.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری زبان و ادبیات فارسی (جدول 2)

دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ: 1395/05/16 - 02:24


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

امه 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                   
 
بررسی وتحلیل عناصر کهن الگویی درغزلیات شمس 9411 94/11/24    

62620101942002

1395/05/16

محمد غلامرضایی

مهری تلخابی

تورج عقدایی 930143308 سوزان کریمی نژاد
بازتاب افکار و اندیشه های عرفانی عطار در دیوان اشعار  9504 1395/04/19    

13820101951001

1395/08/02

تورج عقدایی 

نزهت نوحی

محمد غلامرضایی 930548712 رحیم نجفی 
نقد و بررسي روانشناختي كليات سعدي باتكيه بر آرا يونگ  9504 1395/04/19    

13820101951002

1395/08/04

دكترتلخابي

دكترعقدايي

قدمعلي سرامي 920555549 امير نيك سرشت
نماد واسطوره در آثار عطار باتكيه بر الهي نامه 9504 1395/04/19    

13820101951003

1395/08/10

دكتر عقدايي

دكتر تلخابي

دكتر غلامرضايي 930543810 ناهيدمحمدبيگي
چامعه شناسي ادبيات در كارنامه ي سپنج محمود آباد 9504 1395/04/19    

13820101951005

1395/08/20

دكتر غلامرضايي

دكتر تلخابي

دكتر عقدايي 930549502 زينب محمدزاده
تعامل زبان و معنا در غزلیات حافظ با تکیه بر نظریه ادبی یا کوبسن 9504 1395/04/19    

13820101951014

1395/11/19

محمد غلامرضایی

نزهت نوحی

تورج عقدایی 930550750 هما یمینی 
روانشناسی کمال در کلیات سعدی  9504 1395/04/19    

13820101951013

1395/11/19

محمد غلامرضایی

مهري تلخابي

تورج عقدایی 920555525 بهرام پور محمد علیزاده برکادهی
بازتاب ابعاد اجتماعي عرفان و تصوف در اسرارالتوحيد  9504 1395/04/19    

13820101952004

1396/02/09

محمد غلامرضایی

نزهت نوحی

تورج عقدایی 930541633 شادي نعمتي
تعامل زبان و انديشه در آثار فارسي خواجه عبدالله انصاري بر پايه نظريه ارتباطي ياكوبسن 9510 1395/10/04    

13820101952005

1396/02/09

تورج عقدايي

نزهت نوحي

محمد غلامرضايي 930549555 نسرين آقازاده تبريزي
معرفي ،نقد،بررسي و تحليل آثار دكتر محمد خزائلي 9510 1395/10/04    

13820101952006

1396/03/22

تورج عقدايي / حسين آريان

محمد غلامرضايي 920555618 ميثم مهاجر
زندگي از ديدگاه نجم رازي (دايه )بر اساس نظريه ي ويكتور فرانكل 9504 1395/04/19    

13820101952007

1396/04/03

تورج عقدايي / حسين آريان محمد غلامرضايي 930540593 طاهره حسين زاده
تقدير در آثار منظوم عطار نيشابوري 9510 1395/10/04    

13820101952008

1396/05/11

محمد غلامرضايي حسين آريان/ تورج عقدايي 930550241 محمدحسن صائني
سفر در شاهنامه ي فردوسي 9510 1395/10/04    

13820101952009

1396/06/22

محمد غلامرضایی

مهري تلخابي

تورج عقدايي 940434512 خالق شمسي
تحلیل روان شناختی شخصیت های داستان های شاخص نوجوانان در دهه ی هفتاد و هشتاد بر اساس نظریه ی کارن هورنای 9510 1395/10/04    

13820101952010

1396/07/01

تورج عقدایی ، حسین آریان محمد غلامرضایی 930140121 ناصر پورحبیبی زرندی
تحليل ،تنظيم و تدوين آثار منظوم خاكسار ابهري 9403 1394/11/24    

13820101961001

1396/07/04

تورج عقدايي

نزهت نوحي

محمد غلامرضایی 930140911 حسن رجبي
بررسي نقش نور و نار در چهار حماسه ي منظوم فارسي (شاهنامه ،بهمن نامه ،گرشاسب نامه ،كوش نامه ) 9510 1395/10/04    

13820101961002

1396/07/04

محمد غلامرضايي مهري تلخابي تورج عقدايي 920555733 زهره قاسمي
نقد و تحلیل قطعات انوری 9510 1395/10/04    

13820101961003

1396/07/17

محمدغلامرضایی حسین آریان تورج عقدایی 940424838 زهرا عسکری
جلوه های زن و زنانگی در داستان نویسی معاصر ایران(با تکیه بر چشمهایش، زیبا، شوهر آهوخانم، جزیره سرگردانی، طوبی و معنای شب، خانه ادریسی ها و چراغها را من خاموش می کنم) 9510 1395/10/04    

13820101961005

1396/08/14

حيدرحسنلو مهری تلخابی قدمعلی سرامی 930543872 سیمین پناهی فرد
عقبي در مثنوي معنوي 9611 1396/04/31    

13820101961004

1396/07/24

تورج عقدايي

نزهت نوحي

محمدغلامرضایی 940432812 احمد منيري
جلوه هاي شادي و طرب در آثار مولانا 9611 1396/04/31    

13820101961006

1396/08/15

قدمعلي سرامي مهری تلخابی محمدغلامرضایی 940432596 سيده فاطمه حسيني
بررسی مظاهر خیر و شر در حدیقه سنایی 9604

