.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- تحول(جدول 2)

مدیریت بازرگانی- تحول

تاریخ: 1395/05/16 - 02:51


 

قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
بررسی رهبری توانمند سازبررفتار ارتباطی کارمندان باتوجه به نقش کیقیت رابطه درک شده کارمند- سازمان، فرآیند مشارکت خلاقانه وانگیزش درونی کارمندان مورد مطالعه( اداره کل راه آهن شمالغرب کشور) 4558 1397/11/23    

13821273972006

1398/05/06

  همادرودی 940048136 سید حمزه سادات پور
 
تاثیر محرکهای راهبردهای نو آوری بر فعالیت نوآوری: مطالعه ای در بانک ملی استان زنجان  91404 1394/09/27    

13821273951022

1395/11/12

ن یداله خداوردی 920608870

موسی کریمی 

اول

بررسی رابطه شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به مشارکت (مدیران و کارکنان اداره آب و فاضلاب آذربایجان غربی ) 91361 1394/04/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821273951020

1395/10/22
 

  خداوردی 920115781 مهدیه مصطفایی
بررسی تاثیر فراموشی سازمانی برعملکرد با تاکید برنقش واسطه ای دستاوردهای نواوری (درپست بانک زنجان) 91372 1394/05/28    

13821273951010

1395/10/01

  ابوالفضل مقدم 920608839 محسن فرزین
بررسی تاثیر تناسب کارمند- سرپرست و کارمند- سازمان ادراک شده بر تعهد سازمانی موثر با تاکید بر نقش واسطه ای ارش جمع گرایی 91368 1394/07/23    

13821273951016

1395/10/09

  یداله خداوردی  920111264 مهدی احمدزاده
بررسی تاثیر استقلال کاری و کاربرد مهارتها بر منبع کنترل با تاکید بر نقش واسطه ای رضایت شغلی:مطالعه ای در شرکت سیمان زنجان 91393 1394/08/20    

13821273951003

1395/08/19

  خداوردی 910906471 مسعود حاتمی
بررسی تاثیر رابطه تفاوت های موقعیتی و نمایشی در انگیزش رفتار شهروندی سازمانی:مطالعه ای در شرکتهای آب استان زنجان 91403 1394/09/26    

13821273951004

95/09/07

  يداله خداوردی 911033410 سودابه نشتارحیمی
ارزیابی شایستگی حرفه ای منابع انسانی :مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو زنجان 91380 94/6/20       13821273942048   رجایی 920608252 مهری جرجیسی
بررسی تاثیر خوشه صنعت بر عملکرد نو آوری با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش (مطالعه ای در شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان) 91393 1394/08/30    

13821273951008

1395/09/28

  نجفی 920094590 وحید اروا
بررسی تاثیر جو بازار، جو اشتراکی، تناسب و تعهد سیستم منابع انسانی بر پرورش کارکنان فعال (مطالعه ای در شرکت نفت شهرستان زنجان) 91430 1394/12/14    

13821273951019

1395/10/19
 

  ابوالفضل شهرآبادي 930483423 جواد صادقی 
مطالعه تاثیر روابط خانوادگی، تجاری، اجتماعی و دولتی بر موفقیت کار آفرینان با نقش واسط متغیر های منابع و اطلاعات: مطالعه موردی کار آفرینان شهر زنجان  91438 1395/02/21    

13821273952004

1395/12/14

  خداوردی  930368182

حمید رحمتی 

پنجم

بررسی تاثیر نقش توانمندسازی و خلاقیت بر رهبری خدمتگذار و رفتار نو آورانه کارمندان (مطالعه ای در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان درسال 94) 9401 1394/07/23   الويت دوم براي آذر

13821273951007

1395/09/28

ناصريان نبی اله محمدی 910871586 سیدرضا قصابی
بررسي تاثير ويژگي قراردادهاي همكاري و كيفيت روابط درون سازماني بر كشف و بهره برداري دانش :مطالعه اي در بانك مهراقتصاد 91318 1394/07/23    

13821273951006

1395/09/20
 

  دكتر خداوردي 920608718 عليرضاچكاني آذر
بررسي تاثير روابط درون شخصي بين ويژگيهاي شغلي و فردي و كارهاي روزانه با پيامدهاي سازگاري شغلي كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان كردستان 91428 1394/12/12  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/09/01

96/01/30

13821273952035

1396/05/11

  دكتر خداوردي 930408109 فهيمه فرخ خاني
تاثير عوامل سازماني بر استفاده از كسب و كار الكترونيكي (مورد مطالعه :سازمان تامين اجتماعي شهر تهران) 91410 1394/10/24    

13821273951011

1395/10/02

  دكتر خداوردي

911086217

 

علي رضايي
 تاثير توانمند سازي رهبري بر مشاركت در ايمني با تاكيد بر نقش تعهد مديريت به ايمني و حمايت سازماني ادراك شده :مطالعه اي در شركت آب منطقه اي زنجان 91388 1394/07/23    

13821273951014

1395/10/06

ن دكتر رجائي 920608241 نسرين يميني
سنجش كارايي نسبي و رتبه بندي شعب بانك قوامين در استان زنجان با روش تحليل پوششي داده ها 91438 1395/02/21    

13821273951005

1395/09/14
 

علي منصوري همادرودي 930412298 محمدباقراميني
بررسي تاثير پاداشهاي مالي و غير مالي بر عملكرد شغلي با تاكيد بر نقش واسطه اي انگيزش ذاتي و بيروني :مطالعه اي در بانك سپه استان زنجان 91361 1394/04/15    

13821273951015

1395/10/06

  يداله رجايي 920128855 زهرا رستمخاني
بررسي تاثير بكارگيري استراتزيك منابع انساني بر ظرفيت مديريت دانش و نوآوري سازماني (مطالعه موردي :كميته امداد امام خميني (ره)استان زنجان 91429 1394/12/13    

13821273951009

1395/09/30
 

  علي شهنواز 930369092 سيدمجتبي موسوي ابدالي
مديريت فرايند كسب و كار به عنوان ابزاري موثر براي مديريت زنجيره ارزش سرمايه گذاري 91440 1395/02/23    

13821273952001

1395/12/09

  يداله خداوردي 920608874 محمدرضا شكيبايي
عوامل موثر در گسترش پذیرش موبایل بانک با استفاده از مدل های ttf (تناسب تکنوژی وظیفه) utaut (نظریه یکپارچه از پذیرش و استفاده از فناوری) و itm (مدل اعتماد اولیه) در بانک کشاورزی استان زنجان 91382 1394/06/22    

13821273951013

1395/10/04
 

  هما درودی  920608196 لیلا اسدی 
بررسي نقش عدالت سازماني با ميانجي هوش هيجاني بر تعهد سازماني (مطالعه اي در بانك كشاورزي استان زنجان ) 91430 1394/12/14    

13821273951012

1395/10/02
 

  نبي اله محمدي 930349397 سميه اكبري امامي
بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر خستگی عاطفی و رفتار غیر عملکرد با اعمال نقش میانجی هوش عاطفی و نگرش کارکنان (مطالعه ای در اداره راه و شهر سازی استان زنجان) 91449 1395/03/29 تغير استاد راهنما به جواد ناصريان  

13821273951025

1395/11/23

نبی اله

محمدی

بدون مشاور

جوادناصريان 930377142 علی پیری 
بررسی ارتباط رهبری تحول گرا و هسته ی خود ارزیابی عملکرد شغلی با اعمال نقش واسطه ای پاسخگویی عاطفی (مطالعه ای در اداره راه و شهر سازی استان زنجان) 91449 1395/03/29

تغير استاد راهنما به جواد ناصريان

بدون مشاور

 

13821273951026

1395/11/24

نبی اله محمدی

 

جوادناصريان  930438726 مهدی پیری 
بررسی تاثیر احساس خرسندی رهبران بر رهبری تحول گرا با اعمال نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه ای در اداره راه و شهر سازی استان زنجان) 91450 1395/03/30

تغير استاد راهنما به جواد ناصريان

بدون مشاور

 

13821273951028

1395/11/24

نبی اله محمدی جواد ناصريان 930377526 الناز اوجاقلو 
تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتارهاي خدمات گرا و كيفيت عملكرد خدمات كاركنان با تاكيد بر نقش واسطه اي جو سازماني :مطالعه اي در شركت مخابرات زنجان 91393 1394/08/20    

13821273951030

1395/11/25
  يداله رجايي 920608245 آرزو رضايي
تاثير توانمند سازي رهبري بر خلاقيت كاركنان با تاكيد بر نقش واسطه اي خودكارآمدي و اعتماد :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو 91393 1394/08/20    

13821273951029

1395/11/25

  يداله رجايي 920608239 سميه فرهادي
تاثيرمكمل دانش بر عملكرد زنجيره تامين از طريق تبادل دانش در شركت شير  پگاه زنجان 1394112 1394/11/26    

13821273951017

1395/10/11


 

  جواد ناصريان 930345613 محمد فرجونديان
بررسي تاثير نيات مديريتي بر عملكرد پايدار سازمان با ميانجي گري محدوديتهاي قانوني (مطالعه اي در گروه صنعتي ايران ترانسفو) 91436 1395/01/22    

13821273951018

1395/10/13
 

  نورالدين ميرزايي 930415004 ناصر محبي نژاد وطن
بررسي عوامل موثر بر غلبه مقاومت در برابر تغيير در بين كاركنان شركت مهاب قدس (استان زنجان ) 91429 1394/12/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

13821273952011

1396/02/06

  نبی اله محمدی 930311866 زهره متيني
بررسي اثر تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در شركت كالسيمين استان زنجان در شرايط بيكاري بالا 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821255952001

1396/04/01

  يداله خداوردي 930534011 عباس آقاجانلو
بررسي اثرات تجربي شبيه سازي كسب و كار بر احراز نقش هاي شغلي و اطمينان كاري (مطالعه موردي از دانش آموختگان آموزشكده فني و حرفه اي  الغدير زنجان ) 91402 1394/09/25  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821273952017

1396/02/16

  يداله خداوردي 920608817 محمدرضا رياحي
         

13821273951021

1395/10/25

      صادق گنج خانلو
بررسي رابطه بين حمايت سازماني ادراك شده ،گرايش به ماندن ،مسير شغلي و عزت نفس :مطالعه موردي بانك توسعه تعاون 91354 1394/03/24    

13821273951024

1395/11/20

  يداله خداوردی 911041437 داود حسنلو
تاثیر رهبری خدمتگذار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی 91448 1395/04/30    

13821273951023

1395/11/12

  يداله خداوردی  920015808 نقی محمدی 
بررسی تاثیر تنوع در تجربیات یادگیری بر عملکرد بازار با تاکید بر نقش واسطه ای تنوع ارتباطات سازمانی: مطالعه ای در شرکتهای روی استان زنجان  91450 1395/3/30    

13821273952046

1396/07/01

  ید اله خداوردی  930328306 علی رابطی 
بررسي تا ثير مديريت منابع انساني بر عملكرد اجتماعي سازماني (بررسي تاثير واسطه اي نوآوري و ركود سازماني ) 91417 1394/11/26  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821273961018

1396/10/24

  ید اله خداوردی 930511772 محمود مقدمي
بررسي تاثير هوش عاطفي مديران و فرهنگ سازماني جديد بر عملكرد كاركنان بانكهاي خصوصي شهرستان زنجان 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821273952047

1396/07/01

  ید اله خداوردی 930442058 حسين علاماتي
         

13821273951027

1395/11/24

      مجید تقی بیگلو
بررسي نقش برنامه ريزي استراتژيك بر تظام مديريت تعالي در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان 91418 1394/11/27  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821273952048

1396/07/01

  ید اله خداوردی 930355208 مسعود شاهمرادي
تاثير رهبري تحول گرا بر موفقيت پروژه ها ،با نقش ميانجي تيم سازي 91436 1395/01/01    

13821273952013

1396/02/06

  نبي اله محمدي 920133974 اكرم سهرابي
ارتباط بين جو سازماني با رفتار نوآورانه و عملكرد شغلي كاركنان اداره راه و شهرسازي شهر زنجان 9508 1395/08/24    

13821273952003

1395/12/11

  حجت محمدي مغاني 920608202 مريم محمدي مغاني
بررسي تاثير تاكتيك هاي جامعه پذيري سازماني بر رضايت و اشتياق شغلي كارمندان جديد الاستخدام در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان: خود ارزيابي هاي مركزي به عنوان متغير تعديل كننده 91427 1394/12/11  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

96/02/16

13821273952019

1396/02/21

  يداله خداوردي 920083211 مسعود احمدي
تاثير استرس و ويژگي هاي شخصيتي روي رفتارهاي ايمني خودگزارشي با توجه به نقش تعديل كنندگي هوش هيجاني مطالعه اي در معدن سرب و روي انگوران 9501 1395/1/22    

13821273952008

139601/23
 

  هما درودي 930279334

مصطفي حسن زاده

2

بررسي تاثير رفتارهاي توانمندسازي مديران بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي زنجان 91301 1393/10/08  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

96/02/16

13821273952015

1396/02/12

  خداوردي 910631332 عليرضا احمدي
بررسی نقش تعدیلی هوش هیجانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان مخابرات استان  زنجان  91250 1393/05/14  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821273952016

1396/02/13

  خداوردی  910603344 سید محمد مهدی موسوي
ارتباط ميان تنظيم احساسات با عملكرد شغلي كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعارض درون فردي و احساس استرس و تعديل گري جمع گرايي 91338 1394/07/23    

13821273952009

1396/01/31
 

ن درودي 920030388 عزت اله همتي
بررسي تاثير قابل اعتماد بودن بر ريسكهاي اجتماعي و روانشناختي با تاكيد بر نقش واسطه اي اعتماد در تصميم گيري و اعتماد در ارزشها: مطالعه اي در استانداري زنجان 91438 1395/02/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821273961019

1396/10/24

ن خداوردي 930405193 خديجه هاشمي
بررسي رابطه بين آموزش و توسعه و حمايت از همكار با تعهد و عملكرد شغلي كاركنان (مطالعه اي در استانداري زنجان ) 91450 1395/03/30    

13821273952023

1396/03/18

  نبي اله محمدي 930594604 سيروس رستمي
بررسي تاثير ابعاد تصوير ذهني كاركنان به سازمان :مطالعه اي در بانك مهر اقتصاد استان زنجان 91409 1394/10/23    

13821273952010

1396/02/06

  علي شهنواز 920108635 محمديساقي
بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي اجتماعي ،اثر بخشي تيمي و اشتراك گذاري دانش در ميان كاركنان بانك مهر اقتصاد استان زنجان 9505 1395/05/26    

13821273952014

1396/02/11

همادرودي ارشدفرهمديان 930293786 عمران نظري
كيفيت زندگي كاري و عزت نفس به عنوان عوامل موثر در تحول تعهد سازماني :مطالعه اي در بين پرسنل آموزش و پرورش شهر زنجان در سال 1394 91419 1394/11/28    

13821273952022

1396/03/09

  خداوردي 911056327 دنيا حاجي محمدي
بررسي تاثير جو اخلاقي درك شده سازمان بر كاهش انحرافات رفتار سازماني با رويكرد تحليل مسير 91431 1394/12/15    

13821273952018

1396/02/17

  علي منصوري 930506610 معصومه نبئي
بررسي چابكي استراتژيك شعب نمايندگي هاي بيمه و تاثير آن بر عملكرد نمايندگي ها در استان زنجان 91436 1395/01/22  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/02/17

9603/28

13821273952027

1396/04/31

  علي منصوري 930323829 فاطمه حيدري
بررسي رابطه بين كاركنان دانشي با اصول سه گانه (خود مديريتي ،خودكنترلي ،خودسازماندهي )مطالعه موردي :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه شمالغرب ) 91403 1394/09/26 ظرفيت مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/2/19

13821273952024

1396/03/28

نبي اله محمدي ارشد فرهمنديان 920167553 فاطمه حيدري
تاثيرسبك 91427 1394/12/11    

62621273952001

96/01/11

  هما درودي 930398622 مينا ژاله رجبي
بررسي رابطه رفتار مربيگري مديريت و نتايج عملكرد كاركنان در مراكز آموزشي درماني زنجان 91431 1394/12/15    

13821273952020

1396/03/01

هما درودي اشكان رحيم زاده 930427550 اميركاميابي
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولگرا و ادراك كاركنان از سياست هاي سازماني با رضايت شغلي (مطالعه اي در شركت خاص سازان روي زنجان (سهامي خاص )) 91440 1395/02/23    

13821273952021

1396/03/04

نبي اله محمدي محمد دالمن پور 930375508 حسن اسدي
         

13821273952025

1396/04/01

      بهزاد حق گو
بررسي تاثير ظرفيتهاي سازماني بر نوآوري در عمليات تجاري (بررسي نقش واسطه اي سودآوري و رضايت مشتري ) 91438 1395/02/21    

13821273961026

1396/11/02

  يداله خداوردي 920134796 مونا عزيزي
بررسي نقش ميانجيگري احترام متقابل در ارتباط بين هوش هيجاني ،تعهد عاطفي و رضايت شغلي در شهرداري  زنجان 93107 1395/12/23     13821273961016   يداله خداوردي 940005068 الناز كرمي
عوامل موثر بر گرايش به كارآفريني پايدار در بنگاههاي SMEمطالعه موردي :استان زنجان 91388 1394/07/23    

13821273952026

1396/04/26

  يداله رجايي 900780122 ليلا واحد
بررسي تاثير چابكي سازماني و غني سازي مشاغل بر عملكرد (مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو"سهامي عام ") 93104 1395/11/29    

13821273952028

1396/05/08

حسين محمدي نبي اله محمدي 930303970 محمدباقر محمدي
تاثير توانمندسازي كاركنان ،گروههاي كاري و آموزش كاركنان بر رضايت شغلي شركت بيمه آسيا استان البرز 93102 1395/09/28    

13821273952031

1396/05/09

ابوالفضل مقدم جواد ناصريان 930416191 عليرضا بني اسدي
تاثير بكارگيري روش سنجش عملكرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پايداري شركت با توجه به نقش ميانجي عدالت سازماني (مطالعه موردي در شركت فولاد آذربايجان ) 91449 1395/03/29    

13821273952032

1396/05/10

  هما درودي 930319549 نازنين كلانتري
بررسي نقش مسئوليت اجتماعي شركت بر هويت سازماني كارمندان و رفتار توزيع دانش با تاكيد بر نقش تعديل گري تمايل به جمع گرايي كارمندان در بانك پارسيان 139381 1393/08/06    

13821273952033

1396/05/10

  هما درودي 911043461 شهريارهمايوني
بررسي نقش عوامل سازماني بر رفتار پنهان سازي دانش و پيامدهاي آن در ميان كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان 139591 1395/09/28    

13821273952034

1396/05/10

  هما درودي 940158243 محمدحسن مشكبار

بررسي رابطه بين عدم قطعيت در محيط هاي مالي و مشخصات شناختي افراد براي توضيح رفتار توده وار سرمايه گذااران 

93107 1395/12/23    

13821273952036

1396/05/28
 

  فريدعسگري 910895344 پيمان مقيمي
بررسي تاثير ويژگي دارايي بر عملكرد سازماني با ميانجي گري برون سپاري (مورد مطالعه :شركت ايران ترانسفو زنجان ) 14418 1395/10/25    

13821273961009

1396/09/11

  يداله خداوردي 940160700 مسعود عباسي فعال
بررسي تاثير ادراك عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي هويت سازماني در ميان كاركنان بانك ملي استان زنجان 93103 1395/11/28    

13821273961013

1396/09/13

  نبي اله محمدي 940093508 رضا صفري
سنجش اثرات عوامل خارجي بر رفتار ايمني رهبري :مطالعه اي در شركت هاي معدني زنجان و حومه 93107 1395/12/23    

13821273952038

1396/06/08

هما درودي فريدون خادم 940139421 محمدرضا افشار
بررسي ارتباط بين رهبري اخلاقي با تعالي سازماني در كل ادارات آموزش و پرورش استان زنجان 14418 1395/10/25   تغيير استاد راهنما به دكتر دالمن پور

13821273952044

1396/06/28

  يداله خداوردي 940093536 مهدي فضلي
بررسي تاثير نوآوري باز بر نوآوري افراطي با تاكيد بر نقش كسب و تسهيم دانش (مطالعه اي در شركت سندن ايرانيان قزوين "سهامي خاص ") 9508 1395/05/24    

13821273952045

1396/07/01

  يداله خداوردي 920618114 نگار زماني
بررسي عوامل موثر در چابك سازي صنعت بيمه (مورد كاوي بيمه سلامت استان زنجان و تبريز ) 14418 1395/10/25    

13821273952039

1396/06/08

  هما درودي 940009057 طاهره محمدي
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر عملكرد شغلي با توجه به نقش كيفيت زندگي كاري ،تعهد عاطفي و رفتار شهروندي سازماني در بانك صادرات استان زنجان 14418 1395/10/25    

13821273952040

1396/06/08

  هما درودي 940042147 فرشيد عمولر
                   
بررسی تاثیر رفتار توانمندساز رهبر بر همکاری در ایمنی با تاکید بر نقش واسطه ای تعهد به ایمنی و حمایت سازمانی ادراک شده : مطالعه ای در شرکت نفت استان زنجان  91449 1395/03/29    

13821273961027

1396/11/02

  یداله خداوردی 930411298 قادر نعمتی
بررسی رابطه مدیریت تحول گرا بر اثربخشی فرآیند برنامه ریزی شده و تصادفی تغییر (مطالعه ای در استانداری زنجان ) 91338 1394/07/23   بدون مشاور كد گرفته شد ظرفيت استاد مشاور پر است

13821273952041

1396/06/14

نبی اله محمدی علی شهنواز 920072700 نازنین ارمغانی
بررسي روابط بين برون سپاري ،نوآوري اكتشافي و عملكرد مالي با رويكرد مبادله دانش در شركت ايران ترانسفو 14418 1395/10/25    

13821273961007

1396/09/01

  امير نجفي 930280024 صدف دارايي
توازن بين انعطاف و نوآوري در برنامه ريزي نيروي كار با استفاده از يادگيري (مطالعه اي در شهرك صنعتي شماره 1 زنجان ) 93104 1395/11/29    

13821273952042

1396/06/14

  علي شهنواز 940105282 مريم ايماني
بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و موفقیت سازمانی : با میانجی گری نقش اقدامات تیم سازی (مطالعه ای در بانک قوامین) 91448 1395/04/30    

13821273961028

1396/11/02

  یداله خداوردی 930400165 اکبر علیمحمدی
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار رهبری با تاکید بر نقش خود تنظیمی : مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو "سهامی عام" 14418 1395/10/25    

13821273961012

1396/09/11

  نبی اله محمدی 930590804 محسن رحیمی نیکو
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی امنیت روانی و غنی سازی شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان  93103 1395/11/28    

13821273961004

1396/07/13

  یداله خداوردی 940123764 میثم قزلباش
سنجش رشد اثربخشی ، کارایی فرا ساختاری و کارایی کل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست در شعب بانک قوامین استان آذربایجان شرقی 93107 1395/12/23    

13821273962038

1397/06/20

هما درودی

جواد ناصریان 940240339 فائزه منصوری
تاثیر هوش کسب و کار و یادگیری سازمانی بر فرآیندهای ایجاد ارزش عملیاتی و استراتژیکی (مطالعه ای در شعب بانک سپه استان زنجان) 93103 1395/11/28    

13821273952043

1396/06/26

  ارشد فرهمندیان 940061943 لیلا غریبی
تاثیر رفتار مربیگری مدیریتی بر رفتار شهروند  سازمانی کارکنان با توجه به نقش عدالت رویه ای ( مطالعه ای در مدیریت درمان تامین اجتماعی شهر زنجان) 93103 1395/11/28    

13821273961003

1396/07/10

  یداله خداوردی 940226965 علیرضا دوست محمدی
بررسی ارتباط میان سبک های رهبری با تصورات شخصی کارکنان در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان  91448 1395/04/30    

13821273961030

1396/11/12

  یداله خداوردی 930283447 محمد بیگ محمدی
تاثیر آزادی عمل مدیران، کنترل استراتژیک و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک 91419 1394/11/28    

13821273961031

1396/11/15

  یداله خداوردی 920608736 محمدتقی عباسچیان
تاثیر خود افشا سازی کارکنان بخش مقدم بر رفتار متقابل مصرف کنندگان 21447 1395/04/19    

13821273962007

1397/01/22

  یداله خداوردی 930465232 بهزاد یوسفی
بررسي تاثير خصوصيات رهبري و تجربيات مثبت كاري بر عملكرد رهبري با تاكيد بر نقش رهبري معتبر و رهبري تحول گرا:مطالعه اي در راه آهن شمالغرب 91448 1395/04/30    

13821273962008

1397/01/22

  یداله خداوردی 930530333 اصغر بيات
بررسي ارتباط بين حمايت سازماني ادراك شده و مقاومت در برابر تغيير در بانك مهر اقتصاد استان زنجان 41429 1394/12/13   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821273961005

1396/07/19

نبي اله محمدي علي محمدي 920608893 رضا محمودي
بررسي عوامل تاثير گذار در اعتماد سازي به رهبر در گروههاي كاري در سازمان (مورد مطالعه :بانك رفاه در استان گيلان ) 91449 1395/03/29    

13821273961001

1396/07/05

  هما درودي 930364342 نجمه سرخوش خسمخي
تاثير رهبري اخلاقي بر رفتار يادگيري گروهي با توجه به نقش ميانجي رفتار اخلاقي گروه و ادراك جو عدالت در ميان كاركنان اداره برق منطقه اي زنجان 93107 1395/12/23    

13821273961002

1396/07/05

  هما درودي 940002032 سيده سمانه شبيري
تاثير تعهد و گرايشات كاري كاركنان بر عملكرد كاركنان بانك كشاورزي استان زنجان با نقش ميانجي رضايت شغلي ،تعهد سازماني و تعارض شغلي 93111 1396/02/20    

13821273962020

1397/02/30

  يداله خداوردي 940304888 علي حمدي
بررسي ادراكات مشتريان شعب بانك كشاورزي شهر زنجان از نحوه پرداخت 91341 1394/04/20    

13821273961008

1396/09/02

  فرشته لطفي زاده 920141720 زينب بيات
تاثير عدالت بين فردي و اطلاعاتي از طريق رفتارهاي مشتري گرايي و خودكارايي كاركنانخط مقدم بر هماهنگي بين كاركنان و مشتري (مورد مطالعه :كليه شعب بانك ملي استان زنجان ) 93104 1395/11/29    

13821273961006

1396/08/07

  ارشد فرهمنديان 940256041 ناهيد خلفي
تاثير شوخ طبعي مدير در تبادل اعضاء-رهبر با نقش ميانجي نياز شخصي پيروان براي ساختار مورد مطالعه دادگستري زنجان 93111 1396/02/20 ظرفيت استاد راهنما پر است  

13821273961012

1396/09/11

  محمدرضا كردلو 940251944 علي بابايي
بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر عملكرد ايمني با تاكيد بر نقش ج ايمني (مطالعه اي در شركت جهاد نصر )(سهامي خاص ) 93111 1396/02/20    

13821273961017

1396/10/10

  محمدرضا كردلو 920070733 علي هومن
تاثير عدم تمركز در تصميم گيري بر نوآوري و عملكرد شركت ايران ترانسفو (سهامي عام ) 93108 1396/01/27    

13821273961011

1396/09/11

  نبي اله محمدي 940156682 علي ملكي
بررسی تاثیر تعهد عاطفی بر مدیریت تصویرپردازی با تاکید بر نقش واسطه ای ارزش های جامعه پسند، کانون کنترل، فاصله قدرت و دغدغه های سازمانی:مطالعه ای در شرکت پارس حیات 93107 1395/12/23    

13821273961025

1396/11/02

هما درودی فریدون خادم 920054029 امیرمجید منیری
بررسي تاثير ميزان مشاركت سازماني و منابع كاري بر شادي و سلامتي (ذهني و جسمي )كارمندان با توجه به نقش تعديلگري ميزان در آمد در بين كاركنان دانشگاه زنجان 9605 1396/05/28    

13821273961015

1396/10/09

  هما درودي 940247173 سيده ليلا موسوي
تاثير با معني بودن كار بر دلبستگي شغلي و تعهد سازماني در ميان كاركنان اداره كل ثبت احوال استان زنجان 3106 1395/06/25    

13821273961014

1396/10/09

  هما درودي 930357345 فائزه منصوری
تعیین شاخص های اساسی ارزیابی عملکرد داشبردهای مدیریتی در شرکت توزیع برق زنجان ، رتبه بندی شاخصها با تکنیک ویکور 9505 1395/05/26    

13821273961020

1396/06/26

ارشد فرهمندیان هما درودی 930488485 مهدی محمدی
تاثیر گرایش نظارتی بر مدیریت دانش با توجه به نقش هدف گرایی کارکنان در بانک تجارت استان زنجان  93103 1395/11/28    

13821273961021

1396/06/26

  هما درودی 940237564 پرویز رسولی
ارتباط بین رهبری خدمتگزار با عملکرد شغلی فردی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی ارضاء نیاز استقلال ، شایستگی و وابستگی ( مورد مطالعه کمیته امداد امام خمینی (ره)) 91448 1395/04/30    

13821273961022

1396/06/26

  هما درودی 930383530 سیروس محمدی اصل
تاثیر جو کاری اخلاقی بر تعهد عاطفی و عملکرد شغلی با توجه به نقش سیاستهای سیستم پاداش در بین کارکنان سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان  93102 1395/09/28    

13821273961023

1396/06/27

  هما درودی 930477540 زهرا سلطانی
تاثیر ویژگی های فناوری و تحولات آن در دستیابی مودیان به سامانه های مالیاتی بر خط (مطالعه ای در امور مالیاتی شهر تهران) 91323 1393/12/09    

13821273961024

1396/06/27

  هما درودی 911110240 محمدرضا نادری
بررسی تاثیر تواضع بر ارزیابی عملکرد شغلی با تاکید بر نقش واسطه ای ادراکات مورد علاقه و شایستگی ادراکی (مطالعه ای در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان) 91448 1395/04/30   بدون مشاور كد گرفته شد

13821273961029

1396/11/07

نبی اله محمدی هما درودی 920608231 خدیجه احمدی
بررسی تاثیر فروشگاه در فاکتورهای مرتبط با رفتار نادرست کارمندان 93111 1396/02/20    

13821273962005

1397/01/20

  نبی اله محمدی 940104697 علی حسین عابدینی
تاثیر سبک رهبری ساختار اولیه بر رفتار شهروندی و قصد ترک شغل کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی با تعدیلگری مبادله رهبر -عضو 96145 1396/07/26    

13821273962001

1396/11/17

همادرودی فریدون خادم 940245284 فرید فرخی
تاثير رهبري بر نوآوري محصولات و فرايند نوآوري با نقش ميانجي قابليت و توانايي كسب دانش :مطالعه اي در شركت هاي توليدي مستقر در شهرك هاي صنعتي زنجان 91438 1395/02/21    

13821273961032

1396/11/17

  ارشد فرهمنديان 930293712 قادر عباسي
تاثير تعامل مديران ارشد اجرايي و تيم مديريت بر عملكرد سازمان مطالعه موردي كاركنان شغب بانك كشاورزي استان زنجان 9508 1395/08/24    

13821273962022

1397/03/10

  يداله خداوردي 930304780 محمدحسن كريمي
تاثير رضايت از جلسات بر توانمندسازي روانشناختي با توجه اطلاعات و درخواست هاي جلسه در شركت پارس سوئيچ زنجان (سهام عام ) 14435 1396/03/25    

13821273962002

1396/11/26

  هما درودي 930518919 احسان فتحي اصل
بررسي عوامل موثر در موفقيت سيستمهاي مديريت دانش در شركت توزيع نيروي بر ق استان زنجان 14435 1396/03/25    

13821273962003

1397/01/20

  هما درودي 940095562 مرتضي نوش ناب
بررسي نقش ساختار سازماني بر امنيت سيستم اطلاعات از طريق متغيرهاي ميانجي فرهنگ نوآوري و رفتار شهروند سازماني و مشروعيت سازماني _(مطالعه اي در بيمه سلامت استان زنجان ) 93111 1396/02/20    

13821273962004

1397/01/20

  نبي اله محمدي 920075288 علي نظري خماركي
بررسي نقش انگيزه هاي فردي ،فشارهاي سازماني و منابع داده اي در جامعه دانشگاهي 91440 1395/02/23    

13821273962036

1397/06/12

هما درودي حسين محمدي 930505988 سميرا بيگدلي
تاثير ساختار سازماني و جو سازماني بر تبادل دانش با تاكيد بر نقش تعديل گري اجتماعي سازي سازماني و فناوري اطلاعات :مطالعه اي در بانك پارسيان 14443 1396/03/25    

13821273962009

139701/27

  هما درودي 940051764 مجيد جهانتاب
تاثير ارتباطات درون سازماني بر رفتار فرانقش و مشاركت كاركنان با توجه به نقش ميانجي ( ابهام نقش ،تعارض نقش و تعهد سازماني ) در بانك صادرات استان  گيلان 93111 1396/02/20    

13821273962011

1397/02/10

  هما درودي 940035745 كيخسرو صداقتي پاشاكي
بررسی اثربخشی و آسیب شناسی نظام آموزشی صندوق کارآفرینی امید 14435 1396/03/25    

13821273962006

1397/01/20

ابوالفضل مقدم نبی اله محمدی 920608843 عباس عسگری
تاثیر منابع فناوری اطلاعات بر ظرفیت مدیریت دانش و مزیت رقابیت با توجه به نقش تعدیل کننده تعهد منابع در بانک مهر اقتصاد استان زنجان 93102 1395/09/28    

13821273962012

1397/02/10

  هما درودی 930509569 بهمن حسنلو
تبیین تاثیر سیستم های تولیدی قابل پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی با توجه به نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی(مطالعه ای در شرکت های واقع در شهرک صنعتی شماره 1 زنجان) 93107 1395/12/23    

13821273962021

1397/03/10

  یداله خداوردی 940244046 مهدی مرادخانی
بررسي تاثير بين برنامه منابع سازماني (ERP)بر عملكرد مالي با توجه به نقش ميانجي عملكرد عملياتي و مديرت دانش )KM)در شركت برق منطقه اي زنجان 96139 1396/06/29    

13821273962010

1397/01/28

  اشكان رحيم زاده 940277265 مرسل عزيزي
بررسی نقش مشاور در عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی یادگیری فردی، کیفیت رابطه، رضایتمندی از برقراری ارتباطات و تعدیل گری خودکارآمدی در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان 93111 1396/02/20    

13821273962013

1397/02/10

  هما درودی 940023280 عشرت سعادتی
مطالعه ای تطبیقی در تاثیرگذاری گرایش به مسئولیت اجتماعی در سازمان و کارکنان بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان در اداره های کل امور مالیاتی و راه و شهرسازی استان زنجان 91380 1394/06/20    

13821273962034

1397/06/12

  یداله خداوردی 910887327 اسداله بهشتی پور
بررسي عوامل موثر بر اشتراك گذاري اطلاعات امنيتي در سازمان (مطالعه اي در شعب بانك سپه زنجان ) 93103 1395/11/28    

13821273962014

1397/02/13

  ارشد فرهمنديان 940308429 اصغر تجلي
تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر فرهنگ یادگیری سازمانی و همگون سازی(انسجام) در برنامه ریزی شرکت (مورد مطالعه در بانک ملی استان زنجان) 23107 1395/12/23    

13821273962016

1397/02/26

  همادرودی 940022700 مهدی نیازی
تاثير شيوه هاي مديريت منابع انساني با تعهد بالا در عملكرد شغلي و غيبت از كار با توجه به نقش ميانجي حمايت سازماني ،قراردادهاي روانشناختي ،رضايت و امنيت شغلي در اداره كل بهزيستي استان زنجان 9508 1395/08/24    

13821273962017

1397/02/26

  همادرودی 920068982 فرزانه رسول زاده
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در انتقال دانش با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و تعدیل گری ظرفیت جذب در بانک پارسیان حوزه ی شمالغرب کشور 96152 1396/10/25    

13821273962018

1397/02/27

  هما درودی 920608793 حمید غفاری
                   
عوامل موثر بر بلوغ دولت الكترونيك و مشاركت الكترونيكي موردمطالعاتي :اداره ماليات شهر زنجان 96135 1396/06/05    

1382127396201

1397/02/26

  محمد دالمن پور 940147426 سعيد رضايي
مطالعه ارتباط بین رهبری تحول گرا وقدرت سازمانی مدیران شرکت با میانجیگری سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه شرکت های تعاونی استان زنجان 96169 1397/02/30    

13821273972003

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم 920060739 سالار اصانلو
تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نو آورانه خدمات با در نظر گرفتن نقش سبک رهبری مبادله رهبر- پیرو استقلال شغلی در شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان 96145 1396/07/26    

13821273962019

1397/02/27

  هما  درودي 940218917 مونا سلطاني
بررسی تاثیر نوآوری بر تعالی سازمانی با میانجیگری توانمند سازی کارکنان در گشت و صنعت دامپروری مغان 91330 1394/01/26    

13821273962024

1397/03/24

  یداله خداوردی 900767981 یاور ستوده
بررسي تاثير شدت تحول سازماني به ميزان تعهد به تحول سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان زنجان با نقش ميانجي متغير عدالت رويه اي 96139 1396/06/29    

13821273962023

1397/03/22

  ارشد فرهمنديان 920608786 غلام رضا محمدي
بررسی نقش منابع داخلی و شبکه های تجاری خارجی در راستای موفقیت محصول جدید: بارویکرد قابلیت های پویا(مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) 96152 1396/10/25    

13821273962025

1397/03/29

  اشکان رحیم زاده 940195868 امید اجمالی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات(مطالعه موردی: بیمارستان بهمن زنجان) 96152 1396/10/25    

13821273962039

1397/06/24

  اشکان رحیم زاده 940194433 نوید اجمالی
آسیب شناسی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در شرکت برق غرب کشور 9627 1396/09/27    

13821273962029

1397/06/05

  نبی اله محمدی 940098109 جواد بازرگان
تاثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی بر شیوه های مدیریت بحران 96139 1396/06/29         نبی اله محمدی 930410083 رضا ملکی
تاثیر رهبری تحول گرا برتمایل به تداوم استفاده از سیستمهای اطلاعاتی با تاکید بر نقش رضایت، سودمندی ادراک شده و رهبری تعامل گرا (مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 9605 1396/05/28    

13821273962026

1397/04/19

  هما درودی 940183517 مجید احمدی
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی (مهارتهای نرم) بر روی عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانچیگری اثربخشی آموزش و متدلوژی آموزش در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان 96135 1396/06/05    

13821273962027

1397/04/19
 

  هما درودی 940178148 مریم علی اکبری زنجانی
شناسایی و رتبه بندی شاخص های اساسی در موانع راه اندازی کسب و کار توسط زنان کار آفرین در استان زنجان ( با استفتده از تکنیک ساسله مراتبی فازی ای اچ پی) 96135 1396/06/05    

13821273962028

1397/04/19

  هما درودی 940288622 شیوا واجک
بررسی رابطه بین رهبری عمودی و مشترک در توسعه پروژه های سیستم های اطلاعاتی در سپاه منطقه استان زنجان 9627 1396/09/27    

13821273962033

1397/06/12

  هما درودی 940185095 اسماعیل قلی زاده
تاثیر کار هیجانی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش تعدیل گری حمایت درک شده سرپرست همکار و سازمان(مورد مطالعه : بیمارستان آیت الله موسوی زنجان) 96145 1396/07/26    

13821273962031

1397/06/12
 

  هما درودی 940214337 مریم شهبازی
تاثیر جو سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمانی با نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه 96139 1396/06/29     13821273971003.1397/10/05   علی منصوری 940046555 زینب اشرفی
تاثیر تعارض وظیفه بر رضایت شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیرهای رهبری تحول گرا سختی کار و شور و شوق برای در استانداری زنجان 9505 1396/05/26    

13821273962032

1397/06/12

  هما درودی 930593421 فاطمه یارمحمدلو
بررسی رابطه بین تعهد کارمندان با سیاست های سازمانی در استانداری زنجان 91450 1395/03/30    

13821273962035

1397/06/12
 

  یداله خداوردی 910902736 وحید محمدی
تاثیر فناوری تولید بر اعتماد و رابطه متقابل مالک اصلی و تیم تولید 26145 1396/07/26    

13821273962030

1397/06/07

  فریدون خادم 940241598 ناصر حتم خانی
تاثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی بر شیوه های مدیریت بحران 96139 1396/06/29    

13821273962037

1397/06/18

  هما درودی 930410083 رضا ملکی
سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و رفتار نوآورانه گروه با توجه به نقش میانجی تغییرات سازمانی در شهرک های صنعتی زنجان 139511 1395/11/28    

13821273962040

1397/06/28

  اشکان رحیم زاده 940046403 ابوالفضل اسمی
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد به منظور شناسایی کارمندان کلیدی(مورد مطالعه: استانداری زنجان) 91449 1395/03/29    

13821273962041

1397/06/31

  یداله خداوردی 930517958 عباس منصوری
بررسیعملکرد برون سپاری خدمات بخش عمومی  91286 1393/9/8     13821273971002.1397/9/5   علی بیات  911114171 علی نعمتی
بررسی تاثیر رهبری رابطه ای و همترازی اجتماعی بر اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات در اداره امور مالیاتی استان زنجان 96169 1397/02/30    

13821273971001

1397/08/27

  هما درودی 940003266 حدیث مساوات
تاثیر معلومات خارجی برنواوری محصول با نقش تعدیل کننده استراتژی های منابع انسانی  9627 1396/9/27         محمد دالمنپور  940091810 اسمعیل اسلامی
بررسی میزان تاثیر عوامل محیط کار بر عملکرد خلاق کارکنان(مطالعه موردی پست بانک استان زنجان) 96169 1397/02/30     13821273971004 1397.10.9   اشکان رحیم زاده 930417847 حسین امامی
بررسی میزان تا ثیر توسعه منابع دانش خارجی بر نواوری باز 9605 1396/05/28         امیر نجفی  911073119 سمیه پوکاله 
تا ثیر دانش .زیر ساخت ها.هزینه ها ورضایت مشتریان بر تجارت الکترونیک موفق در بانکهای خصوصی شهر زنجان  96145 1396/07/26    

13821273971009

1397/10/30

  احمد نقیلو  940273864 زینب فتحی 
تاثیر معلومات خارجی بر نوآوری محصول با نقش تعدیل کننده استراتژی های منابع انسانی 9627 1396/09/27    

138212559710012

1397/10/11

  محمد دالمن پور 940091810 اسمعیل اسلامی
تاثیر خود تجانسی تصویر کارکردی و وابستگی عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان زنجان 96156 1396/11/25         ابوالفضل مقدم 9930285714 شاپور باقری
بررسی تاثیر کیفیت تجربی,اعتبار سازمانی بر رضایت تجربی و اهداف رفتاری گردشگران
(مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی شهر زنجان)
96171 1397/04/23    

13821273971006

1397/10/26

  اشکان رحیم زاده 940275805 ابوالفضل نجفی
تاثير پرستيژ خارجي درك شده سازمان بر رفتار انحرافي در محيط كار و قصد ترك سازماني(رويكردي براي  حفظ  استعدادها)با توجه به نقش تعهد عاطفي و رضايت شغلي در ميان كاركنان استانداري زنجان 96152 1396/10/25         همادرودي 930314278 سيدمجيد موسوي
بررسی انعطاف پذیری تولید با عرضه کنندگان استراتژیک و تاثیر احتمال پویایی 96152 1396/10/25    

13821273971007

1397/10/26

  شهنواز 940129746 مهدی اسکندری
بررسي تاثير حمايت مديريتي بر رفتارهاي شهروندي سازماني و تمايل به ترك شغل كاركنان مورد مطالعه:ديوان محاسبات استانهاي شمالغرب كشور 96169 1397/02/30    

13821273971010

1397/10/30

  محمدرضا كردلو 940067362 جليل بيات
بررسی تا ثیر رهبری تحول گرا .مشارکت کارکنان وسلامتی روانشناختی بر اعتماد سلزمانی (مطالعه ای در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان ) 96169 1397/02/30    

13821273972001

1398/02/02

  نبی اله محمدی  940199807 حسین محسنی 
بررسی تا ثیر رهبری تحول گرا .مشارکت کارکنان وسلامتی روانشناختی بر اعتمادسازمانی .مطالعه ای در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان . 96169 1397/02/30    

13821273972001

.1398/02/02

  نبی اله محمدی  940199807 حسین محسنی
بررسی تاثیر سبک رهبری بر خلاقیت کارکنان با اعمال نقش میانجی اعتماد سازمانی(مطالعه ای در بانک سپه استان زنجان) 9145 1395/03/30    

13821273972002

1398/02/08

  نبی اله محمدی 900726052 جعفر افشار مقدم
مطالعه ارتباط بین رهبری تحول گرا وقدرت سازمانی میران شرکت با میانجیگری سرمایه اجتماعی  96169 1397/02/30    

13821273972003

1398/02/24

  ابوالفضل مقدم  920060739 سالار اوصانلو 
تعیین میزان رابطه جهت گیری کارآفرینی،جهت گیری بازار وجهت گیری مدیریت دانش بامزیت رقابتی پایدار(مطالعه موردی شرکتهای لبنی دراستان زنجان) 96170 1397/03/30         نبی الله محمدی 911105760 حسین بیات
بررسی میزان تاثیر قابلیت های زیست محیطی برروی عملکرد زیست محیطی باتوجه به نقش میانجی استراتژی های محیطی(داخلی وخارجی) 96170 1397/03/30    

13821273972004

1398/03/02

  نبی الله محمدی 911063914 رحمان بیگدلی
 تعیین میزان رابطه بین جهت گیری کارآفرینی جهت گیری بازار وجهت گیری مدیریت دانش با مزیت رقابتی پایدار بواسطه تولید پاک (مطالعه موردی شرکت های لبنی در استان زنجان)  96170 1397/03/30    

13821273972005

1398/04/04

  نبی اله محمدی 911105760 حسین بیات
بررسی تاثیر ادراک عاطفی رهبربر عملکرد فرا نقشی و درون نقشی کارکنان لا تاکید بر نقش توانایی رهبری کیفیت رابطه و اعتماد کارکنان شرکت ایران ترانسفو 91428 1394/12/12    

13821273972008

1398/05/14

  دکتر یداله رجایی 930403220 فرشته بالتاچی نژاد
بررسی قابلیتهای رقابت پذیری دربازار براساس ایمنی شغلی در شرکتهای کوچک و متوسط استان زنجان با استفاده ازروش ترکیبیANP-VI 91427 1394/12/11    

13821273972007

1398/05/14

  دکتر یداله رجایی 920608761 مجتبی زمانی
 ارتباط میان رهبری پدرسالارانه باتنهایی در محیط کاروتعارض کار خانواده دراداره برق استان زنجان با نقش میانجی گری مشارکت در کار  97823 1397/08/23    

1347070300000001741

1398/06/16

  همادرودی 940225440 فاطمه بصیر
 بررسی تاثیر نقش اقتضایی بر رابطه بین روش های پایدار و عملکرد سازمانی در میان کارکنان شعب بانک قوامین  96169 1397/02/30    

13821273972009

1398/06/28

  ابوالفضل مقدم 900726035 حمید آقا جانلو
 تاثیر سبکهای رهبری و منعل (معتبر و عدم مداخله گر)بر تمایل به ریسک پذیری با تاکید برنقش میانجیگری تقاضای های روانشناختی شغل و آگاهی از موقعیت مطالعه ای در بانک کشساورزی زنجان  96139 1396/06/29    

13821273981009

1398/07/15

  عباس قنبری 940013484 لیلا اروا
 بررسی نقش اعتماد وابعادکیفی سیستم در استفاده واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه دربین مشتریان بانک ملت شهر زنجان  91311 1393/12/08    

13821255981001

1398/09/12

  نبی اله محمدی 930352784 علیرضا حسن خانی
 بررسی تاثیر انگیزه های درونی وبیرونی بر خلاقیت کارکنان با توجه نقش نظارتی در سازمان (مورد مطالعه کارکنان اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان)  965 1396/05/28    

13821273981002

1398/10/05

  همادرودی 930456861 سمیرا خلجی
 تاثیرویژگیهای جمعیت شناختی ورهبری مشترک در تسهیم دانش وخلاقیت تیمی با توجه به نقش پیچیدگی وظیفه درسازمان های توزیع دارویی ، غذایی وبهداشتی استان زنجان  9505 1395/05/16    

13821255981002

1398/10/29

  همادرودی 911029147 سید مصطفی موسوی
 مطالعه ای تطبیقی در تاثیرگذاری گرایش به مسئولیت اجتماعی در سازمان و کارکنان بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان در اداره های کل امور مالیاتی و راه و شهرسازی استان زنجان  91380 1394/06/20    

13821273962034

1397/06/12

  ابوالفضل مقدم 910887327 اسداله بهشتی پور
 تاثیر اعتماد به شبکه (تجاری)،بر شناخت فرصت با میانجیگری کسب دانش وتعدیل گری گرایش به کارآفرینی درشرکتهای صنایع دستی شهرستان زنجان  965 1396/05/28    

13821255982001

1398/12/14

  همادرودی 940265400 محمدرضا محمدی

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      رضا محمدی 
                      نادر احمدی
                     

محسن هاشمی

                       علیرضا باقری
                     

 مریم عالمی

                     

سهیل یزدانی

                     

ترانه احمدی 

                      رسول امامی مطلق زنجانی
                      سعیدناصری ملکی