.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت اجرائی(جدول 2)

مدیریت اجرائی

تاریخ: 1395/05/16 - 06:17


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 


 


 پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی        
بررسی استراتزیک مدیریت دانش بر مهندسی مجدد ورفتار نوآورانه کارکنان درپروژه های آب وفاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی 14431 1396/02/26    

13821045981002

1398/08/04

  امیر نجفی 930589213 عطاء الله امیری        
بررسی مولفه های شخصی سازی نام تجاری در مدیریت بازار یابی ارتباطی 91347 1394/3/15    

13821215981002

1398/10/08

  ابوالفضل مقدم 911055442 محمدفطری        
 بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برارزش ویژه برند وپاسخ مشتری (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان  97174 1397/06/24    

13821215981004

1398/10/11

  امیر نجفی 950295997 فرید محمدیاری        
 
                           
استفاده از رويكرد تلفيقي DEA-ANPبراي انتخاب سبد سهام در شركت هاي داروئي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 91395 1394/08/21    

13821215952010

1396/02/10

  امير نجفي 920608702 محمدرضا طوماري فر        
تعين ابعاد و جنبه هاي مقاومت در برابر نوآوري در سازمان و ارائه يك مدل مناسب براي كاهش مقاومت (مورد مطالعه در شهرداري زنجان ) 14414 1395/09/15

بدون مشاور

 

13821215952014

1396/02/28

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 940072662 امير علي كرم زاده نساز        
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در دادگستري استان زنجان 14414 1395/09/15    

13821215952011

1396/02/11

  نورالدين ميرزايي 940004140 مسعودجعفري        
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد شركت با توجه به نقش تعديل گري فعاليت هاي كارآفرينانه در هتل هاي 4 ستاره و 5ستاره شهر تهران 914386 1395/02/20    

13821215952012

1396/02/13

  هما درودی 930535218 عاطفه سلطاني فرد        
بررسي تاثير استراتژي هاي فروش و مشتري مداري بر عملكرد فروش در سطح سازماني و نيروي فروش 91395 1394/08/21    

13821215952013

1396/02/23

  محمدرضا مرجاني 930426957 عليرضا مسافرخورجستان        
بررسي مقايسه اي تاثير متغيرهاي رفتار سازماني در كارآفريني سازماني در شركتهاي ايران ترانسفو و پارس سوئيچ 91261 1393/06/08    

13821215952016

1396/03/03

  حسين عظيمي 911032926 مهران كلانتري فرد        
بررسي تاثير محرك هاي استراتژيك بر عملكرد شركت با در نظرگرفتن نقش ميانجي مديريت استراتژيك منابع انساني (مطالعه موردي :شركت آپادانا سرام استان قزوين ) 91395 1394/08/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/3/22

13821215952019

1396/04/31

  ناصر حميدي 920618676 محسن حسن پور ديارجان        
بررسي نحوه اتخاذ سياستهاي استراتژيك واردات خودرو با لحاظ آثار نوسانات تعرفه واردات بر بازار توليد داخلي در سالهاي 1385 تا 1393 914386 1395/02/20    

13821215952017

1396/03/22

  اميرنجفي 930591780 مهدي دادفر        
بررسي تاثير فعاليتهاي پيشگامانه بر ارزش آفريني در حوزه فناوري ارتباطات 14414 1395/09/15    

13821215861001

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 940089136 رضا محمدي        
بررسي تاثير رهبري كاريزماتيك و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در بانك انصار استان قزوين 14414 1395/09/15    

13821215952022

1396/04/31

  علي منصوري 920618657 علي مرادي        
بررسي تاثير ويژگيهاي سازماني بر موفقيت سازماني (مطالعه اي در شركت پارس سويچ) 14414 1395/09/15    

13821215952018

1396/04/28

  ابوالفضل مقدم 940157616 فريبا بهمنيان        
بررسي و تبيين تثير كاركردهاي مديريت منابع انساني مبتني بر تعهد بر نوآوري سازماني (در شركت هاي توليدي شهرستان زنجان ) 9508 1395/08/17    

13821215952020

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 930475020 منصور سالكي        
بررسي تاثير بازارگرايي و استراتژي هاي رقابتي تمايز و رهبري هزينه بر عملكرد شركت هاي فعال در شهرك صنعتي هشتگرد استان البرز 91444 1395/03/10    

13821215952021

1396/04/31

  اميرنجفي 920618027 ريحانه گلرخي        
بررسي استراتژيك رابطه بين تعهد سازماني در افزايش نوآوري سازماني و عملكرد شغلي كاركنان (با مطالعه موردي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهر تكاب ) 14414 1395/09/15    

13821215952023

1396/05/03

 

 

اميرنجفي 930312447 حبيب اله نعمت الهي        
بررسي تاثير آمادگي فردي بر ابعاد تغيير در پياده سازي مديريت كيفيت در سازمان هاي خدماتي (مورد مطالعه :شعب بانك ملي شهر زنجان ) 14424 1395/11/16    

13821215952024

1396/05/03

  محمد دالمن پور 930449921 كمال محمدي        
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش فرهنگ ايمني در ميان كارگران صنايع برق در شركت برق منطقه اي زنجان بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده 9505 1395/05/16    

1382121595202

1396/05/05

  نبي اله محمدي 930479689 حميد نوروزي        
انتخاب بهترين تامين كننده با توجه به الويت بندي معيارهاي آن با رويكردMADMفازي و TOPSIS                     9508 1395/08/17    

