.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)(جدول 2)

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

تاریخ: 1395/05/16 - 17:47


فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
کاهش مصرف انرزی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه های پایه با استفاده از الگوریتم ازدحام توده ذرات        

13841006942043

95/12/07

فرهاد قره باغی مهدی افضلی 930378733 امیرعلی آقایی
ارائه یک روش جدید برای کاهش تاخیر و افزایش اطمینان در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از مسیریابی        

13841006951026

95/10/22

-- ناصر مدیری 930471039 ابوالفضل شمسی
ارایه الگوریتم مقاوم سازی رمز تصاویر پزشکی مبتنی بر الگوریتم نقشه های آشوبناک          

13841006951023

95/10/11

--- محمد تحقیقی 930308222 محمدحسن افتخاری پور
ارائه رویکردی برای مدلسازی تهدیدات شبکه های کامپیوتری به منظور ارزیابی و تست نفوذ شبکه دولت        

13841006951022

95/10/09

--- ناصرمدیری 930459970 پژمان قضایی علمداری
رویکردی جدید جهت افزایش کارایی در شبکه های تحمل پذیر تاخیر با ترکیب الگوریتم مسیریابی و گره نماینده        

13841006951015

95/09/22

--- شیوا کریمی 930518642 رسول علی محمدی
یک روش موثر SVM برای تشخیص ناهنجاری در سیستمهای تشخیص نفوذ        

 13841006951014

95/09/20

--- حسین برومند 930343037 حسین بیات
پیشنهاد یک چهارچوب برای پیش بینی ترافیک بااستفاده ازتکنیکهای ترکیبی رده بندی        

13841006951012

95/09/16

--- حسین برومند 930485179 فرزانه مرادی
مدیریت هوشمند حرکت چاهک در شبکه های حسگر بی سیم با رویکرد انرژی کارا        

13841006951011

95/09/06

--- علی اصغر خواصی 930445453 بتول نجفی
ارائه پروتکل مسیریابی آگاه از توپولوژی برای شبکه های حسگر بی سیم با برآورده ساختن پارامترهای کیفیت سرویس        

13841006951008

95/08/29

--- حسین برومند 911085511 امین میرزایی
ارایه روشی برای جلوگیری از مشکل پخش طوفان با استفاده از خوشه بندی با الگوریتم FIREFLY  در شبکه های بین خودرویی        

13841006951009

95/08/29

--- حسین برومند 930453395 حمید باقری
ارایه روش نوین سیستم های تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از الگوریتم های تکاملی         

13841006951006

95/08/20

حسین برومند علی اصغر خواصی   آلاله محمدی گلرنگ
ارایه یک رویکرد جدید برای خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی در شبکه های رادیو شناختی موردی به منظور بالا بردن بهره وری انرزی        

13841006951005

95/08/20

-- علی اصغر خواصی   الناز آقا جانیان
تثبیت تصویر با استفاده از یافتن نقاط کلیدی بر اساس تبدیل SURF        

13841006951003

95/08/10

فرهاد قره باغی مهدی حریری   مینا رسولی
تعیین مناسبترین مسیر شهری بااستفاده از الگوریتم Dijkstra در شبکه های VANET(مورد مطالعه شهر زنجان)        

13841006951004

95/08/10

حسین برومند مهدی حریری   عرفان فرجیان
ارائه رویکردی برای کنترل دسترسی در معماری سرویس گرا با استفاده از مدل شناسایی, تصدیق هویت, حسابرسی        

13841006951002

95/08/09

  ناصر مدیری   مهدی اسکندری
تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی فازی مین مکس چندلایه ( MLF)        

13841006951001

95/08/08

  محمد تحقیقی   ماندانا موحد اول
ارایه مدلی جهت پیش بینی میزان ضریب خسارت بیمه گذاران با رویکرد داده کاوی جهت بیشینه کردن سود سازمان 94/106 94/07/30    

13841006942033

1395/06/15

--- ابراهیم فضلی 930390020 الهام مکسبی
ارائه یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس برای مقابله باحمله سیاه چاله در شبکه های متحرک موردی 94/105 94/06/31    

13841006942035

1395/06/24

--- ابراهیم فضلی 900877156 آرش دهخدا

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی

 

       

 

 

 

---