.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی -داخلی(جدول 2)

مدیریت بازرگانی -داخلی

تاریخ: 1395/05/16 - 11:55


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تاثیر شباهت ادراک شده در مشتریان بر رضایت از خرید با تاکید بر نقش واسطه ای هیجان و تصورات مشتریان : مطالعه ای در فروشگاه رفاه زنجان  91380 94/6/20  

 

13821256942044

1395/06/29

   ابوالفضل شهر آبادی 920608204 فاطمه احمدی 
بررسی تاثیر هویت شرکتی نرم و سخت بر پایداری عملکرد شرکتی با تاکید بر نقش واسطه ای راهبرهای نوآوری (مطالعه ای در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان زنجان)  91428 1394/12/12  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/25

13821256951030

1395/11/16

  خداوردی  930483225 بابک اباذرنژاد
بررسی تاثیر رفتار شهروندی کارکنان بر یکپارچه سازی اطلاعات کسب و کار و منابع سازمانی در برنامه ریزی سازمان( مطالعه مورد : استانداری شهر زنجان) 91286 93/9/8    

13821256942033

1395/06/03

  ابوالفضل مقدم  910865900 میلاد حاتمی فر 
بررسی تاثیرات مستقیم وغیرمستقیم تعهد کارکنان ویکپارچگی زنجیره تامین برعملکرد سازمانی 9405 94/5/29

 

 

13821256942043

1395/06/29
 

  شهر آبادی  911102628 علی صالحی
طراحی الگویی برای تبیین عوامل موثر بر عملکرد در شرکتهای معدنی با استفاده از روش ترکیبی  DEMATEL-AND- VIKOR  مطالعه موردی در شرکت خاص سازان روی استان زنجان  9211 92/11/23

 

 

62621256942001

1395/06/31
 

   مصطفی جعفری 900725969 محمد مهدی مهاجری 
تاثیر منابع با نفوذ اجتماعی بر روی رفتار ناپسند مصرف کننده با توجه به میانجیگری نگرش فرد نسبت به سرقت (مطالعه موردی: ادبی و هنر) 91382 94/6/22    

13821256942036

1395/06/14

حاج علی اکبری  هما درودی  920608254 نسترن محمدی
توسعه روش های سبز و عملکرد زنجیره تامین یبز با استفاده روش DEMATEL مطالعه موردی شرکتهای روی استان زنجان  91429 1392/12/13

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/14

بدون مشاور

13821256951005

1395/08/19

دکتر مقدم  فریدون خادم  930475542 ربابه بهرامی 
تاثیر مهارتهای مذاکره ای تیم فروش و سیستم انگیزشی هدفمند بر عملکرد ارتباطی (مطالع موردی:دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تبریز) 9401 94/1/27    

13821256942038

1395/06/21

درودی حاج علی اکبری 920575507  الناز قاسملو
         

13821256942039

1395/06/21

      جواد بهاری علمداری
بررسی تاثیر هوش عاطفی کارکنان بر بازخورد مشتریان از خدمات بانکی:نقش میانجی عملکرد عاطفی(مورد مطالعه:شعب بانک آینده در شهر قزوین) 91429 94/12/13    

13821256942041

1395/06/24

  امیر نجفی 930471760 فاطمه باقری
بررسی ارتباط بکار گیری تکنو لوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان توانمندی مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی در صنایع تولیدی تبریز 91416 1394/11/25    

13821256951011

1395/09/23
 

  رحیم زاده 920575512 فرناز نور بخش
         

62621207942009

1395/06/23

      عباس ورقایی
بررسی عملکرد  شرکت در توانایی اتحاد با نقش واسطه گری فرهنگ حمایتی:شرکت فولاد سیادین ابهر 91411 94/10/25         رجایی 930421400 علی اصغر عباسی
بررسی فشارهای محیطی در تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با استفاده از مدل های رقابتی (مطالعه ای در شرکت پارس حیات ابهر 91411 94/10/25    

13821256951004

1395/0819

  رجایی 930393263 غلامرضا کرمی
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با تاکید بر نقش سبک کار آفرینی ،ساختار شبکه داخلی و رفتارشبکه های خارجی (مطالعه ای در شرکتهای روی شهرک صنعتی زنجان 91404 94/9/27   ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/06/31

13821256942053

1395/07/04
 

  رحیم زاده 920121683 سید مهدی حسینی
تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجیگری قابلیتهای مدیریت در زنجیره تامین :مطالعه ای در صنعت مواد غذایی استان زنجان 91393 94/8/20    

13821256942051

1395/06/31

  حسین محمدی 920608830 احمد حقیقت پور
         

13821256942048

1395/06/31

      صفا سنداني
         

13821256942050

1395/06/31

      فاطمه موسوی نجات
کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی 91380 94/6/20         رجایی 920608270 لاله فرهمند یگانه
بررسی تاثیر ارتباطات و توصیه های بین نسلی بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش کیفیت ادراک شده،ارتباط موثر با برند ،اعتماد و وفاداری به برند:مطالعه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 91380 94/6/20         رجایی 920608250 نسرین فرهمند یگانه
بررسی تاثیر رهبری باز (سبک های رهبری)بر نو آوری سازمانی و کار آفرینی شرکتی با اعمال متغیر های میانجی مدیریت دانش (مطالعه ای در شرکت برق منطقه ای زنجان) 91416 94/12/25    

13821256951001

1395/07/14

  رضا پیرایش 930520509 فریبا یار محمدی بیگدلی
         

1382125642052

1395/06/31

      الناز باریکانی
بررسی تاثیر منابعitبر عملکرد محصول جدید با تاکید بر نقش واسطه ای قابلیتهای شرکت:مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو سهامی عام 91430 94/12/14         خداوردی 930316870 محسن مهری
         

13821256942058

1395/07/14

      هادی صابونی
بررسی تاثیر ظرفیت ها و پتانسیل های پولی و اقتصادی بانک رفاه استان گیلان بر افزایش سهم بازار 91418 1394/11/27    

13821207942005

1395/07/15
 

    920127404 یوسف حیدری
بررسي تاثر رشد اقتصادي و تجارت بر آلودگي محيط زيست درايران  1394113 1394/11/27   اولويت دوم 

13821256951006

1395/08/19

ن دكتر رحيم زاده 930282419 محمدرضا ابراهيمي 
         

13821256942045

1395/06/31

  دكتر درودي 930391913 محمد اوجاق فقيهي
تاثير ويژگي هاي خدمات مالياتي آنلاين درك شده بر كاربرد سيستم مالياتي آنلاين باتوجه به نقش ميانجي سهولت استفاده درك شده در ميان موديان مالياتي شهر زنجان 139431 1394/03/24    

13821256951003

1395/08/19

دكتر حاج علي اكبري دكتر درودي 911035840 ليلا اورنگ
بررسي تاثير مزيت رقابتي و تعهد زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي و اقتصادي مطالعه موردي :شركت سرب و روي زنجان 91427 1394/12/11    

13821256951027

1395/10/27

ن نبي اله محمدي 930279652 رسول محمدي
         

13821256951007

1395/08/24

  دکتر رجایی   زهره ثبوتی
بررسي تاثير شايستگي اعتماد به شركا بر رقابت پذيري شركت با تاكيد بر  نقش واسطه ای كسب دانش از شركا و نشت دانش به شركا (مطالعه اي درگروهي از شركتهاي روي استان زنجان )  91417 1394/11/26    

13821256951010

1395/09/21

  دكتر رجائي 930319710 نگار اميرمقدمي
بررسي تاثير سرمايه انساني و گرايش به كارآفريني برعملكرد مالي با تاكيد بر نقش واسطه اي نوآوري در ارائه خدمات (مطالعه اي در شركت مخابرات شهر زنجان) 1394111 1394/11/28    

13821256951008

1395/09/03

  دكتر رجائي 930525678 سميرا حسنلو
بررسي نقش رهبري تبادلي بر رفتار خدماتي مشتري و رفتار شهروندي در شركتهاي هواپيمايي (شركتهاي هواپيمايي شهر تبريز) 91431 1394/12/15         دكتر خداوردي 930407081 مريم بلالي ديزج يكان
تاثير انگيزه عدم تطابق نفوذ اجتماعي و اعتماد بر قصد مشتريان در پذيرش خدمات بانكداري اينترنتي (مورد مطالعه در بانك رفاه استان زنجان ) 91419 1394/11/28    

13821256951009

1395/09/14

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 930355896 اصغر الماسي
تاثير آزادي سازي تجاري برعملكرداقتصادي در كشور ايران 139391 1393/09/08  

 

13821256951014

1395/09/28

  اشكان رحيم زاده 911052614 پيمان چلنگري

عوامل موثر بر رفتار تكرار خريد آنلاين بر اساس نقش تعديل گري عادت در تئوري تاييد انتظارات :(مورد مطالعه وبسايت خريد گروهي نت برگ)

139421 1394/02/19    

13821256951017

1395/10/05
 

  اشكان رحيم زاده 911050928 سيامك زهيري
تبيين مدل هاروارد در جايگاه نظام مديريت منابع انساني و رابطه آن با عملكردسازماني(در شركت كالسيمين"سهامي عام ") 91270      

13821256951012

1395/09/24
 

  ابوالفضل مقدم 911097404 عبداله رسوليان
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه 91408 1394/10/22    

13821256951013

1395/09/28

  اشكان رحيم زاده 930321776 طيبه كوثريان
تاثیر مولفه های تجربه مشتری از خدمات ارایه شده در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی بر وفا داری مشتریان با میانجی گری رضایت مشتریان جایگاه ها 91427 1394/12/11    

13821256951024

1395/10/16
 

هما درودي حاجی علی اکبری 930462953 شهلا ملکیان 
ارتباط منابع درون سازمانی با عملکرد کسب و کار با توجه به نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین (مطالعه ای در شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی ) 91402 1394/9/25    

13821256951015

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی 920569308 احسان حاتمی نصاری 
بررسی تاثیر استراتژی های  تکنولوژی محور بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش قابلیت های استراتژیک در شرکت های دانش بنیان   91436 1395/1/1    

13821256951016

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی  911094095 پریسا عبدی 
تبيين رابطه عوامل سازماني (بازاريابي ،نوآوري و تكنولوژي )در توسعه محصول جديد(مطالعه اي در شركت مينو "سهامي علم" 91436 1395/01/22    

13821256951018

1395/10/06

 

يداله خداوردي ابوالفضل مقدم 930318033 اقدس عباسي
بررسي نتايج حاصل از آموزش كار آفريني بر توسعه بخش خصوصي در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي :مطالعه اي در بخش كشاورزي استان زنجان 91418 1394/11/27    

  13821256951019

1395/10/07

  يداله رجايي 930276468 آزاده وند شاد
تاثیر ابعاد تجربه کسب شده کارکنان با میانجیگری تعهد عاطفی بر ایجاد دیدگاه بلند مدت و علاقمندی و ارتباط احساسی نسبت به برند بیمارستان (مطالعه موردی بیمارستانهای شهر زنجان).  9410 1394/10/23    

13821256951029

1395/10/28
 

درودی حاج علی اکبری  920608291 ناهید جعفری 
بررسی ارتباط بین ابعاد نوآوری زیست محیطی و عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی (مورد مطالعه : شرکت های فعال در شهرک های صنعتی رشت و انزلی) 91438 1395/2/21    

13821256951026

1395/10/25

حسین محمدی  نقی لو 930319343 رضا نوروزی امیر هنده
         

13821256942047

1395/06/31

حاج علي اكبري درودي 930470704 اكرم بابايي
بررسي تاثير توسعه مالي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 91427 1394/12/11    

13821256951020

1395/10/08
 

  اشكان رحيم زاده 920608858 اميد احمدي
ارزيابي عملكرد بازارهاي نوظهور صادرات صنايع پتروشيمي براي تصميم گيري با رويكرد تحليل پوششي دا ده ها 91408 1394/10/22    

13821256951031

1395/11/18

  فریدون خادم 930366465 سيامك دهقاني
                   
بررسي تاثير گرايش كارآفريني و نوآوري  روي نام تجاري B2B  و رشد كسب و كار در بازارهاي نوظهور 1394103 1394/10/24    

13821256951028

1395/10/28
 

  اميرنجفي 930298359 الهام احمدي داغستاني
بررسي كارايي شهرك هاي صنعتي استان زنجان  با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها 139382 1393/08/08    

13821256951021

1395/10/13
 

علي منصوري هما درودي 900763162 محسن طبرسي
بررسي تاثير گرايش به نوآوري در يكپارچگي زنجيره تامين بر پتانسيل رقابت تركيبي و عملكرد شركت (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان) 91440 1395/02/23    

13821256951022

1395/10/13

  ارشد فرهمنديان 930323253 اميرحسين شريفي
تاثير مديريت دانش بر اساس مدل SECI بر عملكرد كسب و كار با توجه به نقش ميانجي دانش زيست محيطي 91372 1394/05/28    

13821256951025

1395/10/26
 

ارشد فرهمنديان هما درودي 920608249 فرناز بكتاش
بررسي رابطه بين مولفه هاي توسعه گردشگردي با تاكيد بر نقش ارزش برند ،بازاريابي و انگيزش مشتريان با استفاده از روش DEMATEL:مطالعه اي در استان زنجان 91440 1395/02/23    

13821256951032

1395/11/20

  فريدون خادم 920590239 مرتضي صالحي
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل 91449 1395/03/29         يداله خداوردي 930521021 محمدعلي مهديلو
شايستگي ها و مهارت هاي مورد نياز در مديريت زنجيره تامين شركت هاي فرعي و وابسته به گروه ايران ترانسفو و ميزان تاثير آن ها در مشتري مداري 91431 1394/12/15    

13821256951033

1395/11/30

  امير نجفي 920024456 محمد لشكري
تاثير تنوع تكنولوژي بر رشد با متغيرميانجي تسلط بر تكنولوژي (مطالعه موردي شركتهاي فعال در شهرك صنعتي شماره يك زنجان ) 91447 1395/04/29         حسين محمدي 930415818 حسن كريمي
مدیریت برای نو آوری: کنترل مدیریتی و نتایج رفتاری کارکنان ( مطالعه موردی نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان) 91419 1394/11/28         رجائی  930356760 علیرضا محمدی 
اثر انتقال مزیت شرکت های مادر تخصصی بر آوری شرکتهای تابعه با تاکید بر نقش واسطه ای تنوع بین المللی  91416 1394/11/25         نبی اله محمدی  930308103 هوشنگ شجاعی 
بررسي عوامل موثر بر نوآوري سبز و تاثير آن بر مزيت رقابتي و عملكرد شركت :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 1324 1395/06/15       حسين محمدي فريدون خادم 930494852 الهام نوبخت
بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر نوآوري سازماني با تاكيد بر نقش وابستگي كاركنان به سازمان مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام" 91448 1395/04/30         يداله خداوردي 930464943 ايرج حيدري
بررسي تاثير همكاري بين رقبا بر عملكرد نوآوري با تاكيد بر نقش تسهيم دانش داخلي و حفظ دانش رسمي (مطالعه اي در شركتهاي روي استان زنجان ) 1394124 1394/12/14         دكتر رجايي 930418535 سهيلا رمضاني
اثر سرمايه گذاري در شيوه هاي توليد بر بهره وري فرايند و عملكرد سازماني 91431 1394/12/15         يداله خداوردي 930325701 مهدي اجاقلو
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت هاي (csr( بر خريد در صنعت مواد غذايي در ميان مصرف كنندگان ايراني 91410 1394/10/24         دكتر رجايي 930410892 منيره عزيزي

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      خدیجه داودی
                      محسن نظری
                     

مهدی گیوه ء

                      فاطمه صفر پور سندانی
                      مرضیه نوروزی
                      سعید ناصری ملکی 
                      فاطمه بخشی