13821215952026

1396/06/02

  اميرنجفي 930287474 سپيده كليايي        
تاثير مولفه هاي اقتصاد مقاومتي(كارآفريني و مشاركت عمومي) بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك شهر زنجان 9505 1395/05/16         حسين محمدي 930471145 عبداله عزيزي        
بررسي تاثير گردش شغلي مديران بر عملكرد آنها(مطالعه موردي:شركت آب و فاضلاب استان زنجان) 14424 1395/11/16   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821215952033

1396/06/25

  نورالدين ميرزايي 940048937 ميترا الماسي        
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد مالي شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران با نقش واسطه اي مزيت رقابتي (مطالعه موردي :صنايع غذايي ) 9505 1395/05/15    

13821215952027

1396/06/06

ارشد فرهمنديان اميرنجفي 940035297 محمدرضا خرمي        
مديريت استراتژيك ،تفكر استراتژيك در سازمانهاي صنعتي (مطالعه موردي :شركت صنعتي ايران ترانسفوي زنجان ) 9510 1395/10/15    

13821215961007

1396/09/01

  ابوالفضل مقدم 940024084 مهران نصيري        
بررسی پذیرش و بکارگیری خدمات همراه بانک بر اساس نظریه تلاش، اعتماد به نفس عمومی و بدبینی(مطالعه ای در شعب بانک کشاورزی شهر زنجان) 14424 1395/11/16    

13821215952028

1396/06/12

ن محمدرضا مرجانی 940250444 زهرا رفیعی        
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر پایداری و مسوولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی  14426 1395/12/16    

13821215952029

1396/06/13

  امیر نجفی 940128253 سعیده حسنی        
ارایه الگویی برای تبیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) 91434 1394/12/20   بدون مشاور

13821215961019

1396/10/10

ابوالفضل مقدم يگانگي 930283921 کیوان انگورانی         
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر برنامه ريزي منابع انساني :مطالعه اي در اداره كل امورمالياتي زنجان 14424 1395/11/16    

13821215961008

1396/09/01

ابوالفضل مقدم يداله رجايي 940115761 ليلا دهقان خانقاهي        
مدلسازي ساختاري رابطه بين ويژگي هاي رواني مديران و فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي عوامل محيطي - كار و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين 14424 1395/11/16    

13821215952031

1396/06/21

  امير نجفي 940293427 محمد محمدي        
شناسايي و بررسي نقش خطاهاي انساني ،فرايند ها و رابطه ميزان بروز شدت حوادث ناشي از كار در شركت هاي توليدي و صنعتي شهرستان تاكستان 14424 1395/11/16    

13821215952030

1396/06/15

ارشد فرهمنديان مرجاني 930593086 سيد مجيد موسوي        
طراحی مدلی برای ارزیابی مدیریت بحران با استفاده از تئوری داده بنیاد : مطالعه موردی در شرکت های روی استان زنجان  14426 1395/12/16    

13821215952036

1396/06/27

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 950270481 شهرام ملکی         
ارایه الگوی روابط عمومی چابک ضمن تحلیل کارکرد رسانه های اجتماعی در سازمانهای دولتی استان زنجان  14414 1395/09/15 ظرفيت استاد راهنما پر است  

13821215952035

1396/06/25

هما درودی امیر نجفی 920608157 ساناز مرادی        
بررسی عوامل کیفی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی فرهنگیان منطقه زنجانرود 9508 1395/08/17    

13821215952032

1396/06/22

نورالدین میرزایی  محمد مجتبی زاده 930418482 سمیه کردلو        
تاثیر سیستمهای اطلاعاتی از طریق رضایتمندی بر استفاده کنندگان و تاثیر سودمندی استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر کسب هوش بازاریابی 14431 1396/02/16  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/08/14

13821215961004

1396/08/16

نبی اله محمدی نورالدین میرزایی  940233950 مریم علمدار        
بررسی تاثیر درگیری در کار کارمند ، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  14426 1395/12/16    

13821215952038

1396/6/29

 

محمدرضا مرجانی امیر نجفی 940070640 سیدرضا مروتی        
تبیین قالب ذهنی کارآفرینانه ایرانی مبتنی بر رویکرد استراتژیک با محوریت استاد محمدبهمن بیگی 9504 1395/04/15   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821215952034

1396/06/25

نبی اله محمدی مصطفی جعفری 940159063 اسحق رزاقی        
آسیب شناسی به کارگیری نیروی انسانی غیر متخصص دوره ابتدایی در آموزش و پرورش شهر زنجان  14426 1395/12/16   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821215952037

1396/06/27

نبی اله محمدی اکبر حیدری 9402520213 اسماعیل بیات        
مکان یابی بهینه دستگاه های خودپرداز با توجه به هزینه های مرتبط و پتانسیل درآمدی آنها(مطالعه موردی: شعب بانک قوامین در شهر زنجان) 14426 1395/12/16    

13821215961013

1396/09/29

  امیر نجفی 930501611 حامد نوربهمنی        
بررسي رابطه سيستم هاي كاري با عملكرد بالا با عملكرد خدمات در سازمان ها با در نظر گرفتن نقش متغير مياني جو سازماني 14431 1396/02/16    

13821215961001

1396/07/05

  محمدرضا مرجاني 930290205 مجتبي ساساني نژاد        
بررسي رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك وكارآفريني سازماني با لحاظ نمودن نقش متغير مياني فرهنگ ملي (مورد مطالعاتي - شهرك صنعتي سپهر ) 14431 1396/02/16    

13821215961002

1396/07/05

  محمدرضا مرجاني 930304852 احمد غلامي خشگناب        
شناسايي و بررسي معيارهاي ارزيابي وب گاههاي خدمات گردشگري الكترونيكي (مطالعه موردي مشهد) 14424 1395/11/16    

13821215961010

1396/09/04

  حسين محمدي 940128559 عبداله جعفري        
شناسايي و تبيين ابعاد تفكر استراتژيك در برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش (از ديدگاه مديران و كارشناسان استان زنجان ) 14426 1395/12/16    

13821215961006

1396/09/01

امين ميرزاپور نورالدين ميرزايي 940062861 مهدي جعفري        
بررسي ميزان گرايش به اقتصاد مقاومتي و عوامل مرتبط با آن در بين اساتيد دانشگاه هاي زنجان 9504 1395/04/15 ظرفيت استاد راهنما پر است   13821215961011   حسين محمدي 930487584 محمدوهاب هاشملو        
تبين استراتژي تناسب آفريني و تعادل آفريني و تعادل آفريني در سازمان (مطالعه موردي :سازمان تامين اجتماعي ) 9510 1395/10/20    

13821215961003

1396/08/03

  مصطفي جعفري 940257737 ناصر نوروزي        
بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران با خلاقيت و نوآوري كاركنان با توجه به نقش ميانجي معنويت سازماني در شركت آب و فاضلاب شهري استان قزوين 14431 1396/02/16    

13821215961018

1396/10/07

  امير نجفي 940157566 مجيد ميرابها        
عوامل موثر در اجراي مهندسي مجدد فرايند تجارت با در نظر گرفتن نقش تعديلگر فرهنگ سازماني (مورد كاوي:بانك كساورزي استان قزوين ) 91395 1394/08/21    

13821215961021

1396/10/27

  امير نجفي 911046541 عليرضا فرجی        
تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی استان زنجان با تمرکز بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی(تولید داخلی، بهره وری، توسعه صنایع کوچک و اشتغال) 9504 1395/04/15    

13821215972006

1398/02/15

  حسین محمدی 930440859 سیدمهدی حسینی        
بررسي ميزان تاثير كارآمدي مديران بر نوآوري و خلاقيت شغلي كاركنان از طريق متغير ميانجي فرسودگي شغلي :(مورد مطالعه :كاركنان معدن طلاي آقدره شهرستان تكاب ) 14414 1395/09/15    

13821215961022

1396/10/28

  امير نجفي 930589592 حسين علي ملكي        
پيش بيني واكنش هاي مثبت كاربران نسبت به تبليغات رسانه هاي اجتماعي :با رويكرد جاذبه هاي عاطفي  ،آگاهي بخشي و خلاقيت تبليغات 914386 1395/02/20    

13821215961005

1396/08/25

  همادرودي 930402024 زهرا خدري        
بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و تعالی سازمانی(مطالعه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 14426 1395/12/16    

13821215961014

1396/09/29

تغيير به كرمي پور نورالدین میرزایی/ 930598540 عصمت محمدبیگی        
تاثير فعاليت هاي بازاريابي شركت هاي حمل و نقل شهرستان زنجان بر استمرار رابطه و تبليغات دهان به دهان صاحبان بار با ميانجي گري كيفيت رابطه صاحبان كالا و شركت هاي حمل و نقل 91398 1394/09/01    

13821215961009

1396/09/02

  فيروزه حاج علي اكبري 920095725 زهرا ميرصدري        
بررسي ميزان اثر گذاري انواع تبليغات بر ميزان ترافيك وب سايت  ،ميزان گرايش به خريد و حجم فروش در يك فروشگاه اينترنتي 14424 1395/11/16    

13821215961012

1396/09/27

  اميرنجفي 940063338 كيهان مهدي پور        
بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برتر بر تولید ساختمان سبز(مورد مطالعه: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان) 14426 1395/12/16    

13821215961023

1396/10/28

نورالدین میرزایی امیر نجفی 940008504 اسماعیل صبری        
بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایت مندی، مراجعه دوباره و اعتماد مشتریان از خدمات بانکداری بانک کشاورزی شهرستان قزوین 91438 1395/01/23    

13821215961024

1396/10/30

  امیر نجفی 920160395 مریم امینی تبار        
بررسی شاخص های موثر بر نگرش کارآفرینانه مدیران ارشد سازمان از منظر قرآن کریم و روایات 14426 1395/12/16    

13821215961025

1396/10/30

  امیر نجفی 940306106 اصغر مرادی        
بررسی رابطه بین اتحاد استراتژیک و عوامل تحقق کارآفرینی سازمانی با توجه به تاثیر عوامل میان فردی(مطالعه موردی: شرکت های روی استان زنجان) 14431 1396/02/16   تغير استاد راهنما به استاد ناصريان

13821215962012

1397/02/30

حسين محمدي جواد ناصريان 940231538 محمد جوادی        
بررسي تاثير درگيري ذهني ،توجه بصري و رفتار محيطي فرد بر انتخاب محصول(مورد مطالعاتي :محصولات شركت ماي ) 91444 1395/03/10    

13821215962007

1397/02/01

  امير نجفي

 

911088887

الهام رشيديان        
مدل چند بعدي فرهنگ بازاريابي و عملكرد _(مطالعه موردي رستوران هاي فعال در زمينه گردشگردي كشور ايران ) 9615 1396/05/15    

13821215961015

1396/10/03

ابوالفضل مقدم نورالدين ميرزايي 940444828 حسين محمديان        
بررسي عوامل موثر بر نظام مديريت منابع انساني كارآمد - با رويكرد نخبگي -_(مورد مطالعه :شركت ايران ترانسفو) 96131 1396/03/27    

13821215961016

1396/10/06

ابوالفضل مقدم كامران يگانگي 940048775 مهسا الماسي        
تاثير مولفه هاي اقتصاد مقاومتي (كارآفريني و مشاركت عمومي )بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك شهر زنجان 9505 1395/05/16    

13821215961017

1396/10/06

حسين محمدي جواد ناصريان 930471145 عبداله عزيزي        
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و پيشبرانه سازماني _(مورد مطالعه :شركت كاليسمين ) 96131 1396/03/27   بدون استاد مشاور

13821215961020

1396/10/10

ابوالفضل مقدم كامران يگانگي 930520380 علي الماسي        
مديريت ريسك در پروژه  هاي عمراني و تاسيسلتي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 91444 1395/03/10    

13821215962013

1397/02/30

  يداله خداوردي 930462614 مهدي مولائي        
بررسی عوامل موثر بر تقویت نوآوری : نقش جونوآورانه درونی و روابط استراتژیک با مشارکت کنندگان زنجیره تامین 91321 1393/12/5    

13821215962008

1397/02/01

  امیر نجفی 911063759 رضا داودپور        
بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم هوش کسب و کار با استفاده از روش TOPSIS: مطالعه ای در شرکت توزیع برق استان زنجان 9607 1396/07/15   بدون مشاور كد گرفته شد

13821215962014

1397/03/07

وحید فرخی اميرنجفي 940202336 مریم وفا        
بررسی تاثیر نوآوری محصول ، حمایت دولتی و متغییر واسط گرایش بازار بر عملکرد پایداری اجتماعی ( مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی شهر زنجان) 9607 1396/07/15    

13821272962005

1397/01/19

  ابوالفضل مقدم 940132929 زینب بهرامی        
مطالعه ای جهت تبیین رابطه بین سیستم مدیریت عملکرد و کارآمدی کارکنان ( مطالعه ای در شرکت برق منطقه ای زنجان) 91423 1394/11/30    

13821215961026

1396/11/03

ابوالفضل مقدم حجت محمدی مغانی 9270710560 میثم صحافی        
بررسی میزان تاثیر دیدگاه و راهبرد ، بر عملکرد خدماتی داروخانه های شهر زنجان  14426 1395/12/16    

13821215962009

1397/02/01

  امیر نجفی 940131455 محسن فتحی        
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر يادگيري پويا با ميانجي گيري سرمايه هاي انساني متخصص 9615 1396/05/15    

13821215961027

1396/11/14

  اقدم محمدلو 940208908 علي اشتري ماهيني        
تحلیل ابعاد تفکر چندوجهی در مدیریت منابع انسانی با رویکرد راهبردی، مورد مطالعه در شرکت ایران ترانسفو 96131 1396/03/27    

13821215962001

1396/11/19

  مصطفی جعفری 940207244 محمد شادمان        
تاثير تصوير سازماني و بازاريابي رابطه مند بر اعتماد و  قصد خريد مصرف كننده و نقش تعديل كننده تبليغات شفاهي در "بانك شهر "قزوين 9615 1396/05/15    

13821215962002

1396/11/19

  مرجاني 940199713 فاطمه بيگدلو        
بررسي تاثير بكارگيري سيستم هاي(ERP) بر چابكي سازمان با نقش ميانجي چابكي IT (مطالعه موردي شركت گلستان ) 9615 1396/05/15    

13821215962003

1396/12/15

امير نجفي ارشد فرهمنديان 950216552 ناصر خداياري        
طراحي نظام تامين و نگهداشت منابع انساني كارآفرينانه :با رويكرد كيفي 14431 1396/02/16    

13821215962004

1397/01/19

  ابوالفضل مقدم 940285946 علي خدائي        
مطالعه اي جهت تبيين رابطه بين كارآمديهاي عملياتي و عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9615 1396/05/15    

13821215962005

1397/01/19

  ابوالفضل مقدم 950057360 هوشنگ احمدي        
تاثیر انواع شیوه های تصمیم گیری مدیران بر تغییر هزینه های زمانی و مالی پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان زنجان 14426 1395/12/16    

13821215962006

1397/01/22

  مصطفی جعفری 940120751 علی جان داودنیا        
بررسی شاخص های موثر بر مکان یابی تاسیسات حیاتی، حساس و مهم در استان کردستان با رویکرد پدافند غیرعامل 14431 1396/02/16    

13821215962010

1397/02/10

  امیر نجفی 940142278 نگین شریفی        
بررسی بهبود عملکرد تولید و تحول مداوم کل تولید با استقرار سیستم استراتژی TPM در سازمان های تولیدی با مطالعه موردی در شرکت هلدینگ توسعه معادن روی ایران 9607 1396/07/15    

13821215962037

1397/06/06

  ابوالفضل مقدم 950089415 رسول ندیرخانلو        
مطالعه تاثیر سیستم جبران خدمات بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دانشگا آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی 9508 1395/08/15    

138212159520031

1396/01/27

  مهدی مرادی 930314390 الناز رایگانی        
تبیین رابطه بین مسئولیت های اجتماعی مدیران کارآفرین و اخلاق کسب و کار 14431 1396/02/26    

13821215962036

1397/06/06

  ابوالفضل مقدم 940098283 مصطفی علیزاد براهین        
بررسی نقش سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در بانک ملی استان قزوین 9609 1396/09/20    

13821215962011

1397/02/27

  هما درودی 950079189 نازنین رستگار        
                           
تاثیر قابلیت های بازاریابی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 14431 1396/02/16   بدون مشاور كد گرفته شد

13821215962015

1397/03/07

حمید احمدزاده امیر نجفی 920608158 طرلان محمدعلیزاده شیرازی        
بررسی تاثیر توسعه برند بر رفتار مصرف کننده از محصول جدید 9615 1396/05/15    

13821215962016

1397/03/10

  امیر نجفی 950185092 محمدرضا خاتمی        
تاثير راهبرهاي سرمايه گذاري نيروي انساني بر توانمند سازي و عملكرد شركت در عرصه كسب و كار مطالعه موردي : شركت مهندسين مشاور مهاب قدس 9615 1396/05/15    

13821215962032

1397/5/25

  يد اله رجائي 930273672 سيما مختاري        
نقش سرمایه انسانی در یکپارچه سازی زنجیره نامین ئ عملکرد رقابتی ( مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت) 96151 1396/09/30    

13821215962017

1397/03/10

  امیر نجفی 911100656 رضا حیدری        
بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان باتوجه به نقش میانجی هوش تجاری و هوش هیجانی (مطالعه موردی:شرکت صنایع بهداشتی و ارایشی) 96157 1396/11/26    

13821215971003

1397/07/19

  ارشد فرهمندیان 940169531 سیروس جاودانی        
تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی:مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 96157 1396/11/20    

13821215962022 1397/04/23

97/04/23
 

ابوالفضل مقدم نبی اله محمدی 940162925 فرشته شهریاری        
تاثیر شایستگی های اطلاعات قابلیت نواوری برچابکی سازمان مورد مطالعه:شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب 9607 1396/7/15 بدون مشاور كد گرفته شد  

13821215962020

1397/03/29

ابوالفضل مقدم  مصطفی جعفری 950001007 سید مهدی صفوی        
تاثیر میانجی گری استراتژی تمایز بر رابطه بین رهبری استراتژیک و عملکرد نوآوری با عملکرد مالی 14431 1396/02/16    

13821215962019

1397/03/19

  فیروزه حاجی علی اکبری 940286823 سعید باقری        
بررسی عوامل موثر برهزینه های تجارت درجانبه کالاهای صنعتی ایران و شرکای تجاری منتخب (مقایسه کشوری توسعه یافته و درمان توسعه) 91381 1396/08/15    

13821215962018

1397/03/13

  علی محمدی 950002621 ناصر فغفوری        
بررسی صلاحیت فنی رهبر بر رفتار نوآورانه با تاکید بر نقش رفتار یادگیری درکار:مطالعه موردی در استانداری زنجان 96151 1396/09/30    

13821215962025

1397/04/25

ابوالفضل مقدم نبی اله محمدی 950121233 مهدی میرزاخانی        
تاثیر انگیزش درونی و بیرونی بر خلاقیت کارکنان و عملکرد شغلی: نقش تعدیل کننده تمرکز منظم در سطح سازمان (مطالعه ای در سازمان امور مالیاتی استان زنجان) 96156 1396/11/25    

13821215962035

1397/06/05

  نبی اله محمدی 950280452 یداله عبدی        
بررسی نقش جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان 14414 1395/09/15    

13821215962038

1397/06/06

  ابوالفضل مقدم 940033493 علیرضا جزقاسمی        
بررسی تاثیر گرایش زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد بازاریابی با تاکید بر نقش گرایش بازاریابی سبز داخلی، فنی و راهبردی 961528 1396/10/25    

13821215962023

1397/04/24

  عباس قنبری 940173021 علیرضا رستم خانی        
تجزیه و تحلیل دیدگاه مدیران اجرایی، قابلیت های بازاریابی و کارآفرینی سازمانی برای پاسخگویی به مسائل استراتژیک(مطالعه ای در بین مدیران شعب بانکی شهر بیجار) 91381 1396/09/15    

13821215962027

1397/04/27

احمد نقیلو هوشنگ عاشقی اسکوئی 950158655 محمدامیر زندیه        
طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مربیان بین المللی با استفاده از تکنیک های شبکه عصبی و DEA فازی 14423 1395/10/15    

13821215962054

1397/06/20

  امیر نجفی 940061478 .مهدی رضایی        
بررسی تاثیر مدل های ارزیابی عملکرد چند وجهی برشکل گیری استراتزی مدیریت منابع انسانی(مطالعه ای درشرکت کالسیمین) 96157 1396/11/26    

13821215962039

1397/06/10
 

  امین میرزاپور 950046350 اکبر غلامی        
ارزیابی نقش سرمایه های اجتماعی درون - سازمانی در ارائه ی محصولات و خدمات سفارشی سطح بنگاه - به - بنگاه ( مطالعه ی موردی : شرکت های ایرانی فعال در صنعت برق) 9615 1396/05/15    

13821215962030

1397/04/28

  محمدرضا مرجانی 940215194 پگاه بیات        
شناسایی و رتبه بندی اجزای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای: مطالعه موردی شرکت صنایع مفتولی زنجان 91444 1395/03/10    

13821215962024

1397/04/25

  امیر نجفی 930438694 سیده نصیبه مرتضوی امیری        
تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری با تاکید بر نقش واسطه تعهد و درگیری در کار( مطالعه ای در شعب بیمه ای شهر زنجان) 96152 1396/10/25    

13821215962026

1397/04/27

احمد نقیلو هوشنگ عاشقی اسکویی 950223082 جواد مهاجری        
تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری های استراتژیک با تاکید بر متغیر میانجی پویایی شبکه های اجتماعی(مطالعه ای در میان شرکت های کوچک و متوسط استان کردستان) 96151 1396/09/30    

13821215962028

1397/04/27

احمدنقیلو هوشنگ عاشقی اسکویی 940128799 سیدابراهیم سیداحمدی        
بررسی اثر ترکیبی کنترل مدیریتی بر موفقیت پروژه سیستم های اطلاعاتی با نقش تعدیل گری تعهد منابع و حمایت مدیریت عالی(مطالعه ای در شهرداری سنندج) 96151 1396/09/30    

13821215962029

1397/04/27

احمدنقیلو هوشنگ عاشقی اسکویی 950211244 سیدمرتضی بیاتی        
بررسی تاثیر رهبری هوشمند بر کار آفرینی اجتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی مطالعه موردی : شهرداری منطقه 5 تهران 96152 1396/10/25    

13821215962034

1397/06/05

  احمد نقیلو 950219683 علیرضا سلیمی        
تاثیر انعطاف پذیری استراتژیکی و تولیدی بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت 96151 1396/09/30    

13821215962050

1397/06/17

  امیر نجفی 950016810 معصومه رجایی        
بررسی تاثیر برتری محصول بر رضایت مشتری در مدیریت پروژه (مطالعه موردی سازندگان تجهیزات ثابت صنایع نفت  گاز و پتروشیمی) 9607 1396/07/15    

13821215962031

1397/05/08

  ارشد فرهمندیان 950331865 هادی حاجی شیرزی        
بررسی تطبیقی میزان پذیرش دولت الکترونیک بین کاربران و غیر کاربران بر اساس برنامه اول تحول نظام اداری در کشور(مطالعه موردی: شهرداری قزوین) 14426 1395/12/16    

13821215962033

1397/06/03

  محمدرضا مرجانی 940444707 محمد زاهدپور        
تاثیر ریسک  اعتماد سهولت و سودمندی درک شده نگرش و کنترل رفتاری بر پیش بینی قصد رفتار استفاده مصرف کنندگان از خدمات شبکه های اجتماعی جهت خرید 96151 1396/09/30    

13821215962043

1397/06/11

  کامران یگانگی 950004637 ایل ناز زرنانی        
بررسی تأثیر ویژگی های فعالیت های خدمت رسانی و ویزگی های وفاداری مشتری بر رفتار مشتری و عملکرد شرکت(مطالعه موردی مجتمع تولیدی صنعتی کوثر سنگ شکن) 96151 1396/09/31    

13821215962046

1397/06/14

  ارشد فرهمندیان 950087863 علیرضا عینکیان        
رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی مطالعه موردی در شرکت مخابرات ایران 91381 1396/10/25    

13821215971011

1397/10/06

  ابوالفضل مقدم 940061218 ابوالفضل عسگربندلو        
مطالعه ای در خصوص تبیین ارتباط بازاریابی رابطه مند و رفتار مشتری(مطالعه ای در فروشگاه های جامبو استان زنجان) 14426 1395/12/16    

13821215962042

1397/06/11

  امین میرزاپور 930498783 سمیه السادات پرپنچی        
بررسی اثرات متقابل شاخص های عملکردی کارکنان فعال و غیر فعال در زمبنه نو آوری و بهره وری ( مطالعه موردی: شرکت سیمان زنجان) 96151 1396/09/30    

13821215962040

1397/06/10

  مصطفی جعفری 950134618 فرشاد داودی        
بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری در مورد نخصص متمرکز  در افزایش نوآوری محصول و خدمات در شرکت ایران ترانسقو شهر زنجان 96157 1396/11/26    

13821215962041

1397/06/11

  یداله رجائی 950070876 خدیجه بهرامی        
تاثیر دانش کسب و کار بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان با تاکید بر نقش واسطه ای تسهیم و حفظ دانش        

13821215962044

1397/06/11

  یداله رجائی 950109476 سیده زهرا محمدی        
تاثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی و رضایت از ارتباطات ( مطالعه ای در شرکت برق منطقه ای استان زنجان) 96156 1396/11/25    

13821215962049

1397/06/14

  نبی اله محمدی 950003164 عیسی توحیدلو        
تاثیر استراتژی های بازاریابی و فروش رهبری تحول آفرین و محیط بیرونی بر عملکرد فروش در شرکت ایران ارقام 96152 1396/10/25    

13821215962055

1397/06/26
 

  محمد دالمنپور 950066825 فیروز نصیری        
بررسی رابطه بین اخلاق بازاریابی و اعتبار نام تجاری در فروشگاه های اینترنتی 96010 1396/10/15    

13821215971016

1397/10/12

  حسین محمدی 950107768 ساناز قلمچی        
شناسایی و اولویت بندی  عوامل موثر بر ارتقائ سطح فروش کالا و خدمات با استفاده  از شبکه های اجتماعی ( مطالعه موردی شرکتهای سیم و کابل استان زنجان) 96151 1396/09/30    

13821215962047

1397/06/14

امیر نجفی ارشد فرهمندیان 950276171 سمیرا حسینی        
بررسی تاثیر مشارکت مشتری در صفحات شرکت در شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان در حضور نقش میانجی خلق ارزش برای مشتری(مطالع موردی: شرکت کاله) 1395/01/23 914380    

