.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حسابداری(جدول 2)

حسابداری

تاریخ: 1395/05/16 - 03:24


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الفسهی

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
بررسی تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسامی بر شاخص های عملکردی و بهره وری شرکت سهامی مخابرات ایران  9708 1397/08/20         رامین جعفری علمداری 950237003 ساقی اصانلو
بررسی رابطه بین کیفیت سود ومدیریت واقعی وعدم تقارن اطلاعاتی در بانکها 9702 1397/02/20    

13821301972019

1398/03/09

  وهاب رستمی 940447849 زینب شکری
بررسی رابطه میان تنوع جنسیتی هیئت مدیره و سیاست تقسیم سودبا تاکید بر نقش تعدیل کننده مالکیت دولتی و دوره بحران مالی  9611 1396/11/20    

13821301972024

1398/04/04

  وهاب رستمی 940041108 حسین فرهادی
 
متنوع سازی شرکت، نگهداشت وجه نقد و بازده غیر عادی سهام  9409 94/9/24    

13821301951006

1395/08/26
 

علی بیات  مهدی محمدی  930439995 مهری عسگری 
حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی چابک  9310 1393/10/20    

13821301951012

1395/10/02

علی بیات  مهدی محمدی  920100531 سیده  پریسا گنجی 
بررسی تاثیر افشای مبتنی بر اینترنت بر بازارهای مالی  9511 1395/11/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
 

13821301952016

1396/02/06

علی بیات  مهدی محمدی  930440959 ناصر خوئینی
تحلیل کلینیکال ساختار مالی و خلق ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 9411 1394/11/30

 

 

62620807951005

1395/11/06

علی محمدی مهدی محمدی 910849160 موسی رستمیان
ارتباط حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و مدیریت مالیات در کسب و کارهای کوچک 9407 1394/07/20

 

 

 

13821301951024

1395/11/06

 

علی محمدی مهدی محمدی 920608540 جلال احمدی
بررسی رابطه راهبرد مدیریت سود و ریسک سقوط قیمت سهام 9412 1394/12/20    

13821301951002

95/08/17

مهدی محمدی علی محمدی 930712968 عبدالرضا عزیزی
حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی : مقایسه صنعت دارو و صنعت محصولات غذایی  9312 1393/12/20    

13821301951013

1395/10/07

ن علی بیات  920072658 سعیده جولامیانجی 
مطالعه رفتار سهامداران بر جریان سرمایه و ایجاد ارزش در صندوق های سرمایه گذاری مشترک 9407 1394/07/20    

13821301951014

1395/10/07
 

بهزاد قربانی علی بیات 920608013 لیلا جعفری
ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری 9409 1394/09/20

 

 

13821301951031

1395/11/27

علی محمدی مهدی محمدی 930425647 محترم چراغی
کیفیت اطلاعات حسابداری ، ریسک اطلاعات و نوسان پذیری بازده پیرامون اعلام سود های حسابداری 9412 1394/12/30    

13821301951018

1395/10/18
 

علي بيات شهر آبادي 920608522 امیر نصیری
بررسی تغییرات در عناصر صورتهای مالی بر تغییرات در قیمت و بازده سهام  9412 94/12/20    

62621301942026

1395/07/15
 

ن رامین جعفری  920576684 فرامرز یزدانی 
تامین مالی داخلی تصمیم های سرمایه گذاری و خوش بینی مدیریت 9312 1393/11/20 بدون مشاور

 

 

13821301951029

1395/11/25

وهاب رستمی شهرآبادي 920108218 مصطفی کمالی
بررسی تاثیر کنترل های داخلی با استفاده از رویکرد کوزو (coso) برممیزی ساختار  داخلی در دستگاه های اجرایی استان زنجان  9312 1393/12/20    

13821301951016

1395/10/11
 

علی بیات ابوالفضل شهرآبادي 920027891 روح اله فضلی 
تاثير كنترل داخلي غير موثر بر عمليات شركت 9409 1394/09/20    

13821301951011

1395/10/02
 

علي محمدي علي بيات 930299646 هوشنگ دانش
تاثير شاخص هاي  كلان اقتصادي و استرس مالي بر سودآوري بانكها هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 94121 1394/12/20    

13821301951003

1395/08/19
 

علي محمدي اشكان رحيم زاده 930354518 پريسا بيات
تاثير سيستم كنترلهاي داخلي مالي در حسابدهي دستگاههاي اجرايي دولتي 9411 1394/11/20    

13821301951008

1395/09/14

محمدرضا كردلو علي محمدي 930481103 فريدون كريمي
بررسي تاثير نوع اظهار نظر بر مربوط بودن اطلاعات در شركتهاي پذيرفته بورس اوراق بهادار تهران 9502 1395/02/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

13821301952021

1396/02/24

  مهدي محمدي 930428029 علي نجفي
کیفیت حسابرسی ؛ حمایت سرمایه گذاران و مدریت سود  9412 1394/12/20    

13821301951017

1395/10/12

مهدی محمدی  علی محمدی  930318760 سیده الهام زرین گری 
بررسي تاثير محافظه كاري بر عمليات اعتباري و سطح رقابت پذيري در شركت پست بانك ايران 9412 1394/12/20    

13821301951015

1395/10/08

علي بيات علي محمدي 930353850 عباس خيزاب
انعطاف پذيري مالي و معيارهاي ارزيابي مبتني بر ارزش 9502 1395/02/20  

 

 

13821301951032

1395/11/27

علي بيات مهدي محمدي 930314214 علي غفاري
بحران مالي و ساختار سرمايه شركت 9403 1394/03/20  

 

بدون مشاور

13821301951027

1395/11/20

علي بيات اشكان رحيم زاده 911253925 خديجه حسنلو
بررسي ارتباط بين شفافيت اطلاعات و روشهاي تامين مالي در شركت هاي با مالكيت خانوادگي 9405 1394/05/02    

13821301951021

1395/10/23
 

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 920618447 عيسي برجي
افشاي داوطلبانه اطلاعات،پاداش مديران ،و ارزش شركت ها 9412 1394/12/20    

13821301951022

1395/10/23
 

  ابوالفضل شهرآبادي 920556901 نسرين بختياري
شفافيت اطلاعات ،محافظه كاري مديريت و اطلاعات نا متقارن 9411 1394/12/20    

13821301951023

1395/10/25
 

مهدي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930385073 سيده فاطمه هاشمي
تاثیر مالکیت خانوادگی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها  9412 1394/12/20   بدون مشاور

13821301951026

1395/11/20

علی بیات  شهر آبادی  930411304 سعید برزگر 
حسابداری منابع انسانی و توسعه دارایی انسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9405 1394/05/20    

1382130195101

395/11/28

علی محمدی  مهدی محمدی  920121613 میثم حیدری 
فرهنگ و سياستهاي تامين مالي 9502 1395/02/20 بدون مشاور كد گرفته شده

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952025

1396/02/28

علي بيات مهدی محمدی 930405797 اكبر گنج خانلو
فرصت طلبي مديريت و پايداري سود 9412 1394/12/20 1

 

 

13821301952015

1396/01/31
 

بهزاد قرباني مهدی محمدی 920617845

زهرا صفايي

نيا

اثر فشار بازار سهام بر مصالحه بين منافع مالياتي شركت ها و سهامداران 9409 1394/09/20    

13821301952010

1396/01/23

علي محمدي علي بيات 930472387

ژيلا علوي

2

بررسي تاثير رشد اعتبارات بر وقوع بحران هاي بانكي 9412 1394/12/20    

13821301952013

1396/01/24
 

علي بيات اشكان رحيم زاده 930312772 فريده رستمي
افشا داوطلبانه تامين مالي خارجي و وضعيت مالي شركت ها 9409 1394/09/20    

13821301952009

1396/01/23

مهدی محمدی علي بيات 920728022

زهرا ابراهيمي

1

گزارشگري مالي داوطلبانه ،آشفتگي مالي و پايداري سود 9411 1394/11/20    

13821301951028

1395/11/24

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930522831 بهروز بيات
تاثير ويزگي هاي فردي هيئت مديره بر مربوط بودن اطلاعات گزارشگري مالي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران ) 9402 1394/02/20    

13821301951030

1395/11/25

رستمي ابوالفضل شهرآبادي 920042507 حميدشهنوازي
ارائه مدل يكپارچه تله نقدينگي ،محدوديت مالي و مدلهاي ورشكستگي در شركتها 9505 1395/05/20 بدون مشاور كد گرفته شده

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952026

1396/02/28

علي بيات مهدي محمدي 930347677 شبنم نصيري
تاثیر فرهنگ بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان  9404 1394/09/20 بدون مشاور كد گرفته شده

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952024

1396/02/27

علی بیات  مهدی محمدی  930368734 مهشاد محتشم خانی 
بررسي تاثيرفرايند آموزش حسابداري  دولتي در بين مديران بر سلامت مالي و پاسخ گوئي دستگاه هاي اجرايي استان زنجان 950520 1395/05/20    

13821301952001

1395/12/05

علي محمدي نبي اله محمدي 9110771622 ياشار قياسوند
ارزيابي ارتباط ميان استراتژي  شركت pواكنش بازار به اعلام سود 9412 1394/12/20    

13821301952002

1395/12/07

  رامين جعفري علمداري 930293730 رقيه سعادتي درام
تاثير افشاي اختياري اطلاعات و شهرت شركت به عنوان مكانيسم هاي كاهش نوسانات بازده سهام(شواهدي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 9410 1394/10/20    

13821301952003

1395/12/15

  علي محمدي 920608514 سيامك شريفي
بررسي رابطه بين استعدادمديران ،فرهنگ سازماني و ريسك گزارشگري مالي 9412 1394/12/20    

13821301952012

1396/01/23
 

مهدي محمدي علي بيات 930346740

ناجيه عالمي

4

مديریت سود از طریق انتخاب پرتفوی در شرکتهای سرمایه گذاری حول مرز کارآیی 9407 1394/07/20    

13821301952014

1396/01/27

علی بیات  مهدی محمدی  920608018

نسرین ندرلو

1

رابطه بین چرخش برنامه های حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی  9407 1394/07/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952017

1396/02/09

علی محمدی  مهدی محمدی  920608532

سالار محمدی

2

استقرار کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی در شرکت فولاد آذربایجان  9411 1394/11/12    

13821301952011

1396/01/23

مهدی محمدی  علی بیات  920055461

علیرضا  فاطمی

3

تاثیر حاکمیت شرکتی به احتمال درماندگی مالی در بنگاههای اقتصادی 9409 1394/09/20    

13821301952006

1396/01/23

رحیم زاده علی محمدی 930496300 سیده صغری موسوی 6
نقش و مسئولیت حسابرسان در پیشگیری و تشخیص گزارشگری مالی متقلبانه 9505 1395/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

1382130196101

1396/09/116

بیات مهدی محمدی 940016524 محسن سالمی حاجی بابا
تاثیر سرمایه در گردش و انحراف از سطح سرمایه در گردش مطلوب بر سوددهی شرکت ها 9505 1395/05/20    

13821301961004

1396/07/17

مهدي محمدي علي بيات 940141617 مهین شهیدی
ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه شرکت 9503 1395/03/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952049

1396/06/22

علی محمدی مهدی محمدی 940241601 معراج زرنانیان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارآیی سرمایه گذاری 9505 1395/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952039

1396/05/29

نبی اله محمدی مهدی محمدی 940134994 مینا قبادیان
رقابت در بازار محصول و استفاده بهینه از منابع شرکت 9406 94/06/20    

13821301952007

1396/01/23
 

مهدی محمدی علی محمدی 920104561 شهاب سبزوار 8
بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد مازاد و سرمایه گذاری تحت محدودیت های مالی و جبهه گیری های مدیریتی 9401 94/01/20    

13821301952008

1396/01/23

بیات علی محمدی 920608025 سیده الهام سیدپور 10
ارزیابی و رتبه بندی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمدل تحلیل پوششی داده ها 9403 1394/03/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952018

1396/02/18

علی منصوری علی محمدی 920729959 آرزو پناهی 11
بررسی رابطه بین واکنش بازار و تجدید ارائه صورتهای مالی و نقش اعتباردهی حسابرس 9411 1394/11/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952019

1396/02/23

بیات علی محمدی 920022294 مهدی کریمی 12
سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره، تصمیمات ساختار سرمایه و ارزش شرکت 9407 1394/07/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952031

1396/04/17

بیات علی محمدی 920608534

عبدالرضا رحیمیان

13

تاثير استراتژي هاي مالي و مديريتي و عملياتي بر ظرفيت وام گيري شركتهاي كوچك و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/20 بدون مشلوركد گرفته شد

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/02/07

13821301952027

1396/02/28

بيات  وهاب رستمي 940069725 عباس رستمي
بررسي رابطه بين نقدينگي مورد نياز، تامين مالي بانكي و تعهدات پرداخت وام در بانك هاي تجاري 9411 1394/11/20    

13821301952022

1396/02/25

علي محمدي علي بيات 930461211 فاطمه بيات
تبين حسابداري شهروندي و ابعاد آن 9410 1394/10/20    

13821301952028

1396/03/22

علي محمدي علي بيات 930495499 كيهان فلاح ديگه سرا
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری 9507 1395/7/20    

13821301961017

1396/09/29

علی محمدی مهدی محدی 940142864 مهدی قاسمی
بررسی بین ساختار سرمایه و نوسانات سود و فرار مالیاتی 9508 1395/08/20    

13821301961001

1396/07/03

علی محمدی مهدی محمدی 940225350 نسیم ولیخان فرد زنجانی
رابطه کاهش حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در طول بحران مالی 9510 1395/10/20    

13821301961030

1396/10/30

  مهدی محمدی 940153909 زهرا شمسایی گلسفیدی
محافظه كاري مديران و محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري 9510 1395/10/20 تغير استاد راهنما به بهزاد قرباني مشاور مهدي محمدي  

13821301961035

1396/11/05

  مهدی محمدی 940035825 حميد عزيزي
تاثیر محمدودیت های مالی و رقابت در بازار محصول فروخته میزان نگهداشت نقد شرکتها 9511 1395/11/20    

13821301961008

1396/08/23

مهدی محمدی علی محمدی 940241721 فتح اله بازرگان
بررسي بين ريسك غير متعارف و نوسانات غير عادي سهام 9505 1395/05/20    

13821301952020

1396/02/23

علي محمدي رامين جعفري 940222509 سعيد افشاري
مطالعه عملكرد اجتماعي ،محيطي و اخلاقي شركت هاي توليدي :شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران 9505 1395/05/20    

13821301952023

1396/02/25

  عباس قنبري 930507749 ليلا شمسببي
ارتباط بين كارايي سرمايه گذاري ،كنترل نهادي ،روش هاي تامين مالي 9401 1394/01/20    

13821301952046

1396/06/20

  مهدي محمدي 910873081 اسماعيل پيرحسنلويي
تاثير استرس كاري حسابرس بر كيفيت حسابرسي 9511 1395/11/20    

13821301952029

1396/03/22

  ابوالفضل شهرآبادي 940274212 فاطمه حيدري
نقش تعدیلگری مدیریت سهامداران وویژگی های اجتماعی (مسئولیت اجتماعی)دررابطه بین عملکرد زیست محیطی شرکت  وعملکرد مالی درشرکنهای وابسته به بورس واوراق بهادار در استان زنجان 9708 1397/08/20    

13821301972034

1398/05/15

  وهاب رستمی 960019518 مصطفی حاجی اجاق فقیهی 
كاربرد الگوريتم جهش غورباقه در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9407 1394/07/20 تغير استاد راهنما به علي بيات بدون مشاور  

13821301952040

1396/05/29

علي بيات مهدي محمدي 920106775 عبداله بيات
تغيير چشم انداز درمورد حسابداري تعهدي 9505 1395/05/20    

13821301952030

1396/03/28

علي محمدي علي بيات 930490079 مجتبي داودي
بررسي تاثير انحرافات ساختار سرمايه هدف بر هزينه سرمايه با در نظر گرفتن سرعت تعديلات انحرافات 9601 1396/01/20    

13821301952047

1396/06/20

اشكان رحيم زاده مهدي محمدي 940445061 كيوان پارسا
تاثير سيستمهاي حسابداري مشتري بر مزيت پايدار شركتها 1120 1395/11/20    

13821301961023

1396/10/25

  مهدي محمدي 940126185 ميترا يزداني
تاثير جريان وجوه نقد آزاد و رشد سود بر هزينه سرمايه شركتها 9510 1395/10/20 تغير استاد راهنما به بهزاد قرباني  

13821301961038

1396/11/09

علي بيات مهدي محمدي 940043010 شهرام جعفري
اعتماد سهامداران ،مديريت سود واقعي و رعايت حقوق سهامداران 9507 1395/07/20   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821301952034

1396/04/25

علي محمدي علي بيات 940157732 مژگان دارابيان
تمركز مشتري و ساختار هزينه 9507 1395/07/20   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821301952037

1396/05/03

علي محمدي علي بيات 930482966 وحيد محمدي
رابطه بهره وري سرمايه با بازده آتي سهام و تاثير آن بر استراتژي هاي سرمايه گذاري 9411 1394/11/20    

13821301952032

1396/04/24

علي بيات علي محمدي 930385943 رحمان نوروزي
تاثير اطلاعات مالي در تصميمات سرمايه گذاران :مقايسه حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي 9410 1394/10/20    

13821301952033

1396/04/24

علي بيات علي محمدي 930452671 زهرا حسيني
بررسي رفتار اخلاقي دانشجويان حسابداري (مطالعه موردي :دانشجويان حسابداري دانشگاه پيام نور شهر تكاب ) 9505 1395/05/20    

13821301952035

1396/04/28

مهدي محمدي علي محمدي 9302798933 وحيد صادقي
بررسي رابطه بين حساسيت سرمايه گذاران و ناهنجاريهاي مالي با تاكيد بر ويزگي هاي شخصيتي سرمايه گذاران 9510 1395/10/20    

13821301952043

1396/06/12

  اشكان رحيم زاده 920565947 سعيد گوشبر
پايداري عملكرد شركت و هزينه حقوق صاحبان سهام 9407 1394/07/20    

13821301952038

1396/05/28

علي بيات علي محمدي 920098206 سعيد ناصر
انتخاب استراتژي هاي تصميمات سرمايه گذاري مديران و ملاحظات مربوط به دستمزد در سطح مالي شركت 9511 1395/11/20    

13821301952041

1396/05/29

  رامين جعفري 940258352 حسينعلي صفيلو
تاثير انتشار ابزارهاي مالي نوين بر ارزش كسب و كارهاي كوچك 9502 1395/02/20    

13821301952042

1396/06/06

  علي بيلت 930492137 كبري مهري
تاثير وضعيت صنعت بر كشش سرمايه گذاري 9509 1395/09/20    

13821301961006

1396/08/20

مهدي محمدي اشكان رحيم زاده 930353295 هادي حسني
بررسي رابطه چابكي فرايند حسابرسي و عملكرد مديريت شركت 9507 1395/07/20  

ظرفيتاستاد راهنما  پر است

96/06/12

13821301952044

1396/06/19

علي محمدي علي بيات 940055282 شادي مهميزي
ارتباط تنگناها و مشکلات کنترلی در نظارت مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان زنجان 9507 1395/07/20  

ظرفيتاستاد راهنما  پر است

96/06/12

13821301952045

1396/06/20

ن رامین جعفری 920608504 قاسم توحیدلو
تاثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای مختلف 9508 1395/08/20    

13821301962015

1397/02/30

بیات مهدی محمدی 940026973 سارا جباری
پاسخ بازار به تغییرات غیرمنتظره سود با توجه به فرض تداوم فعالیت 9505 1395/05/20

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/06/19

 

13821301952048

1396/06/21

علی محمدی  علی بیات 940286743 سیده حوا موسوی 
تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي شركت ها بر مديريت سودواقعي 9510 1395/10/20    

13821301952050

1396/06/22

علي بيات رامين جعفري 940239459 داود كردلو
رکود تورمی و ساختار سرمایه 9410 1394/10/20    

13821301961010

1396/08/25

علی بیات اشکان رحیم زاده 930474553 احمد اسماعیلی منفرد
ارزيابي تاثيرات پايداري سود بر پيامدهاي اقتصادي اطلاعات حسابداري 9409 1394/09/20    

13821301952052

1396/06/28

علي محمدي علي بيات 930299948 ليلا قرباني
تاثير اعتماد سرمايه گذاران و اعتباردهندگان بر فرصت طلبي مديران 9504 1395/04/20    

13821301961002

1396/07/04

اشكان رحيم زاده بهزاد قرباني 920608019 سكينه بيات
عوامل موثر بر خلق ارزش در شركت ها:به كارگيري معادلات ساختاري 9412 1394/12/20    

13821301961034

1396/11/04

اشكان رحيم زاده مهدي محمدي 920617835 سعيده اميرلو
تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري و محافظه كاري مديران بر ريسك سرمايه گداري سرمايه گذاران 9510 1395/10/20   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821301961011

1396/08/29

  رامين جعفري 940140973 سيدمصطفي ميرخاني
رابطه بين ويژگي هاي كميته حسابرسي و افشاي اطلاعات سرمايه فكري 9511 1395/11/20    

13821301961003

1396/07/15

  ابوالفضل شهرآبادي 940146482 حليمه جعفري
بررسی نقدشوندگی سهام و تاثیرات آن بر اخذ تصمیمات کوتاه مدت گرایانه مدیریت در بازار بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/20    

1382130196101

1396/09/05

مهدی محمدی اشکان رحیم زاده 930588997 ناصر آقایاری
رابطه بين متغيرهاي ماليات معوق ، مديريت سود و حاكميت شركتي 9508 1395/08/20    

13821301961032

1396/11/01

مهدی محمدی علي محمدي 940444747 ابوالفضل لشگري
تبيين الگوي مفهومي بر اساس عوامل فرهنگي ،ساختاري و محيطي پيرامون گزارشگري متقلبانه 9602 1396/02/20    

13821301961024

1396/10/26

نبي اله محمدي مهدی محمدی 940161937 حسين چالوي زنجان
واكنش سرمايه گذاران به چرخش اجباري حسابرس 9511 1395/11/20    

13821301961018

1396/09/29

علي محمدي اشكان رحيم زاده 940055580 اميرحسين شفيعي
ارزيابي تاثير ريسك بحران مالي در موفقيت عرضه هاي عمومي اوليه 9607 1396/07/20    

13821301961005

1396/08/03

مهدي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930716952 سعيده مرادي
بررسي تاثير ريسك اعتباري بدهي ها بر ارزش منصفانه سهام و بازده سرمايه گذاران در طول بحران هاي مالي 9405 1395/05/20    

13821301961009

1396/08/23

اشكان

رحيم زاده

علي محمدي 930480535 حجت باقي زاده
اعتماد به نفس مدير عامل و بازده سهام 9511 1395/11/20    

13821301961025

1396/10/26

  رامين جعفري 940235673 الهام عليرضايي
اندازه گیری گزارشگری مالی متقلبانه در بانک ها: مقایسه مدل Z.SCORE و M.SCORE 9510 1395/10/20   بدون مشاور  ظرفيت مشاور پر است

13821301961013

1396/09/07

ارشد فرهمندیان علی بیات 940173525 نگار مصطفی
بررسي تاثير محدوديت هاي مالي و  ساختار مالكيت بانك بر پيش بيني زيان پرداخت وام ها 9505 1395/05/20    

13821301961014

1396/09/07

رامين جعفري علي بيات 930279228 مهدي زاهد زاده نياري
مدیریت سود واقعی در شرکت های نوآور 9510 1395/10/20    

13821301961007

1396/08/23

علی بیات علی محمدی 930478538 سعید بیرانوند
سودمندی گزارش های حسابداری تاریخی 9412 1394/12/20    

13821301961015

1396/09/07

مهدی محمدی علی بیات 930536821 سیدهادی متوسلین
دفعات جستجو در گوگل و رابطه آن با بازده و حجم معاملات 9601 1396/01/20    

13821301961019

1396/10/02

قره باغي علي بيات 940064921 محسن بابايي
هموارسازي سود و تشديد احتمال ريسك سقوط قيمت سهام 9509 1395/09/20    

13821301961020

1396/10/6

  وهاب رستمي 940273983 مرتضي قرباني
بررسي رابطه بين مديريت اقلام تعهدي و اجتناب از زيان 9508 1395/08/20    

13821301961021

1396/10/19

اشكان رحيم زاده علي محمدي 930705020 نشميل ايوبي
ویژگی کمیته حسابرسی ، خدمات غیر حسابرسی و گزارش حسابرسی در مورد تداوم فعالیت بنگاه 9420 1394/02/20    

13821301961026

1396/10/30

  علی محمدی 930524096 هستی غافلی
بررسی ارتباط بین تصدی و استقلال حسابرسی تحت محدودیت های مالی و غیرمالی 9409 1394/09/20    

13821301961027

1396/10/30

  علی محمدی 920608530 مجید عزیزلو
بررسی رابطه بین ساختار تامین مالی و مزیت رقابتی محصولات با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی 9407 1394/07/20    

13821301961028

1396/10/30

  علی بیات 940015879 اکرم مظفری پور
رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته حسابداری و مالی بر اساس انتشارات علمی 9502 1395/02/20    

13821301961029

1396/10/30

علی محمدی علی بیات 9305526600 زینب چراغی یولقون آقاج
بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، نگه داشت وجوه نقد و مدیریت ریسک 9512 1395/12/20    

13821301961031

1396/11/01

  ابوالفضل شهرآبادی 940447000 بابک دیانتی دیلمی
اظهارنظر حسابرس و سطح اطلاعات نامتقارن 9411 1394/11/20    

13821301961033

1396/11/02

  علی محمدی 930456129 الهام اسکندری
چرخه عمر شرکت ، ظرفیت وام گیری و کارایی نوآوری شرکتی 9604 1396/04/20    

13821301961036

1396/11/05

بهزاد قربانی علی بیات 940032436 زهرا نادرپور
تاثیر هزینه نمایندگی بر بهینه سازی ساختار سرمایه موسسات مالی و اعتباری 9505 1395/05/20    

13821301961037

1396/11/07

ارشد فرهمندیان علی بیات 920576189 مصطفی احمدی
مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه تامین مالی در کسب و کارهای کوچک و متوسط 9508 1395/08/20    

13821301962010

1397/01/22

علی بیات رامین جعفری علمداری 930703742 مریم بابامرادی
ارتباط بين خوش بيني مديريت ،پيچيدگي سازماني و هموارسازي سود از طريق زمانبندي فروش داراييهاي ثابت 9312 1393/12/20    

13821301961039

1396/11/14

  علي بيات 920608017 سميرا جزءروحاني
انتشار ابزارهاي مالي نوين ،ريسك حقوق صاحبان سهام و تعديلات ساختار سرمايه 9601 1396/01/20    

13821301962001

1396/11/23

  علي بيات 940188000 محمدكاظمي راد
تاثير ظرفيت وام گيري و انگيزه ي مديريت بر عدم تقارن اطلاعاتي :شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9510 1395/10/20    

13821301962002

96/12/08

علي بيات علي محمدي 940036195 فريبا سليمي
تمايلات سرمايه گذار ،اطلاعات حسابداري و قيمت سهام 9601 1396/01/20    

13821301962003

1396/12/15

  وهاب رستمي 940119849 بهرام خان محمدي
بررسی رابطه بین برون سپاری وظایف حسابداری و کیفیت گزارش گری مالی: شواهدی از کسب و کارهای کوچک در ایران(SMEs) 9606 1396/06/20    

13821301962011

1397/02/01

علی بیات رامین جعفری 930496007 علی نصیری
رابطه بين بيش سرمايه گذاري جريان وجه نقد آزاد در دوره تصدي گري مدير عامل 9604 1396/04/20    

13821301962016

1397/02/30

علي بيات مهدي محمدي 940261364 رحيم قرباني
تاثير تعهد سازماني و ارزش هاي اخلاقي بر ميزان هشداردهي (افشاگري )حسابداران 9511 1395/11/20    

13821301962004

1396/12/22

نبي اله محمدي علي محمدي 940098835 فاطمه چراغي اصل
پراكندگي بازار سهام ،چرخه تجاري و عامل بازده انتظار سهام 9507 1395/07/20    

13821301962008

13967/01/18

  علي محمدي 930426144 اصغر محمدي
تاثير ساختار تامين مالي بانكي بر ريسك نقدينگي بانك ها در ايران 9604 1396/04/20    

13821301962009

1397/01/22

 

 

اشكان رحيم زاده 950119380 عباس محمدي
بررسي تاثير اندازه سازمان و ارزيابي بودجه بر عملكرد سازمان :مطالعه اي در سازمان تامين اجتماعي (مديريت درمان تامين اجتماعي استان زنجان 91381 1395/12/12    

13821301962005

1396/12/24

نبي اله محمدي علي محمدي 940449323 حسين زميني
راهكاري براي شناسايي مديريت سود با استفاده از تجزيه و تحليل دوپونت 9604 1396/04/15    

13821301962006

1397/01/18

علي بيات علي محمدي 930504274 هوشنگ نجفي
رابطه بين اعتبار حسابرس ،مديريت سودو سرمايه در گردش در بخش بانكداري 9604 1396/04/15    

13821301962007

1397/01/18
علي بيات علي محمدي 940078961 ناصر رحيمي
کنترل خانوادگی، اشتباهات حسابداری و واکنش بازار به تجدید ارائه صورت های مالی 9510 1395/10/20    

13821301962012

1397/02/08

علی محمدی رامین جعفری علمداری 930703822 سپیده افشاری
تاثير تخصص ITحسابرس در ارتقاء سطح كنترل هاي داخلي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9601 1396/01/20    

13821301962014

1397/02/29

  رامین جعفری علمداری 920618490 سعيد طاهرخاني
بررسي تاثير ارزش هاي فرهنگي حسابداري بر استراتژي هاي تامين مالي در شركت هاي كوچك و متوسط (SME) 9510 1395/10/20    

13821301962013

1397/02/26

علي بيات اشكان رحيم زاده 940033270 حسين بلباسي
تاثیر مالکیت خانوادگی بر ظرفیت قرض گیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9611 1396/11/20 ظرفيت استاد راهنما پر است  

13821301962023

1397/03/21

علی یبات وهاب رستمی 950145223 اصغر اسکندری
بررسي تاثير ارزش هاي فرهنگي حسابداري بر استراتژي هاي تامين مالي در شركتهاي كوچك و متوسط (SME) 9510 1395/10/20    

13821301962013

1397/02/26

علی یبات اشكان رحيم زاده 940033270 حسين بلباسي
ارتباط بين تحريف هاي مالي با قصد تقلب و حساسيت هزينه در صورت هاي مالي 9507 1395/07/20    

13821301962018

1397/03/08

علي محمدي علي بيات 920608020 زليخا ميرزايي
تاثير محدوديت هاي مالي بر تعهدات اجتماعي شركت 9606 1396/06/20    

13821301962019

1397/03/08

وهاب رستمي علي بيات 940185974 زهره اله ويردي
اطمینان بیش از حد مدیران دخالت دولت و تصمیم های تامین مالی شرکت 9511 1395/11/20    

13821301962017

1397/03/03

  علی محمدی 940026694 شهربانو برزگردندی
پیش بینی تجدید ارائه در شاخص های کلان اقتصادی با استفاده از اطلاعات حسابداری 9609 1396/09/20    

13821301962020

1397/03/12

علی بیات محمد دالمن پور 950310279 عباس آریان فر
عدم تقارن اطلاعاتی قیمیت گذاری نادرست و انتشار اوراق بهادار 9602 1396/02/20    

13821301962021

1397/03/13
 

علی بیات علی محمدی 940097256 فاطمه نظری
تاثير افق سرمايه گذاران نهادي بر ريسك اعتباري با تاكيد بر نقش اطلاعات گزارشگري اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9604 1396/04/20    

13821301962022

1397/03/21

  وهاب رستمي 940104667 علي  طالبي
بررسي تاثير نابرابري اطلاعاتي بر روي روابط بين انواع ساختار مالكيت 9608 1396/08/20    

13821301962024

1397/03/23

  علي محمدي 920110435 منصور ابراهيم خاني
تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی و کیفیت پیش بینی سود 9609 1396/09/20    

13821301962025

1397/03/27

  وهاب رستمی 940269975 سعیده عباس زاده
بهایابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا در شرکت برق منطقه ای زنجان 9411 1394/11/20    

13821301962026

1397/04/02

علی محمدی مهدی محمدی 930591549 شاپور رستمیان
چرخه عمر شرکت و نوسان پذیری جریان های نقدی شرکت 9609 1396/09/20    

  13821301962027

1397/04/02

  بهزاد قربانی 950146369 زیبا الواری فلاح
مجازات های مالی و تاثیر آن بر عملکرد بانک های تجاری( مطالعه ای در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) 9604 1396/04/20    

13821301962029

1397/04/24

  علی بیات 950018455 محمود باقری
ارزیابی مسیولیت پذیری اجتماعی صندوق های سرمایه گذاری مشترک 9604 1396/04/20    

13821301962030 1397/04/24

  علی بیات 950041198 لیلا خدادوست
تاثیر فرهنگ برکیفیت حسابرسی داخلی 9507 1395/07/20    

13821301962028

1397/04/21

  علی محمدی 920645362 اعظم صابریان
پایداری مالکیت نهادی ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود 9609 1396/09/20    

13821301962031

1397/04/24

  علی بیات 950037735 رقیه نوروزی
تاثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی و شناسایی و جلوگیری از گزارشگری مالی متقلبانه 9606 1396/06/20    

13821301962032

1397/04/24

علی محمدی علی بیات 950089083 الهام عسگری
بررسی رابطه مدیران زن و مدیریت درآمد در شرکتها به روش GMM 9610 1396/10/20    

13821301962033

1397/04/26

  عباس قنبری 950088408 زهره صفری زنجانی مقدم
بررسی اثر تعدیل گر اطمینان بیش از حد مدیران بر رابطه بین وابستگی سیاسی و هزینه های تحقیق و توسعه 9611 1396/11/20    

13821301962042

1397/06/21

  محمدرضا کردلو 930461248 فاطمه قربانی
گرایش های احساسی سرمایه گذاران و خطای پیش بینی سود 9606 1396/06/20    

13821301962034

1397/04/28

  مهدی محمدی 950160860 زهرا مرادخانی
اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9611 1396/11/20    

13821301962035

1397/04/28

  مهدی محمدی 930293651 سهیل بهزاد نیا
ارتباط بین تمرکز مشتری و سودآوری با تکیه بر چرخه حیات شرکتها 9604 1396/04/20    

13821301971002

1397/07/16

 

 

بهزاد قرباني

940054013 معصومه زیارانی
مالکیت عمده چند گانه آشفتگی مالی و اشتباهات حسابداری 9604 1396/04/20    

13821301971003

1397/07/16

  بهزاد قرباني 930326106 زهرا شمس
تاثیر استرس کاری حسابرسان روی کیفیت گزارشگری مالی در طول بحران مالی 9611 1396/11/20    

13821301962036

1397/06/14
 

  مهدی محمدی 950126366 فریده شیخ الاسلامی
مدیریت سود با استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی 9604 1396/04/20    

13821301971007

1397/07/17

  علی بیات 940072664 راحله سلیمانی
تتاثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر تخصص حسابرس در صنعت 9609 1396/09/20    

13820506971001

1397/07/17
 

  علی بیات 940017825 مهدی فرجی
ارزیابی عوامل موثر بر کارایی حسابرسی داخلی شرکت های خصوصی 1007 1394/05/20    

13821301962037

1397/06/14

  مهدی محمدی 920522661 مریم مرادی
بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری ریسک اطلاعاتی و نوسانات ضمنی اعلام سود 9603 1396/04/20    

13821301962038

1397/06/17
 

  ابوالفضل شهرآبادی 940017797 محسن باقری
رابطه بین ارزش وجوه نقد و محافظه کاری حسابداری: نقش سهامداران کنترلی 9611 1396/11/20    

13821301971004

1397/07/16

  بهزاد قرباني 950297135 ابراهیم دستان
مسئولیت اجتماعی شرکت و اطمینان بیش از حد مدیر عامل 9601 1396/01/20    

13821301962039

1397/06/20

  علی محمدی 940096551 مژگان جعفری
رابطه بین معیارهای ریسک و سطح اطلاعات نا متقارن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9508 1395/08/20    

13821301962040

1397/06/21
 

  علی محمدی 940101642 مهدی رحیمی
تاثیر تحصیلات آکادمیک حسابداری اعضای هیئت مدیره بر ارزش مربوط بودن اطلاعات گزارش های مالی شرکت ها 9602 1396/02/20    

13821301962041

1397/06/21
 

  علی محمدی 930379744 سمیه حنیفه لو
بررسی رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی ریسک سرمایه و عملکرد مالی پس از عرضه عمومی اولیه سهام شرکت ها 9609 1396/09/20    

13821301971010

1397/07/17

  نبی اله محمدی 950237270 رویا صاحبی
ویژگی های مدیر عامل و ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد آتی 9511 1395/11/20    

13821301962043

1397/06/24

  ابوالفضل شهرآبادی 930478313 فرهاد حسین پور
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری تخصص حسابرس در صنعت بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9702 1397/02/20    

13821301971011

1397/07/19
 

  وهاب رستمی 940051770 ناهید احمدی
اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت حسابرسی 9606 1396/06/20    

13821301971008

1397/07/17

  علی بیات 940155443 سیده آصفه حسینی
قابلیت مقایسه حسابداری و کارایی نوآورانه شرکتی 9601 1396/01/20    

13821301962044

1397/06/27

  علی محمدی 940098992 هدیه جعفر خانی
بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و هوش تجاری و سیستم های برنامه ریزی سازمانی استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت 9610 1396/10/20    

13821301971001

1397/07/13

  بهزاد قربانی 950248902 معصومه زمانی
بررسی کیفیت کنترل های داخلی در شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی 9609 1396/09/20     13821301971016.1397/9/5   علی بیات 950229697 محمد نوروزی
بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی و مالکیت نهادی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران         13821301971018.1397/09/08   مهدی محمدی 950031090 علی دودانگ
رایانش ابری و کیفیت یستم های اطلاعاتی حسابداری 9602 1396/02/20    

13821301971009

1397/07/17

علی بیات علی محمدی 930326094 رسول محمدی
تاثير ريسك اعتباري و كفايت سرمايه بر سودآوري موسسات مالي 9611 1396/11/20    

13821301971005

1397/07/17

  علي محمدي 950079264 محسن مهري
بررسي تاثير ساختار تامين مالي بر روي خطر نقدينگي بانك 9609 1396/09/20    

13821301971006

1397/07/17

علي بيات رامين جعفري علمداري 950247410 اصغر حسيني
نقش مشاوره مالي و ارتباطات دهان به دهان در ارتباط بين شخصيت سرمايه گذار و رفتار معاملاتي سهام:(شواهدي  از بورس اوراق بهادار تهران) 9702 1397/02/20         علي بيات 950231821 سعيد رستم خاني
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت ها و فرصت رشد 9607 1396/07/20    

13821301971012

1397/07/19
 

  اشكان رحيم زاده 950009567 مريم مرادي
بررسي تاثير توانمندي مديريت بر پايداري و كيفيت سود شركت هاي  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9702 1397/02/20     13821301971015.1397/8/30 علي بيات علي محمدي 940178484 اسلام محمدي
تبيين رابطه غيرخطي بين قدرت مدير عامل و ساختار سرمايه در موسسات 9511 1395/11/20    

13821301971013

1397/07/24

ارشد فرهمنديان علي بيات 930322277 عليرضا شعباني
بررسی تاثیرخوش بینی کارافرینان .بردسترسی به اعتبار وهزینه تامین مالی  9609 96/6/20    

13821301971022

1397/10/05

علی محمدی  نبی اله محمدی  940231282 سیما احمدی
ارزیابی محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری در طول بحران های مالی 9602 1396/02/20    

 

13821301971014

1397/08/07

علی محمدی رامین جعفری علمداری 940155728 رقیه سلیمانی
تاثیر خطای پیش بینی سود و بازدهی تعدیل شده بازار با استفاده از رفتار هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/20    

13821301971029

1397/10/25

علی بیات علی محمدی 940021256 سیده زینب نبوی
نگهداشت مازادوجه نقد .تداوم معامله سهام وریسک نقد شوندگی  9611 1396/11/20     13821301972001.1397/11/18 حسین محمدی  علی بیات  920608518 مرتضی غلامی 
بررسی رابطه بین گزارش داوطلبانه مسئولیت اجتماعی وحسابرسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9611 1396/11/20    

13821301971023

1397/10/12

علی بیات  حسین محمدی  940118051 فرهاد بابایی سجاسی
پیش بینی نوسانات بازده سهام در کوتاه مدت و بلند مدت با لحاظ نقش اهرم مالی 9611 1396/11/20     13821301971017.1397/9/5   علی بیات 950507691 رضا کدخداحسینی
رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و سیاست های مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9704 1397/04/20     13821301972005.1397/12/02   علی محمدی 950507126 رامز انصای
اندازه شرکت .فشار زمانی حسابرسی و کیفیت سود 9609 1396/9/20    

13821301971031

1397/10/26

  علی محمدی  930431627 سعیده کیان
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9611 1396/11/20    

13821301971020

1397/09/29

مهدی محمدی علی محمدی 93051196 احسان کریمی
بررسی رابطه محدودیت مالی و ذخایر مالیات نقدی 9609 1396/09/20     1321301971021.1397/10/04   علی بیات 950075518 اصغر محمدی
تنوع جنسیتی وتحمل ریسک در تخصیص دارایی ها  9611 1396/11/20    

13821301971030

1397/10/25

  علی بیات  950037996 مریم شعبانی 
بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وریسک شرکت  9609 1396/09/20     13821301971041.97/10/30   علی بیات  950104945 مهدی راه پیما 
گزارشگری پایداری وبیش اعتمادی مدیران  9407 1394/07/20    

13821301971028

1397/10/24

  اشکان رحیم زاده  920014845 اشرف قنبر زاده 
گزارشگری پایداری مالکان عمده و محتوای اطلاعات سودهای حسابداری 9601 1396/01/20    

13821301971025

1397/10/19

  رامین جعفری 94018850 عباس اصولی
تاثير ساختار مالكيت و محافظه كاري بر عملكرد مالي بانك ها 9702 1397/02/20    

13821301971036

1397/10/29

  اشكان رحيم زاده 940171138 سيداحسان موسوي
ساختار رهبری هیات مدیره و مدیریت سود با تاکید بر نقش اندازه شرکت 969 1396/09/20    

13821301971024

1397/10/13

  علی محمدی 930133139 منیژه نصیری
بررسی تاثیر اهرم شرکت و نرخ بیکاری بر هزینه های سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/.30    

1382130971019

1397/09/08

  مهدی محمدی 920042534 رحمن باقری
بررسی رابطه بین رفتار بانک همکار، عدم قطعیت سیاست اقتصادی، و تصمیمات اهرم مالی در موسسات مالی 9702 1397/02/20    

13821301971027

1397/10/23

  علی محمدی 950294280 محمدسعید ثقفی
تامین مالی مشارکتی و کارایی بانک ها 9610 1396/10/20    

13821301971026

1397/10/23

  علی بیات 95086309 فاطمه بوکان
استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود 9609 1396/09/20    

13821301971035

1397/10/28

  محمد دالمن پور 950228061 مهری قره باغی
بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر شکست پروژه های نوآوری با تاکید بر نقش موانع نو آوری 9609 1396/09/20         مهدي محمدی 940135346 صابر الماسی
رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک 9702 1397/02/20    

13821301971032

1397/10/26

  محمدرضا كردلو 950522455 آذردخت قربانی
رابطه بين ريسك مالياتي گزارشگري مالياتي متهورانه و ارز شركت 9611 1396/11/20    

13821301971033

1397/10/27

  اشكان رحيم زاده 950255638 مجيد سرابي
رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود با تاکید بر هزینه نمایندگی در صنعت خودرو 9611 1396/11/20    

13821301971034

1397/10/29

  رامین جعفری 950240650 مجید مهدوی
بحران مالي و ارتباطات مشتري و تامين كنندگان 9612 1396/12/20    

13821301971037

1397/10/30

  علي محمدي 940307479 فرناز همايوني
بررسي تاثير انگيزه هاي مديريت و بيمه مسئوليت بر سرمايه گذاري در مخارج  تحقيق و توسعه شركت ها 9604 1396/04/20    

13821301971038

1397/10/30

  علي محمدي 930339861 رحمان گچلو
قابليت هاي بازاريابي و بازده غير عادي سهام 9611 1396/11/20     13821301972002.1397/12/01   علي بيات 950513740 محمدجواد صنعتي منفرد
تاثير مالكيت نهادي و هزينه هاي تحقيق و توسعه بر شفافيت اطلاعاتي،مقايسه تطبيقي صنعت خودرو و صنعت دارويي 9702 1397/02/20    

13821301971040

1397/10/30

  محمدرضا كردلو 950511116 زهرا حسنلويي
بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي و ريسك شركت 9609 1396/09/20    

13821301971041

1397/10/30

  محمدرضا كردلو 950104945 مهدي راه پيما
پيچيدگي نقش مالكيت خانواده در مديريت سود 9702 1397/02/20         علي بيات 950032654 مهدي عزيزي پور
 تاثیرپیچیدگی اطلاعات برناکامی حسابرسی تقلب  9705 1395/05/10     13821301972012.1398/02/02   علی بیات  950497039 مدینه عسگری 
ارتباط بین محدودیت های مالی وصرفه جویی های نقدی مالیاتی ونوسان پذیری منافع مالیاتی  9604 1396/04/20     13821301972013.1398/02/02 علی محمدی  علی بیات  94011963 مریم حیدری 
بررسی ارتباط بین نگرانی ارتباطی .فضای ابهام وسبک یادگیری دانشجویان حسابداری  21 1396/04/20     13821301972003.1397/12/01 اشکان رحیم زاده  علی بیلت  940127473 سهیلا نظری 
بررسی رابطه بین متغییرهای مبتنی برارزش باسود اقتصادی وسودحسابداری  9702 1397/02/20         مهدی محمدی  950226538 سیده سانازلشگری نیا
تاثیرکمیته حسابرسی بربه موقع بودن گزارشگری مالی (در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ) 9702 1397/20/20     1382130197004.1397/12/01   وهاب رستمی  950512663 ربابه الهویردی پور
تاثیر رویکردمدیریت صاحبکارواقناع حسابرسی برکیفیت حسابرسی  9406 1394/06/20     13821301972006.1397/12/05 علی بیات  علی محمدی  920608528 سعدی اویسی 
بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام بانک .هزینه های نمایندگی وحقوق سهامداران وذی نفعان  9611 1396/11/20         علی بیات  950296022 علی مهاجری 
تاثیراستراتژیهای مدیریتی روی عکس العملل بازاربه سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9602 96/06/20     13821301972009.1397/12/21   اشکان رحیم زاده  950203166 جواد ابراهیمی 
پیچیدگی نقش مالکیت خانواده در مدیریت سود  9702 1397/02/20     13821301972011.1398/02/02   علی بیات  950032654 مهدی عزیزی پور 
بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی براهرم مالی بهینه  9611 1396/11/20         علی بیات  940126110 معصومه رحمتی 
زمانبندی سود وساختار سرمایه  9611 1396/11/20         علی بیات  950206156 ندا جعفری 
انتظارات سود وامنیت کارکنان  9606 1396/06/20    

13821301972014

1398/02/19

  رامین جعفری علمداری  940212254 مهدی علیاری 
رابطه بین مدیریت سود وتقلب درصورت های مالی درشرکت پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار 9703 1397/03/02     13821301972015   علی محمدی 950508562 معصومه سلیمانی مامالو
ضعف های کنترل داخلی،سرمایه گذاری وارزش گذاری شرکت 9708 1397/08/20    

13821301972016

1398/02/22

  احمد نقیلو 960082363 سمیه سلیمانی
بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها .تمرکز مالکیت وریسک شرکت  9706 1397/06/10    

13821301972017

1398/02/24

  علی محمدی  950157042 الهام شاهسوند 
ارائه چار چوب ارزیابی کیفیت اطلاعاتی حسابداری با روش تحلیل شبکه ای 9404 1394/04/20    

13821301972018

1398/03/01

  وهاب رستمی 920071864 نرکس نیکخواه بهرامی
نقش فساد درسطح نگهداشت وجه نقد 9611 1396/11/20    

13821301972025

1398/04/04

  محمدرضاکردلو 940120710 مهناز عباسی
 مدیریت سود: تحلیلی بر رفتار فرصت طلبانه، مکانیسم نظارت ودرماندگی مالی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)  9510 1395/10/20    

13821301972027

1398/04/16

  ابوالفضل شهرابادی 930332254 پرویز سلطانی
مطالعه افشاء واطلاع رسانی مناسب اطلاعات وبهبود شاخص های کیفی گزارشگری حسابداری 97011 1397/11/15    

13821301972028

1398/04/23

  علی محمدی 950255668 سمیه خضرنژاد
 کیفیت سود،حق الزحمه حسابرس وسود هرسهم  97011 1397/11/15    

13821301972029

1398/04/27

  یدالله رجایی 960131012 میثم کردلو
شاخص های اقتصادی وگرایش های احساسی سرمایه کذاران 9706 1397/06/20    

1382130197030

1398/04/30

  علی بیات 950184846 محسن مقدم
ارتباط پیچیدگی استانداردهای گزار شگری مالی وتخصص حسابداری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 9712 1397/12/02    

13821301972032

1398/04/31

  مهدی محمدی 960052621 فرزانه فتح اله زاده
تاثیر کیفیت حسابرسی بر چابکی حسابرسی 9506 1395/06/20    

13821301972033

1398/05/07

  عشرت خالقی 930364666 عشرت خالقی
بررسی تاثیر ابعاد ناپایداری سهام بربازده سهام 97011 1397/11/15    

13821245972026

1398/05/31

  نادیا حسنی 960126936 نادیا جسنی
بررسی ارتباط بین عوامل ریسک وتغییر حسابرس 9702 139702/20    

13821301972035

1398/05/31

  مهدی حیدری 950132840 مهدی حیدری
مدیریت سود وخوانا بودن گزارش های مالی سالانه  9601 1396/01/20    

13821301972036

1398/06/03

  وحید محمدیان نودهی 940258013 وحید محمدیان نودهی
نقش تحلیگران سهام درارزیابی ریسک دربورس اوراق بهادار تهران 9511 1395/11/20    

62621301972001

1398/06/03

  علی محمدی 900814660 لیلا امانی اصلان زنجانی
ارزیابی سهامداران از کاهش بدهی بلند مدت در شرکت های خودرو سازی وغذایی 9708 1397/08/20    

13821301972037

1398/06/05

  مهدی محمدی 960251286 مهسا اسکندری
مدیریت سود وساختار سرمایه بهینه در بانکهای تجاری 9708 1397/08/20    

13821301972038

1398/06/11

  علی بیات 960036337 حمید محمدی
 تاثیر یکپارچگی شرکت برکیفیت کنترل های داخلی  9708 1397/08/20    

13821301972039

1398/06/13

  نبی اله محمدی 950143291 بهمن عبدی راد
تاثیر جریان نقد ینگی بر سرعت تعدیل به ساختار  9711 1397/11/20    

13821301972041

1398/06/13

  مهدی محمدی   حبیب اله خدائی
مالکیت بانک، روابط اعطای وام وساختار سرمایه 9711 1397/11/20    

13821301972043

1398/06/23

  علی محمدی 960258520 بهمن محمدی
درک کارکنان از کیفیت محیط کنترلی وقیمت گذاری حسابرسی 9708 1397/08/20    

13821301981001

1398/07/04

  مهدیمحمدی 950053916 مهسا الوندی
تاثیر عملکرد شرکت وانعطاف پذیری مالی برنگهداشت غیر منتظره وجوه نقد 9508 1395/08/20    

13821301951003

1398/08/02

  رامین جعفری علمداری 940122904 افسانه نظیفی
 سرمایه گذاری نهادی وسیاست تقسیم سود  9708 1397/08/20    

13821301981006

1398/09/11

  رامیم جعفری علمداری 950194313 میقم باقری
مدیریت سود وارتباط ارزشی سودهای حسابداری درصنایع فلزی  9611 1396/11/20    

1382130198105

1398/09/11

    940161759 فهیمه شیخ محمدی
 بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی واجتناب مالیاتی:  باتاکید بر نسبت های مالی  9611 1396/11/28    

13821301981004

1398/09/11

  علی محمدی 940078383 نیلوفر عربیان
 بررسی رابطه بین افشاگری مالی وشهرت شرکت به عنوان مکانیزمی برای کاهش نوسانات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  9702 1397/02/20    

13821245981001

1398/09/16

  رامین جعفری علمداری 950093824 پژمان خدامرادی
تحلیل وبررسی مدیریت کیفیت جامع (TQM)واثر آن بر بهره وری در شذکت های شهرک صنعتی شهرستان زنجان 9712 1397/12/02    

13821301981007

1398/09/16

  علی محمدی 940104786 حسین امندی
بررسی اثر سطوح حرفه ای حسابرسی در قضاوت آن ها به حل وفصل اختلاف بین حسابرس ومدیریت 9601 1398/01/20    

13821301981008

1398/09/19

علی بیات وهاب رستمی 940220891 مرتضی باقری
تاثیر عملکرد محیطی بر سطح تامین مالی بنگاه: شواهدی از بازار سرمایه ایران 9712 1397/12/02    

13821301981009

1398/09/24

  علی بیات 960044831 فرزاد بیات
 بررسی تاثیر محدودیت های مدیریت سود تعهدی وکارایی سرمایه فکری برروی رفتار نامتقارن هزینه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 9712 1397/12/02    

13821301981013

1398/10/29

  علی محمدی 950505383 علی اصغر رستملو
ارتباط بین مقایسه پذیری حسابداری با کیفیت گزارشگری مالی وقیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22    

13821245981005

1398/10/29

  علی محمدی 970173097 الناز مرادی
تاثیر کیفیت حسابرسی بررابطه بین مدیریت وهزینه بدهی: شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22    

13821301981014

1398/10/29

  علی محمدی 970188859 فاطمه مهاجری
تاثیر کیفیت حسابرسی بررابطه بین مدیریت وهزینه بدهی: شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22    

13821301981015

1398/10/29

  مهدی محمدی 940133637 سمیرا ادیبی جزیمق

انحلال و فسخ هر شرکت به معنای پایان عمر آن است. در واقع هر شرکت تجاری در یک برهه از زمان ایجاد و زمانی نیز از بین می رود. برای ثبت شرکت انعقاد قرارداد شرکت تجاری به نحو صحیح و نافذ می بایست انجام پذیرد لذا رعایت شرایط ماهوی قرارداد اعم از رضایت شرکا ، اهلیت شرکا و موضوع شرکت الزامی می باشد و نیز ضرورت وجود قرارداد کتبی و همچنین نشر قرارداد شرکت از شرایط شکلی ثبت شرکت ها می باشد .

 شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران به هفت دسته تقسیم می شوند که به تفصیل بیان گردیده است . و در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران سه شرکت تجاری ۱- تضامنی ۲- نسبی و ۳- مختلط غیر سهامی قابلیت فسخ دارند .

  شرکتهای مختلط غیر سهامی (ماده ۱۴۱ قانون تجارت) شرکتی است که برای امور تجارتی تحت أسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول پرداخت کلیه بدهی است که ممکن است علاوه بر داراییهای شرکت بوجود آید. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا باید بگذارد ماده ۱۶۱ قانون تجارت موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی را جز در مورد فوت یا محجوریت و یا ورشکستگی شریک و یا شرکای با مسئولیت محدود تابع مقرراتی مینماید که در مورد شرکتهای تضامنی پیشنهاد شده است. این ماده تصریح می کند: «مقررات مواد ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ -139و ۱۴۰ در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است.»

 اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست.

کلمات کلیدی:فسخ ، شرکت ، تجاری ، انحلال ، عقد، شرط، انفساخ
9801 1398/01/22    

13821301981016

1398/10/30

  علی محمدی 970190030 امیر حسین رحمتی

تاثیر ویژگی های هیئت مدیره ونوع مالکیت درضعف کنترل های داخلی

9801 1398/01/22    

13821245981006

1398/06/30

  ابوالفضل مقدم 970182357 محسن جرجیسی
تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی بررابطه بین حق الزحمه حسابرسی وکیفیت خدمات حسابرسی در بازار سرمایه ایران 9801 1398/01/22    

13821301981017

1398/10/30

  مهدی محمدی 970199028 لیلا شعبانی
تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بررابطه بین تامین مالی داخلی وکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22    

138213019810139818

/10/30

  علی بیات 970164580 زهرا محمدی
مدیریت سود واقعی مالیات درشرکت های تولیدی 9801 1398/01/22    

13821301981019

1398/10/30

  علی بیات 970145260 ابوالفضل نظری چوزکی
مفهوم سازی سرمایه فکری دانشگاهی ،ارائه یک مدل اندازه گیری مفهومی 9801 1398/01/22    

13821301981021

1398/10/30

  مهدی محمدی 970165317 غلامحسین افشاری
تاثیر رقابت دربازار محصول بررابطه بین عملکرد اجتماعی واهرم شرکت درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22         مهدی محمدی 970155825 سیماباره
تاثیر عوامل موثر بر بی ثباتی در بازار مالی 9801 1398/01/22    

13821245981008

1398/10/30

  مهدی محمدی 960078003 عبداله خدایی
تاثیر اهرم برسیاست های تقسیم سود درصنایع تولیدی 9801 1398/01/22    

13821301981022

1398/10/30

  علی بیات 970220880 مهدی نوروزی
بررسی قدرت سهامداران عمده وکیفیت حاکمیت شرکتی 9801 1398/01/22    

13821301981023

1398/10/30

  مهدی محمدی 970207784 احمد باقری
تاثیر رقابت دربازار محصول بررابطه بین عملکرد اجتماعی واهرم شرکت درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/10/30    

13821301981024

1398/10/30

  مهدی محمدی 970155825 /یما باره
بررسی تاثیر توهم /ر سواد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22    

13821245981009

1398/10/30

  علی بیات 970249728 حسین اسدی
بررسی تاثیر قیمت گذاری تسهیلات بانکی بر ارزش پول ملی 9801 1398/01/22    

13821245981010

1398/10/30

  علی بیات 970176672 علی قره بقلو
 تاثیر کیفیت حسابرسی بررابطه بین مدیریت وهزینه بدهی: شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 9801 1398/01/22    

13821301981014

1398/10/26

  مهدی محمدی 970188859 فاطمه مهاجری
 تاثیررقابت در بازار محصول بر رابطه بین عملکرد اجتماعی و اهرم شرکت در شرکت های پزیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9801 1398/01/22    

138213019810220

1398/10/30

  علی بیات 950058907 مجید رضایی

فرم ب

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

رحمان محمدی

                      امیر نصیری
                      عیسی برجی
                      نسرین بختیاری
                      سیده پریسا گنجی
                      مهسا سوری
                      ندا صدری کیا
                      سیده فاطمه هاشمی