.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- بین الملل (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- بین الملل

تاریخ: 1395/05/16 - 15:43


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
           

13821271951008

1395/09/29

      مهرداد پور تیمور فرد تبریزی  
           

13821271951012

1395/010/02

      النازمحمدی  
           

13821271951013

1395/010/02

      سمانه هوشنگی  
ناثير سبك مديريتي مديران فروش بخش صادرات بر تمايل به ترك خدمت با تاكيد بر نقش رضايت شغلي :مطالعه اي در شركتهاي روي شهرستان زنجان

91420

 

1394/11/28      

13821271951017

1395/10/08

    دكتر رجايي رويا رحيمي  
           

13821271951016

1395/10/05

      هانیه رمضانی کیوانی  
بررسي عوامل موثر بر استفاده از دانش مشتري :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان 91126 1391/11/30 پنجم

 

 

 

13821271952021

1396/01/31
 

  فريدون خادم 900726029 حسين بيات  
بررسي ظرفيت سازمان در نوآوري ،عمليات تجاري و نقش واسطه اي سودآوري بر رضايت مشتري (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان ) 91445 1395/03/15 اول

 

 

13821271952005

1396/01/16

  حسين محمدي 930327832 اصغر عباسي  
           

13821271951022

1395/11/09

      میترا جعفری  
           

13821271951024

1395/11/18

      معصومه احمدی  
بررسی رابطه بین قابلیت بازاریابی بین المللی ، سازگاری سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید 91426 1394/12/10      

13821271952007

1396/01/20

  دالمن پور  930404113 سید جواد حسینی نژاد   
بررسي تاثير كارآفريني شركتي بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بازار صادرات :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام " 91446 1395/04/28      

13821271952017

1396/01/27

  حسين محمدي 940005004 سيدجمال قريشي  
تاثير قابليت كارآفريني بر عملكردصادرات اوليه و ثانويه با واسطه مديريت مشاركتي و مشاركت تبادل دانش در شركت هاي روي شهرستان زنجان 91446 1395/04/28      

13821271952016

1396/01/27

  حسين محمدي 930470722 حسين نوروزي  
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد كسب و كار صادراتي (مطالعه موردي :شركت پيلوت گاز ) 91414 1394/12/07      

13821271952006

1396/01/19

  يداله رجايي 930418421 سلمازيوسفي  
بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت صنعتی پارس مینو) 91414 94/10/27      

13821271952001

1395/12/04

  ید اله رجایی 930300869 افساته اسدی  
بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی و کسب رضایت نوجوانان بر تمایل به مصرف دایمی سرگرمی های آنلاین 91259 1393/09/22      

13821271952003

1395/12/14

  لطفی زاده 920066895 الهام شیخی  
بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکردصادراتی با توجه به نقش میانجی تعهد رفتاری و ارتباطات(مورد مطالعه:شرکت های کلان صادراتی در استان آذر بایجان شرقی 91423 94/11/30      

13821271952011

1396/01/23
 

  دالمن پور 930391035 علی ابراهیمی  
رابطه بين سرمايه گذاري تحقيق و توسعه عملكرد صادراتي در شهر زنجان 91446 1395/04/28

استاد راهنما از حسين محمدي به دكتر ناصريان تغيير يافت

96/01/29

بدون مشاور

   

13821271952022

1396/01/31
 

حسين محمدي جواد ناصريان 930329496 مهران محجوب  
بررسي عوامل موثر بر روند بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط 91443 1395/03/08  
 
 

13821271952025

1396/01/31
 

  مهدي محمدي 930382675

الهام مقدم

2

 
بررسي رابطه عملكرد صادراتي وتوسعه صادراتي شركت پگاه زنجان (باميانجيگري انگيزه مديران) 9212 1392/12/15      

13821271952002

1395/12/11

  جوادناصريان 900764041 رسول سليماني  
بررسي علل عدم مشاركت فعال زنان در تشكل هاي اتاق بازرگاني و تجارت بين الملل 14250 1393/05/10      

13821271952004

1396/01/16

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 910839000 رقيه مولايي  
تاثیر تجربه عاطفی و تجربه شناختی با میانجی گری رضایت از خریر آنلاین و ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد آنلاین( مطالعه موردی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) 91406 94/09/30      

13821271952014

1396/01/23
 

  حاج علی اکبری  910620007 محمد مهدی  پناهی   
بررسي تاثير تعهد مديريت صادرات و شدت رقابت بر روي عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش واسطه اي كار آفريني صادراتي 91348 1394/03/16      

13821271952020

1396/01/29
 

  ابوالفضل مقدم 920575505 حاجيه محمد فام  
تاثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی در رشد  بازار صادرات با توجه به نقش میانجی دسترسی به اطلاعات صادرات، جهت  گیری  استراتژیک و روابط شبکه کسب و کار در شرکت های صادراتی صنایع غذایی استان تهران  91437 1395/01/23      

13821271952013

1396/01/23

حاج علی اکبر  درودی  920569882 کیوان وفادار   
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان  91379 1394/06/19      

13821271952019

1396/01/29

نبی اله محمدی  ابوالفضل مقدم 920109723 مصطفی بسطامیان  
بررسي ويژگيهاي مديريتي و عوامل ذهني در آمادگي صادرات شركتهاي كوچك و متوسط 91420 1394/11/28      

13821271952009

1396/01/23

ن يداله رجائي 930386307 مهنا تطهيري  
تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري سازماني(در بين شركت هاي خانوادگي) 91305 1393/10/11      

13821271952023

1396/01/31
 

ن لطفي زاده 920078531 الهام رجبي  
تاثير مسير دوگانه برندينگ شركتي بر روي ارزش ويژه برند با رويكرد توسعه بازارهاي صادراتي: مطالعه اي در شركت فرآوره هاي لبني پگاه زنجان 9505 1395/05/28      

13821271952026

1396/04/17

ن يداله رجائي 930462021 مينا ميناخاني  
تاثير شدت صادرات بر عملكرد شركت هاي با دامنه و مقصد صادراتي متفاوت (شركت هاي صادراتي استان زنجان) 91439 1395/02/22 بدون مشاور    

13821271952024

1396/01/31
 

حسين محمدي مصطفي جعفري 930404352 حسين اسدي  
بررسي عوامل موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي :شهرك صنعتي زنجان ) 91443 1395/03/08      

13821271952028

1396/04/26

  دكتر رجايي 930510664 نسيم اسلامي  
بررسي نقش قيمت گذاري رابطه اي در مجموعه صادراتي صنعتي شهر زنجان 91384 1394/06/24      

13821271952027

1396/04/25

  اشكان رحيم زاده 920608298 پريا غفارفاميان  
بررسي دلايل ترك كار مديران فروش صادرات شركت هاي صادر كننده استان زنجان 91414 1394/10/27      

13821271952029

1396/04/28

  حاج علي اكبري 930355986 الناز قلي فر  
بررسي خلاقيت و نوآوري و عملكرد كسب و كارهاي كوچك توريستي در شهر زنجان 9509 1395/09/03      

13821271952034

1396/05/30

 

 

علي منصوري 930533051 پريسا كرمي  
مقايسه عملكرد صادرات در شركتهاي پگاه استانهاي شمال غرب و رتبه بندي آنها بر اساس شدت صادرات ،تنوع جغرافيايي و تنوع محصول با استفاده از روش FAHP 14406 1395/09/25      

13821271952030

1396/05/03

  فريدون خادم 940116390 تينا غفاري  
بررسي تاثير عوامل صادراتي شركت هاي كوچك و متوسط بر قصد صادرات با ميانجي گري حمايت دولت (مطالعه موردي :شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 استان زنجان ) 14406 1395/09/25      

13821271952031

1396/05/05

  اشكان رحيم زاده 930290886 ساناز زلفخاني  
تاثير ايجاد بانك صنايع كوچك و متوسط بر توسعه صنعت استان 91413 1394/10/26      

13821271952032

1396/05/11

فيروزه حاج علي اكبري حسين محمدي 920057998 مژگان شمداني  
بررسي تاثير ويزگي محصول ،نوع بازار ،جهت گيري بين المللي بر عملكرد نوآوري در شركت هاي بر تر صادراتي 14406 1395/09/25      

13821271952033

1396/05/29

  حسين محمدي 940113562 سيما شريفي  
بررسي تاثير نوآوري غير تكنولوژيك بر عملكرد بازار در شركت هاي صادراتي تهران   1395/08/27      

13821271952032

1396/05/29

 

  اميرنجفي 930270589 پيمان جهان پناه  
بررسي تاثير تنوع صادرات خدمات گردشگردي و تصوير ذهني گردشگران بر قصد بازديد مجدد گردشگران (مطالعه موردي :استان تهران ) 14406 1395/09/25      

13821271961007

1396/08/29

  حسين محمدي 940153388 ساناز سرجوقيان  
تامين ثبات محيطي و عملكرد صادرات :نقش ادغام دانش و مداخله خريداران بين المللي 14421 1395/12/15           حسين محمدي 940450853 محسن علمدار  
تاثير نوآوري سازماني بر عملكرد صادراتي با تاكيد بر نقش ميانجي نوآوري تكنولوژيكي (مطالعه موردي :شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 استان زنجان ) 14406 1395/09/25      

13821271952035

1396/05/31

  يداله رجايي 930457470 ساناز الماسي  
ارائه مدل استراتژي بازاريابي بين المللي براي محصول كشمش استان قزوين 91421 1394/11/29      

13821271952036

1396/05/31

  يداله رجايي 930379858 سميه نقدي  
بررسي تاثير ارزش ويزه برند و بازاريابي بر توسعه گردشگري استان گيلان 91443 1395/03/08      

13821271961008

1396/08/29

  ابوالفضل مقدم 930486592 امير خادم المله  
مقايسه رفتار خريد آنلاين در سطح مشتريان بين الملل در فروشگاه هاي آمازون و EBay 91445 1395/03/15      

13821271961011

1396/09/01

  ابوالفضل مقدم 930397720 داود غمگسار  
تاثیر کارآفرینی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی قابلیت یادگیری ابزار 14419 1395/10/26      

13821271952040

1396/6/26

  اشکان رحیم زاده 940307721 لیلا طاهرخانی  
تاثیر بازخورد تصمیمات استراتژیک بر عملکرد کسب و کار بین المللی شرکت های کوچک و متوسط بر صادرات در استان زنجان  14421 1395/12/15      

13821271952037

1396/06/16

فیروزه حاج علی اکبری عباس قنبری 940080401 فاطمه اسکندری  
تاثیر ادراک مدیران از موانع داخلی و خارجی و منابع و مزایای شرکت از طریق تعهد صادراتی بر شدت صادرات  14421 1395/12/15      

13821271952038

1396/06/16

فیروزه حاج علی اکبری عباس قنبری 940080365 فائزه اسکندری  
بررسی تاثیرات پیچیدگی و شناسایی نام هویت برای ساکنین و گردشگران با توجه به نام گزاری مقصد به جای مکان  93105 1395/11/30      

13821271952041

1396/06/27

  احمد نقی لو 900779949 سعید خلفی  
بررسي رابطه برند محصولات صادراتي با جذب توريست براي كشور مبدا 91401 1394/09/24      

13821271952042

1396/06/28

اوالفضل مقدم فريدون خادم 911047485 رقيه احمدي  
تاثير بين المللي سازي شركت بر عملكرد نوآوري با تاكيد بر نقش واسطه اي قابليت بازاريابي و قابليت تحقيق و توسعه :مطالعه اي در شركتهاي لبني 91401 1394/09/24      

13821271961003

1396/07/22

علي محمدي يداله رجايي 920589063 فرزانه نيك نژاد  
تاثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات محصولات لبني با تاكيد بر نقش واسطه اي در دسترس بودن اطلاعات صادرات و ارتباطات شبكه كسب و كار 91401 1394/09/24      

13821271961004

1396/0722

علي محمدي يداله رجايي 920561018 شيدا صمدي  
تاثير گرايش مشتري ،تعهد رفتاري و ارتباطات بر ارتقاعملكرد صادراتي 91401 1394/09/24 ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور    

13821271961002

1396/07/18

نبي اله محمدي فريدون خادم 911257251 حميدقاسمي  
بررسي نقش عوامل موثر در پذيرش و قصد استفاده از رسانه هاي اجتماعي با توجه به نقش تعديلي وابستگي به صادرات در شركت هاي صادر كننده استان زنجان 14419 1395/10/26      

13821271961001

1396/07/06

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 940262578 اصغر اختري  
تاثير عوامل سازماني ،استراتژيكي و محيطي بر نوآوري صادرات با ميانجي گري عملكرد صادراتي (مطالعه اي در شركت هاي كوچك و متوسط صادر كننده زنجان ) 14421 1395/12/15      

13821271961006

1396/08/25

  محمد دالمن پور 940121377 عمران ترابي  
تاثير اطلاعات و تجربه حاصل از برنامه هاي صادراتي از طريق ارتباطات بازرگاني داخلي و خريداران خارجي بر عملكرد صادراتي شركتهاي كوچك و متوسط 14433 1396/03/16      

13821271961005

1396/07/23

  عباس قنبري 940136046 علي حيدري  
تبیین تاثیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار با میانجی گری شدت رقابت بر اثربخشی هزینه ها و قصد تنوع گرایی در بازاریابی 93108 1396/01/27      

13821271961017

1396/10/06

  فریدون خادم 940274934 مسعود کمال الدین  
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات به روش دلفی در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین 93115 1396/02/10      

13821271961009

1396/08/30

  فرشته لطفی زاده 940183123 ستاره جلفایی تازه کندی  
تاثير نوآوري تكنولوژي و نوآوري بازار با ميانجي گري رقابتي بودن صنعت و قابليت هاي بازار محور و منابع مرتبط با صادرات بر عملكرد اقتصادي و استراتژيك شركت هاي صادر كننده استان زنجان 14421 1395/12/15           دكتر رجايي 940175235 رعنا مهدي اوغلي  
شناسايي و رتبه بندي عوامل ناشي از تحريمهاي تجاري در تاخير بهره برداري از طرحهاي صنعتي با كمك فرايند تحليل شبكه اي (مطالعه موردي :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ) 91414 1394/10/27      

13821271961012

1396/09/02

  فيروزه حاج علي اكبري 930339358 مهتاب شكور  
تاثير گستردگي صادرات بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقس واسطه اي تسهيم اطلاعات صادرات ،پويايي بازار صادرات و اهداف كاربردي داخلي :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 91445 1395/06/30      

13821271961018

1396/10/07

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 920608209 مريم سهرابي  
بررسی عوامل موثر بر انگیزش های مدیریتی در شروع فعالیت های صادراتی: مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان زنجان 14411 1395/08/27      

13821271961015

1396/10/02
 

  یداله رجایی 920105662 فاطمه داداشی  
تاثیر نااطمینانی(داخلی، بازار و تکنولوژیکی) بر بازاریابی کارآفرینانه صادراتی با توجه به نقش میانجی فرایند تصمیم گیری 14433 1396/03/16      

13821271961020

1396/10/12

  اشکان رحیم زاده 940298628 سعید درخشانی  
تاثير گرايش صادراتي با ميانجي گري اثر بخشي و قابليت بازاريابي بر عملكرد صادرات در شركت هاي كوچك صادراتي استان زنجان 14411 1395/08/27      

13821271961013

1396/09/13

همادرودي فيروزه حاج علي اكبري 940155693 محسن نظري  
تاثير تجربه و تعهد صادراتي و شدت رقابت با ميانجي گري استراتژي هاي صادراتي بر موفقيت صادرات در شركتهاي كوچك و متوسط صادراتي استان زنجان 14411 1395/08/27      

13821271961014

1396/09/29

همادرودي فيروزه حاج علي اكبري 940102976 علي اصغر اصلاني  
بررسي تاثير انتقال تكنولوژيو برون سپاري بر بهبود صادرات :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان ) 14433 1396/03/16      

13821271961016

1396/10/03

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 920608816 كيانوش رضائي  
تاثير توانمندي هاي نوآوري ،بازاريابي و مثاصد صادراتي بر توسعه بازارهاي صادراتي ،مطالعه اي در شركتهاي بزرگ صادراتي زنجان 14419 1395/10/26      

13821271961022

1396/10/14

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 940036044 مريم اصانلو  
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي اساسي در عملكرد صادرات (مطالعه موردي صنعت دارويي) 14421 1395/12/16      

13821271961019

1396/10/09

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 940163097 روح انگيز صفري  
بررسي راهكارهاي پيشگيري از خام فروشي(مطالعه اي در صنعت فولاد زنجان ) 93105 1395/11/30         علي شهنواز نبي اله محمدي 940046951 مازيار قياسوند  
بررسي تاثير جهاني شدن و منابع كليدي بر عملكرد مالي شركتهاي صادراتي با تاكيد بر نقش استراتژي هاي رقابتي :مطالعه اي در شركت بازرگاني پتروشيمي 93105 1395/11/30      

13821271961021

1396/10/12

  اشكان رحيم زاده 940128656 مهشيد قريبي طهراني  
بين المللي سازي سرويس هاي دادو ستد وSME:تاثير روابط شركت با بانك كشور ميزبان شركت و بانك كشور طرف همكاري بر سرمايه گذاري بين المللي و رشد رابطه 93110 1396/02/10           نبي اله محمدي 940187870 شبنم مهدي  پور  
تاثیر محرکهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی شرکت با تاکید بر نقش گرایش به بازاریابی بین الملل : مطالعه ای در شرکت خالص سازان روی زنجان  91446 1395/04/28           یداله رجائی 920608306 مینا آژگان  

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی