.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق خصوصی (جدول 2)

حقوق خصوصی

تاریخ: 1395/05/16 - 17:57


 

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال   اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی   استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگ930371450  
             

13820807951004

1395/08/03

      مجید قربانی غلامرضا رفیعی  
رویکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با آرای متضاد دادگاهها 9403 1394/03/06        

13820807951001

1395/08/02

    قربانوند 920106786 رضا وهایی سلطان احمدی  
شرایط تشکیل وظایف مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی عام  9409 1394/09/04        

13820807951004

1395/08/03

    مجید قربانی  930376335 غلامرضا رفیعی   
بررسی موانع حقوقی خرید و فروش اینترنتی در ایران  9403 1394/03/06        

13820807951008

1395/08/05

    فرهاد ادریسی  911110999 لیلا نیازی بابا نظر   
حقوق متقابل پزشک و بیمار 9403 1394/03/06        

13820807951005

1395/08/03

    سعید بیگدلی  930366406 خلیل اخبار  
وظایف و اختیارات عضو ناظر در تصفیه عملیات ورشکستگی  9403 1394/03/06        

13820807951020

1395/09/14

    قربانی لاچو 930283181 رقیه تاران   
آثار قراردادهای دلالی در حقوق ایران و فرانسه  9403 1394/03/06        

13820807951013

1395/08/27
 

    مجید قربانی  920557962

محدثه بهرامی 

دوم

 
موارد صرف وقف در بریات عامه 9403 1394/03/06        

13820807951011

1395/08/09

    کیایی 930337602 سعید اسکندری  
شرایط و آثار ایقاع فضولی 9403 1394/03/06    

 

 

13820807951018

1395/09/11
 

    عبداله کیایی 920618508 محمد سعادتمندی  
حقوق مالی شرکای شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی 9403 1394/03/06        

13820807951014

1395/08/27
 

    قربانی 930305333

سیده خدیجه حسینی

سوم

 
قلمرو حاکمیت قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها در آپارتمان نشینی 9308 1393/08/16        

13820807951041

1395/10/09

    کیایی 911078832 عبد الحسین شکاری مکی آبادی  
شرط ایفای تعهد در صورت استطاعت 9503 13950/3/06        

13820807951042

1395/10/09

  سريعا با دكتر كيايي تماس بگيريد کیایی 910868757 محمد شیر علی زاده  
اخذ به شفعه در مال موقوفه 9403 1394/03/06        

13820807951016

1395/09/09

    البرزی 920054652 مهری نبی الهی نجف آبادی  
نحوه رفع ابهام از مورد معامله 9409 1394/09/02        

13820807951010

1395/08/09

    سعيد بيگدلي 900754733 منصور نادری  
شرایط صحت قرارداد اقاله  9403 1394/03/06        

13820807951028

1395/09/28
 

    ولیزاده  920608593 بهروز  شاکری  
انواع معاملات فضولي 9407 1394/07/29        

13820807951021

1395/09/14

  ن مجيد قرباني 930332443 يحيي محمدي  
اثر اقاله در عقود عهدي 9403 1394/03/06        

13820807951012

1395/08/10

  ن نواريان 920645397 فرزانه عباسيان همداني  
مسئوليت كادر درمان در صورت انصراف بيمار از ادامه درمان و بروز عوارض براي بيمار(مسئوليت مدني) 9312 1393/12/10        

62620807951002

1395/09/13
 

  ن هادي ساعي 911095335 فيض اله ذوالقدري  
شركت تجاري تك عضوي و مطالعه تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس 9403 1394/03/06        

62620807951003

1395/09/13
 

  ن هادي ساعي 911094708 حسين ميرزايي  
حق السهم تفكيكي اراضي 9403 1394/03/06        

13820807951006

1395/08/04

  ن قربانوند 930475527 ولي اله لاوه  
بررسي مشكلات تابعيت فرزندان فاقد شناسنامه در ايران 9502 1395/02/08        

13820807951027

1395/09/28
 

  ن دكتر البرزي 930593990 حبيب اله گودرزوندچگيني  
سند به عنوان دليل اثبات دعوي در حقوق ايران و انگليس 9403 1394/03/06        

13820807951029

1395/09/29
 

    دكتر البرزي 930356634 عليرضا محمدي  
بيمه اجباري مسئوليت مدني كارفرمادر قبال زيان ناشي از اعمال كارگران 9403 1394/03/06        

13820807951032

1395/10/01
 

    دكتر وليزاده 930312015 سيدرحمان مفتي حويق  
تعهدات مرتهن در مقابل راهن 9403 1394/03/06        

13820807951035

1395/10/02
 

    دكتر قرباني 930288165 ميثم محمدنژاد  
حقوق مالي و غيرمالي شركاي شركت با مسئوليت محدود 9403 1394/03/06        

13820807951034

1395/10/02
 

    دكتر قرباني 920107316 اسلام ستاري مجيد آباد  
معيارهاي تشخيص رابطه اي سببيت در مسئوليت قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951015

1395/09/03

    دكتر نعيمي

930447712

95/09/03

رضا يعقوبي

 

 
ماهيت حقوقي اقاله و موارد انحراف آن از قواعد عام اعمال حقوقي 9403 1394/03/06        

13820807951017

1395/09/09

    هادي نعيمي  930314101 سيد علي نظري  
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و كاربرد آن در آئين دادرسي مدني 9403 1394/03/06    

 

 

62620807861001

1395/09/11

    محمدباقر قربانوند 911036049 قهرمان مطلبي  
يررسي مقايسه اي اختيارات هيئت مديره در شركت هاي سهامي و تعاوني 9403 1394/03/06   اول    

13820807951046

1395/10/19

    مجيد قرباني 930505675

سالومه تيموري

1

 
آثار و شرايط حقوقي فسخ شركت هاي تجاري 9403 1394/03/06   سوم

 

 

13820807951070

1395/11/28

    مجيد قرباني 930321843 محمدحسن مقدمي  
بررسي مباني صلاحيت قضايي بين المللي 9403 1394/03/06        

13820807951024

1395/09/20
 

    نجادعلي الماسي 920579058 شيرين ضيا مياوقي  
وضعيت حقوقي كودكان بدون تابعيت ايراني متولد از زنان ايراني 9403 1394/03/06        

13820807951025

1395/09/20

  الرزي نجادعلي الماسي 930428367 سميه شفيعي  
آثار صدور حكم موت فرضي در قراردادهاي مالي و غيرمالي 9403 1394/03/06        

13820807951049

1395/10/30

    كيايي 910600553 محمدبزرگي  
آثار و شرايط تقسيم ملك از وقف 9403 1394/03/06        

13820807951054

1395/11/06
 

    سلمان ولي زاده 910862793 محمدرضاحسني  
مطالعه تطبيقي اشتباه در موضوع قراردادها در حقوق ايران و مصر 9403 1394/03/06        

13820807951059

1395/11/11
 

    عبداله كيايي 920618524 تقي اكبري  
اسباب سقوط تعهدات بيمه گر 9410 1394/10/02        

13820807951033

1395/10/02
 

    فرهاد ادريسي 930270936 علي محمدي  
مباني  و مصاديق قواميت مردان بر زنان در حقوق ايران 9403 1394/03/06        

13820807951031

1395/10/01
 

    مسعود البرزي 910874960 عليرضا رضواني  
نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی 9403 1394/03/06        

13820807951056

1395/11/06

    سلمان ولیزاده 911078575 عبدالله عبدی پور  
ماهیت ؛شرایط و آثار تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث  9403 1394/03/06        

13820807951036

1395/10/04

    دکتر نعیمی  930441246 ثریا عباسی  
اعاده عمليات اجرايي و مسئوليت مدني دولت در خسارت ناشي از آن 9403 1394/03/06        

13820807951037

1395/10/05

    محمدباقر قربانوند 930335520 سميه رضايي  
اصول محاكمات و دادرسي منصفانه 9403 1394/03/06        

13820807951038

1395/10/05

    محمدباقر قربانوند 920608058 فرشته محمدي  
توكيل وكالت بدون اختيار در توكيل 9403 1394/03/06        

13820807951039

1395/10/05

    عليرضا  نواريان 920608594 مصطفي نورمحمدي  
مقايسه مسئوليت ناشي از فعل غير در مسئوليت هاي مدني و قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951040

1395/10/05

    عليرضا  نواريان 920088071 ليلا محمد علي  
مسئوليت مدني ناشي از اداره مال غير 9403 1394/03/06        

13820807951043

1395/10/11
 

    سعيد بيگدلي 920588428 زهرا اجلي  
مسئوليت مدني مجانين در حقوق ايران و امريكا 9403 1394/03/06        

13820807951044

1395/10/11

    سعيد بيگدلي 911082545 ميثم اينانلو صارمي  
مشروعيت جهت در اعمال حقوقي مرتبط با اسناد تجارتي 9403 1394/03/06   2    

13820807951055

1395/11/06
 

    مجيد قرباني 930300073 حسين محمدي  
مطالعه ي تطبيقي بيمه عدم النفع در حقوق ايران و انگلستان 9403 1394/03/06        

13820807951045

1395/10/16
 

    مسعود البرزي 920608592 جلال محمدي  
مقايسه مالكيت منفعت و حق انتفاع 9403 1394/03/06        

13820807951047

1395/10/19

    هادي نعيمي 930294687 بهروز بيات تلخابي  
تكاليف مؤديان مالياتي و ضمانت اجراي آنها 9403 1394/03/06        

13820807951048

1395/10/22

    فرهاد ادريسي 900756281 محمدتاواتاو  
شرايط و آثار حقوقي صدور گواهي عدم پرداخت براي چك 9403 1394/03/06        

13820807951057

1395/11/06

    فرهاد ادريسي 930367961 ليلا كاظمي  
صلح وداوري دعاوي شركت هاي دولتي 9403 1394/03/06        

13820807952001

1395/12/10

 

    مسعود البرزي 920618575 سيد مرتضي موسوي  
روابط حقوقي طرفين عقد اجاره اشياء(منقول و غير منقول )پس از انحلال آن 9403 1394/03/06        

13820807951053

1395/11/04
 

    عليرضا  نواريان 930298074 يوسف جهان آرا  
مسئوليت مدني نماينده 9403 1394/03/06        

13820807951058

1395/11/06

    عليرضا  نواريان 930521327 بهزاد خداوردي  
خسارات خارج از  شمول قرارداهاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالت 9403 1394/03/06        

13820807951071

1395/11/28

    مجيد قرباني 930290888 مصطفي عليمحمدي  
اتلاف مورد معامله قبل از قبض 9403 1394/03/06        

13820807951050

1395/11/03
 

    هادي نعيمي 930377223 سيد علي موسوي خسمخي  
وظيفه افشاء و اعتراض به صلاحيت داور طبق قواعد داوري آنسيترال 9403 1394/03/06        

13820807952007

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 930365262 محسن رضايي  
وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار 9403 1394/03/06        

13820807951051

1395/11/04
 

    هادي نعيمي 920150718 ر قيه گل محمدي  
احكام حقوقي قابل اجرا بدون صدور اجرائيه 9403 1394/03/06        

13820807951069

1395/11/27

    سلمان طاهري 930344873 حسن فرجي  
مقايسه واخواهي و تجديد نظرخواهي 9403 1394/03/06        

13820807951052

1395/11/04
 

    محمدباقر قربانوند 920608056 سهيلا قرباني  
كاستن از ثمن به عنوان ضمانت اجراي تعهد قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951060

1395/11/11

    هادي نعيمي 920608619 اصغر  مهديخاني  
ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب (ايراد خسارت ) 9403 1394/03/06        

13820807951061

1395/11/11

 

    هادي نعيمي 930510346 رجب خدايي  
تصحيح و تكميل راي داور 9402 1394/02/21    

 

 

 

13820807952008

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 911070912 معصومه فرخنده صحيح  
رجوع در عقود و ايقاعات 9403 1394/03/06    

 

 

 

13820807952016

1396/01/30
 

    عبداله كيايي 900726019 تقي اسكندري  
مشاركت در ساخت ، آثار و احكام 9403 1394/03/06        

13820807951062

1395/11/16
 

    فرهاد ادريسي 911063966 زهرا كردلو  
ضمانت غاصبان در برابر منافع در فقه وحقوق 9309 1393/09/19        

13820807951065

1395/11/21

    فريد احمديان مقدم 920147213 رقيه محمودي  
ترتيب ادره و اعمال حق مشاع 9410 1394/10/02        

13820807951064

1395/11/20

    فرهاد ادريسي 930453536 فاطمه انصاري  
بررسي چگونگي تتميم قراردادها 9401 1394/01/26        

13820807951066

1395/11/25

    عليرضا نواريان 920134171 مريم بهرامي  
تحقق صلاحيت ايكسيد 9308 1393/08/28        

13820807952009

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 910611177 سارا قايدي  
موارد الزامي رجوع به داوري در ايران 9308 1393/08/28    

 

 

 

13820807952010

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 91119100088 حسين قرباني دراباد  
مطالعه تطبيقي طلاق رجعي در حقوق ايران و مصر 9303 1393/03/08    

 

 

 

13820807952003

1395/12/14

  مسعود البرزي فرهاد ادريسي 891232606 ليلا قرجه لو  
مطالبه تعهدات از طريق اظهارنامه 9403 1394/03/06        

13820807951067

1395/11/25

    محمدباقر قربانوند 910604908 نرجس خاتون قرباني شيخ شين  
نقش عدالت و انصاف در تكميل و تفسير قرارداد 9403 1394/03/06        

13820807951068

1395/11/25

    عليرضا نواريان 911114697 نقي رجبي  
حقوق مودي در آيين دادرسي مالياتي 9409 1394/09/04        

13820807951072

1395/11/30

    محمدباقر قربانوند 930594473 اقبال ملاقديمي  
اعتراض شخص ثالث  به جنبه مالي آراء كيفري 9409 1394/09/04        

13820807951073

1395/11/30

    محمدباقر قربانوند 930435497 پرويز شاه محمدي  
تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون و مقایسه ی آن با عقد ضمان  9403 1394/03/06        

13820807952017

1396/01/30

    عبداله کیایی 920608057 الهام حیدری   
حقوق و تكاليف غير مالي مادر 9410 1394/10/02        

13820807952011

1396/0130
 

    محمدباقر قربانوند 930527012 رسول حبيبيان  
وجوه افتراق درخواست تقسيم ماترك با دعوي مطالبه سهم الارث 9310 1393/10/30        

13820807952012

1396/01/30
 

    محمدباقر قربانوند 920161697 اسماعيل دهقان نژاد  
توقيف اموال غيرمادي در قانون اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا 9403 1394/03/06        

13820807952002

1395/12/11

    هادي نعيمي 920166515 سارا طالب زاده  
بررسي مقايسه اي قانون ثبت اسناد و املاك با قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 9402 1394/02/23        

13820807952004

1395/12/14

    عبداله كيايي 920618561 صفدر كشاورز  
مسئوليت شركت مادردر قبال شركت هاي تابعه در حقوق تجارت بين الملل 9303 1393/03/07        

13820807952005

1395/12/14

    مجيدقرباني 911072157 رضاپرتواندازان پور  
آثار و احكام زوال قدرت بر تسليم مورد معامله بعد از عقد 9402 1394/02/30        

13820807952006

1395/12/14

    سعيد بيگدلي 911084795 علي اعظمي  
صلاحیت شورای حل اختلاف در امور مدنی بر اساس قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 9503 1395/03/05    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952018

1396/02/04

  ن قربانوند 930442532 محمود نعمتی   
آثار و احکام معاملات خارج از موضوع شرکتهای تجاری 9308 1393/08/028        

13820807952013

1396/01/30
 

  ن نعیمی 920134751 علیرضا ذوالفقاری  
تعارض قوانین در قلمرو حقوق مالکیت های هنری و ادبی 9503 1395/03/05        

13820807952015

1396/01/30
 

  ن بلوری 940046834 فاطمه رضایی  
ارکان و اوصاف حق عینی 9508 1395/08/26    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
 

13820807952030

1396/03/22

  ن البرزی ورکی 940044202 اسماعیل چهل امیرانی  
وجه تشابه و تفاوت قرارداد صدور چک و عقد حواله 9508 1395/08/26    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
 

13820807952026

1396/03/01

  ن محمدباقر قربانوند 940269078 حسینعلی افشاری  
اقسام اقرار و آثار حقوقی تفکیک آنها 9510 1395/10/01    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
 

13820807952048

1396/06/02

  ن محمدباقر قربانوند 940150077 فرشته اسماعیلی  
مقايسه تصميمات دادگاهها با تصميمات نهادهاي شبه قضايي از حيث آثار 9310 1393/10/03    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
      ن قربانوند 920608048 سعيده ميكائيلو  
مسئوليت مدني قراردادي در عقود جايز 9508 1395/08/26    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/04/22

 

13820807952038

1396/04/31

  ن البرزي وركي 940450466 مرضيه حسيني  
وجوه تفاوت رجوع و فسخ از حيث شرايط و آثار حقوقي 9409 1394/09/04        

13820807952014

1396/01/30
 

  ن نعيمي 930333896 حسن صفري  
اشتباه در مقدار مورد معامله   9436 1394/03/06        

13820807952019

1396/02/07

    عبداله كيايي 920618577 محمدرضاابراهيمي تواني  
وعده نكاح در حقوق ايران و تركيه 9412 1394/10/02        

 

13820807952020

1396/02/07

    سعيد بيگدلي 930289761 سيد ساجد پسنديده يامچي  
سهام خزانه 9410 1394/10/02        

13820807952021

1396/02/12

    سلمان ولي زاده 920063192 كمال خداكرمي  
تاثير انحلال عقد در شروط ضمن آن 9410 1394/10/02        

13820807952022

1396/02/13

    عليرضا نواريان 930367006 اكبر ناقلي  
خیار عیب در عقود مستمر 9409 1394/09/04        

13820807952023

1396/02/16

    عبد اله کیایی 930451283 مریم شاهمرادی  
چک تضمین شده 9508 1395/08/26        

13820807952024

1396/02/23

    سلمان ولیزاده 940037707 عیسی نقوی  
بررسي فقهي و حقوقي محدوديت هاي حق مالكيت ناشي از مجاورت املاك 9203 1392/02/15        

13820807952037

1396/04/31

    محمدباقر قربانوند 890628186 مجيد ميرزائي  
ارث قصاص و ديه 9410 1394/10/02     ظرفيت استاد راهنما پر است 96/02/26  

13820807952028

1396/03/17

    عبداله كيائي 930404154 صابر شيرزاده  
شرايط تهاتر قهري در حقوق ايران 9508 1395/08/26        

13820807952025

1396/02/31

    هادي نعيمي 94007339 ليلا محبي  
هيات نظار در شركت با مسئوليت محدود 9409 1394/09/04        

13820807952027

1396/03/10

    سلمان وليزاده 930344991 احسان الياسوند  
وضعيت حقوقي اقرار محجورين 9503 1395/03/05        

13820807952047

1396/05/30

    عبداله كيائي 920581275 فرشاد رسولي  
شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن 9403 1394/03/06        

13820807952029

1396/03/18

    هادي نعيمي 920608559 حسن همتي فرد  
بررسي دعاوي طاري در دادرسي ديوان عدالت اداري 9401 1394/01/26               محمد قربانوند 920566861 هرمز بختياري نوده  
تكاليف بانكها در قانون صدور چك و ضمانت اجراي آن ها 9508 1395/08/26               محمد قربانوند 940447943 عباس محمدي  
بررسي شرايط و آثار انتقال سهم الشركه در شركتهاي تجاري مختلط 9510 1395/10/01        

13820807952031

1396/04/03

    نعيمي 940195442 علي احمدي  

شرايط تشكيل شركت سهامي خاص

9502 1395/02/08        

13820807952032

1396/04/03

 

 

  وليزاده 930477078 عباس فرماني  
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه 9502 1395/02/08        

13820807952033

1396/04/03

    نواريان 930526897 روح اله نيت پور افشار  
بررسي مقايسه اي روش اعتراض به عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا 9308 1393/08/28        

13820807952040

1396/05/02

    محمدباقر قربانوند 920019137

حسين بلالي اصل

اول

 
اثر انتفاي مبنا در سقوط خيار فسخ 9409 1394/09/04               عبداله كيايي 930319131 بهنام خليفه لوئي  
شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن 9403 1394/03/06        

13820807952029

1396/03/18

    هادي نعيمي 920608559 حسن همتي فرد  
جايگاه حقوقي بينه و يمين براي اثبات ادعا  نزد شوراي حل اختلاف 9401 1394/01/21               محمدباقر قربانوند 920078894 علي كمالي  
بررسي تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله 9409 1394/09/04        

13820807952039

1396/04/31

    مسعود البرزي 930381099 ناهيد عليزاده  
بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در حقوق ايران و مقايسه با كنوانسيون حقوق كودك 9508 1395/08/26     ظرفيت استاد راهنما پر است         مسعود البرزي 920608558 سعيد عابديني  
اسباب زوال حق انتفاع 9410 1394/10/02        

13820807952034

1396/04/22

    عليرضا نواريان 930335344 سيده رقيه موسوي  
بررسي مقايسه اي شرايط و آثار قرابت رضاعي در حقوق ايران و فقه شافعي 9312 1393/12/13        

13820807952035

1396/04/22

    عليرضا نواريان 910893610 محمد اسماعيلي گورجق  
ساختار ،وظايف و نحوه اداره بيمه مركزي ايران 9402 1394/02/23        

13820807952036

1396/04/27

    سلمان وليزاده 920090931 كيان عظيمي  
جايگاه و مباني فلسفي تفسير در زبان نارساي مقنن ايراني 9401 1394/01/26        

13820807952041

1396/05/07

    نجادعلي الماسي 900784052 رضا رحماني  
مسئوليت مدني و نحوه جبران خسارت ناشي از استفاده مراكز درماني از داروهاي غير مجاز 9401 1394/01/26        

13820807952042

1396/05/12

    سعيد بيگدلي 920028669 محسن سليمي  
شرايط و آثار نقل و انتقال بيمه اي (تامين اجتماعي ) 9508 1395/08/26        

13820807952043

1396/05/12

    فريد احمديان مقدم 940115541 مصطفي پيرمحمدي  
شرايط و آثار حقوقي شناسنامه 9508 1395/08/26        

13820807952044

1396/05/12

    عليرضا نواريان 940004955 مهدي صفري  
مقايسه ثمن شناور در بيع بين المللي كالا و بيع در حقوق داخلي 9410 1394/10/02        

13820807952045

1396/05/12

    ربيعا اسكيني 911088676 رقيه غفاري زرنجين  
شرايط و آثار حقوقي  رد معامله غير نافذ 9401 1394/10/02        

13820807952046

1396/05/12

    هادي نعيمي 930357511 مهدي ملكي  
بررسي تطبيقي فسخ فعلي و امضاي فعلي ذوالخيار در فقه اماميه و قانون مدني 9409 1394/09/04               فرهاد ادريسي 930301259 الهه احمدخاني  

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله   نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                        رحمان بیات
                        عبدالرحمن شهروز
                        عباس غلامی کند سری
                       

سعید آقا علیخانی  

                        سحر مظفری
                        :زهره دوستی
                        علي کريمي
                        مسعود ترکاشوند
                        ناهید محبی
                        جلال الدین محمدی
                         جبار ایوبی
                        مجید صابر مولائی 
                       

محمدرضا رضایی

                       

داود حیدری

                       
بهروز رجائی
                         بهنام حسن زاده
                       

 مالک کریمی

                        حمیده رضایی
                       

حسن انوشه

                       

مجتبی بیات

 

                       

احسان حسنی

                        ابراهیم جعفری
                       

توران محمدی  

                       

حسن سلطانی آذر  

 

                       فاطمه قره حسن لو
                         علی مرادی
                       

سهیلا توسل

                        مرتضي رحيميان آزاد
                        سید معصومه موسوی 

بیمه عدم النفع از نوع بیمه های ناشی از خسارت وارده به اموال می باشد که با توجه به روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و به خصوص با جدی شدن خصوصی سازی، زمینه برای توجیه این نوع بیمه نامه ها فراهم می شوداین نوع بیمه نامه می تواند در یک‌ ‌‌کارخانه یا بنگاه اقتصادی‌ تولیدی‌ و.... که در اثر ایجاد وقفه و ریسک‌های متفاوتی که سرمنشاء توقف تولید می باشند منجر به زیان پولی گرددکه بر این اساس نرخ بیمه (در اثر ایجاد وقفه در کار) معین می گردد تا در فرآیند بررسی خسارت به عامل زیان؛ بیمه گر مبلغی را در مدت معین به بیمه گذار بپردازد اما با این اوصاف بیمه‌گر در صورتی قبول تعهد می‌کند که خطر مورد بیمه به شیوه‌ای‌ دقیق برای او مشخص شده باشد. ولی با همه این ملاحضات کشور ایران هنوز نتوانسته در این راستا همانند کشور انگلیس در بررسی دقیق ابعاد ریسک برای به دست آوردن نرخ حق بیمه و شرایط مناسب به جایگاه ویژه ای در فرآیند صنعت و تولید دست یابد.

کلیدواژه:بیمه، عدم النفع، بیمه عدم النفع، وقفه در‌ تولید، حفظ امنیت تولید،شناسایی ریسک،تقلیل خطر.
      18 1395/11/14 13820807951045 قرباني نعيمي البرزي مطالعه تطبیقی بیمه عدم النفع در حقوق ایران و انگلستان 920608592 جلال محمدی

مالکیت رابطه ای است بین شخص و چیز مادی که قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند .

منافع عایداتی است که به صورت تدریجی از اموال مادی و معنوی بدست می آید و بر حسب مال منافع آن هم متفاوت است .

حق انتفاع : حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند . حق انتفاع نهادهای مشابه ای هم دارد مثل اباحه انتفاع که در اثر اذن به وجود می آید یا اباحه تصرف که به وسیله قانون ایجاد می شود مثل مباحات که شخص می تواند با رعایت مقررات خاصی از آنها استفاده کند یا حق ارتفاق که تفاوت هایی با حق انتفاع دارد که مهم ترین آن این است که حق انتفاع هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول مصداق دارد در حالی که حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منمقول است . مالکیت منفعت از لحاظ ماهیت جزء حقوق است و شکل عمده  به وجود آمدن آن عقد اجاره است که در اثر آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود البته شکل های دیگری هم وجود دارد مثل صلح منفعت یا وصیت منفعت و ... . حق انتفاع نیز از حیث ماهیت جزء اعمال حقوقی است و غالباً با  عقد موجد حق انتفاع به وجود می آید و علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی خود را هم دارد و طرفین باید شرایط عمومی صحت معاملات را داشته باشند . البته حق انتفاع شرایط اختصاصی خاص خود را هم دارد از جمله اینکه شخصی باید در زمان ایجاد حق موجود  باشد البته به تبع موجود به شخصی که هم در زمان ایجاد حق وجود ندارد هم می شود ایجاد کرد مثل حمل یا اینکه مال مورد انتفاع باید با استفاده از آن قابلیت بقا داشته باشد و از اموال مصرف شدنی نباشد . عقد انتفاع از عقود لازم است و غالباً به صورت مجانی است ولی شرط عوض در آن جنبه فرعی دارد و می تواند معوضی باشد .

از حیث اسباب ایجاد مالکیت منفعت به طور عمده با عقد اجاره به وجود می آیدمگر اینکه  قائل شویم که وصیت تملیکی ایقاع است . حق انتفاع هم علاوه بر عقد به صورت ایقاع هم به وجود می آید مثل اذن یا حیازت  از حیث انتقال هم حق انتفاع و مالکیت منفعت به صورت ارادی قابل انتقال است مگر در شرایط خاص که شرط خلاف آن شود  به صورت قهری هم فقط در ارث مصداق پیدا می کند از حیث اسباب زول هم به صورت ارادی با اعراض یا پایان مدت انتفاع و غیره از بین می رود و به صورت قهری هم از بین می رود .  .

به طور کلی می توان استنباط کرد که حق انتفاع و مالکیت منفعت دو مفهوم مشابه است که تفاوت های مهمی با هم از حیث اسباب ایجاد و انتقال و زوال و شرایط ویژگی های هر یک وجود دارد و با نهادهای دیگر حقوقی هم شباهت هایی دارد البته تفاوت هایی هم دارند .

واژه ها ی کلیدی : مالکیت ، منفعت ، حق انتفاع و ...
      17.5 1395/11/14 13820807951047 رجايي وليزاده نعيمي مقایسه مالکیت منفعت و حق انتفاع 930294687 بهروز بیات تلخابی

 این تحقیق با هدف مقایسه حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی و تعاونی انجام شده است. مقنن رویه واحدی در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران شرکت های تجاری اتخاذ ننموده است. که در شرکتهای سهامی ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت را تابع نظریه رکن بودن  با اختیارات مطلق دانسته در حالی که  در سایر شرکتهای تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته است و محدودیت های قانونی اختیارات هیئت مدیره در شرکت های سهامی و تعاونی به صورت کامل، مشابه نیست. مقنن در مواد 129 تا 133 ل.ا.ق.ت محدودیت ها و شرایطی را در خصوص شرکتهای سهامی بیان نموده است اما در مورد شرکتهای تعاونی این مطلب به صراحت بیان نشده است که با تصویب ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی این مقررات نسبت به شرکتهای تعاونی نیز لازم الرعایا دانسته شد.همچنین درشرکت های سهامی محدود کردن اختیارات مدیران دراساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و درمقابل اشخاص ثالث باطل و کم لم یکن است، اما در شرکت های تعاونی به نظر می رسد برخلاف شرکت سهامی محدودیت های مقرر در اساسنامه برای هیئت مدیره نسبت به اشخاص ثالث هم نافذ، معتبرو قابل استناد است . تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی و به روش مقایسه است.

واژگان کلیدی: شرکت سهامی، شرکت تعاونی، هیئت مدیره، حدود اختیارات
      18 1395/11/07 13820807951046 وليزاده نعيمي قرباني بررسی مقایسه ای اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای سهامی و تعاونی 930505675 سالومه تیموری

مالیات به عنوان یکی ازمنابع مهم درآمددولتهامطرح است. درفرآیندمالیات،دستگاههای مالیاتی ومودیان مالیاتی نقش تعیین کنندهای برعهده دارند. هرچه نظام مالیاتی،کارآمدترومطلوب ترباشد،این فرآیندباسهولت ورضایتمندی بیشتری انجام می گیرد. ازمهمترین عواملی که نظام مالیاتی کارآمدرارقم می زندآگاهی دستگاههای مالیاتی ومودیان مالیاتی ازحقوق وتکالیف خوداست. باعنایت به این که مالیات ازمصادیق اعمال حاکمیت است،لذابرای اداره مالیاتی)دستگاه مالیاتی( حقوق،اختیارات واقتدارات خاصی پیش بینی شده است که با عنوان»اعمال قدرت مالیاتی« از آن یاد می شود. اما اعمال قدرت مالیاتی نبایدسبب نادیده گرفت نحقوق مودیان شود. باتوجه به نقش تعیین کننده مودیان درفرآیندمالیات،نارضایتی وبی اعتمادی آنها،عواقبي چون بی میلی مودیان به پرداخت مالیات،فرارازپرداخت مالیات ودرنتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت رادرپی خواهدداشت. ازاین روست که پیش ازاعمال قدرت مالیاتی،جلب همکاری ومشارکت مودیان بایدمدنظرقانونگذارباشدوآگاهی مودیان ازحقوق خوددربرابردستگاههای مالیاتی ونیزرعایت آن ازسوی دستگاههای مذکوردرجلب همکاری ومشارکت مودیان نقش بسزایی دارد.

واژگان کلیدی: مالیات،مؤدی مالیاتی، اداره مالیاتی، مراجع حل اختلاف مالیاتی
      18 1395/11/13 13820807951048 وليزاده نعيمي ادريسي تکالیف مودیان مالیاتی و ضمانت اجرای آن 900756281 محمد تاواتاو
انسان اجتماعی امروز که با انعقاد قرارداهای مختلف خود را در معرض حقوق و تکالیف متفاوتی قرار می دهد، ممکن است در نتیجه حوادث ناگهانی ، به یکباره مفقود گردد. با ادامه غیبت شخص مفقود حقوق وی در معرض تلف و تکالیف او معلق می ماند. در این حالت اشخاص ذی نفع می توانند با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار مطابق مواد قانونی، صدور حکم موت فرضی وی را تقاضا نمایند. اما با صدور حکم موت فرضی شخص مفقود وضعیت حقوق و تکالیف وی در عقود و قراردادهای مالی و غیرمالی به تفصیل مشخص نگردیده است و این امر مشکلات عدیده ای در عقود مختلف بوجود می آورد. همچنین با بازگشت شخص مفقود که حکم موت فرضی وی صادر گردیده است، به وضعیت عقود مختلف شخص مفقود  از این جهت که در چه مرحله ای از انعقاد یا اجرای تعهد به سر می برند، در مواد قانون مشخص نگردیده است. ادامه این وضعیت به ویژه فقدان راه حلی یکسان در موارد مختلف، روابط این افراد را بیشتر در معرض آسیب و خسارت قرار می دهد. بنابراین لازم است تا شرایط صدور حکم موت فرضی و آثار ناشی از آن در عقود مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد . در این تحقیق تلاش گردیده تا با استفاده قواعد حقوقی و رجوع به کتب فقهی و قانونی آثار صدور حکم موت فرضی در قراردادهای مالی و غیر مالی شخص مفقود حسب مورد و به تفصیل در رابطه با هر یک از عقود بررسی و مشخص گردد.       18 1395/11/20

 

13820807951049

 

ادريسي نعيمي كيائي آثار صدور حکم موت فرضی در قرار دادهای مالی و غیر مالی 910600553 محمد بزرگی

هرگاه یکی ازاصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، می تواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیش بینی امکان جلب ثالث ورسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثربیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگستری به همراه دارد. وجودابهام دربرخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت دررویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط درنزد محاکم گردیده است . جلب ثالث را نمی توان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثرنویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر نیست و برخی  نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. درجلب ثالث اصلی جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدین وسیله مجرمیت او دراین خصوص را درخواست می نماید. در جلب ثالث تقویتی خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نیست وچنین شخصی صرفا برای تقویت موضع جالب به دادرسی فراخوانده می شود. منظور از ورود شخص ثالث همه ي اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان وخوانده ندارد، ورود شخص ثالث به طور ارادي مي تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديد نظر در صورتيكه براي خود مستقلا" حقي قائل باشد يا خود را ذينفع در محق شدن یکی از اصحاب دعواي اصلي بداند دخالت نمايد- پس از صدور راي قطعي از دادگاه بدوي  یا تجديد نظر چنانچه شخص ثالث از راي صادره متضرر شود ودر جريان دادرسي دخالت نداشته باشد مي تواند به عنوان ثالث نسبت به آن راي اعتراض كند- گاهي دخالت شخص ثالث با لاجبار است وآن زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب نمايددخالت ثالث آثاري همچون اطاله دادرسي ، انحراف از قاعده صلاحيت محلي، خوانده محسوب شدن ثالث دارد كه در اين نوشته سعي بر تبيين شق اول دخالت ثالث در دادرسي يعني ورود ثالث گرديده است.

کلید واژگان: دعوای طاری، جلب شخص ثالث، جلب ثالث اصلی، جلب ثالث تقویتی،ورود شخص ثالث
      17 1395/11/30 13820807942070 كيايي نعيمي قربانوند بررسی مقایسه ای آثار حقوقی ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی 930386744 بهرام عموجی

یکی از معاملات مرسوم بین تسهیل گیرندگان به عنوان مشتری و بانک ها عقد «رهن» است. از آنجائیکه بانک ها در قبال سرمایه های مردم که بصروت سپرده نزد آنها تودیع شده است مسئولیت دارند و لزوم گردش این سرمایه ها و تداوم تولید و بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی می طلبد تا در قبال تسهیلات پرداختی به مشتریان تضامین کافی بمنظور بازگشت این تضامین می توانند در قالب عقد رهن و تحت عنوان وثائق ملکی، کالای زیر کلید و یا مال غیر منقول ارزنده دیگر بوده و یا  از تضامین دیگری مانند سپرده های بلند مدت متعلق به خود شخص و دلخواه، اسناد و اوراق تجاری، ضمانت اشخاص غیر از راهن بعنوان ضامن و یا ترکیبی از تعدادی از این تضمین ها باشد. در عقد رهن قبض شرط صحّت عقد عنوان شده است که موضوع قبض و رعایت آن از سوی بانک ها در برخی موارد مورد تشکیک قرار گرفته است و صحت عقد رهن را مورد تردید قرار داده است و یا سخن آزادسازی مورد گرو یا مرهون که لزوماً بایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد یا نه از موارد دیگر بحث است.

