.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت آموزشی(جدول 2)

مدیریت آموزشی

تاریخ: 1395/05/05 - 14:48


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی میزان اثربخشی دوره های مهارت آموزی بر توانمندسازی زندانیان شهرستان زنجان 94/134 94/10/10    

62621212942034

1395/05/06

  دکتر رسول داودی 930431343 احمد بابایی
بررسی ارتباط شایستگی های حرفه ای ، زمینه ای و رفتاری اساتید باعملکرد آنان ( از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه زنجان
94156
1394/11/15
  ظرفیت استاد  به عنوان راهنما پر است 13950/19

62621212942038

1395/05/06

 
دکتر معصومه السادات ابطحی
930536794 مریم بازرگان

بررسی رابطه شخصیت مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر قزوین

 

94/153

 

1394/11/15

 
   

62621212942041

1395/06/10

 

دکتر معصومه السادات ابطحی

 

930404663

 
جاثیه نجفعلی نسب
بررسی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند تدریس مدرسان مراکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان تهران 94/153 94/11/15    

62621212942042

1395/06/27

  دکتر رسول داودی 930535836 بهاره میرزائی
بررسی رابطه احساس عدالت سازمانی با انگیزش شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ناحیه دو شهر زنجان 95/154 95/3/30    

62621212942043

1395/06/27
 

  دکتر رسول داودی 930358770 آذر حسینی
         

13821212942003

1395/06/29

  دکتر یاری   رباب مهدوی فرد
  95/155 95/04/01    

62621212951001


1395/08/06
  نقی کمالی   شبنم نوری
  95154 95/03/11    

62621212951002


95/08/15
  رسول داودی 930419685 لیلا اسدی
بررسی عملکرد مدیریت و فرماندهی نیروهای پایور سپاه زنجان در دوران دفاع مقدس 95154 95/03/30    

62621212951003

1395/08/19

  علی صحبتلو 930496716 مصطفی سلیمانی
بررسی عوامل مرتبط با رضایت معلمان ازنظام ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 95154 1395/03/30    

62621212951005

1395/08/24

  رسول داودی 930471911

نصیبه

ولی محمدزاده

ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی قطعات یدکی ایران براساس مدل تعالی سازمانیEFQM 95155 1395/02/01    

62621212951006

1395/09/11

نورالدین میرزایی نقی کمالی 920102710 سعید حاج سلیمانی
رابطه رفتار سیاسی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان 95156 1395/03/15    

62621212951007

1395/09/28
 

رسول داودی نقی کمالی 930513252 محسن ساریجلوراد
تعیین عوامل مرتبط با ارتقاء صلاحیت های حرفه ای دبیران ریاضی دوره متوسطه آموزش ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است

1395/11/30

62621212951008

1395/12/02

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 920608671 سید علی اسماعیلی
تاثیرآموزش راهبردهای خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دهم متوسطه شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951009

1395/12/04
 

----- نقی کمالی 940128293 هدایت حسنلو
رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض معلمان با عملکرد شغلی آنان در مدارس متوسطه اول شهرقیدار 95157 1395/09/15    

62621212951010

1395/12/04

نورالدین میرزایی رسول داودی 940074422 اکرم قاسمی
رابطه ی هوش اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران متوسطه ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951011

1395/12/04
 

  رسول داودی 940199681 فاطمه نوری
بررسی تاثیر راهبردهای یادکیری گروهی و اکتشافی بردرک مفاهیم علوم تجربی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951012

1395/12/04
 

  رسول داودی 940059020 فاطمه قلویسی
بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران با توانمندسازی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951013

1395/12/04

  رسول داودی 940159910 لیلا میرزایی
بررسی رابطه کمال گرایی مدیران با فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه زنجان 95157 1395/09/15    

62621212951014

1395/12/05

  رسول داودی 940034944 زینب حمزه لو
رابطه سبک رهبری مراوده ای و تحول گرا با خلاقیت معلمان آموزش و پرورش منطقه شش تهران 95157 1395/09/15    

62621212951015

1395/12/05

نورالدین میرزایی اکبر حیدری 940062561 لیلا چیمه
بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین مدیران و عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952001

1395/12/08
 

------ نقی کمالی 940201166 علی اکبری
نقش هوش هیجانی در خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی ( مطالعه  موردی سازمان بهزیستی استان زنجان ) 95157 1395/09/15    

62621212952012

1395/12/08

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 940122337

رقیه حقانی

 

بررسی رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با عملکرد شغلی معلمان در مدارس ابتدایی ناحیه 2 زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/12/08

62621212952024

1396/01/20

محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 940024474 ولی کارگر پیشه
رابطه ی سبک رهبری خدمتگزار با پذیرش تغییر در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952011

1395/12/08

  نقی کمالی 940062127 حسن رضا کرمی
بررسی رابطه ی راهبردهای یادگیری با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر دیواندره 95157 1395/09/15   ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است 1395/12/08

62621212952020

1395/12/15

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 940069489 محمد رئوف رنجبری
رابطه بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر مدیران مدارس ابتدایی بررضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه دو زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952013

1395/12/10

  نقی کمالی 940115221 علی قهرمانی
بررسی رابطه بین کمالگرایی و رضایت شغلی با خلاقیت معلمان ابتدایی شهر خرمدره 95157 1395/09/15    

62621212952014

1395/12/11

  محمدرضا کرمی پور 940150228 مینا میرچراغی
رابطه ابعاد شخصیتی و سبک تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم دبیرستان شهرستان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952015

 

1395/12/11

  نقی کمالی 940053297 فریبرز جعفری
آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان شهرستان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952016

1395/12/11
 

نقی کمالی اکبر حیدری 940145982 ندا حسنی
بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان باتعهد  سازمانی معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952017

1395/12/15

  رسول داودی 940206913 لیلا رفیعی
بررسی رابطه مهارت های کارآفرینی و عوامل اجتماعی  - فرهنگی با آینده نگری شغلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952018

 

1395/12/15

 

  رسول داودی 940195397 سمیرا ناصری
رابطه ی سبکهای مدیریت تعارض با خلاقیت کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952019

 

1395/12/15

  رسول داودی 940065647 مهنوش قزلباش
شناسایی عوامل مرتبط با توانمند سازی کارکنان سازمان تربیت بدنی شهرستانهای زنجان و طارم 95157 1395/09/15    

62621212952021

1395/12/17

  معصومه السادات ابطحی 940301594 جواد صفری
رابطه فعالیت های فوق برنامه با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 95157 1395/09/15    

62621212952022

1395/12/18

  نقی کمالی 940102372 محمد جواد رضایی
رابطه گرایش به نماز با سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان استثنایی 95157 1395/09/15    

62621212952023

1395/12/18

 

علی صحبتلو حیدر حسنلو 940143795 سعید حاتمی
بررسی میزان اثربخشی سبک بارش مغزی تدریس برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کلاس دوم ابتدایی منطقه طارم 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

  نقی کمالی محمد مجتبی زاده 940272932 فاطمه احمدی
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با بهروری دبیران متوسطه ( مطالعه موردی آموزش شهرستان تکاب) 95157 1395/09/15    

13821212952001

1395/12/24

محمدرضا کرمی پور علی صحبتلو 940304270 باقر ملکی
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی استان زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952002

1395/12/24

 

علی صحبتلو رسول داودی 940087278 آرزو کریمی
بررسی رابطه امنیت شغلی و تعهد سازمانی با خلاقیت کارکنان جهاد دانشگاهی استان زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952003

 

1395/12/24

علی صحبتلو رسول داودی 940087367 آزاده لیلا پرست
تعیین رابطه مولفه های مدیریت دانش با عملکردتدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

13821212951001

1396/02/02

محمدرضا کرمی پور علی صحبتلو 940119780 هوشنگ عبداللهی فرد
رابطه خلاقیت و نوآوری کارکنان با بهره وری مدارس متوسطه شهرستان طارم. 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

  نقی کمالی نورالدین میرزایی 940268364 سکینه امینی
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های پژوهشی اساتید آموزشکده فنی حرفه ای قزوین 95157 1395/09/15   ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است 1395/12/24

13821212952007

1396/01/20

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 940140702 فرحناز محمدبیگی
تعیین رابطه مولفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران و کارکنان با تعالی سازمانی آموزش و پرورش شهر زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

  محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزای 940127141 فرزانه دوران نژاد
بررسی رابطه بین صلاحیت های حرفه ای معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه کرانی 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است 1395/12/24

1396/01/20

13821212952010

1396/02/02
 

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 940168293 محمد ابراهیم مختارزاده
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و انگیزش شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

  محمدرضا کرمی پور نورالدین میرزایی 940149404 لیدا خوشنام
بررسی رابطه سبک های یادگیری با میزان سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه یک شهر زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952004

 

1395/12/24

----- آتوسا تیموری 940143532 شهلا محمدی
بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه منطقه کرانی 95157 1395/09/15   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

13821212952008

1396/01/20

نقی کمالی جواد ناصریان 940168602 عبداله رجبیون
بررسی رابطه مهارت های فراشناختی معلمان و مدیران با عملکرد آنان در مدارس ابتدایی شهر زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952005

 

1395/12/24

-------- منیژه ذکریایی 940242686 ربابه الیاسی
بررسی موانع کلاس های چند پایه ی روستایی منطقه ی کرانی به منظور آرایه ی راهکار های مناسب 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/12/24

1396/01/20

1396/02/02

  نقی کمالی جواد ناصریان 940142727 سید احمد موسوی
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 95157 1395/09/15  

 

 

13821212952006

1396/01/19

علی صحبتلو محمدرضا کرمی پور 940180917 زهرا شهبازی
بررسی رابطه ی سبک تفکر با نوآوری سازمانی در بین مدیران مدارس مقطع ابتدایی آموزش و پرورش زنجانرود 95157 1395/09/15  

ظرفیت استاد به عنوان مشاور پر است

1396/01/21

13821212952009

1396/01/31

  آتوسا تیموری 940253644 معصومه سودی
بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با عزت نفس دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر قیدار 95158 1395/12/15    

13821212952011

1396/02/02

-------- محمدرضا کرمی پور 940237643 معصومه رضایی
بررسی رابطه مدیریت ریسک بربهبود عملکرد فردی کارکنان شرکت آبفای استان زنجان 95157 1395/09/15    

13821212952012

 

1396/02/02

نقی کمالی اکبر حیدری 940241566 سعید بدیعی فرد
رابطه بین سلامت روانی و ارتباطات اثر بخش سازمانی  با بهره وری مدیران مدارس ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهر زنجان 95157 1395/09/15       محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940115729 رباب نجفلو

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      محمد حسین صفری

 

                    ماشاالله عزیزی

 

                    لیلا احمدی
                      محمد مرتضایی  
                     

الهام فریدی

 
 
         
 
 
        سکینه عطائیان
                      غلامرضا علی محمدی
1395/06/17    

 

17/65

26/5/95 62621212941035

دکتر نورالدین میرزایی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مهدی قدیمی
  کرمی پور   930280252 آیدا عسگری
                      :راضیه قدیمی
                      :محمد احمدی
                     

افروز آقایی    

                      رقیه خدایاری
                      لیلا بیگدلی محمدی
                     

حسین یزدی پور

 
                      عليرضا هادي
                      ابوالفضل رسول خانی
                      :معصومه معاصری
                      معصومه عباسی
                      حجت خانمحمدی
                      احسان خرم آبادی
                      مجید نوری زاده
                      جهانگیر  رحمتی
                      طاهر غنی لو
1395/06/25     17 13/6/95 62621212942017

: دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر غلامحسین انتصار فومنی
  نورالدین میرزایی   930278971 لیلا موسوی        
      16/5 28/6/95 62621212942009

: دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مسعود حجازی
      930354210 راهله قانع

 

ن


 

    17/25 16/6/95 62621212942001

دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر رسول داودی
      930447492 محسن صحرازاد
      17/65 28/6/95 62621212941038

دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مسعود حجازی
      930472870 معصومه صادقي
1395/07/18     17/75 : 6/6/1395 62621212942032

دکتر اکبر حیدری

نام و نام خانوادگی:استاد داور: دکتر نقی کمالی

  نورالدین میرزایی   930296834 مریم غفرانی‌آذر
1395/07/18     18 31/6/95 62621212941017

دکتر نقی کمالی

نام و نام خانوادگی:استاد داور:دکتر مسعود حجازی
  رسول داودی   930488891  لادن روحانی
95/08/19     17/60 95/06/23

62621212942034

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62621212942034 ( سه شنبه 5 مرداد ماه 1395 ) طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

95/08/06

نقی کمالی

مسعود حجازی

  رسول داودی   930431343 احمد بابایی
95/07/24                   930468403 زینب صادقی
95/07/24                   930283420 امیررحمانی
95/07/24                   930293144 سیما حاجی یعقوبی
95/07/24                   920051161 ساناز ناصری
95/07/24                   930508939 ابراهیم سپهری
95/07/24                   930421850 پروانه دبال
95/07/24                   930495327 یاسمن جلیلوند
95/07/24                   930317779 سمانه نصیری
95/07/24                   930375628 منصوربیات
95/07/24                   930315483 آمنه نصیری
95/07/24                   930393015 لعیا موسوی
95/08/04                   930536797 فاطمه پاریاد
95/08/04                   900870301 مه لقا تاجیک
95/08/04                   930473049 فاطمه جمشیدی
95/08/04                   930489764 شیدا زارعی نمینی
95/08/04                   920140877 افشین عمرانی راد
95/08/04                   930408099 سعید رضا لرنی
95/08/04                   930449453 اصغر کشاورزی
95/08/04                   930401378 ناهید میرزابیگی
95/09/09                     مریم بازرگان
95/09/09                     محمدحدیدی
95/09/09                     مریم رضایی
95/09/11                     بهرام صمدی فر
95/09/11                     مهری عباسی
95/09/11                     سید بهنام کاظمی
95/09/11                     پریسا یزدانی جنرالی
95/10/19                     افسانه فارسی
95/11/03                     آزاده برزگران
95/11/14                     فریده زارعی
95/12/11                     رقیه نقاشیان
96/02/02                     داود یدالهی
96/02/04                     مریم قنبری
96/02/04                     لاله اربطی
96/02/04                     منیژه کاظم زاده