.::. اخذ کد پایان نامه .::.

علوم سیاسی(جدول 2)

علوم سیاسی

تاریخ: 1395/05/16 - 15:39


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
نقش دولتهای عربستان و امارات، قطر در پیدایش و تداوم و گروهای تندرو 9402 94/2/30    

13820812942010

1395/06/03
 

ن فرشید جعفری  92060869366 رضا تاریوردی
بررسی تاثیر اندیشه های کارل پوپر بر روشنفکران مذهب ایران  94011 94/11/28    

13820812942011

1395/06/03
ن بهمن کشاورز قاسم آبادی  930350192 اکبر نظری 
علل تغییر سیاست های راهبردی آمریکا در مدریت غرب آسیا 9408 94/8/27

 

 

13820812942015

1395/07/08

ن محمد خانی 930384887

سلمان

سلیمانی

اولویت اول 

جایگاه دمکراسی در آرای نائینی و طالقانی  9502 1395/02/08    

13820812951002

1395/08/03

ن بهمن کشاورز 930279889 سید سجاد موسوی
بررسی مقایسهای دیدگاه های ملکم خان و دکتر شریعتی در باب مدرنیته 9409 94/9/4    

13820812942012

1395/06/27
 

ن بهمن کشاورز 930593591 محمد غفاری شهری
جایگاه ویژگی های شخصیتی احمد داود اوغلو در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی ترکیه 9409 94/10/9  

 

13820812942014

1395/07/05

ن جعفری 930591185 اکبر مصطفوی
بررسی تطبیقی نقش و جایگاه امنیت اسراییل در سیاست خارجی آمریکا و فرانسه در منطقه خاور میانه در دهه اول 2000 9210 93/10/28    

13820812951001

1395/08/01

ن محمد خانی 911047277 محمد صادق حیدری
رقابت های ایدئولوژیک ایران و عربستان  و تاثیر آن بر مناقشات مذهبی در پاکستان  9408 1394/08/17    

13820812951003

1395/08/03

  اصغر پرتوی  930397586 مهدی خلیلی 
                   
بررسي نقش و جايگاه سازمان هاي طرفدار حقوق زنان در دوره پهلوي دوم و دوران اصلاحات (76 تا84 9410 1394/10/02    

13820812951004

1395/08/15

  دكتر كشاورز 930304007 حسن سليماني
بررسي مواضع و رفتارهاي حزب توده در دهه اول حيات تشكيلاتي 9409 1394/09/04    

13820812951005

1395/09/06

  دكتر كشاورز 930342921 مسعود بيات
مقايسه ساختار نظام پادشاهي در عربستان سعودي و ايران قبل از انقلاب 9505 1395/05/05    

13820812852012

1395/09/09
 

  دكتر كشاورز 930587971 حسين ميكائيلي
بررسی برنامه اصلاحات ارضی دوران پهلوی دوم در انطباق با تئوری آرتور لوئیس 9409 1394/09/25    

13820812951006

1395/10/06
 

   دکتر  کشاورز 930510335 مجید مصطفوی
بررسي مقايسه اي مدينه فاضله افلاطون و مدينه فاضله فارابي 94010 1394/10/09    

13820812951007

1395/10/23

  مالك ذوالقدر 910854675 حميدرضا بابايي
بررسی نقش دولت در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تایوان بعد از نظم جدید( فروپاشی شوروی سابق)  9411 1394/11/12    

13820812951008

1395/11/06
 

  بهمن کشاورز 930511770 بهمن میرلو
تاثير ضعف نيروهاي اجتماعي با تاكيد بر طبقه متوسط جديد در كمتر توسعه يافتگي سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي ايران 94010 1394/10/09    

13820812951009

1395/11/18

 

  مالك ذوالقدر 930506747 محمود رضائي
بررسي مقايسه اي تاثير انقلاب هاي ايران و چين بر سياست  خارجي اين دو كشور (بررسي موردي در قبال امريكا) 9505 1395/05/05    

13820812951010

1395/11/20

  اصغر پرتوي 930594804 سيدنواب علوي
بررسي عوامل سياسي كاهش قيمت نفت با تاكيد  بر بحرانهاي خاورميانه از 2015 به بعد 94010 1394/10/09    

13820812951011

1395/11/30

  عليرضا محمدخاني 930341987 منصور فداكار
بررسي تطبيقي تحريم هاي اقتصادي دولت هاي غربي بر عليه ايران در دولت مصدق و دولت هاي جمهوري اسلامي و تاثير آن بر سياست داخلي 94012 1394/12/12    

13820812952001

1396/05/01

  مهدي خوش خطي 920608682 حسن اسماعيلي
                   

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

محمد سليماني       

                      حسن نظری
                      علیرضا رضائی
                     

فرهاد سلامی