از طریفی قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و چهار که یک قانون جدید است، بانک ها را بر اساس بند الف ماده 19 و بند ب همین ماده ملکف به اولاً آزادسازی قسمتی از وثیقه یا تمام آن در قبال تسویه قسمتی از بدهی و یا عدم اخذ وکالت بلاعزل و حذف شرط فروش رهینه در ضمن عقد نموده است، تبعاتي برای بانک ها بوجود آورده است مخصوصاً بند ب این ماده و آن اینکه آیا قراردادهای منعقده قبل از تصویب این قانون تکلیفش چیست و امثالهم و همچنین شرایط و آثار حق اجرائیه بانک ها بعد از تصویب این قانون چه خواهد بود که موضوع  را به چالش کشیده است. در این مقاله سيري در عقد  رهن و وکالت بلاعزل و تضامین اخذ شده و به تبع آن ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و ... صورت پذیرفته و در نهایت راهکارهایی برای تبیین روابط جدید بانک ها با مشتریان خود پیشنهاد شده است که منجمله آنها می توان به صندوق تضمین تسهیلات، اقدام شرکت های بیمه، اخذ اسناد تجاری بعنوان وثیقه و تشکیل دادگاهی ویژه وصول مطالبات بانکها و در نهایت سوق دادن تسهیلات کلان بانکی جهت راه اندازی طرحهای تولیدی به سمت و سوی باز از سرمایه و ایجاد امکان برای بانکها جهت پرداختن به کار اصلی بانکداری اشاره کرد.

کلید واژه: رهن، مرتهن، تسهیل گیرنده، بانک، عین معین، رهن دین، سپرده های مدت دار، کالای زیر کلید وکالت بلاعزل، وکالت فروش، اجرائیه، اسناد تجاری، بازار بورس، فرابورس.
      18 1394/11/28 13820807942021 رجايي قاضيلو ادريسي قرباني شرایط و آثار اجرای حق وثیقه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باتوجه به بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید 930304571 حسن فاضلی 

بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، کلیه‌افراد جامعه‌ اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌ شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ، موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود. احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد کلیه‌ کارفرمایان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ کارکنان‌ وکارگران‌ که‌ ناشی‌ از حوادث‌ حین‌ کار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمی‌ و جانی‌ شود ، مسئول‌ هستند. اما قصور در اجرای‌ صحیح‌ این‌ اصول‌، منشاءبروز صدمات‌ و زیان‌ به‌ کارکنان‌ میگردد . جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشی‌ ازحوادث‌ کار با بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرما قابل‌ تامین‌ است‌ که کلیه‌ کارکنان‌شاغل‌ در محدوده‌ کارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهند بود مگر آنکه‌ ط‌بق‌ قانون ‌به‌ عنوان‌ کارگر ط‌رف‌ قرارداد کارفرما تلقی‌ نگردند . حداکثر تعهد بیمه‌ گر درجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو برای‌ هر نفر در حد دیه‌ خواهد بود در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این پایان نامه ، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.

واژه کلیدی:بیمه اجباری، کارفرما، کارگر،جبران خسارت،مسئولیت مدنی
      17 1395/11/28 13820807951032 قربانوند نعيمي وليزاده بیمه اجباری مسئولیت مدنی کارفرما در قبال زیان ناشی از اعمال کارگران 930312015 سید رحمان مفتی حویق

طبق آن­چه از قانون تجارت استنباط می­شود، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می­کنند. امروزه شرکت­های تجاری، از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماشینی شدن کارها جهت پیشرفت تجارب و امور مهم، لزوم جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و بزرگ و بکار بردن آن، مخصوصا در شرکت­های تجارتی بیش از پیش احساس می‌شود. به‌رغم اهمیت شرکت‌ با مسئولیت محدود در ارتقاء سرمایه­گذاری ذر بنگاه­های کوچک، شکوفایی اقتصاد ملی و کاهش وابستگی‌های اقتصادی کشور، وضعیت این شرکت‌ از نظر ماهیت، قواعد تشکیل و انحلال و مهم­تر از همه از منظر حقوق شرکای شرکت  مبهم است. این ابهام می‌تواند، از رغبت اشخاص برای تشکیل شرکت‌ با مسئولیت محدود بکاهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد تا با رفع ابهامات موجود، موجبات ترغیب اشخاص به تشکیل این نوع از شرکت‌ تجاری را تا حدودی فراهم آورد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این­که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت «‌با مسئولیت محدود» ‌قید شود. شرکت با مسئولیت محدود شرکت از دیدگاه موضوعی، تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی­تواند چیزی جز امور تجاری.(ماده 94 قانون تجارت؛ ماده  479لایحه جدید قانون تجارت) شرکای شرکت ‌با مسئولیت محدود  دارای دو دسته حقوق مالی و غیرمالی هستند. حقوق مالی شرکای شرکت ‌با مسئولیت محدود عبارتند از: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارند که از جملۀ آن­ها حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت سهام‌دار است.حقوق غیرمالی شرکای شرکت ‌با مسئولیت محدود عبارتند از: حق‌ رأی و حق اطلاع.

واژگان کلیدی: قانون تجارت، شرکت­های تجاری، شرکت ‌با مسئولیت محدود، شرکا، حقوق مالی، حقوق غیرمالی
      18 1395/11/30 13820807951034 نعيمي وليزاده قرباني حقوق مالی و غیر مالی شرکای شرکت با مسئولیت محدود 920107316 اسلام ستاری 
رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از 771 تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. عقد رهن وسیله تضمین عینی دیون است چه آنکه حق تعقیب و تقدم ننسبت به مال مرهونه از نشانه های وجود حق عینی برای طلبکار است. حق تابع وجود دین اصلی که برای تضمین آن بوجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود. اگر چه اصل بر تساوی طلبکاران است . با این حال گاه قانون گذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص طلب آنها را ممتاز قرار می دهد . امتیاز این دسته از مطالبات، کسب و صف تعقیب و تقدم از قانون است وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران میشود.رهن جز عقد عینی است یعنی عقودی که قبض در انها شرط صحت است (ماده 364 قانون مدنی)به عبارت دیگر دراین عقود قبض جز ارکان عقد است و بدون آن درواقع عقدی شکل نگرفته است.هدف از این رهن این است که مرتهن بتواند درصورتی که مدیون از پرداخت دین امتناع کند مرتهن بتواند طلب خود را از عین مرهونه استیفاء کند.به این صورت که با فروش عین و برداشت طلب از بهای آن بتواند به حق خود برسد و راهن نیز نمی تواند مانع استیفای حق مرتهن گردد و باید به تعهدات خود در مقابل مرتهن پای بند باشد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده به مرتهن می باشد.از سوی دیگر رهن در نزد مرتهن ،امانت است،لذا اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود، غرامت آن بر عهده راهن است و از دین چیزی کاسته نمیشود.       17.25 1395/10/29 13820807951035 ادريسي وليزاده قرباني تعهدات مرتهن در مقابل راهن 930288165 میثم محمدنژاد

 در زمینه مسئولیت مجنون و سرپرست و محافظ مجنون در حقوق ایران در صورت ایجاد فعل زیانبار توسط مجنون مقصر شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در نتیجه این تقصیر جبران خسارت بر عهده وی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. از این رو، حكم مندرج درماده7 ق. م. م شامل همه كسانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" بر حسب قرارداد بر عهده آنان است. همچنین بر مبنای ماده 1216ق. م. در صورتیکه سرپرست مجنون در ایجاد خسارت توسط مجنون مقصر نباشد، جبران خسارت توسط خود مجنون باید انجام پذیرد. در این فرض نیز میتوان دو حالت را در نظر گرفت: در حالتیکه مجنون استطاعت جبران خسارت را داشته باشد به تادیه کل خسارت ناشی از عمل خویش محکوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. اما در حا لتیکه مجنون استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد تنها تا حدی که موجب عسرت و تنگدستی وی نگردد به پرداخت ملزم خواهد شد که در این حالت، دیگر باقیمانده خسارت از محل اموال سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون پرداخت نخواهد شد، چه، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد وتنها در محدوده مصرح در قانون قابل استناد است.

در حقوق كشورآمریکا، قاعده و مقررات خاصی برای مسئولیت اشخاصی كه ملزم به نگاهداری و مواظبت از دیگری هستند پیش بینی نشده ومسئولیت این اشخاص، تابع مقررات وقواعد عام مسئولیت مدنی است. از این رو این اشخاص تنها بر مبنای تقصیر شخصی خود كه اثبات آن بر عهده قربانی عمل زیانبار است محكوم به تادیه خسارت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند البته در این زمینه درحقوق كامن لو تعدیل هایی صورت گرفته است. این تعدیل در نتیجه یك تفسیر قضایی به صورت تسهیل در اثبات تقصیر در مواظبت از كودكان خردسال تجلی یافته است، به پدر و مادر مسئولیتی نوعی برای برخی تقصیرهای فرزندان خویش تحمیل كرده است

واژگان کلیدی: مسئولیت مجنون، مسئولیت سرپرست، قوانین ایران و آمریکا
      16 1395/11/27 13820807951044 نواريان نعيمي سعيد بيگدلي مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران و آمریکا 911082545  میثم اینانلو صارمی

حاکمیت قوانین و احکام کشورها، اصولاً محدود به مرزهای جغرافیایی آن کشور محدود می‌شود و در خارج از کشور قدرت و اثر اجرایی ندارد. گاهی اوقات منافع دولت‌ها ضرورت ارتباط قضایی در عرصه بین المللی را توجیه نموده و ایجاب می نماید تحت شرایطی احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی شناسائی و اجرا گردد. منظور از شناسائی و اجرا احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که از دادگاه کشور خارجی صادر گردیده همانند احکام صادره در دادگاه‌های داخلی معتبر شناخته شده و اجرا گردد که این شناسایی و اجرا از مبانی چون مبانی نزاکت بین المللی، حقوق مکتسبه، عمل حاکمیتی دولت‌ها و... نشات می‌گیرد. در حقوق ایران صلاحیت قضایی بین المللی غالباً تحت تأثیر از حقوق مکتسبه و عمل حاکمیتی دولت می‌باشد. گفتنی است قانونگذار ایران عمدتاً در ماده 169 ق.ا.ا.م و مواد 971 و 972 ق.م این امکان را فراهم ساخته که احکام صادره از دادگاه خارجی تحت شرایطی در ایران اجرا گردد. از بررسی مواد مذکور این برداشت حاصل می‌گردد که روش شناسائی و اجرای احکام در حقوق کشور ما مبتنی بر شرط رفتار متقابل می‌باشد.

کلید واژه:صلاحیت، صلاحیت قضایی بین المللی، اجرای احکام، شرایط صلاحیت بین المللی
      18 1395/11/28 13820807951024 وليزاده نعيمي نجادعلي الماسي بررسي مباني صلاحيت قضايي بين المللي 920579058 شيرين ضياءمياوقي

اداره ی مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد ، چنان که کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند یا برف آن را بریزد  یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولی یا قیم ندارد به عمل آورد به نظر می رسد نهاد اداره ی مال غیر تنها ناظر به مال یا حتی دارایی که شامل اموال و بدهیها می شود نیست؛ بلکه به طریقی اولی اداره ی جان غیر را نیز شامل می شود به همین دلیل از مواردی که برای اداره ی مال غیر برای مثال می توان ذکر کرد آن است که بیماری به پزشک مراجعه کند و در مطب بر اثر شدت بیماری بیهوش می شود و پزشک برای نجات وی از مرگ داروهایی خریداری کند و مخارجی متحمل گردد. در این صورت بیمار نمی تواند از پرداخت مبلغی که برای خرید دارو  و معالجه او پرداخته شده است خودداری کند.

این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است. قانونگذار ایران نیز در تدوین ماده 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگرهم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد. بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد، این دخالت مباح می شود. وجود دو رکن دخالت مادی و عنصر معنوی قصد اداره برای تحقق این نهاد ضروری است و همچنین برخی شرایط همچون اختیاری بودن و ضروری بودن اداره و ناتوانی مالک از اداره نیز برای تحقق این نهاد لازم است. با توجه به این شرایط و ماهیت اداره مال غیر قلمرو آن نیز مشخص می شود و از برخی نهادهای مشابه همچون وکالت، لقطه و... نیز متمایز می گردد.

واژگان کلیدی: اداره مال غیر ، تصرفات مادی، تصرفات حقوقی،مسئولیت مدنی
      16 1395/11/30 62620807958043 نعيمي نواريان سعيد بيگدلي مسئولیت مدنی ناشی از اداره مال غیر 920588428 نازنین زهرا اجلی 
انحلال و فسخ هر شرکت به معنای پایان عمر ان است در واقع هر شرکت تجاری در یک برهه از زمان ایجاد و زمانی نیز از بین می رود برای ثبت شرکت انعقاد قرارداد شرکت تجاری به نحو صحیح و نافذ می بایست انجام پذیرد لذا رعایت شرایط ماهوی قرارداد اعم از رضایت شرکا        واهلیت شرکا و موضوع شرکت الزامی میباشد        16.5 1395/11/28 13820807951070 هادی نعیمی/علی رجایی قاضیلو   مجید قربانی شرایط و اثار حقوقی فسخ شرکت های تجاری 930321843 محمد حسن مقدمی