.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت بازرگانی - بازاریابی(جدول2)

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

تاریخ: 1395/05/16 - 20:43


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نماییدعنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ   دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تاثير سرمايه اجتماعي بر قابليت هاي بازاريابي با نقش تعديلگري جهان شهر گرايي 91439 1395/02/22    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/11/03

96/01/31

 

13821254952047

1396/06/09

  يداله خداوردي 930428001 حميد وليخاني
پيش بيني رفتار كاربران در برابر تبليغات شبكه اي اجتماعي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي (كار آفريني ،خلاقيت ،ارزشمندي ،قصد خريد كالاي داخلي ) 91437 1395/01/23        

13821254951024

1395/10/19

  جواد ناصريان 920608889 حسن كمالي
تاثير ارزش هاي فردي و اجتماعي لوكس گرايانه بر تمايل به خريد كالاهاي لوكس و پرداخت قيمت بالاتر بر آنها 91294 1393/09/21        

13821254951026

1395/10/27
 

  فرشته لطفي زاده 911086826 سميه فيلو
تقسيم بندي سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان (CDMS)لوازم آرايشي و بهداشتي در راستاي فعاليت بازاريابي (مورد مطالعه :شهر زنجان) 91437 1395/01/23 3  

 

 

 

13821254951032

1395/11/20

  اشكان رحيم زاده 930398883 سياوش سلطانيه
بررسي تاثير ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري رضايت مشتريان (مطالعه موردي :كليه شعب بانك ملت استان زنجان ) 91438 1395/02/19        

13821254951035

1395/11/21

 

  امير نجفي 930500079 داود شريفي
طراحی مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-VIKOR  (مطالعه موردی بانک ملت) 91332 1394/01/28        

13821254951028

1395/11/12


 

  رضا پیرایش  911038876                 علیرضا بهرامی                       
بررسي اثرات ويروسي شبكه هاي اجتماعي و رسانه بر  قصد خريد مصرف كنندگان:(مطالعه اي در بين دانشجويان دانشگاه هاي زنجان ) 91445 1395/03/15        

13821254951031

1395/11/14

  كمال ميانداري 930336905 زهرا احمدلو
طراحي مدلي جهت تبيين نقش رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي محصولات با استفاده از روش تلفيقي Dehphi-Ddematelمطالعه موردي بانك ملت 91320 1393/12/04        

13821254951034

1395/11/20

مقدم مرجاني 911028895 جعفر عقيلي
بررسی تاثیر مولفه های جو سازمانی با میانجی گری سیستم بازارگرا بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه:شعبات بانک مسکن شهر تهران) 91446 1395/04/28        

13821254951037

1395/11/28

  لطفی زاده 930480792 محمد رضا امیر هاشمی
بررسي عوامل موثر در پياده سازي بيمه اسلامي (تكافل)در سطح بيمه ميهن 91294 1393/09/21        

13821254952001

1395/12/24

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 911052014 الهام زباندان
بررسي تاثير استفاده از خدمات نرم افزاري بانكي بر ارزيابي از خدمات و تمايل به تبليغات دهان به دهان با ميانجي گري تاييد ياعدم تاييد انتظارات 91368 1394/03/16        

13821254952002

1395/12/24

  فيروزه حاج علي اكبري 920140316 بهرام ندرلو
شناسايي عوامل تاثير گذار بر خريد وسواسي با ديدگاهي برند محور 93830 1393/03/26        

13821254951038

1395/11/30

  لطفي زاده 900780134 عليرضا شايگان
تاثير ابعاد جذابيت برند كارفرما بر تمايل به گردش كاري مطالعه موردي :بانك مهر اقتصاد زنجان 91443 1395/03/08        

13821254952021

1396/02/19

  لطفي زاده 930408517

محمد

تيموري نسب

بررسي تاثير كيفيت ادراك شده بر تغيير گرايشات با تاكيد بر نقش رضايت و اشباع مشتري :مطالعه اي در رستورانهاي زنجان 91394 1394/08/21    

 

 

 

13821254952010

1396/01/30
 

حسين محمدي رضا پيرايش 910909163 محمدحسين بيگدلي
ميزان تاثير استراتژيهاي  فروش و جهت گيري مشتريان (تمايل بر عماكرد كاركنان بخش فروش و بازاريابي شركتهاي بيمه در شهرستان زنجان 91414 1394/10/27        

13821254952004

1395/01/23

هما درودي حاج علي اكبري 930342258

فاطمه اكبري

2

تاثير اعتبار نيروي فروش با ميانجي گري ارزش افزوده تجربه شده نيروي فروش بر رفتار هاي مشتري (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين شهر زنجان) 91413 1394/02/26        

13821254952006

1396/01/23

هما درودي حاج علي اكبري 930520761

پروانه عابدي

3

تاثیر ریسک ادراک شده مصرف کننده و نوآوری بر قصد خرید آنلاین ( مطالعه موردی دیجی  کالا) 91445 1395/03/15        

13821254952009

1396/01/29
 

  حسین محمدی  930298400

علیرضا پیران

1

تاثیر طبقه بندی (مجموعه ) ترکیبی در مقابل طبقه بندی تک برندی فروشگاه بر وفاداری مشتریان به فروشگاه ( بادخالت ویژگی های مشتریان) در شهر زنجان 91413 1394/10/26        

13821254952005

1396/01/23

  حاجی علی اکبری  930322436

مریم بازرگانی

1

بررسی مولفه های سازمانی موثر بر نو آوری در محصول وفر آیند و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها( مطالعه موردی : شهرک شرکت های صنعتی شهرستان خلخال) 91294 1393/9/21    

 

 

 

13821254952008

1396/01/29
 

  حاج علی  اکبری  911074979

اسماعیل پیشدادی  کهل

6

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی مشتریان رستوران های استان زنجان ) 91437 1395/01/23        

13821254952011

1396/01/31
 

  فرهمندیان 930296373 احد اوجاخقلی
تاثیر تفاوت های شخصیتی خود- برند از طریق نگرش به بسط برند و تجربه برند بر پذیرش برند پس از بسط برند(مطالعه موردی تولید خودروهای کم آلاینده شرکت ایران خودرو) 91439 1395/02/22        

13821254952007

1396/01/23
 

ن حاج علی اکبری 920608802

بهروز قاسمی

5

بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري خريد محصول سبز مصرف كنندگان مطالعه موردي(مصرف كنندگان محصولات سبز كشت و صنعت مغان در استان اردبيل) 9508 1395/08/15        

13821254952014

1396/02/04

ن جواد ناصريان 930597473 سيمين صفوي
تاثير خلاقيت مصرف كننده با ميانجي گري نگرش و هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري مصرف سبز بر قصد و رفتار مصرفي سبز 91394 1394/08/21        

13821254952013

1396/02/03
 

  فيروزه حاج علي اكبري 920608715 سلمان كرمي چپدره
تبين وجه ي توليد كننده هاي فرش ماشيني با تاكيد بر ابعاد رفتاري ،رضايت مشتري و ارزش ادراك دشده ي مشتريان فرش ماشيني 91414 1394/10/27        

13821254952015

1396/02/06

  اشكان رحيم زاده 9323410350 رسول بهادري
تاثير هوش عاطفي و انعطاف پذيري بر گرايش فروشندگان به ترك از سازمان 91437 1395/01/23        

13821254952022

1396/03/09

  يداله خداوردي 920608724 يوسف عباسي
تاثير عوامل شخصيتي بر تمايل به خريد و مصرف كالاهاي لوكس و نمايشي 91348 1394/03/16        

13821254952016

96/02/10

  فرشته لطفي زاده 920131096 باب اله قاسملو
تاثير انواع شخصيت مصرف كنندگان بر پذيرش محصولات تكنولوژي محور 91379 1394/06/19        

13821254952018

1396/02/13

  فرشته لطفي زاده 910910185 ميثم احمدي زند بنفشه
تاثير ارزش درك شده از رويدادهاي گردشگري از طريق ارزش ادراك شده از سفر و تعديل گري استراتژي رويدادها بر وفاداري به مقصد گردشگري 91426 1394/12/10        

13821254952017

1396/02/12

همادرودي فيروزه حاج علي اكبري 920608286 ساناز سلمان مهاجر
تاثير جذب مشتري بر ترجيح مشتريان با تاكيد بر نقش واسطه اي رضايت تامين كننده :شركت پگاه زنجان 91439 1395/02/22        

13821254952019

1396/02/19

  ارشد فرهمنديان 911080390 مرتضي خدمتي
تاثير قابليتهاي بازاريابي بر عملكرد شركت با تاكيد بر نقش گرايش به بازار ،راهبردهاي بازاريابي و قدرت سازماني :مطالعه اي در شركت پگاه زنجان 1340 1395/08/16        

13821254952020

1396/02/19

  اشكان رحيم زاده 930502952 بهرام حسني
تاثير دسترسي ،ارزش و دانش سبز ادراك شده با ميانجي گري كنترل رفتاري و اعتماد سبز ادراك شده بر قصد خريد سبز مورد مطالعه مصرف كنندگان محصولات ارگانيك 91414 1394/10/27        

13821215952015

1396/03/02

هما درو.دي فيروزه حاج علي اكبري 930455625 مهرداد ياسمي
طراحي مدل بازاريابي براي ايجاد ارزش برند با استفاده از روش تلفيقي DEMATEL-ANP:مطالعه موردي بانك ملي استان زنجان 91320 1393/12/04        

13821254952027

1396/03/27

ابوالفضل مقدم فريدون خادم 920093377 اميرحسين احمدي
تاثيرنوآوري فردي و سازماني در سهم بازار با تاكيد بر نقش ارزش برند و هزينه هاي تحقيق و توسعه :مطالعه موردي در شركت مينو "سهامي عام" 1340 1395/08/16        

13821254952026

1396/03/27

همادرودي فريدون خادم 930521416 اسمعيل رستمي
تبين وفاداري مشتريان رستوران هاي شهر زنجان با تاكيد بر اقدامات سبز 91368 1394/05/10        

13821254952025

1396/03/25

  اشكان رحيم زاده 920608769 حسين ژاله عبدالهي
تاثير كيفيت محصول و كيفيت رابطه بر وفاداري نگرشي و رفتاري مشتريان با ميانجيگري تعهد موثر (مورد مطالعه :شركت پتروشيمي زاگرس ) 91379 1394/06/19        

13821254952024

1396/03/25

ابوالفضل مقدم فيروزه حاج علي اكبري 930384134 عبدالرضا فضلي
اثر برنامه پاداشي در القاي رفتارهاي مطلوب مشتري (مطالعه موردي فروشگاه زنجيره اي پروما -اردبيل) 91288 1393/09/11        

13821254952023

1396/03/25

  فيروزه حاج علي اكبري 910853882 سينا تيشه كلخوران
تاثير خودپنداري و عزت نفس بر عوامل شخصيتي ،صفات كلي زندگي ،حساسيت مصرف كننده و صفات رفتاري مصرف كننده 91424 1394/12/07        

13821254952028

1396/04/17

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 911037585 لعيا بيات
تاثير كيفيت خدمات بر قصد دوباره خريد از طريق قيمت و بازاريابي دهان به دهان (مورد مطالعه :بيمه معلم استان زنجان ) 1351 1395/09/15        

13821254952032

1396/04/25

  محمد دالمن پور 940005231 رسول بيگدلي
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني بر موفقيت اتحاد استراتژيك با تاكيد بر نقش متغيرهاي رابطه اي :مطالعه اي در شركتهاي روي واقع در شهرك صنعتي روي استان زنجان 14423 1395/11/05        

13821254952029

1396/04/20

  اشكان رحيم زاده 930431100 سمانه صادقيان
بررسي تاثير بازاريابي بر عملكرد مالي با نقش واسطه اي مشاركت مشتري (مطالعه موردي :شركت پگاه زنجان ) 1324 1395/06/15        

13821254952030

1396/04/20

  حسين محمدي 940158181 ليلا بيات
بررسي اثر گذاري ابعاد بازاريابي رابطه مند بر روي ارزش ويزه برند (مطالعه موردي شعب بانك پاسارگاد استان تهران ) 14414 1395/09/15        

138212549520311

1396/04/26

  يداله رجايي 9205600584 غزاله رودنشين
بررسي تاثير اندازه شركت ،مزاياي اجتماعي ادراك شده بازار ادراك شده و انگيزه پيروي از مقررات بر عملكرد محيطي شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي :صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهر زنجان ) 1362 1395/10/14        

13821254952033

1396/04/25

  فرشته لطفي زاده 940019903 پريسا صالحي
تاثير آگاهي مشتري از نام توليد كننده در نگرشها و وفاداري به برند 91362 1394/04/16        

13821254952036

1396/04/28

  حاج علي اكبري 920117044 حيدر احمدي قيداري
بررسي عوامل موثر بر ايجاد ارزش در رابطه ميان خريدار و فروشنده (مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهرستان زنجان 91438 1395/02/19        

13821254952037

1396/04/28

  حاج علي اكبري 930362942 اصغر مقدم فضلي
بررسي تاثير گرايش مشتري به عملكرد فروش با تاكيد بر نقش مديران فروش با سبك رهبري تحول گرا ،خلاقيت نيروي فروش و روابط متقابل در واحد فروش مطالعه موردي شركت شاتل 1324 1395/06/15        

13821254952038

1396/04/31

  حسين محمدي 930434858 سيدمحمد حسن موسوي
تاثير طراحي تصويري تبليغات اينترنتي بر اهداف خريدهاي اينترنتي:آزموني بر اساس جنسيت (مورد مطالعه :شركت ديجي كالا) 1351 1395/09/15        

13821254952039

1396/04/31

  فرامرز طهماسبي 940060547 مرتضي محرمي
تاثير مشاركت مشتري از طريق ارزش همكاري ايجاد شده بر رضايت مشتري (از سيستم خودپرداز ورود به پرواز شركت "هما"و وفاداري مشتري ) 91446 1395/04/28        

13821254952040

1396/05/02

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 930527062 هومن مرادي
تاثير ارزش خدمات،تصوير شركت و موانع تغيير بر رضايت مشتري و تغيير نگرش مشتريان ،در خدمات تلفن همراه 91401 1394/09/24        

13821254952041

1396/05/02

  فيروزه حاج علي اكبري 900806076 معصومه كريمي
بررسي رابطه بين راهبردهاي بازاريابي سبز و عملكرد سازمان به واسطه پارامترهاي خلق دانش سازماني (مورد مطالعه :واحد بازاريابي و فروش شركت كشت و صنعت تكدانه ) 9505 1395/05/16        

13821254952042

1396/05/05

  اميرنجفي 930328184 مهرآنوش مقيمي كيا
بررسي تاثير اعتبار افراد مشهور در اثر بخشي تبليغات 91259 1393/06/05        

13821254952043

1396/05/10

  فيروزه حاج علي اكبري 910610395 روح اله جعفري
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن در پياده سازي استراتژي هاي ارتباط با مشتريان مطالعه موردي بانك سامان 91383 1394/06/23     بدون مشاور كد گرفته شد  

13821254952044

1396/05/29

ارشد فرهمنديان فيروزه حاج علي اكبري 920608697 مسعود محبي
درگيري مصرف كنندگان در محيط هاي خرده فروشي چند كاناله يكپارچه جديد:چالش هاي فرا روي خرده فروشان 91414 1394/10/27        

13821254952048

1396/06/11

  اشكان رحيم زاده 930282825 حاجعلي عباسي
بررسي رابطه "وضوح خودپنداره "و اعتماد به نفس با رفتار مصرف كنندگان 1351 1395/09/15        

13821254952045

1396/05/31

  فرشته لطفي زاده 940032642 ساناز عبادي
بررسي ساز و كارهاي بازاريابي رابطه مند و تاثير آن بر ماندگاري و وفاداري مشتريان سرب وروي صادراتي 1351 1395/09/15        

13821254952049

1396/06/12

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 940104480 اميرحسين كبودوند
تاثير استراتژي برندسازي كارفرما بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي ابعاد تصوير ذهني كاركنان شركت بيمه دانا استان زنجان 1351 1395/09/15     تغير استاد راهنما به استاد قنبري  

13821254961003

1396/07/06

حسين محمدي

حسين محمدي

عباس قنبري

9402641557 مريم محمدي
بررسي تاثير سياست دولت و كيفيت زيست محيطي بر روي وفاداري بازديدكنندگان گردشگري روستايي 91426 1394/12/10        

13821254952046

1396/06/07

  فيروزه حاج علي اكبري 930434370 حسين عارفيان
تاثير قابليتهاي شبكه هاي اجتماعي بر موفقيت تبليغات دهان به دهان با تاكيد بر نقش واسطه اي آگاهي از برند (مطالعه موردي صنعت بانكداري ) 91421 1394/11/29        

13821254952050

1396/06/12

  ارشد فرهمنديان 920108176 اميرحسين محمدي
تاثير تعهد پذيرندگي مصرف كننده نسبت به برند و درگيري ذهني گروهي مصرف كننده و تجربه استفاده از برند و رضايت و ارزش و كيفيت ادراك شده بر وفاداري مصرف كنندگان 91259 1393/06/05        

13821254952051

1396/06/13

  فيروزه حاج علي اكبري 910838190 اميرحسين مهري
بررسی تاثیر قابلیت های پویا، قابلیت های خدمات، مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شرکت مخابرات منطقه زنجان 14423 1395/11/15        

13821254961008

1396/08/29

ن حسین محمدی 940261613 زهرا مظفری فر
شناسايي و رتبه بندي معيارهاي انتخاب شيوه ورود به بازارهاي جديد بين المللي (استفاده از روش برناردو براي رتبه بندي ) 91439 1395/02/22        

13821254952055

1396/06/25

ارشد فرهمنديان فيروزه حاج علي اكبري 930319679 اميرعلي چهره نما
بررسی نقش سیستم های هوش کسب و کار در توانایی اندازه گیری عملکرد برای افزایش مزیت رقابتی در میان مدیران ارشد شرکت های تولیدی واقع در شهرک های صنعتی شهر زنجان  9510 1395/10/14        

13821254952053

1396/06/19

  محمد دالمن پور 940449880 فرهاد سخائی
بررسی پیش بینی کننده های شناختی اهداف مصرف کنندگان برای موافقت با ایمیل های درخواستی بازاریابی اجتماعی (دانشجویان کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) 91424 1394/12/07     ظرفيت استاد مشاور پر است  

13821254952054

1396/06/20

ابوالفضل مقدم فریدون خادم 920608211 نگار  زینالی گرگری
شیوه های مدیریت بحران و واکنش راهبردی از طریق وفاداری مشتری و استراتژی قیمت در هنگام بحران( مطالعه موردی : رستوران های شهرستان زنجان ) 91439 1395/02/22        

13821254952056

1396/06/26

فیروزه حاج علی اکبری ارشد فرهمندیان 930290311 مرتضی والی 
بررسي نقش ميانجي گري دلبستگي به برند در رابطه با قصد خريد مصرف كنندگان در مورد برندهاي لوكس اصلي و تقلبي  14425 1395/12/15        

13821254952057

1396/07/02

  فرشته لطفي زاده 940159180 شرمين فلاحي
تاثير رسانه هاي اجتماعي بر برنامه هاي كاربردي ارتباطات B2B و بهبود عملكرد تجارت (مورد مطالعه :شركت بيمه آسيا شعبه استان زنجان ) 14425 1395/12/15        

13821254961001

1396/07/04

هما درودي محمد دالمن پور 940119358 زهرا نعمتي
آسيب شناسي فرايند بازاريابي ،ارائه خدمات و خدمات پس از فروش در شركت ايران ترانسفو 14425 1395/12/15        

13821254961002

1396/07/04

نبي اله محمدي عباس قنبري 920119919 عليرضا اوسطي
                       
تاثير هوش بازار و همبستگي كاري و اجتماعي و بازاريابي تطبيقي از طريق توسعه تكنولوژي بر نوآوري شركت پگاه (سهامي خاص ) 9508 1395/08/16        

13821254961004

1396/08/21

  فيروزه حاج علي اكبري 940016302 نرگس موسوي
تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر نام تجاری 14423 1395/11/15        

13821254961009

1396/09/05

  محمد دالمنپور 940216072 فرح عباسی
پ 1351 1395/09/15        

13821254961005

1396/08/21

  فرشته لطفی زاده 940277858 مهسا معماری
بررسی تاثیر کمک های موثر بر طراحی، منابع طراحی و طراحی تعالی بر عملکرد بازار در خدمات مبتنی بر فن آوری و نوآوری در شرکت های تولیدی مبلمان شهر زنجان 1362 1395/10/14        

13821254961014

1396/10/20

  احمد نقیلو 940194543 پیام علی اکبری زنجانی
بررسي اثر بخشي شبكه هاي اجتماعي مجازي از طريق افزايش آگاهي در جهت مصرف بهينه گاز شهروندان زنجاني 91285 1393/08/09        

13821254961006

1396/08/29

  فيروزه حاج علي اكبري 910584258 محمدرضا اسكندري

ارتباط ارزش هاي كاربردي ،عاطفي اجتماعي و شناسايي نام تجاري با وفاداري بر برند با مداخله سن و جنس مصرف كنندگان

 

91438 1395/02/19        

13821254961007

1396/08/29

  فيروزه حاج علي اكبري 920579409 افسانه جوادي
بررسی تاثیر شهرت نیروی فروش و وفاداری مشتری با تاکید بر نقش کیفیت و نوآوری در ارائه خدمات نیروی فروش در فروشگاه های زنجیره ای جانبو در زنجان 1362 1395/10/14             یداله رجایی 940176737 الهه دوستی
بررسي رابطه ميان جهت گيري بازار يكپارچه و ارزش هاي ايجاد همكاري با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده پذيرش بازاريابي الكترونيكي و مكانيسم حاكميت كشوري 14425 1395/12/15        

13821254961010

1396/10/02

  يداله رجائي 940017143 اميرحسين عمادي
بررسي رابطه بين مشتري مداري و رضايت شغلي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ديدگاه احساسي در كاردر بين كاركنان بانك تجارت شهرستان زنجان 91442 1395/03/08        

13821254961012

1396/10/14

  فيروزه حاج علي اكبري 930524989 رحمان شريفي
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك و مديريت سبز در رقابتي بودن بانكها (مطالعه موردي :شعبات بانك ملي استان زنجان ) 1345 1395/08/16        

13821254961011

1396/10/11

  فرشته لطفي زاده 920608848 فريد خطيبي
تاثير تخصيص منابع سيستم حسابداري مشتري بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان يك منبع مزيت رقابتي پايدار 14423 1395/11/15 تغير استاد راهنما به استاد دالمنپور      

3821254961019

1396/10/27

  حسين محمدي 940092630 اميرحسن نهاوندي
تاثير آگاهي سلامتي و كيفي از طريق ارائه محصولات با قابلييت رديابي بر كيفيت و اعتماد درك شده از محصول و قصد خريد آن   1395/10/14        

13821254961013

1396/10/18

  فيروزه حاج علي اكبري 940145687 فرشاد فيضي پور
بررسي رابطه بين هويت شركتي ،مشتري مداري با عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط 1324 1395/06/15        

13821254961018

1396/10/26

هما درودي فيروزه حاج علي اكبري 910618212 امين تطهيري
بازنگري رابطه بين قابليتهاي بازاريابي و عملكرد شركت :نقش تعديل كننده جهت گيري بازار ،استراتژي بازاريابي و قدرت سازماني 14423 1395/11/15        

13821254961015

1396/10/20

  محمد دالمن پور 940077819 بهنام همتي
بررسي خدمات موسسات اعتباري در جهت اهداف خدمات بانكداري (مطالعه موردي بانك قوامين ) 14423 1395/11/15        

13821254961016

1396/10/23

  محمد دالمن پور 930409766 خشايار فرخي
بررسی نقش تعدیلگری ویژگی های تجارت الکترونیک بر رضایت مشتریان از خرید اینترنتی از طریق تعامل با فروشندگان در طول خرید  14432 1396/03/15        

13821254961017

1396/10/26

  محمد دالمن پور 940176645 غزال تاران
عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های خصوصی استان زنجان  91376 1394/06/01 دكتر دالن پور      

13821254961021

1396/10/30

  حسین محمدی 911044166 جلال گلشني
بررسی تاثیر نگرانی زیست محیطی بر قصد خرید محصولات سبز با میانجیگری نگرش خرید ، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده 14423 1395/11/15             فریدون خادم 940243557 سیده ندا نعمتی
بررسی تاثیر قابلیت های رهبری بر جهت گیری بازار و گرایش یادگیری و تاثیر آن بر عملکرد و رقابت شرکت(مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی یک استان زنجان) 1362 1395/10/14        

13821254961020

1396/10/28

  احمد نقیلو 940270156 سروناز اصفهانیان
تاثير وفاداري و اعتماد مصرف كننده در خرده فروشي از طريق برند فروش با اثر تعديلي از انتخاب نام برند فروش مطالعه موردي :برند چاقوي زنجان 1362 1395/10/14        

13821254961022

1396/10/30

  محمد دالمن پور 940063126 زهرا بيگدلي

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی