.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی -داخلی(جدول 2)

مدیریت بازرگانی -داخلی

تاریخ: 1395/05/16 - 02:53


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان شیبررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


 

                   
                   
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی عملکرد  شرکت در توانایی اتحاد با نقش واسطه گری فرهنگ حمایتی:شرکت فولاد سیادین ابهر 91411 94/10/25         رجایی 930421400 علی اصغر عباسی
بررسي نقش رهبري تبادلي بر رفتار خدماتي مشتري و رفتار شهروندي در شركتهاي هواپيمايي (شركتهاي هواپيمايي شهر تبريز) 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256952015

1396/02/12

  دكتر يداله خداوردي 930407081 مريم بلالي ديزج يكان
تبيين مدل هاروارد در جايگاه نظام مديريت منابع انساني و رابطه آن با عملكردسازماني(در شركت كالسيمين"سهامي عام ") 91270      

13821256951012

1395/09/24
 

  ابوالفضل مقدم 911097404 عبداله رسوليان
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه 91408 1394/10/22    

13821256951013

1395/09/28

  اشكان رحيم زاده 930321776 طيبه كوثريان
ارتباط منابع درون سازمانی با عملکرد کسب و کار با توجه به نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین (مطالعه ای در شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی ) 91402 1394/9/25    

13821256951015

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی 920569308 احسان حاتمی نصاری 
بررسی تاثیر استراتژی های  تکنولوژی محور بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش قابلیت های استراتژیک در شرکت های دانش بنیان   91436 1395/1/1    

13821256951016

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی  911094095 پریسا عبدی 
تبيين رابطه عوامل سازماني (بازاريابي ،نوآوري و تكنولوژي )در توسعه محصول جديد(مطالعه اي در شركت مينو "سهامي علم" 91436 1395/01/22    

13821256951018

1395/10/06

 

يداله خداوردي ابوالفضل مقدم 930318033 اقدس عباسي
بررسي نتايج حاصل از آموزش كار آفريني بر توسعه بخش خصوصي در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي :مطالعه اي در بخش كشاورزي استان زنجان 91418 1394/11/27    

  13821256951019

1395/10/07

  يداله رجايي 930276468 آزاده وند شاد
بررسي تاثير توسعه مالي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 91427 1394/12/11    

13821256951020

1395/10/08
 

  اشكان رحيم زاده 920608858 اميد احمدي
ارزيابي عملكرد بازارهاي نوظهور صادرات صنايع پتروشيمي براي تصميم گيري با رويكرد تحليل پوششي دا ده ها 91408 1394/10/22    

13821256951031

1395/11/18

  فریدون خادم 930366465 سيامك دهقاني
تاثير مديريت دانش بر اساس مدل SECI بر عملكرد كسب و كار با توجه به نقش ميانجي دانش زيست محيطي 91372 1394/05/28    

13821256951025

1395/10/26
 

ارشد فرهمنديان هما درودي 920608249 فرناز بكتاش
بررسي رابطه بين مولفه هاي توسعه گردشگردي با تاكيد بر نقش ارزش برند ،بازاريابي و انگيزش مشتريان با استفاده از روش DEMATEL:مطالعه اي در استان زنجان 91440 1395/02/23    

13821256951032

1395/11/20

  فريدون خادم 920590239 مرتضي صالحي
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل 91449 1395/03/29  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256952034

1396/06/22

  يداله خداوردي 930521021 محمدعلي مهديلو
شايستگي ها و مهارت هاي مورد نياز در مديريت زنجيره تامين شركت هاي فرعي و وابسته به گروه ايران ترانسفو و ميزان تاثير آن ها در مشتري مداري 91431 1394/12/15    

13821256951033

1395/11/30

  امير نجفي 920024456 محمد لشكري
تاثير تنوع تكنولوژي بر رشد با متغيرميانجي تسلط بر تكنولوژي (مطالعه موردي شركتهاي فعال در شهرك صنعتي شماره يك زنجان ) 91447 1395/04/29

استاد راهنما از حسين محمدي به لطفي زاده تغيير يافت

96/01/29

 

13821256952010

1396/01/29
 

حسين محمدي لطفي زاده 930415818 حسن كريمي
اثر انتقال مزیت شرکت های مادر تخصصی بر آوری شرکتهای تابعه با تاکید بر نقش واسطه ای تنوع بین المللی  91416 1394/11/25     13821256952016   نبی اله محمدی  930308103 هوشنگ شجاعی 
بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر نوآوري سازماني با تاكيد بر نقش وابستگي كاركنان به سازمان مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام" 91448 1395/04/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256961004

1396/07/17

  يداله خداوردي 930464943 ايرج حيدري
بررسي تاثير همكاري بين رقبا بر عملكرد نوآوري با تاكيد بر نقش تسهيم دانش داخلي و حفظ دانش رسمي (مطالعه اي در شركتهاي روي استان زنجان ) 1394124 1394/12/14    

13821256952003

1396/01/16

  دكتر رجايي 930418535 سهيلا رمضاني
اثر سرمايه گذاري در شيوه هاي توليد بر بهره وري فرايند و عملكرد سازماني 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256952024

1396/04/01

  يداله خداوردي 930325701 مهدي اجاقلو
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت هاي (csr( بر خريد در صنعت مواد غذايي در ميان مصرف كنندگان ايراني 91410 1394/10/24    

13821256952003

1396/01/16

  دكتر رجايي 930410892 منيره عزيزي
بررسي نقش رهبري مبادله رهبر-عضوو گرايش به بازاريابي داخلي در انگيزه رفتار خدمات به مشتري و رفتار شهروندي سازماني در بانك سپه استان زنجان 91449 1395/03/01    

13821256952004

1396/01/16
فيروزه حاج علي اكبري همادرودي 930509012

امير رهبري

1

بررسي نقش واسطه ها در تاثير گذاري رهبري گرايش به برند در مديران ارشد بر تعهد كاركنان به برند در بانك صادرات استان زنجان 91436 1395/01/22    

13821256952005

1396/01/16
حاج علي اكبري هما درودي 920608798

سعيد غفاري مقدم

2

مقایسه سطح کارآفرینی در دانشگاه دولتی و غیر دولتی با تاکید بر توسعه سلول کارآفرینی در شهر زنجان  91417 1394/11/26    

13821256952014

1396/02/04

ن جوادناصريان 9302834820 فائزه غیاثی  
بررسي تاثير خصوصيات ايده،خصوصيات حمايتي ايده و خصوصيات ارائه ايده در سازمان بر احتمال اجراي ايده با تاكيد بر نقش واسطه اي نوع جامعه: مطالعه اي در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان زنجان 91450 1395/03/30    

13821256952007

1396/01/23

ن يداله رجائي 930377721 فرحناز پاك نژاد
رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با توجه به نقش شهرت سازماني، رضايت مشتري و مزيت رقابتي (مطالعه اي در شركت صنايع سيمان گيلان سبز"سهامي خاص") 91417 1394/11/26    

13821256952008

1396/01/23

نبي اله محمدي يداله رجائي 920113864 اكرم نجفي اصلي
بررسي ميزان تاثير تجربيات بازيابي تعطيلات بر روي رضايت از زندگي پس از سفر با در نظر گرفتن نقش واسطه اي رضايت از گردشگري (مطالعه موردي شهرداري زنجان) 1324 1395/06/15    

13821256952020

1396/02/26

ن يداله رجائي 930277462 الهام احمدي
بررسي رابطه بين مشتري محوري- قابليت نوآوري و عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط زنجان)

91374

1394/05/30

   

13821256952009

1396/01/26

ن يداله رجائي 920608243 نسترن اوصانلو
تاثير استفاده از مديريت دانش بر بهبود فعاليت ها و ارتباطات بازاريابي در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 زنجان 91430 1394/12/14    

13821256952019

1396/02/23

حاجي علي اكبري يدالله رجائي 930334699 مهديس مقدم
بررسي تاثير ميزان وابستگي شركت هاي تجاري و مالكيت دولتي بر سطح نگهداشت وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91430 1394/12/14    

13821256952026

1396/04/17

  يدالله رجائي 930459794 رضا اترك

تعيين اولويت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات شركت ايران ترانسفو و اولويت بندي استراتژي ها با استفاده از مدل تلفيقي

ANP-SWOT

9505 1395/05/26    

13821256952013

1396/01/31
 

درودي منصوري 93476648 سميه باقري
بررسي تاثير به كارگيري مديران خارج از سازمان بر نوآوري خدمات و عملكرد سازماني(مطالعه موردي بانك دي) 91440 1395/02/23    

13821256952012

1396/01/31
 

ن فرهمنديان 930510375 بهمن اسمعيلي
تاثير شناسايي جامعه برند بر وفاداري به برند با تاكيد بر نقش نشانگرهاي جامعه برند،روشهاي خلق ارزش و خصوصيات ارتباط مشتري :مطالعه اي در شركت ارتباطات سيار ايران 1324 1395/06/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/02/16

13821256952017

1396/02/21

  خادم 911098586 رضا نعلچيگر
ارزیابی هدف حداکثر کردن سود شرکت و ارزش سهام با مدیریت فرآیندهای کسب و کار 1351 1395/9/15    

13821256952029

1396/05/08

  مهدی محمدی 940262406 علی تصادفی رستمی
اثر انتقال مزيت شركت هاي مادر تخصصي بر نوآوري شركتهاي تابعه با تاكيد بر نقش واسطه اي تنوع بين المللي 91416 1394/11/25   ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد

13821256952016

1396/02/17

نبي اله محمدي كردلو 930308103 هوشنگ شجاعي
ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز باتوجه به اتصال دو برنامه در حال ظهور 91417 1394/11/26    

13821256952018

1396/02/21

هما درودی دکتر دالمنپور 920608258 سمیرا بیات
نقش نوآوري و كيفيت ادراك شده خدمات در ايجاد ارزش ادراك شده توسط مشتري :مطالعه بر روي كارمندان شركتهاي خدمات مخابراتي استان زنجان 41868 1393/07/06    

13821270952028

1396/04/26

  احمد نقيلو 911026765 فريد نعلچيگر
تاثير فرهنگ حمايت از نوآوري بر عملكرد توسعه محصول جديد با تاكيد بر نقش واسطه اي مديريت دانش دو وجهي :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفوسهامي عام 91447 1395/04/29    

13821256952038

1396/07/01

  يداله خداوردي 920608890 محمدرضا عزيزيان
تاثير بازاريابي محتوارسانه هاي اجتماعي (SMCM) برارزش برند (مطالعه اي در شركت مينو "سهامي عام )

1362

1395/10/14    

13821256952021

1396/03/22

  محمد دالمن پور 940051329 رحيم نورمحمدي
بررسي تاثير عوامل شبكه اي روي اثرات بنگاه هاي كوچك و متوسط )SME) 91431 1394/12/15    

13821256952023

1396/03/27

  اميرنجفي 930377125 اكرم طرازوجي
ارتباط مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي با عملكرد مالي :نقش نوآوري 1340 1395/08/16    

13821256952022

1396/03/27

  اشكان رحيم زاده 920608881 سعيد كرمي زنجاني
تاثير منابع انساني تحقيق توسعه ،مهندسي پيشرفت و انباشت تكنولوژي بر تجاري سازي م.آوري با تاكيد بر نقش عملكرد نوآوري :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو(سهامي عام ) 91428 1394/12/12   بدون مشاور

13821256952028

1396/04/31

نبي اله محمدي ابوالفضل مقدم 930527645 محمدحسن نصيرا
بررسي تاثير ارزش ادراك شده خدمات بر نوآوري با تاكيد بر نقش عملكرد خدمات و خصوصيات سياسي اجتماعي خدمات :مطالعه اي در شركت مخابرات استان زنجان 1362 1395/10/14    

13821256952025

1396/04/03

هما درودي فريدون خادم 940123656 سعيد محمدي
بررسي تاثير سيستم هاي صنعتي با قابليت تعديل و اصلاح مجدد بر عملكرد محيطي سازمان با در نظر گرفتن نقش مديريت ارشد و فرهنگ سازماني

1362

1395/10/14   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821256952027

1396/04/25

  اشكان رحيم زاده 940244397 محمود عنايتي
تاثير رضايت عاطفي مشتريان در ارتقاء سطح محصولات و نيات رفتاري مشتريان جي تي آي پارسيان زنجان 1362 1395/10/14    

13821256952030

1396/05/29

  اشكان رحيم زاده 940200743 سيد سعيد شريفي
بررسي عوامل موثر بر هزينه هاي ساخت و ساز و نتايج حاصل از آن در شركت سرمايه گذاري مسكن (سهامي عام )در استان زنجان 91381 1395/04/20    

13821256952031

1396/05/30

  يداله رجايي 930487287 ليلا محسني زنجاني نژاد
تاثير فرايند مديريت دانش و بازار محوري (جهت گيري بازار )بر عملكرد شركت با توجه به نقش عملكرد نوآوري و شدت رقابت (مورد مطالعه بنگاه هاي كوچك در شهرك صنعتي استان قزوين ) 1324 1395/06/15    

13821256952032

1396/05/31

فيروزه حاج علي

اكبري

هما درودي 911077548 عليرضا دوست محمدي
بررسي تاثير قابليتهاي نوآوري بر عملكرد كسب و كار با تاكيد بر نقش واسطه اي استانداردهاي سيستم مديريت نوآوري :مطالعه اي در شركتهاي لبني استان زنجان 1340 1395/08/16    

13821256961008

1396/08/30

  يداله رجايي 940102583 رفعت سهرابي
بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد كاركنان با تاكيد بر نقش شايستگي مديران (مطالعه اي در بيمه سلامت شهرستان زنجان 1351 1395/09/15    

13821256952035

1396/06/27

  نبي اله محمدي 940169713 حسين آقامحمدي
بررسي تاثير طراحي سبز بر عملكرد اقتصادي با تاكيد بر نقش نوآوري در مديريت كيفيت و عملكرد محيط زيستي(مطالعه اي در شركت مينو سهامي عام) 91436 1395/01/22    

13821256961010

1396/09/29

  حسين محمدي 930307059 ليلا ندرلو
بررسي عوامل موثر بر قصد پذيرش بانكداري اينترنتي :ديدگاه تئوري شناختي اجتماعي 1351 1395/09/15    

13821256961002

1396/07/06

  اشكان رحيم زاده 940112673 مهدي درخشان
تاثير مستقيم مديريت كيفيت بر مزيت رقابتي در شركت هاي صنعتي روي زنجان 1351 1395/09/15    

13821256952033

1396/06/06

حسين محمدي محمد دالمن پور 940183859 يويف اوجاقي
بررسی عوامل موثر در استفاده متداوم برنامه های اجتماعی تلفن همراه با تاکید بر رضایت ، عادت و دیدگاههای ارزش مشتری 14425 1395/12/15    

13821256961012

1396/10/02

  یداله رجائی 940210800 پوران حیدری
مطالعه نقش هوش عاطفی - هیجانی و اعتماد بر رابطه بین ادراک سیاست های سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه : شعب بانک سرمایه در شهر ) 9144 1395/02/23    

13821256961013

1396/10/06

  امیر نجفی 930471856 محسن رحمانی
بررسي عوامل موثر بر مديريت دانش مشتري و قابليت بازاريابي و تاثير آن بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي بانك ها و موسسات اعتباري غير دولتي استان زنجان ) 9509 1395/09/15    

13821256952036

1396/06/29

  احمد نقي لو 940305610 عليرضا اسگندري وطن نژاد
بررسی تاثیر نوآوری بر شدت صادرات محصولات جدید(مطالعه موردی شرکت ایرانسفو زنجان) 1362 1395/10/14    

13821256952037

1396/06/30

  یداله رجایی 930495773 غزاله توفیقی
تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش جهت گیری بازار، راهبردهای بازاریابی و قدرت سازمانی: مطالعه ای در شرکت پگاه زنجان 1362 1395/10/14    

13821256961007

1396/08/25

  یداله رجایی 930495890 فاطمه امانلو
تاثير شخصيت مركز خريدو مدگرايي بر ارزش خريد و قصد حمايت از مركز با تاكيد بر ارزش خريد در شهر زنجان 1340 1395/08/16    

13821256961006

1396/08/21

  حسين محمدي 930518178 عليرضا انگوراني
تاثير دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه تجاري شهرستان ايجرود 91440 1395/02/23    

13821256961003

1396/07/17

حسين محمدي جواد ناصريان 920608847 علي محمدي
تاثير ارزش علامت تجاري شركت كنندگان در نمايشگاه بر تصميم گيري بازديدكنندگان براي خريد با تكيه بر نقش واسطه اي شدت رقابت در نمايشگاه ها (مطالعه موردي نمايشگاه كاسپين زنجان ) 1351 1395/09/15    

13821256961023

1397/01/19

  يداله رجايي 940005372 زينب منصوري
نقش نوآوري بر روي عملكرد مالي شركت ها با تاكيد بر نقش واسطه اي مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي 1362 1395/10/14    

13821256961020

1396/11/01

  يداله رجايي 940123662 محمدميناخاني
بررسي تاثير نوآوري تكنولوژي ونوآوري بازار بر عملكرد تجاري ،مطالعه موردي :شهرك صنعتي شماره 1 زنجان 1362 1395/10/14    

13821256961011

1396/10/02

  دكتر رجايي 940098353 فرخ قلندري
تاثير پيچيدگي كار بر خلاقيت فردي با توجه به نقش تعامل دانش (مطالعه موردي :شركت ايران ترانسفو)

1324

 

1395/06/15   ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد

13821256961005

1396/08/04

حسين محمدي هما درودي 930431243 هادي اوجاقلو
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صنعتی شدن در ایران 91429 1394/12/12    

13821256961015

1396/10/12

احمد نقیلو اشکان رحیم زاده 930402464 نسترن پورهمتی
بررسی میزان تاثیر نگرش مدیریت زنجیره تامین سبز بانک صنعت و معدن استان زنجان بر عملکرد شرکت های دارویی تحت حمایت بانک صنعت و معدن 14425 1395/12/15    

13821256961017

1396/10/28

  امیر نجفی 930591299 مریم عطایی
بررسي عوامل تاثير گذار بر روي تداركات حرفه اي در صنعت نفت ايران 14432 1396/03/15    

13821256961024

1397/01/20

  يداله رجايي 940168668 فهيمه سلطانيان
تاثير استراتژي هاي زيست محيطي بر عملكرد بازاريابي سبز با توجه به نقش ميانجي تعهد منابع 91374 1394/05/30    

13821256961014

1396/10/09

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 920112894 سيده ليلا حسيني اصيل
بررسي تاثير سرمايه گذاري بر فناوري اطلاعات بر توسعه بازار بانكهاي تجاري(مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين ) 491234 1393/03/28    

13821256961016

1396/10/21

حسين محمدي عباس قنبري 900759832 مريم آزادي
تاثیر جهت گیری استراتژیک نسبت به جامعه بر عملکرد کسب وکار شرکت های کوچک 1362 1395/10/14    

13821256961019

1396/10/30

  اشکان رحیم زاده 940239222 مصطفی ملکی
استفاده از رسانه اجتماعی در فروش B2b و تاثیر آن بر هوش رقابتی و فروش تطبیقی با نقش جهت گیری یادگیری 96143 1396/07/16    

13821256961018

1396/10/28

  فریدون خادم 911106394 مرتضی جعفری
بررسی عملکرد ساختار دانش و سبک یادگیری کارمنان فروش بر عملکرد فروش شرکت های زیرمجموعه ایران ترانسفو 14430 1396/02/15    

13821256961021

1396/11/04

  احمد نقیلو 940256240 مرتضی منصوری
بررسی تاثیر گرایش به بازار ، گرایش به کارآفرینی و سرمایه انسانی بر مزیت نسبی و اثرآن روی عملکرد شرکت : مطالعه در شرکت پگاه زنجان 1362 1395/10/14    

13821256962002

1397/01/18

  احمد نقیلو 940127019 معصومه احمدی
تاثیر برند پایدار و واکنشی پوشاک ، بر وفاداری مشتریان 1324 1395/06/15    

13821256962012

1397/04/23

 

  نبی اله محمدی 920608714 داود اشرفی
بررسی تاثیر عملیات کشف تکنولوژیهای مفید بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای همکاری تکنولوژیکی افقی و عمودی در صنایع تکنولوژی بالا ( مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو سهامی عام) 91436

 

1395/1/22

   

13821256962007

1397/02/29

  احمد نقیلو 920608891 مسعود جبار
مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان تعیین کننده وفاداری مصرف کننده : بررسی استانداردهای اخلاقی ، رضایت و اعتماد در بیمه سلامت 14434 1396/05/15    

13821256962003

1397/01/23

  حسین محمدی 930497290 علم اله اسماعیلی منفرد
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی چابکی با رویکرد ANP در زنجیره تامین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمال غرب) 9509 1395/09/15    

138211256961022

1396/11/15

  ارشد فرهمندیان 930529263 عیسی سلطان محمدی
بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي (كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ) 91410 1394/10/24    

13821256962001

1396/12/22

  اشكان رحيم زاده 930280308 وحيد بهرامي
اثر واسطه سيستم حسابداري مديريت در رابطه بين رقابت و عملكرد مديريتي 14434 1396/05/15    

13821256962009

13967/03/07

  نقيلو 940069261 سيده شبنم حسيني
بررسی تاثیر منابع فردی بر درگیری ذهنی در کارآفرینی با تاکید بر نقش قوانین دولتی شرایط ادراکی و شرایط هنجاری: مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو استان زنجان 1351 1395/09/15    

13821256962005

1397/02/09

  یداله رجایی 930350533 شیدا احمدی
بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر تعهد شبکه ای با تاکید بر نقش اعتماد سازمانی: مورد مطالعه در شرکت ایران ترانسفو "سهامی عام" 1351 1395/09/15    

13821256962014

1397/04/25

  یداله خداوردی 930459964 عبدالرضا شیرویه
بررسی بهبود عملکرد نوآورانه علمی در همکاری دانشگاه و صنعت - مطالعه موردی اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 14425 1395/12/15    

13821256962011

1397/03/27

نبی اله محمدی یداله رجایی 940099927 مهدیس عنایتی
نوآوری، بین المللی سازی و انتظارات پیشرفت شغلی در میان کارفرمایان در بخش خدمات(مطاعه موردی: هتل داران شهر زنجان) 14428 1396/01/17    

13821256962006

1397//02/09

  یداله رجایی 940180834 سهیلا پرویزی
ايجاد مزيت رقابتي با پيوند يادگيري سازماني ،سرمايه فكري و رفتار نوآورانه (مطالعه اي در شركت سيمان كردستان )

96143

1396/07/16    

13821256962004

1397/01/29

  محمد دالمن پور 940100555 محمداحسان پارسامهر
تاثیر رهبری اخلاقی به واسطه انگیزه کنترل شده و هویت اخلاقی کارکنان در اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان بانک ملت استان زنجان 93107 1396/12/23   بدون مشاور كد گرفته شدهنگام دفاع دكتر حاج علي اكبري داور نوشته شوند

13821256962008

1397/02/30

فیروزه حاج علی اکبری هما درودی 940229120 رقیه تاراسی
بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و اثر آن بر نو آوری و عملکرد شرکت در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان 14430 1396/02/15    

13821256942059

1397/03/7

  ید اله رجائی 940246865 بیتا فرشچی
ظرفیت جذب و برون سپاری فعالیت های تحقیق و توسعه (مورد مطالعه: شرکت ایران ترانسفو زنجان) 14430 1396/02/15    

13821256962020

1397/06/10
 

  احمد نقیلو 940159872 جعفر مصطفی زاده
تحليل چالش ها و موانع رشد بازار گردشگري در شهرهاي كوچك با رويكرد آينده نگاري (مورد مطالعه :شهر سلطانيه ) 9610 1396/10/15    

13821256962010

1397/03/21

  احمد نقيلو 920608711 احد داداشي
بررسی متغیرهای اثرگذار بر خلق وفاداری نگرشی در مشتریان با تاکید بر نقش میانجی تعهد مشتریان(مورد مطالعه: اپراتور همراه اول شهر زنجان) 91372 1394/05/28    

