.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت اجرائی(جدول 2)

مدیریت اجرائی

تاریخ: 1395/05/16 - 10:08


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی فاکتورهای موثر بر شاخص پیچیدگی مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان  91395 94/8/21  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/23

62621215942014

1395/05/24

  علی محمدی 920608706 هاشم دینی 
بررسی رابطه بین پتانسیل بازاریابی اینترنتی و رشد بنگاه در بازارهای بین  الملل 91408/2 94/10/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

62621215942019

1395/06/16

  علی محمدی 930437832 پریسا فتحعلی بیگو
بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان 91395 94/8/21  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

62621215951005

1395/09/29

  احمد نقی لو 920608696 سعید نورعلی
تبیین تمایزات و تشابهات فرایند بهسازی منابع انسانی میان رویکرد اسلامی و غربی 91383 94/6/23    

13821215942004

1395/06/13

  مصطفی جعفری 920608710 سید مرتضی هاشمی نژاد
بررسی رابطه عوامل کلیدی مدیریت دانش و مدریت ریسک بنگاه با تاکید بر نقش تعدیل گر حمایت مدیران در شرکت های عمرانی شهر تهران  91383 94/6/13    

62621215942021

1395/06/16
 

  امین نجفی  920560606 شادی حسین پورشال 
بررسی رابطه سیستم های کاری با عملکرد بالا و اثر بخشی سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی  91386 94/7/21    

62621215942022

1395/06/27

  نجفی  920608709 محمد صادق  اکبر
بررسی رابطه بین انگیزه موفقیت ، جهت گیری استراتژیک و عملکرد تجاری در سازمان های کار آفرین، (مطالعه موردی: صنایع غذایی کاله آمل واقع در استان مازندران) 91398 94/9/1   ظرفیت استاد پر ست 395/06/27

62621215942027

1395/07/04
 

مقدم  امیر نجفی  920608695 محمود  الهی 
رابطه بین روشهای مدیریت کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری در شرکتهای تولیدی شهرستان زنجان 91423 94/11/30  

ظرفیت استاد پر ست 395/06/27

1395/08/15

62621215951004

1395/09/21

ن فرهمندیان 930310961 محمد صادق مغانلو
بررسی عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک و رابطه آن با عملکرد کسب و کار بر اساس پشتیبانی از اطلاعات کنترل مدیریتی(مطالعه موردی بیمارستان شهدای تکاب) 91423 1394/11/30  

ظرفیت استاد پر ست 395/06/27

1395/08/15

13821215951005

1395/09/01

 

فرهمنديان 930349538 رسول فرجی 
تاثیر هزینه ، پذیرش فناوری و رضایت کارکنان بر اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی  91423 94/11/30    

  62621215942024

1395/06/27

ن محمد رضا مرجانی  930430080 عباس الفی 
بررسی عوامل اثر گذار بر بی تفاوتی سازمانی در بین دبیران سازمان آموزش و پرورش  9412 94/12/15   ظرفیت استاد پر ست 395/06/27

62621215942031

1395/07/25

ن امیر نجفی  930360557 مجتبی آزاد
مدلسازی یک استراتژی مناسب برای پایداری سازمانی: مطالعه ای در شرکت نیرو محرکه قزوین  91434 1394/12/20  

ظرفیت استاد پر ست 395/06/27

1395/09/01

62621215951003

1395/09/07

ن فرامرز طهماسبی  930357300 حمید گرئی 
بررسی اثر واسطه گری فرآیند تجاری و قابلیت های زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های روی شهرستان زنجان 91423 94/11/30    

62621215942028

1395/07/07
 

  مرجانی 930345345 سالار نیر هدی
تاثیر استراتژی بازاریابی محصول سبز بر عملکرد شرکت های تولیدی 91398 94/9/1    

13821215942005

1395/06/31

  دالمن پور 930401458 امیر نظری
تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد وبحران مالی 9211 92/11/15    

62621215942026

1395/06/29

ابوالفضل مقدم علی محمدی 930281582 عاطفه انصاری
ارایه الگوی مناسب زنجیره تامین پایدار در حوزه مصارف خانگی(مورد کاوی:انرژی برق و آب 91371 94/5/17    

62621215942029

1395/07/10

ن نجفی 930274433 نعیمه کابلی
شناسایی الزامات طراحی و نیاز ها ی مشتریان در راستای تولید محصول بهینه با بکارگیری رویکرد ترکیبی گسترش عملکرد کیفی(QFD) و روشهای فازی  DEMATEL و ELECTRE (مطالعه موردی - محصول کنسانتره روی کربناته شرکت کالسیمین) 9402 1394/09/25  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/08/09

13821215951003

1395/08/10

ن امیر نجفی  930333546

محمد حسین

رستملو

اولويت اول

شناسایی و الویت بندی فاکتورهای استراتژیک موثر بر کاهش سطح پیچیدگی و افزایش میزان به کارگیری فن آوری دیجیتال در آموزش و یاد گیری 91370 1394/05/12  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/08/29

13821215951007

1395/09/16

بدون مشاور

مقدم نجفی 920608150 ناهید علی پور
تاثیر قابلیت خلق ارزش خدمات بر قابلیت نو آوری خدمات در شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه ای در شرکتهای وابسته به هولدینگ توسعه معادن روی ایران) 91386 94/7/21    

62621215942030

1395/07/12

  مرجانی 920156252 پیوندشاه محمدی
ترکیب مدل scorو تاپسیس فازی (ftopsis) برای ارزیابی تامین کنندگان شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان 91434 1394/12/20  

ظرفیت استاد پر ست 1395/07/27

1395/08/09

1395/8/12

13821215951018

1395/10/15
 

  پیرایش 930486746 شهرام مهاجری
شناسایی و رتبه بندی شاخص های گزینش استراتژیک نیروی انسانی(مطالعه موردی :شعبات بانک ملت قزوین) 91408 1394/10/22   ظرفیت استاد پر ست 1395/07/15

62621215951002

1395/08/27
 

نبی اله محمدی نجفی 930515335 محسن خدادادی
بررسی تاثیر مولفه های تجارت اجتماعی بر ایجاد نگرش مصرف کنندگان با مولفه های قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان  91321 93/12/05   ظرفیت استاد پر ست 1395/07/27

13821215951002

1395/07/28

ن حاج علی اکبری 911078980 سعید سلطانی
بررسی چالشها و راهکارهای استقرار سیستم یکپارچه ims در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت -منطقه شمالغرب ) 91408 1394/10/22    

13821215951009

1395/09/24
 

ن امیرنجفی 930383066 علی امینی
ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در آموزش پرورش  914380 1395/01/23    

13821215951004

1395/08/19
 

ن امیرنجفی 930403232

پریوش امیدی 

اولويت دوم

بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار ایران 91434

 

1394/12/20

 

ظرفیت استاد پر ست 1395/07/27

1395/08/29

1395/09/01

13821215951006

1395/09/07

ن طهماسبی 920618702 افشین علیخانی 
                   
بررسی تاثیر نقش مهندسی ترافیک و مدیریت زمان در راستای قیمت گذاری کرایه حمل و نقل  914380 1395/01/23  

ظرفیت استاد پر است 1395/10/04

13821215951015

1395/10/05


 

ن امیر نجفی  9210622210 حمید سلمانیان
ارائه الگويي براي ارزيابي كارايي ادارات كل حمل ونقل وپايانه هاي كشور با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها (DEA) 91438 1395/01/23 استاد راهنما به نام دكتر مرجاني تغير يافت

ظرفیت استاد پر است 1395/10/04

13821215951021

1395/11/11

ن ابوالفضل مقدم 930519495 ايرج دست نشان
رابطه بين نوآوري باز و پتانسيل نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط 914082 1394/10/22    

13821215951008

1395/09/20
 

  طهماسبی 930380002 وحيد حيدري دستجردي
بررسي ابعاد و متغيرهاي تاثير گذار در مديريت عملكرد و ارزيابي شهرداري ها با مدل 914082 1394/10/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/09/20

13821215951016

1395/10/08
 

  طهماسبی 930370724 نصرت اله بهرامي
بررسی تاثیر نمایش های خاص تبلیغاتی بر رفتار خریر 914082 1394/10/22    

13821215951019

1395/10/28
 

  حاج علی اکبری  930340574 هانیه خاتمی
تاثیر کسب دانش از رسانه های اجتماعی و گرایش های بازاری نام تجاری با توجه به نقش تعدیل گری قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی در شرکت های شیر پاستوریزه پگاه شمالغرب کشور 91434 1394/12/20    

13821215951012

1395/10/02

  هما درودی  930422835 مهناز نصیری
تاثیر ارزش قائل شدن به مشتری بر شهرت برند شرکت با توجه به نقش میانجی رضایت و وفاداری مشتریان شرکت سامسونگ 91434 1394/12/20    

13821215951014

1395/10/04
 

  هما درودی  930272477 نرگس نجفی 
بررسی تناسب استراتژیک بین استراتژی های نو آوری و محیط کسب و کار در تاثیر گذاری بر عملکرد کسب و کار  914386 1395/02/20    

13821215951017

1395/10/11
 

  امیر نجفی  930362958 مهدی منعمی 
بررسي نقش بازاريابي در توسعه كارآفريني سازماني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (smes) شهرستان زنجان 91423 1394/11/30    

13821215951013

1395/10/04
 

محمدرضا مرجاني ابوالفضل مقدم 930343115 علي كلانتري
ارزيابي توان و ظرفيت منطقه تحت مديريت و حفاظت شده انگوران به منظور تدوين استراتژي توسعه پايدار اكوتوريسم با استفاده از مدل AHP و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي GIS 91398 1394/09/01   3

ظرفیت استاد پر است

95/11/09

13821215951026

1395/11/23

  امير نجفي 930377369 اميرحسين كاظمي
ارتباط ميان استفاده از رسانه هاي اجتماعي با عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي سرمايه هاي اجتماعي (مطالعه اي در سطح شركتهاي اينترنتي و كاپيوتري استان زنجان ) 914082 1394/10/22  

ظرفیت استاد پر است

95/11/09

13821215951024

1395/11/20

  هما درودي 920608161 سيده ليلا موسوي
ارزيابي تاثير سرمايه انساني نوآورانه بر تمايل به نوآوري در شركتهاي متوسط و كوچك صنايع غذايي 91444 1395/03/10    

13821215951020

95/11/09

  محمددالمن پور 920050213 سعيد محمديان
بررسي ارتباط بين مدل و استراتژي كسب و كار و عملكرد مالي (مطالعه اي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ) 91444 1395/03/10  

ظرفیت استاد پر است

95/11/09

13821215951023

1395/11/17

  محمددالمن پور 930489014 حميدرضاعارف نيا
طراحي سيستم مديريت منابع انساني با رويكرد آينده پژوهي (مطالعه اي در بانك توسعه تعاون به روش كيفي )و به صورت داده بنياد 91370 1394/05/12    

13821215951022

1395/11/16

  جواد ناصريان 920608700 ايرج طاهرخاني
بررسي چالش ها و عوامل موثر بر پياده سازي استراتژي هاي رقابتي در شركت ايران ترانسفو 91434 1394/12/20    

13821215951025

1395/11/21

  اميرنجفي 930487432 جوادغفاري مقدم
مطالعه اي در خصوص عوامل موثر بر فضاي كارآفرينانه در شركتهاي توليدي استان زنجان 91398 1394/09/01    

13821215951027

1395/11/27

ابوالفضل مقدم نورالدين ميرزائي 930524490 محسن  حيدريان
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي اساسي موثر براي اجراي مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد AHPفازي در راستاي ارتقاي عملكرد فروش در شركت هاي لبنياتي شهر زنجان 91437 1394/12/02    

13821215951028

1395/11/27

  همادرودي 930431118 زهرا جهاني
بررسي همسويي استراتزيك فناوري اطلاعات و استراتژي هاي كسب و كار سازمان با رويكرد پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري در شركت ايران ترانسفو             اميرنجفي 930464203 حميد خوئيني
تاثير هوش سازماني بر عملكرد مالي سازمان با ميانچيگري مديريت دانش مطالعه موردي (شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي ) 914386 1395/02/20    

13821215951029

1395/11/30

  محمدرضا مرجاني 920163513 سعيد خانمحمدي
                   
بررسي ميزان عدالت سازماني با رفتار مدني سازمان در بين كاركنان بيمارستان وليعصر زنجان 91434 1394/12/20         حسين محمدي 920648535 علي بقائي

 

 

فرم ب

 

/

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      سیدسجاد موسوی
                      ندا نوذری
                     

مریم شعوری

                     

امان اله رجبی کلی

                      عباس حسن خانی