.::. اخذ کد پایان نامه .::.

حسابداری(جدول 2)

حسابداری

تاریخ: 1395/05/16 - 13:36


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
متنوع سازی شرکت، نگهداشت وجه نقد و بازده غیر عادی سهام  9409 94/9/24

ظرفیت استاد راهنما پر است 1395/06/13

1395/08/24

 

13821301951006

1395/08/26
 

علی بیات  مهدی محمدی  930439995 مهری عسگری 
تاثیر ساختار بازار مالی و بحران بانکی بر توسعه بخش صنعت  9405 94/5/20    

13821301942004

1395/06/27
 

مهدی محمدی  اشکان رحیم زاده 920608024

سیما زیبا کلام

3

بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی گزارش تفریغ بوجه  9412 94/12/20    

62621301942019

1395/06/29

محمد رضا کردلو علی بیات  930294709 غلامحسین محمدی 
بررسی رابطه بین مسائل نمایندگی و خوش بینی مدیران با حساسیت جریانات نقدی - سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  9409 94/9/20   مشخصات استاد راهنما ثبت شود

62621301942025

1395/07/04
 

علی محمدی 

محمد ایمانی برندق

:شماره مستخدم

0-7700158

کد ملی:1639571892

شماره پست:768

تاریخ تولد:1353/6/10

920153914

داریوش فتح الهی

 

حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی چابک  9310 1393/10/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09

1395/09/23

 

13821301951012

1395/10/02

علی بیات  مهدی محمدی  920100531 سیده  پریسا گنجی 
بررسی تاثیر افشای مبتنی بر اینترنت بر بازارهای مالی  9511 95/11/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
    علی بیات  مهدی محمدی  930440959 ناصر خوئینی
بررسی و تعیین عوامل فرهنگی موثر در فرایند تدوین استانداردهای حسابرسی 9409 94/9/20    

13821301942006

1395/06/31

مهدی محمدی  علی محمدی  930331360 حسین مرادی 
نقش تئوری های اخلاقی در فرآیند حسابرسی مستقل  9409 94/9/20    

13821301942007

1395/06/31

مهدی محمدی علی محمدی  930401317 مصطفی گلشنی منفرد
         

62621301942015

1395/06/21

      لیلا تاره
تحلیل کلینیکال ساختار مالی و خلق ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 9411 1394/11/30

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
2

62620807951005

1395/11/06

علی محمدی مهدی محمدی 910849160 موسی رستمیان
         

62621301942017

1395/06/21

      داود اسکندری
         

62621301942016

1395/06/21
      سهیلا میرزاخانی
اثر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول در پیش بینی های تحلیلگران 9411 94/11/20    

13821301942005

1395/06/31

علی محمدی مهدی محمدی 930357708 امیر محمدی
ارتباط حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و مدیریت مالیات در کسب و کارهای کوچک 9407 1394/07/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
3

 

13821301951024

1395/11/06

 

علی محمدی مهدی محمدی 920608540 جلال احمدی
         

62621301942020

1395/06/29
 

      مجید محمدی
بررسی رابطه راهبرد مدیریت سود و ریسک سقوط قیمت سهام 9412 1394/12/20    

13821301951002

95/08/17

مهدی محمدی علی محمدی 930712968 عبدالرضا عزیزی
         

62621301942024

1395/06/31
 

      حسین قربانی
         

13821301942008

1395/06/31

      رقیه بیات
         

62621301942021

1395/06/31
      مهرداد هاشمی
         

62621301942022

1395/06/31
      سمیه رادپور
حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی : مقایسه صنعت دارو و صنعت محصولات غذایی  9312 1393/12/20    

13821301951013

1395/10/07

ن علی بیات  920072658 سعیده جولامیانجی 
مطالعه رفتار سهامداران بر جریان سرمایه و ایجاد ارزش در صندوق های سرمایه گذاری مشترک 9407 1394/07/20    

13821301951014

1395/10/07
 

بهزاد قربانی علی بیات 920608013 لیلا جعفری
ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری 9409 1394/09/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/09/09
3

13821301951031

1395/11/27

علی محمدی مهدی محمدی 930425647 محترم چراغی
بررسی بحران مالی، تغییر تولید ناخالص داخلی و مدیریت  9405 94/5/20    

13821301942009

1395/07/12

اشکان رحیم زاده  شهر آبادی  920617837 الناز دبیریان
کیفیت اطلاعات حسابداری ، ریسک اطلاعات و نوسان پذیری بازده پیرامون اعلام سود های حسابداری 9412 1394/12/30    

13821301951018

1395/10/18
 

علي بيات شهر آبادي 920608522 امیر نصیری
         

13821301942010

1395/07/13

      احسان الفت مهر
بررسی تغییرات در عناصر صورتهای مالی بر تغییرات در قیمت و بازده سهام  9412 94/12/20    

62621301942026

1395/07/15
 

ن رامین جعفری  920576684 فرامرز یزدانی 
تامین مالی داخلی تصمیم های سرمایه گذاری و خوش بینی مدیریت 9312 1393/11/20 بدون مشاور

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

13821301951029

1395/11/25

وهاب رستمی شهرآبادي 920108218 مصطفی کمالی
بررسی تاثیر کنترل های داخلی با استفاده از رویکرد کوزو (coso) برممیزی ساختار  داخلی در دستگاه های اجرایی استان زنجان  9312 1393/12/20    

13821301951016

1395/10/11
 

علی بیات ابوالفضل شهرآبادي 920027891 روح اله فضلی 
تاثير كنترل داخلي غير موثر بر عمليات شركت 9409 1394/09/20    

13821301951011

1395/10/02
 

علي محمدي علي بيات 930299646 هوشنگ دانش
تاثير شاخص هاي  كلان اقتصادي و استرس مالي بر سودآوري بانكها هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 94121 1394/12/20    

13821301951003

1395/08/19
 

علي محمدي اشكان رحيم زاده 930354518 پريسا بيات
تاثير سيستم كنترلهاي داخلي مالي در حسابدهي دستگاههاي اجرايي دولتي 9411 1394/11/20    

13821301951008

1395/09/14

محمدرضا كردلو علي محمدي 930481103 فريدون كريمي
بررسي تاثير نوع اظهار نظر بر مربوط بودن اطلاعات در شركتهاي پذيرفته بورس اوراق بهادار تهران 9502 1395/02/30  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

    مهدي محمدي 930428029 علي نجفي
کیفیت حسابرسی ؛ حمایت سرمایه گذاران و مدریت سود  9412 1394/12/20    

13821301951017

1395/10/12

مهدی محمدی  علی محمدی  930318760 سیده الهام زرین گری 
بررسي تاثير محافظه كاري بر عمليات اعتباري و سطح رقابت پذيري در شركت پست بانك ايران 9412 1394/12/20    

13821301951015

1395/10/08

علي بيات علي محمدي 930353850 عباس خيزاب
انعطاف پذيري مالي و معيارهاي ارزيابي مبتني بر ارزش 9502 1395/02/20  

ظرفيت استاد راهنما پر است

95/11/3

13821301951032

1395/11/27

علي بيات مهدي محمدي 930314214 علي غفاري
بحران مالي و ساختار سرمايه شركت 9403 1394/03/20

ظرفیت استاد راهنما پر است

95/10/18

1395/11/09

 

بدون مشاور

13821301951027

1395/11/20

علي بيات اشكان رحيم زاده 911253925 خديجه حسنلو
بررسي ارتباط بين شفافيت اطلاعات و روشهاي تامين مالي در شركت هاي با مالكيت خانوادگي 9405 1394/05/02    

13821301951021

1395/10/23
 

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 920618447 عيسي برجي
افشاي داوطلبانه اطلاعات،پاداش مديران ،و ارزش شركت ها 9412 1394/12/20    

13821301951022

1395/10/23
 

  ابوالفضل شهرآبادي 920556901 نسرين بختياري
شفافيت اطلاعات ،محافظه كاري مديريت و اطلاعات نا متقارن 9411 1394/12/20    

13821301951023

1395/10/25
 

مهدي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930385073 سيده فاطمه هاشمي
تاثیر مالکیت خانوادگی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها  9412 1394/12/20   بدون مشاور

13821301951026

1395/11/20

علی بیات  شهر آبادی  930411304 سعید برزگر 
حسابداری منابع انسانی و توسعه دارایی انسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  9405 1394/05/20    

1382130195101

395/11/28

علی محمدی  مهدی محمدی  920121613 میثم حیدری 
فرهنگ و سياستهاي تامين مالي 9502 1395/02/20       علي بيات مهدی محمدی 930405797 اكبر گنج خانلو
فرصت طلبي مديريت و پايداري سود 9412 1394/12/20       بهزاد قرباني مهدی محمدی 920617845 زهرا صفايي نيا
اثر فشار بازار سهام بر مصالحه بين منافع مالياتي شركت ها و سهامداران 9409 1394/09/20       علي محمدي علي بيات 930472387 ژيلا علوي
بررسي تاثير رشد اعتبارات بر وقوع بحران هاي بانكي 9412 1394/12/20       علي بيات اشكان رحيم زاده 930312772 فريده رستمي
افشا داوطلبانه تامين مالي خارجي و وضعيت مالي شركت ها 9409 1394/09/20       مهدی محمدی علي بيات 920728022 زهرا ابراهيم
گزارشگري مالي داوطلبانه ،آشفتگي مالي و پايداري سود 9411 1394/11/20    

13821301951028

1395/11/24

علي محمدي ابوالفضل شهرآبادي 930522831 بهروز بيات
تاثير ويزگي هاي فردي هيئت مديره بر مربوط بودن اطلاعات گزارشگري مالي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران ) 9402 1394/02/20    

13821301951030

1395/11/25

رستمي ابوالفضل شهرآبادي 920042507 حميدشهنوازي
ارائه مدل يكپارچه تله نقدينگي ،محدوديت مالي و مدلهاي ورشكستگي در شركتها 9505 1395/05/20       علي بيات مهدي محمدي 930347677 شبنم نصيري
تاثیر فرهنگ بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان  9404 1394/09/20       علی بیات  مهدی محمدی  930368734 مهشاد محتشم خانی 
بررسي تاثيرفرايند آموزش حسابداري  دولتي در بين مديران بر سلامت مالي و پاسخ گوئي دستگاه هاي اجرايي استان زنجان 950520 1395/05/20    

13821301952001

1395/12/05

علي محمدي نبي اله محمدي 9110771622 ياشار قياسوند
ارزيابي ارتباط ميان استراتژي  شركت pواكنش بازار به اعلام سود 9412 1394/12/20         رامين جعفري علمداري 930293730 رقيه سعادتي درام

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

رحمان محمدی