.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حسابداری(جدول 2)

حسابداری

تاریخ: 1395/05/16 - 17:20


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
متنوع سازی شرکت، نگهداشت وجه نقد و بازده غیر عادی سهام  9409 94/9/24    

13821301951006

1395/08/26
 

علی بیات  مهدی محمدی  930439995 مهری عسگری 
حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی چابک  9310 1393/10/20    

13821301951012

1395/10/02

علی بیات  مهدی محمدی  920100531 سیده  پریسا گنجی 
بررسی تاثیر افشای مبتنی بر اینترنت بر بازارهای مالی  9511 1395/11/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
 

13821301952016

1396/02/06

علی بیات  مهدی محمدی  930440959 ناصر خوئینی
تحلیل کلینیکال ساختار مالی و خلق ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 9411 1394/11/30

 

 

62620807951005

1395/11/06

علی محمدی مهدی محمدی 910849160 موسی رستمیان
ارتباط حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و مدیریت مالیات در کسب و کارهای کوچک 9407 1394/07/20

 

 

 

13821301951024

1395/11/06

 

علی محمدی مهدی محمدی 920608540 جلال احمدی
بررسی رابطه راهبرد مدیریت سود و ریسک سقوط قیمت سهام 9412 1394/12/20    

13821301951002

95/08/17

مهدی محمدی علی محمدی 930712968 عبدالرضا عزیزی
حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی : مقایسه صنعت دارو و صنعت محصولات غذایی  9312 1393/12/20    

13821301951013

1395/10/07

ن علی بیات  920072658 سعیده جولامیانجی 
مطالعه رفتار سهامداران بر جریان سرمایه و ایجاد ارزش در صندوق های سرمایه گذاری مشترک 9407 1394/07/20    

13821301951014

1395/10/07
 

بهزاد قربانی علی بیات 920608013 لیلا جعفری
ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری 9409 1394/09/20

 

 

13821301951031

1395/11/27

علی محمدی مهدی محمدی 930425647 محترم چراغی
بررسی بحران مالی، تغییر تولید ناخالص داخلی و مدیریت  9405 94/5/20    

13821301942009

1395/07/12

اشکان رحیم زاده  شهر آبادی  920617837 الناز دبیریان
کیفیت اطلاعات حسابداری ، ریسک اطلاعات و نوسان پذیری بازده پیرامون اعلام سود های حسابداری 9412 1394/12/30    

13821301951018

1395/10/18
 

علي بيات شهر آبادي 920608522 امیر نصیری
بررسی تغییرات در عناصر صورتهای مالی بر تغییرات در قیمت و بازده سهام  9412 94/12/20    

62621301942026

1395/07/15
 

ن رامین جعفری  920576684 فرامرز یزدانی 
تامین مالی داخلی تصمیم های سرمایه گذاری و خوش بینی مدیریت 9312 1393/11/20 بدون مشاور

 

 

13821301951029

1395/11/25

وهاب رستمی شهرآبادي 920108218 مصطفی کمالی
بررسی تاثیر کنترل های داخلی با استفاده از رویکرد کوزو (coso) برممیزی ساختار  داخلی در دستگاه های اجرایی استان زنجان  9312 1393/12/20    

13821301951016

1395/10/11
 

علی بیات ابوالفضل شهرآبادي 920027891 روح اله فضلی 
تاثير كنترل داخلي غير موثر بر عمليات شركت 9409 1394/09/20    

13821301951011

1395/10/02
 

علي محمدي علي بيات 930299646 هوشنگ دانش
تاثير شاخص هاي  كلان اقتصادي و استرس مالي بر سودآوري بانكها هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 94121 1394/12/20    

13821301951003

1395/08/19
 

علي محمدي اشكان رحيم زاده 930354518 پريسا بيات
تاثير سيستم كنترلهاي داخلي مالي در حسابدهي دستگاههاي اجرايي دولتي 9411 1394/11/20    

13821301951008

1395/09/14

محمدرضا كردلو علي محمدي 930481103 فريدون كريمي
بررسي تاثير نوع اظهار نظر بر مربوط بودن اطلاعات در شركتهاي پذيرفته بورس اوراق بهادار تهران 9502 1395/02/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

    مهدي محمدي 930428029 علي نجفي
کیفیت حسابرسی ؛ حمایت سرمایه گذاران و مدریت سود  9412 1394/12/20    

13821301951017

1395/10/12

مهدی محمدی  علی محمدی  930318760 سیده الهام زرین گری 
بررسي تاثير محافظه كاري بر عمليات اعتباري و سطح رقابت پذيري در شركت پست بانك ايران 9412 1394/12/20    

13821301951015

1395/10/08

علي بيات علي محمدي 930353850 عباس خيزاب
انعطاف پذيري مالي و معيارهاي ارزيابي مبتني بر ارزش 9502 1395/02/20  

 

 

13821301951032

1395/11/27

علي بيات مهدي محمدي 930314214 علي غفاري
بحران مالي و ساختار سرمايه شركت 9403 1394/03/20  

 

بدون مشاور

13821301951027

1395/11/20

علي بيات اشكان رحيم زاده 911253925 خديجه حسنلو
بررسي ارتباط بين شفافيت اطلاعات و روشهاي تامين مالي در شركت هاي با مالكيت خانوادگي 9405 1394/05/02    

13821301951021

1395/10/23
 

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 920618447 عيسي برجي
افشاي داوطلبانه اطلاعات،پاداش مديران ،و ارزش شركت ها 9412 1394/12/20    

13821301951022

1395/10/23
 

  ابوالفضل شهرآبادي 920556901 نسرين بختياري
شفافيت اطلاعات ،محافظه كاري مديريت و اطلاعات نا متقارن 9411 1394/12/20    

13821301951023

1395/10/25
 

مهدي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930385073 سيده فاطمه هاشمي
تاثیر مالکیت خانوادگی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها  9412 1394/12/20   بدون مشاور

13821301951026

1395/11/20

علی بیات  شهر آبادی  930411304 سعید برزگر 
حسابداری منابع انسانی و توسعه دارایی انسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9405 1394/05/20    

1382130195101

395/11/28

علی محمدی  مهدی محمدی  920121613 میثم حیدری 
فرهنگ و سياستهاي تامين مالي 9502 1395/02/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  علي بيات مهدی محمدی 930405797 اكبر گنج خانلو
فرصت طلبي مديريت و پايداري سود 9412 1394/12/20 1

 

 

13821301952015

1396/01/31
 

بهزاد قرباني مهدی محمدی 920617845

زهرا صفايي

نيا

اثر فشار بازار سهام بر مصالحه بين منافع مالياتي شركت ها و سهامداران 9409 1394/09/20    

13821301952010

1396/01/23

علي محمدي علي بيات 930472387

ژيلا علوي

2

بررسي تاثير رشد اعتبارات بر وقوع بحران هاي بانكي 9412 1394/12/20    

13821301952013

1396/01/24
 

علي بيات اشكان رحيم زاده 930312772 فريده رستمي
افشا داوطلبانه تامين مالي خارجي و وضعيت مالي شركت ها 9409 1394/09/20    

13821301952009

1396/01/23

مهدی محمدی علي بيات 920728022

زهرا ابراهيمي

1

گزارشگري مالي داوطلبانه ،آشفتگي مالي و پايداري سود 9411 1394/11/20    

13821301951028

1395/11/24

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930522831 بهروز بيات
تاثير ويزگي هاي فردي هيئت مديره بر مربوط بودن اطلاعات گزارشگري مالي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران ) 9402 1394/02/20    

13821301951030

1395/11/25

رستمي ابوالفضل شهرآبادي 920042507 حميدشهنوازي
ارائه مدل يكپارچه تله نقدينگي ،محدوديت مالي و مدلهاي ورشكستگي در شركتها 9505 1395/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  علي بيات مهدي محمدي 930347677 شبنم نصيري
تاثیر فرهنگ بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان  9404 1394/09/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  علی بیات  مهدی محمدی  930368734 مهشاد محتشم خانی 
بررسي تاثيرفرايند آموزش حسابداري  دولتي در بين مديران بر سلامت مالي و پاسخ گوئي دستگاه هاي اجرايي استان زنجان 950520 1395/05/20    

13821301952001

1395/12/05

علي محمدي نبي اله محمدي 9110771622 ياشار قياسوند
ارزيابي ارتباط ميان استراتژي  شركت pواكنش بازار به اعلام سود 9412 1394/12/20    

13821301952002

1395/12/07

  رامين جعفري علمداري 930293730 رقيه سعادتي درام
تاثير افشاي اختياري اطلاعات و شهرت شركت به عنوان مكانيسم هاي كاهش نوسانات بازده سهام(شواهدي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 9410 1394/10/20    

13821301952003

1395/12/15

  علي محمدي 920608514 سيامك شريفي
بررسي رابطه بين استعدادمديران ،فرهنگ سازماني و ريسك گزارشگري مالي 9412 1394/12/20    

13821301952012

1396/01/23
 

مهدي محمدي علي بيات 930346740

ناجيه عالمي

4

مديریت سود از طریق انتخاب پرتفوی در شرکتهای سرمایه گذاری حول مرز کارآیی 9407 1394/07/20    

13821301952014

1396/01/27

علی بیات  مهدی محمدی  920608018

نسرین ندرلو

1

رابطه بین چرخش برنامه های حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی  9407 1394/07/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  علی محمدی  مهدی محمدی  920608532

سالار محمدی

2

استقرار کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی در شرکت فولاد آذربایجان  9411 1394/11/12    

13821301952011

1396/01/23

مهدی محمدی  علی بیات  920055461

علیرضا  فاطمی

3

          كد دارد.پورپوزال ندارد       جمشيد اصغري 4
تاثیر حاکمیت شرکتی به احتمال درماندگی مالی در بنگاههای اقتصادی 9409 1394/09/20    

13821301952006

1396/01/23

رحیم زاده علی محمدی 930496300 سیده صغری موسوی 6
نقش و مسئولیت حسابرسان در پیشگیری و تشخیص گزارشگری مالی متقلبانه 9505 95/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  بیات مهدی محمدی 940016524 محسن سالمی حاجی بابا
تاثیر سرمایه در گردش و انحراف از سطح سرمایه در گردش مطلوب بر سوددهی شرکت ها 9505 95/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  رامین جعفری مهدی محمدی 940141617 مهین شهیدی
ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه شرکت 9503 95/03/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  علی محمدی مهدی محمدی 940241601 معراج زرنانیان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارآیی سرمایه گذاری 9505 95/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  نبی اله محمدی مهدی محمدی 940134994 مینا قبادیان
رقابت در بازار محصول و استفاده بهینه از منابع شرکت 9406 94/06/20    

13821301952007

1396/01/23
 

مهدی محمدی علی محمدی 920104561 شهاب سبزوار 8
بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد مازاد و سرمایه گذاری تحت محدودیت های مالی و جبهه گیری های مدیریتی 9401 94/01/20    

13821301952008

1396/01/23

بیات علی محمدی 920608025 سیده الهام سیدپور 10
ارزیابی و رتبه بندی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمدل تحلیل پوششی داده ها 9403 94/03/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  علی منصوری علی محمدی 920729959 آرزو پناهی 11
بررسی رابطه بین واکنش بازار و تجدید ارائه صورتهای مالی و نقش اعتباردهی حسابرس 9411 94/11/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  بیات علی محمدی 920022294 مهدی کریمی 12
سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره، تصمیمات ساختار سرمایه و ارزش شرکت 9407 94/07/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

  بیات علی محمدی 920608534

عبدالرضا رحیمیان

13

تاثير استراتژي هاي مالي و مديريتي و عملياتي بر ظرفيت وام گيري شركتهاي كوچك و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/20       بيات  وهاب رستمي 940069725 عباس رستمي
بررسي رابطه بين نقدينگي مورد نياز، تامين مالي بانكي و تعهدات پرداخت وام در بانك هاي تجاري 9411 1394/11/20       علي محمدي علي بيات 930461211 فاطمه بيات

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

رحمان محمدی

                      امیر نصیری
                      عیسی برجی
                      نسرین بختیاری
                      سیده پریسا گنجی
                      مهسا سوری
                      ندا صدری کیا
                      سیده فاطمه هاشمی