.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- بین الملل (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- بین الملل

تاریخ: 1395/05/16 - 16:20


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحی مدلی جهت تبیین نقش تجارت الکترونیک در صادرات محصولات معدنی با استفاده از روش  DEMATEL  : مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر زنجان 91320 93/12/4      

13821271951002

1395/07/29
 

  مصطفی جعفری 911067421 مریم افشاری راد 
اثر مدیریت کارآفرین در بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط، مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی رشت  91362 1394/04/16      

13821271951005

1395/09/07
 

  یداله خداوردی 911088119 امید رحیمی کلده 
شناسايي مهمترين عوامل تاثيرگذار در نوآوري مديران زن بر عملكرد تجاري آن ها 91423 1394/11/30   جايگزين منا محبي  

13821271951003

1395/08/26
 

دكتر درودي دكتر حاج علي اكبري

940199645

95/8/04

اميرسعيد وديعي
بررسي تاثير بكارگيري سيستم الكترونيكي ترخيص كالا بر رضايت مندي تجار و بازرگانان (مطالعه موردي :فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) 91394 1394/08/21      

13821271951006

1395/09/28

  دكتر رحيم زاده

920569480

95/8/9

مجيدتشيعي
بررسي تاثير نوآوري مهارت هاي كسب و كار و انگيزه اجرايي بر جهت گيري صادراتي در شركت هاي كوچك و متوسط شهر زنجان 91420 1394/11/28      

13821271951004

1395/09/07

  دكتر خداوردي

900779850

95/08/09

حميدرجبي 
بررسي تاثير پيوستگي اجتماعي و مشاركت اجتماعي بر حمايت از توسعه گردشگري پايدار از طريق مزايا و هزينه هاي درك شده (مطالعه موردي :منطقه تاريخي ماسوله) 91348 1394/03/16      

13821271951011

1395/10/01
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920632646 محمود مشيري كمني
بررسي عوامل موثر بر عملكرد  صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بخش صادرات 91430 1394/11/28      

13821271951014

1395/10/02
 

  حسين محمدي 930366611 الهام فرخي
بررسی تاثیر موانع صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی صادراتی شهر تبریز 91320 1393/12/4      

13821271951010

1395/10/01
 

  فیروزه حاج علی اکبری 920017223 مهسا اسکندری
بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه های کوچک (sME)و ارایه چارچوب حمایت از این بنگاه ها در شهر زنجان 91425 1394/12/08      

13821271951015

1395/10/02
 

  حسین محمدی 930300412 فرج اله میرزایی
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات غیر نفتی در استان زنجان 91214 1392/12/01      

13821271951019

1395/10/16
 

  حاج علی اکبری 910610139 بهمن کردلو
مقايسه تاثير گرايش به مصرف محصولات خارجي و تمايل به تعاملات جهاني بر تصوير كشور توليد كننده كالا از ديدگاه جوانان (مورد مطالعه كشورهاي آلمان و هند) 91294 1393/09/21      

13821271951007

1395/09/28

  فرشته لطفي زاده 920019526 نرگس كريمي
           

13821271951008

1395/09/29

      مهرداد پور تیمور فرد تبریزی
بررسي رابطه بين رضايت مشتريان وفاداري به برند با در نظر گرفتن متغيرميانجي مديريت زنجيره تامين فروشگاه زنجيره اي شهروند 91421 1394/11/21      

13821271951009

1395/09/30

حسين محمدي جواد ناصريان 930422417 سعيد ملكي
           

13821271951012

1395/010/02

      النازمحمدی
           

13821271951013

1395/010/02

      سمانه هوشنگی
ناثير سبك مديريتي مديران فروش بخش صادرات بر تمايل به ترك خدمت با تاكيد بر نقش رضايت شغلي :مطالعه اي در شركتهاي روي شهرستان زنجان

91420

 

1394/11/28      

13821271951017

1395/10/08

    دكتر رجايي رويا رحيمي
           

13821271951016

1395/10/05

      هانیه رمضانی کیوانی
بررسي بكارگيري تجارت الكترونيك و اعتماد الكترونيك براي توسعه بازار صادرات شركت هاي كوچك و متوسط در شهر زنجان 91426 1394/12/10  

 

 

 

13821271951018

1395/10/15

  ارشد فرهمنديان 930289557 هادي كرمي
بررسي عوامل موثر بر استفاده از دانش مشتري :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان 91126 1391/11/30 پنجم

 

 

 

13821271952021

1396/01/31
 

  فريدون خادم 900726029 حسين بيات
بررسي تاثير نوآوري سازماني و بازاريابي بر عملكرد توليد صادراتي با ميانجي گري عملكرد نوآوري 91446 1395/04/28  

 

 

13821271951027

1395/11/27

  اشكان رحيم زاده 930372289 جواد بيات
بخش بندي بازار مصرف كنندگان نهايي كالاي وارداتي برنج بر اساس ويژگي هاي روان شناختي و جمعيت شناختي 91413 1394/10/26      

13821271951020

1395/10/26
 

فيروزه حاج علي اكبري محمد دالمن پور 920580274 سعيد عزيزي ثالت
بررسي ظرفيت سازمان در نوآوري ،عمليات تجاري و نقش واسطه اي سودآوري بر رضايت مشتري (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان ) 91445 1395/03/15 اول

 

 

13821271952005

1396/01/16

  حسين محمدي 930327832 اصغر عباسي
تاثیر قابلیت بازاریابی داخلی در استراتژی بازاریابی صادرات، بازاریابی صنعتی  BTB   و عملکرد صادراتی ( مورد مطالعه: شرکت صنایع روی خالص سازان زنجان) 91438 1395/02/19      

13821271951021

95/11/03
 

  محمد دالمن پور 930374213 خديجه نجات
بررسی تاثیر ارتباطات و همکاری بین شرکت (شرکت های داخلی و خارجی) در صادرات محصول جدید مورد مطالعه شرکت های بزرگ استان زنجان  9505 1395/5/20      

13821271952010

1396/01/23
 

حسین محمدی  محمد دالمن پور  920608756 مجتبی آدینه 
           

13821271951022

1395/11/09

      میترا جعفری
           

13821271951024

1395/11/18

      معصومه احمدی
بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قراردادهای بین المللی و مراودات بین الملل 1320 1392/10/02      

13821271951023

1395/11/12

  جواد ناصریان  910608578 امیر یزدان پناهی 
بررسی رابطه بین قابلیت بازاریابی بین المللی ، سازگاری سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید 91426 1394/12/10      

13821271952007

1396/01/20

  دالمن پور  930404113 سید جواد حسینی نژاد 
بررسي تاثير كارآفريني شركتي بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بازار صادرات :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام " 91446 1395/04/28      

13821271952017

1396/01/27

  حسين محمدي 940005004 سيدجمال قريشي
تاثير قابليت كارآفريني بر عملكردصادرات اوليه و ثانويه با واسطه مديريت مشاركتي و مشاركت تبادل دانش در شركت هاي روي شهرستان زنجان 91446 1395/04/28      

13821271952016

1396/01/27

  حسين محمدي 930470722 حسين نوروزي
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد كسب و كار صادراتي (مطالعه موردي :شركت پيلوت گاز ) 91414 1394/12/07      

13821271952006

1396/01/19

  يداله رجايي 930418421 سلمازيوسفي
بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت صنعتی پارس مینو) 91414 94/10/27      

13821271952001

1395/12/04

  ید اله رجایی 930300869 افساته اسدی
بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی و کسب رضایت نوجوانان بر تمایل به مصرف دایمی سرگرمی های آنلاین 91259 1393/09/22      

13821271952003

1395/12/14

  لطفی زاده 920066895 الهام شیخی
بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکردصادراتی با توجه به نقش میانجی تعهد رفتاری و ارتباطات(مورد مطالعه:شرکت های کلان صادراتی در استان آذر بایجان شرقی 91423 94/11/30      

13821271952011

1396/01/23
 

  دالمن پور 930391035 علی ابراهیمی
عوامل موثر بر ارتقاي كيفيت خدمات مسافرتي داخلي و خارجي استان زنجان 91302 1393/10/09      

13821271951028

1395/12/02

  ارشد فرهمنديان 920045577 غزال معين
رابطه بين سرمايه گذاري تحقيق و توسعه عملكرد صادراتي در شهر زنجان 91446 1395/04/28

استاد راهنما از حسين محمدي به دكتر ناصريان تغيير يافت

96/01/29

بدون مشاور

   

13821271952022

1396/01/31
 

حسين محمدي جواد ناصريان 930329496 مهران محجوب
بررسي عوامل موثر بر روند بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط 91443 1395/03/08  
 
 

13821271952025

1396/01/31
 

  مهدي محمدي 930382675

الهام مقدم

2

بررسي رابطه عملكرد صادراتي وتوسعه صادراتي شركت پگاه زنجان (باميانجيگري انگيزه مديران) 9212 1392/12/15      

13821271952002

1395/12/11

  جوادناصريان 900764041 رسول سليماني
بررسي علل عدم مشاركت فعال زنان در تشكل هاي اتاق بازرگاني و تجارت بين الملل 14250 1393/05/10      

13821271952004

1396/01/16

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 910839000 رقيه مولايي
تاثیر تجربه عاطفی و تجربه شناختی با میانجی گری رضایت از خریر آنلاین و ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد آنلاین( مطالعه موردی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) 91406 94/09/30      

13821271952014

1396/01/23
 

  حاج علی اکبری  910620007 محمد مهدی  پناهی 
بررسي تاثير تعهد مديريت صادرات و شدت رقابت بر روي عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش واسطه اي كار آفريني صادراتي 91348 1394/03/16      

13821271952020

1396/01/29
 

  ابوالفضل مقدم 920575505 حاجيه محمد فام
تاثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی در رشد  بازار صادرات با توجه به نقش میانجی دسترسی به اطلاعات صادرات، جهت  گیری  استراتژیک و روابط شبکه کسب و کار در شرکت های صادراتی صنایع غذایی استان تهران  91437 1395/01/23      

13821271952013

1396/01/23

حاج علی اکبر  درودی  920569882 کیوان وفادار 
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان  91379 1394/06/19      

13821271952019

1396/01/29

نبی اله محمدی  ابوالفضل مقدم 920109723 مصطفی بسطامیان
بررسي ويژگيهاي مديريتي و عوامل ذهني در آمادگي صادرات شركتهاي كوچك و متوسط 91420 1394/11/28      

13821271952009

1396/01/23

ن يداله رجائي 930386307 مهنا تطهيري
تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري سازماني(در بين شركت هاي خانوادگي) 91305 1393/10/11      

13821271952023

1396/01/31
 

ن لطفي زاده 920078531 الهام رجبي
تاثير مسير دوگانه برندينگ شركتي بر روي ارزش ويژه برند با رويكرد توسعه بازارهاي صادراتي: مطالعه اي در شركت فرآوره هاي لبني پگاه زنجان 9505 1395/05/28         ن يداله رجائي 930462021 مينا ميناخاني
تاثير شدت صادرات بر عملكرد شركت هاي با دامنه و مقصد صادراتي متفاوت (شركت هاي صادراتي استان زنجان) 91439 1395/02/22 بدون مشاور    

13821271952024

1396/01/31
 

حسين محمدي مصطفي جعفري 930404352 حسين اسدي
بررسي عوامل موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي :شهرك صنعتي زنجان ) 91443 1395/03/08           دكتر رجايي 930510664 نسيم اسلامي
                     

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مینا احمدی
                      توران بخشعلی زاده صدیقی 
                      قاسم سلیمی ترکمانی

به طور کلی امروزه عملکرد شرکت‌ها در حوزه صادرات تحت تاثیر عوامل درونی و خارجی بسیاری قرار دارد که شناسایی آنان بر موفقیت در این بخش بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضردر پی تعیین نقش استراتژی‌های بازاریابی صادرات و بازاریابی B2Bدر رابطه بین قابلیت های بازاریابی داخلی و عملکرد صادرات بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شاغل در صنایع خالص سازان روی استان زنجان به تعداد 376 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از قواعد رویکرد معادلات ساختاری به تعداد 155 نفر محاسبه و روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی متناسب با حجم جامعه بوده است. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه 31 سوالی محقق‌ساخته برای سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش می‌باشد که روایی، پایایی و آزمون کیفیت هریک از مدل‌های اندازه‌گیری بر اساس آزمون‌های معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Smart-PLSانجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه­های پژوهش نشان داد که بطورکلی قابلیت‌های بازاریابی داخلی بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی‌گر بازاریابی B2Bو استراتژی‌های بازاریابیدر صنایع خالص سازان روی استان زنجان تأثیر غیرمستقیم معناداری داشته‌ است. همچنین سایر روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری مورد تأئید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی:عملکرد صادراتی،بازاریابی داخلی، استراتژی‌های بازاریابی صادرات، بازاریابی B2B.
    18 1395/11/24

 

13821271951021

3 ارديبهشت

حاج علی اکبری فرهمندیان دالمنپور تاثیر قابلیت بازایابی داخلی در استراتژی بازاریابی صادرات ، بازاریابی B2Bو عملکرد صادراتی 930374213

خدیجه نجات