.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بیمه(جدول 2)

مدیریت بازرگانی - بیمه

تاریخ: 1395/05/16 - 16:28


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ     دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
بررسي تطبيقي رابطه ميان قابليت هاي فناوري اطلاعات و عملكرد نوآورانه خدمات بيمه اي با در نظر گرفتن فعاليت هاي كار آفرينانه و شدت رقابت بازار در بين شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي شهر زنجان 91397 1394/08/29        

13821272951003

1395/09/30
 

  محمد دالمن پور 920608225 نداخاتمي  
بررسي كارايي شعب بيمه آسيا با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها با واحدهاي مجازي ايده ال مثبت و منفی 91408 1394/10/22        

13821272951006

1395/10/07

  علي منصوري 920561264 بهناز محمدلوي شبستري  
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و عملكرد سازماني (مطالعه اي در شركت بيمه ايران) 9504 1395/04/21        

62621272951001

1395/10/04
 

  ابوالفضل مقدم 920608742 رضا نعمتي  
             

13821272951004

1395/10/02

      نیلوفر مقدم  
تاثیر قابلیتهای منابع انسانی، تکنولوژی و ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای ظرفیت جذب دانش در شرکت بیمه ما (ملت ایران) 91497 1394/08/29        

13821272951005

1395/10/02
 

   هما درودی  920569275 محمد فیروزی  
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر تقاضا براي بيمه حوادث (مطالعه موردي شعبه مركزي  بيمه ايران در شهر زنجان ) 9411 1394/11/21        

13821272951009

1395/11/20

  يداله رجايي 930438154 فرناز پرويزي  
ارزيابي كارايي شعب سازمان تامين اجتماعي و رتبه بندي آنها با رويكرد تحليل پوششي پنجره اي در استان زنجان 9503 1395/03/21        

13821272952006

1396/01/31
 

  علي منصوري 930454096 مينا مهرابيان  
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بيمه عمر در زنجان (مطالعه موردي :بيمه هاي خصوصي ) 9412 1394/12/22        

13821272951008

1395/11/03
 

  جواد ناصريان 91056966 محمد ابراهيم خوشنام  
بررسي تاثير حافظه سازماني ،قابليت هاي يادگيري و نوآوري سازماني بر مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه شركت بيمه كوثر 91441 1395/03/21        

13821209952001

1395/12/09
 

  يداله خداوردي

 

911098627

محمدجواد نادي  
تاثير تجزيه و تحليل مشتري بر عملكرد مالي شركت بيمه (مورد مطالعه :شركت بيمه ايران شعب شهرستان زنجان ) 914441 1395/03/21        

13821272952004

1396/01/23

  محمد دالمن پور 930373894 رضا ماهنشان  
تاثير فشار بودجه زماني و تعهد حرفه اي بر رفتار گزارش دهي ناقص مديران و كاركنان شعب بيمه در شهر زنجان 914441 1395/06/31        

13821272952012

1396/02/06

  نبي اله محمدي 920608182 زهرا نصيري تنها  
تاثير تجزيه و تحليل مشتريان بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه شركت هاي بيمه استان گيلان ) 91441 1395/03/21        

13821209951002

1395/11/23

  حميدرضا رضائي كليدبري 920632638 اميد صابر يكرنگ دهنده  
تاثير استرس شغلي بعنوان يك ميانجي ميان تعارض كار خانواده و سلامت رواني كاركنان بيمه ايران شهر زنجان با تاكيد بر نقش تعديل كننده هوش هيجاني 95221 1395/02/21        

13821272952007

1396/01/31
 

  اميرنجفي 930459622 زينب عجملو  
بررسي تاثير قدرت سيستم هاي حقوقي بر تجارت بيمه و خدمات مالي 914435 1394/12/21        

13821272952003

1395/12/17

  اميرنجفي 930312579 ليلا عابديني  
تاثير بازاريابي دهان به دهان اينترنتي بر قصد خريد بيمه عمر در شهر زنجان 914202 1394/11/29       ظرفيت استاد مشاور پراست بدون مشاور

13821272952002

1395/12/15

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 930430875 محمد صيدي  
بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای در شهر زنجان  914081 1394/10/22        

13821272952037

1396/05/05

ن نبی اله محمدی  910859995 محمد رضائی   
بررسي تاثير ارتقاء فروش و نام تجاري محصول بر عملكرد شركت بيمه آسيا در استان زنجان 91364 1394/04/20        

13821272952005

1396/01/24

ن رحيم زاده 911041788 ابراهيم محمودي  
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزه مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه ي با نقش ميانجي دانش سازماني، سن، اندازه و نوع محصولات يا خدمات شركت(مورد مطالعه بيمه پارسيان استان تهران) 9509 1395/09/06        

13821272952008

1396/01/31
 

مقدم نجفي 940142439 علي علني  
تاثير دانش مالي و انگيزه صرفه جويي بر خريد بيمه عمر كاركنان شركت ايران ترانسفو(سهامي عام) 91381 1395/05/21        

13821272952009

1396/01/31
 

ن كردلو 920608224 صفيه باقري  
بررسي تاثير توسعه منابع انساني بر تعهد سازماني و رفتار مشتري محور كاركنان شركت بيمه پاسارگاد (سهامي عام) با رويكرد توانمندسازي كاركنان 91381 1394/06/21      

درصورت پر بودن كد مشاور بدون ثبت مشاور دانشجو كد بگيرد.

13821272952014

1396/02/23
 

نبي اله محمدي يدالله رجائي 910833942 نفيسه پروين  
بررسي عوامل موثر بر پذيرش فرايندهاي كسب و كار توسط كاركنان در شركت سهامي بيمه ايران -شهرستان زنجان 91405 1394/09/21        

13821272952018

1396/03/2307
نبي اله محمدي يدالله رجائي 920608164 محدثه نظري  
بررسي تاثير رضايت مشتري ،تصوير و كيفيت درك شده بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شركت بيمه ايران استان زنجان ) 91381 1395/04/20        

13821272952019

1396/03/07
نبي اله محمدي يدالله رجائي 920608739 عليرضا رجبي  
بررسي نگرش معلمان آموزش و پرورش زنجان نسبت به سرمايه گذاري در بيمه عمر 91381 1395/10/20        

13821272952010

1396/02/06

  اكبر حيدري 940227964 فضايل خاتمي  
تاثير شهرت نيروي فروش بيمه عمر بر رفتار مشتري با تاكيد بر ارزش تجربه اضافه شده توسط نيروي فروش در بيمه ايران شهر زنجان 91381 1395/03/30        

13821272952011

1396/02/06

  محمد رضا كردلو 920608180 رويا امانلو  
ارزيابي و سنجش وضعيت مديريت ريسك در صنعت بيمه(مطاله موردي :بيمه زندگي بيمه ايران) 91405 1394/09/29        

13821272952034

1396/04/31

نبي اله محمدي دكتر رجايي 930431584 بهزاد سالمي  
بررسي تاثير ادراكات كاركنان در زمينه پاسخگويي اجتماعي بر تعهدات سازماني با نقش ميانجي اعتماد سازماني (مطالعه اي در سازمان تامين اجتماعي استان زنجان ) 91381 1395/10/20        

13821272952013

1396/02/13

  اشكان رحيم زاده 940134209 عليرضا موسوي  
بررسی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت بیمه(مطالعه موردی:شعبه مرکزی بیمه ایران در استان زنجان) 91381 1394/10/20         كد دارد نبی اله محمدی ید اله رجایی 930590566 ماندانا فریقی  
ریسک مالی بازاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/06/20        

13821272952040

1396/05/29

  یداله رجایی 930401225 ارزو مسگری اسگویی  
بررسی تاثیر متغیرهای تورم تولید ناخاتص داخلی ونرخ سود بانکی بر عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران  91381 1395/06/20        

13821272952031

1396/04/26
 

  یداله رجایی 930337744 نيره اسماعيلي ساعی  
بررسي صنعت بيمه عمر در كشور از ديدگاه تاثير آن در وضعيت اقتصادي خانواده 91381 1395/07/20        

13821272951012

1396/03/07

  فريدون خادم 930339836 جابر خدابخشي  
تخمين فازي تابع  ريسك در شرايط عدم قطعيت براي شركت هاي بيمه شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/03/20        

13821272952016

1396/03/07

ارشد فرهمنديان امير نجفي 930400142 فاطمه احدي  
تاثير ظرفيت هاي گوناگون انباشتگي دانش و اندازه سازمان بر عملكرد نوآوري تدريجي و راديكال (مطالعه اي در شركت هاي بيمه كارآفرين ،آسيا،ايران و تامين اجتماعي شهر زنجان ) 91381 1394/11/20        

13821272952017

1396/03/07

ارشد فرهمنديان امير نجفي 930301966 سيدعباس قوامي  
بررسي عوامل موثر بر رضايت بيمه شدگان و كارفرمايان از خدمات بيمه اي سازمان تامين اجتماعي شهر زنجان 91481 1395/10/20        

13821272952020

1396/03/09

 

محمد دالمن پور

940100179 مرتضي مشكبار  
بررسي عوامل موثر بر قيمت گذاري رقابتي حق بيمه :مطالعه اي در استان زنجان 91381 1395/10/20        

13821272952015

1395/02/15

  احمد نقيلو 940091435 فاطمه قربانلو  
انتخاب يك روش مبتني بر ارزيابي ريسك براي سيستم نگهداري و تعميرات با استفاده از تكنيك ANP(مورد مطالعه :شركت هاي بيمه گذار در استان گيلان ) 91441 1395/02/18        

13821272952022

1396/03/24

خادم محمد دالمن پور 920632786 مجيد ايوبي  
تعيين كارايي و رتبه بندي نمايندگي هاي بيمه رازي استان زنجان با استفاده از تحليل پنجره اي تحليل پوششي داده ها 91381 1395/12/25        

13821272952035

1396/04/31

  ارشد فرهمنديان 940304781 ابراهيم قلي زاده عنصرودي  
تاثير بيمه هاي درماني در جذب و  گردشگري سلامت (توريسم درماني )در استان زنجان 91408 1394/10/22 ظرفيت استاد مشاور پر است بدون مشاور كد گرفته شد      

13821272952023

1396/03/28

شهنواز محمددالمن پور 930460382 مصطفي محمودي  
تحليل ابعاد نقش بيمه در زندگي شهروندان بر اساس تفكر راهبردي (مطالعه اي در استان زنجان ) 91381 1395/09/20        

13821272952024

1396/03/30

  مصطفي جعفري 940129119 محيا غلاميان  
بررسي ايعاد ايستايي و پويايي شركت هاي بيمه مستقر در شهر زنجان (مطالعه اي در شعب 17 گانه بيمه اي فعال در شهر زنجان ) 91381 1395/10/20        

13821272952025

1396/03/30

حجت محمدي مغاني مصطفي جعفري 940184417 فريده بهرامي  
تجزيه و تحليل روند شاخصهاي مستقر در زنجان 91381 1395/09/20        

13821272952026

1396/04/01

  مصطفي جعفري 940116214 ملكه هاشمي  
بررسي و تبيين ابعاد سواد بيمه اي در بين مشتريان (مطالعه اي :در شركتهاي بيمه شهر زنجان ) 91381 1395/10/20 بدون مشاور كد گرفته شد      

13821272952027

1396/04/01

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 940239427 سپيده ملكي  
بررسي و تحليل مكانيزم هاي كنترل در شركت هاي بيمه (مطالعه اي در شعب 17 گانه بيمه اي شهر زنجان 91381 1395/10/20 بدون مشاور كد گرفته شد      

13821272952028

1396/04/01

نبي اله محمدي مصطفي جعفري 940160338 مهناز محمدي  
بررسي تاثير تغيير نام و رشد آتي شركت هاي بيمه (مطالعه اي در شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 91381 1395/01/25        

13821272952030

1396/04/21

نبي اله محمدي دكتر رجايي 930379232 بهزاد امين  
تاثير انواع هوش بر كارايي مديريتي و موفقيت شغلي در صنعت بيمه (مطالعه موردي در نمايندگيهاي بيمه هاي شهر زنجان ) 91381 1395/09/22        

13821272952032

1396/04/27

  حسين محمدي 940064456 جواد مصطفوي  
تاثير توسعه اقتصادي و اجتماعي بر توسعه بيمه با نقش واسطه اي محيط سياسي و حقوقي در شهر زنجان 91381 1395/10/22        

13821272952033

1396/04/28

  حسين محمدي 940069529 منصوره مصطفوي  
بررسي شاخص هاي كارايي و بهره وري در صنعت بيمه ايران 91438 1395/01/24        

13821272952029

1396/04/18

  عليرضا خادم 930503159 حسين حمزه لو  
بررسي تاثير رفتار اخلاقي فروش نمايندگيهاي شركت بيمه دانا بر رضايت مندي مشتريان 91381 1395/09/20 تغيير استاد راهنما به مجتبي زاده      

13821272952047

1396/06/12

نورالدين ميرزايي محمد مجتبي زاده 940049966 سيدمهران صمصامي  
آسيب شناسي فرايند ارايه خدمات بيمه اي در سازمان تامين اجتماعي استان زنجان 9511 1395/11/15        

13821272952036

1396/05/01

  ابوالفضل مقدم 940079325 اكبر حسنخاني  
بررسي عوامل اصلي تاثير گذار بر تعالي عملياتي سازمان تامين اجتماعي (مطالع هاي در واحد بيمه اي استان زنجان ) 93981 1395/10/22        

13821272952045

1396/06/12

  اشكان رحيم زاده 940100335 مصطفي محمدي  
بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/12/20        

13821272952038

1396/05/12

  حجت محمدي مغاني 940269345 بهناز فرامرزي  
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/12/01        

13821272952039

1396/05/12

  حجت محمدي مغاني 940201012 ليلا پهلوان افشاري  
بررسي تاثير مولفه هاي فردي و محيطي بيمه درمان بر ريسك بيماريهاي غير واگير در شركتهاي روي استان زنجان 91381 1395/08/20        

13821272961008

1396/09/05

  نبي اله محمدي 940140744 شهين مرجاني  
بررسي تاثير فرهنگ سازماني ،كيفيت خدمات و دارايي هاي نامشهود بر عملكرد بازار (مطالعه اي در شركت بيمه دي استان زنجان ) 9509 1395/09/23       ظرفيت استاد راهنما پر است

13821272952041

1396/05/31

  فرامرز طهماسبي 911096190 اميرعبدي  
سنجش عوامل موثر بر تمايل مشتريان به خريد بيمه عمر با رويكرد رگرسيون لجستيك (مورد مطالعه :شركت هاي بيمه استان زنجان ) 91438 1395/01/24        

13821272961004

1396/08/16

  علي منصوري 930416632 زهره اوجاقلو  
تاثير پاسخگويي كاركنان و اطمينان سازماني بر رفتار شهروندي مشتريان(مطالعه اي در شعب و نمايندگي بيمه ايران در شهر زنجان) 91381 1395/10/22        

13821272952042

1396/06/04

  محمد دالمن پور 940044480 رحمان آقامحمدلو  
بررسي تاثير صنعت بيمه بر افزايش ريسك توان بازپرداخت بدهي ها (مطالعه اي در صنعت بيمه هاي بيمه شهر زنجان ) 91381 1395/12/22        

13821272952043

1396/06/05

 

 

رامين جعفري 940026189 قنبركاظمي  
بررسي نقش استراتژيك بيمه اتكايي در عملكرد مالي شركتهاي بيمه به روش تاپسيس :مطالعه اي در شركتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/11/20        

13821272952044

1396/06/05

ابوالفضل مقدم فريدون خادم 940313080 محسن ايثاربخش  
بررسی تاثیر باورهای اسلامی و مذهب گرایی مصرف کننده در نگرش و تمایل به خرید بیمه عمر (مورد مطالعه : بیمه پاسارگاد آذربایجان شرقی ) 91381 1395/10/22        

13821272952046

1396/06/12

  مصطفی جعفری 930468948 فرزاد عباس زاده  
بررسی میزان تاثیر ارائه منظم مشخصات خدمات بیمه ای بر اثربخشی و کارایی شرکت های بیمه ای  91381 1395/09/22        

13821272952048

1396/06/13

نورالدین میرزایی محمد مجتبي زاده 940082418 حمیدرضا بهرامی  
تحلیل ابعاد ورودی ها ، خروجی ها و بازخورد شرکت های بیمه مستقر در تبریز  91381 1395/12/01        

13821272952049

1396/06/13

  مصطفی جعفری 940271932 الناز جوانی سعادت  
بررسی عوامل موثر بر استراتژی های ترفیع و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش AHP در صنعت بیمه (مطالعه موردی صنعت بیمه شهرستان زنجان) 91408/1 1394/10/22        

13821272961011

1396/10/03

  علی منصوری  911095104 علیرضا بهرامیون  
تاثیر کیفیت گرایی در ارائه خدمات بیمه ای ، ابعاد بازاریابی و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان  9510 1395/10/15        

13821272952050

1396/06/20

ابوالفضل مقدم فریدون خادم 940252735 مهناز شکوری نیا  
اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها و تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی شهر زنجان  9510 1395/10/15        

13821272952051

1396/06/20

ابوالفضل مقدم فریدون خادم 940213164 فرزانه زمانی  
             

13821272952052

1396/06/20

  دکتر نقیلو  

خدیجه خاتمی

 
             

13821272952053

1396/06/20

  دکتر نقیلو   سیما رجائی نیا  
بررسي تاثيرويزگيهاي مشتريان بر عملكرد شركت هاي بيمه (مطالعه موردي شركت هاي بيمه استان زنجان ) 91381 1395/10/20        

13821272952054

1396/06/22

  دكتر رجايي 930476870 نداشيري قيداري  
آسيب شناسي جذب مشتري در شركت بيمه نوين استان زنجان 91381 1395/11/22        

13821272952056

1396/06/23

  محمددالمن پور 940205406 مجيد دوست محمدي  
بررسی تاثیر بهینه سازی مالیاتی بر ارزش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 91381 1395/06/22        

13821272961007

1396/09/05

  امیر نجفی 920648102 بهزاد قلی پور شورگلی  
بررسي ابعاد رقيب شناسي و مشتري شناسي در شركت هاي بيمه مستقر در زنجان (تحليل رقيبان و مشتريان) 91381 1395/11/22        

13821272952057

1396/06/29

  مصطفي جعفري 940256437 حميدرضا تيموري  
بررسي نقش صنعت بيمه و خصوصي سازي آن و برخي متغيرهاي كلان در رشد اقتصادي ايران 28529 1395/12/02        

13821272952058

1396/06/29

  يداله رجايي 920608205 اله لايقي  
آسيب شناسي فرايند جبران خسارت در شركتهاي بيمه (مطالعه اي در شعب و نمايندگي هاي بيمه پارسيان شهر زنجان ) 91381 1395/12/22        

13821272952059

1396/06/30

  محمد دالمن پور 940268458 فهيمه زارعي  
آسيب شناسي عملكرد سازماني (مطالعه اي در شعب و نمايندگي هاي بيمه ايران شهر زنجان 91381 1395/12/22        

13821272952060

1396/06/30

  محمد دالمن پور 940016580 ثريا نجف زاده حاج مير  
بررسی علل گریز کارفرمایان از پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان 91318 1395/11/22 ظرفيت استاد مشاور پر است      

13821272952061

1396/06/30

ابوالفضل مقدم فریدون خادم 940038149 ابوالفضل احمدی  
اهميت "سفارش استراتژيك "ارائه ويژگي محصول در بازار بيمه مورد مطالعه :شركت بيمه ايران استان آذربايجان شرقي 91381 1395/12/20        

: 13821272952062

1396/07/02

  مصطفي جعفري 940225383 مريم مقصودي اول  
انعطاف پذيري شركت هاي بيمه در برابر تغييرات محيطي 91381 1395/09/22        

13821272961002

1396/07/04

  مصطفي جعفري 940217451 كبري ياسمني ايلخچي  
بررسي تاثير استفاده از تئوري هاي مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات در ارتقاء حفظ مشتري در صنايع بيمه كوتاه مدت 91324 1393/12/10       ظرفيت استاد مشاور پر است

13821272961003

1396/07/16

نبي اله محمدي جواد ناصريان 920139992 محمود مروئي ميلان  
بررسی تاثیر خدمات منصفانه بر نیات رفتاری مشتریان در شرکت بیمه ایران 91381 1395/09/22 عباس بابايي      

13821272961015

1396/10/30

  حسین محمدی 940260644 بهاره نوری  
بررسي تاثير عقلانيت و صداقت بيمه گذاران بر تصميمات بيمه 91381 1395/10/20        

13821272961006

1396/09/01

  ابوالفضل مقدم 940109740 رقيه اسماعيلي يكاني  
شناسايي عوامل موثر بر قيمت گذاري رقابتي بيمه و رتبه بندي شركتهاي بيمه با استفاده از روش DEMATEL_ANP 91381 1395/04/22        

13821272961009

1396/09/07

  فريدون خادم 911082243 ندا شهابي  
بررسی تاثیر محیط کسب و کار بر اثربخشی و کارایی شرکت های بیمه عمر زنجان 95381 1395/07/22        

13821272961016

1396/10/30

  امیر نجفی 930275215 سیده سارا ترابی  
بررسي تاثير عوامل انگيزشي بر حفظ كاركنان واحد فروش شركتهاي بيمه خصوصي در زنجان 91381 1395/05/22        

13821272961019

1396/11/02

احمد نقيلو فريدون خادم 920126718 رضا مفخم  
بررسي رابطه جو اخلاقي كار،تعهد كاركنان و عملكرد خدمات براي مشتريان با در نظر گرفتن نقش واسط سياست هاي پاداش سازماني. 91381 1396/03/22        

13821272961010

1396/10/3

ناصريان دالمن پور 940308939 سميه نجف زاده حاجي مير  
شناسايي راه كارهاي جذب پورتفوي (مشتري) در شركت بيمه ايران 91381 1394/03/20        

13821272962004

1397/01/19

  ابوالفضل مقدم 911079129 رحمان خجسته پارسا  
تاثير پيچيدگي سازماني بر خطر سانحه سازماني (مطالعه موردي :شركت هاي تحت پوشش بيمه آسيا در آذربايجان شرقي) 91381 1395/11/20        

13821272961012

1396/10/24

ارشد فرهمنديان احمد نقيلو 930534836 زينت صابوني وايقان  
بررسی عوامل موثر بر ادعاهای متقلبانه ی خسارت بیمه در بیمه ی اتومبیل 91382 1393/07/01        

13821272961014

1396/10/26

  فرشته لطفی زاده 910599796 ناهید رفیعی  
بررسی تاثیر ویژگیهای برند، حق بیمه، هزینه خدمات و توصیه واسطه ها بر ترجیح مشتریان 91381 1395/10/03        

13821272961013

1396/10/26

  احمد نقیلو 930410477 سیما دادفرما  
بررسی تاثیر استقلال مدیران و کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک با نقش میانجیگری سیاست های سازمانی(بررسی تجربی حلقه های مفقوده در شرکت بیمه البرز) 91381 1395/12/20        

13821272962008

1397/02/01

نبی اله محمدی امیر نجفی 930329819 مجتبی حسینی  
بررسي رابطه ءبازارگرايي،نوآوري و عملكرد بيمه اي سازمان تامين اجتماعي زنجان 91381 1396/05/20        

13821272961017

1396/11/01

  محمددالمن پور 940229309 سمانه آقاجانلو  
تاثير خصوصيات رابطه و خصوصيات مشتريان بر وفاداري مشتريان با تاكيد بر نقش هزينه هاي تغييرگرايشات ادراك شده :مطالعه اي در شركت بيمه نوين 91381 1395/05/20        

13821272961018

1396/11/01

  احمد نقيلو 930375390 زهرا رحمتي  
  91381 1395/10/20        

13821272962003

1397/01/18

  احمد نقیلو 930505905 جمال بیات  
تاثير قوانين مرخصي زايمان با حقوق بر برآيندهاي مادر و كودك و روشهاي  تامين اجتماعي در اين خصوص 91381 1395/03/20        

13821272962001

1396/11/024
 

  يداله رجايي 930371468 كاترين بابايي  
بررسي الزامات اقتصادي سازمان تامين اجتماعي در تحقق اقتصاد مقاومتي :مطالعه اي در استان آذربايجان شرقي 91381 1396/05/20        

13821272961020

1396/01/20

  يداله رجايي 930438491 محبوبه موثقيان منفرد  
تاثير سواد مالي ،مشاوران مالي  و منابع اطلاعاتي بر تقاضاي بيمه عمر 91381 1396/05/20        

13821272962002

1396/12/06

  اشكان رحيم زاده 940171925 بهنام احديان  
ارتباط بین نوآوری سازمانی، منابع داخلی دانش و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های بیمه) 91408/1 1396/10/22        

13821272962011

1397/03/24

  علی منصوری 930533147 حسین علی طاهری اوزجی  
بررسي تاثير بينش مديريت در كارآمدي و ناكارآمدي مديران (مورد مطالعه :شركتهاي بيمه خصوصي استان زنجان ) 91381 1396/08/15        

13821272962006

1397/01/20

  ابوالفضل مقدم 930398969 فردين جاويد  
نقش تجربه خسارت و دانش بیمه بر تصمیم گیری های استقبال از بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان طارم 91381 1395/07/20        

13821272962009

1397/02/09

  یداله رجایی 940310371 اعظم حسنی  
عوامل موثر بر بهبود عملكرد خدمات و رفتار خدمت گراي كاركنان صنعت بيمه (مطالعه اي در نمايندگي هاي بيمه كارآفرين شهر زنجان (سهامي عام )) 91381 1395/09/20        

13821272962007

1397/02/02

  یداله رجایی 940262089 ناهيد ركابي  
تاثیر ابهام نقش، هنجارهای متقابل و سیاست اخلاقی بر نگرش و قصد رفتاری بیمه گران بیمه به مشتریان با ریسک بالا(مورد مطالعه شرکت های بیمه خصوصی استان تهران) 91381 1396/10/20       بدون مشاور كد گرفته شد

13821272962010

1397/03/10

نبی اله محمدی عباس قنبری 940068977 عذری نجفی  

بررسی تاثیر ارزیابی آب و هوا توسط توریست برخرید بیمه آب وهوای توریسم و وفاداری 

91381 1395/10/20       بدون مشاور كد گرفته شد

13821272962014

1397/03/29

نورالدین میرزایی مهدی محمدی 940057763 پیمان توکلی  
بررسی تاثیر  بیمه بدهکاری مدیران و کارمندان بر تجدید ارایه صورت های مالی 91381 1396/03/20        

13821272962013

1397/03/29

  امیر نجفی 930437459 سمیه ناظری  
بررسی تاثیر بازار و ارتباطات بازاریابی بر قصد مشتری با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی : مطالعه ای موردی در شرکت  بیمه البرز منطقه شمالغرب کشور 91381 1396/02/20        

13821272971004

1397/10/24

  ارشد فرهمنمدیان 940011552 شهریار تشنه دل  
تاثير بيمه بيكاري بر مديريت نيروي كار در بازارهاي رسمي و غير رسمي نيروي كار 91435 1395/12/21        

13821272962012

1397/03/29

  احمد نقيلو 910873372 امين رهنما  
نقش ویژگی های فروشنده و رفتارهای فروش رابطه مند در ارتقای وفاداری مشتریان بیمه های عمر(مورد مطالعه: بیمه ایران آذربایجان شرقی) 91381 1395/04/20        

13821209962003

1397/06/20

  امیر نجفی 930390591 امید عبدالهی ترکمانی  
بررسی عوامل موجد خسارات ساختگی در صنعت بیمه در استان زنجان 91381 1396/06/20        

13821272962015

1397/06/13
 

  فریدون خادم 900779827 مرتضی جعفری  

شناسایی  و اولویت بندی عوامل موثر بر بازخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کار آفرین

91381 1396/06/30        

13821209962001

1397/06/03

  اقدم محمدلو 930500141 رامین موسی نژاد  
تاثیر ضریب نفوذ بیمه عمر و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی مطالعه تطبیقی بین کشورهای توسعه یلفته و کشورهای منتخب چشم انداز از ایران با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته 91381 1396/08/20        

13821209962002

1397/06/03

  محمد ایمانی 940175366 اکبر رشیدی اقدم  
تعیین عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بیمه مبتنی بر تحلیل مشتریان به روش معادلات ساختاری 91381 1397/01/22        

13821272962017

1397/06/21

  فرامرز طهماسبی 940171753 آزاده وفا  
کیفیت کار تیمی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت بیمه( آسیا استان زنجان) 91381 1395/11/20        

13821272962016

1397/06/21

  حسین عظیمی 930536818 ساسان احمدی  
تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر فروش بیمه شخص ثالث ( مطالعه ای در شرکت بیمه کوثر سهامی عام) 91381 1395/12/02        

13821272962018

1397/06/24

  یداله رجائی 930293947 مرتضی شهری  
بررسی رابطه بین بیمه مسئولیت مدیران و هزینه حقوق صاحبان سهام 91381 1394/06/21         13821272972001.1397/11/18   علی بیات 920125099 شهربانو ویسی  
تاثیر مهم ترین عوامل استراتژیک بر ترجیح مشتری در بازار محصولات بیمه ای غیرزندگی(مطالعه ای در بیمه های غیرعمر بیمه ایران) 9611 1396/11/20        

13821272971001

1397/09/08

  محمد دالمن پور 940450247 سیده سمیه زعفرانی  

بررسی بیمه به عنوان یک مکانیزم بازاردر مدیریت محیط زیست منطقه ای وخطرات ایمنی (مورد مطاله بیمه ایران شهرستان زنجان )

91381 1396/10/20        

13821272971002

1397/10/18

  اشکان رحیم زاده  920580270 یوسف پاشاپور خلخاله   
بررسی عوامل موثر بر نفوذ بازار بیمه(بیمه عمر) در بین شرکت های بیمه استان اردبیل 91381 1396/04/20        

13821272971003

1397/10/20

  رضا پیرایش 930474006 قاسم ابراهیمی  
بررسي تاثير خطر،نياز و فوائد درك شده بر قصد خريد بيمه (مطالعه اي در  بين كاركنان شركت هاي شهرك صنعتي روي زنجان) 91381 1396/11/30        

13821272971005

1397/10/30

  محمد دالمن پور 911109481 رضا شمس  
بررسی تا ثیرخصوصیات شرکت .تعرفه وهزینه های داخلی وخصوصیات واسطه ها برجهت گیری مشتریان (مطالعه ای در شرکت بیمه امید (سهامی خاص )) 91441 1395/02/18         13821207972005.1397/11/30   احمد نقیلو  940315018 سید هادی جلیل القدر   
بررسی موانع رشد وتوسه بیمه نامه بدنه اتومبیل (مطالعه موردی  :استان زجان ) 9762 1397/06/209         13821209972001.1397/12/22   محمد دالمن پور  90779985 احمد مظفرخرمی   
تبین ابعاد آینده گرایی واینده پردازی ذی نفعان (ذی ربطان)بیمه درمنطقه انگوران ( ذی نفعان: بیمه کنندگان ، بیمه شوندگان وکارشناسان ومتخصصان بیمه) 96152 1396/10/20        

138212729722002

1398/03/19

  مصطفی جعفری 940121642 محمد کشاورز دندی  
بررسی تاثیر ساختار شبکه بر نشر دانش باتاکید برنقش مخازن دانش:مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا استان زنجان 14418 1395/10/25        

1382127972003

1398/04/16

  محمدرضا کردلو 900780076 سیدسعید جمالی  
ارائه مدلی جهت تقویت بازاریابی الکترونیکی صنایع تبدیلی با تمرکز برآمیخته بازاریابی الکترونیکی 91438 1395/02/19        

 

 

  افسانه زمانی مقدم 950336872 بابک مولایی  
 بررسی تاثیر دوسوتوانی استراتژیک برعملکرد شرکتهای بیمه درایجاد نوآوری خدمات  446 1398/02/24        

13821272972004

1398/06/24

  ابوالفضل مقدم 900779868 کامران جعفری  

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      غلامرضا محرم زاده زنجانی
                      ابوالفضل مجیدی
                     

سامان مهرنیا

                     

حامد قنبری

                      سپیده مفرحی
                     

مریم بیات