13821215962045

1397/06/13

  مصطفی جعفری 930470741 سیده سمانه موسوی        
بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی در نوآوری سازمانی مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین 96157 1396/11/26    

13821215971001

1397/07/17

  امیر نجفی 930373506 سیدمحمدحسین سیدابوترابی        
تقویت حاکمیت شرکت های مرتبط با دولت از طریق شیوه های مدیریت استراتژیک  و ارزش آفرینی 96157 1396/11/26    

13821215962051

1397/06/18

  مصطفی جعفری 950232011 هادی ایده لوئی        
بررسی عوامل بحرانی موفقیت چرخه عمر سیستم برنامه ریزی منابع در شرکت های مستقر در شهرک صنعتی کاسپین 96157 1396/11/26    

13821215962052

1397/06/18

  علی شهنواز 950207725 علی گنج خانی        
بررسی تاثیر قابلیتهای فرصت جویی (کارآفرینی) مدیران بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMSe) مستقر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین 96157 1396/11/26    

13821215962053

1397/06/18

  علی شهنواز 950048149 سجاد محبی گنج آبادی        
بررسی تاثیر تعاملات منابع سازمان با قابلیت توسعه محصول بر مزیت رقابتی:مطالعه موردی :شرکت ایران تراسفو 97174 1397/04/23    

13821215971010

1397/10/05

  یداله رجایی 940304471 علیرضا متین پور        
بررسي تاثيراعتمادسازي سازماني بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي توسعه مالكيت فكري و نو آوري سازماني(نمونه گروه خودروسازي سايپا) 9615 1396/05/15    

13821215971002

1397/07/17

  امير نجفي 940009043 صادق رزق جو        
تاثير رهبري مشاركتي بر تعهد عاطفي  كاركنان در تغييرات سازماني با توجه به نقش تعديل گري گرايش به رهبري مشترك توسعه اي و مسلط(مورد مطالعه: بانك ملت استان البرز) 97176 1397/02/15    

13821215971004

1397/07/26

  هما درودي

950305340

 

مصطفي پيري        
تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه 96151 1396/09/30    

13821215971006

1397/08/27

  نبی اله محمدی 950044822 مریم بیات        
بررسی تا ثیر قابلیت های درگیری ذهنی مشتری بر عملکرد شرکت های خدماتی با تا کید برنقش نواوری فراید ونواوری خدمات مطالعه ای در دفاتر خدمات پیشخوان دولت شهر زنجان  97176 1397/2/15    

13821215971008

1397/09/08

  مهدی محمدی  950054125 محمد نجفلو         
تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش محمور بر روی عملکرد نواوری با میا نجگری سرمایه فکری در شرکتهای بیمه خصوصی شمالغرب ایران  9607 96/7/15    

13821215971007

1397/09/07

  هما درودی  920608701 سیدمهرداد رونقی        
حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید: بررسی نقش دوگانه سازمان(مطالعه موردی: شرکت های تولیدی داری سبد محصول استان زنجان) 9607 1396/07/15         ارشد فرهمندیان 940083266 سعید یوسفی        
بررسی عوامل تاثیر گذار برروی عملکرد شغلی در سازمان با میانجیگری فرهنگ سازمانی وتوسه منابع انسانی 96151 1396/09/30    

13821215971009

1397/09/08

  امیر نجفی 940170845 عباس یاری        
بررسی تاثیر رفتارهای کارآفرینانه بر عملکرد سرمایه گذاری با تاکید بر نقش واسطه ای مدل نوآوری در کسب و کار و رشد صنایع: مطالعه ای در شرکت های کوچک دو متوسط شهرستان زنجان 96151 1396/09/30    

13821215971018

1397/10/20

  جواد ناصریان 950056963 مهدی قدری        
بررسی تاثیر محیط کار اخلاقی بر تعهد عاطفی و عملکرد خدمات فعالانه مشتری با نقش اثرات میانجی گرایانه سیاست های سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری استان زنجان) 97176 1397/02/15    

13821215971022

1397/10/24

  عباس قنبری 950242340 حسین ندرلو        
بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش متغیر میانجی نوآوری در بانک های شهرستان قزوین 14424 1395/11/16    

13821215971015

1397/10/09

  رضا پیرایش 930514567 مهدی جعفری        
درک تاثیر هدایت استراتژیک بر عملکرد اجتماعی بانک ها(مطالعه ای در شعب بانک سامان در شهر تهران) 97176 1397/02/15    

13821215971014

1397/10/06

  ابوالفضل مقدم 940009013 علیرضا کرمی        
بررسی تاثیر هوش کسب و کار مدیران بر عملکرد سازمانی 91268 1394/04/15    

13821215971012

1397/10/06

  ابوالفضل مقدم 891241873 آریا عباس نژادی        

بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین در ارتقاء مهارت کارکنان و کار حرفه ای(مطالعه ای در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان)

96152 1396/10/25    

13821215971013

1397/10/06

  ابوالفضل مقدم 940281931 هادی نظری        
تاثیر سبک رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش متغییر میانجی رفتارهای کناره گیری کارکنان مورد مطالعه:سازمان تامین اجتماعی استان البرز 97176 1397/02/15    

13821215971023

1397/10/27

  هما درودی 950073433 غلامرضا یوسف نوه سی        
تاثیر انواع سبک های رهبری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رهبری اخلاقی و رضایت شغلی 97176 1397/02/15    

13821215971025

1397/10/27

  هما درودی 950223019 محمدرضا فاضل        
تاثیر سبک رهبری مشارکتی و ترکیب شخصیتی تیم ها با بهبود کارایی آنان مورد مطالعه:شرکت دانش بنیان طبیعت زنده 97176 1397/02/15    

13821215971024

1397/10/27

  هما درودی 950006434 جعفر رامک        
بررسی تاثیر تصویر ارائه شده از خدمات شرکت راه آهن کنترل های مدیریتی ومدیریت دانش بر رضایت مشتریان و کسب مزیت رقابتی مطالعه موردی در راه آهن شمال غرب 97174 1397/04/23    

13821215971017

1397/10/19

  فیروزه حاج علی اکبری 950120031 رباب قربانی        
برنامه ریزی بهینه مدیریت پروژه با استفاده از داده کاوی مبتنی بر قواعد انجمنی در حوزه صنعت دریا 14426 1395/12/16    

13821215971021

1397/10/23

  ابوالفضل مقدم 940247045 سیف اله اسدالهی        
مشکلات سرمایه گذاری با رویکرد منابع مالی داخلی و خارجی در ایران 14431 1396/02/16    

13821220971004

1397/10/24

  امیرنجفی 940304594 مرتضی شیری        
بررسي و تبيين و تاثير متغييرهاي فردي،سازماني و اجتماعي در پذيريش دولت الكترونيك(مطالعه موردي:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوين) 97174 1397/04/23         ارشد فرهمنديان 950097787 محمدباقري        
بررسی عوامل بررضایت مشتری در بازاریابی موبایل (مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه های شهرستان زنجان ) 96151 1396/09/30     13821215972001.1397/11/24   ارشد فرهمندیان  950144580 دنیا هاشمی         
بررسی تا ثیرمهارت های ارتباطی فروشندگان بررضایت ووفاداری مشتری درشرکتهای سیم وکابل متوسط وکوچیک شهرکهای صنعتی زنجان   97175 1397/05/15     13821215972004.1397/12/08   قنبری  940239302 سید صادق محمودی         
تاثیر چابکی بازاریابی برعملکرد مالی بامیانجی گری ظرفیت نواوری وتعدیلگری تلاطم بازار 97174 1397/04/23     13821215972002.1397/12/20   یداله رجایی  950201106 شهلا وثیقی         
بررسی تا ثیر وضعیت اقتصادی واجتماعی کاربران در میزان بکارگیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات بااستفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی شعبه مرکزی شرکت بیمه ایران در استان زنجان ) 96151 1396/09/30     13821215972003.1397/12/05   امیرنجفی  940080841 سعید فضلی         
تاثیرمدیریت ارتباط باتامین کننده واستراتزی بازاریابی برعملکرد شرکت بامیانجی گری قابلیت انعطاف پذیری 97174 1397/04/23       13821215972005.1397/12/16   دکتر رجایی  950241635 شهربانو حاصلی         
تاثیرتوسعه صنعت گردشگری برتوسعه اقتصادی استان زنجان با تمرکز برمو لفه های اقتصد مقاومتی (تولید داخلی .بهره وری .توسعه صنایع کوچک واشتغال ) 
 
9504 1395/04/15    

13821215972006

1398/02/15

  حسین محمدی  930440859 سید مهدی حسینی         
ارتباط میان طرشدگی در محیط کار باعزت نفس ورفتارهای فرانقش مشتریان باتوجه به نقش تعدیلگری توانمند سازی روانشناختیدر بانک کشاورزی استان زنجان  97114 1397/10/25    

13821220972003

1398/02/15

  هما درودی  960028797 یاسمن نیکخواه بهرامی         
بررسی نقش شبکه هاب اجتماعی آنلاین برسرعت پذیری نواوری باتوجه بع عامل میانجی مدیریت دانش .مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان استان زنجان . 96152 1396/10/25    

13821215972007

1398/02/17

  نبی اله محمدی  940008131 مهدیس امامی         
تاثیر تصویر ارائه شده از خدمات .کنترل های مدیریتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکت وکسب مزیت رقابتی  97174 1397/06/12    

13821215972008

1398/0

  ابوالفضل مقدم  950244136 محمد مرادی کاکایی         
تاثیر استراتژی های تمایز وکاهش هزینه برروی پذیرش مسئولیت اجتماعی دربین شعبه های بانک ملی زنجان- باتقش میانجی فرهنگ نوآورانه 97111 1397/10/11    

13821215972011

1398/03/12

  محمددالمنپور 940256054 سیاوش عظیمی گلوجه        
تاثیر بکار گیری شیو های مدیریت منابع انسانی بر کسب رضایت مشتری از طریق نوع آوری در بانک تجارت شهرستان زنجان 565 1397/12/13    

13821215972015

1398/06/07

  ابوالفضل مقدم 950501697 وحید پارسی نژاد        
 تاثیر اعتماد مصرف کننده از طریق رضایت و تعهد عاطفی بر وفاداری به برند در خدمات فناوری محور(مورد مطالعه مشتریان شرکتهای خدمات فناوری محور )  97175 1397/05/15    

13821215972018

1398/06/28

  فیروزه حاج علی اکبری 930478335 فرزاد مهتاب        

 

 

فرم ب

 

/

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      سیدسجاد موسوی
                      ندا نوذری
                     

مریم شعوری

                     

امان اله رجبی کلی

                      عباس حسن خانی