.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زبان وادبیات فارسی(جدول 2)

زبان وادبیات فارسی

تاریخ: 1395/05/16 - 10:27


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
سخن و سكوت در آثار سعدي 9507 1394/10/12    

13820101951004

1395/08/10

ن دكتر عقدايي 930456089 علي محمدفضلي
آموزه های اخلاقی در دیوان فارسی محمد فضولی  9510 1395/10/04    

13820101951006

1395/10/07
 

ن حیدر حسنلو 940152321 محمد غفاری 
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی