.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بازاریابی(جدول2)

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

تاریخ: 1395/05/16 - 02:55


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نماییدعنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ   دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                       
                       
 
تاثير سرمايه اجتماعي بر قابليت هاي بازاريابي با نقش تعديلگري جهان شهر گرايي 91439 1395/02/22    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/11/03

96/01/31

 

13821254952047

1396/06/09

  يداله خداوردي 930428001 حميد وليخاني
پيش بيني رفتار كاربران در برابر تبليغات شبكه اي اجتماعي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي (كار آفريني ،خلاقيت ،ارزشمندي ،قصد خريد كالاي داخلي ) 91437 1395/01/23        

13821254951024

1395/10/19

  جواد ناصريان 920608889 حسن كمالي
تاثير ارزش هاي فردي و اجتماعي لوكس گرايانه بر تمايل به خريد كالاهاي لوكس و پرداخت قيمت بالاتر بر آنها 91294 1393/09/21        

13821254951026

1395/10/27
 

  فرشته لطفي زاده 911086826 سميه فيلو
تقسيم بندي سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان (CDMS)لوازم آرايشي و بهداشتي در راستاي فعاليت بازاريابي (مورد مطالعه :شهر زنجان) 91437 1395/01/23 3  

 

 

 

13821254951032

1395/11/20

  اشكان رحيم زاده 930398883 سياوش سلطانيه
بررسي تاثير ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري رضايت مشتريان (مطالعه موردي :كليه شعب بانك ملت استان زنجان ) 91438 1395/02/19        

13821254951035

1395/11/21

 

  امير نجفي 930500079 داود شريفي
طراحی مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-VIKOR  (مطالعه موردی بانک ملت) 91332 1394/01/28        

13821254951028

1395/11/12


 

  رضا پیرایش  911038876                 علیرضا بهرامی                       
بررسي اثرات ويروسي شبكه هاي اجتماعي و رسانه بر  قصد خريد مصرف كنندگان:(مطالعه اي در بين دانشجويان دانشگاه هاي زنجان ) 91445 1395/03/15        

13821254951031

1395/11/14

  كمال ميانداري 930336905 زهرا احمدلو
طراحي مدلي جهت تبيين نقش رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي محصولات با استفاده از روش تلفيقي Dehphi-Ddematelمطالعه موردي بانك ملت 91320 1393/12/04        

13821254951034

1395/11/20

مقدم مرجاني 911028895 جعفر عقيلي
بررسی تاثیر مولفه های جو سازمانی با میانجی گری سیستم بازارگرا بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه:شعبات بانک مسکن شهر تهران) 91446 1395/04/28        

13821254951037

1395/11/28

  لطفی زاده 930480792 محمد رضا امیر هاشمی
بررسي عوامل موثر در پياده سازي بيمه اسلامي (تكافل)در سطح بيمه ميهن 91294 1393/09/21        

13821254952001

1395/12/24

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 911052014 الهام زباندان
بررسي تاثير استفاده از خدمات نرم افزاري بانكي بر ارزيابي از خدمات و تمايل به تبليغات دهان به دهان با ميانجي گري تاييد ياعدم تاييد انتظارات 91368 1394/03/16        

13821254952002

1395/12/24

  فيروزه حاج علي اكبري 920140316 بهرام ندرلو
شناسايي عوامل تاثير گذار بر خريد وسواسي با ديدگاهي برند محور 93830 1393/03/26        

13821254951038

1395/11/30

  لطفي زاده 900780134 عليرضا شايگان
تاثير ابعاد جذابيت برند كارفرما بر تمايل به گردش كاري مطالعه موردي :بانك مهر اقتصاد زنجان 91443 1395/03/08        

13821254952021

1396/02/19

  لطفي زاده 930408517

محمد

تيموري نسب

بررسي تاثير كيفيت ادراك شده بر تغيير گرايشات با تاكيد بر نقش رضايت و اشباع مشتري :مطالعه اي در رستورانهاي زنجان 91394 1394/08/21    

 

 

 

13821254952010

1396/01/30
 

حسين محمدي رضا پيرايش 910909163 محمدحسين بيگدلي
ميزان تاثير استراتژيهاي  فروش و جهت گيري مشتريان (تمايل بر عماكرد كاركنان بخش فروش و بازاريابي شركتهاي بيمه در شهرستان زنجان 91414 1394/10/27        

13821254952004

1395/01/23

هما درودي حاج علي اكبري 930342258

فاطمه اكبري

2

تاثير اعتبار نيروي فروش با ميانجي گري ارزش افزوده تجربه شده نيروي فروش بر رفتار هاي مشتري (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين شهر زنجان) 91413 1394/02/26        

13821254952006

1396/01/23

هما درودي حاج علي اكبري 930520761

پروانه عابدي

3

تاثیر ریسک ادراک شده مصرف کننده و نوآوری بر قصد خرید آنلاین ( مطالعه موردی دیجی  کالا) 91445 1395/03/15        

13821254952009

1396/01/29
 

  حسین محمدی  930298400

علیرضا پیران

1

تاثیر طبقه بندی (مجموعه ) ترکیبی در مقابل طبقه بندی تک برندی فروشگاه بر وفاداری مشتریان به فروشگاه ( بادخالت ویژگی های مشتریان) در شهر زنجان 91413 1394/10/26        

13821254952005

1396/01/23

  حاجی علی اکبری  930322436

مریم بازرگانی

1

بررسی مولفه های سازمانی موثر بر نو آوری در محصول وفر آیند و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها( مطالعه موردی : شهرک شرکت های صنعتی شهرستان خلخال) 91294 1393/9/21    

 

 

 

13821254952008

1396/01/29
 

  حاج علی  اکبری  911074979

اسماعیل پیشدادی  کهل

6

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی مشتریان رستوران های استان زنجان ) 91437 1395/01/23        

13821254952011

1396/01/31
 

  فرهمندیان 930296373 احد اوجاخقلی
تاثیر تفاوت های شخصیتی خود- برند از طریق نگرش به بسط برند و تجربه برند بر پذیرش برند پس از بسط برند(مطالعه موردی تولید خودروهای کم آلاینده شرکت ایران خودرو) 91439 1395/02/22        

13821254952007

1396/01/23
 

ن حاج علی اکبری 920608802

بهروز قاسمی

5

بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري خريد محصول سبز مصرف كنندگان مطالعه موردي(مصرف كنندگان محصولات سبز كشت و صنعت مغان در استان اردبيل) 9508 1395/08/15        

13821254952014

1396/02/04

ن جواد ناصريان 930597473 سيمين صفوي
تاثير خلاقيت مصرف كننده با ميانجي گري نگرش و هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري مصرف سبز بر قصد و رفتار مصرفي سبز 91394 1394/08/21        

13821254952013

1396/02/03
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920608715 سلمان كرمي چپدره
تبين وجه ي توليد كننده هاي فرش ماشيني با تاكيد بر ابعاد رفتاري ،رضايت مشتري و ارزش ادراك دشده ي مشتريان فرش ماشيني 91414 1394/10/27        

13821254952015

1396/02/06

  اشكان رحيم زاده 9323410350 رسول بهادري
تاثير هوش عاطفي و انعطاف پذيري بر گرايش فروشندگان به ترك از سازمان 91437 1395/01/23        

13821254952022

1396/03/09

  يداله خداوردي 920608724 يوسف عباسي
تاثير عوامل شخصيتي بر تمايل به خريد و مصرف كالاهاي لوكس و نمايشي 91348 1394/03/16        

13821254952016

96/02/10

  فرشته لطفي زاده 920131096 باب اله قاسملو
تاثير انواع شخصيت مصرف كنندگان بر پذيرش محصولات تكنولوژي محور 91379 1394/06/19        

13821254952018

1396/02/13

  فرشته لطفي زاده 910910185 ميثم احمدي زند بنفشه
تاثير ارزش درك شده از رويدادهاي گردشگري از طريق ارزش ادراك شده از سفر و تعديل گري استراتژي رويدادها بر وفاداري به مقصد گردشگري 91426 1394/12/10        

13821254952017

1396/02/12

همادرودي فيروزه حاج علي اكبري 920608286 ساناز سلمان مهاجر
تاثير جذب مشتري بر ترجيح مشتريان با تاكيد بر نقش واسطه اي رضايت تامين كننده :شركت پگاه زنجان 91439 1395/02/22        

13821254952019

1396/02/19

  ارشد فرهمنديان 911080390 مرتضي خدمتي
تاثير قابليتهاي بازاريابي بر عملكرد شركت با تاكيد بر نقش گرايش به بازار ،راهبردهاي بازاريابي و قدرت سازماني :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 1340 1395/08/16        

13821254952020

1396/02/19

  اشكان رحيم زاده 930502952 بهرام حسني
تاثير دسترسي ،ارزش و دانش سبز ادراك شده با ميانجي گري كنترل رفتاري و اعتماد سبز ادراك شده بر قصد خريد سبز مورد مطالعه مصرف كنندگان محصولات ارگانيك 91414 1394/10/27        

13821215952015

1396/03/02

هما درو.دي فيروزه حاج علي اكبري 930455625 مهرداد ياسمي
طراحي مدل بازاريابي براي ايجاد ارزش برند با استفاده از روش تلفيقي DEMATEL-ANP:مطالعه موردي بانك ملي استان زنجان 91320 1393/12/04        

13821254952027

1396/03/27

ابوالفضل مقدم فريدون خادم 920093377 اميرحسين احمدي
تاثيرنوآوري فردي و سازماني در سهم بازار با تاكيد بر نقش ارزش برند و هزينه هاي تحقيق و توسعه :مطالعه موردي در شركت مينو "سهامي عام" 1340 1395/08/16        

13821254952026

1396/03/27

همادرودي فريدون خادم 930521416 اسمعيل رستمي
تبين وفاداري مشتريان رستوران هاي شهر زنجان با تاكيد بر اقدامات سبز 91368 1394/05/10        

13821254952025

1396/03/25

  اشكان رحيم زاده 920608769 حسين ژاله عبدالهي
تاثير كيفيت محصول و كيفيت رابطه بر وفاداري نگرشي و رفتاري مشتريان با ميانجيگري تعهد موثر (مورد مطالعه :شركت پتروشيمي زاگرس ) 91379 1394/06/19        

13821254952024

1396/03/25

ابوالفضل مقدم فيروزه حاج علي اكبري 930384134 عبدالرضا فضلي
اثر برنامه پاداشي در القاي رفتارهاي مطلوب مشتري (مطالعه موردي فروشگاه زنجيره اي پروما -اردبيل) 91288 1393/09/11        

13821254952023

1396/03/25

  فيروزه حاج علي اكبري 910853882 سينا تيشه كلخوران
تاثير خودپنداري و عزت نفس بر عوامل شخصيتي ،صفات كلي زندگي ،حساسيت مصرف كننده و صفات رفتاري مصرف كننده 91424 1394/12/07        

13821254952028

1396/04/17

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 911037585 لعيا بيات
تاثير كيفيت خدمات بر قصد دوباره خريد از طريق قيمت و بازاريابي دهان به دهان (مورد مطالعه :بيمه معلم استان زنجان ) 1351 1395/09/15        

13821254952032

1396/04/25

  محمد دالمن پور 940005231 رسول بيگدلي
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني بر موفقيت اتحاد استراتژيك با تاكيد بر نقش متغيرهاي رابطه اي :مطالعه اي در شركتهاي روي واقع در شهرك صنعتي روي استان زنجان 14423 1395/11/05        

13821254952029

1396/04/20

  اشكان رحيم زاده 930431100 سمانه صادقيان
بررسي تاثير بازاريابي بر عملكرد مالي با نقش واسطه اي مشاركت مشتري (مطالعه موردي :شركت پگاه زنجان ) 1324 1395/06/15        

13821254952030

1396/04/20

  حسين محمدي 940158181 ليلا بيات
بررسي اثر گذاري ابعاد بازاريابي رابطه مند بر روي ارزش ويزه برند (مطالعه موردي شعب بانك پاسارگاد استان تهران ) 14414 1395/09/15        

138212549520311

1396/04/26

  يداله رجايي 9205600584 غزاله رودنشين
بررسي تاثير اندازه شركت ،مزاياي اجتماعي ادراك شده بازار ادراك شده و انگيزه پيروي از مقررات بر عملكرد محيطي شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي :صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهر زنجان ) 1362 1395/10/14        

13821254952033

1396/04/25

  فرشته لطفي زاده 940019903 پريسا صالحي
تاثير آگاهي مشتري از نام توليد كننده در نگرشها و وفاداري به برند 91362 1394/04/16        

13821254952036

1396/04/28

  حاج علي اكبري 920117044 حيدر احمدي قيداري
بررسي عوامل موثر بر ايجاد ارزش در رابطه ميان خريدار و فروشنده (مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهرستان زنجان 91438 1395/02/19        

13821254952037

1396/04/28

  حاج علي اكبري 930362942 اصغر مقدم فضلي
بررسي تاثير گرايش مشتري به عملكرد فروش با تاكيد بر نقش مديران فروش با سبك رهبري تحول گرا ،خلاقيت نيروي فروش و روابط متقابل در واحد فروش مطالعه موردي شركت شاتل 1324 1395/06/15        

13821254952038

1396/04/31

  حسين محمدي 930434858 سيدمحمد حسن موسوي
تاثير طراحي تصويري تبليغات اينترنتي بر اهداف خريدهاي اينترنتي:آزموني بر اساس جنسيت (مورد مطالعه :شركت ديجي كالا) 1351 1395/09/15        

13821254952039

1396/04/31

  فرامرز طهماسبي 940060547 مرتضي محرمي
تاثير مشاركت مشتري از طريق ارزش همكاري ايجاد شده بر رضايت مشتري (از سيستم خودپرداز ورود به پرواز شركت "هما"و وفاداري مشتري ) 91446 1395/04/28        

13821254952040

1396/05/02

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 930527062 هومن مرادي
تاثير ارزش خدمات،تصوير شركت و موانع تغيير بر رضايت مشتري و تغيير نگرش مشتريان ،در خدمات تلفن همراه 91401 1394/09/24        

13821254952041

1396/05/02

  فيروزه حاج علي اكبري 900806076 معصومه كريمي
بررسي رابطه بين راهبردهاي بازاريابي سبز و عملكرد سازمان به واسطه پارامترهاي خلق دانش سازماني (مورد مطالعه :واحد بازاريابي و فروش شركت كشت و صنعت تكدانه ) 9505 1395/05/16        

13821254952042

1396/05/05

  اميرنجفي 930328184 مهرآنوش مقيمي كيا
بررسي تاثير اعتبار افراد مشهور در اثر بخشي تبليغات 91259 1393/06/05        

13821254952043

1396/05/10

  فيروزه حاج علي اكبري 910610395 روح اله جعفري
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن در پياده سازي استراتژي هاي ارتباط با مشتريان مطالعه موردي بانك سامان 91383 1394/06/23     بدون مشاور كد گرفته شد  

13821254952044

1396/05/29

ارشد فرهمنديان فيروزه حاج علي اكبري 920608697 مسعود محبي
درگيري مصرف كنندگان در محيط هاي خرده فروشي چند كاناله يكپارچه جديد:چالش هاي فرا روي خرده فروشان 91414 1394/10/27        

13821254952048

1396/06/11

  اشكان رحيم زاده 930282825 حاجعلي عباسي
بررسي رابطه "وضوح خودپنداره "و اعتماد به نفس با رفتار مصرف كنندگان 1351 1395/09/15        

13821254952045

1396/05/31

  فرشته لطفي زاده 940032642 ساناز عبادي
بررسي ساز و كارهاي بازاريابي رابطه مند و تاثير آن بر ماندگاري و وفاداري مشتريان سرب وروي صادراتي 1351 1395/09/15        

13821254952049

1396/06/12

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 940104480 اميرحسين كبودوند
تاثير استراتژي برندسازي كارفرما بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي ابعاد تصوير ذهني كاركنان شركت بيمه دانا استان زنجان 1351 1395/09/15     تغير استاد راهنما به استاد قنبري  

13821254961003

1396/07/06

حسين محمدي

حسين محمدي

عباس قنبري

9402641557 مريم محمدي
بررسي تاثير سياست دولت و كيفيت زيست محيطي بر روي وفاداري بازديدكنندگان گردشگري روستايي 91426 1394/12/10        

13821254952046

1396/06/07

  فيروزه حاج علي اكبري 930434370 حسين عارفيان
تاثير قابليتهاي شبكه هاي اجتماعي بر موفقيت تبليغات دهان به دهان با تاكيد بر نقش واسطه اي آگاهي از برند (مطالعه موردي صنعت بانكداري ) 91421 1394/11/29        

13821254952050

1396/06/12

  ارشد فرهمنديان 920108176 اميرحسين محمدي
تاثير تعهد پذيرندگي مصرف كننده نسبت به برند و درگيري ذهني گروهي مصرف كننده و تجربه استفاده از برند و رضايت و ارزش و كيفيت ادراك شده بر وفاداري مصرف كنندگان 91259 1393/06/05        

13821254952051

1396/06/13

  فيروزه حاج علي اكبري 910838190 اميرحسين مهري
بررسی تاثیر قابلیت های پویا، قابلیت های خدمات، مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شرکت مخابرات منطقه زنجان 14423 1395/11/15        

13821254961008

1396/08/29

ن حسین محمدی 940261613 زهرا مظفری فر
شناسايي و رتبه بندي معيارهاي انتخاب شيوه ورود به بازارهاي جديد بين المللي (استفاده از روش برناردو براي رتبه بندي ) 91439 1395/02/22        

13821254952055

1396/06/25

ارشد فرهمنديان فيروزه حاج علي اكبري 930319679 اميرعلي چهره نما
بررسی نقش سیستم های هوش کسب و کار در توانایی اندازه گیری عملکرد برای افزایش مزیت رقابتی در میان مدیران ارشد شرکت های تولیدی واقع در شهرک های صنعتی شهر زنجان  9510 1395/10/14        

13821254952053

1396/06/19

  محمد دالمن پور 940449880 فرهاد سخائی
بررسی پیش بینی کننده های شناختی اهداف مصرف کنندگان برای موافقت با ایمیل های درخواستی بازاریابی اجتماعی (دانشجویان کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) 91424 1394/12/07     ظرفيت استاد مشاور پر است  

13821254952054

1396/06/20

ابوالفضل مقدم فریدون خادم 920608211 نگار  زینالی گرگری
شیوه های مدیریت بحران و واکنش راهبردی از طریق وفاداری مشتری و استراتژی قیمت در هنگام بحران( مطالعه موردی : رستوران های شهرستان زنجان ) 91439 1395/02/22        

13821254952056

1396/06/26

فیروزه حاج علی اکبری ارشد فرهمندیان 930290311 مرتضی والی 
بررسي نقش ميانجي گري دلبستگي به برند در رابطه با قصد خريد مصرف كنندگان در مورد برندهاي لوكس اصلي و تقلبي  14425 1395/12/15        

13821254952057

1396/07/02

  فرشته لطفي زاده 940159180 شرمين فلاحي
تاثير رسانه هاي اجتماعي بر برنامه هاي كاربردي ارتباطات B2B و بهبود عملكرد تجارت (مورد مطالعه :شركت بيمه آسيا شعبه استان زنجان ) 14425 1395/12/15        

13821254961001

1396/07/04

هما درودي محمد دالمن پور 940119358 زهرا نعمتي
آسيب شناسي فرايند بازاريابي ،ارائه خدمات و خدمات پس از فروش در شركت ايران ترانسفو 14425 1395/12/15        

13821254961002

1396/07/04

نبي اله محمدي عباس قنبري 920119919 عليرضا اوسطي
                       
تاثير هوش بازار و همبستگي كاري و اجتماعي و بازاريابي تطبيقي از طريق توسعه تكنولوژي بر نوآوري شركت پگاه (سهامي خاص ) 9508 1395/08/16        

13821254961004

1396/08/21

  فيروزه حاج علي اكبري 940016302 نرگس موسوي
تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر نام تجاری 14423 1395/11/15        

13821254961009

1396/09/05

  محمد دالمنپور 940216072 فرح عباسی
پ 1351 1395/09/15        

13821254961005

1396/08/21

  فرشته لطفی زاده 940277858 مهسا معماری
بررسی تاثیر کمک های موثر بر طراحی، منابع طراحی و طراحی تعالی بر عملکرد بازار در خدمات مبتنی بر فن آوری و نوآوری در شرکت های تولیدی مبلمان شهر زنجان 1362 1395/10/14        

13821254961014

1396/10/20

  احمد نقیلو 940194543 پیام علی اکبری زنجانی
بررسي اثر بخشي شبكه هاي اجتماعي مجازي از طريق افزايش آگاهي در جهت مصرف بهينه گاز شهروندان زنجاني 91285 1393/08/09        

13821254961006

1396/08/29

  فيروزه حاج علي اكبري 910584258 محمدرضا اسكندري

ارتباط ارزش هاي كاربردي ،عاطفي اجتماعي و شناسايي نام تجاري با وفاداري بر برند با مداخله سن و جنس مصرف كنندگان

 

91438 1395/02/19        

13821254961007

1396/08/29

  فيروزه حاج علي اكبري 920579409 افسانه جوادي
بررسی تاثیر شهرت نیروی فروش و وفاداری مشتری با تاکید بر نقش کیفیت و نوآوری در ارائه خدمات نیروی فروش در فروشگاه های زنجیره ای جانبو در زنجان 1362 1395/10/14        

13821254962001

1396/11/24

  یداله رجایی 940176737 الهه دوستی
بررسي رابطه ميان جهت گيري بازار يكپارچه و ارزش هاي ايجاد همكاري با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده پذيرش بازاريابي الكترونيكي و مكانيسم حاكميت كشوري 14425 1395/12/15        

13821254961010

1396/10/02

  يداله رجائي 940017143 اميرحسين عمادي
بررسي رابطه بين مشتري مداري و رضايت شغلي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ديدگاه احساسي در كاردر بين كاركنان بانك تجارت شهرستان زنجان 91442 1395/03/08        

13821254961012

1396/10/14

  فيروزه حاج علي اكبري 930524989 رحمان شريفي
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك و مديريت سبز در رقابتي بودن بانكها (مطالعه موردي :شعبات بانك ملي استان زنجان ) 1345 1395/08/16        

13821254961011

1396/10/11

  فرشته لطفي زاده 920608848 فريد خطيبي
تاثير تخصيص منابع سيستم حسابداري مشتري بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان يك منبع مزيت رقابتي پايدار 14423 1395/11/15 تغير استاد راهنما به استاد دالمنپور      

3821254961019

1396/10/27

  حسين محمدي 940092630 اميرحسن نهاوندي
تاثير آگاهي سلامتي و كيفي از طريق ارائه محصولات با قابلييت رديابي بر كيفيت و اعتماد درك شده از محصول و قصد خريد آن   1395/10/14        

13821254961013

1396/10/18

  فيروزه حاج علي اكبري 940145687 فرشاد فيضي پور
بررسي رابطه بين هويت شركتي ،مشتري مداري با عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط 1324 1395/06/15        

13821254961018

1396/10/26

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 910618212 امين تطهيري
بازنگري رابطه بين قابليتهاي بازاريابي و عملكرد شركت :نقش تعديل كننده جهت گيري بازار ،استراتژي بازاريابي و قدرت سازماني 14423 1395/11/15        

13821254961015

1396/10/20

  محمد دالمن پور 940077819 بهنام همتي
بررسي خدمات موسسات اعتباري در جهت اهداف خدمات بانكداري (مطالعه موردي بانك قوامين ) 14423 1395/11/15        

13821254961016

1396/10/23

  محمد دالمن پور 930409766 خشايار فرخي
بررسی نقش تعدیلگری ویژگی های تجارت الکترونیک بر رضایت مشتریان از خرید اینترنتی از طریق تعامل با فروشندگان در طول خرید  14432 1396/03/15        

13821254961017

1396/10/26

  محمد دالمن پور 940176645 غزال تاران
عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های خصوصی استان زنجان  91376 1394/06/01 دكتر دالن پور      

13821254961021

1396/10/30

  حسین محمدی 911044166 جلال گلشني
بررسی تاثیر نگرانی زیست محیطی بر قصد خرید محصولات سبز با میانجیگری نگرش خرید ، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده 14423 1395/11/15        

13821254961025

1396/11/02

  فریدون خادم 940243557 سیده ندا نعمتی
بررسی تاثیر قابلیت های رهبری بر جهت گیری بازار و گرایش یادگیری و تاثیر آن بر عملکرد و رقابت شرکت(مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی یک استان زنجان) 1362 1395/10/14        

13821254961020

1396/10/28

  احمد نقیلو 940270156 سروناز اصفهانیان
تاثير وفاداري و اعتماد مصرف كننده در خرده فروشي از طريق برند فروش با اثر تعديلي از انتخاب نام برند فروش مطالعه موردي :برند چاقوي زنجان 1362 1395/10/14        

13821254961022

1396/10/30

  محمد دالمن پور 940063126 زهرا بيگدلي
بررسي تاثير ميانجي گري تحقيق و توسعه و ارزش ويژه برند در رابطه ي بين نوآوري محصول و عملكرد بازاريابي 1362 1395/10/14        

13821254961023

1396/11/01

 

  احمد نقيلو 940032712 كيميا عبادي
تاثیر جذابیت نام تجاری و هویت ، اعتبار ، تمایز ، برخوردها ، مزایا و تجربه های به یاد ماندنی نام تجاری بر شناسایی نام تجاری مشتری ( مورد مطالعه : بانک ملی استان زنجان ) 14425 1395/12/15        

13821254961024

1396/11/01

  احمد نقیلو 940282473 داود ابام
تاثیر استراتژی احیای خدمات بر وفاداری مشتریان شعب مختلف بیمه ایران در شهرستان اردبیل 1362 1395/10/14        

13821254961026

1396/11/07

  محمد دالمنپور 920582755 میلاد رهنما آذر
بررسي تاثير استقرار سيستم هاي مديريتي مرتبط با نظرات مشتريان بر رضايت و تعهد مشتركين گاز طبيعي در استان زنجان 14434 1396/05/15        

13821254961027

1396/11/14

  اشكان رحيم زاده 940286509 رضا محمدي
قابلیت بازاریابی استراتژیک از طریق تهیه منابع تکنولوژیکی و مزایای محصول جدید بر عملکرد بازار محصول 1362 1395/10/14        

13821254962004

1397/02/01

  فیروزه حاجی علی اکبری 940108743 سیما عباسی
تاثير لذت محتوي و ارتباط اجتماعي و خود ابزاري از طريق تحريك مشتري بر قصد خريد از شبكه هاي اجتماعي (مطالعه مورد شهر زنجان )

 

14430

1396/02/15        

13821254962002

1397/01/19

  فیروزه حاجی علی اکبری 930438947 كبري يادگاري
بررسي نقش تعديلگري مشتري مداري در رابطه بين رفتار بازارگرا و عملكرد خدمات فعال در بين مديران صنعت بانكداري بانك ملي استان زنجان 14425 1395/12/15        

13821254962003

1397/01/28

  احمد نقيلو 940116373 جلال زلفخاني
شناسایی مهم ترین عوامل تعیین کننده جایگاه محصولات شرکت شیر پگاه زنجان(از نظر مشتریان و فروشگاه های بزرگ شهر زنجان) 91384 1394/06/24        

13821254962005

1397/02/08

 

فیروزه حاجی علی اکبری 911088136 محمد صحبت لو
تاثیر عو.امل محیطی و فردی تاثیرگذاربر درخواست کودکان در رفتار خرید فروشگاهی والدین 91379 1394/06/19        

13821254962006

1397/02/19

هما درودی فیروزه حاجی علی اکبری 920608821 مهدی محمدی
بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه های اجتماعی بر شکل گیری تصویر مقصد 96143 1396/07/16        

13821254962009

1397/03/07

  اشکان رحیم زاده 940295486 مهدی مصدری کلجاهی
بررسي تعهد مديريت به بازاريابي داخلي با ميانجيگري ارتباط رسمي و غير رسمي داخلي و تاثير آن بر نگرش كاري كاركنان 91376 1394/06/01        

13821254962007

1397/02/29

  فیروزه حاجی علی اکبری 920608312 غزال فرامرزي
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بانك ها با ميانجيگري رضايت بر رفتار خريد مجدد مشتريان و توصيه خريد به ديگران (مطالعه موردي بانك دي شعب شهر تهران ) 91414 1394/10/27        

13821254962008

1397/02/31

  محمد دالمن پور 911074359 مهدي رضائي
                       
بررسی تاثیر بازاریابی مرجع مشتری بر عملکرد فروش( مطالعه موردی: در شرکتهای تولید کننده مواد عذایی در شهرک صنعتی زنجان) 96095 1396/09/15         13821254971006   حسین محمدی 950107788 محمدرضا ملکی
تاثیر ارتباط برند بر تمایلات رفتاری با توجه به نقش میانجی نگرش مشتری 96095 1396/09/15        

13821254962017

1397/06/12

  حسین محمدی 950195929 قادر جلیلی
ابعاد هویت اجتماعی ( عاطفی شناختی و ارزیابی) بر رفتار مصرفی در رسانه های اجتماعی 96095 1396/09/15        

13821254962018

1397/06/12

  حسین محمدی 950205391 حامد عربکری
معنویت فروشنده و تاثیر آن در جهت گیری و سازگاری مشتری 96095 1396/09/15        

13821254971020

1397/10/12

  حسین محمدی 950209402 بهروز غفاری مقدم
شناسایی مهمترین عوامل موثر در ایجاد چالش های خرید آنلاین مطالعه مقایسه ای بر روی نقطه نظرات بی بی بومرها، نسل ایکس و نسل وای 1324 1395/06/15        

13821254962010

1397/04/27

  فیروزه حاجی علی اکبری 920608280 ساناز مغانلو
 تاثیر تبلیغات شفاعی الکترونیکی و قیمت مرجع داخلی بر تمایل گردشگران به پرداخت هزینه اقامت (هتل های شهر زنجان)  14428 1396/01/17        

13821254972012

1398/02/29

  فرشته لطفی زاده 940046401 مریم گرمرودی
بررسی تاثیر پیامدهای بخش بندی بازار برعملکرد شرکت با تاکید بر نقش واسطه ای  مزیت نسبی و ازار مدیریت دانش : مطالعه ای در بانک مهر اقتصاد استان زنجان 96012 1396/12/15        

13821254962022

1397/06/15

  امیر نجفی 950262193 محمود بیگدلی
بررسی تاثیر منابع تبلیغاتی به واسطه ارزش تبلیغاتی بر نگرش نسبت به تبلیغات مطالعه موردی( فروشگاه های زنجیره ای رفاه) 96010 1396/10/15        

13821254962014

97/06/03
 

  یداه رجائی 950265169 لیلا کیوانی
تاثیر عملکرد فعلی بازار بر خواسته های استراتژیک شرکتهای صادراتی استان زنجان 96095 1396/09/15        

13821254962025

1397/06/26

حسین محمدی محمد دالمنپور 950300025 احمد خالقی
تاثیر مسئولیت اجتماعی ارتباطی و انگیزشی شرکت با میانجیگری اعتبار شرکت بر ایجاد تصویر از مسئولیت اجتماعی شرکت در بین مشتریان سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی 91426 1394/12/10        

13821254962011

1397/5/25

  فیروزه حاج علی اکبری 920123625 رامین قاسمی
تاثیر موانع پذیرش و متغیر های جمعیت شناختی در خدمات نو آوری شده بر تصمیمات مصرف کنندگان (مطالعه ای در بانکداری اینترنتی و موبایل) 91443 1395/03/08        

 

13821254962012

1397/5/25

  فیروزه حاج علی اکبری 920590251 حمزه وادی زاده
تاثیر مولفه های تردید مصرف کننده بر تمایل به خرید محصولات نوآوری شده(مطالعه ای در صنعت ساختمان) 91445 1395/03/15        

13821254962013

1397/05/26

  فیروزه حاج علی اکبری 920569256 مهدی حکیمیان
تاثیر انگیزه های مشارکت از طریق مشارکت مشتری در جوامع برند شبکه های اجتماعی بر وفاداری و اعتماد و ایجاد همکاری با برند 96010 1396/10/15        

13821254962015

1397/06/05

  فیروزه حاج علی اکبری 950121256 زهره دستوم
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی با تاکید بر جهت گیری بازاریابی استراتژی بازاریابی قدرت سازمانی ویژگی های شرکت و نقش آن در عملکرد شرکت 96012 1396/12/15        

13821254962016

1397/06/11

  یداله رجائی 950189707 الناز بابائی
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت پس از خرید مصرف کنندگان خودروهای تولید داخل در مورد این محصولات 14423 1395/11/15        

13821254962019

1397/06/13
 

  فرشته لطفی زاده 940201093 شبنم اسکندری
تاثیر رضایت مبتنی بر تجربه و معامله از طریق اعتماد به شرکت و کارکنان فروش بر قصد خرید مجدد یا تغییر خرید در میان مشتریان شرکت های ارایه دهنده خدمات مهمانداری مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر فرودگاه مهرآباد 96012 1396/12/15        

13821254971004

1397/07/30
 

  یداله رجایی 950206634 مینا رمضانزاده
تاثیر جو اخلاقی رفتار سیاسی و رهبری اخلاقی بر بازاریابی خدماتی ( شرکت های خدماتی استان زنجان) 96095 1396/09/15        

13821254971010

1397/08/27

  نبی اله محمدی 950165715 آرش رخت ملکی
تاثیر فرهنگ نگرش زیست محیطی و جنسیت در قصد خرید سبز 96012 1396/12/15        

13821254962020

1397/06/13

  جواد ناصریان 950296276 فرزانه قهرودی
بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه ای اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی 96012 1396/12/15        

13821254962021

1397/06/13
 

  جواد ناصریان 950282282 فرناز عاقلی
مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری( مطالعه موردی محصولات گروه میهن) 96012 1396/12/15        

13821254962024

1397/06/24
 

  محمد دالمنپور 950280756 غزل آجودانی
نقش فرایندهای نوآوری در شرکت ها در توسعه قابلیت های نوآوری زیست محیطی ( مطالعه موردی: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شماره یک شهر زنجان) 1362 1395/10/14        

13821254962023

1397/06/20

  علی محمدی 940284075 حمیدرضا جلیلی زنونی
تاثیر حس جمعی تجربه و رضایتمندی از برگزاری جشنواره ی آش بر وفاداری بازدید کنندگان 96010 1396/10/15        

13821254971021

1397/10/12

  حسین محمدی 950036564 سید ذکریا هاشمی
بررسی تاثیر جهت گیری های کار آفرینی بازار و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش تولید پاک : مطالعه ای در شرکت پگاه زنجان 96012 1396/12/15        

13821254971012

139709/28

  یداله رجائی 950310609 پریسا مقدم
تاثیر شاخص های کمی بازاریابی بر عملکرد مالی بانک در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کردستان 14423 1395/11/15        

13821254962028

1397/06/28
 

  محمد دالمن پور 940127386 سیدحمید سبحانی
بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی در تعیین استراتژی و راهبردهای بازاریابی 96095 1396/09/15        

13821254962027

1397/06/28

  محمد دالمن پور 950218252 سیدصادق ابراهیمی
بررسی تاثیر طراحی دیجیتال بر تعهد و وفاداری با نقش میانجی تأثیر مثبت مشتریان(مطالعه ای در بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان) 96012 1396/12/15        

13821254962026

1397/06/28

نبی اله محمدی محمد دالمن پور 940195389 بهنام قاسمی
بررسی نقش امید مصرف کننده در توضیح تأثیر ارزش برند درک شده بر رضایت، اعتماد و تعهد مشتری با تعدیلگری رسیدن به هدف 96012 1396/12/15        

13821254971001

1397/07/15

  محمد دالمن پور 950145346 علیرضا نصیری وطن
بررسی تاثیر انگیزه های مثبت و عدالت درک شده بر رضایت مشتریان با نقش تعدیل کننده  خوش بینی مشتریان ( مطالعه موردی: مشتریان بانک مسکن استان زنجان) 91381 1396/12/20        

13821254962029

1397/06/31
 

  نبی اله محمدی 950086050 سعید حیدری
تاثیر تعارضات عملکردی بر توانایی پاسخگوئی به مشتریان و نوآوری با تاکید بر تکرار تعارض و کیفیت رابطه در شعب بانکهای خصوصی استان زنجان 96095 1396/09/15        

13821254962031

1397/06/31

  جواد ناصریان 950107504 حمید محمدی فرد
بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان با واسطه گری اعتماد و رضایتمندی الکترونیکی در شعب موسسه اعتباری کوثر شهرستان زنجان 96143 1396/07/16        

13821254962030

1397/06/31

  جواد ناصریان 950050679 جواد بروجردی مقدم
بررسی تاثیر جهت گیری مشتری و رقبا بر قصد استفاده از شبکه های اجتماعی با تاکید بر نقش انتظارات عملکردی و نفوذ اجتماعی : مطالعه ای در بانک ملت استان زنجان 96012 1396/12/15        

13821254971013

1397/09/27

  یداله رجایی 950092105 ندا یوسفی
بررسی تاثیر گرایشات مشتریان بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان دختر با تاکید بر نقش واسطه ای بر خصوصیات مشتریان : مطالعه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 96012 1396/12/15        

13821254971003

1397/07/19

  ارشد فرهمندیان 950087221 مبینا خیرالهی
تاثیر هزینه پذیرش فناوری و رضایت کارکنان در اثر بخشی سیستم مدیریت  ارتباط با مشتری 1324 1395/06/15        

13821254971002

1397/07/17

  یداله خداوردی 920560742 معصومه قلیزاده
تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر روی وفاداری مشتریان بانک های تجاری با واسطه متغیر های شناختی (مورد مطالعه شعب بانک تجارت شهر زنجان) 96095 1396/09/15        

13821254971005

1397/08/14

  یداله رجایی 950273201

فریبا ذوالفقاری نژاد

بررسی تاثیر کیفیت بر عملکرد نوآوری با تاکید بر نقش واسطه ای قابلیت های بازاریابی پویا و گرایش به کارآفرینی: مطالعه ای در بانک مهراقتصاد استان زنجان 96012 1396/12/15        

13821254971009

1397/08/27

  امیر نجفی 930478062 حامد حسنی
بررسی نیات مشتریان برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملی استان زنجان 96095 1396/09/15           حسین محمدی ارشد فرهمندیان 950130930 بهبود میرزائی
تاثیرسازه های تجاری اجتماعی برقصد خرید اجتماعی مشتریان ازوب سایت های تجارت اجتماعی .مطالعه موردی .دانشگاه ازاداسلامی واحدزنجان . 96012 1396/12/15        

13821254971007

1397/08/22

  محمد دالمن پور 950311122 مجتبی الیاسوندی
تاثیر طراحی برند بر درک مصرف کننده از جنس(زن یا مرد) برند 91337 1394/02/09        

13821254971008

1397/08/27

  فیروزه حاج علی اکبری 911045874 عصمت ساعتی مقدم
بررسی عوامل موثر برخرید اتفاقی انلاین  1351 1395/9/15        

13821254971015

1397/10/05

  فرامرز طهماسبی 940006175 مهدی صادقی 
بررسی تاثیر عملکرد موردانتظار مشتری براستفاده از تبلیغات دهان به دهان با تاکید بر نقش اعتماد ورضایت مشتری :مطالعه ای دربانک مهر اقتصاد استان زنجان . 96012 1396/12/15        

13821254971017

1397/10/06

  یداله رجائی 950103866 زهرا مسلمی
بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی و کسب و کار بر عملکرد کلی شرکت با تاکید بر نقش سیاست های مدیریت منابع انسانی در جهت اهداف بازاریابی: مطالعه ای در شرکت فولاد میانه 96012 1396/12/15        

13821254971022

1397/10/13
 

  یداله رجائی 950024114 رضا فرهام
بررسی تاثیر نقص سرویس دهی بر اعتبار برند 91445 1395/03/15         13821254971014.1397/09/28   فرشته لطفی زاده 930278254 سولماز رحمتی برنجقی
تاثیر استراتژی های بازاریابی از طریق ریسک های مشاهده شده بر اعتماد مشتری و قصد خرید آنلاین 91423 1394/11/30        

13821254971016

1397/10/05

احمد نقیلو فیروزه حاج علی اکبری 930402487 یاسمن پورهمتی
بررسی و تبیین تاثیر رفتارهای برند سازی کارمندان بر ارزش برند سازی داخلی در شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان 97215 1397/02/15        

13821254971018

1397/10/06

  ابوالفضل مقدم 950204964 مسلم نظری
تاثیر شدت احساسات ارائه دهندگان خدمات بر رضایت مشتری با میانجی گری تناسب و درستی احساسات و اعتماد مشتری (مورد مطالعه بیمارستان بهمن در شهر زنجان) 96012 1396/12/15        

13821254971019

1397/10/11

  هما درودی 911045481 مهرو محمدی
تاثیر مولفه هایفعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی از طریق ارزش ویژه برند بر پاسخ دهی مشتریان در صنعت گردشگری 96012 1396/12/15        

13821254971023

1397/10/19

  فیروزه حاج علی اکبری 950102543 فرشته حسنی
تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی گری مشارکن و تعهد مشتری(مطالعه ای در نمایندگی ایران خودرو شهر خوی) 96012 1396/12/15        

13821254971024

1397/10/23

  فیروزه حاج علی اکبری 95002058 سولماز سلامی
بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی و قابلیت های بازار بر عملکرد برند با تاکید بر نقش واسطه ای جهت گیری برند و خلق ارزش مشتری:مطالعه ای در بانک مهر اقتصاد زنجان 96012 1396/12/15        

1382127971013

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 950092778 سعید حسنی
بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعه محصولات جدید(مورد مطالعه:شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان) 97215 1397/02/15        

13821254971025

1397/10/24

  اشکان رحیم زاده 950013664 ایرج یزدانی
تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در پذیریش تجارت الکترونیکی b2b از طریق اعتماد مشتریان (مورد مطالعه:مشتریان شرکت قطارهای مسافربری رجاء) 96012 1396/12/15        

13821254971026

1397/10/24

  محمد دالمن پور 950144365 علی نوربخش
تاثیر انگیزه و ارزش های مصرف کننده بر هویت و رفتار غذایی ارگانیک (مطالعه موردی:مردم شهر زنجان) 96012 1396/12/15        

13821254971027

1397/10/26

  محمد دالمن پور 950164968 امیر پیشکاری
تاثير تبليغات شفاهي الكترونيكي و قيمت مرجع داخلي بر تمايل گردشگران به پرداخت هزينه اقامت(مورد مطالعه:هتل هاي شهر زنجان) 14428 1396/01/17             فرشته لطفي زاده 940046401 مريم گرمرودي
بررسی تا ثیر استراتژیهای بازاریابی و کسب وکار برروی عملکرد شرکت .(مطالعه موردی بانک ملی استان زنجان ) 9730 1397/04/30         13821207972004.1397/11/24   یداله رجائی 930526032 ناصر ارست 
بررسی تاثیر رویکردهای مختلف بازریابی بر عملکرد بازار . مطالعه ای در شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران . 97102 1397/09/24         13821254972001.1397/02/08   ابوالفضل مقدم  96078219 امیر حاتمی
تاثیر قابلیت های صادراتی در مزیت رقابیت و نتایج عملکرد در شرکت های تولیدی واقع در شهرک های صنعتی شهر زنجان 97215 1397/02/15        

13821254972004

1398/02/12

  محمد دالمن پور 950146833 امراه خیری
تاثیر قالبیت بازریابی از طریق کاوش وبهره برداری ومداخله فاکتورهای ساختار سازمانی بر گسترش خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین استان قزوین 91394 1394/08/21        

13821254972003

1398/02/10

  فیروزه حاج علی اکبری 920618778 حمیدرضا جبار پور
ببرسی تا ثیر مدیریت هیاجانات وتعارض بین فردی بر عملکرد شغلی فرو شندگان  91394 1396/08/21         13821254972002.1398/02/08   نبی اله محمدی  920104051 مهسا ذبیحی 
بررسی تاثیر برنامه های وفاداری مشتری برتعامل، تعهد، وفاداری و رضایت مشتری(مطالعه ای در بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان) 96117 1397/04/23        

13821254972005

1398/02/12

  احمد نقیلو 950301848

بهنام اشرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر درک از تغییرات محیطی از طریق مشارکت شغلی وتلاشهای مرتبط باکاربر عملکرد فروش ورضایت شغلی فروشنده (مطلعه موردی درصنعت بیمه) 97102 1397/08/30        

13821254972006

1398/02/15

  فیروزه حاج علی اکبری 960270543 رقیه بابایی
بررسی تاثیر تبادل اطلاعا ت بر عملکرد سرمیه گذاری مشترک بین المللی از طریق میانجی گری عدم اطمینان محیطی اعتقاد متقابل وتعهد متقابل  97813 1397/04/25        

13821254972009

1398/02/22

  فیروزه حاج علی اکبری  940119504 محمد رضا سیاری 
بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی قبل وحین وبعد از فروش بروفاداری ورضایت مشتریان شرکت ماشین سازی پایا برش 97813 1397/04/25        

13821254972010

1398/028/24

  فیروزه حاج علی اکبری 950304469 بهنام منصوریان راد
تاثیر انگیزش کاربران برسودمندی ادراک شده از تجارت الکترونیک از طریق قصد به اشتراک گذاری اطلاعات تجارت الکترونیکی(مطالعه موردی مشتریان دیجی کالا) 558 1397/11/23        

13821254972011

1398/02/25

  یدالله رجایی 960279615 سیدمحمدامین موسوی
تاثیر استاندارد سازی وسفارشی سازی ادغام خدمات برکیفیت خدمات،رضایت ووفاداری مشتری 96143 1396/07/16             فیروزه حاجی علی اکبری 940243473 نیره ترابی سنجانی
فاکتورهای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت ساخت وساز 97114 1397/10/25        

13821254972014

1398/04/31

  امیر نجفی 960021889 عباس بدری لاکلایه
تاثیر مادی گرایی بربرتری برند با میانجیگری آگاهی از قیمت، مد و کیفیت در بین مصرف کنندگان شهر زنجان 4558 1397/11/23        

13821254972016

1398/05/07

  محمددالمنپور 960134128 هما خاتمی
تاثیر استاندارد سازی وسفارشی سازی ادغامخدمات بر کیفیت خدمات، رضایت ووفاداری مشتری 96143 1396/07/16        

13821254972017

1398/06/03

  فیروزه حاجی علی اکبری 940243473 نیره ترابی سنجابی
تاثیر اعتماد به تجارت الکترونیک واعتماد متقابل نسبت به اعضای تجارت الکترونیک برقصد تبلیغات دهان به دهان وقصد خرید از تجارت الکترونیک با تعدیل گری شباهت درک شده 97114 1397/10/25        

13821254972018

1398/06/07

  ابوالفضل مقدم 960254101 سید محمد موسوی
 بررسی همبستگی ارزش وعدم تقارن ارزش در برنامه های بازاریابی رابطه ای خریداران وتامین کنندگان ( مطالعه موردی: شرکتهای تولید کننده قطعات الترونیکی زنجان)  97114 1397/10/25        

13821254972022

1398/06/12

  یداله رجایی 960015342 سسمیه اله مرادی
تاثیر شخصیت آگاهی انگرش و شهرت بر عملکرد برند در صنعت هتل داری شهر تهران 1355 1397/09/14        

13821254972023

1398/06/13

  دکتر دالمن پور 1397/09/14 حسن جعفری
تاثیر توسعه نظریهتلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری همراه با ارزش درک شده بر قصد خریددرتجارت الکترونیک(مورد مطالعه: شاتل) 97114 1397/10/25        

1382

1398/06/17

  یداله رجایی قاضیلو 960097816 سیداحسان موسوی
تاثیر مولفه های تجزیه برند از طریق اشتیاق به نام تجاری وتدلگری اخلاقیات درک شده از برند بر تعهد بربرند 97115 1397/10/25        

13821254972027

1398/06/23

  فیروزه حاج علی اکبری 960064418 پروانه دشتی
بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده و ارزش درک شده در رضایت و قصد رفتاری بازدید کنندگان اینترنت بانک از طریق ارائه ویژگی های وب سایت 98/4/6/445 1398/02/24        

13821254972029

1398/06/26

  دکتر اشکان رحیم زاده 960255312 لیل احمدی
تاثیر نوآوری های تکنولوژیکی بر عملکرد و تمایل به نوآوری (مورد مطالعه واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی استان زنجان)  94423 1395/11/15        

13821254981003

1398/10/28

  محمود حسینی 940205996 محمود حسینی
 تاثیر جهت گیری روابط ودرونی سازی برند کارکنان برهم راستایی گرایش ورفتار برند کارکنان فروشگاه های رفاه شهرستان رشت  446 1398/02/01        

13821254982001

1398/12/14

  همادرودی 9701500667 بهمن جوان

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی