.::. اخذ کد پایان نامه .::.

فیزیولوژی(جدول 2)

فیزیولوژی(جدول 2)

تاریخ: 1395/05/16 - 17:38


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری زنجبیل بر آنزیم های کبدی زنان 94/102 94/10/24    

62621435942031

1395/06/27

احمد آزاد آرش ترک سامنی 930325618 صبا الماسی
اثر مصرف حاد ملاتونین بر شاخصهای پلاسمایی فشار اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی در مانده ساز در مردان جوان سالم 94/102 94/10/24    

62621423951001

1395/08/17

------ مهدی رضا قلیزاده 920565123 اکبر کریمی
اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری دارچین بر پرو فایل قند خون زنان میانسال دیابتی نوع 2 94/102 94/10/24    

62621423951002

1395/10/11

مهدی رضا قلیزاده آرش ترک سامنی 930345423 هلنا مهران نیا
اثر چهارهفته تمرین مقاومتی و عصاره خارمریم بر هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولینی 1 در مردان جوان غیرفعال 94103 1395/02/30    

62621423951003

1395/10/14

فرهاد صفری اردشیر ظفری 920608497 محمد حیدری
اثر مصرف حاد ملاتونین بر سطوح  پلاسمایی شاخص های التهابی منتخب پس از یک جلسه فعالیت شدید درمانده ساز در مردان جوان سالم 94103 1395/02/30     تکراری است آرش ترک سامنی مهدی رضا قلیزاده شماره دانشجویی ندارد محمدحسین سبحانی چگنی
اثر مکمل یاری کافئین قبل از یک پروتکل شبیه سازی شده فوتسال بربرخی از شاخص های آمادگی هوازی و بی هوازی در بازیکنان فوتسال مرد 94103 1395/02/30    

62621423951004

1395/11/21

آرش ترک سامنی احمد آزاد 930345357 اکبر تقیلو
اثر مصرف حاد ملاتونین برسطوح پلاسمایی شاخص های التهابی منتخب پس از یک جلسه فعالیت شدید درمانده ساز در مردان جوان سالم 94103 1395/02/30    

62620312951016

1395/11/25

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلیزاده 920565151 محمدحسین سبحانی چگنی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی همراه با مکمل یاری Q10 برترکیب بدنی کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم 94103 1395/02/30   کد استاد بعنوان راهنما پر است 

1395/11/28

62621423951007

1395/11/30

فرهاد صفری مهدی رضا قلیزاده 930361807 سمیه شکوری
اثر شش هفته تمرین هوازی و مکمل یاری عصاره قهوه ی سبز برترکیب بدن و سطح سرمی آنزیم کبدی بانوان غیر فعال دارای اضافه وزن 94103 1395/02/30    

62621423951005

1395/11/28

آرش ترک سامنی احمد آزاد 930433332 سمیه درفشی نبی کندی
اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یلری ویتامین C برسطوح خونی فیبرینوژن و بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن -1 در مردان مبتلا به دیابت نوع دو شهر قیدار 94103 1395/02/30    

62621423951006

1395/11/30
 

مهدی رضا قلیزاده آرش ترک سامنی 930421568 وحید ذوالقدری
اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری سیر بر برخی از فاکتورهای خطر زای سندروم متابولیک در زنان چاق میانسال 94103 1395/02/30    

62621423951008

1395/12/02

آرش ترک سامنی فرهاد صفری 930528618 زینب کرمزاده
اثر چهار هفته مکمل سازی بتا آلانین برتوان بی هوازی و سطح لاکتات پلاسمامردان بدنساز غیر حرفه ای 95105 1395/03/11    

62621423952002

1395/12/22
 

عباس صادقی مهدی رضا قلی زاده 920618439 پیمان فارسی
اثر هشت هفته مکمل سازی روی و تمرینات ترکیبی استقامتی و مقاومتی بر کیفیت خواب بیماران مرد میانسال مبتلا به سرطان روده بزرگ 95105 1395/03/11    

62621423952003

1395/12/22
 

فرهادصفری مهدی رضا قلی زاده 930506872 زهرا برجعلی

اثر هشت هفته تمرینات ایروبیک همراه با مکمل سازی قهوه و زنجبیل برنیمرخ لیپیدی خون زنان بزرگسال دارای اضافه وزن

96200 1395/08/24    

13821423952001

1396/03/30
 

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلی زاده 940272066 رباب امانی اصلان زنجانی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مکمل یاری Q10برکیفیت خواب کودکان با اختلالات طیف اوتیسم 96200 1395/08/24    

13821423952003

1396/04/01
 

حسین محمدی ثانوی فرهاد صفری 930307318 سعید احمدی
اثرهشت هفته تمرینات ایروبیک به همراه مکمل سازی قهوه و زنجبیل روی سطوح سرمی آنزیمهای کبدی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن 96200 1395/08/24    

13821423952002

1396/04/01
 

اردشیر ظفری مهدی رضا قلی زاده 940920229 فاطمه محمدی
اثرچهارهفته تمرین مقاومتی و عصاره خار مریم بر اینترلوکین - 6 و فاکتور نکروز دهنده تومور الفا در مردان جوان غیرفعال 96103 1395/11/28    

13821423952004

1396/05/29
 

فرهاد صفری زنجانی اردشیر ظفری 930472466 جاوید دولتشاهی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      لیلا بیگلی
                    930391962 خدیجه صفوی
                    930346056  سروش مظفری تبار
                    930536796 لیلا توسلیان قماشچی        
                    930274902 داریوش طاهرخانی           
                    930437171 سونیا لطف الهی
                    930443533 رسول معصومی
                    930353803 حسین محمدی
                    930486703 لیلا حسنی
                    93038114 ناصر باباخانی
                    930454469 مهدی فرهنگ خواه
                    930369564 حسین شرفی
                    930343353 فرحناز حسین زاده
                    930424841 مصطفی کابلی
                    930367789 زینب نژادقلی
                    930345690 مهدی افشار
95/08/17                   930422470

لیلا اسلامی

95/10/19                     وحید صدری
95/11/03                     فریبا راهپیما
95/11/03                     مجید نصیری
96/02/18                     محمد حیدری
96/02/18                     صبا الماسی
96/02/18                     ابوالفضل بیات
96/02/18                     لیلا بازرگان
96/02/18                     امین توفیقی
96/02/18                     افشین حدیدیان
96/02/18                     ابراهیم رحیمی ویکی
96/02/18                     مهسا سهندی
96/02/18                     اکبر کریمی
96/02/18                     هلنا مهران نیا
96/02/27                     نادر جعفری کلهری
96/03/11                     محمد حسین سبحانی چگینی
96/03/11                     زینب کرمزاده