.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حسابداری(جدول 2)

حسابداری

تاریخ: 1395/05/16 - 13:58


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
متنوع سازی شرکت، نگهداشت وجه نقد و بازده غیر عادی سهام  9409 94/9/24    

13821301951006

1395/08/26
 

علی بیات  مهدی محمدی  930439995 مهری عسگری 
حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی چابک  9310 1393/10/20    

13821301951012

1395/10/02

علی بیات  مهدی محمدی  920100531 سیده  پریسا گنجی 
بررسی تاثیر افشای مبتنی بر اینترنت بر بازارهای مالی  9511 1395/11/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
 

13821301952016

1396/02/06

علی بیات  مهدی محمدی  930440959 ناصر خوئینی
تحلیل کلینیکال ساختار مالی و خلق ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 9411 1394/11/30

 

 

62620807951005

1395/11/06

علی محمدی مهدی محمدی 910849160 موسی رستمیان
ارتباط حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و مدیریت مالیات در کسب و کارهای کوچک 9407 1394/07/20

 

 

 

13821301951024

1395/11/06

 

علی محمدی مهدی محمدی 920608540 جلال احمدی
بررسی رابطه راهبرد مدیریت سود و ریسک سقوط قیمت سهام 9412 1394/12/20    

13821301951002

95/08/17

مهدی محمدی علی محمدی 930712968 عبدالرضا عزیزی
حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی : مقایسه صنعت دارو و صنعت محصولات غذایی  9312 1393/12/20    

13821301951013

1395/10/07

ن علی بیات  920072658 سعیده جولامیانجی 
مطالعه رفتار سهامداران بر جریان سرمایه و ایجاد ارزش در صندوق های سرمایه گذاری مشترک 9407 1394/07/20    

13821301951014

1395/10/07
 

بهزاد قربانی علی بیات 920608013 لیلا جعفری
ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری 9409 1394/09/20

 

 

13821301951031

1395/11/27

علی محمدی مهدی محمدی 930425647 محترم چراغی
کیفیت اطلاعات حسابداری ، ریسک اطلاعات و نوسان پذیری بازده پیرامون اعلام سود های حسابداری 9412 1394/12/30    

13821301951018

1395/10/18
 

علي بيات شهر آبادي 920608522 امیر نصیری
بررسی تغییرات در عناصر صورتهای مالی بر تغییرات در قیمت و بازده سهام  9412 94/12/20    

62621301942026

1395/07/15
 

ن رامین جعفری  920576684 فرامرز یزدانی 
تامین مالی داخلی تصمیم های سرمایه گذاری و خوش بینی مدیریت 9312 1393/11/20 بدون مشاور

 

 

13821301951029

1395/11/25

وهاب رستمی شهرآبادي 920108218 مصطفی کمالی
بررسی تاثیر کنترل های داخلی با استفاده از رویکرد کوزو (coso) برممیزی ساختار  داخلی در دستگاه های اجرایی استان زنجان  9312 1393/12/20    

13821301951016

1395/10/11
 

علی بیات ابوالفضل شهرآبادي 920027891 روح اله فضلی 
تاثير كنترل داخلي غير موثر بر عمليات شركت 9409 1394/09/20    

13821301951011

1395/10/02
 

علي محمدي علي بيات 930299646 هوشنگ دانش
تاثير شاخص هاي  كلان اقتصادي و استرس مالي بر سودآوري بانكها هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 94121 1394/12/20    

13821301951003

1395/08/19
 

علي محمدي اشكان رحيم زاده 930354518 پريسا بيات
تاثير سيستم كنترلهاي داخلي مالي در حسابدهي دستگاههاي اجرايي دولتي 9411 1394/11/20    

13821301951008

1395/09/14

محمدرضا كردلو علي محمدي 930481103 فريدون كريمي
بررسي تاثير نوع اظهار نظر بر مربوط بودن اطلاعات در شركتهاي پذيرفته بورس اوراق بهادار تهران 9502 1395/02/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

13821301952021

1396/02/24

  مهدي محمدي 930428029 علي نجفي
کیفیت حسابرسی ؛ حمایت سرمایه گذاران و مدریت سود  9412 1394/12/20    

13821301951017

1395/10/12

مهدی محمدی  علی محمدی  930318760 سیده الهام زرین گری 
بررسي تاثير محافظه كاري بر عمليات اعتباري و سطح رقابت پذيري در شركت پست بانك ايران 9412 1394/12/20    

13821301951015

1395/10/08

علي بيات علي محمدي 930353850 عباس خيزاب
انعطاف پذيري مالي و معيارهاي ارزيابي مبتني بر ارزش 9502 1395/02/20  

 

 

13821301951032

1395/11/27

علي بيات مهدي محمدي 930314214 علي غفاري
بحران مالي و ساختار سرمايه شركت 9403 1394/03/20  

 

بدون مشاور

13821301951027

1395/11/20

علي بيات اشكان رحيم زاده 911253925 خديجه حسنلو
بررسي ارتباط بين شفافيت اطلاعات و روشهاي تامين مالي در شركت هاي با مالكيت خانوادگي 9405 1394/05/02    

13821301951021

1395/10/23
 

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 920618447 عيسي برجي
افشاي داوطلبانه اطلاعات،پاداش مديران ،و ارزش شركت ها 9412 1394/12/20    

13821301951022

1395/10/23
 

  ابوالفضل شهرآبادي 920556901 نسرين بختياري
شفافيت اطلاعات ،محافظه كاري مديريت و اطلاعات نا متقارن 9411 1394/12/20    

13821301951023

1395/10/25
 

مهدي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930385073 سيده فاطمه هاشمي
تاثیر مالکیت خانوادگی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها  9412 1394/12/20   بدون مشاور

13821301951026

1395/11/20

علی بیات  شهر آبادی  930411304 سعید برزگر 
حسابداری منابع انسانی و توسعه دارایی انسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9405 1394/05/20    

1382130195101

395/11/28

علی محمدی  مهدی محمدی  920121613 میثم حیدری 
فرهنگ و سياستهاي تامين مالي 9502 1395/02/20 بدون مشاور كد گرفته شده

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952025

1396/02/28

علي بيات مهدی محمدی 930405797 اكبر گنج خانلو
فرصت طلبي مديريت و پايداري سود 9412 1394/12/20 1

 

 

13821301952015

1396/01/31
 

بهزاد قرباني مهدی محمدی 920617845

زهرا صفايي

نيا

اثر فشار بازار سهام بر مصالحه بين منافع مالياتي شركت ها و سهامداران 9409 1394/09/20    

13821301952010

1396/01/23

علي محمدي علي بيات 930472387

ژيلا علوي

2

بررسي تاثير رشد اعتبارات بر وقوع بحران هاي بانكي 9412 1394/12/20    

13821301952013

1396/01/24
 

علي بيات اشكان رحيم زاده 930312772 فريده رستمي
افشا داوطلبانه تامين مالي خارجي و وضعيت مالي شركت ها 9409 1394/09/20    

13821301952009

1396/01/23

مهدی محمدی علي بيات 920728022

زهرا ابراهيمي

1

گزارشگري مالي داوطلبانه ،آشفتگي مالي و پايداري سود 9411 1394/11/20    

13821301951028

1395/11/24

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930522831 بهروز بيات
تاثير ويزگي هاي فردي هيئت مديره بر مربوط بودن اطلاعات گزارشگري مالي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران ) 9402 1394/02/20    

13821301951030

1395/11/25

رستمي ابوالفضل شهرآبادي 920042507 حميدشهنوازي
ارائه مدل يكپارچه تله نقدينگي ،محدوديت مالي و مدلهاي ورشكستگي در شركتها 9505 1395/05/20 بدون مشاور كد گرفته شده

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952026

1396/02/28

علي بيات مهدي محمدي 930347677 شبنم نصيري
تاثیر فرهنگ بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان  9404 1394/09/20 بدون مشاور كد گرفته شده

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952024

1396/02/27

علی بیات  مهدی محمدی  930368734 مهشاد محتشم خانی 
بررسي تاثيرفرايند آموزش حسابداري  دولتي در بين مديران بر سلامت مالي و پاسخ گوئي دستگاه هاي اجرايي استان زنجان 950520 1395/05/20    

13821301952001

1395/12/05

علي محمدي نبي اله محمدي 9110771622 ياشار قياسوند
ارزيابي ارتباط ميان استراتژي  شركت pواكنش بازار به اعلام سود 9412 1394/12/20    

13821301952002

1395/12/07

  رامين جعفري علمداري 930293730 رقيه سعادتي درام
تاثير افشاي اختياري اطلاعات و شهرت شركت به عنوان مكانيسم هاي كاهش نوسانات بازده سهام(شواهدي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 9410 1394/10/20    

13821301952003

1395/12/15

  علي محمدي 920608514 سيامك شريفي
بررسي رابطه بين استعدادمديران ،فرهنگ سازماني و ريسك گزارشگري مالي 9412 1394/12/20    

13821301952012

1396/01/23
 

مهدي محمدي علي بيات 930346740

ناجيه عالمي

4

مديریت سود از طریق انتخاب پرتفوی در شرکتهای سرمایه گذاری حول مرز کارآیی 9407 1394/07/20    

13821301952014

1396/01/27

علی بیات  مهدی محمدی  920608018

نسرین ندرلو

1

رابطه بین چرخش برنامه های حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی  9407 1394/07/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952017

1396/02/09

علی محمدی  مهدی محمدی  920608532

سالار محمدی

2

استقرار کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی در شرکت فولاد آذربایجان  9411 1394/11/12    

13821301952011

1396/01/23

مهدی محمدی  علی بیات  920055461

علیرضا  فاطمی

3

تاثیر حاکمیت شرکتی به احتمال درماندگی مالی در بنگاههای اقتصادی 9409 1394/09/20    

13821301952006

1396/01/23

رحیم زاده علی محمدی 930496300 سیده صغری موسوی 6
نقش و مسئولیت حسابرسان در پیشگیری و تشخیص گزارشگری مالی متقلبانه 9505 1395/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

1382130196101

1396/09/116

بیات مهدی محمدی 940016524 محسن سالمی حاجی بابا
تاثیر سرمایه در گردش و انحراف از سطح سرمایه در گردش مطلوب بر سوددهی شرکت ها 9505 1395/05/20    

13821301961004

1396/07/17

مهدي محمدي علي بيات 940141617 مهین شهیدی
ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه شرکت 9503 1395/03/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952049

1396/06/22

علی محمدی مهدی محمدی 940241601 معراج زرنانیان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارآیی سرمایه گذاری 9505 1395/05/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952039

1396/05/29

نبی اله محمدی مهدی محمدی 940134994 مینا قبادیان
رقابت در بازار محصول و استفاده بهینه از منابع شرکت 9406 94/06/20    

13821301952007

1396/01/23
 

مهدی محمدی علی محمدی 920104561 شهاب سبزوار 8
بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد مازاد و سرمایه گذاری تحت محدودیت های مالی و جبهه گیری های مدیریتی 9401 94/01/20    

13821301952008

1396/01/23

بیات علی محمدی 920608025 سیده الهام سیدپور 10
ارزیابی و رتبه بندی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمدل تحلیل پوششی داده ها 9403 1394/03/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952018

1396/02/18

علی منصوری علی محمدی 920729959 آرزو پناهی 11
بررسی رابطه بین واکنش بازار و تجدید ارائه صورتهای مالی و نقش اعتباردهی حسابرس 9411 1394/11/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952019

1396/02/23

بیات علی محمدی 920022294 مهدی کریمی 12
سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره، تصمیمات ساختار سرمایه و ارزش شرکت 9407 1394/07/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/01/27

13821301952031

1396/04/17

بیات علی محمدی 920608534

عبدالرضا رحیمیان

13

تاثير استراتژي هاي مالي و مديريتي و عملياتي بر ظرفيت وام گيري شركتهاي كوچك و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/20 بدون مشلوركد گرفته شد

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/02/07

13821301952027

1396/02/28

بيات  وهاب رستمي 940069725 عباس رستمي
بررسي رابطه بين نقدينگي مورد نياز، تامين مالي بانكي و تعهدات پرداخت وام در بانك هاي تجاري 9411 1394/11/20    

13821301952022

1396/02/25

علي محمدي علي بيات 930461211 فاطمه بيات
تبين حسابداري شهروندي و ابعاد آن 9410 1394/10/20    

13821301952028

1396/03/22

علي محمدي علي بيات 930495499 كيهان فلاح ديگه سرا
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری 9507 1395/7/20       علی محمدی مهدی محدی 940142864 مهدی قاسمی
بررسی بین ساختار سرمایه و نوسانات سود و فرار مالیاتی 9508 1395/08/20    

13821301961001

1396/07/03

علی محمدی مهدی محمدی 940225350 نسیم ولیخان فرد زنجانی
رابطه کاهش حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در طول بحران مالی 9510 1395/10/20         مهدی محمدی 940153909 زهرا شمسایی گلسفیدی
محافظه كاري مديران و محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري 9510 1395/10/20         مهدی محمدی 940035825 حميد عزيزي
تاثیر محمدودیت های مالی و رقابت در بازار محصول فروخته میزان نگهداشت نقد شرکتها 9511 1395/11/20    

13821301961008

1396/08/23

مهدی محمدی علی محمدی 940241721 فتح اله بازرگان
بررسي بين ريسك غير متعارف و نوسانات غير عادي سهام 9505 1395/05/20    

13821301952020

1396/02/23

علي محمدي رامين جعفري 940222509 سعيد افشاري
مطالعه عملكرد اجتماعي ،محيطي و اخلاقي شركت هاي توليدي :شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران 9505 1395/05/20    

13821301952023

1396/02/25

  عباس قنبري 930507749 ليلا شمسي
ارتباط بين كارايي سرمايه گذاري ،كنترل نهادي ،روش هاي تامين مالي 9401 1394/01/20    

13821301952046

1396/06/20

  مهدي محمدي 910873081 اسماعيل پيرحسنلويي
تاثير استرس كاري حسابرس بر كيفيت حسابرسي 9511 1395/11/20    

13821301952029

1396/03/22

  ابوالفضل شهرآبادي 940274212 فاطمه حيدري
                   
كاربرد الگوريتم جهش غورباقه در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 9407 1394/07/20 تغير استاد راهنما به علي بيات بدون مشاور  

13821301952040

1396/05/29

علي بيات مهدي محمدي 920106775 عبداله بيات
تغيير چشم انداز درمورد حسابداري تعهدي 9505 1395/05/20    

13821301952030

1396/03/28

علي محمدي علي بيات 930490079 مجتبي داودي
بررسي تاثير انحرافات ساختار سرمايه هدف بر هزينه سرمايه با در نظر گرفتن سرعت تعديلات انحرافات 9601 1396/01/20    

13821301952047

1396/06/20

اشكان رحيم زاده مهدي محمدي 940445061 كيوان پارسا
تاثير سيستمهاي حسابداري مشتري بر مزيت پايدار شركتها 1120 1395/11/20         مهدي محمدي 940126185 ميترا يزداني
تاثير جريان وجوه نقد آزاد و رشد سود بر هزينه سرمايه شركتها 9510 1395/10/20       علي بيات مهدي محمدي 940043010 شهرام جعفري
اعتماد سهامداران ،مديريت سود واقعي و رعايت حقوق سهامداران 9507 1395/07/20   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821301952034

1396/04/25

علي محمدي علي بيات 940157732 مژگان دارابيان
تمركز مشتري و ساختار هزينه 9507 1395/07/20   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821301952037

1396/05/03

علي محمدي علي بيات 930482966 وحيد محمدي
رابطه بهره وري سرمايه با بازده آتي سهام و تاثير آن بر استراتژي هاي سرمايه گذاري 9411 1394/11/20    

13821301952032

1396/04/24

علي بيات علي محمدي 930385943 رحمان نوروزي
تاثير اطلاعات مالي در تصميمات سرمايه گذاران :مقايسه حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي 9410 1394/10/20    

13821301952033

1396/04/24

علي بيات علي محمدي 930452671 زهرا حسيني
بررسي رفتار اخلاقي دانشجويان حسابداري (مطالعه موردي :دانشجويان حسابداري دانشگاه پيام نور شهر تكاب ) 9505 1395/05/20    

13821301952035

1396/04/28

مهدي محمدي علي محمدي 9302798933 وحيد صادقي
بررسي رابطه بين حساسيت سرمايه گذاران و ناهنجاريهاي مالي با تاكيد بر ويزگي هاي شخصيتي سرمايه گذاران 9510 1395/10/20    

13821301952043

1396/06/12

  اشكان رحيم زاده 920565947 سعيد گوشبر
پايداري عملكرد شركت و هزينه حقوق صاحبان سهام 9407 1394/07/20    

13821301952038

1396/05/28

علي بيات علي محمدي 920098206 سعيد ناصر
انتخاب استراتژي هاي تصميمات سرمايه گذاري مديران و ملاحظات مربوط به دستمزد در سطح مالي شركت 9511 1395/11/20    

13821301952041

1396/05/29

  رامين جعفري 940258352 حسينعلي صفيلو
تاثير انتشار ابزارهاي مالي نوين بر ارزش كسب و كارهاي كوچك 9502 1395/02/20    

13821301952042

1396/06/06

  علي بيلت 930492137 كبري مهري
تاثير وضعيت صنعت بر كشش سرمايه گذاري 9509 1395/09/20    

13821301961006

1396/08/20

مهدي محمدي اشكان رحيم زاده 930353295 هادي حسني
بررسي رابطه چابكي فرايند حسابرسي و عملكرد مديريت شركت 9507 1395/07/20  

ظرفيتاستاد راهنما  پر است

96/06/12

13821301952044

1396/06/19

علي محمدي علي بيات 940055282 شادي مهميزي
ارتباط تنگناها و مشکلات کنترلی در نظارت مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان زنجان 9507 1395/07/20  

ظرفيتاستاد راهنما  پر است

96/06/12

13821301952045

1396/06/20

ن رامین جعفری 920608504 قاسم توحیدلو
تاثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای مختلف 9508 95/08/20       بیات مهدی محمدی 940026973 سارا جباری
پاسخ بازار به تغییرات غیرمنتظره سود با توجه به فرض تداوم فعالیت 9505 1395/05/20

ظرفيت استاد راهنما پر است

96/06/19

 

13821301952048

1396/06/21

علی محمدی  علی بیات 940286743 سیده حوا موسوی 
تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي شركت ها بر مديريت سودواقعي 9510 1395/10/20    

13821301952050

1396/06/22

علي بيات رامين جعفري 940239459 داود كردلو
رکود تورمی و ساختار سرمایه 9410 1394/10/20    

13821301961010

1396/08/25

علی بیات اشکان رحیم زاده 930474553 احمد اسماعیلی منفرد
ارزيابي تاثيرات پايداري سود بر پيامدهاي اقتصادي اطلاعات حسابداري 9409 1394/09/20    

13821301952052

1396/06/28

علي محمدي علي بيات 930299948 ليلا قرباني
تاثير اعتماد سرمايه گذاران و اعتباردهندگان بر فرصت طلبي مديران 9504 1395/04/20    

13821301961002

1396/07/04

اشكان رحيم زاده بهزاد قرباني 920608019 سكينه بيات
عوامل موثر بر خلق ارزش در شركت ها:به كارگيري معادلات ساختاري 9412 1394/12/20       اشكان رحيم زاده مهدي محمدي 920617835 سعيده اميرلو
تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري و محافظه كاري مديران بر ريسك سرمايه گداري سرمايه گذاران 9510 1395/10/20   ظرفيت استاد راهنما پر است

13821301961011

1396/08/29

  رامين جعفري 940140973 سيدمصطفي ميرخاني
رابطه بين ويژگي هاي كميته حسابرسي و افشاي اطلاعات سرمايه فكري 9511 1395/11/20    

13821301961003

1396/07/15

  ابوالفضل شهرآبادي 940146482 حليمه جعفري
بررسی نقدشوندگی سهام و تاثیرات آن بر اخذ تصمیمات کوتاه مدت گرایانه مدیریت در بازار بورس اوراق بهادار تهران 9507 1395/07/20    

1382130196101

1396/09/05

مهدی محمدی اشکان رحیم زاده 930588997 ناصر آقایاری
رابطه بين متغيرهاي ماليات معوق ، مديريت سود و حاكميت شركتي 9508 1395/08/20       مهدی محمدی علي محمدي 940444747 ابوالفضل لشگري
تبيين الگوي مفهومي بر اساس عوامل فرهنگي ،ساختاري و محيطي پيرامون گزارشگري متقلبانه 9602 1396/02/20       نبي اله محمدي مهدی محمدی 940161937 حسين چالوي زنجان
واكنش سرمايه گذاران به چرخش اجباري حسابرس 9511 1395/11/20       علي محمدي اشكان رحيم زاده 940055580 اميرحسين شفيعي
ارزيابي تاثير ريسك بحران مالي در موفقيت عرضه هاي عمومي اوليه 9607 1396/07/20    

13821301961005

1396/08/03

مهدي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930716952 سعيده مرادي
بررسي تاثير ريسك اعتباري بدهي ها بر ارزش منصفانه سهام و بازده سرمايه گذاران در طول بحران هاي مالي 9405 1395/05/20    

13821301961009

1396/08/23

اشكان

رحيم زاده

علي محمدي 930480535 حجت باقي زاده
اعتماد به نفس مدير عامل و بازده سهام 9511 1395/11/20         رامين جعفري 940235673 الهام عليرضايي
اندازه گیری گزارشگری مالی متقلبانه در بانک ها: مقایسه مدل Z.SCORE و M.SCORE 9510 1395/10/20   بدون مشاور  ظرفيت مشاور پر است

13821301961013

1396/09/07

ارشد فرهمندیان علی بیات 940173525 نگار مصطفی
بررسي تاثير محدوديت هاي مالي و  ساختار مالكيت بانك بر پيش بيني زيان پرداخت وام ها 9505 1395/05/20    

13821301961014

1396/09/07

رامين جعفري علي بيات 930279228 مهدي زاهد زاده نياري
مدیریت سود واقعی در شرکت های نوآور 9510 1395/10/20    

13821301961007

1396/08/23

علی بیات علی محمدی 930478538 سعید بیرانوند
سودمندی گزارش های حسابداری تاریخی 9412 1394/12/20    

13821301961015

1396/09/07

مهدی محمدی علی بیات 930536821 سیدهادی متوسلین
دفعات جستجو در گوگل و رابطه آن با بازده و حجم معاملات 9601 1396/01/20       قرخ باغي علي بيات 940064921 محسن بابايي

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

رحمان محمدی

                      امیر نصیری
                      عیسی برجی
                      نسرین بختیاری
                      سیده پریسا گنجی
                      مهسا سوری
                      ندا صدری کیا
                      سیده فاطمه هاشمی