهد فعاليت اخير بيماري، طبقه‌بندي مي‌گردد. نقش ژنتيک در استعداد ابتلا به پريودنتيت از مطالعات ژنتيک (بررسي پيوستگي ژنتيکي و بررسي تفکيک ژنتيکي) در بيماري‌هاي پريودنتال، مطالعات روي پريودنتيت در دوقلوهاي انساني، همراهي پريودنتيت شديد با تعدادي از نشانگان‌هاي ژنتيکي و بيماري‌هاي مندلي و يافته‌هاي حاصل از مطالعات جانوري به دست آمده‌اند. در حالي که اهميت استعداد ژنتيکي براي برخي از انواع بيماري‌هایمندلي مثل نشانگان‌ پاپيلون لوفور به اثبات رسيده است، براي ساير انواع شايع‌تر پريودنتيت مزمن وراثت مي‌تواند مسوول تقريبا 50 درصد افزايش خطر ايجاد پريودنتيت شديد باشد. پيشرفت اخير مطالعات ارتباط ژنتيکي منجر به مطرح شدن همراهي‌هاي زيادي بين پلي‌مورفيسم‌هاي ژنتيکي گوناگون، پلي‌مورفيسم‌هاي تک‌نوکلئوتيدي يا­SNPها با استعداد ابتلا به پريودنتيت شده، اما اکثريت اين مطالعات قدرت آماري کافي ندارند و درباره نقش يکSNP خاص در استعداد ابتلا به پريودنتيت، نتايجي ارايه مي‌دهند که از لحاظ قطعيت اغراق‌آميز است. علاوه بر عوامل خطر غيرقابل تغيير، شواهد معتبر از نقش تعدادي از عوامل محيطي، اکتسابي و رفتاري به عنوان اتيولوژي پريودنتيت حمايت مي‌کنند. عوامل خاصي که شواهد قوي دال بر نقش آن‌ها در ايجاد بيماري به اثبات رسیده است عبارتند از: سيگار کشيدن، رژيم غذايي، عوامل رواني- اجتماعي و استرس. مشخص شده که سلامت سيستميک و وضعيت بيماري‌هايي از قبيل ديابت، بيماري‌هاي قلبي- عروقي آترواسکلروتيک و چاقي در خطر ايجاد پريودنتيت نقش دارند. بينش فعلي در مورد خطر ابتلا به پريودنتيت آن است که احتمالا در اين گروه ناهمگن از بيماري‌ها که ويژگي‌هاي همپوشان مشترکي از تخريب باليني بافت‌هاي پريودنتال محافظ دندان دارند، مجموعه پيچيده‌اي از عوامل در خطر ابتلا به بيماري دخيل هستند.

هدف : هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی جایگاه های 781+ و 845- در ژن IL-8در بیماران پریودنتیت مزمن و مهاجم می باشد.

روشکار:جامعه آماری در این پایان نامه 64 بیمار مبتلا به عارضه بیماری پریودنتیت می باشند که در غرب کشور مراجعه نموده اند (لازم به ذکر است که بیماری این افراد توسط پزشک متخصص تایید گردید) و 60 فرد نرمال بدون هیج گونه سابقه بیماری ، که پس از اخذ رضایت نامه از این افراد، مقدار 5 میلی لیتر نمونه خون از آنها گرفته شد و در کنار یخ به آزمایشگاه انتقال یافت. قبل از انجام نمونه گیری اقدام به الصاق برچسب حاوی اطلاعات زیر بر روی نمونه ها شد.که شامل: نام و نام خانوادگی بیمار، شماره شناسایی، تاریخ نمونه گیری بودند. سپس استخراج DNA، PCRو PCR-RFLPانجام شد. نتایج: با توجه به اینکه بیماری پریودنتیت در سنین مختلف رخ می دهد مطابق انتظار، سن افراد مورد مطالعه پراکندگی مناسبی داشت. با توجه به نتایج به دست آمده که در جدول 4-1 مشخص می باشد، میانگین سنی بیماران 9/37 و میانگین سنی شاهد ها حدود 2/39 سال و کمترین و بیشترین سن به ترتیب 15 و 68 سال می باشد. براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، همبستگی ژنوتیپ های مختلف بین دو گروه شاهد و بیمار از نظر آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن در دو جایگاه 781+ و 845- نبودند. بحثونتیجهگیری:نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که میزان جهش در افزایش فاکتور خطر این بیماری  ارتباط دارد.

واژگانکلیدی:پریودنتیت، PCR-RFLP، پلی مورفیسم و ژن اینترلوکین8

   

18

95/7/15

62630503942030

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62630503942030 ( دوشنبه 5 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

گلناز اسعدی تهرانی

ساناز مهمازی

خیراله یاری

 

920626556

مهدی سجادی

                     

مهسا نوری برکستانی

                     

عبدالرضا

اوصالی

 

 

 

95/10/16

   

17/50

95/7/15

62630503942025

ز تاريخ اخذ كد پايان نامه62630503942025 ( يكشنبه 31 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

سینا میرزا احمدی

ساناز مهمازی

مهدی رهنما

 

930446683

سیده زهرا موسوی

1395/07/24

   

18

95/7/13

62630503941022

سینامیرزا احمدی

سانازمهمازی

زهرا دیلمی

 

930349584

صدف بیگی شهرستانی

                     

مارینا

دانش پرور

                     

نیلوفر راشدی

                     

مظاهر رحمانی

سودوموناس آئروژینوزایک باکتری گرم منفی است که همچنان به عنوان یک علت شایع عفونت های فرصت طلب در نظر گرفته می شود. در سودوموناس آئروژینوزا، چندین مکانیسم مقاومت به فلوروکینولون هااز جمله جهش در ژن های gyrA و parCمطرح شده است. هدف از این مطالعه ,بررسی جهش های ژن gyrA و parCدر ایجاد مقاومت دارویی در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان های سطح استان گیلان است.در این مطالعه، 67نمونه سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی مختلف توسط تست های بیوشیمیایی تشخص داده شد.مقاومت  و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها به روش کربی بائر مشخص شد و به منظور بررسی جهش gyrA و parCدر سویه های مقاوم به دارو تکثیر این ژن ها در واکنش  PCRو تعیین توالی انجام شد.بالاترین مقاومت برای آنتی بیوتیک  سیپروفلوکساسین  1024 میکروگرمبرمیلی لیتر مشاهده  شد  . محدودهMIC در جدایه های مقاوم سودوموناس آئروژینوزا مابین 32-1024 میلی گرم بر میلی لیتر بود . بعد از PCRو الکتروفورز، تعیین توالی قسمتی از ژن gyrAانجام شد و جهش های  T83I و  D87Yدر جدایه ها یافت شد. در ژن parC در 3 سویه مورد مطالعه نیز موتاسیون S87Lدیده شد .

چندین مکانیسم مسئول مقاومت به آنتی بیوتیک در سودوموناس آئروژینوزا هستند.کینولون ها با مهار آنزیم هدف DNA ژیراز و توپوایزومراز که مانع از تکثیرDNA  می شود عمل می کنند،جهش در ژن این آنزیم هامی تواند باعث ایجاد مقاومت در کینولون ها شود. در این مطالعه مشخص شد  که مقاومت در برابر کینولون با جهش در  gyrA و parCهمراه است بنابراین در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین در گیلان به نظر می رسدجهش در gyrA و parCنقش مهمی داشته باشد.

کلمات کلیدی:  parC، gyrA  ، سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت به کوئینولون

   

17/33

95/7/13

62630503942031

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62630503942031 ( سه شنبه 6 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

گلناز اسعدی تهرانی

ساناز مهمازی

لیلا اسد پور

 

930600646

لیدا اخلاقی