.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زیست شناسی ژنتیک(جدول 2)

زیست شناسی ژنتیک(جدول 2)

تاریخ: 1395/05/03 - 17:55


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های 519A/Gژن MMP1و 1612 5A/6Aژن MMP3با سندرم حاد کرونری

94122 94/12/17 اولویت اول ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است .1395/06/17

62630503942028

1395/07/01
 

نصراله صالح گوهری گلناز اسعدی تهرانی 930345149 بیژن رسا
                   
                   

 

       

 

       
                   

بررسی تاثیر خاصیت  ضد سرطانی عصاره ی گیاه کاکوتی بر میزان بیان ژن های BCL-2 و BAXدر رده سلول های سرطانی آدنوکارسینوما معده AGS))

94122 94/12/17    

62630503942033

1395/07/24

ساناز مهمازی زهرا دیلمی 930564822 سمیه محمدیاری

 

       

 

       
                   

بررسی اثرعصاره ی هیدرو الکلی دارچین بر بیان ژن  PPARɑدربافت کبد موش های صحرایی نردریافت کننده ی غذای  پرچرب

94122 94/12/17  

لطفا بدون مشاور لحاظ شود

95/8/29

13830503951003

95/9/7

- مهدی رهنما 930459736 مهسا سیاحی
                   

 

       

 

 

 

       

بررسی جهش های ژن

APC

در اگزون

 9

و بخشی ازانتهای 3 اگزون 15

در مبتلایان به پولیپوز

آدنوماتوز فامیلی در استان گیلان

94122 94/12/17 برای دومین بار 95/6/21

ظرفیت استاد مشاور پر است

1395/06/31

62630553942001

1395/07/10

ساناز مهمازی نجمه رنجی 930375996 نیما نیایی

بررسیمیزانبیان  LncRNAیPVT1,HOTAIRوMALAT1در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان ریه از نوع سلول غیر کوچک

94122 94/12/17    

13830554951001

95/10/14

ساناز مهمازی مرتضی کریمی پور 930445019 شایسته سادات حاجی سید صادقی

بررسیمیزانبیان  LncRNAیCCAT2 ,Soxt2 وANRILدر نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان ریه از نوع سلول غیر کوچک

94122 94/12/17    

13830503951010

96/3/27      

ساناز مهمازی مرتضی کریمی پور 930446489 محمد رضا انهاری
       

 

 

 

       
                   

بررسی میزان بیان miR-572  در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) در زنجان 

94122 94/12/17    

62630503942034

1395/07/24
 

عبدالرضا قریشی ساناز مهمازی 930467499 صدیقه موسوی
                   
                   

بررسی جهش

c.547 C>T

 در ژن پژواکین

(DFNB59)

 در یک خانواده ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر

سندرمیک به همراه 30 نمونه سالم

 

با تکنیک

Sequencing

94122 94/12/17    

62630503951001

1395/08/01

گلناز اسعدی تهرانی مسعود گرشاسبی 930473487 نازنین رحیمی چهره برق

بررسی تغییرات کروموزومی در رده لوسمی لنفوسیتی حاد (Molt-4) پس از تابش پرتو گاما به تنهایی یا در حضور ملاتونین


 

94122 94/12/17  

مشخصات اساتید ثبت گردد

1395/08/01

13830553951002

95/9/7
مهدیه سلیمی حسین مزدارانی 930328623 آفرین محمد بیگی خوندایی

غربالگری حضور هاپلوتایپ های HLA-DQB0201و      HLA-DQB0302در مبتلایان به دیابت نوع یک در شهر زنجان

94122 94/12/17    

62630503942017

1395/03/26

رضا رنجبر سینا میرزا احمدی 930343358 محجوبه نیاورانی

غربالگری حضور هاپلوتایپ های HLA-DRB1*0301وHLA-DRB1*0401در مبتلایان به دیابت نوع 1 در شهر زنجان

94122 94/12/17    

  62630503942021

1395/03/31

رضا رنجبر گلناز اسعدی تهرانی 930387584

حوریه السادات

موسوی

 

       

 

       

بررسی میزان بیان mir326در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) دراستان زنجان

94122 94/12/17     62630503951004

95/9/11

عبدالرضا قریشی ساناز مهمازی 930429357 سایه ناصری

مقایسه میزان بیان MiR-126در فاز Remissionو Flare upدر بیماران مبتلا به IBD

94122 94/12/17    

62630503951005

95/9/11       
گلناز اسعدی تهرانی

حمید اسدزاده

عقدایی

930315310 محمد حسین قربانی

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر بیان ژن PPARγدر بافت­های چربی و کبد موش­های صحرایی نر دریافت­کننده­ی غذای پرچرب

94122 94/12/17  

لطفا بدون مشاور لحاظ شود

95/8/29

13830503951003

95/9/7

- مهدی رهنما 920608365 لیدا بیات
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن  شیرازیZatariaMultifloraبر میزان بیان ژن رزیستین Resistinدر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان 94122 94/12/17    

62630503951002

1395/08/02

زینب صحرائیان ساناز مهمازی 9300340 نسرین دودانگه
                   

بررسی ارتباط بین تغییرات توالی های تکراری

CAGوGGN

ژن رسپتور آندروژن با سقط مکرر خود به خودی در زنجان

94122 94/12/17    

  62630503942022

1395/04/13

حمیده غلامی گلناز اسعدی تهرانی 930340810 مهرناز امینی نیا

بررسی نقش پیش آگهی پلی مورفیسم xrcc5و xrcc6با نتیجه درمانی بیماران متاستاتیک مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان

94122 94/12/17    

62630503951003

1395/08/01

ژاله کریمی مقدم گلناز اسعدی تهرانی 930437035

سمانه کریمخانی

لویی

 

بررسي پلي مورفيسم (308-) از ژن

TNFα

و پلي مورفيسم

A1298C

 از ژن

 

MTHFR

  در سقط های مکررخودبه خودی

 

 

94122 94/12/17    

62630503951008

95/10/14

-

حسین

راثی

920590413 ساسان اعتباری

بررسي پلي مورفيسم ‍ C677Tاز ژن MTHFR  و حذف شايع از ژنوم ميتوكندري در سقط های مکررخودبه خودی

94122 94/12/17    

62630554951001

95/10/14

- حسین راثی 920589219 مریم نقی زاده
                   

بررسي پلي مورفيسم ‍ C677Tاز ژن MTHFR  و حذف شايع از ژنوم ميتوكندري در سقط های مکررخودبه خودی

94122 94/12/17     62630503942018 - سینا میرزا احمدی 920629697 فوژان صبوری

بررسی فراوانی واریانت های ژنتیکی NFKB1 -94ATTG ins/delوNFKB1A – 826CTدر بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونری(Coronary Artery Disease)

 

94122 94/12/17    

62630503942019

1395/03/26
 

سینا میرزا احمدی محمد سلیمان سلطانپور 920608937 عباس صیدی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم کدون 72 از ژن P53 و پلی‌مورفیسم شایع از 308-TNFαدر در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ

9512 95/2/27    

13830503951001

1395/08/01

گلنازاسعدی تهرانی حسین راثی 930473793

مریم چگینی

نژاد

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs3761548و rs3761549در ناحیه پروموتور ژن foxp3و سرطان سینه

 

9512 95/2/27 95/8/9  

13830503952016

96/3/9         

عبدالمجید قائم پناه گلناز اسعدی تهرانی 920011907 نوشین شفقتیان

بررسی نقش هایپر متیلاسیون ناحیه پروموتری ژن تنظیمی  mir-200bبر مسیر سیگنالی notchدر مبتلایان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

9512 95/2/27 95/8/9  

62630503942035

96/1/17

عظیم

مهر ور

گلناز اسعدی تهرانی 930402521 محمد صادقیان

بررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره گیاه کاکوتی روی بیانژنHER-2  در رده سلولیAGS  .

9512 95/2/27 95/8/9  

62630503951006

95/9/11

محسن کلانتری زهرا دیلمی 930572828 جلوه تقویان

بررسی اثرعصاره ی هیدروالکلی دارچین برمیزان بیان ژنIL_1B  در بافت عضلانی و چربی موشهای صحرایی نر دریافت کننده ی غذای پرچرب

 

9512 95/2/27 95/8/9  

13830503951005

95/10/12

ساناز مهمازی مهدی رهنما 920062768 مهسا نظری
بررسی نقش هایپر متیلاسیون ناحیه پروموتری ژن تنظیمی  mir-34aبر مسیر سیگنالی notchدر مبتلایان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد 9512 95/2/27 95/8/9  

13830503952001

96/1/19

عظیم مهرور گلناز اسعدی تهرانی 930328478

علی کرمی

عمید آبادی

مطالعه ارتباط پلی­مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن PTPN2(rs2542151) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در منطقه شمالغرب ایران

 

9515 95/3/17 95/8/9  

13830503951006

96/1/20

ساناز مهمازی علی رمضانی 940016945 حمید رضا مولایی
                   

ردیابی تغییرات بیان miRNA let-7eدر واکنش به AFB1با استفاده از آنالیز داده های NGSوکشت سلول های لنفوسیت و مونوسیت انسانی

9512 95/2/27 95/8/9  

13830503952007

96/2/17

ساناز مهمازی عباس بهاری 930567709 المیرا گلشنی

بررسی بیان  ژن های IL-1β  ، IL-10   و TNF-αو microRNAهای  mir-9و mir-21 در مواجه سلول های لنفوسیت و منوسیت با افلاتوکسین B1

9522 95/3/31 95/8/9  

13830503952008

96/2/17

ساناز مهمازی عباس بهاری 930311817 سارا تاران

ارزیابی تغییرات آپوپتوزیس سلول های خون محیطی در چالش با آفلاتوکسینB1با استفاده از فلوسایتومتری و بررسی میزان بیان ژن های دخیل در فرآیند آپوپتوزیس شامل Bcl2و Baxدر سلول های تیمار شده با آفلاتوکسین B1

9532 95/4/28 95/8/9  

13830503952009

96/2/17

ساناز مهمازی عباس بهاری 930504060 رباب سعیدی

بررسی شیوع پلیمورفیسم  Leu 34Valژن F13در زنان مبتلا به سقط های مکرر خود به خودی

9532 95/4/28 95/8/9  

13830503951004

95/9/20

-

سینا

میرزا احمدی

930519991 فاطمه نصیری

بررسی رابطه پلی مورفیسم N142Dژن GSTO2و احتمال ابتلا به هیپوتیروئیدیسم در بیماران هیپوتیروئیدی شهر زنجان

9532 95/4/27 95/8/9  

62630503951010

95/11/25
 

حبیب ضیغمی ساناز مهمازی 920144211 رباب حسنی

بررسی ماکرودلیشن ها  دربیماران با  عقب ماندگی ذهنی / تاخیر در رشد به کمک تکنیک MLPA

9532 95/4/27 95/8/9  

13830503951007

96/1/20

- فروزنده محجوبی 930420581 سپیده زائری

بررسی میزان بیان miR-424و miR- 223در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS) در شهر زنجان

 

9538 95/5/26 95/8/9  

13830553951004

95/11/16

عبدالرضا

قریشی

ساناز مهمازی 930368894 فربد معتضدی

ارتباط چند شکلی ژن آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین (IL-1Ra)در اینترون 2 و سقط مکرر در  جمعیت زنان تهران

 

9538 95/5/26 95/9/11  

13830553951005

95/11/16

نادر کاظمی سینا میرزا احمدی 930423420 کاظم طهماسبی

بررسی تاثیر عصاره زعفران ایرانی برمیزان بیان ژن HER2در رده ی سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS)

9538 95/5/26 95/8/9  

13830503951008

96/1/20

نادر کاظمی

زهرا

دیلمی

930426764

سیده حمیده

آذری خانقاه

بررسی بهینه سازی روش تغییرات بیان ژن 

lncRNA-h19 و BCR-ABL

در
بیماران مبتلا به

CML

9515 95/3/17 95/8/15  

13830503951009

96/1/20

- سینا میرزا احمدی 930551833 سیدمحمد سید آقامیری

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دارچین بر میزان بیان ژن SREBP_2در بافت عضلانی و کبد موش های صحرایی نر دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب

9559 95/8/23    

13830503952002

96/2/12

مهدی

رهنما

ساناز مهمازی 940060605 مرجان بامداد

بررسی اثر عصاره هيدروالکلي اسفناج بر بیان ژن گرلين در بافت معده و روده بزرگ موش‏های تحت استرس بی حرکتی

 

9559 95/8/23    

13830503952003

96/2/12

مهدی رهنما ساناز مهمازی 940137648

منا

هاشمی

بررسی اثر داروی پمالیدوماید روی تغییر بیان ژنهای مهار کنندهDKK1,DKK3,WIF1  دخیل در مسیرسیگنالی wnt  کانونیکال دررده سلولی میلومایی کشت شده با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

9559 95/8/23    

13830503952004

96/2/12

-

گلناز

اسعدی تهرانی

920562494 زینب کریم نژاد علیشاهی

 

در بیماران مبتلا به   mir17 بررسی میزان بیان

درشهر زنجانMS

9559 95/8/23    

13830503952005

96/2/12

عبدالرضا قریشی ساناز مهمازی 930504625

پردیس

احمدی

بررسی عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن لپتین (Leptin) در بافت آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9559 95/8/23    

13830503952006

96/2/12

مهدی

رهنما

ساناز

مهمازی

940083675 غزاله فرهادی

 بررسی پلی مورفیسم های G/T IL-8(396+) و A/T(251-)         در بیماران پریودنتیت مراجعه کننده به درمانگاههای در سطح  استان کرمانشاه

 
9559 95/8/23    

13830503952015

96/3/9         

ساناز مهمازی

خیراله

یاری

930278780

مهرداد

باوند پور

بررسی ارتباط  ژنوتایپ های پلی‌مورفیسم شایع از ژن      miR-146a 

با حذف شایع از ژنوم  میتو کندریایی  در ایجاد سرطان روده بزرگ

9559 95/8/23    

13830503952010

96/2/20

ساناز مهمازی

حسین

راثی

930396189

شروین

مرادی چهرازی

بررسی فنوتيپی ، ژنوتيپی وابسته به مسير

PR

و ويژگی مقاوم به داروی ژن 
 ABCC11
 

سلول های سرطانی به دست آمده از بيماران سرطان پستان
9565 95/9/22    

13830503952011

96/2/31

گلناز اسعدی تهرانی

سینا

میرزا احمدی

940194085 مژگان محمدیان
بررسی ویژگی فنوتیپی-ژنوتیپی وابسته به مسیر گیرنده ی استروژن (ER) و ویژگی مقاوم به دارویی ژن MRP9ABCC12)) در سلول های سرطانی به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان 9565 95/9/22    

13830503952012

96/2/31

گلناز اسعدی تهرانی

سینا

میرزا احمدی

940284636 مریم اسمعیلی

تأثیر عصاره اسفناج در بیان ژن PPARگاما در بافت ادیپوس و کولون موش صحرایی تحت استرس بی‌حرکتی مزمن

9565 95/9/22    

13830503952013

96/2/31

ساناز مهمازی

مهدی

رهنما

940050077 مارینا نطاق

بررسي اثر عصاره اسفناج (

Spinacia oleraceaL

) بر بيان ژن‌های

درهیپوکامپ موش TNF-αو IL-1β

هاي صحرايي تحت استرس بي حركتي مزمن

9565 95/9/22    

13830503952014

96/2/31

ساناز مهمازی معصومه اصل روستا 940095475 سوگند پزشکی نیا

بررسی اثر عصاره اسفناج (Spinacea oleracea L) بر میزان بیان ژن رسیستین (Resistin) در بافت آدیپوس و معده موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

 

9575 95/12/16    

13830503952017

96/6/1

ساناز

مهمازی

معصومه

اصل روستا

940446175

شادی

بابایی

بررسی  اثر داروی تموزولومید (Temodar)   در تغییرات بیان ژن  LNCRNA LINP1کنترل کننده مسیرNHEJ  در رده سلولی گلیوبلاستوما تومورهای مغزی

9575 95/12/16    

13830503952018

96/6/1

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی تهرانی 940009535 نگین گرجی

LNCRNA TUG 1بررسي ارتباط تغييرات بيان

كنترل كننده ی

مسيرسيگنالي 

Notch

                                                           در رده ی سلولي گليوباستومای تومورهای مغزی تحت تيمار با داروی شيمي درماني تموزولوميد

)Temodar(

9575 95/12/16    

13830503952019

96/6/1

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی تهرانی 940237188 مریم افشاری

 بررسی تاثیر عصاره نسترن بر بیان ژن HER2در رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS)

9575 95/12/16    

13830503952020

96/6/1

نادر

کاظمی

زهرا

دیلمی

940245921

سمانه

قهرمانی

بررسی جهش های اگزون 6 و اگزون  12 ژن LDLRدر بیماران FHاستان کرمانشاه

9582 95/12/21    

13830503952021

96/6/1

گلناز اسعدی تهرانی

رضا

علی بخشی

940164433

فرشته

افضلی

تاثیرعصاره آلوئه ورا برمیزان بیان ژن HER2در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)

9582 95/12/21    

13830503952022

96/6/1

شهرزاد

نصیری سمنانی

زهرا دیلمی 940210255 فاطمه پاریاد

غربالگري جهش H1047Rدر ژن PIk3CAدر نمونه هاي پاپ اسمير HPVمثبت به روش ARMS-PCR

9582 95/12/21    

13830503952035

96/6/27

- ساناز مهمازی 9430088736

سیده مونا

مولایی

بررسی ارتباط بین واریته های ژنتیکی ژن mir-122و نواحی احاطه کننده ی آن در مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی 9582 95/12/21    

13830503952034

96/6/26

کیومرث

امینی

گلناز اسعدی تهرانی 940077375 الناز حیدری

   بررسی هایپرمتیلاسیون پروموتر ژن

DKK-1

در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول های سنگفرشی

حنجره

9582 95/12/21    

13830503961006

96/10/17

فاطمه

حاج منوچهری

گلناز اسعدی تهرانی 940123824 عارفه مشهدی نژاد

بهینه سازی روش

MLPAبرای شناسایی پلی مورفیسم های

C677T  و A1298CدرMTHFRبیماران مبتلا به سقط مکرر خود به خودی

9582 95/12/21    

13830503952023

96/6/1

گلناز اسعدی تهرانی سینا میرزا احمدی 940286500 زهرا الماسی

 بررسی تاثیر عصاره ی گزنه بر میزان بیان  ژن HER2  در رده ی سلولی سرطانی ادنوکارسینومای معده AGS))

9582 95/12/21    

13830503952024

96/6/1

نادر کاظمی زهرا دیلمی 940120541 هانیه اکبری

بررسی ارتباط بین تغییرات در بیان LncRNA NKILAکنترل کننده ی مسیرسیگنالی NF-KB

در رده ی سلولی گلیوبلاستومای تومورهای مغزی تحت تیمار با داروی شیمی درمانی تموزولومید
9582 95/12/21    

13830503952025

96/6/1

سینا

میرزا احمدی

گلناز اسعدی تهرانی 940090984

لیلاحسنی

بررسی ارتباط بین میزان تغییرات بیان Linc-RNA-P21کنترل کننده مسیرWntβcatcin  در رده سلولی گیلو بلاستومای تومورهای مغزی تحت تیمار با  داروی  شیمی درمانی تموزولومید (Temodar)

9582 95/12/21    

13830503952029

96/6/22

سینا

میرزا

احمدی

گلناز اسعدی تهرانی 940125490 فاطمه میری
  9582 95/12/21    

13830503952026

96/6/1

 

نادر کاظمی زهرا دیلمی 940109360 فاطمه جعفری

 

طراحی نانوبیوسنسور جهت بررسی پروتئین Her-2بر پایه ی هرسپتین و نانوذرات اکسیدگرافن و میزان بیان ژن در رده سلولهای Her-2سرطان سینه

 

9582 95/12/21    

13830503961002

96/8/16

ساناز مهمازی مجتبی صلوتی 940045730 سپیده یکتا نیرومند
بررسی تاثیر خاصیت ضدسرطانی عصاره گیاه کاکوتی (Ziziphora) بر میزان بیانژن CLDN1)) Claudin 1در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معده AGS)) 9582 95/12/21    

13830503952033

96/6/25

-

زهرا

دیلمی

 

940186962 سارا نیری
بررسی تاثیر خاصیت ضد سرطانی عصاره گیاه زعفران ((saffronبر میزان بیان ژن cloudin1در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای معدهAGS)) 9582 95/12/21    

13830503952032

96/6/25

- زهرا دیلمی

940021257

 

ندا شعاعی

 

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs2961950و  rs2910203ژن PTTG1تنظیم کننده ی چک پوینت تجمع دوکی(SAC)در خانم های واجد سقط مکرر خودخودی در استان زنجان

 

9582 95/12/21    

13830503952037

96/10/25

خدیجه علمی زاده گلناز اسعدی تهرانی

 

940082105

 

فائزه آقایی

غربالگری حضور آلل hla-b40در مبتلایان به spondyloarthritisبا hla-b27منفیدر شهر زنجان

9582 95/12/21    

13830503952027

96/6/2

گلناز

اسعدی

تهرانی

سینا

میرزا احمدی

930472359 سوما محبوبی

غربالگری حضور آللHLA-B4601  

در مبتلایان به

spondyloarthritisبا

HLA-B27منفیدر شهر زنجان

 

9582 95/12/21    

13830503952028

96/6/2

آرش اصلیان

سینا

میرزا احمدی

940070519 نرگس محمدی

بررسی میزان فراوانی آللHLA-B07در بیماران مبتلا  به سندرم spondyloarthritisدر شهر زنجان

9602 96/1/28    

13830503961004

96/10/12

 

آرش

اصلیان

سینا میرزا احمدی 940070270

فاطمه

مدحجیان

پیش بینی الگوی بیان ژن های دخیل در پاسخ گیاهان به تنش های شوری و خشکی با استفاده از موتفه های پروموتری.

9602 96/1/28       مسعود سلطانی نجف آبادی بهزاد سرخی 950005888

رامین

خدادادی

تعیین توالی نسل بعدی(NGS)برای شناسایی تغییرات ژنتیکی مرتبط با اختلال اسپینابیفیدا

9602 96/1/28    

13830503942001

96/10/25

سینا

میرزا احمدی

آرش ستاری 930458724

هانیه

نداف

بررسي اثر عصاره اسفناج

(Spinacia oleracea L) بر بيان ژن‌هایIL-6 و10 IL-در هيپوكامپ موشهاي صحرايي تحت استرس بي حركتي مزمن

 

9602 96/1/28    

13830503961005

96/10/12

معصومه اصل روستا ساناز مهمازی 940039975

امید

اقلینی

بررسی اثر عصاره اسفناج (Spinacea oleracea L) بر میزان بیان ژن  IDOLدر بافت آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9602 96/1/28    

13830503961003

96/10/11

مهدی رهنما ساناز مهمازی 940135613

رعنا

حسنلو

 
9602 96/1/28    

13830503952036

96 / 7 /4

ساناز مهمازی

مهدی

راهنما

940072937

سیده مهسا

قصابی

بررسی اثر عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن آدیپونکتین دربافت کلون و آدیپوس موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتیمزمن

9602 96/1/28    

13830503952030

96/6/23

مهدی رهنما ساناز مهمازی 940036432

فرناز

شبویی

بررسی اثر عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن Irisinدر بافت عضله دست و عضله پا در موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

9602 96/1/28    

13830503961001

96/8/15

ساناز مهمازی مهدی رهنما 940047114 سعیده جلیلی

  

بررسی تاثیر عصاره ی گزنهبر میزان بیان ژن های      Bcl2     و  Baxدر رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده(AGS)

 

9609 96/3/1    

13830503961008

96/10/20

نادر کاظمی زهرا دیلمی 940040358 رقیه شعبانی

بررسی تاثیر عصاره میوه نسترن کوهی بر میزان بیان ژن های     Bcl_2   و

   

Baxدر رده سلول سرطانی آدنوکارسینومای معده  (AGS)

  

9609 96/3/1    

13830503961009

96/10/20

نادر کاظمی زهرا دیلمی 940232611 معصومه دستوار

ارزیابی اثر ضدسرطانی اسانس گیاه کلپوره برروی بیان ژنهای بیوژنزمیتوکندریایی TfamوPGC1-αدررده سلولی آدنوکارسینوم HT-29

 

9609 96/3/1    

13830503942002

96/10/27

ساناز مهمازی

ملیحه

انتظاری

930490558

مریم مدیر روستا

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs1801376  ژنBUB1B تنظیم کننده ی چک پوینت تجمع دوکی (SAC) در خانم های واجد سقط مکرر خود به خودی در استان زنجان

9609 96/3/1    

13830503961007

96/10/20

- گلناز اسعدی تهرانی 940151751 فرزانه غلامی

 

ارزیابی اثر ضد سرطانی عصاره عناب بر روی بیان ژن      bax ,bcl2

 

روی رده سلولی     C643  تیروئید   

9609 96/3/1    

13830503951011

96/10/27

ساناز مهمازی ملیحه انتظاری 930535484 آزیتا حسنی
  9617 96/5/3             فائزه غفوری
  9617 96/5/3            

سعید نجفی

  9623 96/6/23             بهاره شریفی
  9623 96/6/23             رزیتا اعتضادی
  9623 96/6/23             بهناز حدادیان
  9623 96/6/23             سیده سمیه یزدی
  9623 96/6/23             الهام شکورزاده
  9623 96/6/23             رعنا مهری
  9623 96/6/23            

صبا آسیا

  9623 96/6/23             رامین خدادادی
  9623 96/6/23             سپیده صادقی
  9623 96/6/23             مونا سماکی پور
  9623 96/6/23             فائزه غفوری
  9623 96/6/23            

غزاله منفرد

  9631 96/8/10             رها آرین پور
  9631 96/8/10             آیدا قربانی
  9631 96/8/10             حمید اشتری
  9631 96/8/10             پویا کرمی
  9631 96/8/10             سمانه داداشی
  9631 96/8/10             رضا محمدی
  9647 96//9/20             سپیده آقاجانپورپاشا
  9647 96/9/20             محیا خاتمی
  9647 96/9/20             فاطمه قربانی
  9647 96/9/20             ندا زحمتکش
  9647 96/9/20             فاطمه زمینی
  9647 96/9/20             فاطمه لطفی
  9647 96/9/20            

مرجان

کمال پور

  9647 96/9/20            

فرانک

دانشی ممقانی

  9647 96/9/20             فاطمه شاهمحمدی
  9647 96/9/20             فاطمه محمدی
  9647 96/9/20            

نگار

خسرو شاهی

  9647 96/9/20             سمیه دلیری
  9647 96/9/20             سمیه  غلامی
  9647 96/9/20             سعید نعمتی
  9647 96/9/20              نغمه جعفری
  9647 96/9/20             پوریا رفیعی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      حسنا امیری
                      آیدا جباری اردبیلی
                     

معصومه

امید علی

                      فاطمه بهرامی
                      مینا عزیزی
                      رزا زمانی نیا
                      افسانه نظری
                      طیبه سادات غظنفری
                      ندا جبارا
                     

الهام

گل محمدی

 

 

       

 

          فاطمه زاهدی
                      مریم طباطبایی
                      جمیله سلمان زاده
                      سمیه ناظریان
                      فاطمه آذرخزین
                      سمیه حیدری زاده
                      نگار صابر افقی95/10/
    18 95/7/10

62630503942024

ز تاريخ اخذ كد پايان نامه 62630503942024 ( چهارشنبه 27 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

ساناز مهمازی

صمد ندری

و

سینا میرزا احمدی

مجتبی صلوتی   930386164 نسرین آقاپور
                      راحله دهقان
                     

علی رستمی

ده جلالی

                      کمال پاسبان

مقدمه : طي نيم قرن گذشته محققين بر اين باور بودند كه بيماري پريودنتال به پريودنشيوم مارجينال محدود بوده و ميكروارگانيسم هاي پريودنتال عامل بروز پيامد­هاي سيستميك مهمي در افراد سالم نمي باشند. بيماري پريودنتال به عنوان يك بيماري كه در آن دوره عود و خاموشي وجود دارد، شناخته مي‌شود و بر طبق ميزان ALموجود، نه شواهد فعاليت اخير بيماري، طبقه‌بندي مي‌گردد. نقش ژنتيک در استعداد ابتلا به پريودنتيت از مطالعات ژنتيک (بررسي پيوستگي ژنتيکي و بررسي تفکيک ژنتيکي) در بيماري‌هاي پريودنتال، مطالعات روي پريودنتيت در دوقلوهاي انساني، همراهي پريودنتيت شديد با تعدادي از نشانگان‌هاي ژنتيکي و بيماري‌هاي مندلي و يافته‌هاي حاصل از مطالعات جانوري به دست آمده‌اند. در حالي که اهميت استعداد ژنتيکي براي برخي از انواع بيماري‌هایمندلي مثل نشانگان‌ پاپيلون لوفور به اثبات رسيده است، براي ساير انواع شايع‌تر پريودنتيت مزمن وراثت مي‌تواند مسوول تقريبا 50 درصد افزايش خطر ايجاد پريودنتيت شديد باشد. پيشرفت اخير مطالعات ارتباط ژنتيکي منجر به مطرح شدن همراهي‌هاي زيادي بين پلي‌مورفيسم‌هاي ژنتيکي گوناگون، پلي‌مورفيسم‌هاي تک‌نوکلئوتيدي يا­SNPها با استعداد ابتلا به پريودنتيت شده، اما اکثريت اين مطالعات قدرت آماري کافي ندارند و درباره نقش يکSNP خاص در استعداد ابتلا به پريودنتيت، نتايجي ارايه مي‌دهند که از لحاظ قطعيت اغراق‌آميز است. علاوه بر عوامل خطر غيرقابل تغيير، شواهد معتبر از نقش تعدادي از عوامل محيطي، اکتسابي و رفتاري به عنوان اتيولوژي پريودنتيت حمايت مي‌کنند. عوامل خاصي که شواهد قوي دال بر نقش آن‌ها در ايجاد بيماري به اثبات رسیده است عبارتند از: سيگار کشيدن، رژيم غذايي، عوامل رواني- اجتماعي و استرس. مشخص شده که سلامت سيستميک و وضعيت بيماري‌هايي از قبيل ديابت، بيماري‌هاي قلبي- عروقي آترواسکلروتيک و چاقي در خطر ايجاد پريودنتيت نقش دارند. بينش فعلي در مورد خطر ابتلا به پريودنتيت آن است که احتمالا در اين گروه ناهمگن از بيماري‌ها که ويژگي‌هاي همپوشان مشترکي از تخريب باليني بافت‌هاي پريودنتال محافظ دندان دارند، مجموعه پيچيده‌اي از عوامل در خطر ابتلا به بيماري دخيل هستند.

هدف : هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی جایگاه های 781+ و 845- در ژن IL-8در بیماران پریودنتیت مزمن و مهاجم می باشد.

روشکار:جامعه آماری در این پایان نامه 64 بیمار مبتلا به عارضه بیماری پریودنتیت می باشند که در غرب کشور مراجعه نموده اند (لازم به ذکر است که بیماری این افراد توسط پزشک متخصص تایید گردید) و 60 فرد نرمال بدون هیج گونه سابقه بیماری ، که پس از اخذ رضایت نامه از این افراد، مقدار 5 میلی لیتر نمونه خون از آنها گرفته شد و در کنار یخ به آزمایشگاه انتقال یافت. قبل از انجام نمونه گیری اقدام به الصاق برچسب حاوی اطلاعات زیر بر روی نمونه ها شد.که شامل: نام و نام خانوادگی بیمار، شماره شناسایی، تاریخ نمونه گیری بودند. سپس استخراج DNA، PCRو PCR-RFLPانجام شد. نتایج: با توجه به اینکه بیماری پریودنتیت در سنین مختلف رخ می دهد مطابق انتظار، سن افراد مورد مطالعه پراکندگی مناسبی داشت. با توجه به نتایج به دست آمده که در جدول 4-1 مشخص می باشد، میانگین سنی بیماران 9/37 و میانگین سنی شاهد ها حدود 2/39 سال و کمترین و بیشترین سن به ترتیب 15 و 68 سال می باشد. براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، همبستگی ژنوتیپ های مختلف بین دو گروه شاهد و بیمار از نظر آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن در دو جایگاه 781+ و 845- نبودند. بحثونتیجهگیری:نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که میزان جهش در افزایش فاکتور خطر این بیماری  ارتباط دارد.

واژگانکلیدی:پریودنتیت، PCR-RFLP، پلی مورفیسم و ژن اینترلوکین8
    18 95/7/15

62630503942030

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62630503942030 ( دوشنبه 5 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود
گلناز اسعدی تهرانی ساناز مهمازی خیراله یاری   920626556 مهدی سجادی
                      مهسا نوری برکستانی
                     

عبدالرضا

اوصالی


 95/10/16

 

    17/50 95/7/15

62630503942025

ز تاريخ اخذ كد پايان نامه 62630503942025 ( يكشنبه 31 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

سینا میرزا احمدی ساناز مهمازی مهدی رهنما   930446683 سیده زهرا موسوی
1395/07/24     18 95/7/13 62630503941022 سینامیرزا احمدی سانازمهمازی زهرا دیلمی   930349584 صدف بیگی شهرستانی
                     

مارینا

دانش پرور

                      نیلوفر راشدی
                      مظاهر رحمانی

سودوموناس آئروژینوزایک باکتری گرم منفی است که همچنان به عنوان یک علت شایع عفونت های فرصت طلب در نظر گرفته می شود. در سودوموناس آئروژینوزا، چندین مکانیسم مقاومت به فلوروکینولون هااز جمله جهش در ژن های gyrA و parCمطرح شده است. هدف از این مطالعه ,بررسی جهش های ژن gyrA و parCدر ایجاد مقاومت دارویی در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان های سطح استان گیلان است.در این مطالعه، 67نمونه سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی مختلف توسط تست های بیوشیمیایی تشخص داده شد.مقاومت  و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها به روش کربی بائر مشخص شد و به منظور بررسی جهش gyrA و parCدر سویه های مقاوم به دارو تکثیر این ژن ها در واکنش  PCRو تعیین توالی انجام شد.بالاترین مقاومت برای آنتی بیوتیک  سیپروفلوکساسین  1024 میکروگرمبرمیلی لیتر مشاهده  شد  . محدودهMIC در جدایه های مقاوم سودوموناس آئروژینوزا مابین 32-1024 میلی گرم بر میلی لیتر بود . بعد از PCRو الکتروفورز، تعیین توالی قسمتی از ژن gyrAانجام شد و جهش های  T83I و  D87Yدر جدایه ها یافت شد. در ژن parC در 3 سویه مورد مطالعه نیز موتاسیون S87Lدیده شد .

چندین مکانیسم مسئول مقاومت به آنتی بیوتیک در سودوموناس آئروژینوزا هستند.کینولون ها با مهار آنزیم هدف DNA ژیراز و توپوایزومراز که مانع از تکثیرDNA  می شود عمل می کنند،جهش در ژن این آنزیم هامی تواند باعث ایجاد مقاومت در کینولون ها شود. در این مطالعه مشخص شد  که مقاومت در برابر کینولون با جهش در  gyrA و parCهمراه است بنابراین در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین در گیلان به نظر می رسدجهش در gyrA و parCنقش مهمی داشته باشد.

کلمات کلیدی:  parC، gyrA  ، سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت به کوئینولون

 

    17/33 95/7/13

62630503942031

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62630503942031 ( سه شنبه 6 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود
گلناز اسعدی تهرانی ساناز مهمازی لیلا اسد پور   930600646 لیدا اخلاقی