.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- تحول(جدول 2)

مدیریت بازرگانی- تحول

تاریخ: 1395/05/16 - 19:11


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تاثیر ابعاد ساختاری سازمان بر کیفیت اثر بخشی تصمیمات مدریت بواسطه اعمال مدیریت دانش( مطالعه مودری :شعب بانک توسعه ی تعون استان گیلان) 91404 1394/09/27  

مشخصات استاد را ثبت نمایید

1395/05/25

 

1395/07/08

نام و نام خانوادگی: فردین مهرابیان

 

13821273951002

1395/08/08

ن دکتر فردین مهر ابیان  920632639  محمد جواد مرعشی  
تاثیر محرکهای راهبردهای نو آوری بر فعالیت نوآوری: مطالعه ای در بانک ملی استان زنجان  91404 1394/09/27    

13821273951022

1395/11/12

ن یداله خداوردی 920608870

موسی کریمی 

اول

بررسی تاثیر تصمیم گیری مشارکتی بر یکپارچه سازی اطلاعات درون سازمانی در راستای بهبود عملکرد خدمات رسانی به مشتریان در شرکت پگاه زنجان 91323 93/12/6    

  13821207931002

1395/06/31

ن ابوالفضل مقدم  911097816 نسرین ولیان 
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و میزان اعتماد کاربران با الگوهای مصرف مختلف(مطالعه موردی شرکت شاتل و پارس آنلاین) 9309 93/9/8    

13821273942030

1395/05/26

ن حاج علی اکبری  911083785 سجاد علی پور 

بررسی تاثیر سبکهای رهبری برتبادل رهبر-عضو و خود پنداری کارکنان (مطالعه موردی :کارکنان ومسئولین دفاتر پست بانک در شهر زنجان)

91402 94/9/25    

13821273942029

1395/05/26

ن یدالله رجائی 920608308

فریبا صادق پور

بررسی تاثیر کانالهای ارتباطی مدیران بر رفتارهای نادرست کارکنان 91309 94/10/23    

62621273942003

1395/06/20

ن ید اله خداوردی 930345093 رمضان ایمانی 
بررسی عوامل شناختی برمقاصد به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان اداره ارشاد زنجان 91287 93/9/10    

13821273942032

1395/06/03

حاجی علی اکبری درودی 900806680 لیلا سپهری
استفاده از سیستم یادگیری الکترونیک و پیامد های آن با بررسی نقش میانجی سازگاری ادراکی (مطالعه موردی در بانک رفاه استان زنجان) 91428 94/12/12    

13821273942050

1395/07/07

  شهراباىي 930507252 محمد ارضی رومی 
بررسی رابطه شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به مشارکت (مدیران و کارکنان اداره آب و فاضلاب آذربایجان غربی ) 91361 1394/04/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821273951020

1395/10/22
 

  خداوردی 920115781 مهدیه مصطفایی
بررسی تاثیر فراموشی سازمانی برعملکرد با تاکید برنقش واسطه ای دستاوردهای نواوری (درپست بانک زنجان) 91372 1394/05/28    

13821273951010

1395/10/01

  ابوالفضل مقدم 920608839 محسن فرزین
بررسی تاثیر تناسب کارمند- سرپرست و کارمند- سازمان ادراک شده بر تعهد سازمانی موثر با تاکید بر نقش واسطه ای ارش جمع گرایی 91368 1394/07/23    

13821273951016

1395/10/09

  یداله خداوردی  920111264 مهدی احمدزاده
ارتباط میان شایستگی فن آوری اطلاعات فرایند مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی سازمان باز و توانمند سازی در کارکنان ادارات تابعه وزارت راه شهرسازی استان زنجان  91304 93/10/10    

13821273942034

395/06/14

  هما درودی 910850791 عزیز اله سلیمانی
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر بهبود عملکرد سازمان با رویکرد اخلاق گرایی مدیران و کارکنان در سازمان ها  91403 94/9/26    

13821273942035

1395/06/20
 

  خداوردی 920608902 بابک حاج سلیمانی
بررسی تاثیر استقلال کاری و کاربرد مهارتها بر منبع کنترل با تاکید بر نقش واسطه ای رضایت شغلی:مطالعه ای در شرکت سیمان زنجان 91393 1394/08/20    

13821273951003

1395/08/19

  خداوردی 910906471 مسعود حاتمی
تاثیر نظام آموزش منابع انسانی بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمانی در بانک کشاورزی استان زنجان 91404 94/9/27    

13821273942044

1395/06/29
 

  شهنوازی 920648541 علی عمانی
بررسی تاثیر رابطه تفاوت های موقعیتی و نمایشی در انگیزش رفتار شهروندی سازمانی:مطالعه ای در شرکتهای آب استان زنجان 91403 1394/09/26    

13821273951004

95/09/07

  يداله خداوردی 911033410 سودابه نشتارحیمی
بررسی تاثیر رهبری تحول  گرابر رفتار شهر وندی سازمانی با اثر تعدیلگری درون گرایی برون گرایی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان  91430 94/12/14    

13821273942043

1395/06/29

  ابوالفضل شهر آبادی 930375432 اکرم ارجمند فر
تاثیر رفتارهای غیر اخلاقی زنجیره تامین در استمرار ارتباطات با سنجش تاثیر متغیر های تعدیل کننده در دارو خانه های شهر زنجان 9411/3 94/11/27  

شماره مستخدم:

6130177-8

:کد ملی

:4280936961

شماره پست:759

دانشگاه زنجان

13821273942049

1395/07/07

ىروىي شهرأباىي 930495059 فاطمه سهرابی
ارزیابی شایستگی حرفه ای منابع انسانی :مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو زنجان 91380 94/6/20         رجایی 920608252 مهری جرجیسی
بررسی تاثیر خوشه صنعت بر عملکرد نو آوری با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش (مطالعه ای در شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان) 91393 1394/08/30    

13821273951008

1395/09/28

  نجفی 920094590 وحید اروا
بررسی تاثیر جو بازار، جو اشتراکی، تناسب و تعهد سیستم منابع انسانی بر پرورش کارکنان فعال (مطالعه ای در شرکت نفت شهرستان زنجان) 91430 1394/12/14    

13821273951019

1395/10/19
 

  ابوالفضل شهرآبادي 930483423 جواد صادقی 
بررسی عوامل موثر بر سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) بر اساس مدل پذیرش  فناوری (TAM) و مدل موفقیت (IS) 91429 1394/12/13    

13821273951031

1395/11/28

  خداوردی  930495304

فتح اله حمیدی 

هشتم

مطالعه تاثیر روابط خانوادگی، تجاری، اجتماعی و دولتی بر موفقیت کار آفرینان با نقش واسط متغیر های منابع و اطلاعات: مطالعه موردی کار آفرینان شهر زنجان  91438 1395/02/21    

13821273952004

1395/12/14

  خداوردی  930368182

حمید رحمتی 

پنجم

بررسی تاثیر نقش توانمندسازی و خلاقیت بر رهبری خدمتگذار و رفتار نو آورانه کارمندان (مطالعه ای در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان درسال 94) 9401 1394/07/23   الويت دوم براي آذر

13821273951007

1395/09/28

ناصريان نبی اله محمدی 910871586 سیدرضا قصابی
بررسي تاثير ويژگي قراردادهاي همكاري و كيفيت روابط درون سازماني بر كشف و بهره برداري دانش :مطالعه اي در بانك مهراقتصاد 91318 1394/07/23    

13821273951006

1395/09/20
 

  دكتر خداوردي 920608718 عليرضاچكاني آذر
بررسي تاثير روابط درون شخصي بين ويژگيهاي شغلي و فردي و كارهاي روزانه با پيامدهاي سازگاري شغلي كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان كردستان 91428 1394/12/12  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/09/01

96/01/30

  ن دكتر خداوردي 930408109 فهيمه فرخ خاني
تاثير سبك ارتباطي مديران اجرايي بر كيفيت ارتباطات و نتايج رابطه اي كارمند سازمان در شركت پايانه هاي نفتي ايران 91388 1394/07/23    

13821273872001

1395/08/26

ن دكتر درودي 920560729 مريم پورنگ
تاثير عوامل سازماني بر استفاده از كسب و كار الكترونيكي (مورد مطالعه :سازمان تامين اجتماعي شهر تهران) 91410 1394/10/24    

13821273951011

1395/10/02

  دكتر خداوردي

911086217

 

علي رضايي
 تاثير توانمند سازي رهبري بر مشاركت در ايمني با تاكيد بر نقش تعهد مديريت به ايمني و حمايت سازماني ادراك شده :مطالعه اي در شركت آب منطقه اي زنجان 91388 1394/07/23    

13821273951014

1395/10/06

ن دكتر رجائي 920608241 نسرين يميني
سنجش كارايي نسبي و رتبه بندي شعب بانك قوامين در استان زنجان با روش تحليل پوششي داده ها 91438 1395/02/21    

13821273951005

1395/09/14
 

علي منصوري همادرودي 930412298 محمدباقراميني
بررسي تاثير پاداشهاي مالي و غير مالي بر عملكرد شغلي با تاكيد بر نقش واسطه اي انگيزش ذاتي و بيروني :مطالعه اي در بانك سپه استان زنجان 91361 1394/04/15    

13821273951015

1395/10/06

  يداله رجايي 920128855 زهرا رستمخاني
بررسي تاثير بكارگيري استراتزيك منابع انساني بر ظرفيت مديريت دانش و نوآوري سازماني (مطالعه موردي :كميته امداد امام خميني (ره)استان زنجان 91429 1394/12/13    

13821273951009

1395/09/30
 

  علي شهنواز 930369092 سيدمجتبي موسوي ابدالي
مديريت فرايند كسب و كار به عنوان ابزاري موثر براي مديريت زنجيره ارزش سرمايه گذاري 91440 1395/02/23    

13821273952001

1395/12/09

  يداله خداوردي 920608874 محمدرضا شكيبايي
عوامل موثر در گسترش پذیرش موبایل بانک با استفاده از مدل های ttf (تناسب تکنوژی وظیفه) utaut (نظریه یکپارچه از پذیرش و استفاده از فناوری) و itm (مدل اعتماد اولیه) در بانک کشاورزی استان زنجان 91382 1394/06/22    

13821273951013

1395/10/04
 

  هما درودی  920608196 لیلا اسدی 
بررسي نقش عدالت سازماني با ميانجي هوش هيجاني بر تعهد سازماني (مطالعه اي در بانك كشاورزي استان زنجان ) 91430 1394/12/14    

13821273951012

1395/10/02
 

  نبي اله محمدي 930349397 سميه اكبري امامي
بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر خستگی عاطفی و رفتار غیر عملکرد با اعمال نقش میانجی هوش عاطفی و نگرش کارکنان (مطالعه ای در اداره راه و شهر سازی استان زنجان) 91449 1395/03/29 تغير استاد راهنما به جواد ناصريان  

13821273951025

1395/11/23

نبی اله

محمدی

بدون مشاور

جوادناصريان 930377142 علی پیری 
بررسی ارتباط رهبری تحول گرا و هسته ی خود ارزیابی عملکرد شغلی با اعمال نقش واسطه ای پاسخگویی عاطفی (مطالعه ای در اداره راه و شهر سازی استان زنجان) 91449 1395/03/29

تغير استاد راهنما به جواد ناصريان

بدون مشاور

 

13821273951026

1395/11/24

نبی اله محمدی

 

جوادناصريان  930438726 مهدی پیری 
بررسی تاثیر احساس خرسندی رهبران بر رهبری تحول گرا با اعمال نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه ای در اداره راه و شهر سازی استان زنجان) 91450 1395/03/30

تغير استاد راهنما به جواد ناصريان

بدون مشاور

 

13821273951028

1395/11/24

نبی اله محمدی جواد ناصريان 930377526 الناز اوجاقلو 
تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتارهاي خدمات گرا و كيفيت عملكرد خدمات كاركنان با تاكيد بر نقش واسطه اي جو سازماني :مطالعه اي در شركت مخابرات زنجان 91393 1394/08/20    

13821273951030

1395/11/25
  يداله رجايي 920608245 آرزو رضايي
تاثير توانمند سازي رهبري بر خلاقيت كاركنان با تاكيد بر نقش واسطه اي خودكارآمدي و اعتماد :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو 91393 1394/08/20    

13821273951029

1395/11/25

  يداله رجايي 920608239 سميه فرهادي
تاثيرمكمل دانش بر عملكرد زنجيره تامين از طريق تبادل دانش در شركت شير  پگاه زنجان 1394112 1394/11/26    

13821273951017

1395/10/11


 

  جواد ناصريان 930345613 محمد فرجونديان
بررسي تاثير نيات مديريتي بر عملكرد پايدار سازمان با ميانجي گري محدوديتهاي قانوني (مطالعه اي در گروه صنعتي ايران ترانسفو) 91436 1395/01/22    

13821273951018

1395/10/13
 

  نورالدين ميرزايي 930415004 ناصر محبي نژاد وطن
بررسي عوامل موثر بر غلبه مقاومت در برابر تغيير در بين كاركنان شركت مهاب قدس (استان زنجان ) 91429 1394/12/13  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

    نبی اله محمدی 930311866 زهره متيني
بررسي رابطه بين ساختار و عملكرد سازماني با اعمال نقش واسطه اي قلبليت هاي يادگيري سازماني (مطالعه موردي :بانك ملي شعب استان زنجان ) 91409 1394/10/23  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

  علي شهنواز نبی اله محمدی 920608726 مرتضي آدينه
بررسي اثر تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در شركت كالسيمين استان زنجان در شرايط بيكاري بالا 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    يداله خداوردي 930534011 عباس آقاجانلو
بررسي اثرات تجربي شبيه سازي كسب و كار بر احراز نقش هاي شغلي و اطمينان كاري (مطالعه موردي از دانش آموختگان آموزشكده فني و حرفه اي  الغدير زنجان ) 91402 1394/09/25  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    يداله خداوردي 920608817 محمدرضا رياحي
         

13821273951021

1395/10/25

      صادق گنج خانلو
بررسي رابطه بين حمايت سازماني ادراك شده ،گرايش به ماندن ،مسير شغلي و عزت نفس :مطالعه موردي بانك توسعه تعاون 91354 1394/03/24    

13821273951024

1395/11/20

  يداله خداوردی 911041437 داود حسنلو
تاثیر رهبری خدمتگذار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی 91448 1395/04/30    

13821273951023

1395/11/12

  يداله خداوردی  920015808 نقی محمدی 
بررسی تاثیر تنوع در تجربیات یادگیری بر عملکرد بازار با تاکید بر نقش واسطه ای تنوع ارتباطات سازمانی: مطالعه ای در شرکتهای روی استان زنجان  91450 1395/3/30         ید اله خداوردی  930328306 علی رابطی 
بررسي تا ثير مديريت منابع انساني بر عملكرد اجتماعي سازماني (بررسي تاثير واسطه اي نوآوري و ركود سازماني ) 91417 1394/11/26  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    ید اله خداوردی 930511772 محمود مقدمي
بررسي تاثير هوش عاطفي مديران و فرهنگ سازماني جديد بر عملكرد كاركنان بانكهاي خصوصي شهرستان زنجان 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    ید اله خداوردی 930442058 حسين علاماتي
         

13821273951027

1395/11/24

      مجید تقی بیگلو
بررسي نقش برنامه ريزي استراتژيك بر تظام مديريت تعالي در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان 91418 1394/11/27  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    ید اله خداوردی 930355208 مسعود شاهمرادي
تاثير رهبري تحول گرا بر موفقيت پروژه ها ،با نقش ميانجي تيم سازي 91436 1395/01/01         نبي اله محمدي 920133974 اكرم سهرابي
ارتباط بين جو سازماني با رفتار نوآورانه و عملكرد شغلي كاركنان اداره راه و شهرسازي شهر زنجان 9508 1395/08/24    

13821273952003

1395/12/11

  حجت محمدي مغاني 920608202 مريم محمدي مغاني
تاثير رفتار فرصت جويانه عرضه كننده بر پيامدهاي رابطه با در نظر گرفتن ساختارهاي نگرشي و اسنادهاي رفتاري در شركت ايران ترانسفو و شركت هاي تابعه آن 1 91438 1395/02/21    

13821273952005

1395/12/15

  هما درودي 930473534 سيده مژگان حسيني
بررسي تاثير تاكتيك هاي جامعه پذيري سازماني بر رضايت و اشتياق شغلي كارمندان جديد الاستخدام در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان: خود ارزيابي هاي مركزي به عنوان متغير تعديل كننده 91427 1394/12/11  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    يداله خداوردي 920083211 مسعود احمدي
بررسي رابطه بين سبك رهبري و عملكرد كاركنان با توجه به نقش فرهنگ سازماني و انگيزه كاركنان در ميان كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت زنجان 91436 1395/1/22    

13821273952007

1395/01/23
 

  هما درودي 940169130

عليرضا ابراهيم خاني

1

تاثير استرس و ويژگي هاي شخصيتي روي رفتارهاي ايمني خودگزارشي با توجه به نقش تعديل كنندگي هوش هيجاني مطالعه اي در معدن سرب و روي انگوران 9501 1395/1/22    

13821273952008

1395/01/23
 

  هما درودي 930279334

مصطفي حسن زاده

2

بررسي تاثير رفتارهاي توانمندسازي مديران بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي زنجان 91301 1393/10/08  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    خداوردي 910631332 عليرضا احمدي
بررسی نقش تعدیلی هوش هیجانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان مخابرات استان  زنجان  91250 1393/05/14  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    خداوردی  910603344 سید محمد مهدی 
ارتباط ميان تنظيم احساسات با عملكرد شغلي كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعارض درون فردي و احساس استرس و تعديل گري جمع گرايي 91338 1394/07/23    

13821273952009

1396/01/31
 

ن درودي 920030388 عزت اله همتي
بررسي تاثير قابل اعتماد بودن بر ريسكهاي اجتماعي و روانشناختي با تاكيد بر نقش واسطه اي اعتماد در تصميم گيري و اعتماد در ارزشها: مطالعه اي در استانداري زنجان 91438 1395/02/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

  ن خداوردي 930405193 خديجه هاشمي
بررسي رابطه بين آموزش و توسعه و حمايت از همكار با تعهد و عملكرد شغلي كاركنان (مطالعه اي در استانداري زنجان ) 91450 1395/03/30         نبي اله محمدي 930594604 سيروس رستمي

 

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      رضا محمدی 
                      نادر احمدی
                     

محسن هاشمی

                       علیرضا باقری
                     

 مریم عالمی

                     

سهیل یزدانی

                     

ترانه احمدی 

                      رسول امامی مطلق زنجانی
                      سعیدناصری ملکی