.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)(جدول 2)

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

تاریخ: 1395/05/16 - 15:23


فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
کاهش مصرف انرزی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه های پایه با استفاده از الگوریتم ازدحام توده ذرات        

13841006942043

95/12/07

فرهاد قره باغی مهدی افضلی 930378733 امیرعلی آقایی
ارائه یک روش جدید برای کاهش تاخیر و افزایش اطمینان در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از مسیریابی        

13841006951026

95/10/22

-- ناصر مدیری 930471039 ابوالفضل شمسی
ارایه الگوریتم مقاوم سازی رمز تصاویر پزشکی مبتنی بر الگوریتم نقشه های آشوبناک          

13841006951023

95/10/11

--- محمد تحقیقی 930308222 محمدحسن افتخاری پور
ارائه رویکردی برای مدلسازی تهدیدات شبکه های کامپیوتری به منظور ارزیابی و تست نفوذ شبکه دولت        

13841006951022

95/10/09

--- ناصرمدیری 930459970 پژمان قضایی علمداری
رویکردی جدید جهت افزایش کارایی در شبکه های تحمل پذیر تاخیر با ترکیب الگوریتم مسیریابی و گره نماینده        

13841006951015

95/09/22

--- شیوا کریمی 930518642 رسول علی محمدی
یک روش موثر SVM برای تشخیص ناهنجاری در سیستمهای تشخیص نفوذ        

 13841006951014

95/09/20

--- حسین برومند 930343037 حسین بیات
         

 

---      
            ---      
                   
         

 

       
                   
         

 

       
                  ا

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی

 

       

 

 

 

---