.::. اخذ کد پایان نامه .::.

فیزیولوژی ورزشی(جدول 2)

فیزیولوژی ورزشی(جدول 2)

تاریخ: 1397/08/12 - 02:29


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری زنجبیل بر آنزیم های کبدی زنان 94/102 94/10/24    

62621435942031

1395/06/27

احمد آزاد آرش ترک سامنی 930325618 صبا الماسی
اثر مصرف حاد ملاتونین بر شاخصهای پلاسمایی فشار اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی در مانده ساز در مردان جوان سالم 94/102 94/10/24    

62621423951001

1395/08/17

------ مهدی رضا قلیزاده 920565123 اکبر کریمی
اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری دارچین بر پرو فایل قند خون زنان میانسال دیابتی نوع 2 94/102 94/10/24    

62621423951002

1395/10/11

مهدی رضا قلیزاده آرش ترک سامنی 930345423 هلنا مهران نیا
اثر چهارهفته تمرین مقاومتی و عصاره خارمریم بر هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولینی 1 در مردان جوان غیرفعال 94103 1395/02/30    

62621423951003

1395/10/14

فرهاد صفری اردشیر ظفری 920608497 محمد حیدری
اثر مصرف حاد ملاتونین بر سطوح  پلاسمایی شاخص های التهابی منتخب پس از یک جلسه فعالیت شدید درمانده ساز در مردان جوان سالم 94103 1395/02/30     تکراری است آرش ترک سامنی مهدی رضا قلیزاده شماره دانشجویی ندارد محمدحسین سبحانی چگنی
اثر مکمل یاری کافئین قبل از یک پروتکل شبیه سازی شده فوتسال بربرخی از شاخص های آمادگی هوازی و بی هوازی در بازیکنان فوتسال مرد 94103 1395/02/30    

62621423951004

1395/11/21

آرش ترک سامنی احمد آزاد 930345357 اکبر تقیلو
اثر مصرف حاد ملاتونین برسطوح پلاسمایی شاخص های التهابی منتخب پس از یک جلسه فعالیت شدید درمانده ساز در مردان جوان سالم 94103 1395/02/30    

62620312951016

1395/11/25

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلیزاده 920565151 محمدحسین سبحانی چگنی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی همراه با مکمل یاری Q10 برترکیب بدنی کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم 94103 1395/02/30   کد استاد بعنوان راهنما پر است 

1395/11/28

62621423951007

1395/11/30

فرهاد صفری مهدی رضا قلیزاده 930361807 سمیه شکوری
اثر شش هفته تمرین هوازی و مکمل یاری عصاره قهوه ی سبز برترکیب بدن و سطح سرمی آنزیم کبدی بانوان غیر فعال دارای اضافه وزن 94103 1395/02/30    

62621423951005

1395/11/28

آرش ترک سامنی احمد آزاد 930433332 سمیه درفشی نبی کندی
اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یلری ویتامین C برسطوح خونی فیبرینوژن و بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن -1 در مردان مبتلا به دیابت نوع دو شهر قیدار 94103 1395/02/30    

62621423951006

1395/11/30
 

مهدی رضا قلیزاده آرش ترک سامنی 930421568 وحید ذوالقدری
اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری سیر بر برخی از فاکتورهای خطر زای سندروم متابولیک در زنان چاق میانسال 94103 1395/02/30    

62621423951008

1395/12/02

آرش ترک سامنی فرهاد صفری 930528618 زینب کرمزاده
اثر چهار هفته مکمل سازی بتا آلانین برتوان بی هوازی و سطح لاکتات پلاسمامردان بدنساز غیر حرفه ای 95105 1395/03/11    

62621423952002

1395/12/22
 

عباس صادقی مهدی رضا قلی زاده 920618439 پیمان فارسی
اثر هشت هفته مکمل سازی روی و تمرینات ترکیبی استقامتی و مقاومتی بر کیفیت خواب بیماران مرد میانسال مبتلا به سرطان روده بزرگ 95105 1395/03/11    

62621423952003

1395/12/22
 

فرهادصفری مهدی رضا قلی زاده 930506872 زهرا برجعلی

اثر هشت هفته تمرینات ایروبیک همراه با مکمل سازی قهوه و زنجبیل برنیمرخ لیپیدی خون زنان بزرگسال دارای اضافه وزن

96200 1395/08/24    

13821423952001

1396/03/30
 

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلی زاده 940272066 رباب امانی اصلان زنجانی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مکمل یاری Q10برکیفیت خواب کودکان با اختلالات طیف اوتیسم 96200 1395/08/24    

13821423952003

1396/04/01
 

حسین محمدی ثانوی فرهاد صفری 930307318 سعید احمدی
اثرهشت هفته تمرینات ایروبیک به همراه مکمل سازی قهوه و زنجبیل روی سطوح سرمی آنزیمهای کبدی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن 96200 1395/08/24    

13821423952002

1396/04/01
 

اردشیر ظفری مهدی رضا قلی زاده 940920229 فاطمه محمدی
اثرچهارهفته تمرین مقاومتی و عصاره خار مریم بر اینترلوکین - 6 و فاکتور نکروز دهنده تومور الفا در مردان جوان غیرفعال 96103 1395/11/28    

13821423952004

1396/05/29
 

فرهاد صفری زنجانی اردشیر ظفری 930472466 جاوید دولتشاهی
اثرمصرف کوتاه مدت ترکیب مکمل های کافئین و بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بربرخی از شاخص های آمادگی هوازی و بی هوازی در مردان فوتسالیست جوان 96201 1395/11/18    

13821423952005

1396/06/07
 

مهدی رضا قلی زاده آرش ترک سامنی 940252568 سولماز واعظی
اثر مصرف حاد بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و سطح لاکتات خون پسران نوجوان فوتسالیست 96201 1395/11/18    

13821423952006

1396/06/08

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلی زاده 940210221 رحمان محمد علی
ارتباط میزان فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه ای معلمان زن شهر زنجان با عوامل خطر زای قلبی و عروقی 96203 1395/11/18    

13821436952002

1396/06/09
 

اردشیر ظفری فرهاد صفری زنجانی 930473612 سمیه سلیمی
اثرهشت تمرینات ایروپیک به همراه مکمل سازی قهوه و زنجبیل روی ترکیب بدنی زنان بالغ دارای اضافه وزن 96203 1395/11/18    

13821436952003

1396/06/20

فرهاد صفری زنجانی مهدی رضا قلی زاده 940208372 الهه الماسی
اثر مصرف یک هفته ای مکمل های ویتامین C و E برسطوح سرمی اینترلوکین 6 و CRP متعاقب یک جلسه فعالیت تناوبی شدید ( HIIT ) در کشتی گیران پسر نوجوان 96203 1395/11/18    

13821436952004

1396/06/20

 

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلی زاده 940315945 نسرین مکرم
تاثیر مصرف مکمل های ویتامین C و E بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( TAC ) و مالون دی آلید ( MDA ) متعاقب یک جلسه تمرین تناوبی شدید ( HIT) در کشتی گیران پسر نوجوان 96203 1395/11/18    

13821436952005

1396/06/20

 

مهدی رضا قلی زاده آرش ترک سامنی 940139160 مریم مقدادی
اثر مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین (6،3 و 9 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ) بربرخی از شاخص های آمادگی هوازی و بی هوازی مردان فوتبالیست جوان 96203 1395/11/18    

13821436952006

1396/06/23

عباس صادقی آرش ترک سامنی 930353175 شیما افتحاری
تاثیر دوهفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین E و C بربرخی نشانگرهای بیوشیمیایی آسیب عضلانی در بانوان فعال 96203 1395/11/18    

13821436952007

1396/06/28

آرش ترک سامنی اردشیر ظفری 940146700 الهه خوئینی
اثر چهار هفته ایروبیک آبی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه برنیم رخ لیپیدی سرمی زنان یلئسه غیر فعال 96203 1395/11/18    

13821436952008

1396/06/28

مهدی رضا قلی زاده آرش ترک سامنی 940167637 فاطمه باقری
اثر مصرف حاد سیر بربرخی نشانگرهای بیوشیمیایی آسیب های عضلانی و پراکسیداسیون لیپیدی در بازیکنان زن فوتسال 96203 1395/11/18    

13821436952009

1396/06/29
 

فرهاد صفری زنجانی اردشیر ظفری 930369413 سمیه کاوند
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی با شدت متوسط بر اشتها ، گرلین آسیل دار و مقدار شاخص های خطر متابولیک مردان میانسال 96203 1395/11/18  

 

 

13821436952012

1396/06/30
 

حسین ثانوی آرش ترک سامنی 940057658 شهرام موسایی
تاثیرهشت هفته ایروبیک آبی همراه با مصرف ال - کارنبتین بر ترکیب بدنی و شاخص سوخت و ساز چربی پلاسمای زنان میانسال 96203 1395/11/18    

13821436952010

1396/06/30

احمد آزاد فرهاد صفری زنجانی 930525181 زهرا محرمی کشاورز
اثر هشت هفته تمرین طناب زنی منتخب همراه با مصرف میان وعده های پرفیبر برترکیب بدنی و سطح آمادگی جسمانی پسران 15-10 ساله دارای اضافه وزن وچاق 96203 1395/11/18    

13821436952011

 

1396/06/30

آرش ترک سامنی مهدی رضا قلی زاده 930381619 مهدی حیدری
اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری چای سبز برترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین A1 وB سرم بیماران زن مبتلا به سرطان سینه 96204 1396/02/20    

13821423961001

1396/09/25
 

آرش ترک سامنی احمد آزاد 940097117 صدیقه دهنائی
مقایسه اختلالات خوردن در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار نوجوان 96301 1396/04/18    

13821423961002

1396/10/18

آرش ترک سامنی اردشیر ظفری 940089062 گلناز بهرامی
اثر حاد مصرف دوزهای مختلف امگا- 3 برشاخص التهابی CRP و شاخص های آسیب سلولی سرمی پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان جوان بدنساز مبتدی 96303 1396/02/30    

13821423961003

1396/10/27

مهدی رضا قلی زاده آرش ترک سامنی 940076827 علی هژبری
تاثیر چهار هفته ایروبیک آبی و تغییر الگوی رژیم غذایی بربرخی عوامل خطرزای متابولیکی زنان یائسه غیرفعال 96302 1396/04/18    

13821436961001

1396/11/05

فرهاد صفری

زنجانی

آرش ترک سامنی 930420001 فهیمه جزء مقدم
اثر کوتاه مدت کافئین برشاخص های منتخب آمادگی جسمانی و عملکردی زنان نخبه بسکتبال با ویلچر 96305 1396/04/18    

13821436961002

 

1396/11/05

 

آرش ترک سامنی اردشیر ظفری 930473031 سحر حیدری
بررسی وضعیت آمادگی جسمانی پرسنل نیروی انتظامی شهرستان مریوان و ارتباط آن با اضافه وزن ، میزان کالری دریافتی روزانه و سنوات خدمتی 96304 1396/04/18    

13821436961003

1396/11/05
 

آرش ترک سامنی فرهاد صفری زنجانی 930494706 محسن دقاق
اثر مصرف حاد دوزهای مختلف امگا-3 بر CRP وIL-6 سرمی پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در زنان جوان بدنساز مبتدی 96306 1396/4/18    

13821436961004

1396/11/05
 

 فرهاد صفری زنجانی آرش ترک سامنی 940012185 زهرا محمدی
مقایسه سه نوع تمرین طناب زنی با شدت کم، متوسط و زیاد بر اشتهاء و انرژی دریافتی در دختران دانش آموز 10تا 12 سال 96307 1396/4/18    

13821436961005

1396/11/05
 

مهدی رضا قلیزاده آرش ترک سامنی 940132151 فریبا ملکی
تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی همراه با مصرف مکمل کراتین بر قدرت، عملکرد حرکتی و حس وضعیت مفصل شانه ورزشکاران مرد تیرانداز با کمان آماتور 96308 1396/4/18   مشخصات استاد مشاور موجود نبود

13821436961006 

1396/11/09

سید حسین موسوی  فرهاد صفری زنجانی 930471867 علی حقانی
اثر دوزهای مختلف امگا 3 بر غلظت سرمی کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز ناشی از یک جلسه تمرین مقامتی در بانوان جوان تمرین نکرده 96309 1396/4/18  

کد استاد بعنوان مشاورپر است

1396/11/05
 

13821436961007

1396/11/09

فرهاد صفری زنجانی اردشیر ظفری 940107100 مریم امین نژاد
تاثیر مصرف دانه ی خرفه پس از چهار هفته تمرین استقامتی برکاهش قند خون ناشتا کلسترول خون و سایتو کاین های پیش التهابی IL-6 و TNF  زنان مبتلا به دیابت نوع دو میانسال در آستانه چاقی 96310 1396/4/18    

13821436961008

1396/11/12

مهدی رهنما فرهاد صفری 930445745 سمیرا اسدی
تاثیر مصرف حاد همزمان کافئین و بیکربنات سدیم بر توان بی هوازي شاخص
خستگی و سطوح لاکتات خون زنان فوتسالیست
96107 1396/10/06   کد استاد بعنوان راهنما پر است1397/03/29

13821436962001

1397/03/30

دکتر آرش
ترك سامنی
دکتر فرهاد
صفري
زنجانی
940189400 فرحناز قاسمی
تاثیر شش هفته تمرین هوازي و مکمل ال-آرژنین بر حداکثر اکسیژن مصرفی
  و نیتریک اکساید دختران فعال
96107 1396/10/06  

کد استاد بعنوان راهنما پر است

1397/03/29

ظرفیت استادمشاور پر می باشد

1397/04/02

  13821436962003

1397/04/14

دکترحسین
الهیاري
دکتر فرهاد
صفري
زنجانی
940263434 ثریا قدوسی
بررسی میزان شیوع مصرف مکمل های غذایی و داروهای غیرمجاز در ورزشکاران نخبه استان زنجان و عوامل موثر بر آن 96107 1396/10/06  

لطفا مشخصات مشاورناصرتقی بیگلو اعلام گردد

1397/04/11

13821436962004

1397/04/19
 

دکتر آرش سامنی دکتر مهدی رضا قلی زاد 950167059 سیده بهار حسینی
بررسی میزان شیوع اختلالات خوردن در ورزشکاران حرفه ای استان زنجان و عوامل موثر بر آن 96107 1396/10/06    

13821436962002

1397/04/11
 

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلی زاد 950152698 لاله احرامی
اثر هشت هفته تمرین استقامتی منتخب همراه با مکمل یاری کورکومین بر پروفایل لیپید خون زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2 96108 1396/12/16    

13821423962001

1397/06/19

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلی زاده 930594497 پروین افشار
بررسی شیوع اختلال خوردن و اختلال بدریختی بدنی در معلمان زن تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر زنجان 96108 1396/12/16    

13821423962002

 

1397/06/20

دکتر مهدی رضا قلی زاده دکتر آرش ترک سامنی 940246291 مژگان متین کیا
بررسی اختلال خوردن با نگرانی های مربوط به وزن و تصویر ذهنی از جسم در  دانشجویان زن ورزشکار و غیر ورزشکار 96108 1396/12/16    

13821423962003

 

1397/06/20

 

دکتر مهدی رضا قلی زاده دکتر آرش ترک سامنی 950483247 مائده محمدی
تاثیر چهار هفته ایروبیک آبی و تغییر الگوی رژیم غذایی بر سطوح  آنزیم های سرمی کبدی در زنان یائسه غیر فعال 96108 1396/12/16    

13821423962004

 

1397/06/20

 

دکتر مهدی رضا قلی زاده دکتر آرش ترک سامنی 940124796 گیتی نیک بخش
اثر شش هفته تمرین پلیومتریک به همراه مکمل سازی بی کربنات سدیم بر شاخص های عملکردی و لاکتات خون دختران بسکتبالیست جوان نخبه 96108 1396/12/16    

13821423962005

1397/06/20
 

دکتر حسین الهیاری دکتر مهدی رضا قلی زاده 940162771 سمیه رضایی
بررسی دانش و نگرش تغذیه ای و سطح فعالیت جسمانی و ارتباط با رکورد های آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی در ورزشکاران زن بدنساز استان زنجان 96108 1396/12/16    

13821423962006

1397/06/21

دکتر آرش ترک سامنی دکتر اردشیر ظفری 950082548 شهلا قهرمانی
اثر هشت هفته تمرینات با وزنه با دو الگوی باردهی متفاوت همراه با مکمل سازی ZMA بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی مردان بدنساز مبتدی   97110 97/04/20    

13821436971001

1397/08/13

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 950487957 مهران زرگری 

اثر هشت هفته تمرینات استقامتی منتخب همراه با مکمل سازی کوکومین بر سطوح آنزیم های کبدی سرم در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع ۲

97110 97/04/20    

  13821436971002

1397/08/13
 

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده
 
950132389  مهدی ذولفخانی 

بررسی میزان شیوع مصرف مکمل های غذایی و داروهای غیرمجاز در ورزشکاران نخبه شهر کرج و عوامل موثر بر آن 

97110 97/04/20    

  13821436971003

1397/08/13

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 940120150 رحیم عبیدی 
اثر هشت هفته تمرین استقامتی منتخب همراه با دو نوع رژیم کاهنده وزن بدن بر ترکیب بدنی مردان میانسال چاق 97110 97/04/20    

  13821436971004

1397/08/13
 

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 930481491  نوشین تقی لو 

اثر مصرف حاد کافئین بر سطوح CKو LDHسرمی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در زنان جوان غیر فعال

97110 97/04/20    

  13821436971005

1397/08/13

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 940264746    سپیده رفیعی 
مقایسه­ اثر سه روش کاهش وزن سریع( رژیم غذایی سخت، افزایش تمرین و سونا)بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی تکواندوکاران مرد  97110 97/04/20    

13821436971007

1397/08/28

دکتر مهدی رضا قلیزاده دکتر آرش ترک سامنی 950136710 محرم نمکی

اثر هشت هفته مکمل یاری لاک مغسول و تمرین هوازی تداومی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی سرمی در رت های نر ویستار دارای اضافه وزن

97/111 97/4/20    

13821436971008

1397/10/03

دکتر آرش ترک سامنی دکتر منیژه متولیان 930429403 پرستو رستمی
اثر مصرف حاد کافئین بر اجرای آزمون های عملیاتی- ورزشی مردان امدادگر سازمان آتش نشانی 97/111 97/4/20    

13821436971009

1397/10/03

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 933222867 سید مسعود محمدی
اثر هشت هفته مکمل یاری کلسیم و تمرین استقامتی با شدت بالا بر اشتها و ترکیب بدن در زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن 97/110 97/4/20    

13821436971010

1397/10/22

دکتر مهدی رضا قلی زاده دکتر آرش ترک سامنی 950480633 مریم قاصدی قزوینی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی خطی و غیر خطی همراه با مکمل سازی عصاره گل مریم بر بیان ژن کبدی TNF-αو CRPسرمدر موش های نر ویستار 97/110 97/4/20    

13821436971011

1397/10/22

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 930467652 رقیه مصطفوی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی خطی و غیر خطی همراه با مکمل سازی عصاره گل مریم بر سطوح مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم در موش های نر ویستار 97/110 97/4/20    

13821436971012

1397/10/22

دکتر آرش ترک سامنی دکتر مهدی رضا قلیزاده 930463845 معصومه صنعت کار
اثرمصرف دو نوع صبحانه با میزان متفاوت کربوهیدرات قبل از یک وهله فعالیت هوازی بیشینه بر سطوح سرمی هورمون های رشد و کورتیزول در مردان جوان فعال 97/110 97/4/20    

13821436971013

1397/10/22

دکتر مهدی رضا قلیزاده دکتر آرش ترک سامنی 950290644 معصومه سرداری
اثرمصرف دو نوع صبحانه با میزان متفاوت کربوهیدرات قبل از یک وهله فعالیت هوازی بیشینه بر سطوح سرمی ایمونوگلوبولین Aو کورتیزول در مردان جوان فعال 97/110 97/4/20    

13821436971014

1397/10/22

دکتر مهدی رضا قلیزاده دکتر آرش ترک سامنی 950237505 زهرا  کریمی دورباشی
ارتباط میزان فعالیت بدنی و ترکیب کالری دریافتی با قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در مردان دیابتی نوع 2 97110 1397/11/15    

13821436972001

1397/12/21

دکتر مهدی رضا قلیزاده دکتر اردشیر ظفری 940024581 بهزاد عزيزي
 اثر مصرف اسید های آمینه شاخه دار برعملکرد وبرخی فاکتورهای آسیب عضللانی متعاقب یک جلسه دوچرخه سواری استقامتی در جاده  97112 1397/12/15    

1382140897200

1398/03/13

آرش ترک سامنی اردشیر ظفری 940018990 ناصر اسدی
 اثرهشت هفته مقاومتی برانعطاف پذیری شناختی وتنظیم شناختی هیجان زنان سالمند سالم   97108 1398//01/19    

13821435972001

1398/04/19

افسانه صبحی مهدی رضا قلیزاده 960041844 مونا مهر پور
اثر مصرف مکمل BCAA بر عملکرد کلیه متعقب یک جلسه دوچرخه سواری استقامتی در جاده 98/108 1398/01/19    

13821404981002

1398/10/19

  اردشیر ظفری 960023753 مهرداد موقوفه

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      لیلا بیگلی
                    930391962 خدیجه صفوی
                    930346056  سروش مظفری تبار
                    930536796 لیلا توسلیان قماشچی        
                    930274902 داریوش طاهرخانی           
                    930437171 سونیا لطف الهی
                    930443533 رسول معصومی
                    930353803 حسین محمدی
                    930486703 لیلا حسنی
                    93038114 ناصر باباخانی
                    930454469 مهدی فرهنگ خواه
                    930369564 حسین شرفی
                    930343353 فرحناز حسین زاده
                    930424841 مصطفی کابلی
                    930367789 زینب نژادقلی
                    930345690 مهدی افشار
95/08/17                   930422470

لیلا اسلامی

95/10/19                     وحید صدری
95/11/03                     فریبا راهپیما
95/11/03                     مجید نصیری
96/02/18                     محمد حیدری
96/02/18                     صبا الماسی
96/02/18                     ابوالفضل بیات
96/02/18                     لیلا بازرگان
96/02/18                     امین توفیقی
96/02/18                     افشین حدیدیان
96/02/18                     ابراهیم رحیمی ویکی
96/02/18                     مهسا سهندی
96/02/18                     اکبر کریمی
96/02/18                     هلنا مهران نیا
96/02/27                     نادر جعفری کلهری
96/03/11                     محمد حسین سبحانی چگینی
96/03/11                     زینب کرمزاده
96/11/03                     الهه خوینی
96/11/03                     سمیه کاوند
96/11/03                     جاوید دولتشاهی
96/11/03                     سمیه سلیمی
96/11/09                     زهرا برجعلی