.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی معماری (جدول 2)

مهندسی معماری

تاریخ: 1395/05/16 - 05:52


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


 

 

13860202951018
 

�ضاها ومنظر شهری بانگرش معماری سبز

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحی مرکز بازپروری بارویکرد روانکاوانه وتاثیر روانشناسی محیطی بر آن م/94/121 94/12/17    

13860202942003

1395/10/18

 

-

دکتر شهبازی 930398899 سمیرا محمودی
تحلیل مورفولوژیک نماهای ساختمانی بااستفاده از نرم افزار GIS برای الگوهای طراحی 94/121/م 94/12/17    

62660202942025

1395/06/07

- دکترشکوهی 930363053 لیلا سعیدی
باززنده سازی کالبدی فضایی محلات قدیمی شهر زنجان باتاکید بر هویت محله ای م/95/201 95/03/20    

62660202942043

1395/07/25

- دکتر ترابی 930318853 مجتبی محمدی
                   
                   
سازماندهی بافت شهری بارویکرد کاهش جرم - محله تختی خدابنده م/95/201 95/03/20    

13860202951001

1395/09/21

- دکتر ترابی 930286967 علی بیگدلی
بیمارستان تخصصی کودکان بارویکرد درروانشناسی محیط - باتاثیر ازنور ورنگ م/95/201 95/03/20    

62660202951021

1396/02/04

- دکتر ترابی 920632115 زینب بنی اسدی
طراحی خانه سالمندان بارویکرد حس تعلق به مکان م/95/201 95/03/20    

62660202942033

1395/06/27

- دکتر ترابی 930368749

فریبا بهمنی

 

طراحی خانه سالمندان باتاکید برنقش نور ورنگ برسلامت روانی سالمندان م/95/201 95/03/20    

13860202951017

1396/01/27

- دکتر ثبوتی 940013336 علی قاسمی
طراحی ترمینال فرودگاه درشهرزنجان م/95/201 95/03/20    

13860202962011

1397/03/30

- دکتر ثبوتی 920609271 احمد حیدری
                   
                   
طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بارویکرد حس تعلق به مکان م/95/201 95/03/20     پراست - دکتر ثبوتی 940026613 لیلا رستمی
پاویون ایران دراکسپوی 2020دبی م/95/201 95/03/20    

13860202952003

1396/02/04

- دکتر ثبوتی 940070594 علیرضا سلامی
مرکزکنفرانس های بین المللی بارویکرد تعامل اجتماعی م/95/201 95/03/20    

62660202951008

1395/11/12

- دکتر ثبوتی 930365184 روشنک اسکندر زاده
کاهش ترس از محیط بابررسی الگوهای فضایی با هدف کالبد آرامش محور درطراحی فضای درمانی م/95/201 95/03/20    

62660202942050

1395/10/19

- دکتر شهبازی 930553735 حامد چیت ساز
طراحی براساس روشهای مناسب سازی ساخت درساختمان بلند مرتبه م/95/201 95/03/20    

13860202951057

1396/08/16

- دکتر شهبازی 930571897 مهسا شکیبایی
طراحی موزه فرش زنجان باتبیین وباز شناسی جایگاه الگو ونماد به عنوان زبان در معماری م/95/201 95/03/20    

62660202951022

1396/02/10

- دکتر انیران 920609270 سید مجید هاشمی
طراحی موزه هنرهای معاصر بارویکرد پایداری فرهنگی درشهر تبریز م/95/201 95/03/20    

13860202951028

1396/03/25

- دکتر شهبازی 930554541 آیدا سمسار اصل
طراحی موزه جاده ابریشم بارویکرد معماری اکوتک جهت ایجاد اشتغال باتوسعه صنعت گردشگری زنجان م/95/201 95/03/20       62660202942010 - دکتر شهبازی 920527605 امیر علی کردلو
طراحی مجتمع مسکونی بارویکرد پایداری اجتماعی م/95/201 95/03/20    

62660202951006

95/10/15

- دکتر شهبازی 930537085 نیلوفر حاجی آبادی
بهینه سازی وتوسعه معماری زمینه گرا درساختار فضاها ومنظر شهری بانگرش معماری سبزبهینه معماری سبز م/95/201 م/95/201 95/03/20   کددارد

13860202951006

1395/10/05

- مهندس مهران قنبری مطلق ش.ش2570 کد ملی 0056877838 صادره تهران نام پدر حسینعلی مارال کرم رودی  
بررسی ارتباط متقابل آثار هنری ونقوش برجسته درگنبد سلطانیه م/95/201 95/03/20    