1396/04/31

    13820101962004

تورج عقدايي

نزهت نوحی

حسين آريان 940428456 ناهید اشتری ماجلان
بررسی و تحلیل تقابل های دوگانه ی غزلیات عطار با تکیه بر نظریه ی فرمالیسم 9611 96/04/31   تغير استاد مشاور به دكتر تلخابي

13820101962005

1397/02/17

مهري تلخابي نزهت نوحی تورج عقدایی 940432258 راضیه شهرآبادی
رویکردهای جامعه شناختی به آثار منثور مولانا جلال الدین محمد رومی 9402 1394/08/23    

13820101962006

1397/02/31

نزهت نوحی

مهری تلخابی

تورج عقدایی 920555820 سید حسن نورانی مکرم دوست
هنر وصف در غزلیات عطار 9712 1397/06/03    

13820101962009

1397/06/26

حسین آریان

نزهت نوحی

تورج عقدایی 950314295 سهیلا اخباری
تاثیر اندیشه های نو افلاطونی در آثار عطار نیشابوری با تکیه بر مثنوی های وی 12 1397/06/03    

13820101971001

1397/08/07

حسین آریان

نزهت نوحی

تورج عقدایی 950326669 سهیلا زینلی
تاثیر مکتب رمانتیسم بر غزلیات بیدل دهلوی 12 1397/06/12      

حسین آریان

نزهت نوحی

تورج عقدایی 950320879 پریسا کشاورز حمید
بررسی وتحلیل سبک فردی غزلیات حسین منزوی در سه دیدگاه :زبانی .ادبی وفکری . 13 1397/06/03    

13820101972005

1398/02/22

مهری تلخابی /حیدر حسنلو  تورج عقدایی 930541208 رضا هادی لو
بررسی غزل های امیری فیروزکوهی از نظر علم بیان 13 1397/06/03    

13820101971003

1397/10/05

تورج عقدایی / نزهت نوحی حیدر حسنلو 950328739 خلیل شامی
بررسي و تحليل نشانه هاي جامعه شناسي در اشعار شاه نعمت اله ولي 10 1395/10/04     13820101971004.1397/11/10

حیدرحسنلو

حسین آریان

تورج عقدايي 932500175 مريم پهلوان
وصف در غزليات حافظ 13 1397/06/03      

حیدرحسنلو حسین آریان

تورج عقدايي 950315147 حسين فرجي
معنای زندگی در منطق الطیر اسرارنامه والهی نامه ی عطار نیشابوری  14 1397/11/07     1380101972002.1397/12/20 تورج عقدایی /حیدر حسنلو  نزهت نوهی  950325213 اانسیه سادات حسینی 
بررسی وتحلیل خشم خاقانی درقصائد او براساس نظریه آلفرد آدلز 14 1397/11/07    

13820101972001

1398/12/08

نرهت نوحی   حسین آریان تورج عقدایی 950367172 ماهرخ محمدی
سمبولیسم عرفانی عین القضات همدانی 9504 1395/004/19    

62620101942003

1395/06/06

حیدرحسنلو محمد غلامرضایی قدمعلی سرامی 930140813 زهرا فتحی
هنروصف در الهی نامه عطار 14 1397/11/07    

13820101972006

1398/04/03

دکتر نزهت نوحی دکتر مهری تلخابی دکتر تورج عقدایی 950315229 شلیره محمدی
 بررسی شخصیت های تاریخی و ادبی در دیوان سنایی  98856 1398/05/06    

13820101972007

1398/06/27

تورج عقدایی   مهری تلخابی حسین آریان 950323879 عباس دوستی فرد
 نگاهی به روان شناسی مولانا در مثنوی با تکیه بر نظریه تئوری انتخاب ویلیام گلسر  13 1397/12/19    

1382101981002

1398/10/23

تورج عقدایی نزهت نوحی 960004507 اشرف چیتگرزاده
 سبک شناسی انتقادی غزل های حافظ (بررسی موردی 20 غزل)  13 1397/12/19    

13820101981005

1398/108/28

تورج عقدایی حسیبن آریان مهری تلخابی 960003607 سعید اکبری
 مولفه های فرایند فردیت مولانا در مثنوی بر اساس نظریه فردیت یونگ  13 1397/12/19    

13820101981006

1398/10/28

مهری تلخابی  نزهت نوحی تورج عقدایی 960004506 مینا جانی
 بررسی و شناخت مولفه های ساختار شخصیت نجم الدین رازی در مرصاد العباد  13 1397/12/19    

13820101981007

1398/10/28

حیدر حسنلو  نزهت نوحی تورج عقدایی 960004508 فرانک کریمی توچالی
 زیبایی شناسی رباعیات عطار  13 1397/12/19    

1382010181002

1398/10/23

تورج عقدایی حسین آریان حیدرحسنلو 960007279 عقیل معصومی
 بررسی بوستان سعدی بر اساس نظریه روانشناسی فرانکل  13 1397/12/19    

13820101981008

1398/10/28

تورج عقدایی مهری تلخابی حسین آریان 960003566 حلما اله ویردی
 بررسی منش مولانا در آثار منثورش  13 1397/12/19    

13820101981004

1398/10/28

مهری تلخابی حیدر حسنلو 960005892 زینب پورباقر مردخه
 بررسی و تحلیل اجتماعی اشعار مصیبت نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری  14 1397/11/07    

1382010981003

1398/10/26

تورج عقدایی حسین آریان حیدر حسنلو 930139807 سید محمد هاشمی الیانی

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی