.::. اخذ کد پایان نامه .::.

علوم سیاسی(جدول 2)

علوم سیاسی

تاریخ: 1395/05/16 - 15:35


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
نقش دولتهای عربستان و امارات، قطر در پیدایش و تداوم و گروهای تندرو 9402 94/2/30    

13820812942010

1395/06/03
 

ن فرشید جعفری  92060869366 رضا تاریوردی
بررسی تاثیر اندیشه های کارل پوپر بر روشنفکران مذهب ایران  94011 94/11/28    

13820812942011

1395/06/03
ن بهمن کشاورز قاسم آبادی  930350192 اکبر نظری 
علل تغییر سیاست های راهبردی آمریکا در مدریت غرب آسیا 9408 94/8/27

 

 

13820812942015

1395/07/08

ن محمد خانی 930384887

سلمان

سلیمانی

اولویت اول 

جایگاه دمکراسی در آرای نائینی و طالقانی  9502 1395/02/08    

13820812951002

1395/08/03

ن بهمن کشاورز 930279889 سید سجاد موسوی
بررسی مقایسهای دیدگاه های ملکم خان و دکتر شریعتی در باب مدرنیته 9409 94/9/4    

13820812942012

1395/06/27
 

ن بهمن کشاورز 930593591 محمد غفاری شهری
جایگاه ویژگی های شخصیتی احمد داود اوغلو در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی ترکیه 9409 94/10/9  

 

13820812942014

1395/07/05

ن جعفری 930591185 اکبر مصطفوی
بررسی تطبیقی نقش و جایگاه امنیت اسراییل در سیاست خارجی آمریکا و فرانسه در منطقه خاور میانه در دهه اول 2000 9210 93/10/28    

13820812951001

1395/08/01

ن محمد خانی 911047277 محمد صادق حیدری
رقابت های ایدئولوژیک ایران و عربستان  و تاثیر آن بر مناقشات مذهبی در پاکستان  9408 1394/08/17    

13820812951003

1395/08/03

  اصغر پرتوی  930397586 مهدی خلیلی 
                   
بررسي نقش و جايگاه سازمان هاي طرفدار حقوق زنان در دوره پهلوي دوم و دوران اصلاحات (76 تا84 9410 1394/10/02    

13820812951004

1395/08/15

  دكتر كشاورز 930304007 حسن سليماني
بررسي مواضع و رفتارهاي حزب توده در دهه اول حيات تشكيلاتي 9409 1394/09/04    

13820812951005

1395/09/06

  دكتر كشاورز 930342921 مسعود بيات
مقايسه ساختار نظام پادشاهي در عربستان سعودي و ايران قبل از انقلاب 9505 1395/05/05    

13820812852012

1395/09/09
 

  دكتر كشاورز 930587971 حسين ميكائيلي
بررسی برنامه اصلاحات ارضی دوران پهلوی دوم در انطباق با تئوری آرتور لوئیس 9409 1394/09/25    

13820812951006

1395/10/06
 

   دکتر  کشاورز 930510335 مجید مصطفوی
بررسي مقايسه اي مدينه فاضله افلاطون و مدينه فاضله فارابي 94010 1394/10/09    

13820812951007

1395/10/23

  مالك ذوالقدر 910854675 حميدرضا بابايي
بررسی نقش دولت در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تایوان بعد از نظم جدید( فروپاشی شوروی سابق)  9411 1394/11/12    

13820812951008

1395/11/06
 

  بهمن کشاورز 930511770 بهمن میرلو
تاثير ضعف نيروهاي اجتماعي با تاكيد بر طبقه متوسط جديد در كمتر توسعه يافتگي سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي ايران 94010 1394/10/09    

13820812951009

1395/11/18

 

  مالك ذوالقدر 930506747 محمود رضائي
بررسي مقايسه اي تاثير انقلاب هاي ايران و چين بر سياست  خارجي اين دو كشور (بررسي موردي در قبال امريكا) 9505 1395/05/05    

13820812951010

1395/11/20

  اصغر پرتوي 930594804 سيدنواب علوي
بررسي عوامل سياسي كاهش قيمت نفت با تاكيد  بر بحرانهاي خاورميانه از 2015 به بعد 94010 1394/10/09    

13820812951011

1395/11/30

  عليرضا محمدخاني 930341987 منصور فداكار

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

محمد سليماني       

                      حسن نظری
                      علیرضا رضائی
                     

فرهاد سلامی

افلاطون وفارابی ،از میان اندیشمندانی که به مسئله فلسفه سیاسی پرداخته اند،موقعیت ویژه ای دارند. درضمن افلاطون مدینه فاضله را به بدن انسان تشبیه کرده است بدنی که کامل و صحیح است و همه اعضای آن به هم مرتبطند وهر یک دارای وظایف خاصی هستند ؛ همچنین در میان اعضای بدن ، عضو اصلی به نام قلب وجود دارد که اعضای دیگر بدن از آن پیروی می کنند . به همین ترتیب در مدینه فاضله نیز باید افراد با هم مرتبط باشند و در عین حال تک تک افراد دارای وظایف خاصی باشند و باید کسی باشد که شایستگی ریاست بر مردم را داشته باشد. در نظر افلاطون ، زمامدار مدینه ، باید فیلسوف و دوستدار تمام دانش ها باشد ؛ زیرا دولتی که بخواهد جامعه را سعادتمند کند باید نخستین و والاترین هدفش، ایجاد محیطی باشد که اخلاق و دانش ، در یک کلمه فلسفه بتواند در آن رشد کند . فارابی هم مانند افلاطون مدینه فاضله را به بدن انسان تشبیه می کند و آن را برخودار از چنان تعادل و هماهنگی می داند که چون یک کل واحد، همه اجزا در در عین تفاوت ، از تمامیت و تجانس بهره مندند، در نظر او ، نظام مدینه فاضله از ثبات و دوام و از وحدت و تجانس برخوردار است ؛و هر یک از افراد مدینه دارای وظایف خاصی هستند و وظایف هر کس در حد شایستگی وی و توسط رئیس مدینه تعیین می شود . فارابی نیز مانندافلاطون معتقد است که رئیس مدینه باید فیلسوف باشد و دوام و بقای جامعه را وابسته به حکمت می داند ؛ چنانکه رئیس جامعه حکیم نباشد ، آن جامعه محکوم به تباهی و نیستی است . اما این شباهت ها بدان معنا نیست که فارابی با افلاطون ، اختلاف نظر ندارد ، زیرا فارابی فیلسوفی مسلمان است و در تبیین مدینه فاضله خود از اعتقادات مذهبی خویش تاثیر پذیرفته است ؛ و همچنین فلسفه نظری فارابی بر آراء سیاسی او و برطرح مدینه فاضله اش تاثیر بسزایی داشته است؛ به عنوان مثال یکی از موارد اختلاف این است که از نظر افلاطون رئیس مدینه فاضله ، حکیمی است که دوستدار وجویای تمام دانش ها است ودل در طلب درک واقعیات دارد و در پی شناختن عالم مثال وایده است در حالی که دیگران از درک آن بی بهره اند ودر عالم کثرت ودگرگونی سرگردانند؛ اما در دیدگاه فارابی ، رئیس مدینه ، حکیمی است که به درجه اتصال با عقل فعال ارتقاء یافته باشد و تمامی معارف وعلوم را بداند ، به این خاطر او را امام یا نبی می خواند . در این رساله بر آنیم که به تبیین مدینه فاضله فارابی و افلاطون بپردازیم و سپس همانندی ها وناهمانندی های موجود میان آرمان شهر افلاطونی ومدینه فاضله فارابی رابررسی می کنیم .

    17.5 1395/11/14 13820812951007 جزءمحمدپور نجاري ذوالقدر بررسی مقایسه ای مدینه فاضله افلاطون و مدینه فاضله فارابی 910854675 حمیدرضا بابایی