.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- بین الملل (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- بین الملل

تاریخ: 1395/05/16 - 19:18


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسي تاثير پيوستگي اجتماعي و مشاركت اجتماعي بر حمايت از توسعه گردشگري پايدار از طريق مزايا و هزينه هاي درك شده (مطالعه موردي :منطقه تاريخي ماسوله) 91348 1394/03/16      

13821271951011

1395/10/01
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920632646 محمود مشيري كمني
بررسي عوامل موثر بر عملكرد  صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بخش صادرات 91430 1394/11/28      

13821271951014

1395/10/02
 

  حسين محمدي 930366611 الهام فرخي
بررسی تاثیر موانع صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی صادراتی شهر تبریز 91320 1393/12/4      

13821271951010

1395/10/01
 

  فیروزه حاج علی اکبری 920017223 مهسا اسکندری
بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه های کوچک (sME)و ارایه چارچوب حمایت از این بنگاه ها در شهر زنجان 91425 1394/12/08      

13821271951015

1395/10/02
 

  حسین محمدی 930300412 فرج اله میرزایی
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات غیر نفتی در استان زنجان 91214 1392/12/01      

13821271951019

1395/10/16
 

  حاج علی اکبری 910610139 بهمن کردلو
مقايسه تاثير گرايش به مصرف محصولات خارجي و تمايل به تعاملات جهاني بر تصوير كشور توليد كننده كالا از ديدگاه جوانان (مورد مطالعه كشورهاي آلمان و هند) 91294 1393/09/21      

13821271951007

1395/09/28

  فرشته لطفي زاده 920019526 نرگس كريمي
           

13821271951008

1395/09/29

      مهرداد پور تیمور فرد تبریزی
بررسي رابطه بين رضايت مشتريان وفاداري به برند با در نظر گرفتن متغيرميانجي مديريت زنجيره تامين فروشگاه زنجيره اي شهروند 91421 1394/11/21      

13821271951009

1395/09/30

حسين محمدي جواد ناصريان 930422417 سعيد ملكي
           

13821271951012

1395/010/02

      النازمحمدی
           

13821271951013

1395/010/02

      سمانه هوشنگی
ناثير سبك مديريتي مديران فروش بخش صادرات بر تمايل به ترك خدمت با تاكيد بر نقش رضايت شغلي :مطالعه اي در شركتهاي روي شهرستان زنجان

91420

 

1394/11/28      

13821271951017

1395/10/08

    دكتر رجايي رويا رحيمي
           

13821271951016

1395/10/05

      هانیه رمضانی کیوانی
بررسي بكارگيري تجارت الكترونيك و اعتماد الكترونيك براي توسعه بازار صادرات شركت هاي كوچك و متوسط در شهر زنجان 91426 1394/12/10  

 

 

 

13821271951018

1395/10/15

  ارشد فرهمنديان 930289557 هادي كرمي
بررسي عوامل موثر بر استفاده از دانش مشتري :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان 91126 1391/11/30 پنجم

 

 

 

13821271952021

1396/01/31
 

  فريدون خادم 900726029 حسين بيات
بررسي تاثير نوآوري سازماني و بازاريابي بر عملكرد توليد صادراتي با ميانجي گري عملكرد نوآوري 91446 1395/04/28  

 

 

13821271951027

1395/11/27

  اشكان رحيم زاده 930372289 جواد بيات
بخش بندي بازار مصرف كنندگان نهايي كالاي وارداتي برنج بر اساس ويژگي هاي روان شناختي و جمعيت شناختي 91413 1394/10/26      

13821271951020

1395/10/26
 

فيروزه حاج علي اكبري محمد دالمن پور 920580274 سعيد عزيزي ثالت
بررسي ظرفيت سازمان در نوآوري ،عمليات تجاري و نقش واسطه اي سودآوري بر رضايت مشتري (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان ) 91445 1395/03/15 اول

 

 

13821271952005

1396/01/16

  حسين محمدي 930327832 اصغر عباسي
تاثیر قابلیت بازاریابی داخلی در استراتژی بازاریابی صادرات، بازاریابی صنعتی  BTB   و عملکرد صادراتی ( مورد مطالعه: شرکت صنایع روی خالص سازان زنجان) 91438 1395/02/19      

13821271951021

95/11/03
 

  محمد دالمن پور 930374213 خديجه نجات
بررسی تاثیر ارتباطات و همکاری بین شرکت (شرکت های داخلی و خارجی) در صادرات محصول جدید مورد مطالعه شرکت های بزرگ استان زنجان  9505 1395/5/20      

13821271952010

1396/01/23
 

حسین محمدی  محمد دالمن پور  920608756 مجتبی آدینه 
           

13821271951022

1395/11/09

      میترا جعفری
           

13821271951024

1395/11/18

      معصومه احمدی
بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قراردادهای بین المللی و مراودات بین الملل 1320 1392/10/02      

13821271951023

1395/11/12

  جواد ناصریان  910608578 امیر یزدان پناهی 
بررسی رابطه بین قابلیت بازاریابی بین المللی ، سازگاری سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید 91426 1394/12/10      

13821271952007

1396/01/20

  دالمن پور  930404113 سید جواد حسینی نژاد 
بررسي تاثير كارآفريني شركتي بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بازار صادرات :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام " 91446 1395/04/28      

13821271952017

1396/01/27

  حسين محمدي 940005004 سيدجمال قريشي
تاثير قابليت كارآفريني بر عملكردصادرات اوليه و ثانويه با واسطه مديريت مشاركتي و مشاركت تبادل دانش در شركت هاي روي شهرستان زنجان 91446 1395/04/28      

13821271952016

1396/01/27

  حسين محمدي 930470722 حسين نوروزي
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد كسب و كار صادراتي (مطالعه موردي :شركت پيلوت گاز ) 91414 1394/12/07      

13821271952006

1396/01/19

  يداله رجايي 930418421 سلمازيوسفي
بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت صنعتی پارس مینو) 91414 94/10/27      

13821271952001

1395/12/04

  ید اله رجایی 930300869 افساته اسدی
بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی و کسب رضایت نوجوانان بر تمایل به مصرف دایمی سرگرمی های آنلاین 91259 1393/09/22      

13821271952003

1395/12/14

  لطفی زاده 920066895 الهام شیخی
بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکردصادراتی با توجه به نقش میانجی تعهد رفتاری و ارتباطات(مورد مطالعه:شرکت های کلان صادراتی در استان آذر بایجان شرقی 91423 94/11/30      

13821271952011

1396/01/23
 

  دالمن پور 930391035 علی ابراهیمی
عوامل موثر بر ارتقاي كيفيت خدمات مسافرتي داخلي و خارجي استان زنجان 91302 1393/10/09      

13821271951028

1395/12/02

  ارشد فرهمنديان 920045577 غزال معين
رابطه بين سرمايه گذاري تحقيق و توسعه عملكرد صادراتي در شهر زنجان 91446 1395/04/28

استاد راهنما از حسين محمدي به دكتر ناصريان تغيير يافت

96/01/29

بدون مشاور

   

13821271952022

1396/01/31
 

حسين محمدي جواد ناصريان 930329496 مهران محجوب
بررسي عوامل موثر بر روند بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط 91443 1395/03/08  
 
 

13821271952025

1396/01/31
 

  مهدي محمدي 930382675

الهام مقدم

2

بررسي رابطه عملكرد صادراتي وتوسعه صادراتي شركت پگاه زنجان (باميانجيگري انگيزه مديران) 9212 1392/12/15      

13821271952002

1395/12/11

  جوادناصريان 900764041 رسول سليماني
بررسي علل عدم مشاركت فعال زنان در تشكل هاي اتاق بازرگاني و تجارت بين الملل 14250 1393/05/10      

13821271952004

1396/01/16

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 910839000 رقيه مولايي
تاثیر تجربه عاطفی و تجربه شناختی با میانجی گری رضایت از خریر آنلاین و ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد آنلاین( مطالعه موردی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) 91406 94/09/30      

13821271952014

1396/01/23
 

  حاج علی اکبری  910620007 محمد مهدی  پناهی 
بررسي تاثير تعهد مديريت صادرات و شدت رقابت بر روي عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش واسطه اي كار آفريني صادراتي 91348 1394/03/16      

13821271952020

1396/01/29
 

  ابوالفضل مقدم 920575505 حاجيه محمد فام
تاثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی در رشد  بازار صادرات با توجه به نقش میانجی دسترسی به اطلاعات صادرات، جهت  گیری  استراتژیک و روابط شبکه کسب و کار در شرکت های صادراتی صنایع غذایی استان تهران  91437 1395/01/23      

13821271952013

1396/01/23

حاج علی اکبر  درودی  920569882 کیوان وفادار 
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان  91379 1394/06/19      

13821271952019

1396/01/29

نبی اله محمدی  ابوالفضل مقدم 920109723 مصطفی بسطامیان
بررسي ويژگيهاي مديريتي و عوامل ذهني در آمادگي صادرات شركتهاي كوچك و متوسط 91420 1394/11/28      

13821271952009

1396/01/23

ن يداله رجائي 930386307 مهنا تطهيري
تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري سازماني(در بين شركت هاي خانوادگي) 91305 1393/10/11      

13821271952023

1396/01/31
 

ن لطفي زاده 920078531 الهام رجبي
تاثير مسير دوگانه برندينگ شركتي بر روي ارزش ويژه برند با رويكرد توسعه بازارهاي صادراتي: مطالعه اي در شركت فرآوره هاي لبني پگاه زنجان 9505 1395/05/28      

13821271952026

1396/04/17

ن يداله رجائي 930462021 مينا ميناخاني
تاثير شدت صادرات بر عملكرد شركت هاي با دامنه و مقصد صادراتي متفاوت (شركت هاي صادراتي استان زنجان) 91439 1395/02/22 بدون مشاور    

13821271952024

1396/01/31
 

حسين محمدي مصطفي جعفري 930404352 حسين اسدي
بررسي عوامل موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي :شهرك صنعتي زنجان ) 91443 1395/03/08      

13821271952028

1396/04/26

  دكتر رجايي 930510664 نسيم اسلامي
بررسي نقش قيمت گذاري رابطه اي در مجموعه صادراتي صنعتي شهر زنجان 91384 1394/06/24      

13821271952027

1396/04/25

  اشكان رحيم زاده 920608298 پريا غفارفاميان
بررسي دلايل ترك كار مديران فروش صادرات شركت هاي صادر كننده استان زنجان 91414 1394/10/27      

13821271952029

1396/04/28

  حاج علي اكبري 930355986 الناز قلي فر
بررسي خلاقيت و نوآوري و عملكرد كسب و كارهاي كوچك توريستي در شهر زنجان 9509 1395/09/03           علي منصوري 930533051 پريسا كرمي
مقايسه عملكرد صادرات در شركتهاي پگاه استانهاي شمال غرب و رتبه بندي آنها بر اساس شدت صادرات ،تنوع جغرافيايي و تنوع محصول با استفاده از روش FAHP 14406 1395/09/25      

13821271952030

1396/05/03

  فريدون خادم 940116390 تينا غفاري
بررسي تاثير عوامل صادراتي شركت هاي كوچك و متوسط بر قصد صادرات با ميانجي گري حمايت دولت (مطالعه موردي :شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 استان زنجان ) 14406 1395/09/25      

13821271952031

1396/05/05

  اشكان رحيم زاده 930290886 ساناز زلفخاني
تاثير ايجاد بانك صنايع كوچك و متوسط بر توسعه صنعت استان 91413 1394/10/26      

13821271952032

1396/05/11

فيروزه حاج علي اكبري حسين محمدي 920057998 مژگان شمداني
                     

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی