.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت اجرائی(جدول 2)

مدیریت اجرائی

تاریخ: 1395/05/16 - 19:46


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 


 پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی    
 
استفاده از رويكرد تلفيقي DEA-ANPبراي انتخاب سبد سهام در شركت هاي داروئي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 91395 1394/08/21    

13821215952010

1396/02/10

  امير نجفي 920608702 محمدرضا طوماري فر    
تعين ابعاد و جنبه هاي مقاومت در برابر نوآوري در سازمان و ارائه يك مدل مناسب براي كاهش مقاومت (مورد مطالعه در شهرداري زنجان ) 14414 1395/09/15

بدون مشاور

 

13821215952014

1396/02/28

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 940072662 امير علي كرم زاده نساز    
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در دادگستري استان زنجان 14414 1395/09/15    

13821215952011

1396/02/11

  نورالدين ميرزايي 940004140 مسعودجعفري    
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد شركت با توجه به نقش تعديل گري فعاليت هاي كارآفرينانه در هتل هاي 4 ستاره و 5ستاره شهر تهران 914386 1395/02/20    

13821215952012

1396/02/13

  هما درودی 930535218 عاطفه سلطاني فرد    
بررسي تاثير استراتژي هاي فروش و مشتري مداري بر عملكرد فروش در سطح سازماني و نيروي فروش 91395 1394/08/21    

13821215952013

1396/02/23

  محمدرضا مرجاني 930426957 عليرضا مسافرخورجستان    
بررسي مقايسه اي تاثير متغيرهاي رفتار سازماني در كارآفريني سازماني در شركتهاي ايران ترانسفو و پارس سوئيچ 91261 1393/06/08    

13821215952016

1396/03/03

  حسين عظيمي 911032926 مهران كلانتري فرد    
بررسي تاثير محرك هاي استراتژيك بر عملكرد شركت با در نظرگرفتن نقش ميانجي مديريت استراتژيك منابع انساني (مطالعه موردي :شركت آپادانا سرام استان قزوين ) 91395 1394/08/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/3/22

13821215952019

1396/04/31

  ناصر حميدي 920618676 محسن حسن پور ديارجان    
بررسي نحوه اتخاذ سياستهاي استراتژيك واردات خودرو با لحاظ آثار نوسانات تعرفه واردات بر بازار توليد داخلي در سالهاي 1385 تا 1393 914386 1395/02/20    

13821215952017

1396/03/22

  اميرنجفي 930591780 مهدي دادفر    
بررسي تاثير فعاليتهاي پيشگامانه بر ارزش آفريني در حوزه فناوري ارتباطات 14414 1395/09/15    

13821215861001

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 940089136 رضا محمدي    
بررسي تاثير رهبري كاريزماتيك و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در بانك انصار استان قزوين 14414 1395/09/15    

13821215952022

1396/04/31

  علي منصوري 920618657 علي مرادي    
بررسي تاثير ويژگيهاي سازماني بر موفقيت سازماني (مطالعه اي در شركت پارس سويچ) 14414 1395/09/15    

13821215952018

1396/04/28

  ابوالفضل مقدم 940157616 فريبا بهمنيان    
بررسي و تبيين تثير كاركردهاي مديريت منابع انساني مبتني بر تعهد بر نوآوري سازماني (در شركت هاي توليدي شهرستان زنجان ) 9508 1395/08/17    

13821215952020

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 930475020 منصور سالكي    
بررسي تاثير بازارگرايي و استراتژي هاي رقابتي تمايز و رهبري هزينه بر عملكرد شركت هاي فعال در شهرك صنعتي هشتگرد استان البرز 91444 1395/03/10    

13821215952021

1396/04/31

  اميرنجفي 920618027 ريحانه گلرخي    
بررسي استراتژيك رابطه بين تعهد سازماني در افزايش نوآوري سازماني و عملكرد شغلي كاركنان (با مطالعه موردي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهر تكاب ) 14414 1395/09/15    

13821215952023

1396/05/03

 

 

اميرنجفي 930312447 حبيب اله نعمت الهي    
بررسي تاثير آمادگي فردي بر ابعاد تغيير در پياده سازي مديريت كيفيت در سازمان هاي خدماتي (مورد مطالعه :شعب بانك ملي شهر زنجان ) 14424 1395/11/16    

13821215952024

1396/05/03

  محمد دالمن پور 930449921 كمال محمدي    
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش فرهنگ ايمني در ميان كارگران صنايع برق در شركت برق منطقه اي زنجان بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده 9505 1395/05/16    

1382121595202

1396/05/05

  نبي اله محمدي 930479689 حميد نوروزي    
انتخاب بهترين تامين كننده با توجه به الويت بندي معيارهاي آن با رويكردMADMفازي و TOPSIS                     9508 1395/08/17    

13821215952026

1396/06/02

  اميرنجفي 930287474 سپيده كليايي    
تاثير مولفه هاي اقتصاد مقاومتي(كارآفريني و مشاركت عمومي) بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك شهر زنجان 9505 1395/05/16         حسين محمدي 930471145 عبداله عزيزي    
بررسي تاثير گردش شغلي مديران بر عملكرد آنها(مطالعه موردي:شركت آب و فاضلاب استان زنجان) 14424 1395/11/16   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821215952033

1396/06/25

  نورالدين ميرزايي 940048937 ميترا الماسي    
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد مالي شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران با نقش واسطه اي مزيت رقابتي (مطالعه موردي :صنايع غذايي ) 9505 1395/05/15    

13821215952027

1396/06/06

ارشد فرهمنديان اميرنجفي 940035297 محمدرضا خرمي    
مديريت استراتژيك ،تفكر استراتژيك در سازمانهاي صنعتي (مطالعه موردي :شركت صنعتي ايران ترانسفوي زنجان ) 9510 1395/10/15    

13821215961007

1396/09/01

  ابوالفضل مقدم 940024084 مهران نصيري    
بررسی پذیرش و بکارگیری خدمات همراه بانک بر اساس نظریه تلاش، اعتماد به نفس عمومی و بدبینی(مطالعه ای در شعب بانک کشاورزی شهر زنجان) 14424 1395/11/16    

13821215952028

1396/06/12

ن محمدرضا مرجانی 940250444 زهرا رفیعی    
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر پایداری و مسوولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی  14426 1395/12/16    

13821215952029

1396/06/13

  امیر نجفی 940128253 سعیده حسنی    
ارایه الگویی برای تبیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) 91434 1394/12/20   بدون مشاور

13821215961019

1396/10/10

ابوالفضل مقدم يگانگي 930283921 کیوان انگورانی     
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر برنامه ريزي منابع انساني :مطالعه اي در اداره كل امورمالياتي زنجان 14424 1395/11/16    

13821215961008

1396/09/01

ابوالفضل مقدم يداله رجايي 940115761 ليلا دهقان خانقاهي    
مدلسازي ساختاري رابطه بين ويژگي هاي رواني مديران و فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي عوامل محيطي - كار و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين 14424 1395/11/16    

13821215952031

1396/06/21

  امير نجفي 940293427 محمد محمدي    
شناسايي و بررسي نقش خطاهاي انساني ،فرايند ها و رابطه ميزان بروز شدت حوادث ناشي از كار در شركت هاي توليدي و صنعتي شهرستان تاكستان 14424 1395/11/16    

13821215952030

1396/06/15

ارشد فرهمنديان مرجاني 930593086 سيد مجيد موسوي    
طراحی مدلی برای ارزیابی مدیریت بحران با استفاده از تئوری داده بنیاد : مطالعه موردی در شرکت های روی استان زنجان  14426 1395/12/16    

13821215952036

1396/06/27

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 950270481 شهرام ملکی     
ارایه الگوی روابط عمومی چابک ضمن تحلیل کارکرد رسانه های اجتماعی در سازمانهای دولتی استان زنجان  14414 1395/09/15 ظرفيت استاد راهنما پر است  

13821215952035

1396/06/25

هما درودی امیر نجفی 920608157 ساناز مرادی    
بررسی عوامل کیفی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی فرهنگیان منطقه زنجانرود 9508 1395/08/17    

13821215952032

1396/06/22

نورالدین میرزایی  محمد مجتبی زاده 930418482 سمیه کردلو    
تاثیر سیستمهای اطلاعاتی از طریق رضایتمندی بر استفاده کنندگان و تاثیر سودمندی استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر کسب هوش بازاریابی 14431 1396/02/16  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/08/14

13821215961004

1396/08/16

نبی اله محمدی نورالدین میرزایی  940233950 مریم علمدار    
بررسی تاثیر درگیری در کار کارمند ، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  14426 1395/12/16    

13821215952038

1396/6/29

 

محمدرضا مرجانی امیر نجفی 940070640 سیدرضا مروتی    
تبیین قالب ذهنی کارآفرینانه ایرانی مبتنی بر رویکرد استراتژیک با محوریت استاد محمدبهمن بیگی 9504 1395/04/15   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821215952034

1396/06/25

نبی اله محمدی مصطفی جعفری 940159063 اسحق رزاقی    
آسیب شناسی به کارگیری نیروی انسانی غیر متخصص دوره ابتدایی در آموزش و پرورش شهر زنجان  14426 1395/12/16   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821215952037

1396/06/27

نبی اله محمدی اکبر حیدری 9402520213 اسماعیل بیات    
مکان یابی بهینه دستگاه های خودپرداز با توجه به هزینه های مرتبط و پتانسیل درآمدی آنها(مطالعه موردی: شعب بانک قوامین در شهر زنجان) 14426 1395/12/16    

13821215961013

1396/09/29

  امیر نجفی 930501611 حامد نوربهمنی    
بررسي رابطه سيستم هاي كاري با عملكرد بالا با عملكرد خدمات در سازمان ها با در نظر گرفتن نقش متغير مياني جو سازماني 14431 1396/02/16    

13821215961001

1396/07/05

  محمدرضا مرجاني 930290205 مجتبي ساساني نژاد    
بررسي رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك وكارآفريني سازماني با لحاظ نمودن نقش متغير مياني فرهنگ ملي (مورد مطالعاتي - شهرك صنعتي سپهر ) 14431 1396/02/16    

13821215961002

1396/07/05

  محمدرضا مرجاني 930304852 احمد غلامي خشگناب    
شناسايي و بررسي معيارهاي ارزيابي وب گاههاي خدمات گردشگري الكترونيكي (مطالعه موردي مشهد) 14424 1395/11/16    

13821215961010

1396/09/04

  حسين محمدي 940128559 عبداله جعفري    
شناسايي و تبيين ابعاد تفكر استراتژيك در برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش (از ديدگاه مديران و كارشناسان استان زنجان ) 14426 1395/12/16    

13821215961006

1396/09/01

امين ميرزاپور نورالدين ميرزايي 940062861 مهدي جعفري    
بررسي ميزان گرايش به اقتصاد مقاومتي و عوامل مرتبط با آن در بين اساتيد دانشگاه هاي زنجان 9504 1395/04/15 ظرفيت استاد راهنما پر است       حسين محمدي 930487584 محمدوهاب هاشملو    
تبين استراتژي تناسب آفريني و تعادل آفريني و تعادل آفريني در سازمان (مطالعه موردي :سازمان تامين اجتماعي ) 9510 1395/10/20    

13821215961003

1396/08/03

  مصطفي جعفري 940257737 ناصر نوروزي    
بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران با خلاقيت و نوآوري كاركنان با توجه به نقش ميانجي معنويت سازماني در شركت آب و فاضلاب شهري استان قزوين 14431 1396/02/16    

13821215961018

1396/10/07

  امير نجفي 940157566 مجيد ميرابها    
عوامل موثر در اجراي مهندسي مجدد فرايند تجارت با در نظر گرفتن نقش تعديلگر فرهنگ سازماني (مورد كاوي:بانك كساورزي استان قزوين ) 91395 1394/08/21    

13821215961021

1396/10/27

  امير نجفي 911046541 عليرضا فرجی    
تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی استان زنجان با تمرکز بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی(تولید داخلی، بهره وری، توسعه صنایع کوچک و اشتغال) 9504 1395/04/15         حسین محمدی 930440859 سیدمهدی حسینی    
بررسي ميزان تاثير كارآمدي مديران بر نوآوري و خلاقيت شغلي كاركنان از طريق متغير ميانجي فرسودگي شغلي :(مورد مطالعه :كاركنان معدن طلاي آقدره شهرستان تكاب ) 14414 1395/09/15    

13821215961022

1396/10/28

  امير نجفي 930589592 حسين علي ملكي    
پيش بيني واكنش هاي مثبت كاربران نسبت به تبليغات رسانه هاي اجتماعي :با رويكرد جاذبه هاي عاطفي  ،آگاهي بخشي و خلاقيت تبليغات 914386 1395/02/20    

13821215961005

1396/08/25

  همادرودي 930402024 زهرا خدري    
بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و تعالی سازمانی(مطالعه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 14426 1395/12/16    

13821215961014

1396/09/29

تغيير به كرمي پور نورالدین میرزایی/ 930598540 عصمت محمدبیگی    
تاثير فعاليت هاي بازاريابي شركت هاي حمل و نقل شهرستان زنجان بر استمرار رابطه و تبليغات دهان به دهان صاحبان بار با ميانجي گري كيفيت رابطه صاحبان كالا و شركت هاي حمل و نقل 91398 1394/09/01    

13821215961009

1396/09/02

  فيروزه حاج علي اكبري 920095725 زهرا ميرصدري    
بررسي ميزان اثر گذاري انواع تبليغات بر ميزان ترافيك وب سايت  ،ميزان گرايش به خريد و حجم فروش در يك فروشگاه اينترنتي 14424 1395/11/16    

13821215961012

1396/09/27

  اميرنجفي 940063338 كيهان مهدي پور    
بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برتر بر تولید ساختمان سبز(مورد مطالعه: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان) 14426 1395/12/16    

13821215961023

1396/10/28

نورالدین میرزایی امیر نجفی 940008504 اسماعیل صبری    
بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایت مندی، مراجعه دوباره و اعتماد مشتریان از خدمات بانکداری بانک کشاورزی شهرستان قزوین 91438 1395/01/23         امیر نجفی 920160395 مریم امینی تبار    
بررسی شاخص های موثر بر نگرش کارآفرینانه مدیران ارشد سازمان از منظر قرآن کریم و روایات 14426 1395/12/16         امیر نجفی 940306106 اصغر مرادی    
بررسی رابطه بین اتحاد استراتژیک و عوامل تحقق کارآفرینی سازمانی با توجه به تاثیر عوامل میان فردی(مطالعه موردی: شرکت های روی استان زنجان) 14431 1396/02/16         حسین محمدی 940231538 محمد جوادی    
بررسي تاثير درگيري ذهني ،توجه بصري و رفتار محيطي فرد بر انتخاب محصول(مورد مطالعاتي :محصولات شركت ماي ) 91444 1395/03/10         امير نجفي 911088887 الهام رشيديان    
مدل چند بعدي فرهنگ بازاريابي و عملكرد _(مطالعه موردي رستوران هاي فعال در زمينه گردشگردي كشور ايران ) 9615 1396/05/15    

13821215961015

1396/10/03

ابوالفضل مقدم نورالدين ميرزايي 940444828 حسين محمديان    
بررسي عوامل موثر بر نظام مديريت منابع انساني كارآمد - با رويكرد نخبگي -_(مورد مطالعه :شركت ايران ترانسفو) 96131 1396/03/27    

13821215961016

1396/10/06

ابوالفضل مقدم كامران يگانگي 940048775 مهسا الماسي    
تاثير مولفه هاي اقتصاد مقاومتي (كارآفريني و مشاركت عمومي )بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك شهر زنجان 9505 1395/05/16    

13821215961017

1396/10/06

حسين محمدي جواد ناصريان 930471145 عبداله عزيزي    
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و پيشبرانه سازماني _(مورد مطالعه :شركت كاليسمين ) 96131 1396/03/27   بدون استاد مشاور

13821215961020

1396/10/10

ابوالفضل مقدم كامران يگانگي 930520380 علي الماسي    
مديريت ريسك در پروژه  هاي عمراني و تاسيسلتي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 91444 1395/03/10         يداله خداوزدي 930462614 مهدي مولائي    
                       

 

 

فرم ب

 

/

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      سیدسجاد موسوی
                      ندا نوذری
                     

مریم شعوری

                     

امان اله رجبی کلی

                      عباس حسن خانی