.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت اجرائی(جدول 2)

مدیریت اجرائی

تاریخ: 1395/05/16 - 14:34


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
بررسي ارتباط بين مدل و استراتژي كسب و كار و عملكرد مالي (مطالعه اي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ) 91444 1395/03/10  

 

 

13821215951023

1395/11/17

  محمددالمن پور 930489014 حميدرضاعارف نيا  
طراحي سيستم مديريت منابع انساني با رويكرد آينده پژوهي (مطالعه اي در بانك توسعه تعاون به روش كيفي )و به صورت داده بنياد 91370 1394/05/12    

13821215951022

1395/11/16

  جواد ناصريان 920608700 ايرج طاهرخاني  
بررسي چالش ها و عوامل موثر بر پياده سازي استراتژي هاي رقابتي در شركت ايران ترانسفو 91434 1394/12/20    

13821215951025

1395/11/21

  اميرنجفي 930487432 جوادغفاري مقدم  
مطالعه اي در خصوص عوامل موثر بر فضاي كارآفرينانه در شركتهاي توليدي استان زنجان 91398 1394/09/01    

13821215951027

1395/11/27

ابوالفضل مقدم نورالدين ميرزائي 930524490 محسن  حيدريان  
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي اساسي موثر براي اجراي مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد AHPفازي در راستاي ارتقاي عملكرد فروش در شركت هاي لبنياتي شهر زنجان 91437 1394/12/02    

13821215951028

1395/11/27

  همادرودي 930431118 زهرا جهاني  
بررسي همسويي استراتزيك فناوري اطلاعات و استراتژي هاي كسب و كار سازمان با رويكرد پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري در شركت ايران ترانسفو 9505 1395/05/15    

13821215952007

1396/01/30
 

  اميرنجفي 930464203 حميد خوئيني  
تاثير هوش سازماني بر عملكرد مالي سازمان با ميانچيگري مديريت دانش مطالعه موردي (شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي ) 914386 1395/02/20    

13821215951029

1395/11/30

  محمدرضا مرجاني 920163513 سعيد خانمحمدي  
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي بر قصد خريد آنلاين با تاكيد بر نقش ريسك ادراك شده و اطمينان مشتري (بر مشتريان سايت شركت فرتاك) 95420 1395/04/20    

13821215952001

1395/12/15

فيروزه حاج علي اكبري همادرودي 920102126 نرگس كابلي  
بررسي ميزان عدالت سازماني با رفتار مدني سازمان در بين كاركنان بيمارستان وليعصر زنجان 91434 1394/12/20

استاد راهنما از دكتر حسين محمدي به دكتر ناصريان تغيير يافت

96/01/29

 

13821215952008

1396/01/30
 

حسين محمدي جواد ناصريان 920648535 علي بقائي  
بررسی تاثیر بسط برند ناسازگار با روابط اصلی و جانبی برند، بر ارزیابی بسط برند، قدرت روابط برند و نگرش برند 911423 94/11/30    

13821215952005

1396/01/29

  دکتر مقدم 920157290 احمد حسنی  
         

13821215952002

1396/01/23

  هما درودی   پروین کریمی  
بررسي تاثير ويژگيهاي آشفتگي فردي بر رفتار خلاقانه با تاكيد بر نقش خصوصيات كاوشگرانه در زمينه كارآفريني (مطالعه موردي در شركتهاي روي استان زنجان) 914380 1395/01/23    

13821215952004

1396/01/29

ن مقدم 930420645 اميرحسين اسدي  
طراحي نظام پاداش و مديريت عملكرد كارآفرينانه (مطالعه موردي در شركت سايپا ديزل) 91370 1394/05/12    

13821215952006

1396/01/29

ن مقدم 920590160 علي شقاقي  
بررسي رابطه وجدان كاري و انضباط اجتماعي با بهره وري در كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي 91434 1394/12/20   بدون مشاور

13821215952009

1396/02/07

حسين محمدي مصطفي جعفري 930591430 حسن ملكيان  
استفاده از رويكرد تلفيقي DEA-ANPبراي انتخاب سبد سهام در شركت هاي داروئي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 91395 1394/08/21    

13821215952010

1396/02/10

  امير نجفي 920608702 محمدرضا طوماري فر  
تعين ابعاد و جنبه هاي مقاومت در برابر نوآوري در سازمان و ارائه يك مدل مناسب براي كاهش مقاومت (مورد مطالعه در شهرداري زنجان ) 14414 1395/09/15

بدون مشاور

 

13821215952014

1396/02/28

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 940072662 امير علي كرم زاده نساز  
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در دادگستري استان زنجان 14414 1395/09/15    

13821215952011

1396/02/11

  نورالدين ميرزايي 940004140 مسعودجعفري  
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد شركت با توجه به نقش تعديل گري فعاليت هاي كارآفرينانه در هتل هاي 4 ستاره و 5ستاره شهر تهران 914386 1395/02/20    

13821215952012

1396/02/13

  هما درودی 930535218 عاطفه سلطاني فرد  
بررسي تاثير استراتژي هاي فروش و مشتري مداري بر عملكرد فروش در سطح سازماني و نيروي فروش 91395 1394/08/21    

13821215952013

1396/02/23

  محمدرضا مرجاني 930426957 عليرضا مسافرخورجستان  
بررسي مقايسه اي تاثير متغيرهاي رفتار سازماني در كارآفريني سازماني در شركتهاي ايران ترانسفو و پارس سوئيچ 91261 1393/06/08    

13821215952016

1396/03/03

  حسين عظيمي 911032926 مهران كلانتري فرد  
بررسي تاثير محرك هاي استراتژيك بر عملكرد شركت با در نظرگرفتن نقش ميانجي مديريت استراتژيك منابع انساني (مطالعه موردي :شركت آپادانا سرام استان قزوين ) 91395 1394/08/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/3/22

13821215952019

1396/04/31

  ناصر حميدي 920618676 محسن حسن پور ديارجان  
بررسي نحوه اتخاذ سياستهاي استراتژيك واردات خودرو با لحاظ آثار نوسانات تعرفه واردات بر بازار توليد داخلي در سالهاي 1385 تا 1393 914386 1395/02/20    

13821215952017

1396/03/22

  اميرنجفي 930591780 مهدي دادفر  
بررسي تاثير فعاليتهاي پيشگامانه بر ارزش آفريني در حوزه فناوري ارتباطات 14414 1395/09/15    

13821215861001

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 940089136 رضا محمدي  
بررسي تاثير رهبري كاريزماتيك و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در بانك انصار استان قزوين 14414 1395/09/15    

13821215952022

1396/04/31

  علي منصوري 920618657 علي مرادي  
بررسي تاثير ويژگيهاي سازماني بر موفقيت سازماني (مطالعه اي در شركت پارس سويچ) 14414 1395/09/15    

13821215952018

1396/04/28

  ابوالفضل مقدم 940157616 فريبا بهمنيان  
بررسي و تبيين تثير كاركردهاي مديريت منابع انساني مبتني بر تعهد بر نوآوري سازماني (در شركت هاي توليدي شهرستان زنجان ) 9508 1395/08/17    

13821215952020

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 930475020 منصور سالكي  
بررسي تاثير بازارگرايي و استراتژي هاي رقابتي تمايز و رهبري هزينه بر عملكرد شركت هاي فعال در شهرك صنعتي هشتگرد استان البرز 91444 1395/03/10    

13821215952021

1396/04/31

  اميرنجفي 920618027 ريحانه گلرخي  
بررسي استراتژيك رابطه بين تعهد سازماني در افزايش نوآوري سازماني و عملكرد شغلي كاركنان (با مطالعه موردي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهر تكاب ) 14414 1395/09/15    

13821215952023

1396/05/03

 

 

اميرنجفي 930312447 حبيب اله نعمت الهي  
بررسي تاثير آمادگي فردي بر ابعاد تغيير در پياده سازي مديريت كيفيت در سازمان هاي خدماتي (مورد مطالعه :شعب بانك ملي شهر زنجان ) 14424 1395/11/16    

13821215952024

1396/05/03

  محمد دالمن پور 930449921 كمال محمدي  
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش فرهنگ ايمني در ميان كارگران صنايع برق در شركت برق منطقه اي زنجان بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده 9505 1395/05/16    

1382121595202

1396/05/05

  نبي اله محمدي 930479689 حميد نوروزي  
انتخاب بهترين تامين كننده با توجه به الويت بندي معيارهاي آن با رويكردMADMفازي و TOPSIS                     9508 1395/08/17    

13821215952026

1396/06/02

  اميرنجفي 930287474 سپيده كليايي  
تاثير مولفه هاي اقتصاد مقاومتي(كارآفريني و مشاركت عمومي) بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك شهر زنجان 9505 1395/05/16         حسين محمدي 930471145 عبداله عزيزي  
بررسي تاثير گردش شغلي مديران بر عملكرد آنها(مطالعه موردي:شركت آب و فاضلاب استان زنجان) 14424 1395/11/16   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821215952033

1396/06/25

  نورالدين ميرزايي 940048937 ميترا الماسي  
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد مالي شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران با نقش واسطه اي مزيت رقابتي (مطالعه موردي :صنايع غذايي ) 9505 1395/05/15    

13821215952027

1396/06/06

ارشد فرهمنديان اميرنجفي 940035297 محمدرضا خرمي  
مديريت استراتژيك ،تفكر استراتژيك در سازمانهاي صنعتي (مطالعه موردي :شركت صنعتي ايران ترانسفوي زنجان ) 9510 1395/10/15         ابوالفضل مقدم 940024084 مهران نصيري  
بررسی پذیرش و بکارگیری خدمات همراه بانک بر اساس نظریه تلاش، اعتماد به نفس عمومی و بدبینی(مطالعه ای در شعب بانک کشاورزی شهر زنجان) 14424 1395/11/16    

13821215952028

1396/06/12

ن محمدرضا مرجانی 940250444 زهرا رفیعی  
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با کارآفرینی درون سازمانی با تاکید بر پایداری و مسوولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی  14426 1395/12/16    

13821215952029

1396/06/13

  امیر نجفی 940128253 سعیده حسنی  
ارایه الگویی برای تبیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) 91434 1394/12/20         ابوالفضل مقدم 930283921 کیوان انگورانی   
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر برنامه ريزي منابع انساني :مطالعه اي در اداره كل امورمالياتي زنجان 14424 1395/11/16       ابوالفضل مقدم يداله رجايي 940115761 ليلا دهقان خانقاهي  
مدلسازي ساختاري رابطه بين ويژگي هاي رواني مديران و فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي عوامل محيطي - كار و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين 14424 1395/11/16    

13821215952031

1396/06/21

  امير نجفي 940293427 محمد محمدي  
شناسايي و بررسي نقش خطاهاي انساني ،فرايند ها و رابطه ميزان بروز شدت حوادث ناشي از كار در شركت هاي توليدي و صنعتي شهرستان تاكستان 14424 1395/11/16    

13821215952030

1396/06/15

ارشد فرهمنديان مرجاني 930593086 سيد مجيد موسوي  
طراحی مدلی برای ارزیابی مدیریت بحران با استفاده از تئوری داده بنیاد : مطالعه موردی در شرکت های روی استان زنجان  14426 1395/12/16    

13821215952036

1396/06/27

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 950270481 شهرام ملکی   
ارایه الگوی روابط عمومی چابک ضمن تحلیل کارکرد رسانه های اجتماعی در سازمانهای دولتی استان زنجان  14414 1395/09/15 ظرفيت استاد راهنما پر است  

13821215952035

1396/06/25

هما درودی امیر نجفی 920608157 ساناز مرادی  
بررسی عوامل کیفی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی فرهنگیان منطقه زنجانرود 9508 1395/08/17    

13821215952032

1396/06/22

نورالدین میرزایی  محمد مجتبی زاده 930418482 سمیه کردلو  
تاثیر سیستمهای اطلاعاتی از طریق رضایتمندی بر استفاده کنندگان و تاثیر سودمندی استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر کسب هوش بازاریابی 14431 1396/02/16   ظرفيت استاد راهنما پر است   نبی اله محمدی نورالدین میرزایی  940233950 مریم علمدار  
بررسی تاثیر درگیری در کار کارمند ، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  14426 1395/12/16    

13821215952038

1396/6/29

 

محمدرضا مرجانی امیر نجفی 940070640 سیدرضا مروتی  
تبیین قالب ذهنی کارآفرینانه ایرانی مبتنی بر رویکرد استراتژیک با محوریت استاد محمدبهمن بیگی 9504 1395/04/15   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821215952034

1396/06/25

نبی اله محمدی مصطفی جعفری 940159063 اسحق رزاقی  
آسیب شناسی به کارگیری نیروی انسانی غیر متخصص دوره ابتدایی در آموزش و پرورش شهر زنجان  14426 1395/12/16   ظرفيت استاد مشاور پر است

13821215952037

1396/06/27

نبی اله محمدی اکبر حیدری 9402520213 اسماعیل بیات  
مکان یابی بهینه دستگاه های خودپرداز با توجه به هزینه های مرتبط و پتانسیل درآمدی آنها(مطالعه موردی: شعب بانک قوامین در شهر زنجان) 14426 1395/12/16         امیر نجفی 930501611 حامد نوربهمنی  
بررسي رابطه سيستم هاي كاري با عملكرد بالا با عملكرد خدمات در سازمان ها با در نظر گرفتن نقش متغير مياني جو سازماني 14431 1396/02/16    

13821215961001

1396/07/05

  محمدرضا مرجاني 930290205 مجتبي ساساني نژاد  
بررسي رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك وكارآفريني سازماني با لحاظ نمودن نقش متغير مياني فرهنگ ملي (مورد مطالعاتي - شهرك صنعتي سپهر ) 14431 1396/02/16    

13821215961002

1396/07/05

  محمدرضا مرجاني 930304852 احمد غلامي خشگناب  
شناسايي و بررسي معيارهاي ارزيابي وب گاههاي خدمات گردشگري الكترونيكي (مطالعه موردي مشهد) 14424 1395/11/16         حسين محمدي 940128559 عبداله جعفري  
شناسايي و تبيين ابعاد تفكر استراتژيك در برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش (از ديدگاه مديران و كارشناسان استان زنجان ) 14426 1395/12/16       امين ميرزاپور نورالدين ميرزايي 940062861 مهدي جعفري  
بررسي ميزان گرايش به اقتصاد مقاومتي و عوامل مرتبط با آن در بين اساتيد دانشگاه هاي زنجان 9504 1395/04/15         حسين محمدي 930487584 محمدوهاب هاشملو  
تبين استراتژي تناسب آفريني و تعادل آفريني و تعادل آفريني در سازمان (مطالعه موردي :سازمان تامين اجتماعي ) 9510 1395/10/20         مصطفي جعفري 940257737 ناصر نوروزي  
بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي مديران با خلاقيت و نوآوري كاركنان با توجه به نقش ميانجي معنويت سازماني در شركت آب و فاضلاب شهري استان قزوين 14431 1396/02/16         امير نجفي 940157566 مجيد ميرابها  
                     

 

 

فرم ب

 

/

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      سیدسجاد موسوی
                      ندا نوذری
                     

مریم شعوری

                     

امان اله رجبی کلی

                      عباس حسن خانی