.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مهندسی معماری (جدول 2)

مهندسی معماری

تاریخ: 1395/05/16 - 16:00


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


 

 

13860202951018عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحی مرکز بازپروری بارویکرد روانکاوانه وتاثیر روانشناسی محیطی بر آن م/94/121 94/12/17    

13860202942003

1395/10/18

 

-

دکتر شهبازی 930398899 سمیرا محمودی
تحلیل مورفولوژیک نماهای ساختمانی بااستفاده از نرم افزار GIS برای الگوهای طراحی 94/121/م 94/12/17    

62660202942025

1395/06/07

- دکترشکوهی 930363053 لیلا سعیدی
                   
                   
طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی زنجان با رویکرد عملکردگرا 94/121/م 94/12/17    

13860202941001

95/10/19

- دکتر ثبوتی 930522992 یونس علی داوودی
طراحی مرکز آموزش نجوم وستاره شناسی عمومی بارویکردتعامل معماری وعملکرد م/94/121 94/12/17    

62660202942032

1395/06/20
 

- دکتررحیم هاشم پور 930572185 ندا هاشم پور
باززنده سازی کالبدی فضایی محلات قدیمی شهر زنجان باتاکید بر هویت محله ای م/95/201 95/03/20    

62660202942043

1395/07/25

- دکتر ترابی 930318853 مجتبی محمدی
واکاوی معنا شناختی در مسجد شیخ لطف الله واستوپای سانچی هند م/95/201 95/03/20    

62660202942037

1395/06/31
 

- دکتر ترابی 930359961 سعیده ملایی
                   
سازماندهی بافت شهری بارویکرد کاهش جرم - محله تختی خدابنده م/95/201 95/03/20    

13860202951001

1395/09/21

- دکتر ترابی 930286967 علی بیگدلی
بیمارستان تخصصی کودکان بارویکرد درروانشناسی محیط - باتاثیر ازنور ورنگ م/95/201 95/03/20    

62660202951021

1396/02/04

- دکتر ترابی 920632115 زینب بنی اسدی
طراحی خانه سالمندان بارویکرد حس تعلق به مکان م/95/201 95/03/20    

62660202942033

1395/06/27

- دکتر ترابی 930368749

فریبا بهمنی

 

                   
طراحی خانه سالمندان باتاکید برنقش نور ورنگ برسلامت روانی سالمندان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13

13860202951017

1396/01/27

- دکتر ثبوتی 940013336 علی قاسمی
طراحی ترمینال فرودگاه درشهرزنجان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13   - دکتر ثبوتی 920609271 احمد حیدری
طراحی پارک علم وفناوری بارویکرد بهره گیری از انرژی های پارک م/95/201 95/03/20    

62660202951011

1395/11/12

ثبوتی دکتر ثبوتی 920527615 مسعود سلیمانپور
دانشکده موسیقی بارویکرد مفهومی به معماری پست مدرن م/95/201 95/03/20    

62660202951010

1395/11/12

ثبوتی دکتر ثبوتی 920527606 پریسا سلیمانپور
طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بارویکرد حس تعلق به مکان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13   - دکتر ثبوتی 940026613 لیلا رستمی
پاویون ایران دراکسپوی 2020دبی م/95/201 95/03/20    

13860202952003

1396/02/04

- دکتر ثبوتی 940070594 علیرضا سلامی
مرکزکنفرانس های بین المللی بارویکرد تعامل اجتماعی م/95/201 95/03/20    

62660202951008

1395/11/12

- دکتر ثبوتی 930365184 روشنک اسکندر زاده
مجتمع های مسکونی بارویکرد انرژی های پاک در ساختمان م/95/201 95/03/20    

62660202951004

95/10/13

- دکتر شهبازی 920527624 پویارزازان
احداث مدرسه در کاشان بارویکرد تهویه طبیعی وایجاد آسایش با راهکارگردش طبیعی هوا م/95/201 95/03/20    

62660202951023

1396/02/21

- دکتر شهبازی 930364995 مهدی غلامی
کاهش ترس از محیط بابررسی الگوهای فضایی با هدف کالبد آرامش محور درطراحی فضای درمانی م/95/201 95/03/20    

62660202942050

1395/10/19

- دکتر شهبازی 930553735 حامد چیت ساز
طراحی براساس روشهای مناسب سازی ساخت درساختمان بلند مرتبه م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/06/13   - دکتر شهبازی 930571897 مهسا شکیبایی
طراحی موزه فرش زنجان باتبیین وباز شناسی جایگاه الگو ونماد به عنوان زبان در معماری م/95/201 95/03/20    

62660202951022

1396/02/10

- دکتر انیران 920609270 سید مجید هاشمی
طراحی موزه هنرهای معاصر بارویکرد پایداری فرهنگی درشهر تبریز م/95/201 95/03/20    

13860202951028

1396/03/25

- دکتر شهبازی 930554541 آیدا سمسار اصل
طراحی موزه جاده ابریشم بارویکرد معماری اکوتک جهت ایجاد اشتغال باتوسعه صنعت گردشگری زنجان م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است1395/06/13   - دکتر شهبازی 920527605 امیر علی کردلو
طراحی مجتمع مسکونی بارویکرد پایداری اجتماعی م/95/201 95/03/20    

62660202951006

95/10/15

- دکتر شهبازی 930537085 نیلوفر حاجی آبادی
طراحی مرکز فرهنگی آموزشی برای جوانان بارویکرد پایداری اجتماعی م/95/201 95/03/20   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/13   - دکتر بیات 930367721 پرنیان نکوزاده
طراحی نمایشگاه بین المللی قزوین درشهرک مهرگان م/95/201 95/03/20    

13860202951008

1395/10/11

- دکتر بیات 930565374 مهناز کیال قزوینی
بهینه سازی وتوسعه معماری زمینه گرا درساختار فضاها ومنظر شهری بانگرش معماری سبز م/95/201 95/03/20    

13860202951006

1395/10/05

- مهندس مهران قنبری مطلق ش.ش2570 کد ملی 0056877838 صادره تهران نام پدر حسینعلی 930571379 مارال کرم رودی
بررسی ارتباط متقابل آثار هنری ونقوش برجسته درگنبد سلطانیه م/95/201 95/03/20    

13860202951011

1395/10/19

- دکتر پرچگانی 930278774 رحیم کریمی
ارتقاء قابلیت زندگی شهری مبتنی بر الگوی مسکن طراحی حوزه سکونتی منطقه شمال غربی میدان انقلاب زنجان م/95/201 95/03/20    

62660202942044

1395/08/02

- مهندس اصلانیان 920527579 معصومه نادری
طراحی خانه چند نسلی بارویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرتهای تخریبی م/95/201 95/03/20    

62660202942045

1395/08/02
 

- مهندس اصلانیان 930465301 نجمه نوروزی
طراحی معماری موزه صنایع دستی بارویکرد بوم شناسی معماری سنتی خلخال م/95/201 95/03/20    

62660202942046

1395/08/02

- مهندس اصلانیان 930460749 محمد شوقی
طراحی آکادمی زیست محیطی درشهر تبریزبارویکرد بوم گرایی م/94/121 94/12/17  

 

62660202942039

1395/07/04

- دکترآتوسا بیات 930562886 لیلی مهرنیا
طراحی باغ موزه باد بارویکرد ساختمان سبز م/94/121 94/12/17    

62660202942035

1395/06/31

- دکترآتوسا بیات 920564790 مائده نصیری
طراحی فرم گرای مرکز فرهنگ وهنر قزوین بارویکرد معماری پایدار 94/121/م 94/12/17  

 

 

62660202942036

1395/06/31
 

- دکتر شهبازی 930377657 ابوالفضل ساروخانی
                   
بررسی تاثیر طراحی معماری داخلی محیط های آموزشی بر میزان یاد گیری دانش آموزان 94/121/م 94/12/17    

62660202942042

1395/07/10

- دکتر شهبازی 930286492 مهسا طهماسبی
شناخت هویت ایرانی - اسلامی ومطابقت دادن آن باهویت شهری قزوین وبررسی شیوه های ارتقاء آن م/95/251 95/05/25   مردادماه

13860202951023

1396/02/18

- دکترثبوتی 930396081 نازنین اسدالهی
طراحی باغ موزه گل وگیاه بارویکرد معماری پایدار 95/251/م 95/05/25     کدگرفته - دکترترابی 930702955 فریبا شجاعی
موزه صنایع دستی درزنجان بارویکرد تاریخی 95/251/م 95/05/25       - آتوسابیات 930703556 الناز همایونی حومه
بررسی عناصر درونی درمعماری درون صفویه بارویکرد خلق فضاهای چند عملکردی - نمونه موردی دولتخانه صفوی قزوین 95/251/م 95/05/25    

13860202951025

1396/03/03

دکتر کیانوش ناصر المعمار آتوسابیات 930704328 سارا نجفی
طراحی خانه مد وپوشاک بارویکرد پایدار اجتماعی 95/251/م 95/05/25     62660202951025  - مجید شهبازی 920564565 مرجان کاظمی
مجتمع تفریحی تجاری وفرهنگی بارویکرد پایدار اجتماعی 95/251/م 95/05/25    

13860202951027

1396/03/03

- مجید شهبازی 930476352 بهروز کریمی
ارائه راهکارهایی جهت ارتقا ء امنیت فضاهای شهری -نمونه موردی طراحی پارک محلی درمحله خزانه تهران  95/251/م 95/05/25       - مجید شهبازی 920574312 مسعود فرجی
طراحی خانه مهر فرهنگ درشهر پرند بارویکرد هویت بخشی به شهرهای جدید 95/251/م 95/05/25    

13860202951015

1395/11/07

- هومن ثبوتی 920564821 نسرین مرسلی
طراحی موزه فرش بارویکرد پارادایم های باغ ایرانی 95/251/م 95/05/25    

62660202951014

1395/12/04

- زهره ترابی 920619436 محمد اسماعیلی
طراحی مهد سلامت سالمندان زنجان بارویکرد پایداری اجتماعی 95/251/م 95/05/25    

62660202951018

1396/02/03

- زهره ترابی 920527592 نرگس صفری
مرکز طراحی وپژوهش لباس ایران باستان بارویکرد هنرومعماری دوره ایلخانیان 95/251/م 95/05/25    

62660202942049

1395/10/15

- زهره ترابی 930585507 آیلار معینی
مرکز تجارت جهانی تهران - بارویکرد تکنولوژی 95/251/م 95/05/25    

62660202951024

1396/02/26

- مجید شهبازی 930392137 امیر صادق نژاد
فرهنگسرای هنرهای بصری سینما وعکاسی 95/251/م 95/05/25    

62660202951013

1395/11/26

- مجید شهبازی 890970851 محمد خزائی
مجتمع توریستی -تفریحی - اقامتی بارویکرد معماری پایدار (اقلیمی) 95/251/م 95/05/25    

62660202951012

1395/11/17

- هومن ثبوتی 920564632 مهسا قائمی
طراحی الگوی مسکن مناسب درحوزه سکونتی منطقه شمال غربی میدان انقلاب زنجان باهدف ارتقاء قابلیت زندگی شهری 95/251/م 95/05/25       - یاشار اصلانیان 920527579 معصومه نادری
مرکز تجاری جاده ابریشم (قزوین ) بااستفاده از clsسقف نوین 95/251/م 95/05/25       - آتوسا بیات 930592099 روح اله صفری
سرای هنر قزوین دردولتخانه (بارویکرداحیای هنرهای دوران صفوی وقاجارتاامروز) 956252 95/05/26        ناصرالمعمار آتوسا بیات 9400499454 یاسر شکوهی
طراحی خانه کودک بارویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی
956252
95/05/26    

13860202951021

1396/02/18

-- هومن ثبوتی 940072645 پری علوی
طراحی مجموعه اقامتگاه ورزشی درتهران 956252 95/05/26       -- مجید شهبازی 940049454 حمید قره داغی
 طراحی خانه هنرکردی بارویکرد معماری زمینه گرا (بوم شناختی فرهنگی) 956252 95/05/26    

13860202951016

1395/11/27

ثبوتی یاشاراصلانیان 940029636

 

روشنک حسن پناه

مجموعه تالار شهر- سیتی هال 956252 95/05/26    

13860202951022

1396/02/18

-- هومن ثبوتی 940448814 پگاه عمو هاشمی
طراحی مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست بارویکرد حس تعلق به مکان 956252 95/05/26       -- هومن ثبوتی 940026613 لیلا رستمی
                   
باز طراحی مجموعه شهربازی زنجان با توجه به اصول روانشناختی محیطی در راستای ایجاد محیط پویا و پایدار 956252 95/05/25    

13860202951012

95/10/22
  هومن ثبوتی 920527590 حسام بیات
مجموعه اقامتی توریستی ورودی جنوبی شهرزنجان بارویکرد تعاملات اجتماعی 956252 95/05/25    

13860202952002

96/01/19

  زهره ترابی 930573847 سارارجبی خمسه
طراحی مجتمع آب درمانی آب گرم وننق زنجان با رویکرد رونق گرشگری 956252 95/05/25         آتوسا بیات 930464502 احسان افشاری
طراحی لگولند ایران با رویکرد برندینگ شهری 956252 95/05/25    

13860202951026

1396/03/03

--- آتوسا بیات 930625519 نسیم منصوری
زنگان سیتی سنتر بارویکردعینیت بعد چهارم وپنجم (فضا-زمان درقالب محدود سه بعدی) 956252 95/05/25    

62660202951009

1395/11/12

ثبوتی  دکترثبوتی 920527577 آناهیتا برازجانی
طراحی مجتمع اقامتی کوهستانی درگاوازنگ زنجان بارویکردمعماری پایدار 95251 95/05/25    

62660202951015

1395/12/21

ثبوتی اصلانیان 930504951 مهدی میرزاخانی
طراحی پارک تحقیقات وفناوری انرژی های تجدید پذیر 950630 95/06/30    

13860202952001

1395/12/02

- نیکومنش 940268091 سحرجعفری
طراحی هتل ومرکزآبدرمانی درسرعین بارویکرد معماری پایدار 950630 95/06/30    

13860202951020

1396/02/12

هومن ثبوتی زین العابدین افلاطونیان 940445650 سهیلا پیکارپرسان
طراحی مجموعه تفرجگاهی بارویکرد بوم گرایی درشهرزنجان 950630 95/06/30    

62660202951016

1395/12/21

هومن ثبوتی اصلانیان 940073088 سمیرا رحیمی
مجموعه علمی -فرهنگی-هنری-تفریحی-ورزشی جاده گاوازنگ بارویکردجذب توریسم 950630 95/06/30    

62660202951019

1396/02/03

- ترابی 940106969 رامین علیمحمدی
مجموعه تجاری تفریحی پایدار درشهرزنجان 950630 95/06/30    

62660202951020

1396/02/03

- ترابی 940095079 مهدی قاسمی
مجتمع مسکونی بارویکرد به نیازهای کودکان 950630 95/06/30         دکترثبوتی 940113755 محمد فضلی
مرکزآموزشی ویادگیری ابتدایی دخترانه باتاکید برنورورنگ 950630 95/06/30    

13860202951019

1396/02/03

- ترابی 940447827 مریم زاهدخمیرانی
سرای هنر معلولین جسمی -حرکتی بارویکرد توانبخشی 950630 95/06/30       - اتوسابیات 950257495 ماندانا کاکاوند
مرکزسلامت کودکان درغرب کشور 950630 95/06/30       -   940019117 سیما کبودوندی
طراحی خانه هوش کودک بارویکرد بازی وخلاقیت 950630 95/06/30    

13860202951024

1396/02/18

- ثبوتی 940014591 زینب بیگدلی
مرکزآموزش وتوسعه ساختمان سازی بامصالح سبزبارویکرد ترویج معماری پایدار 950630 95/06/30    

1396/02/03

13860202951018

زهرااحمدی ترابی 940026833
تاثیرکیفیت محیط زندگی - محسط مسکونی ومجتمع های مسکونی درروی افراد 941217 1394/12/17    

13860202942004

1396/03/03

--- شهبازی 930485168 سمیه باغ عنایت
طراحی مجموعه مسکونی بارویکرد حفظ تعلق بر مکان در شهر زنجان 941220 1394/12/20    

13860202951029

1396/04/25

--- نیکو منش 940051064 پریسا توکلی
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      بتول انصاری
                       
                       
  -                   حمیدرضا غریبی
                      سمیه آقایاری تاریخ مقاله
تاریخ  مقاله ثبت گرددخارج شده. 1 1 15 94/11/29 62660202941032 داور2:   دکتر هومن ثبوتی داور1: دکتر زهره ترابی  راهنما: دکتر   مجید شهبازی بازگویی عنصر تاریخی اقلیمی بادگیر در جهت استفاده معماری معاصر 920527596 :   هادی تاراسی
                       
                       

.

- - 18 95/07/03

62660202942034

 

 

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62660202942034 ( شنبه 27 شهريور ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

1395/07/5

 

داور 2: مهندس مهران قنبری مطلق  داور1: دکتر یاشار اصلانیان راهنما: دکتر هومن ثبوتی طراحی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 دبی با شعارپیوند ذهن ها،  ساختن آینده. 930282253 سیده مینا غفاری
در اين پژوهش به بررسی تأثیر طراحی روشنايی فضاهای شهری شبانه در بالا بردن کیفیت گذراندن اوقات فراغت
شهروندان به خصوص در پارک لاله شهر زنجان پرداختهشده است. برای ارائهی راهکارها ابتدا با استفاده از روش اسنادی و
روش توصیفی و تحلیل محتوايی مرور متون و اسناد تصويری به جمع آوری مبانی نظری پژوه پرداختهشد و در مرحله ی
بعد با بهرهگیری از مبانی نظری گردآوری شده عوامل و معیارهای اين نوع طراحی بیان گرديد. و در مرحلهی بعد با
اندازهگیری شدت نور و مختصات جغرافیايی با استفاده از دستگاههای GIS و Lux-meter ، نقشهای Iso-Lux Contour تهیه گرديد و مورد تجزيه و تحلیل قرارگرفت و همچنین با توزيع پرسشنامه به صورت تصادفی میان شهروندان
در پارک لاله زنجان میزان مطلوبیت روشنايی وضع موجود پارک را از نظر شهروندان بررسی گرديد.
از آنجايی که حوزه مورد مطالعه يک پارک شهری است و استفادهکنندگان از اين فضا کل مردم شهر هستند به خوانايی و
سرزندگی پارک نیز توجه گرديدهاست . سپس با بیان نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهديدها به تجزيه و تحلیل دادهها
پرداختهشد و از اين طريق مرحله طراحی روشنايی پارک صورت گرفت
- - 18 95/07/03

62660202942031

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62660202942031 ( يكشنبه 14 شهريور ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

1395/07/5

 

داور 1: مهندس قنبری مطلق مشاور:  دکتر علی شکوهی راهنما: دکتر زهره ترابی تهیه‌ی طرح نورپردازی فضاها براساس نقشه‌های تراز روشنایی  GISو مطلوبیت‌سنجی مشارکتی (نمونه موردی: پارک لاله زنجان) 930576829 متین السادات مستعان
                       سعیده ملایی
                       
                      : لیلا شجاعی
                      افسون باقری اصل
                      بهمن نظری
                       لیلا سعیدی

 

- - 17/5 95/07/15

62660202942039

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62660202942039 ( يكشنبه 4 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

 

 داور 2:   دکتر مجید شهبازی داور1:  دکتر هومن ثبوتی راهنما: دکتر آتوسا بیات طراحی آکادمی علوم زیستی و تفریحی در شهر تبریز با رویکرد بومی  گرایی 930562886 : لیلی مهرنیا

چکیده :تجارت و خدمات تجاري بيش از هر چيز مستلزم مكان‌هاي ويژه، سازگار و جذاب مي‌باشد. اين در حالي است كه از ديرباز اين مكان‌هاي ويژه، در ارزش افزوده زمين و رونق شهر سهيم بوده‌اند. مكان‌يابي اين فضاها، دسترسي به آن‌ها همراه با جاي توقف براي مشتري‌ها و تحويل اجناس، همگي، شهرسازي شايان توجهي به اسم «شهرسازي تجاري» را به وجود آورده است و شكل‌هاي گوناگوني را به خود مي‌گيرد كه گوياي مراحل پي در پي تحول تاريخي تجارت خرده‌فروشي است.

مراكز تجاري و بازارهاي روز از جمله پرجاذبه‌ترين نقاط شهر محسوب مي‌شوند و جايي هستند كه معمولا در بيشتر ساعات شبانه روز مشغول فعاليتند. اختصاص فضاهاي ويژه به اين فعاليت به نحوي كه آسايش مردم در انتخاب و خريد كالاي مورد نظر فراهم باشد، همواره در شرق و غرب عالم رواج داشته است. بازار، تيمچه، سرا، گذر از نوع محفوظ و سرپوشيده و روزبازارها از نوع فضاهاي روباز، در كشور ما تاريخي ديرينه دارند. عكس اين نيز صادق است. به گونه‌آي كه مراكز و واحدهاي تجاري هرگز به جاص خاص بسنده نكرده و هر جا كه مردم (خريداران) بوده‌اند، آن‌ها هم مستقر شده‌اند.

انديشه تأسيس يك مركز تجاري و اداري در يك مجموعه شهري بازتابي از رشد فيزيكي و تعاملات اجتماعیآن مي‌باشد. توسعه فيزيكي شهر از طرف ديگر به همراه شكوفايي انديشه‌هاي تازه در شهرسازي و شهرنشيني موجب گرديده است كه در تمام تقسيم‌بندي‌هاي شهر و محله، ناحيه و ... كاربري‌هاي ويژه‌اي شكل گيرند و نقاطي خاص از شهر به نوع پروژه‌اي از كاربري‌هاي تجاري، اداري و... تخصيص يابند.

امروزه تعاملات اجتماعیمردم به اشكال گوناگون صورت مي‌گيرد و دايما تحت تأثير تحولات فني و تخصصي نيز قرار مي‌گيرد و اين تحولات باعث انتقال نقش انسان به ماشين شده است و اين مراجع در جوامع سبب تضعيف روابط چهره به چهره و دوري از حس مكان، زمان و فضا شده است. از طرفي فضاهاي موجود در شهرها، تحرك خودرانه به عنوان فضاهايي با كيفيت‌هاي مناسب اجتماعي بلكه به صورت فضاهايي صرفا با جنبه عملكرد خود و با كيفيت‌هاي نامناسب اجتماعي حفظ كرده‌اند.

بنابراين سامان‌دهي روابط اجتماعي در معماري امري بديهي مي‌باشد. يكي از اين فضاها مجتمع تجاري مي‌باشد كه با سابقه‌اي طولاني در فرهنگي ايراني همواره داراي قدرتمندترين فضا مي‌باشد.

- خارج شد 17/5 95/07/15 62660202942038 داور 2:  دکتر هومن ثبوتی    داور1:  دکتر زهره ترابی راهنما: دکتر هومن ثبوتی ناصرالمعمار 930705381 محمدرضا بشر دوست
به صراحت می توان گفت در ایران در طراحی بسیاری از فضاهای آموزشی، به جنبه های روحی و روان شناختی دانش آموزان کمتر توجه می‌شود. به نظر روان شناسان محیط، قرارگاه آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که یادگیری در آن آسان و خوشایند باشد. نیاز روز افزون کشور ما به گسترش فضاهای آموزشی همگام با افزایش جمعیت سبب ساخت فضاهایی با کیفیت آموزشی پایین گردیده و اغلب این فضاها با ویژگیهای روان شناختی کودکان و نوجوانان سازگار نیستند. یک فضای آموزشی مناسب و استاندارد می تواند بر یادگیری و همچنین خلقیات دانش آموزان تأثیر گذار باشد. از این رو بر آن شدیم تا به بررسی و ارزیابی تأثیر روانشناختی فضاهای آموزشی در بهبود سطح یادگیری بپردازیم، با توجه به انکه نقش معماری در تاثیر پذیری فرد از محیط انکار ناپذیر است ،لذا فراهم اوردن محیط کالبدی مناسب و اثر گذار بر فرایند یادگیری ضروری به نظر می رسد. در نتیجه معماران می توانند با مطاله الگوی رفتاری افراد وتوجه به جزییات و ویژگیهای محیطی موثر ،سبب بهبود رشد ذهنی ،عاطفی،اجتماعی و افزایش بازده اموزشی گردند. از آنجایی که در این زمینه مطالعات و تحقیقات کاربردی با هدف بهبود کیفیت فضاهای آموزشی از بعد معماری و روانشناختی به جز چند مورد وجود ندارد لذا در این پژوهش سعی شده با دستیابی به چهار چوب کلی ،عوامل موثر را شناسایی و دسته بندی قرار دهیم که در جریان پژوهش با بررسی نمونه های موردی دقیق تر به آنها پرداخته خواهد شد. - - 17/5 95/07/15

62660202942042

 

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62660202942042 ( شنبه 10 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود
داور 2:   دکتر هومن ثبوتی داور1:  دکتر    زهره ترابی راهنما: دکتر  مجید شهبازی بررسی تاثیر طراحی معماری داخلی محیط های  آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان 930286492 مهسا طهماسبی
                      ساناز کشاورز صالح
                      آناهیتا پهلوانی سنکویی
                      رحیم بابازاده

از زمان پیدایش بشر انسان ها همواره به دنبال برقراری روابط اجتماعی با هم بودند تا به این نیاز ذاتی پاسخ دهند. افزایش سطح روابط اجتماعی و حظور افراد در اجتماع کیفیت زندگی را با بالا بردن حس تعاون و شهروندی تقویت می کند.برطرف کردن نیازهای انسان به قدری با اهمیت عنوان شده که پژوهشگران در رشته های مختلف از جمله علم اجتماعی هدف نهایی در توسعه اجتماعی را رفع نیازهای انسان تعریف کرده اند.

حظور افراد در یک فضا ارتباط مستقیم با کیفیت و مطلوبیت فضا دارد.فضای مطلوب فضایی است که شامل ابعاد انسانی و کالبدی باشد. فضاهای شهری مرکز بیان احساسات  باورها و اندیشه ها هستند.در این فضاها هستند که مردم به مبادله ی اطلاعات کالا و شایعات می پردازند.تعامل اجتماعی نگرش افراد با پیشینه های ذهنی و ویژگی های متفاوت را به یکدیگر نزدیک می کند.

- خارج شد 17/5 1395/07/14

62660202942041

 

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62660202942041 ( شنبه 10 مهر ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

1395/07/19

داور 1:   دکتر زهره ترابی استاد مشاور:  دکتر  آتوسا بیات راهنما: دکتر مجید شهبازی طراحی فرهنگسرا با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی 930525031 بهناز جریان قلم
                       
                      گلناز دره التاج
                       مائده نصیری

فرهنگ دوجنبه متمايز دارد . يكي مادي وديگري غيرمادي يا معنوي . فرهنگ مادي دربرگيرنده اشيائي است كه به دست اعضاء پيشين جامعه ساخته شده وبراي اعضاء حاضر به ارث مانده است . فرهنگ معنوي ، فراگيرنده رسوم وآئين ها واعتقادها و علوم و هنرهائي است كه هرچه در روح وروان آن جامعه بقا يابد ، تأثيرات بيشتري را در بستر فعاليت خود نمايان مي سازد ودر عين حال نيرو مي گيردو به حيات خود ادامه مي دهد . تا در انديشه آيندگان با تدوام و تسلسل بارور شود .

فرهنگ معنوي بدنه اصلي فرهنگ ملي است . واين بدنه است كه قدرت روحي ونيروي حياتي يك ملت را مشخص مي كند اين بدنه است كه بايد با دل وجان در نگهداشت آن كوشيد زيرا اين فرهنگ نقطه تعالي و فرازگاه حيات ملي است.

بايد توجه داشت كه اين فرهنگ زماني تكامل مي يابد كه ضمن حفظ هويت خود در باور مردم ودر زمانهاي مختلف و مقاومت در برابر زوال وعناصر و جريانهاي تأثيرگذار ، خود نيز برفرهنگهاي ديگر تأثيرگذار باشد .

متأسفانه در جهان امروز، مباني فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه، دائماً دستخوش تغييرات جدي در عرصه اين جوامع است . انقراض فرهنگي ، پذيرش و شيوع  عادات جديد غيربومي از آثار اين تغييرات مي باشد .

گسترش وتوسعه روزافزون ارتباطات ، آشنايي با فرهنگهاي مختلف را بهمراه داشته كه علاوه برتمام نتايج مثبتي كه داشته است برهويت اجتماعي- بومي وملي آنها نيز تأثير گذارده و باعث خودباختگي فرهنگي وبحران هويت شده است كه اين امر مشكلات جدي را فرا روي كشورها قرارداده است .

يكي ديگر از علل اين بي هويتي اين است كه جوانان امروز ، از كسب فرهنگ ملي به معناي واقعي وبه مقدار لازم بي بهره مانده اند ونمي دانند كه در گذشته چه چيزهايي ارزش بوده وچه مواردي ضد ارزش؛ عيب وحسن زندگي گذشتگان از چه نهادهايي ناشي مي شده است . درفرهنگ ، جنبه هاي زنده اي هم هست كه امروز نيز به درد مي خورد و گرنبهاست . البته جنبه هاي متروك و كنار نهادني نيز هست .

 با توجه به موارد ذكر شده با توسعه فرهنگ در اجتماع جامعه از لحاظ فكري وفرهنگي رشد خواهد كرد .

بنابراين توسعه فرهنگي وحفظ فرهنگ وهويت ملي ومذهبي ، نيازمند اسباب ولوازمي خاص ونيز برنامه ريزي هدفمند با تكيه برشناخت عميق از موضوع مي باشد .
- - 17/5 95/09/04

62660202951002

از تاريخ اخذ كد پايان نامه 62660202951002 ( چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 )

طبق بخشنامه  صادره از سوي دفتر امور پژوهشي سازمان مركزي
مي بايست 120 روز معادل 4 ماه سپري شود

1395/09/07

 

داور2 :  دکتر یاشار اصلانیان   داور1: دکتر   هومن ثبوتی راهنما: دکتر مجید شهبازی طراحی مرکز آفرینش و آموزش موسیقی شهر مشهد 930319958 سید آراز یثربی
همانگونه که می دانیم مراکز تجاری به محلی سر پوشیده ویارو بازی گفته می شود که از تعدادی فروشگاه تشکیل شده است . که این
فروشگاه ها می توانند از یک یا چند صنف مختلف باشد. این محل کانون داد وستد بوده و ارتباط مستقیمی بین عرضه وتقاضا برقرار می
نمایند . مراکز تجاری به عوان یک فضای شهری یکی ازمهمترین مکانهایی است که محل برخوردهای چهره به چهره و عرصه تعاملات
اجتماعی شهروندان به شمار میرود . بازارهای سنتی باداشتن فضاهایی همانند تیمچه ، چهارسوق ، راسته و.... نشان از فعالیت های متنوعی
است که در این گونه فضاها صورت می گرفت ، علاوه برآن فضاها وبناهای دیگری که در کنار بازارجای دارند همانند مدرسه، مسجد
حمام و…سبب گردیده است که بازار به مثابه قلب تپنده شهر های تاریخی باشد و ایجاد مراکز خرید وپاساژها در گوشه و کنار شهر ها به
علت عدم توجه به این فضاها نتوانسته است اقتصاد متکی بر بازارها )سنتی( را دستخوش نقصان و ضعف کند .
بازارهااای تنهااا مکااانی باارای رفاار نیازهااای روزمااره نبااوده بلکااه بساایاری از رویاادادهای اجتماااعی فرهنگاای مااسهبی وحتاای سیاساای در
فضاااها و مکااان هااای مختلااف بااازار انجااام ماای پااسیرد . تغییاار ماهیاات تجاااری فضاااهای مراکااز خریااد وپاساااژها از کااارکرد صاار
تجااری باه مراکاز تجااری تفریحای و ایجااد فضااهایی بارای اوقاات فرا ات و تفاری ماراجعین یکای از اهادا مهام مان در ایان پاروژه
اسات . مان در ایان پاروژه ساعی کاردم باا الگاو قارار دادن بازارهاای سانتی ، فضاایی را راحای کانم کاه ماراجعین باه راحتای بتوانناد تاا
حد ممکن نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی وتفریحی خود را مرتفر نمایند .
- - 17/75 95/09/21 62660202942014 داور2 :  دکتر یاشار اصلانیان   داور1: دکتر   هومن ثبوتی راهنما: دکتر آتوسا بیات طراحی مرکز مجتمع تجاری با رویکرد  تعاملات اجتماعی 930703224 وحید مکی
  - - 17/75 95/09/21 62660202942017 داور2 :  دکتر هومن ثبوتی   داور1: دکتر   کیانوش ناصر المعمار راهنما: دکتر آتوسا بیات دولتخانه مکث شفاف قزوین (توریسم) 930403544 فرنوش ناصری

  از مشخصه های عصر حاضر پیشرفت چشمگیر علم و تکنولوژی می باشد. علم و دانش در جای جای محیط زیست آدمی نفوذ کرده است. بهره برداری از علم و دانش نیاز به آموزش دارد. این آموزش ممکن است به صورت های گوناگون صورت پذیرد. ولی از آنجایی که آموزش پیش از مدرسه لازم و حیاتی می باشد و این آموزش به صورت آکادمیک و رسمی انجام نمی­گیرد و البتّه اینگونه باید باشد. و حال اینکه کودک در این سنین محتاج به شناخت محیط و کسب تجربه و آموزش در چهارچوب قواعد حاکم در محیط های آموزشی مانند مدرسه مورد علاقه کودکان نیست و چه از لحاظ مدّت برای کودکان با سن کمتر از 7 سال و یا ابزار مورد نیاز برای عموم جامعه ممکن نمی باشد، لذا شیوه های همه گیرتر و غیر مستقیم تر مورد توجّه قرار می گیرد. در این مجموعه هدف خلق فضاهایی متناسب با روحیات کودک که بتواند نیازهای درونی کودک را برطرف سازد و موجب رشد و شکوفایی خلاقیت ها و استعداهای نهفته آن­ها شود، که معماری می تواند نقش به سزایی در خلق فضایی مطلوب داشته باشد. برای تربیت تخیل و خلاقیت در کودکان باید مطمئن شویم که کودکان به تجارب گسترده ای دسترسی دارند تا از طریق آن بتوانند خلاقیت و تخیل خود را رشد دهند. یکی از راههای­گسترده ترکردن تجارب کودکان، استفاده از محیط های اجتماعی است. محیط اجتماعی بخشی از تجربه هر روزه کودکان است که والدین و مربیان می توانند از این محیط برای افزودن به غنای تجربیات کودک استفاده کنند.

افزایش خلاقیت کودکان نیازمند وجود فضاهایی منعطف، با قابلیت تغییر و اکتشاف می باشد و دادن آزادی عمل به کودکان موجب افزایش خلاقیت آنها میشود و تحریک کنندگی عوامل طبیعی بر سه عامل کنجکاوی، خیال پردازی و بازی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: آموزش، خلق فضا، بازی، خلاقیت، تحریک کنندگی عوامل طبیعی

- خارج شد 16/5 95/07/13 13860202942002 داور 2:  دکتر زهره ترابی داور1:  دکتر مجید شهبازی راهنما: دکتر  هومن ثبوتی طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت 930518344 : الهام میرور