.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی برق قدرت (جدول 2)

مهندسی برق قدرت

تاریخ: 1395/05/16 - 15:19


قابل توجه دانشکده ها

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

عنوان پایان نامه   شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی و تحلیل مشکلات کیفیت توان مربوط به کارخانه فرآوری پویا زرکان آقدره و شناسایی عوامل ایجاد کننده آن‌ها        

13870106951018 

95/11/09

--- مجید مرادلو 920568577

احمد بهاری

                   
         

 

       
         

 

       
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      خلیل باقری