.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی برق قدرت (جدول 2)

مهندسی برق قدرت

تاریخ: 1395/05/16 - 17:46


قابل توجه دانشکده ها

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

عنوان پایان نامه   شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی و تحلیل مشکلات کیفیت توان مربوط به کارخانه فرآوری پویا زرکان آقدره و شناسایی عوامل ایجاد کننده آن‌ها        

13870106951018 

95/11/09

--- مجید مرادلو 920568577

احمد بهاری

ارائه یک الگوریتم هوشمند بهینه‌سازی مبتنی بر تعاریف توان برای فیلتر اکتیو موازی        

13870106951019

95/11/09

مهدی بیگدلی مجیدمرادلو 920608394 فرزانه پرویز
بررسی تأثیر کوره القایی و سایر تجهیزات موجود در شرکت ذوب‌آهن البرز غرب ابهر بر کیفیت توان شبکه برق زنجان و قزوین        

13841006951029

95/10/26

پیمان نظریان مجید مرادلو 930381176 وحید احمدی
کنترل هوشمند میکروشبکه با استفاده از کنترل‌کننده فازی تطبیقی        

13870106951006

95/08/17

پیمان نظریان مهدی بیگدلی  

حمید حسین خانی

تعیین نقطه حداکثر توان نیروگاه بادی متصل به ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)        

13870106951005

95/08/17

  مهدی بیگدلی  

رضا کاظم‌ زاده زنجانی

استفاده از الگوریتم PSOبه منظور تخصیص مکان تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع شعاعی با بار و تولید نامعلوم        

62670106951001

95/08/15

مهدی بیگدلی مجیدمرادلو   مجید حسین خانی
تعیین همزمان مکان، ظرفیت و استراتژی بهینه بهره‌برداری از واحدهای تولید پراکنده و ذخیره‌سازهای انرژی در شبکه توزیع        

13870106951004

95/08/15

  مجیدمرادلو   نسرین اوصالی
بهبود حالت گذرای ناشی از اغتشاشات بار و خطا در ریزشبکه‌ها در حالت جزیره‌ای با الگوریتم هوشمند        

13870106951003

95/08/11

  پیمان نظریان  

سید عابد موسوی

         

13870106951002

1395/07/27

      امین ولیزاده بهروز
         

13870106951001

1395/07/27

      علیرضا آژنگ
جایابی و تعیین سایز بهینه فیلترهای اکتیو در شبکه با استفاده از الگوریتم PSO 94/13 94/12/06    

62640119942002

1395/06/27

مهدی بیگدلی مجید مرادلو 930593104

علی طاهرخانی

بازآرایی و جایابی بهینه DSTATCOM، SVCو آرایه فتوولتاییک در یک سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم هوشمند 94/10 94/10/07    

13870106942003

1395/06/31
 

--- مجید مرادلو 920608952 جواد سلیمانی
جایابی هم‌زمان تولیدات پراکنده و خازن در محیط هارمونیکی با هدف کاهش تلفات و هارمونیکها با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه 94/12 94/11/13    

62670106942024

1395/07/01
 

مهدی بیگدلی مجید مرادلو 930317843 سمانه عبدی پور اصل
جایابی بهینه و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده و جبرانساز استاتیک DSTATCOMبا در نظر گرفتن هزینه آن‌ها 94/12 94/11/13    

62670106942025

1395/07/01
 

مجید مرادلو پیمان نظریان 920608996 شاهين مقدمي
ردیابی نقطه توان ماکزیمم (MPPT) سیستم مبدل انرژی بادی متصل به شبکه با به کارگیری الگوریتمهای هوشمند 94/14 94/12/17    

62670106942026

1395/07/04

مجید مرادلو مهدی بیگدلی 930420184 علي حسني
بهینه سازی همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده با استفاده از ترکیب الگوریتمهای TLBOو UVDAبا هدف بیشترین کاهش تلفات در شبکه های توزیع 94/14 94/12/17    

62670106942027

1395/07/04

پیمان نظریان مهدی بیگدلی 930424554  علي حيدر بهرامي

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      خلیل باقری