.::. اخذ کد پایان نامه .::.

زبان وادبیات فارسی(جدول 2)

زبان وادبیات فارسی

تاریخ: 1395/05/16 - 13:56


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
سخن و سكوت در آثار سعدي 9507 1394/10/12    

13820101951004

1395/08/10

ن دكتر عقدايي 930456089 علي محمدفضلي
آموزه های اخلاقی در دیوان فارسی محمد فضولی  9510 1395/10/04    

13820101951006

1395/10/07
 

ن حیدر حسنلو 940152321 محمد غفاری 
آموزه های اخلاقی در رباعیات عطار  9511 1395/11/02    

13820101951007

1395/11/18

  نزهت نوحی  940161789 عباس مولایی
تحميديه و نعت پیامبر (ص) و ستایش ممدوحان سعدی  9511 1395/11/02    

13820101951008

1395/11/18

ن نزهت نوحی  940099950 مهرداد محمدی 
جلوه هاي وصف در گرشاسب نامه اسدي توسي 95117 1395/11/02    

13820101951009

1395/11/18

  كريم شاكر 940022930 ابراهيم شاه كرمي
بررسي زمان در تاريخ بيهقي 95106 1395/10/04    

13820101951010

1395/11/18

  مهري تلخابي 940207130 حميده محمدي
سبك شناسي انتقادي رمان جزيره ي سرگرداني و ساربان سرگردان اثر سيمين دانشور 95106 1395/10/04    

13820101951011

1395/11/18

  مهري تلخابي 940115794 علي بيات
نقد وبررسي اسطوره هاو افسانه هاي  طارم 95117 1395/11/02    

13820101951012

1395/11/18

  مهري تلخابي 940246880 اصغر بهرامي هزار رودي
سيماي جامعه در سفرنامه ي ناصرخسرو 95118 1395/11/16    

13820101951015

1395/11/24

  حسين آريان 940133091 شعله شريفيان
بررسي تاريخ بيهقي در حوزه ادبيات تعليمي 95106 1395/10/04    

13820101951016

1395/11/24

  مهري تلخابي 940311600 ليلا احديان

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی