.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت آموزشی(جدول 2)

مدیریت آموزشی

تاریخ: 1395/05/05 - 03:30


 

 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی میزان اثربخشی دوره های مهارت آموزی بر توانمندسازی زندانیان شهرستان زنجان 94/134 94/10/10    

62621212942034

1395/05/06

  دکتر رسول داودی 930431343 احمد بابایی
بررسی ارتباط شایستگی های حرفه ای ، زمینه ای و رفتاری اساتید باعملکرد آنان ( از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه زنجان
94156
1394/11/15
  ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است 13950/19

62621212942038

1395/05/06

 
دکتر معصومه السادات ابطحی
930536794 مریم بازرگان

بررسی رابطه شخصیت مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر قزوین

 

94/153

 

1394/11/15

 
   

62621212942041

1395/06/10

 

دکتر معصومه السادات ابطحی

 

930404663

 
جاثیه نجفعلی نسب
بررسی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند تدریس مدرسان مراکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان تهران 94/153 94/11/15    

62621212942042

1395/06/27

  دکتر رسول داودی 930535836 بهاره میرزائی
بررسی رابطه احساس عدالت سازمانی با انگیزش شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ناحیه دو شهر زنجان 95/154 95/3/30    

62621212942043

1395/06/27
 

  دکتر رسول داودی 930358770 آذر حسینی
         

13821212942003

1395/06/29

  دکتر یاری   رباب مهدوی فرد
  95/155 95/04/01    

62621212951001


1395/08/06
  نقی کمالی   شبنم نوری
  95154 95/03/11    

62621212951002


95/08/15
  رسول داودی 930419685 لیلا اسدی
بررسی عملکرد مدیریت و فرماندهی نیروهای پایور سپاه زنجان در دوران دفاع مقدس 95154 95/03/30    

62621212951003

1395/08/19

  علی صحبتلو 930496716 مصطفی سلیمانی
بررسی عوامل مرتبط با رضایت معلمان ازنظام ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 95154 1395/03/30    

62621212951005

1395/08/24

  رسول داودی 930471911

نصیبه

ولی محمدزاده

ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی قطعات یدکی ایران براساس مدل تعالی سازمانیEFQM 95155 1395/02/01    

62621212951006

1395/09/11

نورالدین میرزایی نقی کمالی 920102710 سعید حاج سلیمانی
رابطه رفتار سیاسی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان 95156 1395/03/15    

62621212951007

1395/09/28
 

رسول داودی نقی کمالی 930513252 محسن ساریجلوراد
تعیین عوامل مرتبط با ارتقاء صلاحیت های حرفه ای دبیران ریاضی دوره متوسطه آموزش ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است

1395/11/30

62621212952002

1395/12/02

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 920608671 سید علی اسماعیلی
تاثیرآموزش راهبردهای خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دهم متوسطه شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952003

1395/12/04
 

----- نقی کمالی 940128293 هدایت حسنلو
رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض معلمان با عملکرد شغلی آنان در مدارس متوسطه اول شهرقیدار 95157 1395/09/15    

62621212952004

1395/12/04

نورالدین میرزایی رسول داودی 940074422 اکرم قاسمی
رابطه ی هوش اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران متوسطه ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952005

1395/12/04
 

  رسول داودی 940199681 فاطمه نوری
بررسی تاثیر راهبردهای یادکیری گروهی و اکتشافی بردرک مفاهیم علوم تجربی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951012

1395/12/04
 

  رسول داودی 940059020 فاطمه قلویسی
بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران با توانمندسازی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951013

1395/12/04

------ رسول داودی 940159910 لیلا میرزایی
بررسی رابطه کمال گرایی مدیران با فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951014

1395/12/05

  رسول داودی 940034944 زینب حمزه لو
رابطه سبک رهبری مراوده ای و تحول گرا با خلاقیت معلمان آموزش و پرورش منطقه شش تهران 95157 1395/09/15    

62621212951015

1395/12/05

نورالدین میرزایی اکبر حیدری 940062561 لیلا چیمه
بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین مدیران و عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952001

1395/12/08
 

------ نقی کمالی 940201166 علی اکبری
نقش هوش هیجانی در خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی ( مطالعه  موردی سازمان بهزیستی استان زنجان ) 95157 1395/09/15    

62621212952012

1395/12/08

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 940122337

رقیه حقانی

 

بررسی رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با عملکرد شغلی معلمان در مدارس ابتدایی ناحیه 2 زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/12/08

62621212952024

1396/01/20

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 940024474 ولی کارگر پیشه
رابطه ی سبک رهبری خدمتگزار با پذیرش تغییر در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952011

1395/12/08

  نقی کمالی 940062127 حسن رضا کرمی
بررسی رابطه ی راهبردهای یادگیری با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر دیواندره 95157 1395/09/15   ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است 1395/12/08

62621212952020

1395/12/15

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 940069489 محمد رئوف رنجبری
رابطه بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر مدیران مدارس ابتدایی بررضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه دو زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952013

1395/12/10

  نقی کمالی 940115221 علی قهرمانی
بررسی رابطه بین کمالگرایی و رضایت شغلی با خلاقیت معلمان ابتدایی شهر خرمدره 95157 1395/09/15    

62621212952014

1395/12/11

  محمدرضا کرمی پور 940150228 مینا میرچراغی
رابطه ابعاد شخصیتی و سبک تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم دبیرستان شهرستان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952015

 

1395/12/11

  نقی کمالی 940053297 فریبرز جعفری
آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان شهرستان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952016

1395/12/11
 

نقی کمالی اکبر حیدری 940145982 ندا حسنی
بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان باتعهد  سازمانی معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952017

1395/12/15

  رسول داودی 940206913 لیلا رفیعی
بررسی رابطه مهارت های کارآفرینی و عوامل اجتماعی  - فرهنگی با آینده نگری شغلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952018

 

1395/12/15

 

  رسول داودی 940195397 سمیرا ناصری
رابطه ی سبکهای مدیریت تعارض با خلاقیت کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952019

 

1395/12/15

  رسول داودی 940065647 مهنوش قزلباش
شناسایی عوامل مرتبط با توانمند سازی کارکنان سازمان تربیت بدنی شهرستانهای زنجان و طارم 95157 1395/09/15    

62621212952021

1395/12/17

  معصومه السادات ابطحی 940301594 جواد صفری
رابطه فعالیت های فوق برنامه با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952022

1395/12/18

  نقی کمالی 940102372 محمد جواد رضایی
رابطه گرایش به نماز با سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان استثنایی 95157 1395/09/15    

62621212952023

1395/12/18

 

علی صحبتلو حیدر حسنلو 940143795 سعید حاتمی
بررسی میزان اثربخشی سبک بارش مغزی تدریس برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کلاس دوم ابتدایی منطقه طارم 95157 1395/09/15  

 

 

13821212952014

1396/02/07
 

نقی کمالی محمد مجتبی زاده 940272932 فاطمه احمدی
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با بهروری دبیران متوسطه ( مطالعه موردی آموزش شهرستان تکاب) 95157 1395/09/15    

13821212952001

1395/12/24

محمدرضا کرمی پور علی صحبتلو 940304270 باقر ملکی
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی استان زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952002

1395/12/24

 

علی صحبتلو رسول داودی 940087278 آرزو کریمی
بررسی رابطه امنیت شغلی و تعهد سازمانی با خلاقیت کارکنان جهاد دانشگاهی استان زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952003

 

1395/12/24

علی صحبتلو رسول داودی 940087367 آزاده لیلا پرست
تعیین رابطه مولفه های مدیریت دانش با عملکردتدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

13821212951001

1396/02/02

محمدرضا کرمی پور علی صحبتلو 940119780 هوشنگ عبداللهی فرد
رابطه خلاقیت و نوآوری کارکنان با بهره وری مدارس متوسطه شهرستان طارم. 95157 1395/09/15    

13821212952013

1396/02/07

نقی کمالی  محمد مجتبی زاده 940268364 سکینه امینی
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های پژوهشی اساتید آموزشکده فنی حرفه ای قزوین 95157 1395/09/15   ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است 1395/12/24

13821212952007

1396/01/20

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 940140702 فرحناز محمدبیگی
تعیین رابطه مولفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران و کارکنان با تعالی سازمانی آموزش و پرورش شهر زنجان 95157 1395/09/15  

 

13821212952015

1396/02/07

نقی کمالی محمد مجتبی زاده 940127141 فرزانه دوران نژاد
بررسی رابطه بین صلاحیت های حرفه ای معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه کرانی 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است 1395/12/24

1396/01/20

13821212952010

1396/02/02
 

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 940168293 محمد ابراهیم مختارزاده
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و انگیزش شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

13821212952038

 

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 940149404 لیدا خوشنام
بررسی رابطه سبک های یادگیری با میزان سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه یک شهر زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952004

 

1395/12/24

----- آتوسا تیموری 940143532 شهلا محمدی
بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه منطقه کرانی 95157 1395/09/15   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

13821212952008

1396/01/20

نقی کمالی جواد ناصریان 940168602 عبداله رجبیون
بررسی رابطه مهارت های فراشناختی معلمان و مدیران با عملکرد آنان در مدارس ابتدایی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952005

 

1395/12/24

-------- منیژه ذکریایی 940242686 ربابه الیاسی
بررسی موانع کلاس های چند پایه ی روستایی منطقه ی کرانی به منظور آرایه ی راهکار های مناسب 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

1396/02/02

13821212952022

1396/02/23

نقی کمالی جواد ناصریان 940142727 سید احمد موسوی
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 95157 1395/09/15  

 

 

13821212952006

1396/01/19

علی صحبتلو محمدرضا کرمی پور 940180917 زهرا شهبازی
بررسی رابطه ی سبک تفکر با نوآوری سازمانی در بین مدیران مدارس مقطع ابتدایی آموزش و پرورش زنجانرود 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

1396/01/21

13821212952009

1396/01/31

  آتوسا تیموری 940253644 معصومه سودی
بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با عزت نفس دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر قیدار 95158 1395/12/15    

13821212952011

1396/02/02

-------- محمدرضا کرمی پور 940237643 معصومه رضایی
بررسی رابطه مدیریت ریسک بربهبود عملکرد فردی کارکنان شرکت آبفای استان زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952012

 

1396/02/02

نقی کمالی اکبر حیدری 940241566 سعید بدیعی فرد
رابطه بین سلامت روانی و ارتباطات اثر بخش سازمانی  با بهره وری مدیران مدارس ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهر زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952016

1396/02/07

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940115729 رباب نجفلو
بررسی رابطه رهبری معنوی با اثر بخشی و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان 95157 1395/09/15    

13821212952021

1396/02/10

------- علی صحبتلو 940313289 فاطمه سلیمانی
بهینه سازی سیستم های نیاز سنجی آموزشی فرماندهی انتظامی بیجار 95157 1395/09/15   طرفیت استاد راهنما تکمیل است 1396/02/23 13821212952026  اکبر حیدری علی شهنواز 940027463 محسن گل زردی
بررسی رابطه میزان دلبستگی شغلی و اخلاق کاری با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش طارم 95158 1395/11/15    

13821212952023

1396/02/23

جواد ناصریان نقی کمالی 940161317 علی عمارلو
بررسی رابطه حمایت سازمانی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر زنجان 95158 1395/11/15    

13821212952024

1396/02/23

 

نقی کمالی جواد ناصریان 940073970 سارا حاتمی
بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر زنجان 95158 1395/11/15    

13821212952025

1396/02/26

نقی کمالی جواد ناصریان 940062197 قیمت تقی لو
بهینه سازی سیستم های نیاز سنجی آموزش فرماندهی انتظامی بیجار 95157 1395/09/15    

13821212952026

 

1396/02/26

اکبر حیدری علی شهنواز 940027463 محسن گل زردی
بررسی رابطه سرمایه فکری و اخلاق سازمانی با عملکرد اداره آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی 95158 1395/11/15    

13821212952027

1396/02/27

 

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940084468 هادی رنجی حاجی بابا
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با عملکرد انجمن اولیا و مربیان در مدارس شهر قروه در جزین 95157 1395/09/15  

طرفیت استاد راهنما تکمیل است

96/02/27

13821212952028

1396/02/27

------ علی صحبتلو 930529802 علی نعمتی سنگری
مقایسه عملکرد و انگیزش تدریس معلمان در مدارس هوشمند و غیرهوشمند مقطع متوسطه شهرستان طارم 95158 1395/11/15  

طرفیت استاد راهنما تکمیل است

96/02/28

ظرفیت استاد مشاور تکمیل است

1396/03/01

13821212952030

1396/03/08

------- محمدرضا کرمی پور 940237832 فرشید سلطانی
بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران و رلبطه آن با اثر بخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود 95158 1395/11/15  

طرفیت استاد راهنما تکمیل است

96/02/28

13821212952031

1396/03/10

جواد ناصریان نقی کمالی 940217722 مرتضی قهرمانی
بررسی ارتباط مولفه های مدیریت دانش با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 95158 1395/11/15    

13821212952029

1396/03/07

--------- محسن حسنی فرد 940316020 علی اکبر رنجبر کهن
بررسی رابطه کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور با عملکرد مدیران مدارس متوسطه از دیدگاه کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان 95158 1395/11/15   طرفیت استاد راهنما تکمیل است1396/03/20

13821212952035

1396/03/30

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940082670 محمد خندان
رابطه چابکی سازمانی با تعالی سازمانی در اداره آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان در سال 1395 95158 1395/11/15   طرفیت استاد راهنما تکمیل است 1396/03/28

13821212952036

1396/03/30
 

------ نقی کمالی 940139970 علیرضا تورک
تحلیل هزینه - فایده دوره آموزشی دوم متوسطه نظری مدارس دولتی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952033

1396/03/29
 

------- رسول داودی 940116726 معصومه خلفی
بررسی علل مقاومت در برابرتغییرات نظام آموزشی در بین معلمان شهرستان ایجرود 95157 1395/09/15    

13821212952034

1396/03/30

------ رسول داودی 940451653 هاجر سلیمی
رابطه عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی با عملکرد معلمان آموزش و پرورش ناحیه 1 زنجان 95158 1395/11/15    

13821212952037

1396/04/18

------ نقی کمالی 940265225 حسین آقاجانلو
بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس درس معلمان با خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهر صایین قلعه 95158 1395/11/15    

13821212952039

1396/04/23
 

-------- فرشیده کاظمی 940256765 معصومه مهدیخانی
رابطه عدالت سازمانی با وجدان کاری و دلبستگی شغلی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95159 1395/12/15    

13821212952040

1396/04/23

------ علی شهنواز 940129847 خدیجه نوروزی
رابطه سبک های یادگیری با فرسودگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 95158 1395/11/15    

13821212952041

1396/05/06

------ رسول داودی 940172451 سمیه میهن پرست
بررسی رابطه سازمان یادگیرنده با رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر ابهر 95158 1395/11/15    

13821212952042

1396/05/31

------- فرشیده کاظمی 940215822 معصومه جعفری
بررسی رابطه جو سازمانی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا و شهید بهشتی زنجان 95158 1395/11/15    

13821212952044

1396/06/09
 

------- رسول داودی 940158255 شهلا حاجی زادگان
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و علل خانوادگی آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر صایین قلعه 95158 1395/11/15    

13821212952045

1396/06/14

------ فرشیده کاظمی 940241051 فاطمه زرینه
بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس درس با مسئولیت پذیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (  دوره دوم ) مدارس دولتی  ناحیه دو شهر زنجان 95159 1396/04/15   طرفیت استاد راهنما تکمیل است 1396/08/25

13821212961001

1396/09/01

نقی کمالی رسول داودی 940160664 الهام داودی
بررسی رابطه اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی زنجان 95159 1396/04/15    

13821212961002

1396/09/08
 

نورالدین میرزایی رسول داودی 940203414 اکرم یگانه فتحی
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بربهبود عملکرد کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی 95159 1396/04/15    

13821212961003

1396/09/23
 

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940149759 ربابه محمدیان پارسا
بررسی و مقایسه تاثیر روش تدریس عملی و تدریس مجازی ( مشاهده فیلم ویدئو ) CPR( احیای قلبی ریوی پایه ) در فراگیری مهارت کارکنان اداری بیمارستان آیت اله موسوی زنجان 95159 1396/04/15    

13821212961004

1396/10/02

محمد اشرف سمنانی نقی کمالی 940263929 فرشاد رستملو
رابطه مهارتهای مدیریت زمان با خود راهبری یادگیری و اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشگاه زنجان 95160 1396/09/15    

13821212961006

1396/11/02

-------- رسول داودی 950238259 لعیا حقگویی
بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و رهبری اخلاقی با بهره وری کارکنان دانشگاه زنجان 95160 1396/09/15    

13821212961007

1396/11/02

------ رسول داودی 950081105 حوریه محمدی
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی ناحیه دو زنجان 95160 1396/09/15    

13821212961008

 

1396/11/02

 

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 950225807 مختار میرزایی
بررسی و تحلیل عوامل موثر بربهبودکیفیت  آموزش دروس عملی از دیدگاه دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان 95160 1396/09/15    

13821212961009

 

1396/11/02

نقی کمالی محمد مجتبی زاده 950038844 حسن سلیمانی فرد
بررسی مشکلات و مواتع کلاس های چند پایه و راه کارهای بهبود کیفیت آن در منطقه کندوان 95160 1396/09/15    

13821212961010

1396/11/24

-------- رسول داودی 950151985 امیر حسین میرزایی
بررسی رابطه ی به کارگیری فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : کارکنان بهزیستی استان زنجان ) 95161 1396/04/17    

13821212961011

1396/11/24

------ علی صحبتلو 940203835 مریم ندرلو
رابطه مدل تعالی مدیریت با اثر بخشی مدارس متوسطه شهر زنجان 95160 1396/09/15    

13821212961012

1396/11/24

------ رسول داودی 950246352 حجت اله حیدری
بررسی موانع نظام ارزشیابی کیفی _ توصیفی در مدارس ابتدایی منطقه انگوران به منظور ارائه راهکارهای مناسب 95160 1396/09/15    

13821212961013

1396/11/26
 

------ رسول داودی 950113355 سمیه کاظمی لو
رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسط اول ناحیه دو شهرستان زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962001

1396/12/02

نقی کمالی محمد مجتبی زاده 950244347 زینب میناخانی
رابطه بین احساس حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و بهره وری معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962002

1396/12/02

 

------- علی صحبتلو 950032949 اسکندر ابراهیمی آوینی
بررسی رابطه سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده با انگیزش و سازگاری تحصیلی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962003

1396/12/02

جواد ناصریان نقی کمالی 950125478 رقیه محمدی
ارزیابی میزان رابطه باورهای دینی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس ناحیه یک زنجان از دیدگاه معلمان ششم ابتدایی 95160 1396/09/15    

13821212962004

1396/12/03

نقی کمالی حیدر حسنلو 950188403 فریبا الماسی
بررسی رابطه هوش هیجانی و اخلاقی با کیفیت تدریس معلمان مقطع ابتدایی ناحیه دو زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962005

1396/12/15

------- نقی کمالی 950087127 زهرا اسماعیلی
بررسی و مقایسه ی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی منطقه زنجانرود با ناحیه یک شهرستان زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962006

1396/12/15

------ محمد مجتبی زاده 950194740 مهدی کابلی
بررسی و مقایسه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد معلمان ابتدایی و دبیران متوسطه اول مدارس منطقه زنجانرود 95160 1396/09/15    

13821212962007

1396/12/15

---- محمد مجتبی زاده 950195003 مینا کابلی
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با هویت سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962008

1396/12/15

---- علی صحبت لو 950291739 مجید بیگی راد
رابطه مهارت های مدیریت کلاس درس معلمان با یادگیری اثر بخش دانش آموزان در مدارس متوسطه شهر تکاب ( سال تحصیلی 97-96 ) 95160 1396/09/15    

13821212962009

 

1396/12/15

 

------ علی صحبت لو 950154802 مرتضی صبری تکانتپه
رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای کارکنان جمعیت هلال احمر استان زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962012

1396/12/16

جواد ناصریان نقی کمالی 950081092 علی جهانی
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر برجذب و نگهداری نیروهای کارآمد در جمعیت هلال احمر استان زنجان ( نیروهای داوطلب مردمی ) 95160 1396/09/15    

13821212962013

1396/12/16

 

جواد ناصریان نقی کمالی 950080856 بهنام ذوالفقاری
مقایسه اثر بخشی آموزش سنتی و الکترونیکی از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) زنجان و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن 95160 1396/09/15    

13821212962015

1396/12/17
 

------ رسول داودی 950028134 الناز اسماعیلی
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پایه شهر زنجان 95160 1396/09/15   طرفیت استاد راهنما تکمیل است1396/12/20

13821212962018

 

1397/01/20

------ رسول داودی 950079274 فرزانه زمانلو
بررسی میزان رضایت اولیاء از نظام ارزشیابی کیفی - توصیفی و عوامل مرتبط با آن در مدارس ابتدایی منطقه زنجانرود 95160 1396/09/15    

13821212962017

1397/01/20

نقی کمالی محمد مجتبی زاده 940173626 یداله حیدری
رابطه ی بین مهارتهای فراشناختی و سبک های رهبری با خلاقیت مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر زنجان 95161 1396/12/15    

13821212962020

1397/02/05
 

----- منیژه ذکریایی 950157267 مهری جعفری
بررسی و مقایسه خلاقیت، انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی در دانش آموزان مدارس استثنایی و عادی شهرزنجان 95161 1396/12/15    

13821212962022

1397/02/11

نقی کمالی جواد ناصریان 950210272 خدیجه محمدی
بررسی رابطه عملکرد رهبران آموزشی با انگیزش و عملکرد شغلی معلمان ناحیه یک زنجان 95161 1396/12/15    

  13821212962026

1397/03/23

------- نقی کمالی

950

 

232584

اصغر توکلی
بررسی رابطه مدیریت استعداد و هوش عاطفی با عملکرد معلمان ابتدایی شهرستان ماهنشان 95160 1396/09/15    

13821212962023

1397/02/17
 

------ دکتر رسول داودی 950202575 مطهره ملکی
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با سکوت و اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962024

1397/02/17
 

----- دکتر رسول داودی 950170743 کبری قربانی
بررسی راهبردهای مدیریت تعارض و انگیزش شغلی دبیران متوسطه ناحیه دو زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962029

1397/04/19

------ دکتر رسول داودی 950293271 قهرمان احمدی
بررسی رابطه عملکرد رهبران آموزشی با انگیزش و عملکرد شغلی معلمان ناحیه یک زنجان 95161 1396/11/15    

13821212962026

1397/03/23
 

------- دکتر نقی کمالی 950232584 اصغر توکلی
رابطه بین عدالت سازمانی با میزان عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 95161 1396/11/15    

13821212962027

1397/03/23
 

------ دکتر اکبر حیدری 950085478 زینب علوی
رایطه تسهیم دانش و نوآوری در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 95161 1396/11/15    

13821212962028

1397/03/28
 

------- دکتر اکبر حیدری 950100265 مهسا حسنی
بررسی علل افت درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی استان زنجان (مناطق 14گانه 95161 1396/11/15  

طرفیت استاد راهنما تکمیل است

1397/03/28

13821212962032

1397/05/16

دکترجواد ناصریان دکتر نقی کمالی 950072932 زهرا گلی
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با نوآوری فرهنگیان منطقه زنجانرود 95161 1396/11/15  

طرفیت استاد راهنما تکمیل است

1397/03/28

13821212962031

 

1397/04/19

 

----- دکتر نقی کمالی 950113396 رباب کرمی
بررسی ارتباط هوش اخلاقی با نوع استفاده از شبکه های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه زنجان در سال تحصیلی 97-96 95160 1396/09/15  

طرفیت استاد راهنما تکمیل است

1397/03/28

1397/05/16

13821212962033

1397/05/29

------- دکتر نقی کمالی 950215195 جواد اسماعیلی
مقایسه انگیزش شغلی، خلاقیت و عملکرد معلمان ابتدایی در مدارس هوشمند و عادی استان زنجان 95160 1396/09/15    

13821212962030

1397/04/19

-------- دکتر رسول داودی 950155569 زهرا متینی
بررسی رابطه توانمند سازی با عملکرد کارکنان فرودگاه زنجان 97161 1397/04/10    

13821212971001

1397/08/20

  دکترمحمد رضا  کرمی پور 940102963 مرتضي اميرپناه
تجربه زیسنه معلمان از جلسات شورای معلمان در مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 97161 1397/04/10    

13820613971001

1397/08/21

  دکتر رسول داودی 950122103 الهام نصیری
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش فرهنگی با سازگاری شغلی معلمان ابتدایی منطقه بزینه رود 97161 1397/04/10    

13820613971002

97/9/28

  دکتر رسول داودی   950264279 حسین فهیم
بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک قزوین در فعالیت های گروهی 97161 1397/04/10    

13821212971002

1397/09/28

  دکتر عباس رمضانی 950176463 حسن رضا  بیگدلو
بررسی رابطه توانمندسازی و خلاقیت سازمانی مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهر زنجان 97161 1397/04/10    

138212129710033

1397/09/28

  دکتر عباس رمضانی 950129227 حسین محمدی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زرین رود 97161 1397/04/10    

13821212971004

1397/09/28

  دکتر عباس رمضانی 950307206 یوسف تمبرچیانه
:بررسی رابطه هوش اخلاقی با انگیزش و رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان تکاب 97162 1397/09/10    

13821212972001

1397/11/23

  دکتر رسول داودی 960042069 عاطفه بختکی
رابطه رهبری مثبت گرا با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه زنجان 97162 1397/09/10    

13821212972002

1397/11/28

  دکتر رسول داودی 960254113 مهدی منتخبی
بررسی هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با سلامت روان در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 98-97 97162 1397/09/10    

13821212972003

1397/12/05

  دکتر نقی کمالی 960018330 علی ندرلو
پیش بینی تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان بر اساس مولفه های امنیت شغلی و حمایت سازمانی 97162 1397/09/10    

13821212972004

1397/12/5

  دکتر رسول داودی   960265635 حبیبه جباری
رابطه عدالت سازمانی با سکوت سازمانی و انگیزش شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش منطقه زنجانرود 97162 1397/09/10    

13821212972005

1397/12/5

  دکتر رسول داودی   960123624 فاطمه تاران
رابطه صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی با بهره وری معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان در سال تحصیلی 98-97 97162 1397/09/10    

13821212972006

1397/12/07

  دکتر نقی کمالی 960081061 اميراصلان كردلو
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت و استرس شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان 97162 1397/09/10    

13821212972008

1397/12/13

  دکتر نقی کمالی 960018783 محمد اوصالی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش بیجار 97162 1397/09/10    

13821212972012

1397/12/20

  دکتر عباس رمضانی 960068320 عليرضا احسني
بررسی رایطه سبک های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بیجار 97162 1397/09/10    

13821212972013

1397/12/22

  دکتر رسول داودی   960126724

الناز

علی نجفی

بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با فشار روانی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان 97163 1397/09/15    

13821212972014

1397/12/27
 

  دکتر نقی کمالی 960041836 ليلا باقري
بررسی مزایا و مشکلات کلاس های چندپایه و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آموزشی در منطقه میانه 97162 1397/09/10    

13821212972015

1397/12/27

  دکتر اکبر حیدری 960257481 امين نيك يار
بررسی رابطه تعهد شغلی و سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه انگوران 97162 1397/09/10    

13821212972018 

1398/2/3

  دکتر رسول داودی 960101298  رویا نادری نسب
بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بیجار 97163 1397/11/15    

13821212972026

1398/03/07

  عباس رمضانی 960278470 فرشید اکبری
بررسی رابطه توانمندی سازی مدیرانبا عملکرد شغلی آنها در آموزش ذوپرورش استان زنجان  97162 1397/09/10     13821212972019.1398/02/10   اکبر حیدری  960265739 مهری بابایی 
بررسی رابطه معماری سازمانی با اجرای استراتژی سازمانی اداره کا آموزش وپرورش استان کردستان  97162 1397/10/10    

13821212972020

1398/02/12

  عباس رمضانی  960273086 حمید نیک یار 
رابطه عدالت سازمانی باانگیزش شغلی ورفتار شهروندی در بین معلمان شهرستان ماهنشان  97162 1397/09/10    

13821212972021

1398/02/15

  اکبر حیدری  960037172 همت مرادپور 
بررسی عوامل مرتبط با اثربخشی مدیریت مدرسه محور ازدیدگاه معلمان ومدیران مدارس ابتدایی شهرزنجان 97162 1397/10/10    

13821212972022

1398/02/17

  عباس رمضانی 960105229 مهناز محمدی ها
بررسی تاثیر درس پژوهی بر عملکرد معلمان ابتدایی شهرستان خدابنده 97162 1397/10/10    

13821212972023

1397/2/18

رسول داودی محمد مجتبی زاده 960073554 فاطمه غفاری
شناسایی مولفه های توسعه روحیه کار آفرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه الگوی مناسب  97161 1397/05/15    

13821212972024

1398/02/19

نورالدین میرزایی /منیژه ذکریایی  مسعود مرادی  950334660 محمد رضا نورزی اقدم 
شناسایی ابعاد ومولفه های سرمیه انسانی در نظام آموزش وپرورش ایران به منظور ارائه مدل مناسب  97161 1397/05/15    

13821212972025

1398/02/23

رسول داودی  نقی کمالی  950322450 ماشااله عزیزی 
عوامل موثر بر استقبال مشتریان فروشگاه های ورزشی از یک برند ورزشی ایرانی  97111 1397/11/15    

13821422972016

1398/02/23

اتوسا تیموری  سید حسین موسوی 960021574 محمد رضا بیات 
رابطه هوش اخلاقی ورفتار فرانقش دندانپزشکان با فرسودگی شغلی انان درشهر زنجان 97222 1397/12/10    

13821212972028

1398/04/09

  رسول داودی 950016803 سپیده خدائی
بررسی میزان اثر بخشی اموزش الکترونیک وموانع اجرایی آن درمدارس منطقه زنجانرود استان زنجان 97222 1397/12/10    

13821212972030

1398/04/18

  جعفر بیات 960041173 جعفر بیات
ربطه عملکرد مدیران آموزشی باسلامت واخلاق سازمان درمدارس ابتدایی شهرستان ماهنشان 97162 1397/10/15    

13821212972031

1398/04/24

  جواد ناصریان 960056137 فرشاد ملکی
 ارائه مدل تجاری سازی دانش به منظور ساماندهی دانش تولید شده توسط دانش آموختگان دانشگاهها  97/222 1397/12/10    

13821212981001

1398/10/21

  حسین واحد چوکده 950322989 حسین واحد چوکده

 

 

فرم ب

 

 چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      محمد حسین صفری

 

                    ماشاالله عزیزی

 

                    لیلا احمدی
                      محمد مرتضایی  
                     

الهام فریدی

 
 
         
 
 
        سکینه عطائیان
                      غلامرضا علی محمدی
1395/06/17    

 

17/65

26/5/95 62621212941035

دکتر نورالدین میرزایی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مهدی قدیمی
  کرمی پور   930280252 آیدا عسگری
                      :راضیه قدیمی
                      :محمد احمدی
                     

افروز آقایی    

                      رقیه خدایاری
                      لیلا بیگدلی محمدی
                     

حسین یزدی پور

 
                      عليرضا هادي
                      ابوالفضل رسول خانی
                      :معصومه معاصری
                      معصومه عباسی
                      حجت خانمحمدی
                      احسان خرم آبادی
                      مجید نوری زاده
                      جهانگیر  رحمتی
                      طاهر غنی لو
1395/06/25     17 13/6/95 62621212942017

: دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر غلامحسین انتصار فومنی
  نورالدین میرزایی   930278971 لیلا موسوی        
      16/5 28/6/95 62621212942009

: دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مسعود حجازی
      930354210 راهله قانع

 

ن


 

    17/25 16/6/95 62621212942001

دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر رسول داودی
      930447492 محسن صحرازاد
      17/65 28/6/95 62621212941038

دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مسعود حجازی
      930472870 معصومه صادقي
1395/07/18     17/75 : 6/6/1395 62621212942032

دکتر اکبر حیدری

نام و نام خانوادگی:استاد داور: دکتر نقی کمالی

  نورالدین میرزایی   930296834 مریم غفرانی‌آذر
1395/07/18     18 31/6/95 62621212941017

دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مسعود حجازی
  رسول داودی   930488891  لادن روحانی
95/08/19     17/60 95/06/23

62621212942034

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62621212942034 ( سه شنبه 5 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

95/08/06

نقی کمالی

مسعود حجازی

  رسول داودی   930431343 احمد بابایی
95/07/24                   930468403 زینب صادقی
95/07/24                   930283420 امیررحمانی
95/07/24                   930293144 سیما حاجی یعقوبی
95/07/24                   920051161 ساناز ناصری
95/07/24                   930508939 ابراهیم سپهری
95/07/24                   930421850 پروانه دبال
95/07/24                   930495327 یاسمن جلیلوند
95/07/24                   930317779 سمانه نصیری
95/07/24                   930375628 منصوربیات
95/07/24                   930315483 آمنه نصیری
95/07/24                   930393015 لعیا موسوی
95/08/04                   930536797 فاطمه پاریاد
95/08/04                   900870301 مه لقا تاجیک
95/08/04                   930473049 فاطمه جمشیدی
95/08/04                   930489764 شیدا زارعی نمینی
95/08/04                   920140877 افشین عمرانی راد
95/08/04                   930408099 سعید رضا لرنی
95/08/04                   930449453 اصغر کشاورزی
95/08/04                   930401378 ناهید میرزابیگی
95/09/09                     مریم بازرگان
95/09/09                     محمدحدیدی
95/09/09                     مریم رضایی
95/09/11                     بهرام صمدی فر
95/09/11                     مهری عباسی
95/09/11                     سید بهنام کاظمی
95/09/11                     پریسا یزدانی جنرالی
95/10/19                     افسانه فارسی
95/11/03                     آزاده برزگران
95/11/14                     فریده زارعی
95/12/11                     رقیه نقاشیان
96/02/02                     داود یدالهی
96/02/04                     مریم قنبری
96/02/04                     لاله اربطی
96/02/04                     منیژه کاظم زاده
96/02/09                     شبنم نوری
96/02/09                     سعید حاج سلیمانی
96/02/10                     محمد بیستونی
96/02/10                     مصطفی سلیمانی
96/02/27                     سمیه چنگیزی
96/02/27                     سکینه عطائیان
95/12/15                     فاطمه مرادی معلم کلایه
95/12/17                     اسلام طالبی
95/12/24                     آذر حسینی
95/12/24                     لیلا اسدی
95/12/24                     نصیبه ولی محمد زاده
96/03/21                     فاطمه نوری
96/03/29                     فاطمه قلویسی
96/03/30                     لیلا میرزایی
96/03/30                     علی قهرمانی
96/03/30                     هدایت حسنلو
96/04/18                     حسن رضا کرمی
96/04/19                     رقیه حقانی
96/04/31                     ولی کارگر پیشه
96/05/05                     لیلا رفیعی
96/06/05                     سید علی اسماعیلی
96/06/09                     سمیرا ناصری
96/06/13                     محمد رئوف رنجبری
96/06/13                     فرحناز محمدبیگی
96/06/13                     لیلاچیمه
96/06/20                     جواد صفری
96/08/03                     سعید بدیعی فرد
96/08/14                     مهدی علیمردانی
96/08/20                     لیدا خوشنام
96/08/25                     جاثیه نجف علی نسب
96/09/01                     مهنوش قزلباش
96/09/01                     فرزانه دوران نژاد
96/09/02                     علی اکبری
96/09/02                     حسین آقاجانلو
96/09/02                     ربابه الیاسی
96/09/02                     نگین تقی پوز
96/09/04                     علیرضا تورک
96/09/02                     سکینه امینی
96/09/02                     لیلا تقیلو
96/09/04                     معصومه حاجیان
96/09/07                     سارا حاتمی
96/09/07                     ندا حسنی
96/09/07                     زینب حمزه لو
96/09/07                     سعید حاتمی
96/09/07                     معصومه خلفی
96/09/07                     محمد خندان
96/09/07                     محمدجواد رضایی
96/09/07                     هادی رنجی حاجی بابا
96/09/07                     علی اکبر رنجبر کهن
96/09/07                     معصومه رضایی
96/09/07                     عبداله رجبیون
96/09/07                     فرشید سلطانی
96/09/07                     علی نعمتی سنگری
96/09/07                     هاجر سلیمی
96/09/07                     معصومه سودی
96/09/07                     فاطمه سلیمانی
96/09/07                     زهرا شهبازی
96/09/07                     علی عمارلو
96/09/07                     هوشنگ عبداللهی
96/09/07                     اکرم قاسمی
96/09/07                     مرتضی قهرمانی
96/09/08                     آرزو کریمی
96/09/08                     آزاده لیلا پرست
96/09/08                     محسن گل زردی
96/09/08                     سید احمد موسوی
96/09/08                     سمیه میهن پرست
96/09/08                     باقر ملکی
96/09/08                     فریده ملا حسنی
96/09/08                     محمد ابراهیم مختارزاده
96/09/08                     شهلا محمدی
96/09/08                     مینا میرچراغی
96/09/08                     خدیجه نوروزی
96/11/25                     قیمت تقی لو
96/11/25                    

آرزو کریمی

96/11/25                     آزاده لیلاپرست
96/11/25                     سودابه نوری فرد
96/12/17                     فریبرز جعفری
96/12/21                     محسن ساریجلو راد
1397/01/20                     الهام داودی
1397/01/21                     شهلا حاجی زادگان