.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بیمه(جدول 2)

مدیریت بازرگانی - بیمه

تاریخ: 1395/05/16 - 19:15


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ     دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
بررسی تاثیر جهانی شدن بر صنعت بیمه در ایران  9503 1395/03/12        

13821272952001

1395/12/09

ن طهماسبی 930591035 رضا  ضرابی کیا اولویت اول   
بررسي چگونگي كاهش سو، استفاده از دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي و ارائه راهكارهاي عملياتي 91397 1394/08/29        

13821272951002

1395/09/20

  دكتر يداله خداوردي 920027070 نازيلا سلطاني اقدم  
بررسي رابطه بين بيمه درماني مسئوليتهاي خانوادگي و رضايت شغلي (مطالعه اي در سازمان فني و حرفه اي استان زنجان ) 941022 1394/10/22        

13821209951001

1395/08/23

ن دكتر رجايي 920608163 صغري سليمي  
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب بهينه يك شركت بيمه توسط بيمه گذران خرد در بازاري متشكل از بيمه گران متعدد در شهر زنجان 9505 1395/04/05      

 

 

13821272951011

1395/12/02

ارشد فرهمنديان فريدون خادم 920608279 مريم موسوي  
تاثير كارآفريني فردي وسازماني بر عملكرد شركت (مطالعه اي در شركت بيمه كارآفرين استان زنجان ) 91435 1394/12/21        

13821272951007

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 920077141 جليل رجبي  
بررسي تطبيقي رابطه ميان قابليت هاي فناوري اطلاعات و عملكرد نوآورانه خدمات بيمه اي با در نظر گرفتن فعاليت هاي كار آفرينانه و شدت رقابت بازار در بين شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي شهر زنجان 91397 1394/08/29        

13821272951003

1395/09/30
 

  محمد دالمن پور 920608225 نداخاتمي  
بررسي كارايي شعب بيمه آسيا با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها با واحدهاي مجازي ايده ال مثبت و منفی 91408 1394/10/22        

13821272951006

1395/10/07

  علي منصوري 920561264 بهناز محمدلوي شبستري  
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و عملكرد سازماني (مطالعه اي در شركت بيمه ايران) 9504 1395/04/21        

62621272951001

1395/10/04
 

  ابوالفضل مقدم 920608742 رضا نعمتي  
             

13821272951004

1395/10/02

      نیلوفر مقدم  
تاثیر قابلیتهای منابع انسانی، تکنولوژی و ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای ظرفیت جذب دانش در شرکت بیمه ما (ملت ایران) 91497 1394/08/29        

13821272951005

1395/10/02
 

   هما درودی  920569275 محمد فیروزی  
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر تقاضا براي بيمه حوادث (مطالعه موردي شعبه مركزي  بيمه ايران در شهر زنجان ) 9411 1394/11/21        

13821272951009

1395/11/20

  يداله رجايي 930438154 فرناز پرويزي  
ارزيابي كارايي شعب سازمان تامين اجتماعي و رتبه بندي آنها با رويكرد تحليل پوششي پنجره اي در استان زنجان 9503 1395/03/21        

13821272952006

1396/01/31
 

  علي منصوري 930454096 مينا مهرابيان  
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بيمه عمر در زنجان (مطالعه موردي :بيمه هاي خصوصي ) 9412 1394/12/22        

13821272951008

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 91056966 محمد ابراهيم خوشنام  
بررسي تاثير حافظه سازماني ،قابليت هاي يادگيري و نوآوري سازماني بر مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه شركت بيمه كوثر 91441 1395/03/21        

13821209952001

1395/12/09
 

  يداله خداوردي

 

911098627

محمدجواد نادي  
تاثير تجزيه و تحليل مشتري بر عملكرد مالي شركت بيمه (مورد مطالعه :شركت بيمه ايران شعب شهرستان زنجان ) 914441 1395/03/21        

13821272952004

1396/01/23

  محمد دالمن پور 930373894 رضا ماهنشان  
تاثير فشار بودجه زماني و تعهد حرفه اي بر رفتار گزارش دهي ناقص مديران و كاركنان شعب بيمه در شهر زنجان 914441 1395/06/31        

13821272952012

1396/02/06

  نبي اله محمدي 920608182 زهرا نصيري تنها  
تاثير تجزيه و تحليل مشتريان بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه شركت هاي بيمه استان گيلان ) 91441 1395/03/21        

13821209951002

1395/11/23

  حميدرضا رضائي كليدبري 920632638 اميد صابر يكرنگ دهنده  
تاثير استرس شغلي بعنوان يك ميانجي ميان تعارض كار خانواده و سلامت رواني كاركنان بيمه ايران شهر زنجان با تاكيد بر نقش تعديل كننده هوش هيجاني 95221 1395/02/21        

13821272952007

1396/01/31
 

  اميرنجفي 930459622 زينب عجملو  
بررسي تاثير قدرت سيستم هاي حقوقي بر تجارت بيمه و خدمات مالي 914435 1394/12/21        

13821272952003

1395/12/17

  اميرنجفي 930312579 ليلا عابديني  
تاثير بازاريابي دهان به دهان اينترنتي بر قصد خريد بيمه عمر در شهر زنجان 914202 1394/11/29       ظرفيت استاد مشاور پراست بدون مشاور

13821272952002

1395/12/15

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 930430875 محمد صيدي  
بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای در شهر زنجان  91408/1 1394/10/22           ن نبی اله محمدی  910859995 محمد رضائی   
بررسي تاثير ارتقاء فروش و نام تجاري محصول بر عملكرد شركت بيمه آسيا در استان زنجان 91364 1394/04/20        

13821272952005

1396/01/24

ن رحيم زاده 911041788 ابراهيم محمودي  
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزه مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه ي با نقش ميانجي دانش سازماني، سن، اندازه و نوع محصولات يا خدمات شركت(مورد مطالعه بيمه پارسيان استان تهران) 9509 1395/09/06        

13821272952008

1396/01/31
 

مقدم نجفي 940142439 علي علني  
تاثير دانش مالي و انگيزه صرفه جويي بر خريد بيمه عمر كاركنان شركت ايران ترانسفو(سهامي عام) 91381 1395/05/21        

13821272952009

1396/01/31
 

ن كردلو 920608224 صفيه باقري  
بررسي تاثير توسعه منابع انساني بر تعهد سازماني و رفتار مشتري محور كاركنان شركت بيمه پاسارگاد (سهامي عام) با رويكرد توانمندسازي كاركنان 91381 1394/06/21      

درصورت پر بودن كد مشاور بدون ثبت مشاور دانشجو كد بگيرد.

13821272952014

1396/02/23
 

نبي اله محمدي يدالله رجائي 910833942 نفيسه پروين  
بررسي عوامل موثر بر پذيرش فرايندهاي كسب و كار توسط كاركنان در شركت سهامي بيمه ايران -شهرستان زنجان 91405 1394/09/21        

13821272952018

1396/03/2307
نبي اله محمدي يدالله رجائي 920608164 محدثه نظري  
بررسي تاثير رضايت مشتري ،تصوير و كيفيت درك شده بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شركت بيمه ايران استان زنجان ) 91381 1395/04/20        

13821272952019

1396/03/07
نبي اله محمدي يدالله رجائي 920608739 عليرضا رجبي  
بررسي نگرش معلمان آموزش و پرورش زنجان نسبت به سرمايه گذاري در بيمه عمر 91381 1395/10/20        

13821272952010

1396/02/06

  اكبر حيدري 940227964 فضايل خاتمي  
تاثير شهرت نيروي فروش بيمه عمر بر رفتار مشتري با تاكيد بر ارزش تجربه اضافه شده توسط نيروي فروش در بيمه ايران شهر زنجان 91381 1395/03/30        

13821272952011

1396/02/06

  محمد رضا كردلو 920608180 رويا امانلو  
ارزيابي و سنجش وضعيت مديريت ريسك در صنعت بيمه(مطاله موردي :بيمه زندگي بيمه ايران) 91405 1394/09/29        

13821272952034

1396/04/31

نبي اله محمدي دكتر رجايي 930431584 بهزاد سالمي  
بررسي تاثير ادراكات كاركنان در زمينه پاسخگويي اجتماعي بر تعهدات سازماني با نقش ميانجي اعتماد سازماني (مطالعه اي در سازمان تامين اجتماعي استان زنجان ) 91381 1395/10/20        

13821272952013

1396/02/13

  اشكان رحيم زاده 940134209 عليرضا موسوي  
بررسی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت بیمه(مطالعه موردی:شعبه مرکزی بیمه ایران در استان زنجان) 91381 1394/10/20           نبی اله محمدی ید اله رجایی 930590566 ماندانا فریقی  
ریسک مالی بازاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/06/20             یداله رجایی 930401225 ارزو مسگری اسگویی  
بررسی تاثیر متغیرهای تورم تولید ناخاتص داخلی ونرخ سود بانکی بر عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران  91381 1395/06/20        

13821272952031

1396/04/26
 

  یداله رجایی 930337744 اسماعیل ساعی  
بررسي صنعت بيمه عمر در كشور از ديدگاه تاثير آن در وضعيت اقتصادي خانواده 91381 1395/07/20        

13821272951012

1396/03/07

  فريدون خادم 930339836 جابر خدابخشي  
تخمين فازي تابع  ريسك در شرايط عدم قطعيت براي شركت هاي بيمه شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/03/20        

13821272952016

1396/03/07

ارشد فرهمنديان امير نجفي 930400142 فاطمه احدي  
تاثير ظرفيت هاي گوناگون انباشتگي دانش و اندازه سازمان بر عملكرد نوآوري تدريجي و راديكال (مطالعه اي در شركت هاي بيمه كارآفرين ،آسيا،ايران و تامين اجتماعي شهر زنجان ) 91381 1394/11/20        

13821272952017

1396/03/07

ارشد فرهمنديان امير نجفي 930301966 سيدعباس قوامي  
بررسي عوامل موثر بر رضايت بيمه شدگان و كارفرمايان از خدمات بيمه اي سازمان تامين اجتماعي شهر زنجان 91481 1395/10/20        

13821272952020

1396/03/09

 

محمد دالمن پور

940100179 مرتضي مشكبار  
بررسي عوامل موثر بر قيمت گذاري رقابتي حق بيمه :مطالعه اي در استان زنجان 91381 1395/10/20        

13821272952015

1395/02/15

  احمد نقيلو 940091435 فاطمه قربانلو  
انتخاب يك روش مبتني بر ارزيابي ريسك براي سيستم نگهداري و تعميرات با استفاده از تكنيك ANP(مورد مطالعه :شركت هاي بيمه گذار در استان گيلان ) 91441 1395/02/18        

13821272952022

1396/03/24

خادم محمد دالمن پور 920632786 مجيد ايوبي  
تعيين كارايي و رتبه بندي نمايندگي هاي بيمه رازي استان زنجان با استفاده از تحليل پنجره اي تحليل پوششي داده ها 91381 1395/12/25        

13821272952035

1396/04/31

  ارشد فرهمنديان 940304781 ابراهيم قلي زاده عنصرودي  
تاثير بيمه هاي درماني در جذب و  گردشگري سلامت (توريسم درماني )در استان زنجان 91408 1394/10/22 ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد      

13821272952023

1396/03/28

شهنواز محمددالمن پور 930460382 مصطفي محمودي  
تحليل ابعاد نقش بيمه در زندگي شهروندان بر اساس تفكر راهبردي (مطالعه اي در استان زنجان ) 91381 1395/09/20        

13821272952024

1396/03/30

  مصطفي جعفري 940129119 محيا غلاميان  
بررسي ايعاد ايستايي و پويايي شركت هاي بيمه مستقر در شهر زنجان (مطالعه اي در شعب 17 گانه بيمه اي فعال در شهر زنجان ) 91381 1395/10/20        

13821272952025

1396/03/30

حجت محمدي مغاني مصطفي جعفري 940184417 فريده بهرامي  
تجزيه و تحليل روند شاخصهاي مستقر در زنجان 91381 1395/09/20        

13821272952026

1396/04/01

  مصطفي جعفري 940116214 ملكه هاشمي  
بررسي و تبيين ابعاد سواد بيمه اي در بين مشتريان (مطالعه اي :در شركتهاي بيمه شهر زنجان ) 91381 1395/10/20 بدون مشاور كد گرفته شد      

13821272952027

1396/04/01

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 940239427 سپيده ملكي  
بررسي و تحليل مكانيزم هاي كنترل در شركت هاي بيمه (مطالعه اي در شعب 17 گانه بيمه اي شهر زنجان 91381 1395/10/20 بدون مشاور كد گرفته شد      

13821272952028

1396/04/01

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 940160338 مهناز محمدي  
بررسي تاثير تغيير نام و رشد آتي شركت هاي بيمه (مطالعه اي در شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91381 1395/01/25        

13821272952030

1396/04/21

نبي اله محمدي دكتر رجايي 930379232 بهزاد امين  
تاثير انواع هوش بر كارايي مديريتي و موفقيت شغلي در صنعت بيمه (مطالعه موردي در نمايندگيهاي بيمه هاي شهر زنجان ) 91381 1395/09/22        

13821272952032

1396/04/27

  حسين محمدي 940064456 جواد مصطفوي  
تاثير توسعه اقتصادي و اجتماعي بر توسعه بيمه با نقش واسطه اي محيط سياسي و حقوقي در شهر زنجان 91381 1395/10/22        

13821272952033

1396/04/28

  حسين محمدي 940069529 منصوره مصطفوي  
بررسي شاخص هاي كارايي و بهره وري در صنعت بيمه ايران 91438 1395/01/24        

13821272952029

1396/04/18

  عليرضا خادم 930503159 حسين حمزه لو  
بررسي تاثير رفتار اخلاقي فروش نمايندگيهاي شركت بيمه دانا بر رضايت مندي مشتريان 91381 1395/09/20             نورالدين ميرزايي 940049966 سيدمهران صمصامي  
آسيب شناسي فرايند ارايه خدمات بيمه اي در سازمان تامين اجتماعي استان زنجان 9511 1395/11/15        

13821272952036

1396/05/01

  ابوالفضل مقدم 940079325 اكبر حسنخاني  
                         

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      غلامرضا محرم زاده زنجانی
                      ابوالفضل مجیدی
                     

سامان مهرنیا

                     

حامد قنبری

                      سپیده مفرحی
                     

مریم بیات