.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حقوق خصوصی (جدول 2)

حقوق خصوصی

تاریخ: 1395/05/16 - 03:59


 

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال   اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی   کدشناسایی   استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگ930371450  
                           
                           
                           
                           
             

13820807951004

1395/08/03

      مجید قربانی غلامرضا رفیعی  
موارد صرف وقف در بریات عامه 9403 1394/03/06        

13820807951011

1395/08/09

    کیایی 930337602 سعید اسکندری  
شرایط و آثار ایقاع فضولی 9403 1394/03/06    

 

 

13820807951018

1395/09/11
 

    عبداله کیایی 920618508 محمد سعادتمندی  
حقوق مالی شرکای شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی 9403 1394/03/06        

13820807951014

1395/08/27
 

    قربانی 930305333

سیده خدیجه حسینی

سوم

 
قلمرو حاکمیت قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها در آپارتمان نشینی 9308 1393/08/16        

13820807951041

1395/10/09

    کیایی 911078832 عبد الحسین شکاری مکی آبادی  
شرط ایفای تعهد در صورت استطاعت 9503 13950/3/06        

13820807951042

1395/10/09

  سريعا با دكتر كيايي تماس بگيريد کیایی 910868757 محمد شیر علی زاده  
اخذ به شفعه در مال موقوفه 9403 1394/03/06        

13820807951016

1395/09/09

    البرزی 920054652 مهری نبی الهی نجف آبادی  
نحوه رفع ابهام از مورد معامله 9409 1394/09/02        

13820807951010

1395/08/09

    سعيد بيگدلي 900754733 منصور نادری  
شرایط صحت قرارداد اقاله  9403 1394/03/06        

13820807951028

1395/09/28
 

    ولیزاده  920608593 بهروز  شاکری  
انواع معاملات فضولي 9407 1394/07/29        

13820807951021

1395/09/14

  ن مجيد قرباني 930332443 يحيي محمدي  
اثر اقاله در عقود عهدي 9403 1394/03/06        

13820807951012

1395/08/10

  ن نواريان 920645397 فرزانه عباسيان همداني  
مسئوليت كادر درمان در صورت انصراف بيمار از ادامه درمان و بروز عوارض براي بيمار(مسئوليت مدني) 9312 1393/12/10        

62620807951002

1395/09/13
 

  ن هادي ساعي 911095335 فيض اله ذوالقدري  
شركت تجاري تك عضوي و مطالعه تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس 9403 1394/03/06        

62620807951003

1395/09/13
 

  ن هادي ساعي 911094708 حسين ميرزايي  
حق السهم تفكيكي اراضي 9403 1394/03/06        

13820807951006

1395/08/04

  ن قربانوند 930475527 ولي اله لاوه  
بررسي مشكلات تابعيت فرزندان فاقد شناسنامه در ايران 9502 1395/02/08        

13820807951027

1395/09/28
 

  ن دكتر البرزي 930593990 حبيب اله گودرزوندچگيني  
سند به عنوان دليل اثبات دعوي در حقوق ايران و انگليس 9403 1394/03/06        

13820807951029

1395/09/29
 

    دكتر البرزي 930356634 عليرضا محمدي  
بيمه اجباري مسئوليت مدني كارفرمادر قبال زيان ناشي از اعمال كارگران 9403 1394/03/06        

13820807951032

1395/10/01
 

    دكتر وليزاده 930312015 سيدرحمان مفتي حويق  
تعهدات مرتهن در مقابل راهن 9403 1394/03/06        

13820807951035

1395/10/02
 

    دكتر قرباني 930288165 ميثم محمدنژاد  
حقوق مالي و غيرمالي شركاي شركت با مسئوليت محدود 9403 1394/03/06        

13820807951034

1395/10/02
 

    دكتر قرباني 920107316 اسلام ستاري مجيد آباد  
معيارهاي تشخيص رابطه اي سببيت در مسئوليت قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951015

1395/09/03

    دكتر نعيمي

930447712

95/09/03

رضا يعقوبي

 

 
ماهيت حقوقي اقاله و موارد انحراف آن از قواعد عام اعمال حقوقي 9403 1394/03/06        

13820807951017

1395/09/09

    هادي نعيمي  930314101 سيد علي نظري  
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و كاربرد آن در آئين دادرسي مدني 9403 1394/03/06    

 

 

62620807861001

1395/09/11

    محمدباقر قربانوند 911036049 قهرمان مطلبي  
يررسي مقايسه اي اختيارات هيئت مديره در شركت هاي سهامي و تعاوني 9403 1394/03/06   اول    

13820807951046

1395/10/19

    مجيد قرباني 930505675

سالومه تيموري

1

 
آثار و شرايط حقوقي فسخ شركت هاي تجاري 9403 1394/03/06   سوم

 

 

13820807951070

1395/11/28

    مجيد قرباني 930321843 محمدحسن مقدمي  
بررسي مباني صلاحيت قضايي بين المللي 9403 1394/03/06        

13820807951024

1395/09/20
 

    نجادعلي الماسي 920579058 شيرين ضيا مياوقي  
وضعيت حقوقي كودكان بدون تابعيت ايراني متولد از زنان ايراني 9403 1394/03/06        

13820807951025

1395/09/20

  الرزي نجادعلي الماسي 930428367 سميه شفيعي  
آثار صدور حكم موت فرضي در قراردادهاي مالي و غيرمالي 9403 1394/03/06        

13820807951049

1395/10/30

    كيايي 910600553 محمدبزرگي  
آثار و شرايط تقسيم ملك از وقف 9403 1394/03/06        

13820807951054

1395/11/06
 

    سلمان ولي زاده 910862793 محمدرضاحسني  
مطالعه تطبيقي اشتباه در موضوع قراردادها در حقوق ايران و مصر 9403 1394/03/06        

13820807951059

1395/11/11
 

    عبداله كيايي 920618524 تقي اكبري  
اسباب سقوط تعهدات بيمه گر 9410 1394/10/02        

13820807951033

1395/10/02
 

    فرهاد ادريسي 930270936 علي محمدي  
مباني  و مصاديق قواميت مردان بر زنان در حقوق ايران 9403 1394/03/06        

13820807951031

1395/10/01
 

    مسعود البرزي 910874960 عليرضا رضواني  
نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی 9403 1394/03/06        

13820807951056

1395/11/06

    سلمان ولیزاده 911078575 عبدالله عبدی پور  
ماهیت ؛شرایط و آثار تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث  9403 1394/03/06        

13820807951036

1395/10/04

    دکتر نعیمی  930441246 ثریا عباسی  
اعاده عمليات اجرايي و مسئوليت مدني دولت در خسارت ناشي از آن 9403 1394/03/06        

13820807951037

1395/10/05

    محمدباقر قربانوند 930335520 سميه رضايي  
اصول محاكمات و دادرسي منصفانه 9403 1394/03/06        

13820807951038

1395/10/05

    محمدباقر قربانوند 920608058 فرشته محمدي  
توكيل وكالت بدون اختيار در توكيل 9403 1394/03/06        

13820807951039

1395/10/05

    عليرضا  نواريان 920608594 مصطفي نورمحمدي  
مقايسه مسئوليت ناشي از فعل غير در مسئوليت هاي مدني و قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951040

1395/10/05

    عليرضا  نواريان 920088071 ليلا محمد علي  
مسئوليت مدني ناشي از اداره مال غير 9403 1394/03/06        

13820807951043

1395/10/11
 

    سعيد بيگدلي 920588428 زهرا اجلي  
مسئوليت مدني مجانين در حقوق ايران و امريكا 9403 1394/03/06        

13820807951044

1395/10/11

    سعيد بيگدلي 911082545 ميثم اينانلو صارمي  
مشروعيت جهت در اعمال حقوقي مرتبط با اسناد تجارتي 9403 1394/03/06   2    

13820807951055

1395/11/06
 

    مجيد قرباني 930300073 حسين محمدي  
مطالعه ي تطبيقي بيمه عدم النفع در حقوق ايران و انگلستان 9403 1394/03/06        

13820807951045

1395/10/16
 

    مسعود البرزي 920608592 جلال محمدي  
مقايسه مالكيت منفعت و حق انتفاع 9403 1394/03/06        

13820807951047

1395/10/19

    هادي نعيمي 930294687 بهروز بيات تلخابي  
تكاليف مؤديان مالياتي و ضمانت اجراي آنها 9403 1394/03/06        

13820807951048

1395/10/22

    فرهاد ادريسي 900756281 محمدتاواتاو  
شرايط و آثار حقوقي صدور گواهي عدم پرداخت براي چك 9403 1394/03/06        

13820807951057

1395/11/06

    فرهاد ادريسي 930367961 ليلا كاظمي  
صلح وداوري دعاوي شركت هاي دولتي 9403 1394/03/06        

13820807952001

1395/12/10

 

    مسعود البرزي 920618575 سيد مرتضي موسوي  
روابط حقوقي طرفين عقد اجاره اشياء(منقول و غير منقول )پس از انحلال آن 9403 1394/03/06        

13820807951053

1395/11/04
 

    عليرضا  نواريان 930298074 يوسف جهان آرا  
مسئوليت مدني نماينده 9403 1394/03/06        

13820807951058

1395/11/06

    عليرضا  نواريان 930521327 بهزاد خداوردي  
خسارات خارج از  شمول قرارداهاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالت 9403 1394/03/06        

13820807951071

1395/11/28

    مجيد قرباني 930290888 مصطفي عليمحمدي  
اتلاف مورد معامله قبل از قبض 9403 1394/03/06        

13820807951050

1395/11/03
 

    هادي نعيمي 930377223 سيد علي موسوي خسمخي  
وظيفه افشاء و اعتراض به صلاحيت داور طبق قواعد داوري آنسيترال 9403 1394/03/06        

13820807952007

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 930365262 محسن رضايي  
وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار 9403 1394/03/06        

13820807951051

1395/11/04
 

    هادي نعيمي 920150718 ر قيه گل محمدي  
احكام حقوقي قابل اجرا بدون صدور اجرائيه 9403 1394/03/06        

13820807951069

1395/11/27

    سلمان طاهري 930344873 حسن فرجي  
مقايسه واخواهي و تجديد نظرخواهي 9403 1394/03/06        

13820807951052

1395/11/04
 

    محمدباقر قربانوند 920608056 سهيلا قرباني  
كاستن از ثمن به عنوان ضمانت اجراي تعهد قراردادي 9403 1394/03/06        

13820807951060

1395/11/11

    هادي نعيمي 920608619 اصغر  مهديخاني  
ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب (ايراد خسارت ) 9403 1394/03/06        

13820807951061

1395/11/11

 

    هادي نعيمي 930510346 رجب خدايي  
تصحيح و تكميل راي داور 9402 1394/02/21    

 

 

 

13820807952008

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 911070912 معصومه فرخنده صحيح  
رجوع در عقود و ايقاعات 9403 1394/03/06    

 

 

 

13820807952016

1396/01/30
 

    عبداله كيايي 900726019 تقي اسكندري  
مشاركت در ساخت ، آثار و احكام 9403 1394/03/06        

13820807951062

1395/11/16
 

    فرهاد ادريسي 911063966 زهرا كردلو  
ضمانت غاصبان در برابر منافع در فقه وحقوق 9309 1393/09/19        

13820807951065

1395/11/21

    فريد احمديان مقدم 920147213 رقيه محمودي  
ترتيب ادره و اعمال حق مشاع 9410 1394/10/02        

13820807951064

1395/11/20

    فرهاد ادريسي 930453536 فاطمه انصاري  
بررسي چگونگي تتميم قراردادها 9401 1394/01/26        

13820807951066

1395/11/25

    عليرضا نواريان 920134171 مريم بهرامي  
تحقق صلاحيت ايكسيد 9308 1393/08/28        

13820807952009

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 910611177 سارا قايدي  
موارد الزامي رجوع به داوري در ايران 9308 1393/08/28    

 

 

 

13820807952010

1396/01/30
 

    مسعود البرزي 91119100088 حسين قرباني دراباد  
مطالعه تطبيقي طلاق رجعي در حقوق ايران و مصر 9303 1393/03/08    

 

 

 

13820807952003

1395/12/14

  مسعود البرزي فرهاد ادريسي 891232606 ليلا قرجه لو  
مطالبه تعهدات از طريق اظهارنامه 9403 1394/03/06        

13820807951067

1395/11/25

    محمدباقر قربانوند 910604908 نرجس خاتون قرباني شيخ شين  
نقش عدالت و انصاف در تكميل و تفسير قرارداد 9403 1394/03/06        

13820807951068

1395/11/25

    عليرضا نواريان 911114697 نقي رجبي  
حقوق مودي در آيين دادرسي مالياتي 9409 1394/09/04        

13820807951072

1395/11/30

    محمدباقر قربانوند 930594473 اقبال ملاقديمي  
اعتراض شخص ثالث  به جنبه مالي آراء كيفري 9409 1394/09/04        

13820807951073

1395/11/30

    محمدباقر قربانوند 930435497 پرويز شاه محمدي  
تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون و مقایسه ی آن با عقد ضمان  9403 1394/03/06        

13820807952017

1396/01/30

    عبداله کیایی 920608057 الهام حیدری   
حقوق و تكاليف غير مالي مادر 9410 1394/10/02        

13820807952011

1396/0130
 

    محمدباقر قربانوند 930527012 رسول حبيبيان  
وجوه افتراق درخواست تقسيم ماترك با دعوي مطالبه سهم الارث 9310 1393/10/30        

13820807952012

1396/01/30
 

    محمدباقر قربانوند 920161697 اسماعيل دهقان نژاد  
توقيف اموال غيرمادي در قانون اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا 9403 1394/03/06        

13820807952002

1395/12/11

    هادي نعيمي 920166515 سارا طالب زاده  
بررسي مقايسه اي قانون ثبت اسناد و املاك با قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 9402 1394/02/23        

13820807952004

1395/12/14

    عبداله كيايي 920618561 صفدر كشاورز  
مسئوليت شركت مادردر قبال شركت هاي تابعه در حقوق تجارت بين الملل 9303 1393/03/07        

13820807952005

1395/12/14

    مجيدقرباني 911072157 رضاپرتواندازان پور  
آثار و احكام زوال قدرت بر تسليم مورد معامله بعد از عقد 9402 1394/02/30        

13820807952006

1395/12/14

    سعيد بيگدلي 911084795 علي اعظمي  
صلاحیت شورای حل اختلاف در امور مدنی بر اساس قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 9503 1395/03/05    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

 

13820807952018

1396/02/04

  ن قربانوند 930442532 محمود نعمتی   
آثار و احکام معاملات خارج از موضوع شرکتهای تجاری 9308 1393/08/028        

13820807952013

1396/01/30
 

  ن نعیمی 920134751 علیرضا ذوالفقاری  
تعارض قوانین در قلمرو حقوق مالکیت های هنری و ادبی 9503 1395/03/05        

13820807952015

1396/01/30
 

  ن بلوری 940046834 فاطمه رضایی  
ارکان و اوصاف حق عینی 9508 1395/08/26    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
 

13820807952030

1396/03/22

  ن البرزی ورکی 940044202 اسماعیل چهل امیرانی  
وجه تشابه و تفاوت قرارداد صدور چک و عقد حواله 9508 1395/08/26    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
 

13820807952026

1396/03/01

  ن محمدباقر قربانوند 940269078 حسینعلی افشاری  
اقسام اقرار و آثار حقوقی تفکیک آنها 9510 1395/10/01    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30
 

13820807952048

1396/06/02

  ن محمدباقر قربانوند 940150077 فرشته اسماعیلی  
مقايسه تصميمات دادگاهها با تصميمات نهادهاي شبه قضايي از حيث آثار 9310 1393/10/03    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/06/06

 

13820807952056

1396/06/21

  ن قربانوند 920608048 سعيده ميكائيلو  
مسئوليت مدني قراردادي در عقود جايز 9508 1395/08/26    

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

96/04/22

 

13820807952038

1396/04/31

  ن البرزي وركي 940450466 مرضيه حسيني  
وجوه تفاوت رجوع و فسخ از حيث شرايط و آثار حقوقي 9409 1394/09/04        

13820807952014

1396/01/30
 

  ن نعيمي 930333896 حسن صفري  
اشتباه در مقدار مورد معامله   9436 1394/03/06        

13820807952019

1396/02/07

    عبداله كيايي 920618577 محمدرضاابراهيمي تواني  
وعده نكاح در حقوق ايران و تركيه 9412 1394/10/02        

 

13820807952020

1396/02/07

    سعيد بيگدلي 930289761 سيد ساجد پسنديده يامچي  
سهام خزانه 9410 1394/10/02        

13820807952021

1396/02/12

    سلمان ولي زاده 920063192 كمال خداكرمي  
تاثير انحلال عقد در شروط ضمن آن 9410 1394/10/02        

13820807952022

1396/02/13

    عليرضا نواريان 930367006 اكبر ناقلي  
خیار عیب در عقود مستمر 9409 1394/09/04        

13820807952023

1396/02/16

    عبد اله کیایی 930451283 مریم شاهمرادی  
چک تضمین شده 9508 1395/08/26        

13820807952024

1396/02/23

    سلمان ولیزاده 940037707 عیسی نقوی  
بررسي فقهي و حقوقي محدوديت هاي حق مالكيت ناشي از مجاورت املاك 9203 1392/02/15        

13820807952037

1396/04/31

    محمدباقر قربانوند 890628186 مجيد ميرزائي  
ارث قصاص و ديه 9410 1394/10/02     ظرفيت استاد راهنما پر است 96/02/26  

13820807952028

1396/03/17

    عبداله كيائي 930404154 صابر شيرزاده  
شرايط تهاتر قهري در حقوق ايران 9508 1395/08/26        

13820807952025

1396/02/31

    هادي نعيمي 94007339 ليلا محبي  
هيات نظار در شركت با مسئوليت محدود 9409 1394/09/04        

13820807952027

1396/03/10

    سلمان وليزاده 930344991 احسان الياسوند  
وضعيت حقوقي اقرار محجورين 9503 1395/03/05        

13820807952047

1396/05/30

    عبداله كيائي 920581275 فرشاد رسولي  
شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن 9403 1394/03/06        

13820807952029

1396/03/18

    هادي نعيمي 920608559 حسن همتي فرد  
بررسي دعاوي طاري در دادرسي ديوان عدالت اداري 9401 1394/01/26        

13820807952073

1396/06/30

    محمد قربانوند 920566861 هرمز بختياري نوده  
تكاليف بانكها در قانون صدور چك و ضمانت اجراي آن ها 9508 1395/08/26        

13820807952074

1396/07/02

    محمد قربانوند 940447943 عباس محمدي  
بررسي شرايط و آثار انتقال سهم الشركه در شركتهاي تجاري مختلط 9510 1395/10/01        

13820807952031

1396/04/03

    نعيمي 940195442 علي احمدي  

شرايط تشكيل شركت سهامي خاص

9502 1395/02/08        

13820807952032

1396/04/03

 

 

  وليزاده 930477078 عباس فرماني  
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه 9502 1395/02/08        

13820807952033

1396/04/03

    نواريان 930526897 روح اله نيت پور افشار  
بررسي مقايسه اي روش اعتراض به عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا 9308 1393/08/28        

13820807952040

1396/05/02

    محمدباقر قربانوند 920019137

حسين بلالي اصل

اول

 
اثر انتفاي مبنا در سقوط خيار فسخ 9409 1394/09/04        

13820807952052

1396/06/13

    عبداله كيايي 930319131 بهنام خليفه لوئي  
شرايط صدور ضمانت نامه هاي بانكي و مطالبه وجه آن 9403 1394/03/06        

13820807952029

1396/03/18

    هادي نعيمي 920608559 حسن همتي فرد  
جايگاه حقوقي بينه و يمين براي اثبات ادعا  نزد شوراي حل اختلاف 9401 1394/01/21        

13820807961006

1396/08/30

    محمدباقر قربانوند 920078894 علي كمالي  
بررسي تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله 9409 1394/09/04        

13820807952039

1396/04/31

    مسعود البرزي 930381099 ناهيد عليزاده  
بررسي حقوق كودكان ناشي از روابط نامشروع در حقوق ايران و مقايسه با كنوانسيون حقوق كودك 9508 1395/08/26        

13820807952057

1396/06/21

    مسعود البرزي 920608558 سعيد عابديني  
اسباب زوال حق انتفاع 9410 1394/10/02        

13820807952034

1396/04/22

    عليرضا نواريان 930335344 سيده رقيه موسوي  
بررسي مقايسه اي شرايط و آثار قرابت رضاعي در حقوق ايران و فقه شافعي 9312 1393/12/13        

13820807952035

1396/04/22

    عليرضا نواريان 910893610 محمد اسماعيلي گورجق  
ساختار ،وظايف و نحوه اداره بيمه مركزي ايران 9402 1394/02/23        

13820807952036

1396/04/27

    سلمان وليزاده 920090931 كيان عظيمي  
جايگاه و مباني فلسفي تفسير در زبان نارساي مقنن ايراني 9401 1394/01/26        

13820807952041

1396/05/07

    نجادعلي الماسي 900784052 رضا رحماني  
مسئوليت مدني و نحوه جبران خسارت ناشي از استفاده مراكز درماني از داروهاي غير مجاز 9401 1394/01/26        

13820807952042

1396/05/12

    سعيد بيگدلي 920028669 محسن سليمي  
شرايط و آثار نقل و انتقال بيمه اي (تامين اجتماعي ) 9508 1395/08/26        

13820807952043

1396/05/12

    فريد احمديان مقدم 940115541 مصطفي پيرمحمدي  
شرايط و آثار حقوقي شناسنامه 9508 1395/08/26        

13820807952044

1396/05/12

    عليرضا نواريان 940004955 مهدي صفري  
مقايسه ثمن شناور در بيع بين المللي كالا و بيع در حقوق داخلي 9410 1394/10/02        

13820807952045

1396/05/12

    ربيعا اسكيني 911088676 رقيه غفاري زرنجين  
شرايط و آثار حقوقي  رد معامله غير نافذ 9401 1394/10/02        

13820807952046

1396/05/12

    هادي نعيمي 930357511 مهدي ملكي  
بررسي تطبيقي فسخ فعلي و امضاي فعلي ذوالخيار در فقه اماميه و قانون مدني 9409 1394/09/04     ظرفيت استاد راهنما پراست  

13820807952055

1396/06/19

    فرهاد ادريسي 930301259 الهه احمدخاني  
بررسي تفاوت شركت هاي دولتي و موسسات دولتي 9511 1395/11/18        

13820807952050

1396/06/04

    محمد سلمان طاهري 940177012 محمود محمدي  
اشتباه در مقدار مبيع غيرمنقول 9503 1395/03/05        

13820807952054

1396/06/19

    عبداله كيايي 930449117 محمد نورمحمدي نوجه دهي  
اعتبار اسناد الكترونيكي در نظام حقوقي ايران 9511 1395/11/18        

13820807961007

1396/08/30

    محمدباقر قربانوند 940141374 عليرضا افغان مرجين  
تكاليف داور 9312 1393/12/13        

13820807952049

1396/06/04

    هادي نعيمي 911098715 مرسا مطلبي  
آثار عقد حواله در رابطه بين محيل و محتال 9510 1395/10/01        

13820807952051

1396/06/08

    عليرضا نواريان 940145281 محسن محمدي  
شرايط و آثار اجراي حق وثيقه مستند به سند رسمي 9407 1394/07/29        

13820807961010

1396/09/05

    محمدباقر قربانوند 930337079 سيده عادله موسوي  
تصميم گيري درباره صلاحيت در قلمرو داوريها 9303 1393/03/08        

13820807952067

1396/06/29

    مسعود البرزي 910629181 هاجر حكيمي سرايي  
قانون ماهوي حاكم در ديوان دعاوي ايران و امريكا 9303 1393/03/08        

13820807952068

1396/06/29

    مسعود البرزي 910907864 فتانه حكيمي سرايي  
اهليت اشخاص حقوقي خارجي در ايران 9503 1395/03/05        

13820807952053

1396/06/14

    پيمان بلوري 940071323 معصومه بيات  
بررسي حقوق و تكاليف كارشناسان رسمي در حقوق ايران 9309 1393/09/19        

13820807952072

1396/06/30

    محمدباقر قربانوند 920117430 سيد رسول صمدي  
اسباب سقوط تعهدات در اسناد تجاری خاص 9511 1395/11/18        

13820807952058

1396/06/21

    سلمان ولیزاده 940157924 محمد شیخ الاسلامی  
شرط ضمان در مضاربه ، شرایط و آثار آن  9602 1396/02/27        

13820807952059

1396/06/21

    سلمان ولیزاده 940255147 محمد رحمانی  
اصول حقوقی حاکم بر تبلیغ کالا 9508 1395/08/26        

13820807952060

1396/06/21

    علیرضا نواریان 940113171 محمدرضا امیر پاشائی  
بررسی مفاد و قلمرو قاعده الحق لمن سبق در فقه 9511 1395/11/18        

13820807952071

1396/06/29

    فرهاد ادریسی  940140864 محسن گل محمدی  
مصادیق اموال تحت اختیار ولی فقیه 9407 1394/07/29        

13820807952069

1396/06/29

 

    عبداله کیائی 920618501 علی ربیعی  
آثار حقوقی عقد کفالت در رابطه با کفیل و مکفول له 9508 1395/08/26        

13820807952070

1396/06/29

    عبداله کیائی 940212381 میثم اسلامی   
شرایط صدور پروانه بهره برداری چاههای آب در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 9310 1393/10/03        

13820807961018

1396/10/19

    عبداله کیائی 910636852 علیرضا مافی  
شرایط صحت موافقت نامه داوری 9410 1394/10/02        

13820807961031

1396/10/30

    مسعود البرزی ورکی  930474308 فریبا رضایی   
آثار فسخ بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 9510 1395/10/01        

13820807952062

1396/06/23

    هادی نعیمی 940122969 مهدی نعمتی  
اسباب و آثار انحلال عقد بیمه 9511 1395/11/18        

13820807952063

1396/06/23

 

    هادی نعیمی 930703870 معصومه زند  
عبور از شخصیت حقوقی شرکت تجاری 9502 1395/02/08        

13820807952064

1396/06/23

    هادی نعیمی 930324377 اکبر چراغی نیا  
شرایط عمومی پیمان  9310 1393/10/03        

13820807952061

1396/06/22

    سلمان ولیزاده 920618592 مسعود شربیانی  
کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران ، آمریکا و انگلستان  9409 1394/09/04        

13820807952066

1396/06/28

    هادی نعیمی 930292332 جواد ملک محمدی  
بررسي مقايسه اي ايفاي ناروا و دارا شدن غير عادلانه در حقوق ايران و انگلستان 9502 1395/02/08        

13820807961003

1396/07/17

    عليرضا نواريان 930595031 اكبر رحمتي  
وجوه تشابه و تفاوت عقد معلق و عقد احتمالی 9511 1395/11/18        

13820807952065

1396/06/28

    هادی نعیمی 930703543 پرستو عبداللهی  
مطالعه تطبیقی حدود و قلمرو اختیارات وصی و قیم در فقه امامیه و فقه سنت 9512 1395/12/18        

13820807961002

1396/07/13

    فرهاد ادریسی 940281881 اعظم غفاری  
قرارهای واجد و فاقد شرایط قاطع دعوی 9602 1396/02/27        

13820807961012

1396/10/03

    محمدباقر قربانوند 940241104 زهرا ربیعی  
بررسي قاعده قرعه در فقه و حقوق موضوعه ايران 9510 1395/10/01        

13820807961011

1396/09/12

    فرهاد ادریسی 940026304 مهدي حمدي  
انتقال ضمان معاوضی بر اساس اینکوترمز2015 9402 1394/02/23        

13820807961008

1396/09/01

    مسعود البرزی ورکی 920617907 سمیرا طاهرخانی  
سو استفاده از حق در حقوق بين الملل خصوصي 9503 1395/03/05        

13820807952075

1396/07/02

    پيمان بلوري 930370796 مهسا شادنوش  
بررسي مقايسه اي آثارعقدوقف و عقد حبس 9510 1395/10/01        

13820807961032

1396/10/30

    مسعود البرزي وركي 940184410 عهديه نعيمي اصل  
شرايط مال موضوع عقد مضاربه 9511 1395/11/18        

13820807961001

1396/07/03

    سلمان وليزاده 940315173 نجفعلي فلاح  
شرايط افراز مال مشاع غير منقول 9511 1395/11/18        

13820807961004

1396/07/17

    سلمان وليزاده 940233838 علي اجلي  
استثنائات شرط معلوم و معين بودن مورد معامله 9503 1395/03/05        

13820807961030

1396/10/27

 

 

  عبداله كيائي 940116917 زهرا حيدري  
شرايط واقف ،اختيارات و تكاليف اوبعد از وقوع وقف 9508 1395/08/26        

13820807961033

1396/10/30

    عبداله كيائي 940117973 سيده معصومه موسوي  
فراستريشن و عدم قابليت پيش بيني در حقوق ايران 9409 1394/09/04        

13820807961005

1396/08/04

    هادي نعيمي 930308266 جليل قلعه بان  
بررسي تطبيقي سوء استفاده از ضعف موقعيت طرف قرارداد 9508 1395/08/26        

13820807961013

1396/10/06

    هادي نعيمي 930373056 ثمينه فرهنگ  
وطن ،اقامتگاه و تابعيت 9403 1394/03/06        

13820807962005

1397/01/20

    مسعود البرزي 920045433 محسن طاهرخاني  
حقوق و تكاليف وصي 9508 1395/8/26        

13820807961034

1396/10/30

    عبداله كيايي 930456270 حمداله شفيعي اصل  
بررسي مقايسه اي عقد وقف با حبس مؤبد 9403 1394/03/06        

13820807962012

397/02/20

    عبداله كيايي 91ا0614239 ساناز ابطحي  
مقايسه دعوي ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث 9511 1395/11/18        

13820807961025

1396/10/27

    محمد باقر قربانوند 940138093 عبدالحسين حيدري تركماني  
فرزندخواندگي در ايران و كنوانسيون بين المللي حقوق كودك 9312 1393/12/12        

13820807961009

1396/09/01

    مسعود البرزي 900756261 علي اكبر شعباني  
وضعیت حقوقی تصرف در مورد معامله بعد از انحلال عقد 9502 1395/02/08        

13820807961017

1396/10/18

    فرهاد ادریسی 930377324 ابوالفضل اکبر پور شالی  
بررسي اثر خصوصي سازي بر حقوق ،تعهدات و قراردادهاي شركت هاي تجاري 9509 1395/08/26        

13820807961015

1396/10/14

    فريد احمديان مقدم 940182581 ابوالحسن فتاحي  
حریم خطوط انتقال نیرو 9508 1395/08/26        

13820807961022

1396/10/27

    هادی نعیمی

940112900

محمدرضا سروش  
حق حبس در عقود امانی 9410 1394/10/02        

13820807961023

1396/10/27

    هادی نعیمی 930503768 مریم خانمحمدی  
شرایط مال مورد رهن 9510 1395/10/01        

13820807961024

1396/10/27

    هادی نعیمی 940053672 زهرا گنج خانلو  
حقوق و تکالیف شهرداری ها در ارتباط با راه ها و معابر عمومی داخل محدوده شهر 9508 1395/08/26         13820807961026 1396/10/27     محمدباقر قربانوند 930370472 محسن ذبیحی سیف  
اصل آزادي قرارداد در حقوق ايران و مقايسه آن با قاعده فقهي العقود تابعه للقصود 9602 1396/02/27        

13820807961016

1396/10/14

    عليرضا نواريان 950508878 مهدي عباسي  
بررسي ارتباط تقصير و رابطه سببيت در مسئوليت مدني 9511 1395/11/18        

13820807961019

1396/10/19

    سعيد بيگدلي 930502544 رضا سعيدي  
رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاهها 9309 1393/09/19        

13820807961014

1396/10/14

    پيمان بلوري 920645390 رقيه فلاح غلامي  
تاثير  فوت و حجر شركا بر شركت هاي تجارتي 9508 1395/08/26        

13820807961020

1396/10/19

    فريد احمديان 930533015 مصطفي خليلي  
شرايط ،آثار و احكام انحلال شركتهاي دولتي 9511 1395/11/18        

13820807961021

1396/10/19

    محمدسلمان طاهري 920031632 رامين لشكري  
شرايط مسوليت قراردادي 9510 1395/10/01        

13820807962006

1397/01/20

    مسعود البرزي 940168210 احمد جعفري  
قلمرو حضانت در حقوق ايران و انگلستان 9309 1393/09/19        

13820807962018

1397/02/31

    مسعود البرزي 91119100079 مقدسه بيات  
شرط مستقيم بودن ضرر و مقايسه آن با ركن سببيت در مسئوليت مدني  9410 1394/10/02        

13820807961035

1396/10/30

 

    هادي نعيمي  920608572 محمدحسن خيشه  
اثر ورشکستگی مسئولین سند تجاری بر روی حقوق دارنده 9308 1393/08/01        

13820807961027

1396/10/27

    سلمان ولی زاده 920094952 سعید شهیدی  
آثار انحلال (انفساخ ، فسخ ، اقاله) درقراردادهای بانکی 9510 1395/10/01        

13820807961028

1396/10/27

    سلمان ولیزاده 9300789 مهدی خلیل زاده  
احکام و آثار رجوع از هبه 9508 1395/08/26        

13820807961036

1396/10/30

    هادی نعیمی 940242752 لیلی خمسه  
شرایط ماهیت و آثاررجوع از وصیت 9511 1395/11/18        

13820807961044

1396/11/12

    فرهاد ادریسی  940053298 مریم الماسی  
آثار حقوقی عدم رعایت شرایط قانونی مناقصه و مزایده در حقوق ایران 9604 1396/04/19        

13820807961029

1396/10/27

    فرید احمدیان مقدم 910897019 حمید کشت نورد دریاسری  
نمایندگی ناشی از تنفیذ 9602 1396/02/27        

13820807961037

1396/11/03

    هادی نعیمی 940005360 فریده جعفری  
بررسی ایفای تعهدات از جانب شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد 9604 1396/04/19        

13820807961041

1396/11/09

    محمدباقر قربانوند 910844363 سمیه رضوی  
مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی در قبال تماشاگران 9312 1393/12/13        

13820807961038

1396/11/04

    سعید بیگدلی 920608621 علی آریامنش  
حدود اختیارات قیم برای انشاء عمل حقوقی به نیابت از محجور 9402 1394/02/30        

13820807961040

1396/11/04

    علی نواریان 920608545 علی حبیبیان  
انواع اقامتگاه و اشخاص حقیقی و آثار حقوقی مترتب و تعیین آن 9502 1395/02/08        

13820807961039

1396/11/04

    پیمان بلوری 930345729 سیده زهرا موسوی هزاررود  
عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی و آثار و احکام آن 9511 1395/11/18        

 

13820807961042

1396/11/10

    سلمان ولیزاده 930400807 سید اسمعیل صادقی  
مسئولیت مدنی مراقبین پرواز 9503 1395/03/05        

13820807961043

1396/11/10

    سعید بیگدلی 930300318 الناز همراز  
بررسي ماده 477 ق.ا.د.ك از بعد اعتراض به احكام حقوقي و تاثير آن بر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1393 9604 1396/04/19        

13820807962002

1396/11/30

    محمدباقر قربانوند 940189909 نسرين  موسوي  
شرط سقوط ،تحديد و تشديد ضمان درك 9604 1396/04/19        

13820807962001

1396/11/30

    عليرضا نواريان 940151806 فاطمه عسگري  
ماهيت ،شرايط و آثار وصيت مازاد بر ثلث 9312 1393/12/13        

13820807962003

1396/12/08

    سعيد بيگدلي 910639274 فرزانه عسگري  
مطالعه مقايسه اي ميان افراز و تفكيك و تقسيم در حقوق ثبت ايران 9604 1396/04/16        

13820807962004

1396/12/08

    سلمان وليزاده 940202361 اسحق بيگدلي  
توقیف اموال و مراحل مزایده با رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی با توجه به حکم اعسار 9608 1396/08/04        

13820807962007

1397/01/20

    محمدباقر قربانوند 940527040 مرتضی قربانیان  
حقوق کودک در خانواده با رویکرد تربیتی در حقوق ایران 9608 1396/08/04        

13820807962008

1397/01/20

    فرید احمدیان مقدم 950028018 امیرحسین تیموری  
مطالعه مقايسه اي ميان قراردادهاي خصوصي و قراردادهاي دولتي از منظر حقوق  مدني ايران 9606 1396/06/30        

13820807962019

1397/02/31

    محمد سلمان طاهري 940044074 محمدرضا محمدي  
ارث ایرانیان غیرشیعه با توجه به قانون مدنی و قانون اساسی و ماده 881 مکرر قانون مدنی 9602 1396/02/27        

13820807962020

1397/02/31

    عبداله کیائی 940038864 علی پورحسین  
تفاوت های عقد لازم با عقد جایز از حیث آثار و احکام 9312 1393/12/13        

13820807962011

1397/02/13

    سعید بیگدلی 920081881 رحمان یاورپور  
شرایط و آثار حقوقی مهر و موم ترکه 9410 1394/10/02        

13820807962010

1397/02/11

    هادی نعیمی 930476688 هوشنگ رفیع پور  
ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 9208 1392/08/15        

13820807962009

1397/02/08

    سلمان ولیزاده 880851943 عمران محبی  
بررسی تعارض اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ایران 9609 1396/09/09        

13820807962021

1397/02/31

    عبداله کیائی 930365096 حسین کریمی  
شرایط، احکام و آثار خیار تدلیس در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا 9511 1395/11/18        

13820807962013

1397/02/30

    هادی نعیمی 920608038 نسترن مفیدی  
شرایط و آثار ثبت اوراق بهادار 9403 1394/03/06        

13820807962014

1397/02/31

    هادی نعیمی 930354062 ايلزاا قاسمی  
ویژگیهای مال موهوبه 9508 1395/08/26        

13820807962015

1397/02/31

    هادی نعیمی 940061464 حسین صالحی  
خسارت غیر جبرانی 9508 1395/08/26        

13820807962016

1397/02/31

    هادی نعیمی 930279790 منیژه خلعتبری  
وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک 1951 1395/11/18        

13820807962017

1397/02/31

    فرید احمدیان مقدم 930417861 رضا میرزایی پور  
شرايط تشكيل شركت هاي سهامي عام بيمه 9402 1394/02/23        

13820807962023

1397/03/06

    عليرضا نواريان 920123033 پيمان مرادي  
مبنا احكام آثار اماره مديونيت 9410 1394/10/02        

13820807962024

1397/03/06

    هادي نعيمي 930310919 محمد اسكندري  
حقوق و تعهدات متصدي حمل و نقل واقعي 9510 1395/10/01         13820807962022     هادي نعيمي 920618591 اميرحسين عسكري ديارجاني  
بررسي تحليلي اعاده دادرسي بر اساس مقررات جديد 9511 1395/11/18        

13820807962025

1397/03/06

    محمد باقر قربانوند 940303722 زهرا عابديني  
آثار و احکام تعذر ایفای تعهدات قراردادی 9602 1396/02/27        

13820807962026

1397/03/09

    عبداله کیایی 940269374 سید جمال الدین موسوی  
مقایسه تعارض بینه و سند در فقه اسلامی و حقوق موضوعه با تاکید بر رویه قضایی 9604 1396/4/19        

13820807962027

1397/03/27

 

    محمد باقر قربانوند 94119100106 محمد صادق اشتری  
مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی جاده ها و معابر 9608 1396/08/04        

13820807962028

1397/03/27

    محمد باقر قربانوند 911052518 اصغر مهری  
اصول حاکم بر اداره ساختمان مشاع 9503 1395/03/05        

13820807962029

1397/03/27

    فرهاد ادریسی 930384034 رقیه مرادی  
شرایط و آثار بیمه مسئولیت مدنی وکلای دادگستری 9510 1395/10/01        

13820807962030

1397/03/27

    علیرضا نواریان 930333155 مریم محمدی  
اسباب و آثار سقوط  دعوای مدنی 9410 1394/01/26        

13820807962033

1397/04/23

    محمدباقر قربان وند 920058007 مجید قدیری  
اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در حقوق مدنی ایران و آثار آن  9609 1396/09/09        

13820807962031

1397/04/11

    سلمان ولیزاده 930374792 عباس نظری  
بررسی وصی قرار دادن وکیل پس از انفساخ وکالت بلاعزل 9511 1395/11/18        

13820807962032  

1397/04/23
 

    سلمان ولیزاده 940127155 ابوالحسن محمدی  
                           

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله   نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        ناهید محبی
                        جلال الدین محمدی
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

                       
                         
                         
                         
                         

اداره ی مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد ، چنان که کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند یا برف آن را بریزد  یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولی یا قیم ندارد به عمل آورد به نظر می رسد نهاد اداره ی مال غیر تنها ناظر به مال یا حتی دارایی که شامل اموال و بدهیها می شود نیست؛ بلکه به طریقی اولی اداره ی جان غیر را نیز شامل می شود به همین دلیل از مواردی که برای اداره ی مال غیر برای مثال می توان ذکر کرد آن است که بیماری به پزشک مراجعه کند و در مطب بر اثر شدت بیماری بیهوش می شود و پزشک برای نجات وی از مرگ داروهایی خریداری کند و مخارجی متحمل گردد. در این صورت بیمار نمی تواند از پرداخت مبلغی که برای خرید دارو  و معالجه او پرداخته شده است خودداری کند.

این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است. قانونگذار ایران نیز در تدوین ماده 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگرهم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد. بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد، این دخالت مباح می شود. وجود دو رکن دخالت مادی و عنصر معنوی قصد اداره برای تحقق این نهاد ضروری است و همچنین برخی شرایط همچون اختیاری بودن و ضروری بودن اداره و ناتوانی مالک از اداره نیز برای تحقق این نهاد لازم است. با توجه به این شرایط و ماهیت اداره مال غیر قلمرو آن نیز مشخص می شود و از برخی نهادهای مشابه همچون وکالت، لقطه و... نیز متمایز می گردد.

واژگان کلیدی: اداره مال غیر ، تصرفات مادی، تصرفات حقوقی،مسئولیت مدنی
      16 1395/11/30 62620807958043 نعيمي نواريان سعيد بيگدلي مسئولیت مدنی ناشی از اداره مال غیر 920588428 نازنین زهرا اجلی 
                         
                         
                         

ب