13860202951011

1395/10/19

- دکتر پرچگانی 930278774 رحیم کریمی
ارتقاء قابلیت زندگی شهری مبتنی بر الگوی مسکن طراحی حوزه سکونتی منطقه شمال غربی میدان انقلاب زنجان م/95/201 95/03/20    

62660202942044

1395/08/02

- مهندس اصلانیان 920527579 معصومه نادری
طراحی خانه چند نسلی بارویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرتهای تخریبی م/95/201 95/03/20    

62660202942045

1395/08/02
 

- مهندس اصلانیان 930465301 نجمه نوروزی
طراحی معماری موزه صنایع دستی بارویکرد بوم شناسی معماری سنتی خلخال م/95/201 95/03/20    

62660202942046

1395/08/02

- مهندس اصلانیان 930460749 محمد شوقی
طراحی آکادمی زیست محیطی درشهر تبریزبارویکرد بوم گرایی م/94/121 94/12/17  

 

62660202942039

1395/07/04

- دکترآتوسا بیات 930562886 لیلی مهرنیا
طراحی باغ موزه باد بارویکرد ساختمان سبز م/94/121 94/12/17    

62660202942035

1395/06/31

- دکترآتوسا بیات 920564790 مائده نصیری
طراحی فرم گرای مرکز فرهنگ وهنر قزوین بارویکرد معماری پایدار 94/121/م 94/12/17  

 

 

62660202942036

1395/06/31
 

- دکتر شهبازی 930377657 ابوالفضل ساروخانی
                   
بررسی تاثیر طراحی معماری داخلی محیط های آموزشی بر میزان یاد گیری دانش آموزان 94/121/م 94/12/17    

62660202942042

1395/07/10

- دکتر شهبازی 930286492 مهسا طهماسبی
شناخت هویت ایرانی - اسلامی ومطابقت دادن آن باهویت شهری قزوین وبررسی شیوه های ارتقاء آن م/95/251 95/05/25    

13860202951023

1396/02/18

- دکترثبوتی 930396081 نازنین اسدالهی
طراحی باغ موزه گل وگیاه بارویکرد معماری پایدار 95/251/م 95/05/25     کد دارد - دکترترابی 930702955 فریبا شجاعی
موزه صنایع دستی درزنجان بارویکرد تاریخی 95/251/م 95/05/25    

13860202952009

1396/10/12

- آتوسابیات 930703556 الناز همایونی حومه
بررسی عناصر درونی درمعماری درون صفویه بارویکرد خلق فضاهای چند عملکردی - نمونه موردی دولتخانه صفوی قزوین 95/251/م 95/05/25    

13860202951025

1396/03/03

دکتر کیانوش ناصر المعمار آتوسابیات 930704328 سارا نجفی
طراحی خانه مد وپوشاک بارویکرد پایدار اجتماعی 95/251/م 95/05/25     62660202951025  - مجید شهبازی 920564565 مرجان کاظمی
مجتمع تفریحی تجاری وفرهنگی بارویکرد پایدار اجتماعی 95/251/م 95/05/25    

13860202951027

1396/03/03

- مجید شهبازی 930476352 بهروز کریمی
ارائه راهکارهایی جهت ارتقا ء امنیت فضاهای شهری -نمونه موردی طراحی پارک محلی درمحله خزانه تهران  95/251/م 95/05/25       62660207951001 - مجید شهبازی 920574312 مسعود فرجی
طراحی خانه مهر فرهنگ درشهر پرند بارویکرد هویت بخشی به شهرهای جدید 95/251/م 95/05/25    

13860202951015

1395/11/07

- هومن ثبوتی 920564821 نسرین مرسلی
طراحی موزه فرش بارویکرد پارادایم های باغ ایرانی 95/251/م 95/05/25    

62660202951014

1395/12/04

- زهره ترابی 920619436 محمد اسماعیلی
طراحی مهد سلامت سالمندان زنجان بارویکرد پایداری اجتماعی 95/251/م 95/05/25    

62660202951018

1396/02/03

- زهره ترابی 920527592 نرگس صفری
مرکز طراحی وپژوهش لباس ایران باستان بارویکرد هنرومعماری دوره ایلخانیان 95/251/م 95/05/25    

62660202942049

1395/10/15

- زهره ترابی 930585507 آیلار معینی
مرکز تجارت جهانی تهران - بارویکرد تکنولوژی 95/251/م 95/05/25    

62660202951024

1396/02/26

- مجید شهبازی 930392137 امیر صادق نژاد
فرهنگسرای هنرهای بصری سینما وعکاسی 95/251/م 95/05/25    

62660202951013

1395/11/26

- مجید شهبازی 890970851 محمد خزائی
مجتمع توریستی -تفریحی - اقامتی بارویکرد معماری پایدار (اقلیمی) 95/251/م 95/05/25    

62660202951012

1395/11/17

- هومن ثبوتی 920564632 مهسا قائمی
طراحی الگوی مسکن مناسب درحوزه سکونتی منطقه شمال غربی میدان انقلاب زنجان باهدف ارتقاء قابلیت زندگی شهری 95/251/م 95/05/25       6266020پر2942044 - یاشار اصلانیان 920527579 معصومه نادری
مرکز تجاری جاده ابریشم (قزوین ) بااستفاده از clsسقف نوین 95/251/م 95/05/25     پراست - آتوسا بیات 930592099 روح اله صفری
سرای هنر قزوین دردولتخانه (بارویکرداحیای هنرهای دوران صفوی وقاجارتاامروز) 956252 95/05/26    

13860202951042

1386/06/15

 ناصرالمعمار آتوسا بیات 9400499454 یاسر شکوهی
طراحی خانه کودک بارویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی
956252
95/05/26    

13860202951021

1396/02/18

-- هومن ثبوتی 940072645 پری علوی
طراحی مجموعه اقامتگاه ورزشی درتهران 956252 95/05/26    

13860202951045

1396/06/22

-- مجید شهبازی 940049454 حمید قره داغی
 طراحی خانه هنرکردی بارویکرد معماری زمینه گرا (بوم شناختی فرهنگی) 956252 95/05/26    

13860202951016

1395/11/27

ثبوتی یاشاراصلانیان 940029636

 

روشنک حسن پناه

مجموعه تالار شهر- سیتی هال 956252 95/05/26    

13860202951022

1396/02/18

-- هومن ثبوتی 940448814 پگاه عمو هاشمی
طراحی مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست بارویکرد حس تعلق به مکان 956252 95/05/26    

13860202951050

1396/07/16

--  ثبوتی 940026613 لیلا رستمی
طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست با رویکرد نقش پذیری در اجتماع 956252 95/05/25    

13860202961005

96/10/09

جلفا دکتر قلیزاده 940195770 شقایق تقی راده
                   
مجموعه اقامتی توریستی ورودی جنوبی شهرزنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی 956252 95/05/25    

13860202952002

96/01/19

  زهره ترابی 930573847 سارارجبی خمسه
طراحی مجتمع آب درمانی آب گرم وننق زنجان با رویکرد رونق گرشگری 956252 95/05/25    

13860202951030

1396/05/08

  آتوسا بیات 930464502 احسان افشاری
طراحی لگولند ایران با رویکرد برندینگ شهری 956252 95/05/25    

13860202951026

1396/03/03

--- آتوسا بیات 930625519 نسیم منصوری
زنگان سیتی سنتر بارویکردعینیت بعد چهارم وپنجم (فضا-زمان درقالب محدود سه بعدی) 956252 95/05/25    

62660202951009

1395/11/12

ثبوتی  دکترثبوتی 920527577 آناهیتا برازجانی
طراحی مجتمع اقامتی کوهستانی درگاوازنگ زنجان بارویکردمعماری پایدار 95251 95/05/25    

62660202951015

1395/12/21

ثبوتی اصلانیان 930504951 مهدی میرزاخانی
طراحی پارک تحقیقات وفناوری انرژی های تجدید پذیر 950630 95/06/30    

13860202952001

1395/12/02

- نیکومنش 940268091 سحرجعفری
                   
طراحی مجموعه تفرجگاهی بارویکرد بوم گرایی درشهرزنجان 950630 95/06/30    

62660202951016

1395/12/21

هومن ثبوتی اصلانیان 940073088 سمیرا رحیمی
مجموعه علمی -فرهنگی-هنری-تفریحی-ورزشی جاده گاوازنگ بارویکردجذب توریسم 950630 95/06/30    

62660202951019

1396/02/03

- ترابی 940106969 رامین علیمحمدی
مجموعه تجاری تفریحی پایدار درشهرزنجان 950630 95/06/30    

62660202951020

1396/02/03

- ترابی 940095079 مهدی قاسمی
مجتمع مسکونی بارویکرد به نیازهای کودکان 950630 95/06/30    

62660202951028

1396/06/26

  دکترثبوتی 940113755 محمد فضلی
مرکزآموزشی ویادگیری ابتدایی دخترانه باتاکید برنورورنگ 950630 95/06/30    

13860202951019

1396/02/03

- ترابی 940447827 مریم زاهدخمیرانی
سرای هنر معلولین جسمی -حرکتی بارویکرد توانبخشی 950630 95/06/30    

13860202951032

  1396/05/29

- اتوسابیات 950257495 ماندانا کاکاوند
                   
طراحی خانه هوش کودک بارویکرد بازی وخلاقیت 950630 95/06/30    

13860202951024

1396/02/18

- ثبوتی 940014591 زینب بیگدلی
مرکزآموزش وتوسعه ساختمان سازی بامصالح سبزبارویکرد ترویج معماری پایدار 950630 95/06/30    

1396/02/03

13860202951018

زهرااحمدی ترابی 940026833
تاثیرکیفیت محیط زندگی - محسط مسکونی ومجتمع های مسکونی درروی افراد 941217 1394/12/17    

13860202942004

1396/03/03

--- شهبازی 930485168 سمیه باغ عنایت
طراحی مجموعه مسکونی بارویکرد حفظ تعلق بر مکان در شهر زنجان 941220 1394/12/20    

13860202951029

1396/04/25

--- نیکو منش 940051064 پریسا توکلی
         

 

       
***************** ********** ******* ****** ************ مورخه صورتجلسه  1395/12/20 **** ******* ******** ***
طراحی مجموعه علمی فرهنگی اشراق براساس اندیشه های فلسفه نور شیخ شهاب الدین سهروردی 951220 1395/12/20    

13860202951034

1396/06/05

ترابی ثبوتی 940187198 مهدی بیات
طراحی مجموعه فرهنگی - سینمایی درشهرزنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202951044

1386/06/19

شهبازی اصلانیان 940249781 مرتضی مرادی
طراحی پاویون ایرانی دراکسپوی 2020دوبی بارویکرد پایداری 951220 1395/12/20    

13860202951047

1396/06/26

--- ثبوتی 940080274 علی اکبر میرزایی
مرکزتشخیص ودرمان سرطان بارویکرد معماری پایداردرزنجان 951220 1395/12/20    

13860202951051

1396/08/16

ثبوتی شهبازی 940221012 سپیده ریاضی
طراحی مجموعه سیاحتی درراستای توسعه گردشگری بارویکردجذب توریست - حاشیه زنجانرود 951220 1395/12/20    

13860202961015

1396/10/28

انیران ثبوتی 940176476 رقیه جعفری سروجهانی
طراحی مرکز موسیقی بارویکرد معماری ایرانی اسلامی 951220 1395/12/20    

1396/06/14

13860202951039

اصلانیان انیران 940045664 مصطفی حاجیان
طراحی مجتمع اقامتی کتله خوربارویکرد معماری اکوتک 951220 1395/12/20    

13860202961016

 

 

 

 

1396/11/19

انیران ثبوتی 940168298 مرتضی محمدی
طراحی فرهنگسرای کودک بارویکرد آموزش خلاق 951220 1395/12/20    

1396/05/29

13860202951031

بیاات ترابی 940450136 حسین بیگدلی
سرای سالمندان بارویکرد احترام درمعماری ایرانی 951220 1395/12/20    

13860202951040

1386/06/14

اصلانیان انیران 940182800 سهراب محمد یاری
طراحی هتل بین المللی 5 ستاره ساحلی خلیج فارس در جزیره کیش بارویکرد معرفی الگوهای ایرانی اسلامی 951220 1395/12/20    

13860202951052

1396/08/16

-- نیکومنش 940016360 وحید قربانی
فرهنگسرای موسیقی بارویکرد تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202951033

1396/06/05

ترابی بیات 940114011 وحید نوروزی مهر
مرکزبین اللمللی کنفرانس های اسلامی بارویکرد ترغیب حس امنیت درطراحی 951220 1395/12/20   =======

13860202951056

1396/08/16

ثبوتی ترابی 901274917 گلاره ساکی
طراحی مجموعه اقامتی - تفریحی گاوازنگ بارویکردانرژی صفر 951220 1395/12/20    

13860202952007

1396/09/11

ترابی بیات 940263002 پروانه پور جبار
طراحی ترمینال فرودگاه زنجان  951220 1395/12/20    

13860202952006

1396/09/01

--- ثبوتی 940218460 الهام لطفی نژاد
طراحی مجموعه فرهنگی وورزشی 951220 1395/12/20    

13860202951053

1396/08/16

ثبوتی اصلانیان 940032380 حامد حریری
پردیس سینمایی هشتگرد بارویکرد افزایش تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202951035

1396/06/05

--- ثبوتی 940451558 شیما بشیری
طراحی مرکز تفریحی وسلامت سالمندان بارویکرد تاثیرروانشناسی محیط درالگوهای فضایی 951220 1395/12/20    

13860202951054

1396/08/16

ثبوتی اصلانیان 940153221 نگار کوششی
مجتمع تجاری - تفریحی بارویکرد جذب توریست درشهر سرعین 951220 1395/12/20    

13860202951043

1386/06/15

--- بیات 940010029 حمید قدیری مقدم نیاری
خانه سپید بانگاهیبه ارتقاء سطح کیفی زندگی نابینایان وکم بینایان بارویکرد پدیدار شناسی 951220 1395/12/20    

13860202951055

1396/08/16

--- ترابی 940102338 غزاله بهنیه
مرکز مطالعات خط وخوشنویسی 951220 1395/12/20     پراست ثبوتی پرچگانی 940116990 جلیل خدایی
تدوین وطراحی مراکز آموزشی براساس تاب آوری شهری - نمونه موردی مدرسه ابتدایی درقزوین 951220 1395/12/20     پراست ثبوتی اصلانیان 930564225 زهرا سهرابی
                   
طراحی مجتمع مسکونی درمنطقه کوهستانی زنجان بارویکرد معماری پایدار 951220 1395/12/20     پراست --- ثبوتی 940061384 سونا روهنا
طراحی باغ موزه نجوم زنجان بارویکرد ادراک عمومی 951220 1395/12/20    

62660202951027

1386/06/14

--- ثبوتی 920609264 بهروزندرلو
طراحی باغ موزه کودکان بارویکرد روانشناسی محیط درزنجان 951220 1395/12/20    

13860202951046

1396/06/23

--- ثبوتی 940095343 پروین مصطفایی
طراحی مجموعه سرای هنربارویکردمعماری ایرانی درزنجان 951220 1395/12/20    

13860202951049

1396/06/30

--- ثبوتی 940272890 سهیلا یوسفیان
خانه شعروادبیات بارویکرد معماری ارگانیک 951220 1395/12/20    

62660202951029

1396/06/26

-- ترابی 930399526 سمیه میرزانیا
طراحی باغ کتاب درمحوطه خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی 951220 1395/12/20    

13860202961008

1396/10/21

انیران ثبوتی 940266184 هما حق شناس
***************** *************** ******* ****** ======= صورتجلسه مورخه 1396/02/02 ******* ******* ****** ****
طراحی مرکز پیش دبستانی بارویکرد پایداری خانواده 1396/02/02 960202    

13860202961024

1397/03/30

--- آتوسا بیات 950043754 مهرناززاجکانیها
طراحی انجمن های روانی درمانی بارویکرد استفاده درمانی ازفناوریهای هوشمند 1396/02/02 960202       --- ثبوتی 94006931 ساناز خیراندیش
طراحی خانه کودک بارویکرد خلاقیت ویادگیری 1396/02/02 960202    

13860202951059

1396/08/29

--- ترابی 940019117 سیما کبودوندی
طراحی خانه سپید بارویکرد ارتقاءسطح کیفی زندگی نابینایان وکم بینایان 1396/02/02 960202       13860202951055 --- ترابی 940102338 غزاله بهنیه
طراحی مجتمع تجاری وتفریحی بارویکرد تعاملات وپایداری اجتماعی 1396/02/02 960202    

13860202961012

1396/10/25

--- ثبوتی 940262612 الناز رضایی
طراحی مجتمع تجاری بارویکرد طراحی فضا برای تمام سنین 1396/02/02 960202    

13860202961023

1397/03/30

ثبوتی انیران 940185077 سمیه السادات سالار خراسانی
خانه مد با رویکرد صادرات البسه وترویج فرهنگ ایرانی درجهان 1396/02/02 960202    

13860202961007

1396/10/20

اصلانیان بیات 940142975 مائده واعظی
طراحی مرکز رشد ومطالعات فن آوری های نوین با رویکرد معماری دیجیتال 1396/02/02 960202    

13860202951061

1396/08/29

اصلانیان ترابی 930410128 بابک حسنی
طراحی مرکز مطالعات اقلیم محیط زیست ومعماری 1396/02/02 960202    

13860202951060

1396/08/29

--- ترابی 930331366 منصور ندیر خانلو
طراحی مجموعه چند عملکردی تجاری - فرهنگی وتفریحی درراستای توسعه رفاهی وتعاملات اجتماعی شهر زنجان 1396/02/02 960202       --- ثبوتی 920736447 فاطمه شامی
طراحی مجموعه چند عملکردی تجاری -فرهنگی - تفریحی درراستای توسعه شهرسازی واقتصادی شهرزنجان 1396/02/02 960202       --- ثبوتی 930584501 بهنام شب بویی
طراحی خانه سلامت بارویکرد روانشناسی محیط 1396/02/02 960202       62660202951029 --- ترابی 930399526 سمیه میرزا نیا
طراحی مرکز فرهنگ وهنر قزوین بارویکرد معماری پایدار 1396/02/02 960202    

62660202951030

1396/08/29

--- شهبازی 950455121 زینب محمدیان
طراحی مجموعه صنایع دستی وگردشگری زنجان -کمربندی جنوبی با رویکرد ترویج هنرهای بومی 1396/02/02 960202     کددارد انیران اصلانیان 940078046 حامد عبا د ئی
طراحی موزه تاریخی وفرهنگی بارویکرد معماری پایدار درشهرستان طارم 1396/02/02 960202       ثبوتی انیران 940212785 علی فلاح نسیمی
طراحی پیست اتومبیل رانی بارویکرد معماری پایدار بابهره گیری از هندسه فراکتال 1396/02/02 960202    

13860202961013

1396/10/27

اصلانیان انیران 940118592 فربد امینی
طراحی مجموعه تفرجگاهی درجنوب شهر زنجان بارویکرد ایجاد قطب توریست 1396/02/02 960202    

13860202961009

1396/10/25

انیران اصلانیان 930336793 مهرداد شمس
طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با رویکرد جذب مسافر درشهرزنجان 1396/02/02 960202       --- نیکو منش 940451571 فرید افشاری
طراحی مرکز تخصصی هنر ایرانی بارویکرد بیان برهم کنش ماندالا 1396/02/02 960202       --- نیکو منش   سیامک رجبی کوچی
طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی 1396/02/02 960202    

13860202961010

1396/10/25

----- ثبوتی- 940445317 نیلوفر بیات
مرکز هم اندیشی دانشجویان با رویکرد پایداری اجتماعی 1396/02/02 960202    

13860202961006

1396/10/19

--- شهبازی 940051589 مهدیه اکبرزاده
طراحی بیمارستان ریمی با رویکرد تاثیرپذیری از معماری سبز 1396/02/02 960202    

13860202961014

1396/10/27

--- شهبازی 920564744 نرگس دستوری
طراحی خانه صنایع دستی ایران با رویکرد معماری پایدار در تهران 1396/02/02 960202       ثبوتی شهبازی 920564607 فجرالسادات ارژنگی
طراحی مجموعه نمایشگاهی تفریحی و خدماتی اتومبیل با رویکرد تقویت فضاهای جمعی در زنجان 1396/02/02 960202    

13860202952008

1396/10/04

ثبوتی اصلانیان 940118433 نوید مهاجری
طراحی مرکزآتش نشانی با رویکرد تسریع و تسهیل خدمات در شهر 1396/02/02 960202    

13860202961018

1396/11/29

--- بیات 940234128 سولماز رضایی
×××××××××× )))))))))))))))))) ((((((((((((( ++++++ ************** صورتجلسه مورخه 96/05/25 ))))))))))) (((((((((((((( +++++++ ********
مدرسه طبیعت (طراحی دبستان با هدف کشف استعداد و افزایش آفرینشگری) در زنجان 1396/05/25 960525    

13860202951058

1396/08/29

--- ترابی 950454076 خدیجه بهرامی
ل                  
                   
طراحی مرکز ورزش های آبی با رویکرد پتانسیل های اقلیمی زنجان 1396/05/25 960525       --- ثبوتی 940135749 نگین مرادی
بررسی مشکلات پروژه بوستان ده هکتاری محمدیه در استان قزوین 1396/05/25 960525       --- شهبازی 950133431 سجاد سعیدی
بررسی جایگاه شاخصه های توسعه پایدار در مراحل مدیریت پروژه های عمرانی-ساختمانی نمونه موردی طرح های عمرانی شهر محمدیه 1396/05/25 960525       --- شهبازی 950307587 داوود احمدی علیایی
طراحی مجموعه  ی اندیشه آفرینان کوچک (مجموعه فرهنگی-تفریحی ویژه کودکان 4 تا 12 سال) (با رویکرد حس تعلق به محیط ) در شهر زنجان 1396/05/25 960525    

13860202951064

1396/12/17

--- اصلانیان 950133145 مینا مرادلو
طراحی پردیس سینمایی زنجان با رویکرد معماری بومی 1396/05/25 960525    

13860202961019

1396/12/15

  ثبوتی 940206708 امیررضا مرادی
طراحی مجتمع اقامتی-توریستی با رویکرد ارتقای فرهنگ توریست پذیری (در منطقه گردشگری گاوازنگ زنجان) 1396/05/25 960525       انیران ثبوتی 950287063 مهسا سلیمانی
########### ########### ######## ###### ######### 96/06/03صورتجلسه مورخه ###### ######## ######## #########
طراحی مجموعه آموزشی ریاضیات با محور رشد خلاقیت دانش آموزان ابتدایی در زنجان 1396/06/03 960603       ثبوتی اصلانیان 950029348 مریم ابراهیمی
طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در زنجان 1396/06/03 960603    

13860202952004

1396/06/29

--- شهبازی 940212380 عباس قنبری
مرکز صلح خاورمیانه بارویکرد پایداری اجتماعی 1396/06/03 960603    

13860202952005

1396/08/29

--- شهبازی 940010922 نازنین السادات جزایری
طراحی مرکز هنرهای نمایشی بارویکرد فرهنگی - اجتماعی 1396/06/03 960603    

13680202961001

1396/08/29

--- شهبازی 940215251 هادی رضایی
                   
طراحی آکادمی بانوان بارویکرد شکوفایی وپرورش مهارتهای پنهان 1396/06/03 960603    

13860202961002

1396/08/29

--- شهبازی 950137370 سهیلا چیلو
طراحی موزه اتومبیل بارویکرد معماری پایدار 1396/06/03 960603    

13860202961003

1396/08/29

--- شهبازی 940124480 امید افشاری
طراحی مجموعه فرهنگی - آموزش معماری بارویکرد پایداری 1396/06/03 960603     پراست --- شهبازی 950252248 پیمان زرینه
موسسه فرهنگی دارالقرآن 1396/06/03 960603     پراست --- شهبازی 950103376 نادراسد پور اصل
طراحی کلینیک دامپزشکی - ویژه حیوانات خانگی 1396/06/03 960603    

13860202951062

1396/08/29

--- ترابی 940533894 فاطمه آذرخش
طرح ونقش آهنین - افشار بارویکرد جذب توریست درتکاب 1396/06/03 960603       ثبوتی انیران 950196515 محمد علی پیرانی
طراحی مجتمع تجاری بارویکرد طراحی دربافت قدیمی درشهر زنجان 1396/06/03 960603     ====== ثبوتی اصلانیان 950192360 مهدی تقی بیگلو
طراحی موزه خط وخوشنویسی بارویکرد کاربرد نقش خط درمعمار نمونه موردی شهر زنجان 1396/06/03 960603       نیکومنش پرچگانی 940116990 جلیل خدایی
طراحی کانون فرهنگی وبازی های تخیلی بارویکرد آموزش خلاق 1396/06/03 960603     پراست --- شهبازی 950023848 سارا سالک
×××××××××÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷ صورتجلسه مورخه1396/08/10 ÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷
طراحی ساختمان مد ولباس ایرانی بارویکرد پوسته هوشمند 1396/08/10 960810     کددارد ----- بیات 940449235 نسترن رحمانپور
طراحی مدرسه نابینایان بارویکرد پد یدار شناسی مکان 1396/08/10 960810       ---- اصلانیان 950220685 زهرا جمشیدی
مرکزتوسعه معماری بارویکرد خلاقیت درمعماری ایرانی 1396/08/10 960810    

13860202961021

1397/03/22

--- اصلانیان 950311175 مهدی احمدی
طراحی هتل درزیر آب بارویکرد تکنولوژی های نوین سازه ای درکیش 1396/08/10 960810    

13860202961022

1397/03/22

---- اصلانیان 920527587 مسعود نجفی
========== ========= ======== ====== ===== صورتجلسه شماره 1396/08/20 =========== ======= ====== ========
موزه صنایع دستی بارویکرد احیای هنر سنتی زنجان 1396/08/20 960820       ---- ترابی 940173749 محسن انصاری
مرکز معرفی وگسترش گردشگری وصنایع دستی استان زنجان بارویکرد معماری پایدار 1396/08/20 960820       ----- نیکو منش 950003558 محمد جواد طاهری
طرح پارک آشتی انسان با طبیعت درزنجان 1396/08/20 960820       ---- اصلانیان 950172497 مجید قزلباش
طراحی مرکز آموزشی وبازی درمانی کودکان درزنجان بارویکرد پایداری فرهنگی - اجتماعی 1396/08/20 960820       ---- شهبازی 950451643 مهسا محبی
طراحی مرکز خلاقیتهای معماری کودکان درزنجان 1396/08/20 960820       ---- شهبازی 950278133 علی تارویردی وقاصلو
                   
مجتمع ورزشی بارویکرد پایداری فرهنگی - اجتماعی وترویج ورزش درجوانان منطقه 22تهران -چیتگر 1396/08/20 960820       ---- شهبازی 940307629 فرشاد باقر زاده تبریزی
========== ========= ======= ====== ====== صورتجلسه مورخه 1396/09/20 ======= ====== ====== ======
طراحی موزه آب بارویکرد الگوگیری ازمعماری آب انبارهای شهر قزوین 1396/09/20 960920       ----- ترابی 950508468 سحر کاکاوند
پارک آبی مجموعه آب درمانی بارویکرد زمین گرمایی 1396/09/20 960920       ----- ترابی 950507397 مژده یمینی
طراحی مدرسه ابتدایی بارویکرد خلاقیت وپویایی فضا درزنجان 1396/09/20 960920       ---- ترابی 950094794 شیرین قانعی
طراحی مجموعه استخر آب درمانی بارویکرد جذب توریسم دراردبیل 1396/09/20 960920       ---- ترابی 950040021 پیمان کرامتی
بررسی جایگاه برج میلاد درارتقاء کیفیت مهندسی 1396/09/20 960920       ---- شهبازی 950213574 جمال الدین شیخ انصاری
مدیریت بهینه سرمایه گذاری بابکار گیری انرژی خورشیدی درساختمانها 1396/09/20 960920       ---- شهبازی 950261805 امیر قدمعلی
نقش مدیریت پروژه درمسکن مهر - نمونه موردی قزوین 1396/09/20 960920       ---- شهبازی 9500147540 حسین ملکی نیا
طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی استان قزوین باهدف بررسی نقش ساختار کالبدی بررفتار انسان 1396/09/20 960920    

13860202961017

1396/11/29

---- بیات 940073131 زهرا قربانی
بررسی پیش نیاز های پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان درمدیریت طرح صنعت ساختمان ایرانBMI 1396/09/20 960920       ثبوتی ناصرالمعمار 950196661 شایسته حمید خانیها
======== ====== ===== ===== ===== صورتجلسه مورخه 1396/10/18 ========== ====== ======= =======
طراحی موزه اتومبیل ومجموعه اتومبیل رانی هیدج بارویکرد جذب گردشگر 1396/10/18 961018       ---- ثبوتی 940220416 محسن اصحابی
طراحی خانه سالمندان میانه بارویکرد ارتقای کیفیت زندگی 1396/10/18 961018       ---- شهبازی 940107696 علی کبیری

مجتمع گردشگری بارویکرد توسعه ی ورزشهای آبی درزنجان

 

 

 

1396/10/18 961018       ---- اصلانیان 940116471 پیمان مهری
طراحی موزه آوا باهدف شناخت موسیقی اصیل گیلان دررشت 1396/10/18 961018       نیکومنش ترابی 950003390 سالار مهدی زاده شهرانی
راهکار انتخاب مدیر پروژه مناسب درپروژه براساس شایستگی های مدیریت پروژه براساس استانداردIPMA-ICB 1396/10/18 961018       ---- امیرنجفی 950008236 میکائیل حبیبی
طراحی مرکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بارویکرد حس مکان نمونه موردی شهرزنجان 1396/10/18 961018       ---- ترابی 930413482 حسن صفیلو
مجموعه فرهنگی - آموزشی وتفریحی ویژه کودکان 6-15سال بارویکرد اصلاح الگوی زندگی درشهرتهران 1396/10/18 961018       انیران ثبوتی 950304754 نادیا صدیقی
طراحی مهد کودک بارویکرد بازی وخلاقیت درشهرزنجان 1396/10/18 961018       اصلانیان ثبوتی 950044339 الهه معصومی
طراحی مجموعه اقامتی گردشگری بارویکرد اکوتوریسم بااستفاده از انرژی پایدار 1396/10/18 961018       ---- نیکومنش 950091175 یلدا قهرمانی
طراحی خانه سالمندان زنجان بارویکرد آسایش 1396/10/18 961018       ---- نیکومنش 950299880 داوود امیری
=========== ======== ====== ====== ======= صورتجلسه مورخه ======= ===== ===== ======
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                       
                       
  -                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       


خ