.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بازاریابی(جدول2)

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

تاریخ: 1395/05/16 - 18:39


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ   دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر مولفه های بازاریابی رابطه مند از طریق قدردانی مشتری بر وفاداری رفتاری مشتریان در بازار خرده فروشی  91406 94/9/30        

13821207942001

1395/05/23

  دکتر لطفی زاده  930276648 سید امیر حسین حجازیان 
بررسی تاثیر ویژگیهای خرده فروشی بر عملکرد با تاکید بر نقش واسطه ای اعتبار مغازه داران: مطالعه ای در فروشگاه های کیف و کفش شهر زنجان  91406 1394/09/30        

13821254951007

1395/09/13
 

  یداله خداوردی  910890409 اعظم یوسفی 
تاثیر منابع بازاریابی بر نو آوری بنیادین و عملکرد سازمانی (مطالعه ای در شرکت های شهرک صنعتی شماره یک زنجان) 91413 94/10/30    

 

 

 

 

13821207942004

1395/07/01
 

  نبی اله محمدی 930373079 یوسف میناخانی آزاد 
بررسی تاثیر مسولیت پذیری اجتماعی بر قصد خرید مشتریان با میانجی گری خود انگاره مشتری 91338 94/2/10        

62621207942002

1395/06/03

  لطفی زاذه 920038378 فاطمه رزاقی
تاثیر برند بر جذب مشتری در مدارس غیر انتفاعی شهر قزوین پس از اجرای نظام جدید آموزش و پرورش 91383 94/6/23        

62621207942007

1395/06/14

  ناصر حمیدی 920618021 مهری حسین آبفروش
مادی گرایی و رفتار های پس از خرید در صنعت پوشاک 91303 93/10/10        

62621207942003

1395/06/03

  لطفی زاده 920165456 مهشید جعفری
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیط گرایی کارکنان ارایه دهنده خدمات (مطالعه موردی:کارکنان شعب بانک ملی استان زنجان) 91420 94/11/28        

62621207942004

1395/06/03

  لطفی زاده 920608729 داوود قهرمانی
بررسی تاثیر مدیریت هویت برند سازمانی در کسب و  کارهای صادراتی صنایع سرب و روی استان زنجان 91376 94/6/1         كد دارد   دکتر مقدم  910636711 عطا تفضلی
تعیین راهبرد بهینه بازاریابی محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای anpوتاپسیس  مطالعه موردی استان زنجان 91202 93/10/9        

13821254942023

1395/06/25

مقدم محمد رضا مرجانی 911109775 امیر مظلومی
طراحی مدلی برای ارتقا خدمات الکترونیکی با استفاده از روش تلفنی DEMATEL-ANP مطالعه موردی موسسه اعتباری کوثر استان زنجان  91211 93/11/8        

62621254942001

1395/07/01
 

  ابوالفضل مقدم  911073631 مهدی رستمی 
تاثیر کیفیت وب سایت شرکت مسافربری بر قصد خرید (رزرو)آنلاین با توجه به نقش واسطه ای اعتماد اینترنتی (مطالعه موردی: شرکت مسافربری سیر و سفر ایران) 91401 94/9/24    

 

 

13821254942032

1395/06/31
 

  شهر آبادی 930500031 زهرا اخوان قندرقالو
بررسی میزان تاثیر شیوه های نوآوری سبز بر عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی شرکتهای روی شهرستان زنجان  91406 1394/09/30        

13821254951013

1395/09/21

حسین محمدی  فریدون خادم 930508322 خدیجه حسینی 
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و عملکرد فروش و رفتار تطبیقی فروشندگان گوشی موبایل شهر زنجان  91424 1394/12/07 بدون مشاور      

13821254951006

1395/09/11

حسین محمدی  فریدون خادم  930523499 ناصر جلیلی 
تاثیر قابلیت نفوذ دولت و نفوذ صنعت بر یادگیری سازمانی در عملکرد توسعه محصول جدید صنایع روی شهر زنجان  91425 1394/12/08 بدون مشاور  

 

 

 

13821254951003

95/08/17

حسین محمدی  فریدون خادم  930501699 بهروز فرزادفر 
بررسی ارتباط میان لوگو،تصویر و شهرت برند:بررسی ادراک مشتری در بانک های خصوصی و دولتی(مورد مطالعه:شهرستان زنجان) 91423 94/11/30        

13821254951002

1395/08/16

  رحیم زاده 930350636 سینا آزادی
بررسی تاثیر خلاقیت در تولید محصول  بر نگرش مشتری با تاکید بر نقش ارزش ادراک شده مشتری (مطالعه ای در شرکت  پگاه استان زنجان) 91376 1394/06/01        

13821254951020

1395/10/09
 

  امیر نجفی  920608738 مهدی جعفری 
بررسي تاثير عوامل موقعيتي (عوامل شخصي -عوامل داخلي فروشگاهي )بر رفتار خريد آني و رفتار خريد بي برنامه 91295 1393/09/22        

  13821254951001 

1395/08/08

ن لطفي زاده 920073718 ياشار كاظم پور
تاثير عدم سازگاري نفوذ اجتماعي و اعتماد مشتريان در اتخاذ خدمات بانكداري اينترنتي (مطالعه اي در بانك مسكن استان زنجان ) 91414 1394/10/27        

13821254942038

1395/09/02

ن دكتر رجايي 930475550 صداقت شاكري
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان بانك صادرات شهر زنجان 91338 1394/02/10        

13821254951004 

1395/09/04

  لطفي زاده 920149668 فاطمه كرمي
بررسي تاثير انگيزه متمايز بودن تاثيرات اجتماعي و اعتماد بر تمايل به پذيرش بانكداري اينترنتي 9414 1394/10/27    

 

 

 

13821254951010

1395/09/17

  لطفي زاده 930281128 خديجه ولي پور
بررسي تاثير اعتماد و ارزش در يك مدل دوبعدي بر تمايلات مصرف كننده 9414 1394/10/27    

 

 

13821254951011

1395/09/17

  لطفي زاده 930349531 افسانه بدري
بررسي تاثير بازارگرايي نيروي فروش بر عملكرد نوآورانه با ميانجي گري خلاقيت 9414 1394/10/27         3821254951005 

1395/09/04

  لطفي زاده 920608244 تهمينه جمشيدي
بررسي تاثيرمديريت استراتزيك فروشندگان بر عملكرد فروش محصول جديد با تاكيد بر نقش واسطه اي نو آوري فروشندگان 91379 1394/06/19     بدون مشاور  

13821254951008

1395/09/14
 

ابوالفضل مقدم مصطفي جعفري 920608299 نگين خوش خطي
بررسي تاثير شكل دهي مجدد بازاريابي (remarketing)بر وفاداري مصرف كننده و خريد مجدد محصولات و خدمات 91302 1393/10/09     جايگزين النازقاسملو  

13821254951014

1395/09/22
 

  فيروزه حاج علي اكبري 911024271 مريم پسنديده كلشتري
بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مصرف کنندگان و نقش آن ها در قصد خرید مجدد در فروشگاههای 91394 1394/08/21        

13821254951009

1395/09/16

  دکتر رجایی 00920608272 سیما جعفری نیا
تاثير مولفه هاي انگيزشي پيش برد فروش در ترغيب مشتريان به خريد محصولات ارگانيك (مطالعه اي در حوزه مصرف كنندگان شهرسشان زنجان ) 91413 1394/10/26        

13821254951012

1395/09/21

  دكترفيروزه حاج علي اكبري 930475628 زهرا يوسفي
بررسي تاثير ساختار تجارت اجتماعي بر قصد تجارت اجتماعي با تاكيد بر نقش  واسطه اي حمايت اجتماعي :مطاله اي در بانك ملت استان زنجان 91387 1394/07/22        

13821254951015

1395/010/02

  دكتر يداله رجايي 920093365 الهام شرفي
تاثير فعاليتهاي انگيزشي بر ايجاد تصوير و وفاداري به برند با ميانجي گري فعاليتهاي تعاملي مشتريان (مطالعه اي در صنعت مواد غذايي يك و يك ،مهرام ،دلپذير) 91383 1394/06/23        

13821215951011

1395/10/02
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920608148 خديجه حسني
تعيين استراتژي هاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از روش تلفيقي SWOT-ANP مطالعه موردي استان زنجان 91294 1393/09/21        

13821254951021

1395/10/09

  محمدرضا كردلو 910898061 سجاد اصانلو
تاثير ابعاد قدرت اجتماعي برند بر پذيرش خدمات بانكي آنلاين (بانك مهر اقتصاد اداره امور شعب غرب استان تهران ) 91421 1394/11/29        

13821254951018

1395/10/07
 

  فرشته لطفي زاده 930406376 احمد قلندري شمامي
فاکتور های تاثیر گذار بر تصمیم خرید مجدد از فروشگاه الکترونیکی در وب سایت 912607 1393/07/05        

13821254951027

1395/10/29
 

  فیروزه حاج علی اکبری 911082014 سمیه حیدری
تاثير سرمايه اجتماعي بر قابليت هاي بازاريابي با نقش تعديلگري جهان شهر گرايي 91439 1395/02/22    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/11/03

96/01/31

      يداله خداوردي 930428001 حميد وليخاني
بررسي تغيير ارزيابي مصرف كنندگان پس از برندسازي جديد در بخش خدمات 91320 1393/12/04        

13821254951019

1395/10/07
 

  فرشته لطفي زاده 920009859 وحيد عليزاده
بررسی عوامل موثر (بر اساس سودمند گرایی و لذت جویانه) برخرید کالا هایی که قیمت آنها به 99ختم می شود 91413 1394/10/26        

13821254951017
 

1395/10/06

  فيروزه حاج علي اكبري

910614130

 

حمیدرضا حجتی 
             

13821254951016

1395/10/02

      مهدی عباسی
تاثير قابليت هاي فناوري اطلاعات در عملكرد نوآوري با توجه به نقش كارآفريني شركتي ،شدت رقابت و انگيزه كاركنان در شركتهاي مستقر در بخش اراضي پارك  علم و فناوري پرديس 914082 1394/10/11        

13821254951022

1395/10/11
 

  هما درودي 930283150 حامد سلوكي سندي مقدم
مطالعه تاثيرپذيري اعتماد مشتريان از بانكداري تلفن همراه (مورد مطالعه :مشتريان شعب بانك مسكن استان زنجان ) 91414 1394/10/27        

13821254951023

1395/10/16
 

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 930522369 اكرم حسنلو خمسه
تاثير ابعاد كيفيت خدمات الكترونيكي با ميانجيگري رضايت و مداخله فرهنگ بر وفاداري مشتريان بانك ملت (مطالعه موردي مشتريان بانكهاي ملت شهرستان زنجان ) 91413 1394/10/26        

13821254951036

1395/11/27

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 930406066 سميرا باطومچي
بررسي ميزان درگيري ذهني مشتريان با تبليغات كالا در ارتقاي ميزان توجه بصري و عملكرد انتخاب محصول 91414 1394/10/27    

 

 

 

13821254951033

1395/11/20

  امير نجفي 920569530 سيد هادي بطحائي
بررسي عوامل موثر بر انگيزه خريد محصولات غذايي منطقه اي در شهر زنجان 91423 1394/11/30        

13821254951025

1395/10/19
 

  ارشد فرهمنديان 930347935 محمد ترابي
پيش بيني رفتار كاربران در برابر تبليغات شبكه اي اجتماعي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي (كار آفريني ،خلاقيت ،ارزشمندي ،قصد خريد كالاي داخلي ) 91437 1395/01/23        

13821254951024

1395/10/19

  جواد ناصريان 920608889 حسن كمالي
تاثير ارزش هاي فردي و اجتماعي لوكس گرايانه بر تمايل به خريد كالاهاي لوكس و پرداخت قيمت بالاتر بر آنها 91294 1393/09/21        

13821254951026

1395/10/27
 

  فرشته لطفي زاده 911086826 سميه فيلو
تقسيم بندي سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان (CDMS)لوازم آرايشي و بهداشتي در راستاي فعاليت بازاريابي (مورد مطالعه :شهر زنجان) 91437 1395/01/23 3  

 

 

 

13821254951032

1395/11/20

  اشكان رحيم زاده 930398883 سياوش سلطانيه
بررسي تاثير ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري رضايت مشتريان (مطالعه موردي :كليه شعب بانك ملت استان زنجان ) 91438 1395/02/19        

13821254951035

1395/11/21

 

  امير نجفي 930500079 داود شريفي
طراحی مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-VIKOR  (مطالعه موردی بانک ملت) 91332 1394/01/28        

13821254951028

1395/11/12


 

  رضا پیرایش  911038876                 علیرضا بهرامی                       
تعیین میزان تاثیر محرک های کلیدی و اساسی بر خرید آنی آنلاین بر اساس دیدگاه خریداران آنلاین و کاربران سیستم  914237 1395/01/23        

13821254951029

1395/11/12

  کردلو 910608773 اعظم جعفری 
رابطه بین سبک زندگی الکترونیکی و اجتناب از تبلیغات اینترنتی  91414 1394/10/27        

13821254951030

1395/11/12

  لطفی زاده  930396927 مهسا موسوی 
بررسي اثرات ويروسي شبكه هاي اجتماعي و رسانه بر  قصد خريد مصرف كنندگان:(مطالعه اي در بين دانشجويان دانشگاه هاي زنجان ) 91445 1395/03/15        

13821254951031

1395/11/14

  كمال ميانداري 930336905 زهرا احمدلو
طراحي مدلي جهت تبيين نقش رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي محصولات با استفاده از روش تلفيقي Dehphi-Ddematelمطالعه موردي بانك ملت 91320 1393/12/04        

13821254951034

1395/11/20

مقدم مرجاني 911028895 جعفر عقيلي
بررسی تاثیر مولفه های جو سازمانی با میانجی گری سیستم بازارگرا بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه:شعبات بانک مسکن شهر تهران) 91446 1395/04/28        

13821254951037

1395/11/28

  لطفی زاده 930480792 محمد رضا امیر هاشمی
بررسي عوامل موثر در پياده سازي بيمه اسلامي (تكافل)در سطح بيمه ميهن 91294 1393/09/21        

13821254952001

1395/12/24

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 911052014 الهام زباندان
بررسي تاثير استفاده از خدمات نرم افزاري بانكي بر ارزيابي از خدمات و تمايل به تبليغات دهان به دهان با ميانجي گري تاييد ياعدم تاييد انتظارات 91368 1394/03/16        

13821254952002

1395/12/24

  فيروزه حاج علي اكبري 920140316 بهرام ندرلو
شناسايي عوامل تاثير گذار بر خريد وسواسي با ديدگاهي برند محور 93830 1393/03/26        

13821254951038

1395/11/30

  لطفي زاده 900780134 عليرضا شايگان
تاثير ابعاد جذابيت برند كارفرما بر تمايل به گردش كاري مطالعه موردي :بانك مهر اقتصاد زنجان 91443 1395/03/08         با دفتر پزوهش تماس بگيريد   لطفي زاده  

محمد

تيموري نسب

بررسي تاثير كيفيت ادراك شده بر تغيير گرايشات با تاكيد بر نقش رضايت و اشباع مشتري :مطالعه اي در رستورانهاي زنجان 91394 1394/08/21    

 

 

 

13821254952010

1396/01/30
 

حسين محمدي رضا پيرايش 910909163 محمدحسين بيگدلي
ميزان تاثير استراتژيهاي  فروش و جهت گيري مشتريان (تمايل بر عماكرد كاركنان بخش فروش و بازاريابي شركتهاي بيمه در شهرستان زنجان 91414 1394/10/27        

13821254952004

1395/01/23

هما درودي حاج علي اكبري 930342258

فاطمه اكبري

2

تاثير اعتبار نيروي فروش با ميانجي گري ارزش افزوده تجربه شده نيروي فروش بر رفتار هاي مشتري (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين شهر زنجان) 91413 1394/02/26        

13821254952006

1396/01/23

هما درودي حاج علي اكبري 930520761

پروانه عابدي

3

تاثیر ریسک ادراک شده مصرف کننده و نوآوری بر قصد خرید آنلاین ( مطالعه موردی دیجی  کالا) 91445 1395/03/15        

13821254952009

1396/01/29
 

  حسین محمدی  930298400

علیرضا پیران

1

تاثیر طبقه بندی (مجموعه ) ترکیبی در مقابل طبقه بندی تک برندی فروشگاه بر وفاداری مشتریان به فروشگاه ( بادخالت ویژگی های مشتریان) در شهر زنجان 91413 1394/10/26        

13821254952005

1396/01/23

  حاجی علی اکبری  930322436

مریم بازرگانی

1

بررسی مولفه های سازمانی موثر بر نو آوری در محصول وفر آیند و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها( مطالعه موردی : شهرک شرکت های صنعتی شهرستان خلخال) 91294 1393/9/21    

 

 

 

13821254952008

1396/01/29
 

  حاج علی  اکبری  911074979

اسماعیل پیشدادی  کهل

6

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی مشتریان رستوران های استان زنجان ) 91437 1395/01/23        

13821254952011

1396/01/31
 

  فرهمندیان 930296373 احد اوجاخقلی
تاثیر تفاوت های شخصیتی خود- برند از طریق نگرش به بسط برند و تجربه برند بر پذیرش برند پس از بسط برند(مطالعه موردی تولید خودروهای کم آلاینده شرکت ایران خودرو) 91439 1395/02/22        

13821254952007

1396/01/23
 

ن حاج علی اکبری 920608802

بهروز قاسمی

5

بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري خريد محصول سبز مصرف كنندگان مطالعه موردي(مصرف كنندگان محصولات سبز كشت و صنعت مغان در استان اردبيل) 9508 1395/08/15        

13821254952014

1396/02/04

ن جواد ناصريان 930597473 سيمين صفوي
تاثير خلاقيت مصرف كننده با ميانجي گري نگرش و هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري مصرف سبز بر قصد و رفتار مصرفي سبز 91394 1394/08/21        

13821254952013

1396/02/03
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920608715 سلمان كرمي چپدره

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی