.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی معماری (جدول 2)

مهندسی معماری

تاریخ: 1395/05/16 - 17:32


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


 

 

13860202951018
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحی مرکز بازپروری بارویکرد روانکاوانه وتاثیر روانشناسی محیطی بر آن م/94/121 94/12/17    

13860202942003

1395/10/18

 

-

دکتر شهبازی 930398899 سمیرا محمودی
تحلیل مورفولوژیک نماهای ساختمانی بااستفاده از نرم افزار GIS برای الگوهای طراحی 94/121/م 94/12/17    

62660202942025

1395/06/07

- دکترشکوهی 930363053 لیلا سعیدی
                   
                   
طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی زنجان با رویکرد عملکردگرا 94/121/م 94/12/17    

13860202941001

95/10/19

- دکتر ثبوتی 930522992 یونس علی داوودی
طراحی مرکز آموزش نجوم وستاره شناسی عمومی بارویکردتعامل معماری وعملکرد م/94/121 94/12/17    

62660202942032

1395/06/20
 

- دکتررحیم هاشم پور 930572185 ندا هاشم پور
باززنده سازی کالبدی فضایی محلات قدیمی شهر زنجان باتاکید بر هویت محله ای م/95/201 95/03/20    

62660202942043

1395/07/25

- دکتر ترابی 930318853 مجتبی محمدی
واکاوی معنا شناختی در مسجد شیخ لطف الله واستوپای سانچی هند م/95/201 95/03/20    

62660202942037

1395/06/31
 

- دکتر ترابی 930359961 سعیده ملایی
                   
سازماندهی بافت شهری بارویکرد کاهش جرم - محله تختی خدابنده م/95/201 95/03/20    

13860202951001

1395/09/21

- دکتر ترابی 930286967 علی بیگدلی
بیمارستان تخصصی کودکان بارویکرد درروانشناسی محیط - باتاثیر ازنور ورنگ م/95/201 95/03/20    

62660202951021

1396/02/04

- دکتر ترابی 920632115 زینب بنی اسدی
طراحی خانه سالمندان بارویکرد حس تعلق به مکان م/95/201 95/03/20    

62660202942033

1395/06/27

- دکتر ترابی 930368749

فریبا بهمنی

 

                   
طراحی خانه سالمندان باتاکید برنقش نور ورنگ برسلامت روانی سالمندان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13

13860202951017

1396/01/27

- دکتر ثبوتی 940013336 علی قاسمی
طراحی ترمینال فرودگاه درشهرزنجان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13   - دکتر ثبوتی 920609271 احمد حیدری
طراحی پارک علم وفناوری بارویکرد بهره گیری از انرژی های پارک م/95/201 95/03/20    

62660202951011

1395/11/12

ثبوتی دکتر ثبوتی 920527615 مسعود سلیمانپور
دانشکده موسیقی بارویکرد مفهومی به معماری پست مدرن م/95/201 95/03/20    

62660202951010

1395/11/12

ثبوتی دکتر ثبوتی 920527606 پریسا سلیمانپور
طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بارویکرد حس تعلق به مکان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13   - دکتر ثبوتی 940026613 لیلا رستمی
پاویون ایران دراکسپوی 2020دبی م/95/201 95/03/20    

13860202952003

1396/02/04

- دکتر ثبوتی 940070594 علیرضا سلامی
مرکزکنفرانس های بین المللی بارویکرد تعامل اجتماعی م/95/201 95/03/20    

62660202951008

1395/11/12

- دکتر ثبوتی 930365184 روشنک اسکندر زاده
                   
احداث مدرسه در کاشان بارویکرد تهویه طبیعی وایجاد آسایش با راهکارگردش طبیعی هوا م/95/201 95/03/20    

62660202951023

1396/02/21

- دکتر شهبازی 930364995 مهدی غلامی
کاهش ترس از محیط بابررسی الگوهای فضایی با هدف کالبد آرامش محور درطراحی فضای درمانی م/95/201 95/03/20    

62660202942050

1395/10/19

- دکتر شهبازی 930553735 حامد چیت ساز
طراحی براساس روشهای مناسب سازی ساخت درساختمان بلند مرتبه م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/06/13   - دکتر شهبازی 930571897 مهسا شکیبایی
طراحی موزه فرش زنجان باتبیین وباز شناسی جایگاه الگو ونماد به عنوان زبان در معماری م/95/201 95/03/20    

62660202951022

1396/02/10

- دکتر انیران 920609270 سید مجید هاشمی
طراحی موزه هنرهای معاصر بارویکرد پایداری فرهنگی درشهر تبریز م/95/201 95/03/20    

13860202951028

1396/03/25

- دکتر شهبازی 930554541 آیدا سمسار اصل
طراحی موزه جاده ابریشم بارویکرد معماری اکوتک جهت ایجاد اشتغال باتوسعه صنعت گردشگری زنجان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/06/13   - دکتر شهبازی 920527605 امیر علی کردلو
طراحی مجتمع مسکونی بارویکرد پایداری اجتماعی م/95/201 95/03/20    

62660202951006

95/10/15

- دکتر شهبازی 930537085 نیلوفر حاجی آبادی
طراحی مرکز فرهنگی آموزشی برای جوانان بارویکرد پایداری اجتماعی م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13   - دکتر بیات 930367721 پرنیان نکوزاده
طراحی نمایشگاه بین المللی قزوین درشهرک مهرگان م/95/201 95/03/20    

13860202951008

1395/10/11

- دکتر بیات 930565374 مهناز کیال قزوینی
بهینه سازی وتوسعه معماری زمینه گرا درساختار فضاها ومنظر شهری بانگرش معماری سبز م/95/201 95/03/20    

13860202951006

1395/10/05

- مهندس مهران قنبری مطلق ش.ش2570 کد ملی 0056877838 صادره تهران نام پدر حسینعلی 930571379 مارال کرم رودی
بررسی ارتباط متقابل آثار هنری ونقوش برجسته درگنبد سلطانیه م/95/201 95/03/20    

13860202951011

1395/10/19

- دکتر پرچگانی 930278774 رحیم کریمی
ارتقاء قابلیت زندگی شهری مبتنی بر الگوی مسکن طراحی حوزه سکونتی منطقه شمال غربی میدان انقلاب زنجان م/95/201 95/03/20    

62660202942044

1395/08/02

- مهندس اصلانیان 920527579 معصومه نادری
طراحی خانه چند نسلی بارویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرتهای تخریبی م/95/201 95/03/20    

62660202942045

1395/08/02
 

- مهندس اصلانیان 930465301 نجمه نوروزی
طراحی معماری موزه صنایع دستی بارویکرد بوم شناسی معماری سنتی خلخال م/95/201 95/03/20    

62660202942046

1395/08/02

- مهندس اصلانیان 930460749 محمد شوقی
طراحی آکادمی زیست محیطی درشهر تبریزبارویکرد بوم گرایی م/94/121 94/12/17  

 

62660202942039

1395/07/04

- دکترآتوسا بیات 930562886 لیلی مهرنیا
طراحی باغ موزه باد بارویکرد ساختمان سبز م/94/121 94/12/17    

62660202942035

1395/06/31

- دکترآتوسا بیات 920564790 مائده نصیری
طراحی فرم گرای مرکز فرهنگ وهنر قزوین بارویکرد معماری پایدار 94/121/م 94/12/17  

 

 

62660202942036

1395/06/31
 

- دکتر شهبازی 930377657 ابوالفضل ساروخانی
                   
بررسی تاثیر طراحی معماری داخلی محیط های آموزشی بر میزان یاد گیری دانش آموزان 94/121/م 94/12/17    

62660202942042

1395/07/10

- دکتر شهبازی 930286492 مهسا طهماسبی
شناخت هویت ایرانی - اسلامی ومطابقت دادن آن باهویت شهری قزوین وبررسی شیوه های ارتقاء آن م/95/251 95/05/25   مردادماه

13860202951023

1396/02/18

- دکترثبوتی 930396081 نازنین اسدالهی
طراحی باغ موزه گل وگیاه بارویکرد معماری پایدار 95/251/م 95/05/25     کدگرفته - دکترترابی 930702955 فریبا شجاعی
موزه صنایع دستی درزنجان بارویکرد تاریخی 95/251/م 95/05/25       - آتوسابیات 930703556 الناز همایونی حومه
بررسی عناصر درونی درمعماری درون صفویه بارویکرد خلق فضاهای چند عملکردی - نمونه موردی دولتخانه صفوی قزوین 95/251/م 95/05/25    

13860202951025

1396/03/03

دکتر کیانوش ناصر المعمار آتوسابیات 930704328 سارا نجفی
طراحی خانه مد وپوشاک بارویکرد پایدار اجتماعی 95/251/م 95/05/25     62660202951025  - مجید شهبازی 920564565 مرجان کاظمی
مجتمع تفریحی تجاری وفرهنگی بارویکرد پایدار اجتماعی 95/251/م 95/05/25    

13860202951027

1396/03/03

- مجید شهبازی 930476352 بهروز کریمی
ارائه راهکارهایی جهت ارتقا ء امنیت فضاهای شهری -نمونه موردی طراحی پارک محلی درمحله خزانه تهران  95/251/م 95/05/25       - مجید شهبازی 920574312 مسعود فرجی
طراحی خانه مهر فرهنگ درشهر پرند بارویکرد هویت بخشی به شهرهای جدید 95/251/م 95/05/25    

13860202951015

1395/11/07

- هومن ثبوتی 920564821 نسرین مرسلی
طراحی موزه فرش بارویکرد پارادایم های باغ ایرانی 95/251/م 95/05/25    

62660202951014

1395/12/04

- زهره ترابی 920619436 محمد اسماعیلی
طراحی مهد سلامت سالمندان زنجان بارویکرد پایداری اجتماعی 95/251/م 95/05/25    

62660202951018

1396/02/03

- زهره ترابی 920527592 نرگس صفری
مرکز طراحی وپژوهش لباس ایران باستان بارویکرد هنرومعماری دوره ایلخانیان 95/251/م 95/05/25    

62660202942049

1395/10/15

- زهره ترابی 930585507 آیلار معینی
مرکز تجارت جهانی تهران - بارویکرد تکنولوژی 95/251/م 95/05/25    

62660202951024

1396/02/26

- مجید شهبازی 930392137 امیر صادق نژاد
فرهنگسرای هنرهای بصری سینما وعکاسی 95/251/م 95/05/25    

62660202951013

1395/11/26

- مجید شهبازی 890970851 محمد خزائی
مجتمع توریستی -تفریحی - اقامتی بارویکرد معماری پایدار (اقلیمی) 95/251/م 95/05/25    

62660202951012

1395/11/17

- هومن ثبوتی 920564632 مهسا قائمی
طراحی الگوی مسکن مناسب درحوزه سکونتی منطقه شمال غربی میدان انقلاب زنجان باهدف ارتقاء قابلیت زندگی شهری 95/251/م 95/05/25       - یاشار اصلانیان 920527579 معصومه نادری
مرکز تجاری جاده ابریشم (قزوین ) بااستفاده از clsسقف نوین 95/251/م 95/05/25       - آتوسا بیات 930592099 روح اله صفری
سرای هنر قزوین دردولتخانه (بارویکرداحیای هنرهای دوران صفوی وقاجارتاامروز) 956252 95/05/26    

13860202951042

1386/06/15

 ناصرالمعمار آتوسا بیات 9400499454 یاسر شکوهی
طراحی خانه کودک بارویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی
956252
95/05/26    

13860202951021

1396/02/18

-- هومن ثبوتی 940072645 پری علوی
طراحی مجموعه اقامتگاه ورزشی درتهران 956252 95/05/26    

13860202951045

1396/06/22

-- مجید شهبازی 940049454 حمید قره داغی
 طراحی خانه هنرکردی بارویکرد معماری زمینه گرا (بوم شناختی فرهنگی) 956252 95/05/26    

13860202951016

1395/11/27

ثبوتی یاشاراصلانیان 940029636

 

روشنک حسن پناه

مجموعه تالار شهر- سیتی هال 956252 95/05/26    

13860202951022

1396/02/18

-- هومن ثبوتی 940448814 پگاه عمو هاشمی
طراحی مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست بارویکرد حس تعلق به مکان 956252 95/05/26       -- هومن ثبوتی 940026613 لیلا رستمی
                   
باز طراحی مجموعه شهربازی زنجان با توجه به اصول روانشناختی محیطی در راستای ایجاد محیط پویا و پایدار 956252 95/05/25    

13860202951012

95/10/22
  هومن ثبوتی 920527590 حسام بیات
مجموعه اقامتی توریستی ورودی جنوبی شهرزنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی 956252 95/05/25    

13860202952002

96/01/19

  زهره ترابی 930573847 سارارجبی خمسه
طراحی مجتمع آب درمانی آب گرم وننق زنجان با رویکرد رونق گرشگری 956252 95/05/25    

13860202951030

1396/05/08

  آتوسا بیات 930464502 احسان افشاری
طراحی لگولند ایران با رویکرد برندینگ شهری 956252 95/05/25    

13860202951026

1396/03/03

--- آتوسا بیات 930625519 نسیم منصوری
زنگان سیتی سنتر بارویکردعینیت بعد چهارم وپنجم (فضا-زمان درقالب محدود سه بعدی) 956252 95/05/25    

62660202951009

1395/11/12

ثبوتی  دکترثبوتی 920527577 آناهیتا برازجانی
طراحی مجتمع اقامتی کوهستانی درگاوازنگ زنجان بارویکردمعماری پایدار 95251 95/05/25    

62660202951015

1395/12/21

ثبوتی اصلانیان 930504951 مهدی میرزاخانی
طراحی پارک تحقیقات وفناوری انرژی های تجدید پذیر 950630 95/06/30    

13860202952001

1395/12/02

- نیکومنش 940268091 سحرجعفری
طراحی هتل ومرکزآبدرمانی درسرعین بارویکرد معماری پایدار 950630 95/06/30    

13860202951020

1396/02/12

هومن ثبوتی زین العابدین افلاطونیان 940445650 سهیلا پیکارپرسان
طراحی مجموعه تفرجگاهی بارویکرد بوم گرایی درشهرزنجان 950630 95/06/30    

62660202951016

1395/12/21

هومن ثبوتی اصلانیان 940073088 سمیرا رحیمی
مجموعه علمی -فرهنگی-هنری-تفریحی-ورزشی جاده گاوازنگ بارویکردجذب توریسم 950630 95/06/30    

62660202951019

1396/02/03

- ترابی 940106969 رامین علیمحمدی
مجموعه تجاری تفریحی پایدار درشهرزنجان 950630 95/06/30    

62660202951020

1396/02/03

- ترابی 940095079 مهدی قاسمی
مجتمع مسکونی بارویکرد به نیازهای کودکان 950630 95/06/30    

62660202951028

1396/06/26

  دکترثبوتی 940113755 محمد فضلی
مرکزآموزشی ویادگیری ابتدایی دخترانه باتاکید برنورورنگ 950630 95/06/30    

13860202951019

1396/02/03

- ترابی 940447827 مریم زاهدخمیرانی
سرای هنر معلولین جسمی -حرکتی بارویکرد توانبخشی 950630 95/06/30    

13860202951032

  1396/05/29

- اتوسابیات 950257495 ماندانا کاکاوند
مرکزسلامت کودکان درغرب کشور 950630 95/06/30       -   940019117 سیما کبودوندی
طراحی خانه هوش کودک بارویکرد بازی وخلاقیت 950630 95/06/30    

13860202951024

1396/02/18

- ثبوتی 940014591 زینب بیگدلی
مرکزآموزش وتوسعه ساختمان سازی بامصالح سبزبارویکرد ترویج معماری پایدار 950630 95/06/30    

1396/02/03

13860202951018

زهرااحمدی ترابی 940026833
تاثیرکیفیت محیط زندگی - محسط مسکونی ومجتمع های مسکونی درروی افراد 941217 1394/12/17    

13860202942004

1396/03/03

--- شهبازی 930485168 سمیه باغ عنایت
طراحی مجموعه مسکونی بارویکرد حفظ تعلق بر مکان در شهر زنجان 941220 1394/12/20    

13860202951029

1396/04/25

--- نیکو منش 940051064 پریسا توکلی
         

 

       
***************** ********** ******* ****** ************ مورخه صورتجلسه  1395/12/20 **** ******* ******** ***
طراحی مجموعه علمی فرهنگی اشراق براساس اندیشه های فلسفه نور شیخ شهاب الدین سهروردی 951220 1395/12/20    

13860202951034

1396/06/05

ترابی ثبوتی 940187198 مهدی بیات
طراحی مجموعه فرهنگی - سینمایی درشهرزنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202951044

1386/06/19

شهبازی اصلانیان 940249781 مرتضی مرادی
طراحی پاویون ایرانی دراکسپوی 2020دوبی بارویکرد پایداری 951220 1395/12/20    

13860202951047

1396/06/26

--- ثبوتی 940080274 علی اکبر میرزایی
مرکزتشخیص ودرمان سرطان بارویکرد معماری پایداردرزنجان 951220 1395/12/20       ثبوتی شهبازی 940221012 سپیده ریاضی
طراحی مجموعه سیاحتی درراستای توسعه گردشگری بارویکردجذب توریست - حاشیه زنجانرود 951220 1395/12/20       انیران ثبوتی 940176476 رقیه جعفری سروجهانی
طراحی مرکز موسیقی بارویکرد معماری ایرانی اسلامی 951220 1395/12/20   **

1396/06/14

13860202951039

اصلانیان انیران 940045664 مصطفی حاجیان
طراحی مجتمع اقامتی کتله خوربارویکرد معماری اکوتک 951220 1395/12/20       انیران ثبوتی   مرتضی محمدی
طراحی فرهنگسرای کودک بارویکرد آموزش خلاق 951220 1395/12/20    

1396/05/29

13860202951031

بیاات ترابی 940450136 حسین بیگدلی
سرای سالمندان بارویکرد احترام درمعماری ایرانی 951220 1395/12/20    

13860202951040

1386/06/14

اصلانیان انیران 940182800 سهراب محمد یاری
طراحی هتل بین المللی 5 ستاره ساحلی خلیج فارس در جزیره کیش بارویکرد معرفی الگوهای ایرانی اسلامی 951220 1395/12/20       -- نیکومنش 940016360 وحید قربانی
فرهنگسرای موسیقی بارویکرد تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202951033

1396/06/05

ترابی بیات 940114011 وحید نوروزی مهر
مرکزبین اللمللی کنفرانس های اسلامی بارویکرد ترغیب حس امنیت درطراحی 951220 1395/12/20       ثبوتی ترابی 901274917 گلاره ساکی
طراحی مجموعه اقامتی - تفریحی گاوازنگ بارویکردانرژی صفر 951220 1395/12/20       ترابی بیات 940263002 پروانه پور جبار
طراحی ترمینال فرودگاه زنجان 951220 1395/12/20     6 --- ثبوتی 920609271 احمد حیدری
طراحی باغ کتاب درمحوطه خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی  951220 1395/12/20     2 نیران ثبوتی 940266184 هما حق شناس
طراحی منظر ومجموعه خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان سایت امام بارویکرد پایداری اجتماعی 951220 1395/12/20     3 --- ثبوتی 940218460 الهام لطفی نژاد
طراحی مجموعه فرهنگی وورزشی 951220 1395/12/20       ثبوتی اصلانیان 940032380 حامد حریری
پردیس سینمایی هشتگرد بارویکرد افزایش تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202951035

1396/06/05

--- ثبوتی 940451558 شیما بشیری
طراحی مرکز تفریحی وسلامت سالمندان بارویکرد تاثیرروانشناسی محیط درالگوهای فضایی 951220 1395/12/20       ثبوتی اصلانیان 940153221 نگار کوششی
مجتمع تجاری - تفریحی بارویکرد جذب توریست درشهر سرعین 951220 1395/12/20    

13860202951043

1386/06/15

--- بیات 940010029 حمید قدیری مقدم نیاری
خانه سپید بانگاهیبه ارتقاء سطح کیفی زندگی نابینایان وکم بینایان بارویکرد پدیدار شناسی 951220 1395/12/20       --- ترابی 940102338 غزاله بهنیه
مرکز مطالعات خط وخوشنویسی 951220 1395/12/20       ثبوتی پرچگانی 940116990 جلیل خدایی
تدوین وطراحی مراکز آموزشی براساس تاب آوری شهری - نمونه موردی مدرسه ابتدایی درقزوین 951220 1395/12/20       ثبوتی اصلانیان 930564225 زهرا سهرابی
طراحی مجموعه تجاری تفریحی درجهت افزایش مطلوبیت فضاها 951220 1395/12/20    

13860202951036

1396/06/06

اصلانیان بیات 940042780 تحسین مهاجر
طراحی مجتمع مسکونی درمنطقه کوهستانی زنجان بارویکرد معماری پایدار 951220 1395/12/20     4 --- ثبوتی 940061384 سونا روهنا
طراحی باغ موزه نجوم زنجان بارویکرد ادراک عمومی 951220 1395/12/20    

62660202951027

1386/06/14

--- ثبوتی 920609264 بهروزندرلو
طراحی باغ موزه کودکان بارویکرد روانشناسی محیط درزنجان 951220 1395/12/20    

13860202951046

1396/06/23

--- ثبوتی 940095343 پروین مصطفایی
طراحی مجموعه سرای هنربارویکردمعماری ایرانی درزنجان 951220 1395/12/20    

13860202951049

1396/06/30

--- ثبوتی 940272890 سهیلا یوسفیان
خانه شعروادبیات بارویکرد معماری ارگانیک 951220 1395/12/20    

62660202951029

1396/06/26

-- ترابی 930399526 سمیه میرزانیا
***************** *************** ******* ****** ****** صورتجلسه 1396/02/02 مورخه ******* ******* ****** ****
طراحی مرکز پیش دبستانی بارویکرد پایداری خانواده 960202 1396/02/02       ---- آتوسا بیات 950043754 مهرناز زاجکانیها
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
  960202 1396/02/02              
×××××××××× )))))))))))))))))) ((((((((((((( ++++++ ************** صورتجلسه ........... ))))))))))) (((((((((((((( +++++++ ********
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                       
                       
  -