.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی- بین الملل (جدول 2)

مدیریت بازرگانی- بین الملل

تاریخ: 1395/05/16 - 06:58


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 بررسی استفاده از اطلاعات بازار بین المللی در مراحل مختلف توسعه محصول جدید در راستای ارتقاء عملکرد بین المللی (شرکت های صادراتی شهر تهران
 
97102 1397/08/30      

13821271972971197010

1398/02/25

  احمد نقی لو 950157624 ساقی توسلی  
بررسی تاثیر درک مشتریان از خدمات سبز از طریق اعتماد به ادعاهای ارائه کنندگان خدمات سبز برقصد حمایت مجدد(بامداخله انواع مشتریان تجاری وتفریحی وزیست محیطی در هتلهای جهانگردی   97115 1397/10/25      

13821271972012

1398/02/31

  فیروزه حاجی علی اکبری 960259726 سارای حسین زاده  
 
           

13821271951008

1395/09/29

      مهرداد پور تیمور فرد تبریزی  
           

13821271951012

1395/010/02

      النازمحمدی  
           

13821271951013

1395/010/02

      سمانه هوشنگی  
ناثير سبك مديريتي مديران فروش بخش صادرات بر تمايل به ترك خدمت با تاكيد بر نقش رضايت شغلي :مطالعه اي در شركتهاي روي شهرستان زنجان

91420

 

1394/11/28      

13821271951017

1395/10/08

    دكتر رجايي رويا رحيمي  
           

13821271951016

1395/10/05

      هانیه رمضانی کیوانی  
بررسي عوامل موثر بر استفاده از دانش مشتري :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان 91126 1391/11/30 پنجم

 

 

 

13821271952021

1396/01/31
 

  فريدون خادم 900726029 حسين بيات  
بررسي ظرفيت سازمان در نوآوري ،عمليات تجاري و نقش واسطه اي سودآوري بر رضايت مشتري (مطالعه موردي :خوشه صنعتي روي زنجان ) 91445 1395/03/15 اول

 

 

13821271952005

1396/01/16

  حسين محمدي 930327832 اصغر عباسي  
           

13821271951022

1395/11/09

      میترا جعفری  
           

13821271951024

1395/11/18

      معصومه احمدی  
بررسی رابطه بین قابلیت بازاریابی بین المللی ، سازگاری سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید 91426 1394/12/10      

13821271952007

1396/01/20

  دالمن پور  930404113 سید جواد حسینی نژاد   
بررسي تاثير كارآفريني شركتي بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش قابليتهاي بازار صادرات :مطالعه اي در شركت ايران ترانسفو "سهامي عام " 91446 1395/04/28      

13821271952017

1396/01/27

  حسين محمدي 940005004 سيدجمال قريشي  
تاثير قابليت كارآفريني بر عملكردصادرات اوليه و ثانويه با واسطه مديريت مشاركتي و مشاركت تبادل دانش در شركت هاي روي شهرستان زنجان 91446 1395/04/28      

13821271952016

1396/01/27

  حسين محمدي 930470722 حسين نوروزي  
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد كسب و كار صادراتي (مطالعه موردي :شركت پيلوت گاز ) 91414 1394/12/07      

13821271952006

1396/01/19

  يداله رجايي 930418421 سلمازيوسفي  
بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد نوآوری محصول و عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت صنعتی پارس مینو) 91414 94/10/27      

13821271952001

1395/12/04

  ید اله رجایی 930300869 افساته اسدی  
بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی و کسب رضایت نوجوانان بر تمایل به مصرف دایمی سرگرمی های آنلاین 91259 1393/09/22      

13821271952003

1395/12/14

  لطفی زاده 920066895 الهام شیخی  
بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکردصادراتی با توجه به نقش میانجی تعهد رفتاری و ارتباطات(مورد مطالعه:شرکت های کلان صادراتی در استان آذر بایجان شرقی 91423 94/11/30      

13821271952011

1396/01/23
 

  دالمن پور 930391035 علی ابراهیمی  
رابطه بين سرمايه گذاري تحقيق و توسعه عملكرد صادراتي در شهر زنجان 91446 1395/04/28

استاد راهنما از حسين محمدي به دكتر ناصريان تغيير يافت

96/01/29

بدون مشاور

   

13821271952022

1396/01/31
 

حسين محمدي جواد ناصريان 930329496 مهران محجوب  
بررسي عوامل موثر بر روند بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط 91443 1395/03/08  
 
 

13821271952025

1396/01/31
 

  مهدي محمدي 930382675

الهام مقدم

2

 
بررسي رابطه عملكرد صادراتي وتوسعه صادراتي شركت پگاه زنجان (باميانجيگري انگيزه مديران) 9212 1392/12/15      

13821271952002

1395/12/11

  جوادناصريان 900764041 رسول سليماني  
بررسي علل عدم مشاركت فعال زنان در تشكل هاي اتاق بازرگاني و تجارت بين الملل 14250 1393/05/10      

13821271952004

1396/01/16

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 910839000 رقيه مولايي  
تاثیر تجربه عاطفی و تجربه شناختی با میانجی گری رضایت از خریر آنلاین و ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد آنلاین( مطالعه موردی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) 91406 94/09/30      

13821271952014

1396/01/23
 

  حاج علی اکبری  910620007 محمد مهدی  پناهی   
بررسي تاثير تعهد مديريت صادرات و شدت رقابت بر روي عملكرد صادرات با تاكيد بر نقش واسطه اي كار آفريني صادراتي 91348 1394/03/16      

13821271952020

1396/01/29
 

  ابوالفضل مقدم 920575505 حاجيه محمد فام  
تاثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی در رشد  بازار صادرات با توجه به نقش میانجی دسترسی به اطلاعات صادرات، جهت  گیری  استراتژیک و روابط شبکه کسب و کار در شرکت های صادراتی صنایع غذایی استان تهران  91437 1395/01/23      

13821271952013

1396/01/23

حاج علی اکبر  درودی  920569882 کیوان وفادار   
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان  91379 1394/06/19      

13821271952019

1396/01/29

نبی اله محمدی  ابوالفضل مقدم 920109723 مصطفی بسطامیان  
بررسي ويژگيهاي مديريتي و عوامل ذهني در آمادگي صادرات شركتهاي كوچك و متوسط 91420 1394/11/28      

13821271952009

1396/01/23

ن يداله رجائي 930386307 مهنا تطهيري  
تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري سازماني(در بين شركت هاي خانوادگي) 91305 1393/10/11      

13821271952023

1396/01/31
 

ن لطفي زاده 920078531 الهام رجبي  
تاثير مسير دوگانه برندينگ شركتي بر روي ارزش ويژه برند با رويكرد توسعه بازارهاي صادراتي: مطالعه اي در شركت فرآوره هاي لبني پگاه زنجان 9505 1395/05/28      

13821271952026

1396/04/17

ن يداله رجائي 930462021 مينا ميناخاني  
تاثير شدت صادرات بر عملكرد شركت هاي با دامنه و مقصد صادراتي متفاوت (شركت هاي صادراتي استان زنجان) 91439 1395/02/22 بدون مشاور    

13821271952024

1396/01/31
 

حسين محمدي مصطفي جعفري 930404352 حسين اسدي  
بررسي عوامل موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي :شهرك صنعتي زنجان ) 91443 1395/03/08      

13821271952028

1396/04/26

  دكتر رجايي 930510664 نسيم اسلامي  
بررسي نقش قيمت گذاري رابطه اي در مجموعه صادراتي صنعتي شهر زنجان 91384 1394/06/24      

13821271952027

1396/04/25

  اشكان رحيم زاده 920608298 پريا غفارفاميان  
بررسي دلايل ترك كار مديران فروش صادرات شركت هاي صادر كننده استان زنجان 91414 1394/10/27      

13821271952029

1396/04/28

  حاج علي اكبري 930355986 الناز قلي فر  
بررسي خلاقيت و نوآوري و عملكرد كسب و كارهاي كوچك توريستي در شهر زنجان 9509 1395/09/03      

13821271952034

1396/05/30

 

 

علي منصوري 930533051 پريسا كرمي  
مقايسه عملكرد صادرات در شركتهاي پگاه استانهاي شمال غرب و رتبه بندي آنها بر اساس شدت صادرات ،تنوع جغرافيايي و تنوع محصول با استفاده از روش FAHP 14406 1395/09/25      

13821271952030

1396/05/03

  فريدون خادم 940116390 تينا غفاري  
بررسي تاثير عوامل صادراتي شركت هاي كوچك و متوسط بر قصد صادرات با ميانجي گري حمايت دولت (مطالعه موردي :شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 استان زنجان ) 14406 1395/09/25      

13821271952031

1396/05/05

  اشكان رحيم زاده 930290886 ساناز زلفخاني  
تاثير ايجاد بانك صنايع كوچك و متوسط بر توسعه صنعت استان 91413 1394/10/26      

13821271961023

1396/11/14

 

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 920057998 مژگان شمداني  
بررسي تاثير ويزگي محصول ،نوع بازار ،جهت گيري بين المللي بر عملكرد نوآوري در شركت هاي بر تر صادراتي 14406 1395/09/25      

13821271952033

1396/05/29

  حسين محمدي 940113562 سيما شريفي  
بررسي تاثير نوآوري غير تكنولوژيك بر عملكرد بازار در شركت هاي صادراتي تهران   1395/08/27      

13821271952032

1396/05/29

 

  اميرنجفي 930270589 پيمان جهان پناه  
بررسي تاثير تنوع صادرات خدمات گردشگردي و تصوير ذهني گردشگران بر قصد بازديد مجدد گردشگران (مطالعه موردي :استان تهران ) 14406 1395/09/25      

13821271961007

1396/08/29

  حسين محمدي 940153388 ساناز سرجوقيان  
تامين ثبات محيطي و عملكرد صادرات :نقش ادغام دانش و مداخله خريداران بين المللي 14421 1395/12/15      

13821271962003

1396/12/22

  حسين محمدي 940450853 محسن علمدار  
تاثير نوآوري سازماني بر عملكرد صادراتي با تاكيد بر نقش ميانجي نوآوري تكنولوژيكي (مطالعه موردي :شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي 1 استان زنجان ) 14406 1395/09/25      

13821271952035

1396/05/31

  يداله رجايي 930457470 ساناز الماسي  
ارائه مدل استراتژي بازاريابي بين المللي براي محصول كشمش استان قزوين 91421 1394/11/29      

13821271952036

1396/05/31

  يداله رجايي 930379858 سميه نقدي  
بررسي تاثير ارزش ويزه برند و بازاريابي بر توسعه گردشگري استان گيلان 91443 1395/03/08      

13821271961008

1396/08/29

  ابوالفضل مقدم 930486592 امير خادم المله  
مقايسه رفتار خريد آنلاين در سطح مشتريان بين الملل در فروشگاه هاي آمازون و EBay 91445 1395/03/15      

13821271961011

1396/09/01

  ابوالفضل مقدم 930397720 داود غمگسار  
تاثیر کارآفرینی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی قابلیت یادگیری ابزار 14419 1395/10/26      

13821271952040

1396/6/26

  اشکان رحیم زاده 940307721 لیلا طاهرخانی  
تاثیر بازخورد تصمیمات استراتژیک بر عملکرد کسب و کار بین المللی شرکت های کوچک و متوسط بر صادرات در استان زنجان  14421 1395/12/15      

13821271952037

1396/06/16

فیروزه حاج علی اکبری عباس قنبری 940080401 فاطمه اسکندری  
تاثیر ادراک مدیران از موانع داخلی و خارجی و منابع و مزایای شرکت از طریق تعهد صادراتی بر شدت صادرات  14421 1395/12/15      

13821271952038

1396/06/16

فیروزه حاج علی اکبری عباس قنبری 940080365 فائزه اسکندری  
بررسی تاثیرات پیچیدگی و شناسایی نام هویت برای ساکنین و گردشگران با توجه به نام گزاری مقصد به جای مکان  93105 1395/11/30      

13821271952041

1396/06/27

  احمد نقی لو 900779949 سعید خلفی  
بررسي رابطه برند محصولات صادراتي با جذب توريست براي كشور مبدا 91401 1394/09/24      

13821271952042

1396/06/28

اوالفضل مقدم فريدون خادم 911047485 رقيه احمدي  
تاثير بين المللي سازي شركت بر عملكرد نوآوري با تاكيد بر نقش واسطه اي قابليت بازاريابي و قابليت تحقيق و توسعه :مطالعه اي در شركتهاي لبني 91401 1394/09/24      

13821271961003

1396/07/22

علي محمدي يداله رجايي 920589063 فرزانه نيك نژاد  
تاثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات محصولات لبني با تاكيد بر نقش واسطه اي در دسترس بودن اطلاعات صادرات و ارتباطات شبكه كسب و كار 91401 1394/09/24      

13821271961004

1396/0722

علي محمدي يداله رجايي 920561018 شيدا صمدي  
تاثير گرايش مشتري ،تعهد رفتاري و ارتباطات بر ارتقاعملكرد صادراتي 91401 1394/09/24 ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور    

13821271961002

1396/07/18

نبي اله محمدي فريدون خادم 911257251 حميدقاسمي  
بررسي نقش عوامل موثر در پذيرش و قصد استفاده از رسانه هاي اجتماعي با توجه به نقش تعديلي وابستگي به صادرات در شركت هاي صادر كننده استان زنجان 14419 1395/10/26      

13821271961001

1396/07/06

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 940262578 اصغر اختري  
تاثير عوامل سازماني ،استراتژيكي و محيطي بر نوآوري صادرات با ميانجي گري عملكرد صادراتي (مطالعه اي در شركت هاي كوچك و متوسط صادر كننده زنجان ) 14421 1395/12/15      

13821271961006

1396/08/25

  محمد دالمن پور 940121377 عمران ترابي  
تاثير اطلاعات و تجربه حاصل از برنامه هاي صادراتي از طريق ارتباطات بازرگاني داخلي و خريداران خارجي بر عملكرد صادراتي شركتهاي كوچك و متوسط 14433 1396/03/16      

13821271961005

1396/07/23

  عباس قنبري 940136046 علي حيدري  
تبیین تاثیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار با میانجی گری شدت رقابت بر اثربخشی هزینه ها و قصد تنوع گرایی در بازاریابی 93108 1396/01/27      

13821271961017

1396/10/06

  فریدون خادم 940274934 مسعود کمال الدین  
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات به روش دلفی در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین 93115 1396/02/10      

13821271961009

1396/08/30

  فرشته لطفی زاده 940183123 ستاره جلفایی تازه کندی  
تاثير نوآوري تكنولوژي و نوآوري بازار با ميانجي گري رقابتي بودن صنعت و قابليت هاي بازار محور و منابع مرتبط با صادرات بر عملكرد اقتصادي و استراتژيك شركت هاي صادر كننده استان زنجان 14421 1395/12/15      

13821271962011

1397/02/09

  دكتر رجايي 940175235 رعنا مهدي اوغلي  
شناسايي و رتبه بندي عوامل ناشي از تحريمهاي تجاري در تاخير بهره برداري از طرحهاي صنعتي با كمك فرايند تحليل شبكه اي (مطالعه موردي :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ) 91414 1394/10/27      

13821271961012

1396/09/02

  فيروزه حاج علي اكبري 930339358 مهتاب شكور  
تاثير گستردگي صادرات بر عملكرد صادرات با تاكيد بر نقس واسطه اي تسهيم اطلاعات صادرات ،پويايي بازار صادرات و اهداف كاربردي داخلي :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 91445 1395/06/30      

13821271961018

1396/10/07

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 920608209 مريم سهرابي  
بررسی عوامل موثر بر انگیزش های مدیریتی در شروع فعالیت های صادراتی: مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان زنجان 14411 1395/08/27      

13821271961015

1396/10/02
 

  یداله رجایی 920105662 فاطمه داداشی  
تاثیر نااطمینانی(داخلی، بازار و تکنولوژیکی) بر بازاریابی کارآفرینانه صادراتی با توجه به نقش میانجی فرایند تصمیم گیری 14433 1396/03/16      

13821271961020

1396/10/12

  اشکان رحیم زاده 940298628 سعید درخشانی  
تاثير گرايش صادراتي با ميانجي گري اثر بخشي و قابليت بازاريابي بر عملكرد صادرات در شركت هاي كوچك صادراتي استان زنجان 14411 1395/08/27      

13821271961013

1396/09/13

همادرودي فيروزه حاج علي اكبري 940155693 محسن نظري  
تاثير تجربه و تعهد صادراتي و شدت رقابت با ميانجي گري استراتژي هاي صادراتي بر موفقيت صادرات در شركتهاي كوچك و متوسط صادراتي استان زنجان 14411 1395/08/27      

13821271961014

1396/09/29

همادرودي فيروزه حاج علي اكبري 940102976 علي اصغر اصلاني  
بررسي تاثير انتقال تكنولوژيو برون سپاري بر بهبود صادرات :مطالعه اي در شركتهاي صادراتي استان زنجان ) 14433 1396/03/16      

13821271961016

1396/10/03

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 920608816 كيانوش رضائي  
تاثير توانمندي هاي نوآوري ،بازاريابي و مثاصد صادراتي بر توسعه بازارهاي صادراتي ،مطالعه اي در شركتهاي بزرگ صادراتي زنجان 14419 1395/10/26      

13821271961022

1396/10/14

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 940036044 مريم اصانلو  
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي اساسي در عملكرد صادرات (مطالعه موردي صنعت دارويي) 14421 1395/12/16      

13821271961019

1396/10/09

فيروزه حاج علي اكبري هما درودي 940163097 روح انگيز صفري  
بررسي راهكارهاي پيشگيري از خام فروشي(مطالعه اي در صنعت فولاد زنجان ) 93105 1395/11/30      

13821271962008

1397/01/20

علي شهنواز نبي اله محمدي 940046951 مازيار قياسوند  
بررسي تاثير جهاني شدن و منابع كليدي بر عملكرد مالي شركتهاي صادراتي با تاكيد بر نقش استراتژي هاي رقابتي :مطالعه اي در شركت بازرگاني پتروشيمي 93105 1395/11/30      

13821271961021

1396/10/12

  اشكان رحيم زاده 940128656 مهشيد قريبي طهراني  
بين المللي سازي سرويس هاي دادو ستد وSME:تاثير روابط شركت با بانك كشور ميزبان شركت و بانك كشور طرف همكاري بر سرمايه گذاري بين المللي و رشد رابطه 93110 1396/02/10      

13821271962004

1396/12/22

  نبي اله محمدي 940187870 شبنم مهدي  پور  
تاثیر محرکهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد بین المللی شرکت با تاکید بر نقش گرایش به بازاریابی بین الملل : مطالعه ای در شرکت خالص سازان روی زنجان  91446 1395/04/28      

  13821271961024

 

  یداله رجائی 920608306 مینا آژگان  
تاثیر بهبود تجربه بازاریابی تعطیلات با میانجیگری رضایت توریست بر رضایت از زندگی 14419 1395/10/26      

13820909961001

1396/11/14

هما درودی فیروزه حاجی علی اکبری 940042724 سهیلا باطومچی  
بررسی تاثیر عوامل فردی (شخصی) و سازمانی با نفش واسطه ای نوآوری سازمانی بر عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط ( مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط صادراتی زنجان) 96133 1396/05/22      

13821271961025

1397/01/20

  یداله رجائی 940311319 علی اصغر یگانه  
تاثير ارتباط ارزشي و استاندارد اخلاقي بر وفاداري مشتريان با تاكيد بر نقش واسطه اي تعهد به مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ،رضايت و اعتماد _(مطالعه موردي :مشتريان شركت سايپا) 14433 1396/03/16      

13821271962001

1396/11/26

  عباس قنبري 930602143 ايمان رضايي  
تاثیر نوآوری با میانجی گری حضور شرکای تجاری بر شدت صادرات محصولات جدید، مطالعه ای در شرکت های صادراتی زنجان 93105 1395/11/30      

13821271962002

1396/12/22

هما درودی فیروزه حاجی علی اکبری 940074418 حسن بابایی  
تاثیر منابع انسانی و شدت رقابت از طریق تعهد صادراتی و تطبیق آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت ها 93105 1395/11/30      

13821271962005

1397/01/19

  فیروزه حاجی علی اکبری 940018167 علی اورنگ  
تاثیر نوآوری تکنولوژی و بازار از طریق شدت رقابت، منابع مرتبط صادراتی و ظرفیت بازار محور بر عملکرد استراتژیک صادراتی شرکت ها(مطالعه ای در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی دارای تکنولوژی بالا) 93105 1395/11/30      

13821271962006

1397/01/19

ارشد فرهمندیان فیروزه حاجی علی اکبری 940084044 سمانه اکرادی اقتصاد  
بررسی تاثیر مولفه های راحتی خدمات(SERVCON) تجارت الکترونیک بر میزان رضایت، خرید مجدد و توصیه مشتری به دیگران 91259 1393/06/05      

13821271962007

1397/01/19

  فیروزه حاجی علی اکبری 920128425 حامد یمینی  
بررسی تاثیر زمینه های سه گانه نام کشور مبدا، صنعت و شرکت های تولید کننده لوازم خانگی از طریق عملکرد برند مبتنی بر مشتری بر رضایت، وفاداری مشتری و موفقیت نام تجاری 91438 1395/02/19      

13821271962010

1397/01/27

هما درودی فیروزه حاجی علی اکبری 930419551 علی اکبر عسگرلو  
بررسی تاثیر برنامه ترفیعی صادرات بر عملکرد شرکت های SME(مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان) 96138 1396/06/28      

13821271962018

1397/03/03

  احمد نقیلو 920586831 عادله رحمانی سامانی  
بررسي تاثير مشكلات صادرات و دانش بازار بر تصميم گيري براي شروع صادرات و تعهد بازار :مطالعه اي در شركتهاي لبني 96133 1396/05/22      

13821271962009

1397/01/26

  ارشد فرهمنديان 930381459 جواد قربانلو  
بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت با میانجیگری توسعه ی فناوری بر صادرات شرکت ایران خودرو 14419 1395/10/26      

13821271962013

1397/02/15

هما درودی فیروزه حاجی علی اکبری 940155462 سارا یزدانی  
شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بازاریابی اینترنتی در ورود بازار بین المللی شرکت های کوچک صادراتی استان زنجان 91438 1395/02/19      

13821271962014

1397/02/15

  فیروزه حاجی علی اکبری 930320511 جعفر سهرابی  
تاثير ادغام شركت ها در توسعه محصولات و باز خورد عملكرد شركت هاي صادراتي بر نوآوري محصولات با تعديلگري شدت رقابت ،توسعه تكنولوژي و هماهنگي درون سازماني 96133 1396/05/22      

13821271962012

1397/02/13

  اشكان رحيم زاده 940290905 نسيم سليماني  
بررسي تاثير كيفيت نهادي و تنوع بازارهاي خارجي بر نوع آوري شركتهاي صادراتي كوچك و متوسط زنجان 91438 1395/02/19      

13821271962016

1397/02/26

حسين محمدي عباس قنبري 930349060 جواد محمدي  
بررسي موانع صادرات محصولات كشاورزي شهرستان ماهنشان با تاكيد بر صادرات ماهي قزل آلاي رنگين كمان و شناسايي عوامل تقويت كننده صادرات 93108 1396/01/27      

13821271962015

1397/02/26

  محمد دالمن پور 930407848 حسين اوسطي پرچيني  
بررسي تاثير سرمايه ي اجتماعي بازارهاي خاص و بين المللي بر بهره برداري از فرصت هاي تجارت بين المللي 96133 1396/05/22      

13821271962017

1397/02/26

  اشكان  رحيم زاده 940069268 رسول گلواني  
بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها(مطالعه موردی شرکتهای موجود در شهرک صنعتی استان زنجان) 96133 1396/05/22      

13821271962019

13697/03/28

  فریدون خادم 940235528 علیرضا نورانی  
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي صادراتي بر عملكرد صادراتي با تاكيد بر متغير تعديل كننده رقابت ناكارآمد 96149 1396/09/28      

13821271962020

1397/04/04

  محمد دالمن پور 930416868 مهدي اوجاقي  
بررسی تاثیر آموزش بین المللی کسب و کار برروی موفقیت شغلی 96149 1396/09/28      

13821271962031

1396/6/28

  احمد نقیلو 940046396 حمیده قربانی  
تاثیر نهادهای عمومی بر عملکرد صادراتی خدمات مهندسی با توجه به نقش میانجی ایجاد ظرفیت بین المللی ( واحد صادرات  شعبات و نمایندگی ها) 96144 1396/07/25      

13821271962021

1397/06/05
 

  اشکان رحیم زاده 940304720 عاطفه ایجی  
ریشه های قدرت و محرک های نقضی در روابط تجارت بین الملل در شرکت های آرایشی بهداشتی ایران 96144 1396/07/25      

  13821271962023

1397/06/06

  ابوالفضل مقدم 940194167 سمیه فرجی مردق  
تاثیر قدرت  سرکوب گرایانه و قدرت غیر سرکوب گرایانه بر عملکرد با متغیرهای واسطه ای کارآمد و تعارض ناکارآمد در روابط صادرکننده -واردکننده(شرکتهای برتر صادراتی) 96153 1396/10/26      

13821271962024

1397/06/13
 

  احمد نقیلو 940039195

پروانه سمیع زاده پشتمساری

 

 
تاثیر مزایای اجتماعی و عملکردی درک شده برند با میانجی گری رضایت از فروشنده برند خارجی با نقش تعدیل گری کشور تولید کننده برند 91413 1394/10/26      

13821271962026

1397/06/14

  فیروزه حاج علی اکبری 930284442 سعید بدرخانی  
تاثیر اندازه شرکت مزایای اجتماعی ادراک شده بازار ادراک شده و انگیزه پیروی از مقررات بر عملکرد محیطی صنایع خوشنام صادراتی استان زنجان 96144 1396/07/25      

13821271962022

1397/06/06
 

فیروزه حاج علی اکبری احمد نقیلو 940261417 فاطمه اسکندری  
بررسی میزان تاثیر ارتباطات بین فرهنگی با میانجیگری انتقال دانش فنی بین المللی و سطح انطباق قرارداد بر سطح عملکرد ارتباطات در شرکتهای صادراتی استان زنجان 96154 1396/02/20      

13821271962025

1397/06/13
 

  مصطفی جعفری 940043314 محمود متینی  
بررسی تاثیر موانع صادراتی سازمانی بر توسعه بازارهای صادراتی در شرکت های صادراتی شهر زنجان 91303 1393/10/10      

13821271962027

1397/06/18

  فیروزه حاج علی اکبری 910901950 مریم مرسلی  
تاثیر شایستگی و سطح به اشتراک گذاری اطلاعات امتیاز دهندگان بین المللی از طریق وابستگی عاطفی و ارزش ارتباطی درک شده کالای صاحب امتیاز بر ایجاد وفاداری به برندهای صاحب امتیاز 96149 1396/09/28      

13821271962028

1397/06/18

  فیروزه حاج علی اکبری 940117786 لیدا انصاری  
تاثیر قابلیت های بازاریابی از طریق قابلیت های ارتباطی در توسعه بازارهای صادراتی مطالعه ای در شرکتهای بزرگ صادراتی زنجان 96153 1396/10/26      

13821271962029

1397/06/18
 

  فیروزه حاج علی اکبری 950305782 پوران مرادی نرگسی  
بررسی تاثیر قدرت رابطه مدیران بر روی عملکرد صادرات با نقش گرایش به بازار 96154 1396/12/20      

13821271971001

1397/07/17

  فیروزه حاج علی اکبری 950241690 عرفان بهاری  
بررسی تاثیر تعامل مشتری بر بازار رسانه های اجتماعی و بازار رسانه های گردشگری 96138 1396/06/28      

13821271971002

1397/07/17

  یداله رجائی 940022712 مریم بیات  
تاثیر بین المللی شدن شرکت از طریق قابلیت تحقیق و توسعه و قابلیت بازاریابی بر عملکرد نوآوری شرکت های کوچک و متوسط مستقر در بیجار 14411 1395/08/27      

13821271962032

1397/06/30

  فیروزه حاج علی اکبری 930347167 مرتضی حیدری  
تاثیر ویژگیهای وب سایت بر اعتماد و وفاداری الکترونیکی مشتریان در شرکتهای خوشنام صادراتی استان زنجان 96153 1396/10/26      

13821271962030

1397/06/22
 

نبی اله محمدی علی محمدی 940307838 جلال رحمانی  
بررسی تاثیر بین المللی شدن تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با نقش تعدیل گری همکاری بین المللی تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان استان زنجان 9612 1396/12/15      

13821271962033

1397/06/31

  جواد ناصریان 950098674 لیلا محمدی  
تاثیر قابلیت های شرکت و محیط های سازمانی بر شدت عملکرد صادرات شرکت های صادراتی 96154 1396/12/20      

13821271971012

1397/10/19

  جواد ناصریان 950133392 الناز نوری  
تعیین عوامل ایجاد کننده ی قابلیت های بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط برای عملکرد بازار بین المللی 96420 1396/11/28      

13821271971003

1397/07/17

  احمد نقیلو 930648332 فرزانه صفری  
بررسي تاثير محرك هايي در انتخاب صادرات اوليه شركت هاي  كوچك و متوسط (SMS) و تاثير منطقه اي اتحاديه صادراتي در توليد ( مورد مطالعه: شركت هاي كوچك و متوسط صنعتي شهر زنجان) 96138 1396/06/28      

13821271971004

1397/07/17

  فرشته لطفي زاده 940232493 جلال حاجيلو راد  
بررسی تا ثیر نسبت سرمایه ونسبت های نقدینگی برریسک بحران مالی صنعت بانکداری   96149 1396/9/28      

13821207971002

1397/08/13

  محمد دالمن پور  940107721 صمد سهرابی  
تاثیر متقابل نام تجاری و بازار بین المللی بر ا رزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده 96165 1397/02/03           احمد نقیلو 950252364 الهام رضایی  
بررسی چگونگی توسعه قابلیت های پویا با نقش تجربه بین المللی و سرمایه شغلی 96165 1397/02/30      

13821271971010

1397/10/06

  احمد نقیلو 950190151 صغرا محمدی  
بررسی تا ثیر منابع تکنولوژی رسانه های اجتماعی بر عملکرد فروش از طریق عماکرد رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط استان اذربایجان سرقی  96149 1396/9/28       13821207972010.1397/12/23   احمد نقیلو  930360275 مهدی جعفری زاده   
بررسی تا ثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و محیط گرایی بر عملکردبازریابی سبز شرکت های صادراتی استان اذربیاجان شرقی  96149 1396/09/28       13821207972009.1397/12/23   احمد نقیلو  930360798 سجاد قاسمی  
بررسی تاثیر ظرفیت های بین المللی و محیط بازار خارجی و ارتباط با توزیع کنندگان خارجی با میانجی گری انعطاف در تبادل اطلاعات بر عملکرد صادراتی(مطاعه موردی: شرکت های صادراتی استان زنجان) 91445 1395/03/15      

13821271971006

1397/10/05

 

فیروزه حاج علی اکبری 930480553 رویا خان بابائی  
شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در صادرات پسته فله ایرانی از دیدگاه خبرگان تجارت خشکبار در راستای افزایش کالاهای غیرنفتی 91368 1394/05/04      

13821271971007

1397/10/05

  فیروزه حاج علی اکبری 920560981 نازنین کریملو  
بررسی تاثیر ادراک مدیران از فاصله فرهنگی و تجاری بر انتخاب استراتژی تطبیقی بازاریابی بین المللی 96149 1396/09/28      

13821271971009

1397/10/05

  فیروزه حاج علی اکبری 940066504 هدی صدوقی  
بررسی تاثیر عدالت صادرکنندگان بر تعهد خریداران خارجی و عملکرد رابطه ای 96149 1396/09/28      

13821271971008

1397/10/05

  نبی اله محمدی 940057959 محمدرضا عزیزی  
تاثیر متقابل نام تجاری و بازار بین المللی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده 96165 1397/02/30      

13821271971011

1397/10/10

  احمد نقیلو 950252364 الهام  رضایی  
بررسی تاثیر استراتژی بهره وری و عملکرد صادرکنندگان قراردادها بر نقش میانجی استراتژی اکتشاف و قابلیت بازاریابی(مطالعه موردی: شهرک های صنعتی شهر زنجان) 96195 1397/02/30      

13821271971013

1397/10/20

  فرشته لطفی زاده 940005529 بهنام فردی  
بررسی تاثیر ظرفیت نوآوری دانش فنی و تجربه بین المللی بر عملکرد صادرات با متغیرهای واسطه ای راهبردی رقابتی تمایز و راهبرد توافق پیروی در شرکت های کوچک و متوسط سنگ های زینتی در شهر تهران 91362 1394/04/16      

13821271971005

1397/08/29

  احمد نقی لو 920560997 منا حقیقی  
بررسی تاثیر رویکرد رسانه اجتماعی مدیران توسعه بازارهای صادراتی شرکتها مطالعه ای در شرکتهای تولیدی صادرکننده شهر زنجان 96166 1397/03/17      
 

13821271971014

1397/10/24

   
   
   
  فیروزه حاج علی اکبری 940284958 حمیدرضا تخمه چی  
بررسي تاثير تنوع صادرات بر عملكرد شركت با توجه به دو شاخص شدت صادرات و تعهد بازار با استفاده از روش AHP:مطالعه اي در شركت پگاه 1442 1395/12/15      

13821271971015

1397/10/30

  فريدون خادم 940087393 عباد خدايي  
بررسي تاثير ابعاد ظرفيت جذب دانش بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش تعديلگري حمايت مديريت عالي(مورد مطالعه:شركت هاي SME واقع در شهرك صنعتي ماكو) 93105 1395/11/30      

13821271971016

1397/10/30

  فيروزه حاج علي اكبري 940029169 سودا مقصودي  
  96153 1396/10/26       13821271972001.1397/11/24   نبي اله محمدي 940169867 بهزاد تنها  
بررسی عوامل موثربررضایت مشتری در بازاریابی موبایل .مطالع موردی .دانشجویان دانشگاه های شهرستان زنجان . 96151 1396/09/30      

13821215972001

1397/11/24

 

  ارشد فرهمندیان  950144580 دنیا هاشمی   
بررسی تا ثیر باورهای مدیران صادراتی به استفاده از شبکه های اجتماعی درتوسعه بازارهای صادراتی .مطالعه ای در شرکت های صادراتی زنجان .    96153 1396/10/26       13821207972003.1397/11/23   فیروزه حاج علی اکبری  940183498 سید حسین حسینی راد   
بررسی نقش منابع وقابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی درجهت ارتقائ ظرفیت سرمایه گذاری صادراتی تجارت الکترونیکی باتوجه به نقش کارایی توزیع وارتباطات (مطالعه موردی :شرکتهای صادراتی استان زنجان ) 14433 1396/03/16       13821207972007.1397/12/20 فیروزه حاج علی اکبری  هما درودی  920088069 مینا ابراهیم نزاد فرد  
نقش انگیزشی مدیریت در شکل گیری صادرات شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان  91406 1394/09/30           حسین محمدی  930293334 امین عظیمی   
تا ثیر اطلاعاتی با میانجی گری فرایند تجاری بر ارائه خدمات شرکتهای فعال در حوزه صادرات منطقه ازاد ارس  96149 1396/09/258       13821207972011.1398/01/18 هما درودی  فیروزه حاج علی اکبری  900714992 حبیب اصولی شجاعی   
کسب کار گروهی وراهبردها وتاثیر ویژگی های کسب وکار گروهی بر پیوستن کسب و کار های بین المللی سازی 96165 1397/02/30       13821207972012.1398/01/20   احمد نقیلو 950109647 خدیجه افشاری  
بررسی تاثیر قابلیت های شرکتی ومحیط های نهادی بر عملکرد صادراتی . مطالع ای در صنایع کوچک ومتوسط شهر زنجان . 97102 1397/08/30       13821271972002.1398/02/08   ابوالفضل مقدم  960128278 اسفندیار برادران نخجوانی   
بررسی تاثیر استراتژی بهره وری واجرای قرادد شرکت های صادر کننده با نقش میانجی استراتژی کشف وبازار یابی .مورد مطالعه :شرکت های صادراتی شهر زنجان . 97814 1397/07/30       13821271972003.1398/02/08   عباس قنبری  950246869 سحر سعیدی آزاد   
بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی ازطریق دسترسی به شبکه های اطلاعاتی وارتباطی بر رشد بازرهای صادراتی . مطالعه موردی :شرکت های صادراتی استان تهران . 91438 1395/02/19       13821271972004.1398/02/10   فیروزه حاج علی اکبری  920569913 حمید وثوقی   
بررسی تاثیر استفاده از تبلیغات در رسانه های اجتماعی و بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی از طریق ایجاد اعتماد بر تصمیم بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان تورهای گردشگری خارجی 97813 1397/04/20      

13821271972005

1398/02/12

  فیروزه حاج علی اکبری  950077225 زاله باقریان   
بررسی ارتباط بین بازار یابی الکترونیکی ورفتار خریدمصرف کننده در راستای تجارت الکترونیک . 97813 1397/04/25      

13821271972006

1398/02/17

  احمد نقیلو  950098055 نوید قاسمی پارسا   
تاثیردرک از عدالت مبتنی برارزش وارتباطات بامینجیگری وابستگی به برند وقصدوفاداریبررفتارهای مشتریان خریدارازسایت برندهای لوکس 97115 1397/10/25      

13821271972009

1398/02/25

  فیروزه حاج علی اکبری 960128979 وحیده خدائی  
تاثیر استراتژی تمایز برعملکرد استراتژیک صادرات باتعدیل گری موانع سیاسی وتجاری (مطالعه موردی درشرکت های صادراتی برخورداراز مشوق های صادراتی زنجان) 97814 1397/07/30      

13821271972007

1398/02/23

  فیروزه حاج علی اکبری 950190232 جعفرزند  
شناسایی واولویت بندی مهمترین ویژگیهای موثر اعضای هیات مدیره به عنوان تامین کننده منابع صادرات برگرایش صادرات 96165 1397/02/30      

13821271972008

1398/02/23

  فیروزه حاجئ علی اکبری 950025463 کیوان کلانتری  
 تاثیر کیفیت ارتباطی درادغام های (افقی وعمودی)با نقش تعدیل گری نگرش کارآفرینی برافزایش قابلیت های بازار یابی وعملکرد نوآوری شرکتهای صادراتی زنجان  96165 1397/02/30      

138212797211

1398/02/26

  فیروزه حاج علی اکبری 950284063 پرویز قاسمی  
بررسی تاثیر سبد محصول (پرتفوی )درورود به بازار های خارجی جدید (مطالعه در شرکت پگاه زنجان 97115 1397/10/25           ابوالفضل مقدم 940235280 امیررضا قره باغی  
بررسی تاثیر تنوع بین المللی ، قابلیت های تکنولوژیکی وجهت گیری بازار بر عملکرد محصول جدید 97813 1397/04/25      

13821271972015

1398/06/03

  احمد نقی لو 930536202 مهدی مجیدی  
بررس تاثیر قابلیتهای ارتباطی شرکتهای صادراتی برعملکرد صادرات شرکتها (مطالعه ای در شرکتهای صادراتی شهرزنجان) 558 1397/11/23      

13821271972016

1398/06/07

احمد نقیلو ابوالفضل مقدم 960051527 رامین آقایی  
 نقش جهت گیری بازار قابلیت ارتباطات و سرعت بین المللی سازی در تصمیمات خروج و ورود به بازار خارجی در شرایط آشفتگی و پس از آشفتگی  558 1397/11/23      

13821207972016

1398/06/10

  عباس قنبری 960115937 بهروز صادقی  
تاثیر بکار گیری دانش ضمنی خارجی ،شایستگی کارآفرینی فناوری اطلاعات وارتباطات وهماهنگی بر نوآوری محصول دربازارهای بین الملل 97115 1397/10/25      

13821271972018

1398/06/10

  حاجی علی اکبری 960072290 فائزه افشاری  
بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات مس ایران وورود به بازارهای بین المللی 96149 1396/09/25      

13821271972019

1398/10/06

  حاجی علی اکبری 940162113 افسانه سادات حسینی  
 تاثیر نااطمینانی از بازار وشدت رقابت بر توسعه بازارهای صادراتی شرکت با تعدیلگری نقش اتحادیه های تجاری وصادراتی  97115 1397/10/25      

13821271972020

1398/06/13

  حاجی علی اکبری 960281609 حامد مختاری وایقان  
 تاثیر خلاقیت از طریق ایجاد قابلیت کارآفرینی ونوآوری بر اقدام به کسب وکار در حیطه بازارهای بین الملل  558 1397/11/23      

13821271972021

1398/06/23

  حاجی علی اکبری 960113833 ساناز حسامی  
بررسی تاثیر همکاری باسازمان بین المللی بر ارزیابی تامین کنندگان با نقش میانجی گری فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت های صادراتی شهر زنجان 446 1398/02/24      

13821271972002

1398/06/24

  ابوالفضل مقدم 950297463 سید محسن موسوی  
 تاثیرتصمیم استراتژیک و کار آفرینانه بر میزان صادرات محصولات و خدمات شرکت های کوچک و متوسط شهرکها ی صنعتی علی آباد شهرزنجان 14421 1395/12/15      

13821271972023

1398/06/28

  احمدنقیلو 940221873 فاطمه محمدی  
تاثیر ارزش برند شناخته شده بین المللی وداخلی بر تصمیم به خرید مصرف کننده از طریق هویت یابی مصرف کننده با برند 558 1397/11/23      

13821271981003

1398/07/23

  محمددالمنپور 940221942 هومن سیاری  
 تاثیر منابع سازمانی با مداخله اثرات فساد اداری بوروکراسی و پیچیدگی  مقررات صادراتی بر توسعه صادرات شرکت های شهر زنجان  97102 1397/08/30      

13821271981004

1398/07/30

  فیروزه حاجی علی اکبری 940109466 شیما علیزاده  
بررسی تاثیر پذیرش محصول جدید برعملکرد فروش از منظر واردکنندگان 91311 1393/11/08      

13821271981005

1398/09/11

  احمد نقیلو 910837091 شبنم فقیه زاده  
بررسی تاثیر توانایی بازاریابی وتعهد وتجربه صادراتی بامداخله رقابت ناکارآمد در توسعه بازارهای صاداراتی 91152 1392/04/02      

13821271981006

1398/09/13

  فیروزه حاج علی اکبری 900726110 نازیلا تفرشی حسینی  
 بررسی تاثیر ویزگی های کارآفرینی در سرعت بین المللی سازی شرکت های متوسط وکوچک (SEM)مطالعه موردی: شرکت های شهرک صنعتی استان زنجان  446 1398/02/01      

13821271981007

1398/09/23

  عباس قنبری 960268055 جواد اکبری  
 بررسی تاثیر قدرت ارتباطی خریدار ئ تامین کنندگان بر قابلیت صادراتی شرکت ها (موردمطالعه شرکت کالسمین)  493 1398/02/01      

13821271981008

1398/10/08

  نبی اله محمدی 940094070 یوسف تورک  
 تاثیر نوع اطلاعات بامیانجیگری ارزش تجربی درک شده بر تمایل به خرید تورهای گردشگری مورد مطالعه آژانسهای مسافرتی شهر زنجان)  97813 1397/04/25      

13821271981010

1398/10/30

  فیروزه حاجی علی اکبری 950203839 ابراهیم موسوی  

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی