.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- مالی (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- مالی

تاریخ: 1395/05/16 - 05:41


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

یکتافرم الف

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال   تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ     دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 ارزیابی عملکرد سازمانی با استفاده ازروش تلفیقی کارت امتیازی متوازنBSC وفرآیند تحلیل شبکه ای ANPدرشرکت کالسیمین زنجان  91397   1394/08/29        

13821270972005

1398/03/12

  علی منصوری 911104980 مسعود محمودی  
 
بررسی رابطه بین نسبت سرمایه گذاری نهادی، نوسانات سود و فرار مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91435   1394/12/21      

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

13821270952032

1396/05/05

 

ن مهدی محمدی 930317543 وحید اسکندری 
تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با تاکید بر نقش خودکار آمدی، ظرفیت جذب و تولید شرکتهای داخلی : مطالعه موردی در گروه صنعتی کاوه سودا  91418   94/11/27           13821273942047   رجائی  920087555 سمیرا رحیم زاده 
ساختار سرمایه بانک و اعطای وام تحت شوک نقدینگی در بورس اوراق بهادر تهران  9409   1394/09/29        

13821270951006

1395/09/23
 

ابوالفضل مقدم  مصطفی جعفری 

 

930482150

اعظم مهربان 
تاثیر جنسیت و تنوع خصوصیات سرمایه گذاران بر عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک (مطالعه ای در استان زنجان 91405   94/9/29        

13821270942058

1395/07/11

  علی محمدی 930469706 سمیرا حاتمی
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی بر احتمال بحران مالی، مطالعه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405   1394/09/29        

13821270951036

1395/10/22
 

  ابوالفضل شهرآبادي 930492294 نادر غفاری بیات
               

13821301951001

1395/07/14

      فرشاد حسین پور
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت هابر عملكرد شركت با توجه  به نقش واسطه مزيت رقابتي اعتبار و رضايت مشتري 914202   1394/11/29        

13821270951014

1395/10/01
 

ن دكتر حسين محمدي 920608297 معصومه تقي لو
اثر سيستم كنترل داخلي و كنترل مديريت و مشاركت بودجه بر شيوه هاي مديريت مالي در موسسات خيريه استان زنجان 91435   1394/12/21        

13821270951015

1395/10/01
 

   حسين محمدي 930283457 فاطمه عزتي
بررسي تاثير فشار بازار سهام بر مزاياي مالياتي سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران 9409   1394/09/30        

13821270951002

1395/08/19

نبي اله محمدي دكنر رجايي 930480526 سميه تاران
سنجش تغييرات بهره وري كل در واحدهاي مرغداري استان زنجان با استفاده از شاخص مالم كوئيست 91420   1394/11/29        

13821270951017

1395/10/02
 

محمدحسين نعمتي دكتر علي منصوري 930341253 فائزه ترابي
بررسي تاثيرايام هفته بر شاخص قيمت صنايع كليدي بازار بورس تهران 91282   1393/08/07        

13821270951012

1395/10/01
 

  علي منصوري 910619280 بهنام شاهمرادي
سياست هاي تقسيم سود سهام بانك ها و سيگنال هاي حساسيت اطلاعاتي سپرده گذران 9135   1394/12/21      

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/31

13821270961026

1396/10/30

  مهدي محمدي 930443401 سيداحسان موسوي
اندازه گيري رشد بهره وري كل در شعب بانك قوامين با استفاده از شاخص بهره وري كل مالم كوئيست 91420   1394/11/29        

13821270951018

1395/10/02

  علي منصوري 930423004 داور نوروزي اميركندي
بررسي رابطه بين عملكرد شركت بر مبناي دارايي هاي بانكي ، ريسك و حجم كاري اعضاي مستقل هيات مديره شركت ها 91435   1394/12/21      

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/31

13821270961027

1396/10/30

  مهدي محمدي 930400766 منصور ايماني
بررسي رابطه بين اصول راهبردي شركتي ،پاداش ها و اجتناب از پرداخت ماليات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران 91435   1394/12/21        

13821270951046

1395/11/24

  مهدي محمدي 930336569 حميد آقاخاني
بررسي تاثير مقررات بانكي بر ريسك ، بازده،اعتبار و بدهي در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91435   1394/12/21      

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/31

13821270961011

1396/09/05

  مهدي محمدي 930289746 حبيب اله امانلو
شناسايي و تعيين راهبردهاي توسعه بانكداري با استفاده از روش تلفيقي swwot-anp(مطالعه اي در بانك صادرات استان زنجان ) 91293   1393/09/20        

13821270951007

1395/09/28
 

  مصطفي جعفري 910884088 مرتضي خوئيني
تاثير رشد بازار سرمايه وريسك بانكداري (مطالعه اي در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 914202   1394/11/29        

13821270951020

1395/10/02
 

  حسين محمدي 930398717 ميثم كتابي
تاثیر بازده صنعت بر بازده بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران 91435   1394/12/21        

13821270951008

1395/09/29 

  دالمن پور 930415192 جواد شاپوری نیا
تاثير اهرم مالي ونقدينگي بر مديريت سود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 9411   1394/11/15        

13821270951010

1395/09/30
 

  علي محمدي 930425871 سولماز كريم خاني
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر R&Dو نوآوري(تجزيه تحليل داده هاي پانل براي كشورهاي در حال توسعه ) 914202   1394/11/29        

13821270951011

1395/09/30
 

  محمددالمن پور 930340065 پروانه سليمي
حاكميت شركتي و پويايي ساختار سرمايه در بخشي از شركتهاي پذيرفته شده (پتروشيمي )در بورس اوراق بهادار تهران 91397   1394/08/29        

13821270951028

1395/10/12
 

نبي اله محمدي علي محمدي 930446993 امير محمدي
بررسي تاثير جريان هاي نقدي آزاد وويژگي هاي حاكميت شركتي بر سطح سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9410   1394/10/15        

13821270951013

1395/10/01
 

احمد نقي لو علي محمدي 930299534 معصومه  نوروزي فرد
تاثير  عوامل مالي بر گزارش مالياتي و مالي شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 914202   1394/11/29        

13821270951016

1395/10/01

نبي اله محمدي محمد دالمن پور 930388799 مينا كبودي
بررسی اثر واسطه ای عملکرد مالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران  914202   1394/11/29        

13821270951032

1395/10/15


 

  نبی اله محمدی  930436696 معصومه علی آبادی 
بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد محیطی ، اجتماعی و مالی شرکت  9504   1395/04/21        

13821270951023

1395/10/05
 

  نورالدین میرزایی 930596965 عباس تیماسی 
بررسي تاثير عوامل موثر بر عملكرد بازار املاك ومستغلات استان زنجان 91405   1394/09/29        

13821270951044

1395/11/20

نبي اله محمدي يداله رجايي 930272015 سحر ميرزايي
تاثير اقتصاد باز و تورم بر سود آوري بانك هاي تجاري ايران 914202   1394/11/29        

13821270951024

1395/10/07

  يداله رجايي 920608257 فاطمه نادري
بررسي تاثير عوامل داخلي و خارجي در تهيه و تدوين كارت امتيازي متوازن (BSC)در ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 9503   1395/03/15        

13821270951021

1395/10/05
 

مهدي محمدي علي محمدي 930487224 سيدحامد صمصامي
سود آوري قوانين معامله گري تكنيكي ساده ي شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران 914081   1394/10/22        

13821270951022

1395/10/05

  علي محمدي 930399769 محمد قهرماني
تاثير الزامات كفايت سرمايه بر رفتار پذيرش ريسك مالي در بانك ها (بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) 914202   1394/11/29        

13821270951025

1395/10/11
 

جواد ناصريان محمد دالمن پور 940292572 مائده وثوق
بررسي تاثير جريان اطلاعات بر نقدينگي و ريسك نقدينگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه :صنعت دارويي ) 914081   1394/10/22        

13821270951026

1395/10/11
 

  محمد دالمن پور 930586789 حميدرضا افشاري راد
               

13821270951027

1395/10/11

      رویا اوجاقلو
عوامل موثر بر توانمندي و اثر بخشي مديران مالي (مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي استان زنجان) 9142   1394/12/16      

ظرفيت مشاور پر است

1395/10/14

13821270951034

1395/10/19
 

جواد ناصريان
محمد دالمن پور
930518014 پريسا بوئيني
بررسي تاثير اجراي سيستم كنترل داخلي بر كيفيت گزارشگري مالي و اصول مديريتي 91441   1395/02/18        

13821270961005

1396/08/25

نبي اله محمدي علي محمدي 930589756 علي كوهستاني
تاثير نگرش بر تمكين مالياتي با نقش تعديلگرانه ترجيح ريسك و شرايط مالي 9501   1395/01/21        

13821270951031

1395/10/15

  محمد دالمن پور 900726162 مجيد محمدي
اثر اهرمهاي تركيبي و اهرم دلاري روي بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91397   1394/08/29        

13821270951029

1395/10/14
 

  علي محمدي 930366502 منيرمحمودي
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش در چرخه هاي تجاري مختلف بر سود آوري شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران 91385   1394/07/20        

13821270951030

1395/10/15

كردلو علي محمدي 940197786 محمدمسعود جباري
               

13821270951033

1395/10/18

      فرشته بهمنی
بررسي تاثير اعتماد بين فردي و سرمايه اجتماعي بر عملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با تاكيد بر نقش واسطه اي مولفه هاي مالي و ويژگيهاي قراردادها 914202   1394/11/29       بدون مشاور

13821270951035

1395/10/19

نبي اله محمدي محمد دالمن پور 920608765 محمد موسوي عارف
بررسي ارتباط بين توان رقابت و كارايي در صنعت بانكداري (مطالعه موردي :بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91405   1394/09/29      

ظرفيت مشاور پر است

1395/10/26

13821270951038

1395/11/06
 

  علي منصوري 920608302 فرزانه صادق پور
توسعه مالي و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91420   1394/11/29       بدون مشاورظرفيت مشاور پر است

13821270951042

1395/11/18

نبي اله محمدي علي محمدي 930358220 زهرا محمدي
بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري و رتبه بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري (مورد مطالعه :موسسات مالي اعتباري كاسپين استان اردبيل ) 9135   1394/12/21        

13821270951037

1395/10/29
 

  محمدايماني 910863007 مهرداد نويد
تاثير سياست هاي عمومي در سرمايه گذاري روي انرژي هاي تجديد پذير 91435   1394/12/21 2      

13821270951043

1395/11/19

  اشكان  رحيم زاده

910904157

 

ميثم نجفي
تجليل و تحليل عملكرد مالي با استفاده از مدل دوپانت در شركت هاي دارويي و تجهيزات و لوازم مصرفي پزشكي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 914081   1394/10/22        

13821270952002

1396/01/16

  يداله رجايي 930423492 كلثوم غايب لو
بررسي تاثير ارزيابي بودجه بر عملكرد شركت با تاكيد برنقش واسطه اي كنترل مديريتي :مطالعه اي در شركتهاي استان زنجان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405   1394/09/29        

13821270952001

1395/12/04

  يداله رجايي 930401690 مهدي محمدي
بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران( مطالعه ای در صندوقهای سرمایه گذاری زنجان) 91299   93/10/04        

13821270952009

1396/01/23
 

ن رحیم زاده  920131755 عبداله بیات 
تاثير سرمايه گذران نهادي ،نوع مالكيت و مولفه هاي مالي سهام  در محتواي اطلاعات سهام 91405   1394/09/29        

13821270951040

1395/11/16

  محمدرضا كردلو 930486326 اصغر برقعي
تاثير نرخ بهره بركارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 91448   1395/02/31        

13821270951041

1395/11/17

  رضا پيرايش 930495495 رضا قنبرپور
بررسي رابطه بين رفتار فرصت طلبانه ،مكانيسم نظارت و نوسانات اقتصادي با مديريت سود شركت هاي فعال در تالار بورس اوراق بهادار (تهران ) 9411   1394/11/15        

13821270952010

1396/01/29
 

  حسين محمدي 930272825 `پريسا احمدي
تاثير چرخه عملياتي خالص بر بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام 91397   1394/08/29        

13821270952011

1396/01/31
 

مهدي محمدي علي منصوري 930475872 پريسا آزاد لاله
بازبودن مالي ،ريسك بانكي و كارايي بانكي (مطالعه اي در كشورهاي در حال توسعه ) 91441   1395/03/21        

13821270952008

1396/01/23

ن محمددالمن پور 920608809 محمدحسن عباسي
نظارت بر نسبت هاي ريسك مالي و مديريت سود  شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار بورس استانبول 91397   1394/08/29        

13821270951050

1395/12/04
 

علي محمدي مصطفي جعفري 930489216 رضا حسني
بررسي رابطه عوامل مديريت ارشد و بازارگرايي با استراتژي هاي رقابتي و عملكرد تجاري مطالعه اي در :شركت هاي توليدي شهر زنجان 91405   1394/09/29        

13821270951051

1395/12/05

علي محمدي  مصطفي جعفري 930366816 مهدي اعتماداميني
امكان سنجي اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت بانكداري مطالعه موردي دربانك قرض الحسنه مهر استان زنجان 91420   1394/11/29        

13821270951047

1395/11/30

  محمدايماني 900779989 سميه نويد
مديريت ريسك و حاكميت شركتي بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بحرانهاي مالي 91420   1394/11/29        

13821270951048

1395/11/30

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 930379699 مهدي حيدري
تاثیر صلاحیت سرمایه گذاری بر گرایش به استفاده از مشاور حرفه ای در سرمایه گذاری  914081   1394/10/22        

13821270951049

1395/12/04

علي محمدی  مصطفي جعفري 930406545 افضل  حسنی 
بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی و حقیقی بر بازار مالی: مطالعه موردی شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9505   1395/5/15      

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/31

13821270952016

1396/02/18

  فریدون خادم  920608725 عطااله شفیعی مقدم
تاثیر سرمایه گذاران نهادی داخلی بر قیمت سهام با تاکید بر نقش جریان اطلاعاتی و مدت سرمایه گذاری 91381   1395/03/21        

13821270952003

1396/01/23

ن علی محمدی 930705887 فاطمه اتحاد 2
بررسی تاثیر سرمایه گذاری روی دارایی های غیرجاری از طریق بدهی بر عملکرد شرکت(مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق یهادار تهران) 9502   1395/02/15        

13821270952004

1396/01/23

نبی اله محمدی علی محمدی 930299121 محمدتقی کنگاورنظری 3
بررسی رابطه میان مدیریت زنجیره تامین و رویکردهای مالی بر افزایش بهره وری در شرکت گاز استان زنجان 91385   1394/07/20        

13821270952005

1396/01/23

ن علی محمدی 920648545 علیرضا بیگدلی 5
مدیریت محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی برای به حداقل رساندن ناکارآمدی سرمایه گذاری در بازار ایران 91420   1394/11/29        

13821270952006

1396/01/23

دالمن پور علی محمدی 930460370 الهه شفقتیان 7
اثر روابط بانکی بر آینده ی شرکت های مالی توقیف شده 91324   1393/12/10        

13821270952007

1396/01/23

ن علی محمدی 911091943 سیدحامد کاظمی 9
بررسي ارتباط ريسك سيستماتيك و پاسخ نامتقارن در صنعت مالي (مطالعه موردي سيستم بانكي كشور) 91405   1394/09/29       بدون مشاور

13821270952019

1396/03/17

نبي اله محمدي علي محمدي 930294613

رعنا حسني

14

تاثير فشار مالي (sem)پيش از ورشكستگي بر ابزارهاي مديريت درآمد دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد زنجان 91381   1395/03/20           13821270952018   يداله رجايي 930349675 مهناز ندرلو
تبين روابط ميان عوامل كليدي موثر بر فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي زنجان با رويكرد تركيبي مدلسازي ساختاري تفسيري فازي و ديمتل فازي 91381   1395/09/20      

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/02/04

13821270952014

1396/02/10

  حسين عظيمي 940134351 موناعماري
ارزيابي و رتبه بندي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به كمك مدلهاي فرايند تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها 9502   1395/02/20        

13821270952012

1396/02/09

  علي منصوري 920608256 زهرا آراسته
تاثيرات نوسان پذيري جريانات وجه نقد بر ساختار سرمايه با تاكيد بر بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/05/20        

13821270952013

1396/02/10

علي بيات محمددالمنپور 940246113 عبداله شيرمحمدي
بررسي رابطه بين ريسك مالي و مديريت سود در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9506   1395/06/20        

13821270952015

1396/02/16

  فرامرزطهماسبي 911033199 رامين احدي
ارزيابي تاثير نوع مالكيت بر كارايي بانكي با نقش واسطه اي باز بودن مالي 91381   1395/10/20             احمدنقيلو 930467931 مريم حديديان
بررسي تاثير استراتژي هاي قيمت گذاري بر پذيرش نوآوري محصول جديد شركت هاي توليد كننده محصولات غذايي شهرزنجان 914081   1394/10/22        

13821270952021

1396/03/27

  احمدنقيلو 910832657 مريم نجفلو
بررسي نقش تعديلگر ريسك محيطي در رابطه بين محيط سازماني و عملكرد مالي (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91381   1395/10/22        

13821270952020

1396/03/22

  محمد دالمن پور 920608788 سيدحجت موسوي
رشد اقتصادي ،توسعه زير ساخت هاي ارتباطات و توسعه مالي 91381   1395/07/20        

13821270962007

1397/02/01

  مهدي محمدي 930488871 جواد اسكندري
تاثير ماليات بر درآمد بر ساختار سرمايه شركت (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس ) 91381   1395/08/20      

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/04/18

13821270952030

1396/04/31

  نورالدين ميرزايي 940052461 مهدي قاسم لو
بررسي تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي و ريسك و سقوط مورد انتظار (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91381   1395/10/20      

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/05/03

96/05/08

96/06/02

13821270952039

1396/06/05

  نورالدين ميرزايي 940247712 محبوبه احمدي
بررسي تاثير ريسك اعتباري و ارزش سرمايه بر ارزش سهام بانكهاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/03/20        

13821270952024

1396/04/25

  علي محمدي 930318665 زينب احدي
رابطه سرمايه در گردش ،نگهداري وجه و سود آوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405   1394/09/24        

13821270952023

1396/04/24

  علي محمدي 930507629 منيزه شيري
تاثير ادراك ريسك و بازده بر رفتار معامله گران آنلاين در بازار سرمايه (مطالعه موردي كارگزاري كارآمد) 91408   1394/10/22        

13821270952025

1396/04/25

  علي بيات 930462927 ام كلثوم آقاجانلو
ارزيابي تاثير بحران مالي جهاني بر بهره برداري سود بانك هاي ايراني 91381   1395/04/20        

13821270952026

1396/04/25

  علي محمدي 930592528 سيدجمال حسيني
تاثير صفات شخصيتي بر مشاركت افراد در بورس اوراق بهادار 91397   1394/08/29        

13821270952027

1396/04/25

نبي اله محمدي علي محمدي 930529564 جواد غريبلو
بررسي تاثير ويژگي هاي روانشناختي بر مهارت سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/04/21       بدون مشاور

13821270952029

1396/04/26

نبي اله محمدي رامين جعفري 930384657 طيبه بشيريان
تاثير ابعاد شيوه هاي رهبري پايدار بر عملكرد مالي (مطالعه اي در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي شماره يك استان زنجان ) 91381   1395/11/22       بدون مشاور

13821270952031

1396/05/4

نبي اله محمدي محمد دالمن پور 940003098 پگاه مطلب زاده
تاثير نرخ ماليات و سياست تقسيم سود بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/10/22       بدون مشاور

13821270952033

1396/05/05

نبي اله محمدي محمدرضا كردلو 940085493 سميرا خان محمدي
بررسي تاثير ميانجي گري ابعاد اجتماعي و اقتصادي مسئوليت اجتماعي بر رابطه بين نوآوري و عملكرد مالي (مورد مطالعه :بانك هاي منتخب خصوصي شهرستان زنجان ) 91381   1395/10/20        

13821270952034

1396/05/09

  محمددالمن پور 930459012 فرناز اميري
بررسي تاثير نرخ هاي سو.د بين بانكي بر ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/09/22        

13821270952037

1396/06/01

  احمد نقي لو 930462650 امير كريمي
بررسي نقش ويزگيهاي جمعيت شناختي در تحمل ريسك مالي و ريسك پذيري سهام داران خرد 91381   1394/11/20        

13821270952045

1396/06/26

  علي منصوري 940449024 مرتضي واچك
بررسي تاثير تغيير در ساختار و رويكرد هيات هاي حسابرسي بر اقدامات پيشگيرانه ديوان محاسبات در دستگاه هاي اجرايي استان زنجان 91381   1395/10/20        

13821270952035

1396/05/11

  محمدرضا كردلو 940039024 ام البنين هاشمي
بررسي رابطه بين حساسيت سرمايه گذاران و ناهنجاريهاي مالي با تاكيد بر ويزگي هاي شخصيتي سرمايه گذاران 9510   1395/10/20         13821301952043   اشكان رحيم زاده 920565947 سعيد گوشبر
بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر عملكرد مديريت مالي(مطالعه موردي: شركت ايران ترانسفو شهر زنجان 91381   1395/10/20             يداله رجايي 940266151 احسان امام
بررسي ارتباط بين جريان نقدي آزاد ،سياست هاي تقسيم سود ،مجموعه فرصت هاي سرمايه گذاري ،و رفتارهاي فرصت طلبانه مديران با ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/08/22        

13821270952038

1396/06/04

ابوالفضل مقدم مصطفي جعفري 940115851 سمانه رسولي
ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق 91381   1395/10/22        

13821270961010

1396/09/01

نبی اله محمدی علی منصوری 940268291 حسین رستمی
ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي سيماني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مدل تقاطعي ،تهاجمي و خيرخواهانه 91344   1394/02/29        

13821270962003

1397/01/22

  علی منصوری 910880126 بهزاد مغانلو
رابطه برون سپاری سازمانی و نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت 91381   1395/04/22        

13821270952044

1396/06/26

  علی محمدی 930590718 رسول اسرافیلی
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران  91381   1395/10/20        

13821270961023

1396/10/27

علی محمدی  نبی اله محمدی  940304769 مجید حسنلو
بررسی تاثیر چابک سازی بر عملکرد مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) 91381   1395/12/01        

13821270952043

1396/06/26

  مهدی محمدی 920107154 حجت سلطانی
بررسي تاثير نرخ ارز بر تركيب بهينه داراييها در ايران 91381   1394/10/22        

13821270961002

1396/07/27

  فرامرز طهماسبي 930501019 سكينه حسين پور
تاثیر جریمه های مالی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1396/02/22        

13821270961016

1396/10/03

  امیر نجفی 940163613 مجید مینایی
تاثیر رشدهای متوالی سود غیرعادی بر ضریب واکنش سود 91353   1394/03/22        

13821270952042

1396/6/25

  علی بیات 900779875 فائزه طالقانی
ارزيابي تاثير نوع مالكيت بر كارآيي بانكي با نقش واسطه اي باز بودن مالي 91381   1395/11/20        

13821270952046

1396/06/27

  احمد نقيلو 930467931 مريم حديديان
بررسي نقش ارتباطات دهان به دهان در مشاوره مالي بين شخصيت سرمايه گذار و رفتار معاملات سهام 91381   1395/11/22        

13821270952047

1396/06/29

  محمددالمن پور 940117116 ميثم انگوراني
بررسي تاثير سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/12/22        

13821270952048

1396/06/29

  رضا پيرايش 940108498 رحمان شجاعي
بررسي تاثير عملكرد بانكهاي خصوصي بر رشد صنعت در استان زنجان 91381   1395/10/22        

13821270961001

1396/07/20

حسين محمدي فريدون خادم 940230626 مهراد سلطانيه
بررسي تاثير سرمايه مخاطره آميز و اهرم مالي بر عملكرد شركت (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91381   1395/12/22        

13821270961007

1396/08/30

  يداله رجايي 940169288 الهام مقدم
                         
بررسي رابطه توانايي مالي و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/12/22        

13821270961017

1396/10/06

  رامين جعفري 920608835 قادر سليمي
ارزيابي بهره وري نظام ماليات الكترونيكي از ديدگاه كارشناسان اداره كل امور مالياتي استان زنجان 91381   1394/09/20        

13821270961009

1396/09/01

  علي منصوري 930378190 حميد رضا الماسي
بررسي تاثير نوآوري هاي مالي و شيوه هاي تامين مالي بر ريسك در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/08/22        

13821270961008

1396/08/30
 

نبي اله محمدي دكتر رجايي 940446222 حسين نجفي
بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه يابي مبتني بر فعاليت در شركتهاي پخش و توزيع استان زنجان 91381   1395/04/22        

13821270961022

1396/10/26

  رامين جعفري 920608268 نرگس حمزه
تاثير يكپارچگي زنجيره تامين و برنامه  هاي پايداري سبز بر عملكرد مالي شركت هاي صنايع غذايي استان زنجان 91381   1395/12/20        

13821270961030

1397/01/19

  دكتر رجايي 940036309 رسول سيدي فرد
بررسي تاثير استراتژي مديريت سرمايه در گردش بر اهرم و عملكرد مالي (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91381   1395/12/22       بدون مشاور كد گرفته شد

13821270961013

1396/09/07

نبي اله محمدي فريدون خادم 940292175 حامد ولي بيگلو
رابطه بین مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/09/22        

13821270961003

1396/08/16

  محمدرضا کردلو 940274249 سولماز معینی
پيش بيني قيمت سهام با رويكرد برنامه نويسي ژنتيك چند ژني (MGGP) 91397   1394/08/29        

13821270961004

1396/08/25

علي بيات علي محمدي 930332308 سيما بالائي
بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و اجتناب مالياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/12/20        

13821270962011

1397/02/26

نبي اله محمدي دكتر رجايي 940015728 مهسا موسوي
تاثیر سرمایه گذاری نهادی بر مشکلات نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 91381   1396/04/20        

13821270962008

1397/02/10

علی محمدی یداله خداوردی 920013072 ابوالفضل عباسی
بررسی تاثیر برون سپاری شرکت و نوآوری اکتشافی و فناوری بر عملکرد مالی شرکت 53232   1395/10/21        

13821270961006

1396/08/30

  احمد نقیلو 940305824 لیلا اسکندری
تاثیر مدیریت زیست محیطی بر بازدهی بازار(مطالعه ای در 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران) 91381   1395/12/15        

13821270961014

1396/09/12

  محمد دالمن پور 940298865 تورج قاسملو قیداری
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر تغییرات نسبت P/E و بازدهی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/11/20        

13821270961015

1396/09/29

تغير استاد راهنما به استاد رامين جعفري یداله رجایی 940088597 فریبا زینالی گرگری
تاثیر پویای نرخ بهره بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/03/22       تغير استاد راهنما به دكتر يگانگي

13821270962025

1397/03/24

 

حسین محمدی

دكتر يگانگي

920608810 خلیل طالب نیا
بررسي تاثير ادراك از ريسك و عدم اطمينان سرمايه گذران بر بازده سرمايه گذران در بازار سرمايه ايران 91381   1395/12/20        

13821270961018

1396/10/07

  رضا پيرايش 940106411 اعظم شهبازي
ارزيابي عملكرد شركت هاي توليد شمش روي با استفاده از مدل غير شعاعي تحليل پوششي داده ها 91381   1395/12/15        

13821270961025

1396/10/30

  علي منصوري 940245392 فضائيل آقائي اكيزي
محرك هاي ارتقا دهنده عملكرد مالي سازمان دربين شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران _(مطالعه موردي :شركت هاي توليدي) 91381   1395/12/20        

13821270961021

1396/10/24

نبي اله محمدي يداله رجايي 940001752 محمد پوستي
كاربرد مدل دو مرحله اي تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي كارايي شركت هاي كوچك و متوسط در ايران 91381   1394/02/20        

13821270962004

1397/01/22

  علي منصوري 911110080 قربان اكبري
بررسي تاثير كيفيت راهبري شركتي بر نقد شوندگي سهام در بورس و اوراق بهادار تهران 91381   1396/02/15       بدون مشاور كد گرفته شد

13821270961019

1396/10/10

ابوالفضل مقدم كامران يگانگي 940031029 فرانك محمدي
بررسي تاثير يكپارچه سازي زنجيره تامين بر عملكرد شركت با نقش واسطه اي كنترل مديريتي (مطالعه موردي :شركت هاي توليدي شهر زنجان ) 91381   1396/2/20        

13821270961020

1396/10/12

  ارشد فرهمنديان 940188054 ابوالفضل احمدي
تاثیر خوش بینی مدیریت بر ساختار سرمایه و هموارسازی سود در شرکت های معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 91381   1395/12/20        

13821270962001

1396/12/22

علی محمدی نبی اله محمدی 940313954 مهدی خوئینی
ارزیابی عملکردشرکت های بیمه در ایران به روش تحلیل پوششی داده با رویکرد غیر شعاعی و ابرکارائی 91381   1396/02/20        

13821270962038

1397/06/15

نبی اله محمدی علی منصوری 940069763 لیلا حیدری
اثرات مشترک پاسخ های مدیریت و نقدهای آنلاین بر عملکرد مالی هتل 91381   1396/02/20        

13821270962028

1397/04/21

  حسین محمدی 940100181 شریف محمدنیا
بررسی رابطه بین سود جریان وجوه نقد و بازده سهام با تاکید بر ویژگی های صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/11/20        

13821270961024

1396/10/30

نبی اله محمدی محمدرضا کردلو 940004332 حامد امیری
سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی و صندوق های اسلامی با تاکید بر دیدگاه جدید تخصیص سبد مالی 91381   1395/12/20        

13821270961028

1396/11/01

  محمد دالمن پور 920608760 منصور ایمانی
ارزیابی کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل حاشیه اطمینان تحلیل پوششی داده ها 91381   1396/03/20        

13821270962041

1397/06/18

  اقدم محمدلو 940286694 سپیده حیدری
بررسی رابطه استراتژی های مالی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1396/06/02        

13821270961029

1396/11/14

  اقدم محمدلو 920008507 سیدسجاد هاشمی
ارزیابی کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در صنعت خودرو بر اساس مدل غیرشعاعی تحلیل پوششی داده ها 91381   1396/03/20        

13821270962024

1397/03/24

  علی منصوری 940066484 رقیه رضایی
بررسی پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی بر کیفیت خدمات و شفافیت مالی و تحقق چشم انداز 20 ساله شهرداری زنجان 91381   1395/12/20        

13821270962002

1396/12/24

ابوالفضل مقدم نبی اله محمدی 940265533 رسول قنبری نیا 
بررسي تاثير استفاده از حسابداري مديريت استراتژيك بر گرايشات مشتري و عملكرد مالي 91381   1396/02/20        

13821270962012

1397/02/30

  احمد نقيلو 940021848 اميد طالقاني
تاثير توانايي هاي مديريتي و ارتباطات سياسي بر گزارش هاي مالي متقلبانه در شركت هاي بورسي 91381   1396/03/20        

13821270962009

1397/02/11

  حسين محمدي 940185356 اكبر عباسي
ارزیابی کارایی نسبی شرکت های معدنی و صنایع معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش Bootstrap DEA 91381   1395/11/20        

13821270962022

1397/03/21

نبی اله محمدی علی منصوری 940012540 الهام شاهمرادی
بررسي رابطه استراتژي كسب و كار و رقابت در بازار با مديريت سود 91381   1395/09/20        

13821270962005

1397/01/23

  حسين محمدي 940193583 رقيه پناهي
بررسي تاثير عوامل مالي موثر در تصميم گيري هاي گزارشگري مالي و مالياتي شركتها 91381   1395/09/20        

13821270962006

1397/01/23

  حسين محمدي 940195601 الناز پناهي
بررسی تاثیر شيوه هاي تامين مالي بر تسهیلات بانکی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1396/02/31        

1382127096201

1397/02/30

  نبی اله محمدی 940043045 فائضه آقاسی بیگ
بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری زنجان با استفاده از بهینه سازی عوارض نوسازی 91353   1394/03/22       بدون مشاور كد گرفته شد

13821270962017

1397/03/07

مقدم احمد نقیلو 920064558 ابوالفضل بیگدلی
بررسی نقش مشاوره مالی و ارتباطات فردی در ارتباط بین رفتار سرمایه گذار و انگیزه میزان معاملات سهام در بورس اوراق بهادار زنجان 91381   1396/04/20        

13821270962031

1397/5/25

 

  یداله رجایی 940097137 سمیه عسگری
نقش توصیه های مالی و گفتاری در ارتباط بین شخصیت و رفتار خرید و فروش سهام سرمایه گذار 9510   1395/10/20        

13821270962018

1397/03/07

  احمد نقیلو 940156790 موسی سهرابی
بررسی رابطه مدیریت سود، مکانیزم حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9510   1395/10/20        

13821270962045

1397/06/27

احمد نقیلو جواد ناصریان 940082537 منصور قهرمانی
ارزیابی تغییرات کارایی نسبی شعب بانک قوامین آذربایجان شرقی به روش تحلیل پویای پنجره ای 91381   1395/11/20        

13821270962032

97/06/03

  علی منصوری 940068113 کبری کحالی
نقش تاثیر استراتژی تجاری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تاکید بر ارزشیابی حقوق صاحبان سهام 91381   1396/06/20        

13821270962010

1397/02/26

  محمد دالمنپور 940014785 مسعود عزیزی
بررسی تاثیر حفاظت از سرمایه گذار و سیاست تقسیم سود ( مطالعه ای در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) 91381   1395/09/02        

13821270962035

1397/06/05

  نبی اله محمدی 920067429 مریم مرادی
اثر مالکیت حقوقی بر سود سهام مطالعه ای در بورس اوراق بهادار 91381   1395/09/20        

13821270962034

1397/06/05

  نبی اله محمدی 920011977 سمیرا فتحی
ارزش سهامداری و محتوای گزارش سالانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 94420   1394/11/29        

1382127096201

1397/02/30

  مهدی محمدی

930514648

محمد اسلامی
بررسی رابطه حمایت از سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام 91381   1396/06/20        

13821270962014

1397/02/30

  محمد دالمنپور 940174431 ناهید رسولی
تاثیر مدیریت ریسک موسسه ,برنامه ریزی منابع موسسه ,استفاده از نرم افزارهای حسابرسی و شایستگی تکنولوژی اطلاعاتی بر عملکرد حسابرسی داخلی  91381   1396/05/20        

13821270962016

1397/02/31

  محمد دالمن ور 940267707 سارا احمدی 
ارزيابي عملكرد شعب بانك اقتصاد نوين با استفاده از مدل SBM 91381   1396/02/20        

13821270971001

1397/07/24

  علي منصوري 940111758 مهدي محمدي
تاثير تنگناي مالي بر روابط مشتري و تامين كننده منابع در (شعب بانكي استان زنجان) 91381   1396/06/20        

13821270962020

1397/03/10

نبي اله محمدي رامين جعفري 940174100 رضا نظري
بررسی رابطه کیفیت سود و هزینه با تاکید بر جزء غیر اختیاری کیفیفت سود : مطالعه ای در صنعت مواد غذایی  9608   1396/08/20       بدون مشاور كد گرفته شد

13821270962019

1397/03/08

بهزاد قربانی علی بیات 950065277 محمدحسین عباسی
تاثیرسرمایه گذاران حقوقی بر بازده سهام با تاکید بر نقش درماندگی مالی و اعتماد به نفس بیش از حد مدیران 91388   1396/05/20        

13821270962021

1397/03/21

  علی محمدی 940170562 نرگس سلجوقی
بررسي تاثير نرخ بهره بر بازده سهام با تاكيد بر نرخ ارز و نقد شوندگي سهام 91381   1396/02/20        

13821270962023

1397/03/24

  علی محمدی 940059429 ميلاد باقري نيا
بررسي تاثير ابعاد تصميمات استراتژيك تحقيق و توسعه بر عملكرد مالي با تاكيد بر نقش واسطه اي آشفتگي مالي :مطالعه اي در شركتهاي كوچك و متوسط شهرستان زنجان 20814   1396/06/20        

13821270962026

1397/04/02

  يداله رجايي 920608300 حميرا بديعي
بررسی وابستگی های مالی بر نو آوری سازمانی با تاکید بر نقش ویژگیهای قرار دادهای مالی: مطالعه ای در شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان زنجان 20814   1396/06/20        

13821270962030

1397/5/25

  یداله رجایی 920034972 سعید فرزادیان
بررسی تاثیر تغییرات داراییها بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1396/03/20        

13821270962042

1397/06/20
 

  مصطفی جعفری 900711697 کمال امینی هریس
بررسي تاثير گزارش هاي استاندارد هاي مالي(IFRS) برروي سرمايه گذاران در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
91381   1396/09/20        

13821270962027

1397/04/04

  محمد دالمن پور 940279377 عيسي بهرامي
تاثر پاداش اعضای هیات مدیره بر هموارسازی سود از طریق زمانبندی فروش داراییهای ثابت (مورد مطالعه صنعت دارو) 9611   1396/11/20        

13821270962029

1397/04/24

  علی بیات 950263297 رسول نوروزی
بررسی تاثیر سود بر میزان افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/11/20        

13821270962033

1397/06/04

  ابوالفضل شهر آبادی 930317903 امین حیدری قشلاقی
تاثیر متغیر های اقتصادی در ریسک پذیری سرمایه گذاران در واحد های تولیدی کوچک و متوسط 91481   1395/11/20        

13821245962004

1397/06/04

  رامین جعفری 940076388 توکل شکوری
تاثیر مولفه های توسعه مالی بر روش های تامین مالی: مطالعه ای در شرکت های غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381   1395/09/20        

13821270962037

1397/06/11

  ابوالفضل شهرآبادی 910842483 سیدمجتبی عزیزی
حسابداری هزینه در تجزیه و تحلیل بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده در شهر زنجان 25864   1396/06/25        

13821270962043

1397/06/24

  علی شهنواز 940276530 رضا آقایاری
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارایی و عملکرد مالی 91381   1396/11/20        

13821270962036

1397/06/10

  محمد دالمنپور 910589240 ویدا شفقتیان
ارتباط مدیریت زیست محیطی و متغیر ارزش سهام در شرکت های فولاد پذیرفته شده در بورس 91381   1396/06/20        

13821270962040

1397/06/18

  کامران یگانگی 940044807 لیلا محبیان اطاق وری
شکنندگی مالی بانک ها ساختار مالکیت و تنوع درآمد 91381   1395/12/20        

13821270962039

1397/06/18

  علی شهنواز 940152830 زهرا زالی
تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سررسید بدهی و کارایی  سرمایه گذاری ( مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان و واحدهای تابعه) 91381   1395/11/25        

13821270962044

1397/06/24

  محمدرضا کردلو 940116649 موسی محمدی
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و جریان های نقدی ( مطالعه ای در : بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) 91381   1394/12/15        

13821245972012

1398/02/15

  حسین محمدی 930327557 رمینا یکتا
بررسي عملكرد رستوران هاي شهر زنجان با تاكيد بر ماهيت و مباني خدمات پايدار و محيط سازماني 96012   1396/12/15             حسين محمدي 9500135538 زهرا شيري
بررسی تاثیر روابط سیاسی مدیریتی برحاکمیت شرکتی وتامین مالی بدهی 501   1397/09/20        

13821270972002

1398/02/25

  هادی غلامی 920074782 هادی غلامی
تا ثیر انگیزه وویژگی ههیئت مدیره براجتناب مالیاتی شرکت های تولیدی  9611   1396/11/20           علی بیات  ابوالفضل شهرابادی  950003127 عسل عالی زاده
تا ثیر مسئولیت پذیری اجتماعی زیست محیطی شرکت برعملکرد مالی با نقش تعدیل کننده مقررات دولتی وفراموشی سازمانی . 9611   1396/11/20        

 

  علی محمدی  950173531 نسیرین صفری 
بررسی میزان تاثیر توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی کشور ایران) 91381   1396/05/20        

13821270971003

1397/10/19

  امیر نجفی 930593923 رضا کریمی
بررسي تاثير ساختار ماليات بر رشد اقتصادي 9609   1396/09/20             اشكان رحيم زاده 950243392 علي فرهادي
تعیین تاثیر محافظه کاری حسابداری برارتباط تغییر در ارزش بازار سهام وتغییردر نگهداشت وجه نقد .در شرکت های پذیرفنه شده در بورس اوراق بهادارتهران  91381   1397/07/20           نبی اله محمدی  مهدی محمدی  920608304 سهیلا بیلت 
بررسی تا ثیر ساختار مالیات بررشد اقتصادی  9609   1396/09/20         13821270972001.1397/11/23   اشکان رحیم زاده  950243392 علی فرهادی 
تعیین تاثیرمحافظه کاری حسابداری برارتباطتغییردر ارزش بازارسهام وتغییردر نگهداشت وجه نقد.در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  91381   1397/07/20         13821245972003.1397/12/01 نبی اله محمدی  مهدی محمدی  920608304 سهیلابیات 
تدوین استراتژی تا مین منابع انسانی در شرایط بحران (مطالعه موردی :شرکت توسعه اعتماد مبین ) 96171   1397/04/23        

1382124972008

1398/02/19

  امیر نجفی  940197084 یاسر زعیم کهن
تاثیر مالکیت دولتی،محدودیت مالی وفساد با نقش تعدیلگر تحریم اقتصادی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی وغیر دولتی درشهر زنجان 96169   1397/02/30        

13821270972003

1398/02/31

حسین محمدی احمد نقی لو 930338179 شهرام سلیمی
بررسی زابطه بین ریسک محیطی وعملکرد مالی در بانک های شهر زنجان 96169   1397/02/30        

13821270972004

1398/02/31

حسین محمدی احمد نقیلو 930447926 یاسر باقری
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالیبر جریان های نقدی (مطالعه ای در :بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران) 91381   1398/12/15        

13821270972006

1398/04/31

حسین محمدی محمددالمنپور 930327557 رمینا یکتا
 ارتباط میان تبلغات شخصی سازی (دررسانه های اجتماعی)باوفاداری برند وکیفیت درک شده ،باتوجه به نقش میانجی وابستگی - برند وتعامل - برند (مصرف کنندگان گوشی های همراه (برند)  91375   1394/05/31        

1382127098002

1398/10/29

  رضا پیرایش 920148028 مهری بیگدلی

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                       
                       
                       سمیه نسیمی نژاد
                      محمد رضا قربانی
                      علی هاشمی 
                      میلاد عزیزی
                علي محمدي     محمدمسعود جباری
                علی محمدی    

سید حامد صمصامی

                       
                    910863007 مهرداد نويد