13821256962018

97/06/03

  یداله رجائی 911075142 سعید اسداله نیا
تجزیه و تحلیل علل علاقه مندی خانوارهای زنجان به کالاهای تولیدی غیر ایرانی 1362 1395/10/14    

13821256962022

1397/06/12
 

  حسین محمدی 940167775 اسماعیل رمضانی
بررسی بین بکار گیری نظام پیشنهادات بر نوانمندسازی کارکنان شرکت گاز استان زنجان 96010 1396/10/15    

13821256962013

1397/04/25

  اشکان رحیم زاده 950275473 مریم رستمخانی
بررسی میزان اجرای شاخص های نظام پیشنهادات و تاثیر آن بر بهره وری سازمانی در شرکت گاز استان زنجان 96010 1396/10/15    

13821256962019

1397/06/04
 

  اشکان رحیم زاده 950276302 مهدی حسنلوئی
بررسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی یادگیری سازمانی با تعذیل گری فرهنگ سازمانی بر عملکرد تجاری شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شماره یک زنجان 1351 1395/09/15    

13821256962016

1397/05/26

  فیروزه حاج علی اکبری 940047626 طیبه نیک مرد نیری
بررسی عوامل موثر بر تمایل به تغییر و تاثیر آن بر نوآوری در خدمات: مطالعه ای در دفاتر پیشخوان دولت در شهر زنجان 1362 1395/10/14    

13821256962029

1397/06/29

  احمد نقیلو 940202267 سکینه الماسی
تاثیر عوامل مرتبط با قیمت فروشگاه های تخفیف دار جانبو با تعدیل گری احساس و ارزش درک شده و آگاهی از قیمت بر قصد خرید مشتریان 91409 1394/10/23    

13821256962017

1397/06/01

  فیروزه حاج علی اکبری 920074652 فرهود رضایی راد
بررسی رابطه بین استراتژی سازمان با عملکرد کلی سازمان با توجه به نقش میانجی خط مشی مدیریت منابع انسانی در شعب مختلف بیمه پاسارگاد در تهران 96012 1396/12/15    

13821256962024

1397/06/24
 

  اشکان رحیم زاده 890966157 هادی منصوری کاسوایی
بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای زنجان) 96095 1396/09/15    

13821256962015

1397/05/09

  محمد دالمن پور 950036464 بهروز عباسی
بررسی عوامل اثر گذار بر پذیرش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شبکههای اجتماعی و نوع پاسخ کاربر 14430 1396/02/15    

13821256962021

1397/06/10

  یداله رجائی 940248468 زهرا فرح روز
تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و اهداف گردش مالی در شرکت توزیع برق زنجان 14434 1395/05/15    

13821256971002

1397/09/28

  یداله رجائی 940287134 سیده مرضیه موسوی
بررسی میزان تاثیر مشارکت مشتریان بر روی خلق مشترک ارزش برند با میانجیگری انگیزه و منابع مشتری در بین مشتریان شرکت مخابرات استان زنجان 96010 1396/10/15    

13821256962023

1397/06/24

  اشکان رحیم زاده 950139631 حمیدرضا افشاری
بررسی میزان تاثیر شبکه سازی اجتماعی بر ایجاد ارزش برای سازمان از طریق میانجیگری مدیریت دانش( مطالعه موردی: شرکت گاز زنجان) 14425 1395/12/15    

13821256962027

1397/06/26

  هما درودی 920097599 سمیه رستملو فرد زنجانی
بررسی تاثیر توانایی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتی بر قصد خرید با تاکید بر نقش آگاهی مشتریان: مطالعه ای در بانک ملی شهر زنجان 1351 1395/09/15    

13821256962026

1397/06/24

  اشکان رحیم زاده 940286577 سیدامیر میرطاهری
بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر حمایت سازمانی تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی رفتار سازمانی گروهی بر عملکرد سازمان 96010 1396/10/15    

13821256962025

1397/06/24

  عباس قنبری 930456547 فرناز شریفی
تاثیر شخصیت ساکنین، همبستگی احساسی و تعهد جامعه به حمایت از توسعه گردشگری داخلی(مطالعه ای در صنعت گردشگری استان زنجان) 96010 1396/10/15    

13821256962028

1397/06/26

احمد نقیلو جواد ناصریان 950047255 مهدی حسین خانی
بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی با تاثیر بر نقش واسطه ای عملکرد نوآورانه : مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان 97215 1397/02/15    

13821256971003

1397/10/12

  نبی اله محمدی 930515339 مسعود عروجی
تاثیر سیستم مدیریت چرخه محصول بر عملکرد توسعه محصول جدید 96012 1396/12/15     1321256971001.1397/8/30   اشکان رحیم زاده 950282531 محمد علوی
تاثیر برندهای به روز بر انتظارات عملکردی مشتریان با تاکید بر ارتباطات دهان به دهان(مطالعه ای در شرکت مینو"سهامی عام") 96012 1396/12/15    

138221256972005

1398/02/15

  حسین محمدی 950069678 سوسن یوسفی
تا ثیر ابعاد ارزش ویزهوعناصرنام تجاری برنگرش مشتریان نسبت به اتخاب .نیت خرید وقصدخریدمجدد.مطالعه موردی .شرکت ایران ترانسفوزنجان  97215 97/2/15    

13821207971003

1397/08/27

حسین محمدی  عباس قنبری  950509413 امین اموزگار
   بررسی عملکردرستوران های شهر زنجان باتاکیدبرماهیت ومبانی خدمات پایدارومحیط سازمانی . 96012 1396/12/15    

13821256972003

1398/02/15

  حسین محمدی  950013538 زهرا شیری 
تاثیر عوامل صادراتی بر عملکرد صادرات(مطالعه موردی شرکت های صادراتی استان فارس) 96143 1396/07/16    

13821256971005

1397/10/20

  احمد نقیلو 900835506 علی اصغر مصطفوی
تخمین وتجزیه تحلیل بهره وری به روش مالم کوئیست در شرکت بیمه پاسارگائ استان زنجان . 97215 1397/2/15    

13821207971005

1397/09/07

  هما درودی  950300520 الهام بیگدلی
تاثیر بهبود خدمات بر بشارت برند مطالعه موردی رستوران های پنج منطقه اول شهر تهران 96012 1396/12/15    

13821207971006

1397/10/20

  محمد دالمنپور 950275976 علیرضا نصراله پور
بررسی تاثیر فروش همپا به همکار در سیستم عامل های  آنلاین در کار آفرینی مجازی (مطاالعه موردی :آژانس های مسافرتی شهر زنجان) 96012 1396/12/15    

13821207971007

1397/10/23

  یداله رجایی 950023470 آرزو سلیمانی
بررسي تاثير توانمندسازي شبكه ها،قابليت ها و فرصت هاي موفقيت بين المللي در مورد بازگشت سرمايه گذاري هاي كارآفريني(فروش اينترنتي محصولات واحدهاي توليدي شهر زنجان). 96012 1396/12/15         محمد دالمن پور 950194722 وحيد سودي
بررسی تا ثیر توتنمند سازی شبکه ها.قابلیت ها وفرصت های موفق بین الملی در مورد بازگشت سرمایه گذاری های کار افرینی . فروش اینترنتی محصولات واحد های تولیدی شهرزنجان . 96012 1396/12/15     13821207972002.1397/11/16   محمد دالمن پور  950194722 وحید سودی 
بررسی تا ثیرفراگیری اجتماعی ذهنید بر بازاریابی اجتماعی دربین علاقه مندان به بازی های رایانه ای درشهر زنجان  96012 1396/12/15     13821207972006.1397/12/16   محمد دالمن پور  950047844 رسول دزیجیان 
بررسی اثرفعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برکیفیت برند وپاسخ مشتری در فروشگاه های زنجیره ای جانبو استان زنجان  96012 1396/12/15     13821256972001.1398/02/02   محمد دالمن پور  950257153 حمید علیزاده 
شناسایی عوامل موثر قبر گرایش به مصرف محصولات داخلی با تاکید بر عوامل مدیریتی - اجتماعی .مطالعه ای در منصرف کنندگان لوتزم خانگی شهر زنجان  97116 1397/10/25     13821256972002.1398/02/08   ابوالفضل مقدم  960252884 جعفر ببیگدلی
بررسی رابطه شخصیت .خودکارآمدی ودرک پیش بینی های کار آفرینان بالقوه باشکل گیری مقاصد کارافریتی  96171 1397/04/23    

13821256972007

1398/02/18

  اشکان رحیم زاده  911044006 منیر حبیبی 
تاثیر گستاخی مشتری بر رضایت شغلی وقصد ترک با توجه به نقش میانجی خستگی هیجان در شرکت آب وفاظلاب استان زنجان  4565 1397/12/13    

13821256972004

1398/02/15

  هما درودی  960111941 زهرا عباس رشید 
بررسی رابطه بین عوامل تعیین کننده (سازمانی -اجتماعی )وقصد صرفه جویی انرژی در کارکنان علوم پزشکی زنجان  4558 1397/11/23    

13821204972001

1398/02/15

  هما درودی  960087306 عذرا حسینی 
تاثیر انتظارعملکردی، نگرانی های امنیتی،نفوذ اجتماعی وانتظارت هایی برفصد استفاده از طریق موبایل با توجه به نقش ارزش ادارک شده ونوآوری 97114 1397/10/25    

13821256972006

1398/02/17

  اشکان رحیم زاده 960088297 سعید آقاوردی

تاثیر رهبری استراتژیک فرهنگ وهمبستگی استراتژیک سیستم  های اطلاعاتی برساماندهی سیستم های اطلاعات سازمانی 

97114 1397/10/25    

138212569772008

1397/10/25

  اشکان رحیم زاده  960103596 مجتبی حدیدیان مقدم 
بررسی وارزیابی اهمیت عوامل موثر بر زضایت مشتریان جایگاه های عرضه فراورده های نفتی در شهر زنجان با استفاده از تکنیک ahpفازی  96095 1396/09/15    

13821256972009

1398/02/19

  یداله رجائی 942106717 محمد هادی کردلو 
تاثیر هوش فرهنگی برصدای بازخورد کارکنان از طریق به کار گیری رهبری تحول گرا وفرهنگ یاد گیری 558 1397/11/23    

13821256972010

1398/02/25

  اشکان رحیم زاده 960058760 وحید مهروان
ارزیابی نقش صادرات محصولات دررشد اقتصادی مناطق (نمومنه موردی : شهرستان طارم) 97114 1397/10/25    

13821256972012

1398/04/03

  احمد نقیلو 960279739 یداله جمشیدی
 بهبود خلاقانه تبادلات نیروهای خدماتی با استفاده از مدیریت تعارض در صنعت خدمات رسانی به میهمانان گردشگری با رویکرد به مشارکت کارکنان مورد مطالعه کارکنان مورد مطالعه صنعت هتل داری در استان زنجان  493 1398/03/26    

13821256972013

1398/04/04

  محمددالمنپور 960122364 مریم حیدری
 تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد سازمانی از طریق تعدیلگری نقش تکنولوژی اطلاعات (شرکت گاز زنجان)  565 1397/12/12    

13821256972014

1398/04/04

  اشکان رحیم زاده 960044783 مجید محمدی
استقلال مدیران وکنترل استراتژیک وسیاست های سازمانی بر اثر بخشی برنامه ریزی استراتژیک ( مطالعه موردی: شرکت پایانه های نفتی ایران) 3106 1395/06/25    

1382125569720

1398*/05/16

  همادرودی 911069722 ژیلا رجبی
تاثیر کیفیت خدمات، رضایت کاران ووابستگی کاربران برقصد استفاده از تجارت موبایل 97114 1397/10/25    

13821256972016

1398/05/16

  اشکان رحیم زاده 960062864 مجید عزیزی
بررسی رابطه قابلیت فرآیند اطلاعات وکسب مزیت رقابتی با میانجی گری اثر بخشی تصمیم گیری( مطالعه ای در شرکت فولاد اکسین) 565 1397/12/13    

13821256972017

1398/06/07

  ابوالفضل مقدم 930402163 اعظم مولایی
بررسی تاثیر منابع انسانی و بازار یابی سازمان محور بر روی بازار یابی شرکت محور و عملکرد شرکت ها 97114 1397/10/25    

13821256972018

1398/06/07

حسین محمدی دکتر یداله رجایی 960125436 حسن ندرلو
تاثیر کار احساسی ارائه دهندگان خدمات بر نتایج بلند مدت مشتری با تعدیلگری عوامل ارتباطی 97114 1397/10/25    

138212556972019

1398/06/10

عباس قنبری فرشته لطفی زاده 960059921 مهرزاد نوروزی
بررسی تاثیر نقش کیفیت خدمات وارزش درک شده بررضایت ونیات رفتاری گردشگران مورد مطالعه گردشگری استان زنجان 97215 1397/10/15    

13821256972021

1398/06/31

  حسین محمدی 960111094 مهدی پناهی
بررسی اثرات فن آوردی های هوشمند در پویایی و تجربه مشتری 97114 1397/10/25    

13821256972022

1398/06/23

  دکتر عباس قنبری 940306714 نوشین نیک چهره
بررسی نقش رهبری زیست محیطی وانگیزه کارکنان دررفتارهای زیست محیطی کارکنان با توجه به نقش تعهد مدیریت ارشد در بانک سپه استان زنجان 493 1398/03/27    

13821256981001

1398/07/01

  همادرودی 960065416 سمیه خدایی
بررسی تاثیر کنترل بازاریابی بر عملکردشرکته ها باتاکید برفابلیت یادگیری 446 1398/02/01    

13821207981001

1398/10/10

  عباس قنبری 930458374 صمد باقری
 ارتباط میان تبلغات شخصی سازی (دررسانه های اجتماعی)باوفاداری برند وکیفیت درک شده ،باتوجه به نقش میانجی وابستگی - برند وتعامل - برند (مصرف کنندگان گوشی های همراه (برند)  563 1398/02/01    

13821256981002

1398/10/30

  همادرودی 960133484 سمانه خلیلی
 بررسی تاثیر تعامل مشتری-برند برارزش ویژه برند مبتنی برمصرف کننده دررسانه های اجتماعی مطالعه ای درطرفداران صفحات رسانه اجتماعی از برند (ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه)  563 1398/02/01    

13821250982001

1398/12/14

  همادرودی 960065565 محمدصادق مهدی زاده

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      خدیجه داودی
                      محسن نظری
                     

مهدی گیوه ء

                      فاطمه صفر پور سندانی
                      مرضیه نوروزی
                      سعید ناصری ملکی 
                      فاطمه بخشی