.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زیست شناسی فیزیولوژی علوم جانوری(جدول 2)

زیست شناسی فیزیولوژی علوم جانوری(جدول 2)

تاریخ: 1395/05/03 - 09:33


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی اثر پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم لاکتيس بر اختلالات حافظه و اضطراب
درموش های صحرايی دريافت کننده استات سرب
9545 95/5/25 95/9/17  

13830509951001

95/11/4

معصومه اصل روستا مهدی رهنما 920133250 حامد تقی بگلو

بررسی تأثیر عصاره پوسته لیمو عمانی((Citrus aurantifoliaبر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

9545 95/5/25    

13830509952001

96/2/13

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 940066901 یعقوب بیگدلی

بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی گیاه زنیان(Carum copicum) بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

9545 95/5/25    

62630509942007

 

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 920608370 زهرا محمدی

بررسی اثر پیش تغذیه عصاره هیدروالکلی دارچین بر بیان ژن های ترانسپورتر کاتیونی- کلرایدی (NKCC1وKCC2) به دنبال سکته مغزی با مدل انسداد شریان مغزیمیانی در موش های صحرایی نر دریافت کننده رژیم پرچرب

 

9629 96/5/4    

13830557962001

96/12/9

حسین مصطفوی مهدی رهنما 950108150 پروین حجتی
بررسی اثر روغن تخم کتان (Linum usitatissimum)و دویدن با تردمیل بر یادگیری و حافظه فضایی، اضطراب و افسردگی در رت‌های نر بالغ دریافت کننده استات سرب 9629 96/5/4    

13830509961001

96/10/21

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 940043812 فاطمه نوروزی

بررسي تأثير عصاره هیدرو الکلی رازیانه Foeniculum vulgare)) بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي و افسردگی القا شده توسط استرس انزوای اجتماعی در موش های صحرايي نر

9629 96/5/4    

13830509961002

96/10/21

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 920055545

شادی رمن

بررسی تأثیر دویدن با تردمیل بر اختلال حافظه، رفتار اضطرابی و افسردگی القا شده توسط استرس انزوای اجتماعی در موش های صحرایی نر بالغ

9629 96/5/4    

13830509961003

96/10/21

مهدی  رهنما معصومه اصل روستا 920146637 کبری کاظمی شیخلری
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      میثم قاسمی
                      نوشین ابیض نژاد
                      خدیجه محمدی
                      حدیث پاک طینت
                      معصومه تاراسی
                      نگین محمدی
                      نهاله توفیقی95/9/11
    18 95/7/13 62630509941002

حسین مصطفوی

و

معصومه اصل روستا

- مهدی رهنما   917030001 ساناز شهبازی پور