.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- بین الملل (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- بین الملل

تاریخ: 1395/05/16 - 11:00


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی بازار گاز طبیعی اروپا و مزیت صادرات گاز ایران به این بازار از طریق خط لوله ی ITE (ایران- ترکیه- اروپا) 91332 94/1/28  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/23

 

13821271942020

1395/05/26
ن حاجی علی اکبری 911061546 محمد پارسا محمدی 
بررسی نقش تعدیل کنندگی شدت رقابت و آشفتگی تکنولوژی در ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و بازارگرایی شرکتهای فعال در شهرک های صنعتی استان گیلان 91267 .93/7/5  

 

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/23

 

13821271942019

1395/05/26

ن حاجی علی اکبری  911081669 محمد محمدی 
بررسی رابطه بین ادراک تنوع سازمانی و رفتار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان  91382 94/6/22  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/23

  كد دارد ن نبی اله محمدی  920608213 سیده آیناز جباری 
طراحی مدلی جهت تبیین نقش تجارت الکترونیک در صادرات محصولات معدنی با استفاده از روش  DEMATEL  : مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر زنجان 91320 93/12/4  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/04

 

13821271951002

1395/07/29
 

  مصطفی جعفری 911067421 مریم افشاری راد 
بررسی تاثیر مدیریت هویت برند سازمانی در کسب و کارهای صادراتی صنایع سرب و روی استان زنجان 91376 94/6/1  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

13821271942025

1395/06/28

  شهنواز 910636711 عطا تفضلی
           

13821271942023

1395/06/14

  احمد نقيلو   مينا ىاىاشي
اثر مدیریت کارآفرین در بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط، مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی رشت  91362 1394/04/16      

13821271951005

1395/09/07
 

  یداله خداوردی 911088119 امید رحیمی کلده 
           

13821271942024

1395/06/21

      سید مهدی حسینی
بررسی وضعیت صادراتی استان زنجان و شناسایی حوزه های صادراتی مزیت دار با استفاده از روش BOCR-ANP 91305 93/10/11       كد دارد   مقدم  910880582 بهاره پورنصر 
           

62621271942002

1395/06/21

      علی کردلو
بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی فعال در صنعت روی استان زنجان 91426 94/12/10      

13821271942026 1395/06/31

  یدالله رجایی 930522666 حسین قهرمانی 
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تحقق چشم انداز شرکت ایران ترانسفو (5 ساله) 91214 92/12/1      

13821271942027

1395/07/01

ن حاج علی اکبری  900726094 امیر حسین حسنلو
           

13821271932033

1395/06/31

      بهاره پور نصر
بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و اجرای فرآیند مدیریت دانش برکسب مزیت رقابتی مطالعه موردی : شرکتهای صادرات مواد غذایی در تهران 91302 93/10/9      

13821271942030

1395/07/15
 

  حاج علی اکبری  911093795 هیوا بنا کار
بررسی تاثیر سبکهای مدیریت و انواع فرهنگ بر استقرار استراتژی رقابتی (مطالعه موردی : شرکتهای صادرات مواد غذایی در تهران) 91313 93/11/12      

13821271942029

1395/07/15

  حاج علی اکبری  911108214 ناصر  رضائی نصرت آبادی 
بررسی تاثیر محیط بیرونی و فاصله ها ی روانی بر عملکرد صادراتی (با میانجیگری تطبیق پذیری آمیخته های بازاریابی و بازارگرایی) مورد مطالعه: شرکتهای صادراتی زنجان 91311 93/11/8      

13821271942028

1395/07/15

  حاج علی اکبری 920084343 فرشته انگوری 
شناسايي مهمترين عوامل تاثيرگذار در نوآوري مديران زن بر عملكرد تجاري آن ها 91423 1394/11/30   جايگزين منا محبي  

13821271951003

1395/08/26
 

دكتر درودي دكتر حاج علي اكبري

940199645

95/8/04

اميرسعيد وديعي
بررسي تاثير بكارگيري سيستم الكترونيكي ترخيص كالا بر رضايت مندي تجار و بازرگانان (مطالعه موردي :فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) 91394 1394/08/21      

13821271951006

1395/09/28

  دكتر رحيم زاده

920569480

95/8/9

مجيدتشيعي
بررسي تاثير نوآوري مهارت هاي كسب و كار و انگيزه اجرايي بر جهت گيري صادراتي در شركت هاي كوچك و متوسط شهر زنجان 91420 1394/11/28      

13821271951004

1395/09/07

  دكتر خداوردي

900779850

95/08/09

حميدرجبي 
بررسي تاثير پيوستگي اجتماعي و مشاركت اجتماعي بر حمايت از توسعه گردشگري پايدار از طريق مزايا و هزينه هاي درك شده (مطالعه موردي :منطقه تاريخي ماسوله) 91348 1394/03/16      

13821271951011

1395/10/01
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920632646 محمود مشيري كمني
بررسي عوامل موثر بر عملكرد  صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بخش صادرات 91430 1394/11/28      

13821271951014

1395/10/02
 

  حسين محمدي 930366611 الهام فرخي
بررسی تاثیر موانع صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی صادراتی شهر تبریز 91320 1393/12/4      

13821271951010

1395/10/01
 

  فیروزه حاج علی اکبری 920017223 مهسا اسکندری
بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه های کوچک (sME)و ارایه چارچوب حمایت از این بنگاه ها در شهر زنجان 91425 1394/12/08      

13821271951015

1395/10/02
 

  حسین محمدی 930300412 فرج اله میرزایی
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات غیر نفتی در استان زنجان 91214 1392/12/01      

13821271951019

1395/10/16
 

  حاج علی اکبری 910610139 بهمن کردلو
مقايسه تاثير گرايش به مصرف محصولات خارجي و تمايل به تعاملات جهاني بر تصوير كشور توليد كننده كالا از ديدگاه جوانان (مورد مطالعه كشورهاي آلمان و هند) 91294 1393/09/21      

13821271951007

1395/09/28

  فرشته لطفي زاده 920019526 نرگس كريمي
           

13821271951008

1395/09/29

      مهرداد پور تیمور فرد تبریزی
بررسي رابطه بين رضايت مشتريان وفاداري به برند با در نظر گرفتن متغيرميانجي مديريت زنجيره تامين فروشگاه زنجيره اي شهروند 91421 1394/11/21      

13821271951009

1395/09/30

حسين محمدي جواد ناصريان 930422417 سعيد ملكي
           

13821271951012

1395/010/02

      النازمحمدی
           

13821271951013

1395/010/02

      سمانه هوشنگی
ناثير سبك مديريتي مديران فروش بخش صادرات بر تمايل به ترك خدمت با تاكيد بر نقش رضايت شغلي :مطالعه اي در شركتهاي روي شهرستان زنجان

91420

 

1394/11/28      

13821271951017

1395/10/08

    دكتر رجايي رويا رحيمي
           

13821271951016

1395/10/05

      هانیه رمضانی کیوانی
بررسي بكارگيري تجارت الكترونيك و اعتماد الكترونيك براي توسعه بازار صادرات شركت هاي كوچك و متوسط در شهر زنجان 91426 1394/12/10  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/10/13

 

13821271951018

1395/10/15

  ارشد فرهمنديان 930289557 هادي كرمي
بررسي عوامل موثر بر استفاده از دانش مشتري :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان 91126 1391/11/30 پنجم

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/03
      فريدون خادم 900726029 حسين بيات
بررسي تاثير نوآوري سازماني و بازاريابي بر عملكرد توليد صادراتي با ميانجي گري عملكرد نوآوري 91446 1395/04/28  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/03
 

13821271951027

1395/11/27

  اشكان رحيم زاده 930372289 جواد بيات
بخش بندي بازار مصرف كنندگان نهايي كالاي وارداتي برنج بر اساس ويژگي هاي روان شناختي و جمعيت شناختي 91413 1394/10/26      

13821271951020

1395/10/26
 

فيروزه حاج علي اكبري محمد دالمن پور 920580274 سعيد عزيزي ثالت
بررسي ظرفيت سازمان در نوآوري ،عمليات تجاري و نقش واسطه اي سودآوري بر رضايت مشتري (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان ) 91445 1395/03/15 اول

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/03
      حسين محمدي 930327832 اصغر عباسي
تاثیر قابلیت بازاریابی داخلی در استراتژی بازاریابی صادرات، بازاریابی صنعتی  BTB   و عملکرد صادراتی ( مورد مطالعه: شرکت صنایع روی خالص سازان زنجان) 91438 1395/02/19      

13821271951021

95/11/03
 

  محمد دالمن پور 930374213 خديجه نجات
بررسی تاثیر ارتباطات و همکاری بین شرکت (شرکت های داخلی و خارجی) در صادرات محصول جدید مورد مطالعه شرکت های بزرگ استان زنجان  9505 1395/5/20         حسین محمدی  محمد دالمن پور  920608756 مجتبی آدینه 
           

13821271951022

1395/11/09

      میترا جعفری
           

13821271951024

1395/11/18

      معصومه احمدی
بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قراردادهای بین المللی و مراودات بین الملل 1320 1392/10/02      

13821271951023

1395/11/12

  جواد ناصریان  910608578 امیر یزدان پناهی 
بررسی رابطه بین قابلیت بازاریابی بین المللی ، سازگاری سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید 91426 1394/12/10           دالمن پور  930404113 سید جواد حسینی نژاد 
بررسي تاثير كارآفريني شركتي بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بازار صادرات :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام " 91446 1395/04/28           حسين محمدي 940005004 سيدجمال قريشي
تاثير قابليت كارآفريني بر عملكردصادرات اوليه و ثانويه با واسطه مديريت مشاركتي و مشاركت تبادل دانش در شركت هاي روي شهرستان زنجان 91446 1395/04/28           حسين محمدي 930470722 حسين نوروزي
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد كسب و كار صادراتي (مطالعه موردي :شركت پيلوت گاز ) 91414 1394/12/07           يداله رجايي 930418421 سلمازيوسفي
بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت صنعتی پارس مینو) 91414 94/10/27      

13821271952001

1395/12/04

  ید اله رجایی 930300869 افساته اسدی
بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی و کسب رضایت نوجوانان بر تمایل به مصرف دایمی سرگرمی های آنلاین 91259 93/9/22           لطفی زاده 920066895 الهام شیخی
بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکردصادراتی با توجه به نقش میانجی تعهد رفتاری و ارتباطات(مورد مطالعه:شرکت های کلان صادراتی در استان آذر بایجان شرقی 91423 94/11/30           دالمن پور 930391035 علی ابراهیمی
عوامل موثر بر ارتقاي كيفيت خدمات مسافرتي داخلي و خارجي استان زنجان 91302 1393/10/09      

13821271951028

1395/12/02

  ارشد فرهمنديان 920045577 غزال معين
رابطه بين سرمايه گذاري تحقيق و توسعه عملكرد صادراتي در شهر زنجان 91446 1395/04/28           حسين محمدي 930329496 مهران محجوب
بررسي عوامل موثر بر روند بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط 91443 1395/03/08           مهدي محمدي 930382675 الهام مقدم

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مینا احمدی
                      توران بخشعلی زاده صدیقی 
                      قاسم سلیمی ترکمانی