.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی -داخلی(جدول 2)

مدیریت بازرگانی -داخلی

تاریخ: 1395/05/16 - 14:35


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر هویت شرکتی نرم و سخت بر پایداری عملکرد شرکتی با تاکید بر نقش واسطه ای راهبرهای نوآوری (مطالعه ای در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان زنجان)  91428 1394/12/12  

 

 

13821256951030

1395/11/16

  خداوردی  930483225 بابک اباذرنژاد
توسعه روش های سبز و عملکرد زنجیره تامین یبز با استفاده روش DEMATEL مطالعه موردی شرکتهای روی استان زنجان  91429 1392/12/13   بدون مشاور

13821256951005

1395/08/19

دکتر مقدم  فریدون خادم  930475542 ربابه بهرامی 
بررسی ارتباط بکار گیری تکنو لوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان توانمندی مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی در صنایع تولیدی تبریز 91416 1394/11/25    

13821256951011

1395/09/23
 

  رحیم زاده 920575512 فرناز نور بخش
         

62621207942009

1395/06/23

      عباس ورقایی
بررسی عملکرد  شرکت در توانایی اتحاد با نقش واسطه گری فرهنگ حمایتی:شرکت فولاد سیادین ابهر 91411 94/10/25         رجایی 930421400 علی اصغر عباسی
بررسی فشارهای محیطی در تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با استفاده از مدل های رقابتی (مطالعه ای در شرکت پارس حیات ابهر 91411 94/10/25    

13821256951004

1395/0819

  رجایی 930393263 غلامرضا کرمی
کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی 91380 94/6/20         رجایی 920608270 لاله فرهمند یگانه
بررسی تاثیر ارتباطات و توصیه های بین نسلی بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش کیفیت ادراک شده،ارتباط موثر با برند ،اعتماد و وفاداری به برند:مطالعه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 91380 94/6/20         رجایی 920608250 نسرین فرهمند یگانه
بررسی تاثیر منابعitبر عملکرد محصول جدید با تاکید بر نقش واسطه ای قابلیتهای شرکت:مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو سهامی عام 91430 94/12/14    

13821256952011

1396/01/30
 

  خداوردی 930316870 محسن مهری
بررسي تاثر رشد اقتصادي و تجارت بر آلودگي محيط زيست درايران  1394113 1394/11/27   اولويت دوم 

13821256951006

1395/08/19

ن دكتر رحيم زاده 930282419 محمدرضا ابراهيمي 
تاثير ويژگي هاي خدمات مالياتي آنلاين درك شده بر كاربرد سيستم مالياتي آنلاين باتوجه به نقش ميانجي سهولت استفاده درك شده در ميان موديان مالياتي شهر زنجان 139431 1394/03/24    

13821256951003

1395/08/19

دكتر حاج علي اكبري دكتر درودي 911035840 ليلا اورنگ
بررسي تاثير مزيت رقابتي و تعهد زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي و اقتصادي مطالعه موردي :شركت سرب و روي زنجان 91427 1394/12/11    

13821256951027

1395/10/27

ن نبي اله محمدي 930279652 رسول محمدي
         

13821256951007

1395/08/24

  دکتر رجایی   زهره ثبوتی
بررسي تاثير شايستگي اعتماد به شركا بر رقابت پذيري شركت با تاكيد بر  نقش واسطه ای كسب دانش از شركا و نشت دانش به شركا (مطالعه اي درگروهي از شركتهاي روي استان زنجان )  91417 1394/11/26    

13821256951010

1395/09/21

  دكتر رجائي 930319710 نگار اميرمقدمي
بررسي تاثير سرمايه انساني و گرايش به كارآفريني برعملكرد مالي با تاكيد بر نقش واسطه اي نوآوري در ارائه خدمات (مطالعه اي در شركت مخابرات شهر زنجان) 1394111 1394/11/28    

13821256951008

1395/09/03

  دكتر رجائي 930525678 سميرا حسنلو
بررسي نقش رهبري تبادلي بر رفتار خدماتي مشتري و رفتار شهروندي در شركتهاي هواپيمايي (شركتهاي هواپيمايي شهر تبريز) 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    دكتر خداوردي 930407081 مريم بلالي ديزج يكان
تاثير انگيزه عدم تطابق نفوذ اجتماعي و اعتماد بر قصد مشتريان در پذيرش خدمات بانكداري اينترنتي (مورد مطالعه در بانك رفاه استان زنجان ) 91419 1394/11/28    

13821256951009

1395/09/14

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 930355896 اصغر الماسي
تاثير آزادي سازي تجاري برعملكرداقتصادي در كشور ايران 139391 1393/09/08  

 

13821256951014

1395/09/28

  اشكان رحيم زاده 911052614 پيمان چلنگري

عوامل موثر بر رفتار تكرار خريد آنلاين بر اساس نقش تعديل گري عادت در تئوري تاييد انتظارات :(مورد مطالعه وبسايت خريد گروهي نت برگ)

139421 1394/02/19    

13821256951017

1395/10/05
 

  اشكان رحيم زاده 911050928 سيامك زهيري
تبيين مدل هاروارد در جايگاه نظام مديريت منابع انساني و رابطه آن با عملكردسازماني(در شركت كالسيمين"سهامي عام ") 91270      

13821256951012

1395/09/24
 

  ابوالفضل مقدم 911097404 عبداله رسوليان
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه 91408 1394/10/22    

13821256951013

1395/09/28

  اشكان رحيم زاده 930321776 طيبه كوثريان
تاثیر مولفه های تجربه مشتری از خدمات ارایه شده در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی بر وفا داری مشتریان با میانجی گری رضایت مشتریان جایگاه ها 91427 1394/12/11    

13821256951024

1395/10/16
 

هما درودي حاجی علی اکبری 930462953 شهلا ملکیان 
ارتباط منابع درون سازمانی با عملکرد کسب و کار با توجه به نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین (مطالعه ای در شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی ) 91402 1394/9/25    

13821256951015

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی 920569308 احسان حاتمی نصاری 
بررسی تاثیر استراتژی های  تکنولوژی محور بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش قابلیت های استراتژیک در شرکت های دانش بنیان   91436 1395/1/1    

13821256951016

1395/10/04

حاج علی اکبری هما درودی  911094095 پریسا عبدی 
تبيين رابطه عوامل سازماني (بازاريابي ،نوآوري و تكنولوژي )در توسعه محصول جديد(مطالعه اي در شركت مينو "سهامي علم" 91436 1395/01/22    

13821256951018

1395/10/06

 

يداله خداوردي ابوالفضل مقدم 930318033 اقدس عباسي
بررسي نتايج حاصل از آموزش كار آفريني بر توسعه بخش خصوصي در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي :مطالعه اي در بخش كشاورزي استان زنجان 91418 1394/11/27    

  13821256951019

1395/10/07

  يداله رجايي 930276468 آزاده وند شاد
تاثیر ابعاد تجربه کسب شده کارکنان با میانجیگری تعهد عاطفی بر ایجاد دیدگاه بلند مدت و علاقمندی و ارتباط احساسی نسبت به برند بیمارستان (مطالعه موردی بیمارستانهای شهر زنجان).  9410 1394/10/23    

13821256951029

1395/10/28
 

درودی حاج علی اکبری  920608291 ناهید جعفری 
بررسی ارتباط بین ابعاد نوآوری زیست محیطی و عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی (مورد مطالعه : شرکت های فعال در شهرک های صنعتی رشت و انزلی) 91438 1395/2/21    

13821256951026

1395/10/25

حسین محمدی  نقی لو 930319343 رضا نوروزی امیر هنده
بررسي تاثير توسعه مالي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 91427 1394/12/11    

13821256951020

1395/10/08
 

  اشكان رحيم زاده 920608858 اميد احمدي
ارزيابي عملكرد بازارهاي نوظهور صادرات صنايع پتروشيمي براي تصميم گيري با رويكرد تحليل پوششي دا ده ها 91408 1394/10/22    

13821256951031

1395/11/18

  فریدون خادم 930366465 سيامك دهقاني
بررسي تاثير گرايش كارآفريني و نوآوري  روي نام تجاري B2B  و رشد كسب و كار در بازارهاي نوظهور 1394103 1394/10/24    

13821256951028

1395/10/28
 

  اميرنجفي 930298359 الهام احمدي داغستاني
بررسي كارايي شهرك هاي صنعتي استان زنجان  با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها 139382 1393/08/08    

13821256951021

1395/10/13
 

علي منصوري هما درودي 900763162 محسن طبرسي
بررسي تاثير گرايش به نوآوري در يكپارچگي زنجيره تامين بر پتانسيل رقابت تركيبي و عملكرد شركت (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان) 91440 1395/02/23    

13821256951022

1395/10/13

  ارشد فرهمنديان 930323253 اميرحسين شريفي
تاثير مديريت دانش بر اساس مدل SECI بر عملكرد كسب و كار با توجه به نقش ميانجي دانش زيست محيطي 91372 1394/05/28    

13821256951025

1395/10/26
 

ارشد فرهمنديان هما درودي 920608249 فرناز بكتاش
بررسي رابطه بين مولفه هاي توسعه گردشگردي با تاكيد بر نقش ارزش برند ،بازاريابي و انگيزش مشتريان با استفاده از روش DEMATEL:مطالعه اي در استان زنجان 91440 1395/02/23    

13821256951032

1395/11/20

  فريدون خادم 920590239 مرتضي صالحي
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل 91449 1395/03/29  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    يداله خداوردي 930521021 محمدعلي مهديلو
شايستگي ها و مهارت هاي مورد نياز در مديريت زنجيره تامين شركت هاي فرعي و وابسته به گروه ايران ترانسفو و ميزان تاثير آن ها در مشتري مداري 91431 1394/12/15    

13821256951033

1395/11/30

  امير نجفي 920024456 محمد لشكري
تاثير تنوع تكنولوژي بر رشد با متغيرميانجي تسلط بر تكنولوژي (مطالعه موردي شركتهاي فعال در شهرك صنعتي شماره يك زنجان ) 91447 1395/04/29

استاد راهنما از حسين محمدي به لطفي زاده تغيير يافت

96/01/29

 

13821256952010

1396/01/29
 

حسين محمدي لطفي زاده 930415818 حسن كريمي
مدیریت برای نو آوری: کنترل مدیریتی و نتایج رفتاری کارکنان ( مطالعه موردی نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان) 91419 1394/11/28    

13821256952002

1395/12/18

  رجائی  930356760 علیرضا محمدی 
اثر انتقال مزیت شرکت های مادر تخصصی بر آوری شرکتهای تابعه با تاکید بر نقش واسطه ای تنوع بین المللی  91416 1394/11/25         نبی اله محمدی  930308103 هوشنگ شجاعی 
بررسي عوامل موثر بر نوآوري سبز و تاثير آن بر مزيت رقابتي و عملكرد شركت :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 1324 1395/06/15    

13821256952001

1395/12/14

حسين محمدي فريدون خادم 930494852 الهام نوبخت
بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر نوآوري سازماني با تاكيد بر نقش وابستگي كاركنان به سازمان مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام" 91448 1395/04/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    يداله خداوردي 930464943 ايرج حيدري
بررسي تاثير همكاري بين رقبا بر عملكرد نوآوري با تاكيد بر نقش تسهيم دانش داخلي و حفظ دانش رسمي (مطالعه اي در شركتهاي روي استان زنجان ) 1394124 1394/12/14    

13821256952003

1396/01/16

  دكتر رجايي 930418535 سهيلا رمضاني
اثر سرمايه گذاري در شيوه هاي توليد بر بهره وري فرايند و عملكرد سازماني 91431 1394/12/15  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

96/01/31

    يداله خداوردي 930325701 مهدي اجاقلو
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت هاي (csr( بر خريد در صنعت مواد غذايي در ميان مصرف كنندگان ايراني 91410 1394/10/24    

13821256952003

1396/01/16

  دكتر رجايي 930410892 منيره عزيزي
بررسي نقش رهبري مبادله رهبر-عضوو گرايش به بازاريابي داخلي در انگيزه رفتار خدمات به مشتري و رفتار شهروندي سازماني در بانك سپه استان زنجان 91449 1395/03/01    

13821256952004

1396/01/16
فيروزه حاج علي اكبري همادرودي 930509012

امير رهبري

1

بررسي نقش واسطه ها در تاثير گذاري رهبري گرايش به برند در مديران ارشد بر تعهد كاركنان به برند در بانك صادرات استان زنجان 91436 1395/01/22    

13821256952005

1396/01/16
حاج علي اكبري هما درودي 920608798

سعيد غفاري مقدم

2

مقایسه سطح کارآفرینی در دانشگاه دولتی و غیر دولتی با تاکید بر توسعه سلول کارآفرینی در شهر زنجان  91417 1394/11/26    

13821256952014

1396/02/04

ن جوادناصريان 9302834820 فائزه غیاثی  
بررسي تاثير خصوصيات ايده،خصوصيات حمايتي ايده و خصوصيات ارائه ايده در سازمان بر احتمال اجراي ايده با تاكيد بر نقش واسطه اي نوع جامعه: مطالعه اي در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان زنجان 91450 1395/03/30    

13821256952007

1396/01/23

ن يداله رجائي 930377721 فرحناز پاك نژاد
رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با توجه به نقش شهرت سازماني، رضايت مشتري و مزيت رقابتي (مطالعه اي در شركت صنايع سيمان گيلان سبز"سهامي خاص") 91417 1394/11/26    

13821256952008

1396/01/23

نبي اله محمدي يداله رجائي 920113864 اكرم نجفي اصلي
بررسي ميزان تاثير تجربيات بازيابي تعطيلات بر روي رضايت از زندگي پس از سفر با در نظر گرفتن نقش واسطه اي رضايت از گردشگري (مطالعه موردي شهرداري زنجان) 1324 1395/06/15       ن يداله رجائي 930277462 الهام احمدي
بررسي رابطه بين مشتري محوري- قابليت نوآوري و عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط زنجان)

91374

1394/05/30

   

13821256952009

1396/01/26

ن يداله رجائي 920608243 نسترن اوصانلو
تاثير استفاده از مديريت دانش بر بهبود فعاليت ها و ارتباطات بازاريابي در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 زنجان 91430 1394/12/14       حاجي علي اكبري يدالله رجائي 930334699 مهديس مقدم
بررسي تاثير ميزان وابستگي شركت هاي تجاري و مالكيت دولتي بر سطح نگهداشت وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91430 1394/12/14         يدالله رجائي 930459794 رضا اترك

تعيين اولويت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات شركت ايران ترانسفو و اولويت بندي استراتژي ها با استفاده از مدل تلفيقي

ANP-SWOT

9505 1395/05/26    

13821256952013

1396/01/31
 

درودي منصوري 93476648 سميه باقري
بررسي تاثير به كارگيري مديران خارج از سازمان بر نوآوري خدمات و عملكرد سازماني(مطالعه موردي بانك دي) 91440 1395/02/23    

13821256952012

1396/01/31
 

ن فرهمنديان 930510375 بهمن اسمعيلي
                   

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      خدیجه داودی
                      محسن نظری
                     

مهدی گیوه ء

                      فاطمه صفر پور سندانی
                      مرضیه نوروزی
                      سعید ناصری ملکی 
                      فاطمه بخشی