.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی -داخلی(جدول 2)

مدیریت بازرگانی -داخلی

تاریخ: 1395/05/16 - 17:48


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی عملکرد  شرکت در توانایی اتحاد با نقش واسطه گری فرهنگ حمایتی:شرکت فولاد سیادین ابهر 91411 94/10/25         رجایی 930421400 علی اصغر عباسی
بررسی فشارهای محیطی در تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با استفاده از مدل های رقابتی (مطالعه ای در شرکت پارس حیات ابهر 91411 94/10/25    

13821256951004

1395/0819

  رجایی 930393263 غلامرضا کرمی
بررسی تاثیر منابعitبر عملکرد محصول جدید با تاکید بر نقش واسطه ای قابلیتهای شرکت:مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو سهامی عام 91430 94/12/14    

13821256952011

1396/01/30
 

  خداوردی 930316870 محسن مهری
بررسي تاثير مزيت رقابتي و تعهد زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي و اقتصادي مطالعه موردي :شركت سرب و روي زنجان 91427 1394/12/11    

13821256951027

1395/10/27

ن نبي اله محمدي 930279652 رسول محمدي
بررسي تاثير شايستگي اعتماد به شركا بر رقابت پذيري شركت با تاكيد بر  نقش واسطه ای كسب دانش از شركا و نشت دانش به شركا (مطالعه اي درگروهي از شركتهاي روي استان زنجان )  91417 1394/11/26    

13821256951010

1395/09/21

  دكتر رجائي 930319710 نگار اميرمقدمي
بررسي نقش رهبري تبادلي بر رفتار خدماتي مشتري و رفتار شهروندي در شركتهاي هواپيمايي (شركتهاي هواپيمايي شهر تبريز) 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256952015

1396/02/12

  دكتر يداله خداوردي 930407081 مريم بلالي ديزج يكان
تبيين مدل هاروارد در جايگاه نظام مديريت منابع انساني و رابطه آن با عملكردسازماني(در شركت كالسيمين"سهامي عام ") 91270      

13821256951012

1395/09/24
 

  ابوالفضل مقدم 911097404 عبداله رسوليان
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه 91408 1394/10/22    

13821256951013

1395/09/28

  اشكان رحيم زاده 930321776 طيبه كوثريان
ارتباط منابع درون سازمانی با عملکرد کسب و کار با توجه به نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین (مطالعه ای در شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی ) 91402 1394/9/25    

13821256951015

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی 920569308 احسان حاتمی نصاری 
بررسی تاثیر استراتژی های  تکنولوژی محور بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش قابلیت های استراتژیک در شرکت های دانش بنیان   91436 1395/1/1    

13821256951016

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی  911094095 پریسا عبدی 
تبيين رابطه عوامل سازماني (بازاريابي ،نوآوري و تكنولوژي )در توسعه محصول جديد(مطالعه اي در شركت مينو "سهامي علم" 91436 1395/01/22    

13821256951018

1395/10/06

 

يداله خداوردي ابوالفضل مقدم 930318033 اقدس عباسي
بررسي نتايج حاصل از آموزش كار آفريني بر توسعه بخش خصوصي در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي :مطالعه اي در بخش كشاورزي استان زنجان 91418 1394/11/27    

  13821256951019

1395/10/07

  يداله رجايي 930276468 آزاده وند شاد
تاثیر ابعاد تجربه کسب شده کارکنان با میانجیگری تعهد عاطفی بر ایجاد دیدگاه بلند مدت و علاقمندی و ارتباط احساسی نسبت به برند بیمارستان (مطالعه موردی بیمارستانهای شهر زنجان).  9410 1394/10/23    

13821256951029

1395/10/28
 

درودی حاج علی اکبری  920608291 ناهید جعفری 
بررسی ارتباط بین ابعاد نوآوری زیست محیطی و عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی (مورد مطالعه : شرکت های فعال در شهرک های صنعتی رشت و انزلی) 91438 1395/2/21    

13821256951026

1395/10/25

حسین محمدی  نقی لو 930319343 رضا نوروزی امیر هنده
بررسي تاثير توسعه مالي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 91427 1394/12/11    

13821256951020

1395/10/08
 

  اشكان رحيم زاده 920608858 اميد احمدي
ارزيابي عملكرد بازارهاي نوظهور صادرات صنايع پتروشيمي براي تصميم گيري با رويكرد تحليل پوششي دا ده ها 91408 1394/10/22    

13821256951031

1395/11/18

  فریدون خادم 930366465 سيامك دهقاني
بررسي تاثير گرايش كارآفريني و نوآوري  روي نام تجاري B2B  و رشد كسب و كار در بازارهاي نوظهور 1394103 1394/10/24    

13821256951028

1395/10/28
 

  اميرنجفي 930298359 الهام احمدي داغستاني
بررسي كارايي شهرك هاي صنعتي استان زنجان  با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها 139382 1393/08/08    

13821256951021

1395/10/13
 

علي منصوري هما درودي 900763162 محسن طبرسي
بررسي تاثير گرايش به نوآوري در يكپارچگي زنجيره تامين بر پتانسيل رقابت تركيبي و عملكرد شركت (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان) 91440 1395/02/23    

13821256951022

1395/10/13

  ارشد فرهمنديان 930323253 اميرحسين شريفي
تاثير مديريت دانش بر اساس مدل SECI بر عملكرد كسب و كار با توجه به نقش ميانجي دانش زيست محيطي 91372 1394/05/28    

13821256951025

1395/10/26
 

ارشد فرهمنديان هما درودي 920608249 فرناز بكتاش
بررسي رابطه بين مولفه هاي توسعه گردشگردي با تاكيد بر نقش ارزش برند ،بازاريابي و انگيزش مشتريان با استفاده از روش DEMATEL:مطالعه اي در استان زنجان 91440 1395/02/23    

13821256951032

1395/11/20

  فريدون خادم 920590239 مرتضي صالحي
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل 91449 1395/03/29  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256952034

1396/06/22

  يداله خداوردي 930521021 محمدعلي مهديلو
شايستگي ها و مهارت هاي مورد نياز در مديريت زنجيره تامين شركت هاي فرعي و وابسته به گروه ايران ترانسفو و ميزان تاثير آن ها در مشتري مداري 91431 1394/12/15    

13821256951033

1395/11/30

  امير نجفي 920024456 محمد لشكري
تاثير تنوع تكنولوژي بر رشد با متغيرميانجي تسلط بر تكنولوژي (مطالعه موردي شركتهاي فعال در شهرك صنعتي شماره يك زنجان ) 91447 1395/04/29

استاد راهنما از حسين محمدي به لطفي زاده تغيير يافت

96/01/29

 

13821256952010

1396/01/29
 

حسين محمدي لطفي زاده 930415818 حسن كريمي
مدیریت برای نو آوری: کنترل مدیریتی و نتایج رفتاری کارکنان ( مطالعه موردی نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان) 91419 1394/11/28    

13821256952002

1395/12/18

  رجائی  930356760 علیرضا محمدی 
اثر انتقال مزیت شرکت های مادر تخصصی بر آوری شرکتهای تابعه با تاکید بر نقش واسطه ای تنوع بین المللی  91416 1394/11/25     13821256952016   نبی اله محمدی  930308103 هوشنگ شجاعی 
بررسي عوامل موثر بر نوآوري سبز و تاثير آن بر مزيت رقابتي و عملكرد شركت :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 1324 1395/06/15    

13821256952001

1395/12/14

حسين محمدي فريدون خادم 930494852 الهام نوبخت
بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر نوآوري سازماني با تاكيد بر نقش وابستگي كاركنان به سازمان مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام" 91448 1395/04/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256961004

1396/07/17

  يداله خداوردي 930464943 ايرج حيدري
بررسي تاثير همكاري بين رقبا بر عملكرد نوآوري با تاكيد بر نقش تسهيم دانش داخلي و حفظ دانش رسمي (مطالعه اي در شركتهاي روي استان زنجان ) 1394124 1394/12/14    

13821256952003

1396/01/16

  دكتر رجايي 930418535 سهيلا رمضاني
اثر سرمايه گذاري در شيوه هاي توليد بر بهره وري فرايند و عملكرد سازماني 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

13821256952024

1396/04/01

  يداله خداوردي 930325701 مهدي اجاقلو
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت هاي (csr( بر خريد در صنعت مواد غذايي در ميان مصرف كنندگان ايراني 91410 1394/10/24    

13821256952003

1396/01/16

  دكتر رجايي 930410892 منيره عزيزي
بررسي نقش رهبري مبادله رهبر-عضوو گرايش به بازاريابي داخلي در انگيزه رفتار خدمات به مشتري و رفتار شهروندي سازماني در بانك سپه استان زنجان 91449 1395/03/01    

13821256952004

1396/01/16
فيروزه حاج علي اكبري همادرودي 930509012

امير رهبري

1

بررسي نقش واسطه ها در تاثير گذاري رهبري گرايش به برند در مديران ارشد بر تعهد كاركنان به برند در بانك صادرات استان زنجان 91436 1395/01/22    

13821256952005

1396/01/16
حاج علي اكبري هما درودي 920608798

سعيد غفاري مقدم

2

مقایسه سطح کارآفرینی در دانشگاه دولتی و غیر دولتی با تاکید بر توسعه سلول کارآفرینی در شهر زنجان  91417 1394/11/26    

13821256952014

1396/02/04

ن جوادناصريان 9302834820 فائزه غیاثی  
بررسي تاثير خصوصيات ايده،خصوصيات حمايتي ايده و خصوصيات ارائه ايده در سازمان بر احتمال اجراي ايده با تاكيد بر نقش واسطه اي نوع جامعه: مطالعه اي در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان زنجان 91450 1395/03/30    

13821256952007

1396/01/23

ن يداله رجائي 930377721 فرحناز پاك نژاد
رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با توجه به نقش شهرت سازماني، رضايت مشتري و مزيت رقابتي (مطالعه اي در شركت صنايع سيمان گيلان سبز"سهامي خاص") 91417 1394/11/26    

13821256952008

1396/01/23

نبي اله محمدي يداله رجائي 920113864 اكرم نجفي اصلي
بررسي ميزان تاثير تجربيات بازيابي تعطيلات بر روي رضايت از زندگي پس از سفر با در نظر گرفتن نقش واسطه اي رضايت از گردشگري (مطالعه موردي شهرداري زنجان) 1324 1395/06/15    

13821256952020

1396/02/26

ن يداله رجائي 930277462 الهام احمدي
بررسي رابطه بين مشتري محوري- قابليت نوآوري و عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط زنجان)

91374

1394/05/30

   

13821256952009

1396/01/26

ن يداله رجائي 920608243 نسترن اوصانلو
تاثير استفاده از مديريت دانش بر بهبود فعاليت ها و ارتباطات بازاريابي در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 زنجان 91430 1394/12/14    

13821256952019

1396/02/23

حاجي علي اكبري يدالله رجائي 930334699 مهديس مقدم
بررسي تاثير ميزان وابستگي شركت هاي تجاري و مالكيت دولتي بر سطح نگهداشت وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91430 1394/12/14    

13821256952026

1396/04/17

  يدالله رجائي 930459794 رضا اترك

تعيين اولويت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات شركت ايران ترانسفو و اولويت بندي استراتژي ها با استفاده از مدل تلفيقي

ANP-SWOT

9505 1395/05/26    

13821256952013

1396/01/31
 

درودي منصوري 93476648 سميه باقري
بررسي تاثير به كارگيري مديران خارج از سازمان بر نوآوري خدمات و عملكرد سازماني(مطالعه موردي بانك دي) 91440 1395/02/23    

13821256952012

1396/01/31
 

ن فرهمنديان 930510375 بهمن اسمعيلي
تاثير شناسايي جامعه برند بر وفاداري به برند با تاكيد بر نقش نشانگرهاي جامعه برند،روشهاي خلق ارزش و خصوصيات ارتباط مشتري :مطالعه اي در شركت ارتباطات سيار ايران 1324 1395/06/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/02/16

13821256952017

1396/02/21

  خادم 911098586 رضا نعلچيگر
ارزیابی هدف حداکثر کردن سود شرکت و ارزش سهام با مدیریت فرآیندهای کسب و کار 1351 1395/9/15    

13821256952029

1396/05/08

  مهدی محمدی 940262406 علی تصادفی رستمی
اثر انتقال مزيت شركت هاي مادر تخصصي بر نوآوري شركتهاي تابعه با تاكيد بر نقش واسطه اي تنوع بين المللي 91416 1394/11/25   ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد

13821256952016

1396/02/17

نبي اله محمدي كردلو 930308103 هوشنگ شجاعي
ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز باتوجه به اتصال دو برنامه در حال ظهور 91417 1394/11/26    

13821256952018

1396/02/21

هما درودی دکتر دالمنپور 920608258 سمیرا بیات
نقش نوآوري و كيفيت ادراك شده خدمات در ايجاد ارزش ادراك شده توسط مشتري :مطالعه بر روي كارمندان شركتهاي خدمات مخابراتي استان زنجان 41868 1393/07/06    

13821270952028

1396/04/26

  احمد نقيلو 911026765 فريد نعلچيگر
تاثير فرهنگ حمايت از نوآوري بر عملكرد توسعه محصول جديد با تاكيد بر نقش واسطه اي مديريت دانش دو وجهي :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفوسهامي عام 91447 1395/04/29    

13821256952038

1396/07/01

  يداله خداوردي 920608890 محمدرضا عزيزيان
تاثير بازاريابي محتوارسانه هاي اجتماعي (SMCM) برارزش برند (مطالعه اي در شركت مينو "سهامي عام )

1362

1395/10/14    

13821256952021

1396/03/22

  محمد دالمن پور 940051329 رحيم نورمحمدي
بررسي تاثير عوامل شبكه اي روي اثرات بنگاه هاي كوچك و متوسط )SME) 91431 1394/12/15    

13821256952023

1396/03/27

  اميرنجفي 930377125 اكرم طرازوجي
ارتباط مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي با عملكرد مالي :نقش نوآوري 1340 1395/08/16    

13821256952022

1396/03/27

  اشكان رحيم زاده 920608881 سعيد كرمي زنجاني
تاثير منابع انساني تحقيق توسعه ،مهندسي پيشرفت و انباشت تكنولوژي بر تجاري سازي م.آوري با تاكيد بر نقش عملكرد نوآوري :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو(سهامي عام ) 91428 1394/12/12   بدون مشاور

13821256952028

1396/04/31

نبي اله محمدي ابوالفضل مقدم 930527645 محمدحسن نصيرا
بررسي تاثير ارزش ادراك شده خدمات بر نوآوري با تاكيد بر نقش عملكرد خدمات و خصوصيات سياسي اجتماعي خدمات :مطالعه اي در شركت مخابرات استان زنجان 1362 1395/10/14    

13821256952025

1396/04/03

هما درودي فريدون خادم 940123656 سعيد محمدي
بررسي تاثير سيستم هاي صنعتي با قابليت تعديل و اصلاح مجدد بر عملكرد محيطي سازمان با در نظر گرفتن نقش مديريت ارشد و فرهنگ سازماني

1362

1395/10/14   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821256952027

1396/04/25

  اشكان رحيم زاده 940244397 محمود عنايتي
تاثير رضايت عاطفي مشتريان در ارتقاء سطح محصولات و نيات رفتاري مشتريان جي تي آي پارسيان زنجان 1362 1395/10/14    

13821256952030

1396/05/29

  اشكان رحيم زاده 940200743 سيد سعيد شريفي
بررسي عوامل موثر بر هزينه هاي ساخت و ساز و نتايج حاصل از آن در شركت سرمايه گذاري مسكن (سهامي عام )در استان زنجان 91381 1395/04/20    

13821256952031

1396/05/30

  يداله رجايي 930487287 ليلا محسني زنجاني نژاد
تاثير فرايند مديريت دانش و بازار محوري (جهت گيري بازار )بر عملكرد شركت با توجه به نقش عملكرد نوآوري و شدت رقابت (مورد مطالعه بنگاه هاي كوچك در شهرك صنعتي استان قزوين ) 1324 1395/06/15    

13821256952032

1396/05/31

فيروزه حاج علي

اكبري

هما درودي 911077548 عليرضا دوست محمدي
بررسي تاثير قابليتهاي نوآوري بر عملكرد كسب و كار با تاكيد بر نقش واسطه اي استانداردهاي سيستم مديريت نوآوري :مطالعه اي در شركتهاي لبني استان زنجان 1340 1395/08/16    

13821256961008

1396/08/30

  يداله رجايي 940102583 رفعت سهرابي
بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد كاركنان با تاكيد بر نقش شايستگي مديران (مطالعه اي در بيمه سلامت شهرستان زنجان 1351 1395/09/15    

13821256952035

1396/06/27

  نبي اله محمدي 940169713 حسين آقامحمدي
بررسي تاثير طراحي سبز بر عملكرد اقتصادي با تاكيد بر نقش نوآوري در مديريت كيفيت و عملكرد محيط زيستي(مطالعه اي در شركت مينو سهامي عام) 91436 1395/01/22    

13821256961010

1396/09/29

  حسين محمدي 930307059 ليلا ندرلو
بررسي عوامل موثر بر قصد پذيرش بانكداري اينترنتي :ديدگاه تئوري شناختي اجتماعي 1351 1395/09/15    

13821256961002

1396/07/06

  اشكان رحيم زاده 940112673 مهدي درخشان
تاثير مستقيم مديريت كيفيت بر مزيت رقابتي در شركت هاي صنعتي روي زنجان 1351 1395/09/15    

13821256952033

1396/06/06

حسين محمدي محمد دالمن پور 940183859 يويف اوجاقي
بررسی عوامل موثر در استفاده متداوم برنامه های اجتماعی تلفن همراه با تاکید بر رضایت ، عادت و دیدگاههای ارزش مشتری 14425 1395/12/15    

13821256961012

1396/10/02

  یداله رجائی 940210800 پوران حیدری
مطالعه نقش هوش عاطفی - هیجانی و اعتماد بر رابطه بین ادراک سیاست های سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه : شعب بانک سرمایه در شهر ) 9144 1395/02/23    

13821256961013

1396/10/06

  امیر نجفی 930471856 محسن رحمانی
بررسي عوامل موثر بر مديريت دانش مشتري و قابليت بازاريابي و تاثير آن بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي بانك ها و موسسات اعتباري غير دولتي استان زنجان ) 9509 1395/09/15    

13821256952036

1396/06/29

  احمد نقي لو 940305610 عليرضا اسگندري وطن نژاد
بررسی تاثیر نوآوری بر شدت صادرات محصولات جدید(مطالعه موردی شرکت ایرانسفو زنجان) 1362 1395/10/14    

13821256952037

1396/06/30

  یداله رجایی 930495773 غزاله توفیقی
تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش جهت گیری بازار، راهبردهای بازاریابی و قدرت سازمانی: مطالعه ای در شرکت پگاه زنجان 1362 1395/10/14    

13821256961007

1396/08/25

  یداله رجایی 930495890 فاطمه امانلو
تاثير شخصيت مركز خريدو مدگرايي بر ارزش خريد و قصد حمايت از مركز با تاكيد بر ارزش خريد در شهر زنجان 1340 1395/08/16    

13821256961006

1396/08/21

  حسين محمدي 930518178 عليرضا انگوراني
تاثير دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه تجاري شهرستان ايجرود 91440 1395/02/23    

13821256961003

1396/07/17

حسين محمدي جواد ناصريان 920608847 علي محمدي
تاثير ارزش علامت تجاري شركت كنندگان در نمايشگاه بر تصميم گيري بازديدكنندگان براي خريد با تكيه بر نقش واسطه اي شدت رقابت در نمايشگاه ها (مطالعه موردي نمايشگاه كاسپين زنجان ) 1351 1395/09/15         يداله رجايي 940005372 زينب منصوري
نقش نوآوري بر روي عملكرد مالي شركت ها با تاكيد بر نقش واسطه اي مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي 1362 1395/10/14         يداله رجايي 940123662 محمدميناخاني
بررسي تاثير نوآوري تكنولوژي ونوآوري بازار بر عملكرد تجاري ،مطالعه موردي :شهرك صنعتي شماره 1 زنجان 1362 1395/10/14    

13821256961011

1396/10/02

  دكتر رجايي 940098353 فرخ قلندري
تاثير پيچيدگي كار بر خلاقيت فردي با توجه به نقش تعامل دانش (مطالعه موردي :شركت ايران ترانسفو)

1324

 

1395/06/15   ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد

13821256961005

1396/08/04

حسين محمدي هما درودي 930431243 هادي اوجاقلو
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صنعتی شدن در ایران 91429 1394/12/12    

13821256961015

1396/10/12

احمد نقیلو اشکان رحیم زاده 930402464 نسترن پورهمتی
بررسی میزان تاثیر نگرش مدیریت زنجیره تامین سبز بانک صنعت و معدن استان زنجان بر عملکرد شرکت های دارویی تحت حمایت بانک صنعت و معدن 14425 1395/12/15    

13821256961017

1396/10/28

  امیر نجفی 930591299 مریم عطایی
          لطفا يه پژوهش مراجعه نمايييد صورتجله نداريد       داود اشرفي
بررسي عوامل تاثير گذار بر روي تداركات حرفه اي در صنعت نفت ايران 14432 1396/03/15         يداله رجايي 940168668 فهيمه سلطانيان
تاثير استراتژي هاي زيست محيطي بر عملكرد بازاريابي سبز با توجه به نقش ميانجي تعهد منابع 91374 1394/05/30    

13821256961014

1396/10/09

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 920112894 سيده ليلا حسيني اصيل
              اشكان رحيم زاده شماره دانشجويي ؟؟؟؟؟؟ مصطفي ملكي
بررسي تاثير سرمايه گذاري بر فناوري اطلاعات بر توسعه بازار بانكهاي تجاري(مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين ) 491234 1393/03/28    

13821256961016

1396/10/21

حسين محمدي عباس قنبري 900759832 مريم آزادي
تاثیر جهت گیری استراتژیک نسبت به جامعه بر عملکرد کسب وکار شرکت های کوچک 1362 1395/10/14         اشکان رحیم زاده 940239222 مصطفی ملکی
استفاده از رسانه اجتماعی در فروش B2b و تاثیر آن بر هوش رقابتی و فروش تطبیقی با نقش جهت گیری یادگیری 96143 1396/07/16    

13821256961018

1396/10/28

  فریدون خادم 911106394 مرتضی جعفری

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      خدیجه داودی
                      محسن نظری
                     

مهدی گیوه ء

                      فاطمه صفر پور سندانی
                      مرضیه نوروزی
                      سعید ناصری ملکی 
                      فاطمه بخشی