.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق خصوصی (جدول 2)

حقوق خصوصی

تاریخ: 1395/05/16 - 09:31


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال   اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی   استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگ930371450  
اسباب انحلال شرکت های تعاونی 9407 94/7/29        

62620807942005

1395/05/20

    فرهاد ادریسی 930371450 نگین احیا  
حقوق پیش خریدار اپارتمان 9407 94/7/29        

62620807942006

1395/05/20

    هادی نعیمی 930273304 زهرا حاجیلو  
ماهیت انواع و شرایط صدور چک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا 9303 93/3/7    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/07

 

62620807942016

1395/06/13

    مجید قربانی 911030973 نیلوفر گودرزی  
حق انتفاع و اسباب زوال ان 9402 94/2/30    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/20

 

62620807942008

1395/05/28

    هادی نعیمی 920617906 اعظم جلیلی  شیخلری  
مطالعه تطبیقی مسولیت ناشی از خطای قضایی در نظام حقوقی ایران انگلیس و آمریکا 943 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/20

 

62620807942009

1395/05/28

    هادی نعیمی 920083181 قمر همتی فرد  
بررسی مقایسه ای تعهدات موجر و راهن 9409 1394/09/04    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/20

 

62620807951001

1395/07/29

    سلمان ولیزاده 910591409 نادر صبوری  
حقوق و تعهدات مالی و غیر مالی شرکای شرکت تضامنی 9407 94/7/24    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/07

 

62620807942017

1395/06/13

    مجید قربانی 930398266 صغری مولایی  
تضامن در اسناد تجاری 9308 1393/08/01    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/20

1395/07/29

1395/09/16

 

62620807951004

1395/09/24
 

    سلمان ولیزاده 911058477 عاطفه جمالپور  
         

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/17

1395/05/19

 

 

13820807942043

1395/05/20

        رحیم قنبری  
         

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/16

1395/06/07

 

62620807942018

1395/06/13

      مجید قربانی زهرا علی محمدی  
         

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/16

1395/06/07

 

62620807942019

1395/06/13

      مجید قربانی لیلاافتخاری  
         

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/16
 

13820807942048

1395/06/07

      عبداله کیایی هادی دانشور  
         

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/16

1395/06/07

1395/06/13

1395/07/07

 

13820807951004

1395/08/03

      مجید قربانی غلامرضا رفیعی  
         

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/16
 

13820807942051

1395/06/10

      عبداله کیایی سیدحسین موسوی والا  
             

13820807942040

1395/05/16

      فرهاد ادریسی زاهده مهدوی نیا  
             

13820807942039

1395/05/06

      عبداله کیایی منوچهر خنجری  
بررسی فقهی و حقوق رایطه حضانت با ولایت  93/10 93/10/30        

62620807942007

1395/05/20

    عبدا...کیایی 920608584 محمد حیدری   
مقایسه اداره فضولی مال غیر با معامله ی فضولی نسبت به مال غیر 9409 94/9/4    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/23
 

13820807942047

1395/05/28

    نعیمی 930335273 خلیل عبدی  
ازدواج با اهل کتاب 9410 94/10/2    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/07

 

13820807942053

1395/06/10

    کیایی 920608036 فاطمه نظری  
شرایط معلق علیه در تعلیق اعمال حقوقی 949 94/9/4    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/07

1395/06/13

 

13820807942064

1395/07/01
 

    ادریسی 930592889 عباس سعیدی  
مسئولیت قراردادی موجر و مستاجر 9409 94/9/4     اءلاعات استاى ثبت نماييى  

13820807942059

1395/06/13

    دکتر فرید احمدیان مقدم 930272251 محمد داوودی ویکی  
مکان اجرای تعهد 949 94/9/4        

13820807942049

1395/06/08

    هادی نعیمی  930401760 ناصر خان محمدی   
مسئولیت ناشی از پیش قراردادها 9409 94/9/4        

62620807942011

1395/06/08

    سعید بیگدلی  930432693 لیلا صالحی   
شرایط صحت عقد اجاره در حقوق ایران و انگلس 9309 93/9/19    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

62620807942012

1395/06/08

    دکتر البرزی  920152855 مونا سادات میر کاظمی ها  
رجوع دادرس به منابع فقهی در دادرسی مدنی  9402 94/2/29    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/08

 

62620807942020

1395/06/13

    هادی نعیمی   920608567 اصغر مسلمی   
توصیف احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصی 9309 93/9/19        

62620807942013

1395/06/08

    پیمان بلوری  911100792 ایمان محمدی   
تحولات مسئولیت مدنی در قانون نظارت بر رفتار قضات  9309 1393/09/19    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/07

1395/06/13

 

13820807951019

1395/09/13

    دکتر مجید قربانی  911052454 سارا کارگشا  
بررسی تطبیقی دادرسی مدنی نخستین در قانون اصل محاکمات حقوقی سال 1290 و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 9407 94/7/22        

62620807942024

1395/06/20

    رجایی قاضی لو 930422271 آناهیتا مافی   
رویکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با آرای متضاد دادگاهها 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

13820807951001

1395/08/02

    قربانوند 920106786 رضا وهایی سلطان احمدی  
شرایط الزام انبوه سازان در پیش فروش ساختمان و ضمانت اجرای آن 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/29
 

62620807942032

1395/07/04

    ششگل 920589831 حسین ذبیحی سیف  
توزیع نهایی مسیولیت بین متضامنین 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/27
 

62620807942028

1395/06/29

    ادریسی 930422191 مسعود خانمحمدی  
معنای بیع و تمایز آن از سایر عقود معین و تطبیق با حقوق انگلستان 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

62620807942027

1395/05/25

    البرزی 930426531

مسعود حشمتی

اولویت اول

 
تکالیف و اختیارات امین غایب مفقود الاثر 9403 1394/03/06        

13820807951002

1395/08/03

    ولیزاده 930460684 خدیجه در گاهی  
احکام و آثار حقوقی تلف شدن عین مستاجره فبل و بعد از تسلیم 9403 94/3/6        

13820807942073

1395/07/08

    کیایی 920632430 حسین عبادی  
شریط و آثار رجوع از طلاق رجعی 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

13820807942060

1395/06/25
 

    البرزی ورکی 930311431 بتول محمدی  
اسباب و آثار انحلال عقد حواله 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

 

13820807942066

1395/07/01
 

     مجید قربانی

930381246

حسن زارعی انگورانی  
ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

13820807942065

1395/07/01

     مجید قربانی 930381649 .وحید افشاری  
مسیولیت مدنی دولت در قبال تخریب ساختمان به دلیل زلزله 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/13

 

 

13820807942062

1395/06/29
 

    البرزی ورکی 920098246 اقبال زین سازی  
تکالیف و اختیارات سازمان بهزیستی کشور در حضانت و نگهداری اطفال بی سر پرست و بد سرپرست 9403 94/3/6        

13820807951003

1395/08/03

    ولیزاده

930373945

مینو مینا سپهر  
مقایسه قرار داد اعتبار اسنادی با عقود معین در قانون مدنی 9403 94/3/6        

62620807942022

1395/06/17

    نعیمی 920618568 روح الله گلپور  
درخواست اجرای قرار دادتوسط شخص ثالث 9403 94/3/6    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/06/25
 

62620807942030

1395/06/31

    نعیمی 930285777 رضا یونس زاده  
شرایط تشکیل وظایف مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی عام  9409 1394/09/04    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07
 

13820807951004

1395/08/03

    مجید قربانی  930376335 غلامرضا رفیعی   
بررسی موانع حقوقی خرید و فروش اینترنتی در ایران  9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07
 

13820807951008

1395/08/05

    فرهاد ادریسی  911110999 لیلا نیازی بابا نظر   
             

13820807942068

1395/06/31

        محمد باقر نوری  
تاثیر اراده در تعیین نوع عقد و آثار آن  9403 94/3/6        

13820807942074

1395/07/08

    عبداله کیایی 920024998 سیما همتی   
حقوق متقابل پزشک و بیمار 9403 1394/03/06        

13820807951005

1395/08/03

    سعید بیگدلی  930366406 خلیل اخبار  
وظایف و اختیارات عضو ناظر در تصفیه عملیات ورشکستگی  9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07
 

13820807951020

1395/09/14

    قربانی لاچو 930283181 رقیه تاران   
آثار قراردادهای دلالی در حقوق ایران و فرانسه  9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07
 

13820807951013

1395/08/27
 

    مجید قربانی  920557962

محدثه بهرامی 

دوم

 
استرداد دعوا و دادخواست در دادرسی مدنی ایران 9402 94/2/15     جایگزین مجتبی بیات  به شماره دانشجوی 910639402  

13820807942061

1395/06/28

    سلمان والزاده 930366926 عبداله حیدری  
             

62620807942026

1395/06/23

        محمد آذری فرد  
نقش عرف و عادت در تکمیل قرار دادهای تجاری بین الملل 9403 1394/03/06        

13820807942067

1395/06/31

    ادریسی 920566855 ناصر واقفی  
بررسی شرط تحدید مالکیت مشتری در عقد بیع در حقوق ایران  9403 94/3/6        

13820807942076

1395/07/14

    عبداله کیایی 93420508 خلیل بیات  
تعارض قوانین تجارت الکترونیک با تاکیدبر مالکیت های معنوی 9403 94/3/6        

13820807942075

1395/07/11

    بلوری 920557427 نفیسه رنجبر  
موارد صرف وقف در بریات عامه 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/14

1395/08/04

 

13820807951011

1395/08/09

    کیایی 930337602 سعید اسکندری  
شرایط و آثار ایقاع فضولی 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/14

1395/08/04

1395/09/09

 

 

13820807951018

1395/09/11
 

    عبداله کیایی 920618508 محمد سعادتمندی  
ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح 9403 94/3/6        

62620807942031

1395/06/31

    ادریسی 930449630 حسن قربانی  
حقوق مالی شرکای شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07
 

13820807951014

1395/08/27
 

    قربانی 930305333

سیده خدیجه حسینی

سوم

 
بررسی آثار ترامی در عقد ضمان و حواله  9403 94/3/6        

13820807942068

1395/06/31

    ادریسی  860008906 رسول بیات   
             

13982080792063

1395/06/31

        اکبر محمدی  
             

62620807942033

1395/07/04

 

 

      سید محسن محمدی  
ضمانت اجرای آرای داوری تجاری بین الملل 9409 94/9/2         13820807942077 1395/07/14     البرزی 920024133 سمیه صمدی نیا  
قلمرو حاکمیت قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها در آپارتمان نشینی 9308 1393/08/16    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07

1395/08/04

1395/09/09

95/09/16

95/10/05

 

13820807951041

1395/10/09

    کیایی 911078832 عبد الحسین شکاری مکی آبادی  
شرط ایفای تعهد در صورت استطاعت 9503 13950/3/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/07/07

1395/08/04

1395/09/09

 

13820807951042

1395/10/09

  سريعا با دكتر كيايي تماس بگيريد کیایی 910868757 محمد شیر علی زاده  
مسیولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از وضع مقررات خلاف قانون 9403 1394/03/06        

13820807951009

1395/08/09
 

    دهقاندار 911074032 جمیله کاظمی  
اخذ به شفعه در مال موقوفه 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/08/10

 

13820807951016

1395/09/09

    البرزی 920054652 مهری نبی الهی نجف آبادی  
نحوه رفع ابهام از مورد معامله 9409 1394/09/02        

13820807951010

1395/08/09

    سعيد بيگدلي 900754733 منصور نادری  
شرایط صحت قرارداد اقاله  9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/24
 

13820807951028

1395/09/28
 

    ولیزاده  920608593 بهروز  شاکری  
انواع معاملات فضولي 9407 1394/07/29        

13820807951021

1395/09/14

  ن مجيد قرباني 930332443 يحيي محمدي  
اثر اقاله در عقود عهدي 9403 1394/03/06        

13820807951012

1395/08/10

  ن نواريان 920645397 فرزانه عباسيان همداني  
مسئوليت كادر درمان در صورت انصراف بيمار از ادامه درمان و بروز عوارض براي بيمار(مسئوليت مدني) 9312 1393/12/10    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/08/3

95/08/10

95/08/24

95/09/09

 

62620807951002

1395/09/13
 

  ن هادي ساعي 911095335 فيض اله ذوالقدري  
شركت تجاري تك عضوي و مطالعه تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/8/3

95/08/10

95/08/24

95/09/09

 

62620807951003

1395/09/13
 

  ن هادي ساعي 911094708 حسين ميرزايي  
حق السهم تفكيكي اراضي 9403 1394/03/06        

13820807951006

1395/08/04

  ن قربانوند 930475527 ولي اله لاوه  
بررسي مشكلات تابعيت فرزندان فاقد شناسنامه در ايران 9502 1395/02/08    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/08/10

1395/09/09

95/09/16

 

13820807951027

1395/09/28
 

  ن دكتر البرزي 930593990 حبيب اله گودرزوندچگيني  
سند به عنوان دليل اثبات دعوي در حقوق ايران و انگليس 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/08/10

1395/09/09

 

13820807951029

1395/09/29
 

    دكتر البرزي 930356634 عليرضا محمدي  
بيمه اجباري مسئوليت مدني كارفرمادر قبال زيان ناشي از اعمال كارگران 9403 1394/03/06    

ظرفيت استاد راهنما پر است

1395/09/16

 

13820807951032

1395/10/01
 

    دكتر وليزاده 930312015 سيدرحمان مفتي حويق  
تعهدات مرتهن در مقابل راهن 9403 1394/03/06    

ظرفيت استاد راهنما پر است

1395/09/14

 

1395/09/16

 

13820807951035

1395/10/02
 

    دكتر قرباني 930288165 ميثم محمدنژاد  
حقوق مالي و غيرمالي شركاي شركت با مسئوليت محدود 9403 1394/03/06    

ظرفيت استاد راهنما پر است

1395/09/14

1395/09/16

 

13820807951034

1395/10/02
 

    دكتر قرباني 920107316 اسلام ستاري مجيد آباد  
معيارهاي تشخيص رابطه اي سببيت در مسئوليت قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951015

1395/09/03

    دكتر نعيمي

930447712

95/09/03

رضا يعقوبي

 

 
ماهيت حقوقي اقاله و موارد انحراف آن از قواعد عام اعمال حقوقي 9403 1394/03/06        

13820807951017

1395/09/09

    هادي نعيمي  930314101 سيد علي نظري  
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و كاربرد آن در آئين دادرسي مدني 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09

 

 

 

62620807861001

1395/09/11

    محمدباقر قربانوند 911036049 قهرمان مطلبي  
يررسي مقايسه اي اختيارات هيئت مديره در شركت هاي سهامي و تعاوني 9403 1394/03/06   اول

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/02

 

 

13820807951046

1395/10/19

    مجيد قرباني 930505675

سالومه تيموري

1

 
آثار و شرايط حقوقي فسخ شركت هاي تجاري 9403 1394/03/06   سوم

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/11

95/11/25

 

13820807951070

1395/11/28

    مجيد قرباني 930321843 محمدحسن مقدمي  
بررسي مباني صلاحيت قضايي بين المللي 9403 1394/03/06        

13820807951024

1395/09/20
 

    نجادعلي الماسي 920579058 شيرين ضيا مياوقي  
وضعيت حقوقي كودكان بدون تابعيت ايراني متولد از زنان ايراني 9403 1394/03/06        

13820807951025

1395/09/20

  الرزي نجادعلي الماسي 930428367 سميه شفيعي  
آثار صدور حكم موت فرضي در قراردادهاي مالي و غيرمالي 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/11

 

13820807951049

1395/10/30

    كيايي 910600553 محمدبزرگي  
آثار و شرايط تقسيم ملك از وقف 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/01

1395/10/06

 

13820807951054

1395/11/06
 

    سلمان ولي زاده 910862793 محمدرضاحسني  
مطالعه تطبيقي اشتباه در موضوع قراردادها در حقوق ايران و مصر 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/11

 

13820807951059

1395/11/11
 

    عبداله كيايي 920618524 تقي اكبري  
اسباب سقوط تعهدات بيمه گر 9410 1394/10/02        

13820807951033

1395/10/02
 

    فرهاد ادريسي 930270936 علي محمدي  
مباني  و مصاديق قواميت مردان بر زنان در حقوق ايران 9403 1394/03/06        

13820807951031

1395/10/01
 

    مسعود البرزي 910874960 عليرضا رضواني  
نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/11

1395/10/19

 

13820807951056

1395/11/06

    سلمان ولیزاده 911078575 عبدالله عبدی پور  
ماهیت ؛شرایط و آثار تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث  9403 1394/03/06        

13820807951036

1395/10/04

    دکتر نعیمی  930441246 ثریا عباسی  
اعاده عمليات اجرايي و مسئوليت مدني دولت در خسارت ناشي از آن 9403 1394/03/06        

13820807951037

1395/10/05

    محمدباقر قربانوند 930335520 سميه رضايي  
اصول محاكمات و دادرسي منصفانه 9403 1394/03/06        

13820807951038

1395/10/05

    محمدباقر قربانوند 920608058 فرشته محمدي  
توكيل وكالت بدون اختيار در توكيل 9403 1394/03/06        

13820807951039

1395/10/05

    عليرضا  نواريان 920608594 مصطفي نورمحمدي  
مقايسه مسئوليت ناشي از فعل غير در مسئوليت هاي مدني و قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951040

1395/10/05

    عليرضا  نواريان 920088071 ليلا محمد علي  
مسئوليت مدني ناشي از اداره مال غير 9403 1394/03/06        

13820807951043

1395/10/11
 

    سعيد بيگدلي 920588428 زهرا اجلي  
مسئوليت مدني مجانين در حقوق ايران و امريكا 9403 1394/03/06        

13820807951044

1395/10/11

    سعيد بيگدلي 911082545 ميثم اينانلو صارمي  
مشروعيت جهت در اعمال حقوقي مرتبط با اسناد تجارتي 9403 1394/03/06   2

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/19

95/11/03

 

13820807951055

1395/11/06
 

    مجيد قرباني 930300073 حسين محمدي  
مطالعه ي تطبيقي بيمه عدم النفع در حقوق ايران و انگلستان 9403 1394/03/06        

13820807951045

1395/10/16
 

    مسعود البرزي 920608592 جلال محمدي  
مقايسه مالكيت منفعت و حق انتفاع 9403 1394/03/06        

13820807951047

1395/10/19

    هادي نعيمي 930294687 بهروز بيات تلخابي  
تكاليف مؤديان مالياتي و ضمانت اجراي آنها 9403 1394/03/06        

13820807951048

1395/10/22

    فرهاد ادريسي 900756281 محمدتاواتاو  
شرايط و آثار حقوقي صدور گواهي عدم پرداخت براي چك 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/10/19

95/11/03

 

13820807951057

1395/11/06

    فرهاد ادريسي 930367961 ليلا كاظمي  
صلح وداوري دعاوي شركت هاي دولتي 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/11/04

95/11/11

95/11/25

        مسعود البرزي 920618575 سيد مرتضي موسوي  
روابط حقوقي طرفين عقد اجاره اشياء(منقول و غير منقول )پس از انحلال آن 9403 1394/03/06        

13820807951053

1395/11/04
 

    عليرضا  نواريان 930298074 يوسف جهان آرا  
مسئوليت مدني نماينده 9403 1394/03/06        

13820807951058

1395/11/06

    عليرضا  نواريان 930521327 بهزاد خداوردي  
خسارات خارج از  شمول قرارداهاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالت 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

 

13820807951071

1395/11/28

    مجيد قرباني 930290888 مصطفي عليمحمدي  
اتلاف مورد معامله قبل از قبض 9403 1394/03/06        

13820807951050

1395/11/03
 

    هادي نعيمي 930377223 سيد علي موسوي خسمخي  
وظيفه افشاء و اعتراض به صلاحيت داور طبق قواعد داوري آنسيترال 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

        مسعود البرزي 930365262 محسن رضايي  
وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار 9403 1394/03/06        

13820807951051

1395/11/04
 

    هادي نعيمي 920150718 ر قيه گل محمدي  
احكام حقوقي قابل اجرا بدون صدور اجرائيه 9403 1394/03/06        

13820807951069

1395/11/27

    سلمان طاهري 930344873 حسن فرجي  
مقايسه واخواهي و تجديد نظرخواهي 9403 1394/03/06        

13820807951052

1395/11/04
 

    محمدباقر قربانوند 920608056 سهيلا قرباني  
كاستن از ثمن به عنوان ضمانت اجراي تعهد قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951060

1395/11/11

    هادي نعيمي 920608619 اصغر  مهديخاني  
ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب (ايراد خسارت ) 9403 1394/03/06        

13820807951061

1395/11/11

 

    هادي نعيمي 930510346 رجب خدايي  
تصحيح و تكميل راي داور 9402 1394/02/21    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

        مسعود البرزي 911070912 معصومه فرخنده صحيح  
رجوع در عقود و ايقاعات 9403 1394/03/06    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

        عبداله كيايي 900726019 تقي اسكندري  
مشاركت در ساخت ، آثار و احكام 9403 1394/03/06        

13820807951062

1395/11/16
 

    فرهاد ادريسي 911063966 زهرا كردلو  
ضمانت غاصبان در برابر منافع در فقه وحقوق 9309 1393/09/19    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/11/19

 

13820807951065

1395/11/21

    فريد احمديان مقدم 920147213 رقيه محمودي  
ترتيب ادره و اعمال حق مشاع 9410 1394/10/02        

13820807951064

1395/11/20

    فرهاد ادريسي 930453536 فاطمه انصاري  
بررسي چگونگي تتميم قراردادها 9401 1394/01/26        

13820807951066

1395/11/25

    عليرضا نواريان 920134171 مريم بهرامي  
تحقق صلاحيت ايكسيد 9308 1393/08/28    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

        مسعود البرزي 910611177 سارا قايدي  
موارد الزامي رجوع به داوري در ايران 9308 1393/08/28    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

        مسعود البرزي 91119100088 حسين قرباني دراباد  
مطالعه تطبيقي طلاق رجعي در حقوق ايران و مصر 9303 1393/03/08    

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/11/25

      مسعود البرزي فرهاد ادريسي 891232606 ليلا قرجه لو  
مطالبه تعهدات از طريق اظهارنامه 9403 1394/03/06        

13820807951067

1395/11/25

    محمدباقر قربانوند 910604908 نرجس خاتون قرباني شيخ شين  
نقش عدالت و انصاف در تكميل و تفسير قرارداد 9403 1394/03/06        

13820807951068

1395/11/25

    عليرضا نواريان 911114697 نقي رجبي  
حقوق مودي در آيين دادرسي مالياتي 9409 1394/09/04        

13820807951072

1395/11/30

    محمدباقر قربانوند 930594473 اقبال ملاقديمي  
اعتراض شخص ثالث  به جنبه مالي آراء كيفري 9409 1394/09/04        

13820807951073

1395/11/30

    محمدباقر قربانوند 930435497 پرويز شاه محمدي  
تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون و مقایسه ی آن با عقد ضمان  9403 1394/03/06               عبداله کیایی 920608057 الهام حیدری   
حقوق و تكاليف غير مالي مادر 9410 1394/10/02    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/12/08

        محمدباقر قربانوند 930527012 رسول حبيبيان  
وجوه افتراق درخواست تقسيم ماترك با دعوي مطالبه سهم الارث 9310 1393/10/30    

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/12/08

        محمدباقر قربانوند 920161697 اسماعيل دهقان نژاد  

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله   نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                        رحمان بیات
                        عبدالرحمن شهروز
                        عباس غلامی کند سری
                       

سعید آقا علیخانی  

                        سحر مظفری
                        :زهره دوستی
                        علي کريمي
                        مسعود ترکاشوند
                        ناهید محبی
                        جلال الدین محمدی
                         جبار ایوبی
                        مجید صابر مولائی 
                       

محمدرضا رضایی

                       

داود حیدری

                       
بهروز رجائی
                         بهنام حسن زاده
                       

 مالک کریمی

                        حمیده رضایی
                       

حسن انوشه

                       

مجتبی بیات

 

                       

احسان حسنی

                        ابراهیم جعفری
                       

توران محمدی  

                       

حسن سلطانی آذر  

 

                       فاطمه قره حسن لو
                         علی مرادی
                       

سهیلا توسل

                        مرتضي رحيميان آزاد
                        سید معصومه موسوی