.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت اجرائی(جدول 2)

مدیریت اجرائی

تاریخ: 1395/05/16 - 17:13


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی فاکتورهای موثر بر شاخص پیچیدگی مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان  91395 94/8/21    

62621215942014

1395/05/24

  علی محمدی 920608706 هاشم دینی 
بررسی رابطه بین پتانسیل بازاریابی اینترنتی و رشد بنگاه در بازارهای بین  الملل 91408/2 94/10/22  

 

 

62621215942019

1395/06/16

  علی محمدی 930437832 پریسا فتحعلی بیگو
بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان 91395 94/8/21  

 

 

62621215951005

1395/09/29

  احمد نقی لو 920608696 سعید نورعلی
تبیین تمایزات و تشابهات فرایند بهسازی منابع انسانی میان رویکرد اسلامی و غربی 91383 94/6/23    

13821215942004

1395/06/13

  مصطفی جعفری 920608710 سید مرتضی هاشمی نژاد
بررسی رابطه عوامل کلیدی مدیریت دانش و مدریت ریسک بنگاه با تاکید بر نقش تعدیل گر حمایت مدیران در شرکت های عمرانی شهر تهران  91383 94/6/13    

62621215942021

1395/06/16
 

  امین نجفی  920560606 شادی حسین پورشال 
بررسی رابطه سیستم های کاری با عملکرد بالا و اثر بخشی سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی  91386 94/7/21    

62621215942022

1395/06/27

  نجفی  920608709 محمد صادق  اکبر
بررسی رابطه بین انگیزه موفقیت ، جهت گیری استراتژیک و عملکرد تجاری در سازمان های کار آفرین، (مطالعه موردی: صنایع غذایی کاله آمل واقع در استان مازندران) 91398 94/9/1    

62621215942027

1395/07/04
 

مقدم  امیر نجفی  920608695 محمود  الهی 
رابطه بین روشهای مدیریت کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری در شرکتهای تولیدی شهرستان زنجان 91423 94/11/30  

 

 

62621215951004

1395/09/21

ن فرهمندیان 930310961 محمد صادق مغانلو
بررسی عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک و رابطه آن با عملکرد کسب و کار بر اساس پشتیبانی از اطلاعات کنترل مدیریتی(مطالعه موردی بیمارستان شهدای تکاب) 91423 1394/11/30  

 

 

13821215951005

1395/09/01

 

فرهمنديان 930349538 رسول فرجی 
تاثیر هزینه ، پذیرش فناوری و رضایت کارکنان بر اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی  91423 94/11/30    

  62621215942024

1395/06/27

ن محمد رضا مرجانی  930430080 عباس الفی 
بررسی عوامل اثر گذار بر بی تفاوتی سازمانی در بین دبیران سازمان آموزش و پرورش  9412 94/12/15    

62621215942031

1395/07/25

ن امیر نجفی  930360557 مجتبی آزاد
مدلسازی یک استراتژی مناسب برای پایداری سازمانی: مطالعه ای در شرکت نیرو محرکه قزوین  91434 1394/12/20  

 

 

62621215951003

1395/09/07

ن فرامرز طهماسبی  930357300 حمید گرئی 
بررسی اثر واسطه گری فرآیند تجاری و قابلیت های زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های روی شهرستان زنجان 91423 94/11/30    

62621215942028

1395/07/07
 

  مرجانی 930345345 سالار نیر هدی
تاثیر استراتژی بازاریابی محصول سبز بر عملکرد شرکت های تولیدی 91398 94/9/1    

13821215942005

1395/06/31

  دالمن پور 930401458 امیر نظری
تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد وبحران مالی 9211 92/11/15    

62621215942026

1395/06/29

ابوالفضل مقدم علی محمدی 930281582 عاطفه انصاری
ارایه الگوی مناسب زنجیره تامین پایدار در حوزه مصارف خانگی(مورد کاوی:انرژی برق و آب 91371 94/5/17    

62621215942029

1395/07/10

ن نجفی 930274433 نعیمه کابلی
شناسایی الزامات طراحی و نیاز ها ی مشتریان در راستای تولید محصول بهینه با بکارگیری رویکرد ترکیبی گسترش عملکرد کیفی(QFD) و روشهای فازی  DEMATEL و ELECTRE (مطالعه موردی - محصول کنسانتره روی کربناته شرکت کالسیمین) 9402 1394/09/25  

 

 

13821215951003

1395/08/10

ن امیر نجفی  930333546

محمد حسین

رستملو

اولويت اول

شناسایی و الویت بندی فاکتورهای استراتژیک موثر بر کاهش سطح پیچیدگی و افزایش میزان به کارگیری فن آوری دیجیتال در آموزش و یاد گیری 91370 1394/05/12    

13821215951007

1395/09/16

بدون مشاور

مقدم نجفی 920608150 ناهید علی پور
تاثیر قابلیت خلق ارزش خدمات بر قابلیت نو آوری خدمات در شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه ای در شرکتهای وابسته به هولدینگ توسعه معادن روی ایران) 91386 94/7/21    

62621215942030

1395/07/12

  مرجانی 920156252 پیوندشاه محمدی
ترکیب مدل scorو تاپسیس فازی (ftopsis) برای ارزیابی تامین کنندگان شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان 91434 1394/12/20    

13821215951018

1395/10/15
 

  پیرایش 930486746 شهرام مهاجری
شناسایی و رتبه بندی شاخص های گزینش استراتژیک نیروی انسانی(مطالعه موردی :شعبات بانک ملت قزوین) 91408 1394/10/22    

62621215951002

1395/08/27
 

نبی اله محمدی نجفی 930515335 محسن خدادادی
بررسی تاثیر مولفه های تجارت اجتماعی بر ایجاد نگرش مصرف کنندگان با مولفه های قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان  91321 93/12/05    

13821215951002

1395/07/28

ن حاج علی اکبری 911078980 سعید سلطانی
بررسی چالشها و راهکارهای استقرار سیستم یکپارچه ims در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت -منطقه شمالغرب ) 91408 1394/10/22    

13821215951009

1395/09/24
 

ن امیرنجفی 930383066 علی امینی
ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در آموزش پرورش  914380 1395/01/23    

13821215951004

1395/08/19
 

ن امیرنجفی 930403232

پریوش امیدی 

اولويت دوم

بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار ایران 91434

 

1394/12/20

 

 

 

13821215951006

1395/09/07

ن طهماسبی 920618702 افشین علیخانی 
                   
بررسی تاثیر نقش مهندسی ترافیک و مدیریت زمان در راستای قیمت گذاری کرایه حمل و نقل  914380 1395/01/23  

 

13821215951015

1395/10/05


 

ن امیر نجفی  9210622210 حمید سلمانیان
ارائه الگويي براي ارزيابي كارايي ادارات كل حمل ونقل وپايانه هاي كشور با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها (DEA) 91438 1395/01/23 استاد راهنما به نام دكتر مرجاني تغير يافت

 

13821215951021

1395/11/11

ن ابوالفضل مقدم 930519495 ايرج دست نشان
رابطه بين نوآوري باز و پتانسيل نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط 914082 1394/10/22    

13821215951008

1395/09/20
 

  طهماسبی 930380002 وحيد حيدري دستجردي
بررسي ابعاد و متغيرهاي تاثير گذار در مديريت عملكرد و ارزيابي شهرداري ها با مدل 914082 1394/10/22  

 

 

13821215951016

1395/10/08
 

  طهماسبی 930370724 نصرت اله بهرامي
بررسی تاثیر نمایش های خاص تبلیغاتی بر رفتار خریر 914082 1394/10/22    

13821215951019

1395/10/28
 

  حاج علی اکبری  930340574 هانیه خاتمی
تاثیر کسب دانش از رسانه های اجتماعی و گرایش های بازاری نام تجاری با توجه به نقش تعدیل گری قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی در شرکت های شیر پاستوریزه پگاه شمالغرب کشور 91434 1394/12/20    

13821215951012

1395/10/02

  هما درودی  930422835 مهناز نصیری
تاثیر ارزش قائل شدن به مشتری بر شهرت برند شرکت با توجه به نقش میانجی رضایت و وفاداری مشتریان شرکت سامسونگ 91434 1394/12/20    

13821215951014

1395/10/04
 

  هما درودی  930272477 نرگس نجفی 
بررسی تناسب استراتژیک بین استراتژی های نو آوری و محیط کسب و کار در تاثیر گذاری بر عملکرد کسب و کار  914386 1395/02/20    

13821215951017

1395/10/11
 

  امیر نجفی  930362958 مهدی منعمی 
بررسي نقش بازاريابي در توسعه كارآفريني سازماني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (smes) شهرستان زنجان 91423 1394/11/30    

13821215951013

1395/10/04
 

محمدرضا مرجاني ابوالفضل مقدم 930343115 علي كلانتري
ارزيابي توان و ظرفيت منطقه تحت مديريت و حفاظت شده انگوران به منظور تدوين استراتژي توسعه پايدار اكوتوريسم با استفاده از مدل AHP و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي GIS 91398 1394/09/01   3

 

 

13821215951026

1395/11/23

  امير نجفي 930377369 اميرحسين كاظمي
ارتباط ميان استفاده از رسانه هاي اجتماعي با عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي سرمايه هاي اجتماعي (مطالعه اي در سطح شركتهاي اينترنتي و كاپيوتري استان زنجان ) 914082 1394/10/22  

 

 

13821215951024

1395/11/20

  هما درودي 920608161 سيده ليلا موسوي
ارزيابي تاثير سرمايه انساني نوآورانه بر تمايل به نوآوري در شركتهاي متوسط و كوچك صنايع غذايي 91444 1395/03/10    

13821215951020

95/11/09

  محمددالمن پور 920050213 سعيد محمديان
بررسي ارتباط بين مدل و استراتژي كسب و كار و عملكرد مالي (مطالعه اي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ) 91444 1395/03/10  

 

 

13821215951023

1395/11/17

  محمددالمن پور 930489014 حميدرضاعارف نيا
طراحي سيستم مديريت منابع انساني با رويكرد آينده پژوهي (مطالعه اي در بانك توسعه تعاون به روش كيفي )و به صورت داده بنياد 91370 1394/05/12    

13821215951022

1395/11/16

  جواد ناصريان 920608700 ايرج طاهرخاني
بررسي چالش ها و عوامل موثر بر پياده سازي استراتژي هاي رقابتي در شركت ايران ترانسفو 91434 1394/12/20    

13821215951025

1395/11/21

  اميرنجفي 930487432 جوادغفاري مقدم
مطالعه اي در خصوص عوامل موثر بر فضاي كارآفرينانه در شركتهاي توليدي استان زنجان 91398 1394/09/01    

13821215951027

1395/11/27

ابوالفضل مقدم نورالدين ميرزائي 930524490 محسن  حيدريان
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي اساسي موثر براي اجراي مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد AHPفازي در راستاي ارتقاي عملكرد فروش در شركت هاي لبنياتي شهر زنجان 91437 1394/12/02    

13821215951028

1395/11/27

  همادرودي 930431118 زهرا جهاني
بررسي همسويي استراتزيك فناوري اطلاعات و استراتژي هاي كسب و كار سازمان با رويكرد پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري در شركت ايران ترانسفو 9505 1395/05/15    

13821215952007

1396/01/30
 

  اميرنجفي 930464203 حميد خوئيني
تاثير هوش سازماني بر عملكرد مالي سازمان با ميانچيگري مديريت دانش مطالعه موردي (شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي ) 914386 1395/02/20    

13821215951029

1395/11/30

  محمدرضا مرجاني 920163513 سعيد خانمحمدي
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي بر قصد خريد آنلاين با تاكيد بر نقش ريسك ادراك شده و اطمينان مشتري (بر مشتريان سايت شركت فرتاك) 95420 1395/04/20    

13821215952001

1395/12/15

فيروزه حاج علي اكبري همادرودي 920102126 نرگس كابلي
بررسي ميزان عدالت سازماني با رفتار مدني سازمان در بين كاركنان بيمارستان وليعصر زنجان 91434 1394/12/20

استاد راهنما از دكتر حسين محمدي به دكتر ناصريان تغيير يافت

96/01/29

 

13821215952008

1396/01/30
 

حسين محمدي جواد ناصريان 920648535 علي بقائي
بررسی تاثیر بسط برند ناسازگار با روابط اصلی و جانبی برند، بر ارزیابی بسط برند، قدرت روابط برند و نگرش برند 911423 94/11/30    

13821215952005

1396/01/29

  دکتر مقدم 920157290 احمد حسنی
         

13821215952002

1396/01/23

  هما درودی   پروین کریمی
بررسي تاثير ويژگيهاي آشفتگي فردي بر رفتار خلاقانه با تاكيد بر نقش خصوصيات كاوشگرانه در زمينه كارآفريني (مطالعه موردي در شركتهاي روي استان زنجان) 914380 1395/01/23    

13821215952004

1396/01/29

ن مقدم 930420645 اميرحسين اسدي
طراحي نظام پاداش و مديريت عملكرد كارآفرينانه (مطالعه موردي در شركت سايپا ديزل) 91370 1394/05/12    

13821215952006

1396/01/29

ن مقدم 920590160 علي شقاقي
بررسي رابطه وجدان كاري و انضباط اجتماعي با بهره وري در كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي 91434 1394/12/20   بدون مشاور

13821215952009

1396/02/07

حسين محمدي مصطفي جعفري 930591430 حسن ملكيان
استفاده از رويكرد تلفيقي DEA-ANPبراي انتخاب سبد سهام در شركت هاي داروئي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 91395 1394/08/21    

13821215952010

1396/02/10

  امير نجفي 920608702 محمدرضا طوماري فر
تعين ابعاد و جنبه هاي مقاومت در برابر نوآوري در سازمان و ارائه يك مدل مناسب براي كاهش مقاومت (مورد مطالعه در شهرداري زنجان ) 14414 1395/09/15

بدون مشاور

 

13821215952014

1396/02/28

نبي اله محمدي نورالدين ميرزايي 940072662 امير علي كرم زاده نساز
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در دادگستري استان زنجان 14414 1395/09/15    

13821215952011

1396/02/11

  نورالدين ميرزايي 940004140 مسعودجعفري
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد شركت با توجه به نقش تعديل گري فعاليت هاي كارآفرينانه در هتل هاي 4 ستاره و 5ستاره شهر تهران 914386 1395/02/20    

13821215952012

1396/02/13

  هما درودی 930535218 عاطفه سلطاني فرد
بررسي تاثير استراتژي هاي فروش و مشتري مداري بر عملكرد فروش در سطح سازماني و نيروي فروش 91395 1394/08/21    

13821215952013

1396/02/23

  محمدرضا مرجاني 930426957 عليرضا مسافرخورجستان
بررسي مقايسه اي تاثير متغيرهاي رفتار سازماني در كارآفريني سازماني در شركتهاي ايران ترانسفو و پارس سوئيچ 91261 1393/06/08    

13821215952016

1396/03/03

  حسين عظيمي 911032926 مهران كلانتري فرد
بررسي تاثير محرك هاي استراتژيك بر عملكرد شركت با در نظرگرفتن نقش ميانجي مديريت استراتژيك منابع انساني (مطالعه موردي :شركت آپادانا سرام استان قزوين ) 91395 1394/08/21  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/3/22

13821215952019

1396/04/31

  ناصر حميدي 920618676 محسن حسن پور ديارجان
بررسي نحوه اتخاذ سياستهاي استراتژيك واردات خودرو با لحاظ آثار نوسانات تعرفه واردات بر بازار توليد داخلي در سالهاي 1385 تا 1393 914386 1395/02/20    

13821215952017

1396/03/22

  اميرنجفي 930591780 مهدي دادفر
بررسي تاثير فعاليتهاي پيشگامانه بر ارزش آفريني در حوزه فناوري ارتباطات 14414 1395/09/15    

13821215861001

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 940089136 رضا محمدي
بررسي تاثير رهبري كاريزماتيك و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در بانك انصار استان قزوين 14414 1395/09/15    

13821215952022

1396/04/31

  علي منصوري 920618657 علي مرادي
بررسي تاثير ويژگيهاي سازماني بر موفقيت سازماني (مطالعه اي در شركت پارس سويچ) 14414 1395/09/15    

13821215952018

1396/04/28

  ابوالفضل مقدم 940157616 فريبا بهمنيان
بررسي و تبيين تثير كاركردهاي مديريت منابع انساني مبتني بر تعهد بر نوآوري سازماني (در شركت هاي توليدي شهرستان زنجان ) 9508 1395/08/17    

13821215952020

1396/04/31

  ابوالفضل مقدم 930475020 منصور سالكي
بررسي تاثير بازارگرايي و استراتژي هاي رقابتي تمايز و رهبري هزينه بر عملكرد شركت هاي فعال در شهرك صنعتي هشتگرد استان البرز 91444 1395/03/10    

13821215952021

1396/04/31

  اميرنجفي 920618027 ريحانه گلرخي
بررسي استراتژيك رابطه بين تعهد سازماني در افزايش نوآوري سازماني و عملكرد شغلي كاركنان (با مطالعه موردي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهر تكاب ) 14414 1395/09/15    

13821215952023

1396/05/03

 

 

اميرنجفي 930312447 حبيب اله نعمت الهي
بررسي تاثير آمادگي فردي بر ابعاد تغيير در پياده سازي مديريت كيفيت در سازمان هاي خدماتي (مورد مطالعه :شعب بانك ملي شهر زنجان ) 14424 1395/11/16    

13821215952024

1396/05/03

  محمد دالمن پور 930449921 كمال محمدي
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش فرهنگ ايمني در ميان كارگران صنايع برق در شركت برق منطقه اي زنجان بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده 9505 1395/05/16    

1382121595202

1396/05/085

  نبي اله محمدي 930479689 حميد نوروزي

 

 

فرم ب

 

/

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                      سیدسجاد موسوی
                      ندا نوذری
                     

مریم شعوری

                     

امان اله رجبی کلی

                      عباس حسن خانی